Latest News

Wednesday, February 10, 2016

ၾကယ္ေတြစံုၿပီလား .....ဗင္းဆင့္အနားကိုလာၾကတယ္......

ၾကယ္ေတြစံုုၿပီလား
ၾကယ္ေတြစံုၿပီလား ဗင္းဆင့္အနားကိုလာၾကတယ္
ထူးအိမ္သင္ရဲ႕ ဗင္းဆင့္တမ္းခ်င္းပါ ဒီသီခ်င္းဟာ
ဒြန္မက္ကလင္း ရဲ႕ starry starry night ဆိုတဲ့
ကမ႓ာေက်ာ္သီခ်င္းကို ျပန္ထားတာပါ ဗင္းဆင့္
ဗန္ဂိုးရဲ႕ starry night ဆိုတဲ့ပန္းခ်ီကားကို ပမာထား
ရင္းသူ႔အေၾကာင္းသီဖြဲ႕ထားတဲ့ သီခ်င္းေလးတပုဒ္ပါ
ၾကယ္စံုတဲ့ည အမည္ရတဲ့ပန္းခ်ီကားဟာ ဗန္ဂိုးရဲ႕
masterpiece ပါ post impressionist အမ်ိဳးအစား
ဒီီပန္းခ်ီကားဟာ စိတ္ခံစားခ်က္ေတြကိုဦးစားေပး
ေဖာ္ၾကဴးတဲ့ expressionist တို႔ရဲ႕အစ ျဖစ္သလို
လူေျပာသူေျပာမ်ားတဲ့ ရတနာ တခုလည္းျဖစ္ပါ
တယ္ ဗန္ဂိုးဟာ စိတ္ေရာဂါထလာခ်ိန္ သူစြဲလမ္း
ေနတဲ့ မိန္းခေလး ဆီ ဘယ္ဘက္နားရြက္ကို ျဖတ္ပို႔
ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ စိန္႔ရယ္မီ စိတၱဇ ေဆးရံုမွာ ကိုယ္
တိုင္ သြားတက္ခဲ့ပါတယ္ ဒီအခ်ိန္မွာ သူ႔အခန္းက
လွမ္းျမင္ရတဲ့ ေတာင္ကုန္း ဆိုက္ပရပ္ပင္နဲ႔ ၾကယ္စံု
ညကို ျခယ္မႈန္းခဲ့ပါတယ္ စိတ္ဂေယာက္ဂယက္
ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာေပါ့
ဒီပန္းခ်ီကားကို နားမလည္သူေတြက ၾကယ္ေတြ
ကိုဆြဲထားတာလားလို႔ေမးၾကတယ္ တကယ္ေတာ့
ဒီပန္းခ်ီကားဟာ ၾကယ္ေတြကိုၾကည့္ေနသူရဲ႕ရင္ထဲကေဝဒနာေတြကို ေဖာ္ၾကဴးထားတာပါ လွပတဲ့
ဆိုက္ပရပ္ပင္ေတြဟာေျခာက္ျခားစရာျဖစ္လို႔
ၾကယ္ေတြဟာ ဝဲကေတာ့ဆန္တဲ့ အလင္းေတြရဲ႕လႈပ္
ရွားမႈၾကား မွာ ေဝဒနာျပင္းထန္လို႔ ေအးစက္စက္
ေတာင္ကုန္းေအာက္က ရြာေလးဟာ ေျခာက္
ေသြ႕လို႔
ဗန္ဂိုးမတိုင္ခင္က impressionist ကို ပံုေဖာ္ခဲ့သူ
မိုးေနးဟာ အေရာင္ေတြထက္ အလင္းအေမွာင္ကို
အားျပဳၿပီး ခံစားခ်က္ကို ပံုေဖာ္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္
လူ႔ဦးေႏွာက္ဟာ အေရာင္ေတြကို သိတဲ့ေနရာနဲ႔
လႈပ္ရွားမႈကို သိတဲ့ေနရာ မတူပါဘူး ပံုရိပ္ေတြကို
ပံုေဖာ္တဲ့ေနရာကေတာ့ အေရာင္ေတြကိုသိတဲ့ေန
ရာနဲ႔တူပါတယ္ လႈပ္ရွားမႈကို သိတဲ့ေနရာဟာ
အလင္းအေမွာင္ luminance ကိုသိတဲ့ေနရာနဲ႔တူပါတယ္ ဒီေတာ့ မိုးေနးဟာ သူ႔ရဲ႕ sunrise ဆိုတဲ့ပန္းခ်ီကားမွာ တဖ်က္ဖ်က္လႈပ္ရွား ေနေစဖို႔ အလင္းအ
ေမွာင္တူညီတဲ့စုတ္ခ်က္ေတြကို အသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္
ဒီအပိုင္းမွာ ဆရာက်ခဲ့တာကေတာ့ ဗန္ဂိုးပါ
သူက သူ႔ရဲ႕ စိတၱဇဆန္တဲ့ ေဝဒနာေတြ ေဖာ္က်ဴးရာ
မွာ လႈပ္ရွားမႈရဲ႕ အဆံုးမဲ့ပံုစံျဖစ္တဲ့ turbulence
ဂေယာက္ဂယက္ျဖစ္မႈကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ ျမင္လာ
ရေအာင္ ဒီequiluminance နည္းကို သံုးခဲ့ပါတယ္
သိပၸံပညာရွင္ေတြကို turbulence ကအေတာ္ဒုကၡ
ေပးပါတယ္ ဝါနာဟိုက္ဇင္ဘာ့ဂ္ ဟာ ကြမ္တမ္ရဲ႕
ေရွ႕ေဆာင္ပါ သူက တခါကေျပာခဲ့တဲ့ သူေသလို႔
ဘုရားသခင္ဆီေရာက္ရင္ ေမးခြန္းတခုေမးခ်င္ပါ
တယ္တဲ့ အိုဘုရားသခင္ သင္ဘာလို႔ နိႈင္းရသီဝရီ
နဲ႔ turbulence ကို ဖန္းဆင္းတာလဲ ေပါ့
turbulence ဆိုတာ ဝဲဂယက္လို ေလဝဲလို chaos
ပရမ္းပတာျဖစ္ေနတဲ့ အရာမ်ိဳးကိုေျပာတာပါ
တခ်ိဳ႕က တားျဗဴးလန္႔စ္ ဟာကြမ္တမ္ထက္ေတာင္
ခက္မယ္လို႔ယူဆ ခဲ့ၾကပါတယ္ ခုခ်ိန္ထိ အလံုးစံု
မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးတဲ့ ဝဲဂယက္ဟာ ၁၉၄၀ ေက်ာ္
မွာ ႐ုရွား သိပၸံပညာရွင္ ကိုမိုဂိုေရာ့ဗ့္ရဲ႕ႀကိဳးစားမႈ
နဲ႔အတူ သီဝရီ တစိတ္တပိုင္းေပၚလာ ခဲ့ပါတယ္
ကိုမိုဂိုေရာ့ဗ့္ က ဝဲဂယက္ေတြကို self similarity
ရွိတဲ့ ဝဲမ်ား အျဖစ္ရႈျမင္ပါတယ္ self similarity
ဆိုတာ အစိတ္အပိုင္းႀကီးက သူ႔ကို ဖြဲ႕စည္းထား
တဲ့ အစိတ္အပိုင္းေသးေတြနဲ႔ျပန္တူေနတာမ်ိဳးပါ
ဥပမာ ဝဲဂယက္ႀကီးထဲမွာသူနဲ႔တူတဲ့ဝဲေလးေတြ
ရွိၿပီး ဒီဝဲေတြကိုလည္းသူတို႔နဲ႔တူတဲ့ ဝဲေသးေသး
ေလးေတြနဲ႔ဖြဲ႕စည္းထားတာပါ ကိုမိုဂိုေရာ့ဗ့္က
ဝဲဂယက္ႀကီးေတြဟာ ဝဲဂယက္ငယ္ေတြကို စြမ္း
အင္ျဖန္႔ေပးၿပီး ဒီ စြမ္းအင္ဟာ ဝဲဂယက္ရဲ႕အကြာ
အေဝး scale ၾကားက အျမန္နႈန္းကြာျခားခ်က္နဲ႔
တိုက္႐ိုက္ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ေျပာခဲ့ပါတယ္
ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပန္းခ်ီကားအေၾကာင္းျပန္သြားရ
ရင္ ပန္းခ်ီကားမွာရွိတဲ့ luminance difference
ေတာက္ပမႈ ကြာဟခ်က္ဟာ ဝဲဂယက္က အျမန္
နႈန္းကြာဟခ်က္နဲ႔သေဘာတရားအတူတူပါပဲ
ဒီေတာ့ ၾကယ္စံုတဲ့ည ပန္းခ်ီကားရဲ႕ ေတာက္ပမႈကြာဟခ်က္ဟာ ဝဲဂယက္ဆန္လားဆိုတာ ေလ့လာဖို႔
ျဖစ္လာပါတယ္ ဒါကို လက္ေတြ႕ေလ့လာခဲ့သူက
ေတာ့ မက္ဆီကိုက ႐ူပေဗဒပညာရွင္ အရာဂြန္ပါ
ကိုမိုဂိုေရာ့ဗ့္ သီဝရီ ကို သံုးၿပီးသူ ေလ့လာခဲ့တဲ့အခါ
မွာ starry night ဟာ တကယ္ ပဲ ဝဲဂယက္ဆန္ေန
ခဲ့ပါတယ္ ဗန္ဂိုးရဲ႕ စိတၱဇ ေရာဂါ အထ ဆံုးအခ်ိန္မွာ
ဖန္တီးခဲ့တဲ့ ဒီကားဟာ turbulence ကို အႏုပညာ
ရွင္လူသားတေယာက္အေနနဲ႔အတိက်ဆံုးေဖာ္ၾကဴး
မႈပါ သူ႔ရဲ႕စိတ္ခံစားမႈေတြ ေဝဒနာေတြဟာ အ႐ုန္းႂကြ
ဆံုး ထင္ဟပ္ျပသေနခဲ့တာပါ အက္ဒဝက္ မြန္႔ခ်္
ရဲ႕ scream ဆိုတဲ့ပန္းခ်ီကားဟာ အေပၚယံမွာ
ဝဲဂယက္ဆန္ေပမဲ့ အာရဂြန္ က စစ္ေဆးၾကည့္တဲ့
အခါ turbulence ကို မေတြ႕ခဲ့ရပါဘူး
ပန္းခ်ီအႏုပညာတခုရဲ႕ေနာက္မွာ chaos ရဲ႕ လွပမႈ
ေတြကိုယ္ထင္ျပေနတာ ဒီတခုထဲေတာ့မဟုတ္ပါဘူး
ဂ်က္ဆင္ေပါေလာ့ရဲ႕ ကားေတြဆိုရင္လည္း ဖရက္
တယ္ေတြရဲ႕အလွ နဲ႔ ပသာဒ ကိုဖမ္းစား ခဲ့တာပါပဲ
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဗန္ဂိုးရဲ႕ ေဝဒနာေတြ ကိုေဖာ္က်ဴးတဲ့
ၾကယ္စံုည ပန္းခ်ီကားရဲ႕ေနာက္က ဝဲဂယက္ေတြဟာ
လူသားေတြရဲ႕အာရံုကို အံ့ၾသဖြယ္ေတြနဲ႔အတူ
အံ့ဗနမ္း ဖမ္းစားေနဦးမွာပါပဲ
ပိုင္သြန္
ၾကယ္ေၾတစံုုၿပီလား
ၾကယ္ေၾတစံုၿပီလား ဗင္းဆင့္အနားကိုလာၾကတယ္
ထူးအိမ္သင္ရဲ႕ ဗင္းဆင့္တမ္းခ္င္းပါ ဒီသီခ္င္းဟာ
ျဒႏၼကၠလင္း ရဲ႕ starry starry night ဆိုတဲ့
ကမ႓ာေက္ာ္သီခ္င္းကို ်ပႏၴားတာပါ ဗင္းဆင့္
ဗႏၢိဳးရဲ႕ starry night ဆိုတဲ့ပႏ္းခ္ီကားကို ပမာထား
ရင္းသူ႔ေအၾကာင္းသီျဖဲ႕ထားတဲ့ သီခ္င္းေလးတပုဒၸါ
ၾကယၥံဳတဲ့ည အမၫ္ရတဲ့ပႏ္းခ္ီကားဟာ ဗႏၢိဳးရဲ႕
masterpiece ပါ post impressionist အမ္ိဳးအစား
ဒီီပႏ္းခ္ီကားဟာ စိတၡံစားခ္က္ေၾတကိုဦးစားေပး
ေဖာ္ၾကဴးတဲ့ expressionist တို႔ရဲ႕အစ ်ဖစ္သလို
လူေ်ပာသူေ်ပာမ္ားတဲ့ ရတနာ တခုလၫ္း်ဖစၸါ
တယ္ ဗႏၢိဳးဟာ စိတ္ေရာဂါထလာခ္ိႏ္ သူျစဲလမ္း
ေနတဲ့ မိႏ္းေခလး ဆီ ဘယၻကၷားျရကၠိဳ ်ဖတၸိဳ႕
ၿပီးတဲ့ေနာကၼြာ စိႏ္႔ရယၼီ စိတၱဇ ေဆးရံုမြာ ကိုယ္
တိုင္ ၾသားတကၡဲ့ပါတယ္ ဒီအခ္ိႏၼြာ သူ႔အခႏ္းက
လြမ္း်မင္ရတဲ့ ေတာငၠဳႏ္း ဆိုကၸရပၸငၷဲ႔ ၾကယၥံဳ
ညကို ်ခယၼႈႏ္းခဲ့ပါတယ္ စိေတၢယာကၢယက္
်ဖစ္ေနခ္ိႏၼြာေပါ့
ဒီပႏ္းခ္ီကားကို နားမလၫ္သဴေၾတက ၾကယ္ေၾတ
ကိုၾဆဲထားတာလားလို႔ေမးၾကတယ္ တကယ္ေတာ့
ဒီပႏ္းခ္ီကားဟာ ၾကယ္ေၾတကိုၾကၫ့္ေနသူရဲ႕ရငၴဲေကဝဒနာေၾတကို ေဖာ္ၾကဴးထားတာပါ လြပတဲ့
ဆိုကၸရပၸင္ေၾတဟာေ်ခာက္်ခားစရာ်ဖစႅိဳ႕
ၾကယ္ေၾတဟာ ဝဲေကတာ့ဆႏၲဲ့ အလင္းေၾတရဲ႕လႈပ္
ရြားမႈၾကား မြာ ေဝဒနာ်ပင္းထႏႅိဳ႕ ေအးစကၥက္
ေတာငၠဳႏ္းေအာကၠ ျရာေလးဟာ ေ်ခာက္
ေၾသ႕လို႔
ဗႏၢိဳးမတိုငၡငၠ impressionist ကို ပံုေဖာၡဲ့သူ
မိုးေနးဟာ ေအရာင္ေၾတထက္ အလင္းေအမြာငၠိဳ
အား်ပဳၿပီး ခံစားခ္ကၠိဳ ပံုေဖာၹိဳ႕ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္
လူ႔ဦးေႏြာက္ဟာ ေအရာင္ေၾတကို သိတဲ့ေနရာနဲ႔
လႈပ္ရြားမႈကို သိတဲ့ေနရာ မတူပါဘူး ပံုရိပ္ေၾတကို
ပံုေဖာၱဲ့ေနရာေကတာ့ ေအရာင္ေၾတကိုသိတဲ့ေန
ရာနဲ႔တူပါတယ္ လႈပ္ရြားမႈကို သိတဲ့ေနရာဟာ
အလင္းေအမြာင္ luminance ကိုသိတဲ့ေနရာနဲ႔တူပါတယ္ ဒီေတာ့ မိုးေနးဟာ သူ႔ရဲ႕ sunrise ဆိုတဲ့ပႏ္းခ္ီကားမြာ တဖ္ကၹ္ကႅႈပ္ရြား ေေနစဖို႔ အလင္းအ
ေမြာငၲဴညီတဲ့စုတၡ္က္ေၾတကို အသံုး်ပဳခဲ့ပါတယ္
ဒီအပိုင္းမြာ ဆရာက္ခဲ့တာေကတာ့ ဗႏၢိဳးပါ
သူက သူ႔ရဲ႕ စိတၱဇဆႏၲဲ့ ေဝဒနာေၾတ ေဖာၠ္ဴးရာ
မြာ လႈပ္ရြားမႈရဲ႕ အဆံုးမဲ့ပံုစံ်ဖစၲဲ့ turbulence
ေဂယာကၢယက္်ဖစၼႈကို မ္က္ဝါးထငၴင္ ်မငႅာ
ေရအာင္ ဒီequiluminance နၫ္းကို သံုးခဲ့ပါတယ္
သိပၸံပညာရြင္ေၾတကို turbulence ကေအတာၵဳကၡ
ေပးပါတယ္ ဝါနာဟိုကၨငၻာ့ဂ္ ဟာ ၾကမၲမ္ရဲ႕
ေရြ႕ေဆာငၸါ သူက တခါေက်ပာခဲ့တဲ့ သူေသလို႔
ဘုရားသခငၧီေရာက္ရင္ ေမးျခႏ္းတခုေမးခ္ငၸါ
တယၱဲ့ အိုဘုရားသခင္ သငၻာလို႔ နိႈင္းရသီဝရီ
နဲ႔ turbulence ကို ဖႏ္းဆင္းတာလဲ ေပါ့
turbulence ဆိုတာ ဝဲဂယကႅိဳ ေလဝဲလို chaos
ပရမ္းပတာ်ဖစ္ေနတဲ့ အရာမ္ိဳးကိုေ်ပာတာပါ
တခ္ိဳ႕က တား်ဗဴးလႏ္႔စ္ ဟာၾကမၲမၴက္ေတာင္
ခကၼယႅိဳ႕ယူဆ ခဲ့ၾကပါတယ္ ခုခ္ိႏၴိ အလံုးစံု
ေမ်ဖရြင္းႏိုင္ေသးတဲ့ ဝဲဂယက္ဟာ ၁၉၄၀ ေက္ာ္
မြာ ႐ုရြား သိပၸံပညာရြင္ ကိုမိုဂိုေရာ့ဗ့္ရဲ႕ႀကိဳးစားမႈ
နဲ႔အတူ သီဝရီ တစိတၱပိုင္းေပၚလာ ခဲ့ပါတယ္
ကိုမိုဂိုေရာ့ဗ့္ က ဝဲဂယက္ေၾတကို self similarity
ရြိတဲ့ ဝဲမ္ား အ်ဖစ္ရႈ်မငၸါတယ္ self similarity
ဆိုတာ အစိတ္အပိုင္းႀကီးက သူ႔ကို ျဖဲ႕စၫ္းထား
တဲ့ အစိတ္အပိုင္းေသးေၾတနဲ႔်ပႏၲဴေနတာမ္ိဳးပါ
ဥပမာ ဝဲဂယက္ႀကီးထဲမြာသူနဲ႔တူတဲ့ဝဲေလးေၾတ
ရြိၿပီး ဒီဝဲေၾတကိုလၫ္းသူတို႔နဲ႔တူတဲ့ ဝဲေသးေသး
ေလးေၾတနဲ႔ျဖဲ႕စၫ္းထားတာပါ ကိုမိုဂိုေရာ့ဗ့္က
ဝဲဂယက္ႀကီးေၾတဟာ ဝဲဂယက္ငယ္ေၾတကို ျစမ္း
အင္်ဖႏ္႔ေပးၿပီး ဒီ ျစမ္းအင္ဟာ ဝဲဂယက္ရဲ႕အၾကာ
ေအဝး scale ၾကားက အ်မႏၷႈႏ္းၾကာ်ခားခ္ကၷဲ႔
တိုက္႐ိုက္ ဆကၥပ္ေနတဲ့ ေ်ပာခဲ့ပါတယ္
ကၽျႏ္ေတာၱိဳ႕ရဲ႕ ပႏ္းခ္ီကားေအၾကာင္း်ပျႏ္သားရ
ရင္ ပႏ္းခ္ီကားမြာရြိတဲ့ luminance difference
ေတာကၸမႈ ၾကာဟခ္က္ဟာ ဝဲဂယကၠ အ်မႏ္
နႈႏ္းၾကာဟခ္ကၷဲ႔ေသဘာတရားအတူတူပါပဲ
ဒီေတာ့ ၾကယၥံဳတဲ့ည ပႏ္းခ္ီကားရဲ႕ ေတာကၸမႈၾကာဟခ္က္ဟာ ဝဲဂယကၦႏႅားဆိုတာ ေလ့လာဖို႔
်ဖစႅာပါတယ္ ဒါကို လက္ေၾတ႕ေလ့လာခဲ့သူက
ေတာ့ မကၦီကိုက ႐ူေပဗဒပညာရြင္ အရာျဂႏၸါ
ကိုမိုဂိုေရာ့ဗ့္ သီဝရီ ကို သံုးၿပီးသူ ေလ့လာခဲ့တဲ့အခါ
မြာ starry night ဟာ တကယ္ ပဲ ဝဲဂယကၦႏ္ေန
ခဲ့ပါတယ္ ဗႏၢိဳးရဲ႕ စိတၱဇ ေရာဂါ အထ ဆံုးအခ္ိႏၼြာ
ဖႏၲီးခဲ့တဲ့ ဒီကားဟာ turbulence ကို အႏုပညာ
ရြငႅဴသားေတယာေက္အနနဲ႔အတိက္ဆံုးေဖာ္ၾကဴး
မႈပါ သူ႔ရဲ႕စိတၡံစားမႈေၾတ ေဝဒနာေၾတဟာ အ႐ုႏ္းႂၾက
ဆံုး ထင္ဟပ္်ပေသနခဲ့တာပါ အကၵဝက္ ျမႏ္႔ခ္္
ရဲ႕ scream ဆိုတဲ့ပႏ္းခ္ီကားဟာ ေအပၚယံမြာ
ဝဲဂယကၦႏ္ေပမဲ့ အာရျဂႏ္ က စစ္ေဆးၾကၫ့္တဲ့
အခါ turbulence ကို ေမၾတ႕ခဲ့ရပါဘူး
ပႏ္းခ္ီအႏုပညာတခုရဲ႕ေနာကၼြာ chaos ရဲ႕ လြပမႈ
ေၾတကိုယၳင္်ေပနတာ ဒီတခုထဲေတာ့မဟုတၸါဘူး
ဂ္ကၦင္ေပါေလာ့ရဲ႕ ကားေၾတဆိုရငႅၫ္း ဖရက္
တယ္ေၾတရဲ႕အလြ နဲ႔ ပသာဒ ကိုဖမ္းစား ခဲ့တာပါပဲ
ဘာပဲ်ဖစ္်ဖစ္ ဗႏၢိဳးရဲ႕ ေဝဒနာေၾတ ကိုေဖာၠ္ဴးတဲ့
ၾကယၥံဳည ပႏ္းခ္ီကားရဲ႕ေနာကၠ ဝဲဂယက္ေၾတဟာ
လူသားေၾတရဲ႕အာရံုကို အံ့ၾသျဖယ္ေၾတနဲ႔အတူ
အံ့ဗနမ္း ဖမ္းစားေနဦးမြာပါပဲ
ပိုျင္သႏ္
သိပၸံ သခၤ္ာ ႏြင့္ ႐ူေပဗဒ

Blog Archive

Shwe Hmone Yati

Tags

၊ ဇရစ္ေခ်ာင္ေက်းရြာ ၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္ ၊ အင္းတိုင္စုေက်းရြာ ၀က္လက္ ၀တၱဳ ၀တ္မွံဳေရႊရည္ ၀မ္းတြင္း ၀မ့္ဟိုင္း ၀ါးခယ္မ ၀ိုင္းစုခိုင္သိန္း ၀ိုင္းေမာ္ ၀ုိင္းစုခိုင္သိန္း ၅၉(စ) 7 July 8888 88gens AA ABSDF accident ad advice Afghan Africa AI ALD ALP amaze America America's Got Talent Angelina jolie Anonymous ANP arak Arakan Archaelogy Argentina Army ARSA art article Astronomy attakyaw Aung San Suu Kyi Australia Austria Bagan Bago Bangladesh Bank BCP beau beauty Belgium BGF bingal Bingali Bobby Soxer (ထက္ထက္) Bogyoke Aung San Bomb book Border Bosnia Botswana Brazil British Brunei buddhi Buddhism Buddhist Burmese Movieclips Trailers Burundi business Butan c Cambodia camera Cameroon Canada car cartoon celebs Chicken Soup Chile Chin China chinese Christian CIA city City Life Buffalo cival war CNF Colombia Congo Cook couple CPB crime Criticism Crony CRPP cssu Cuba Daily Popular Dailymotion dance DASSK Days Denmark dhamma DKBA Donation DPNS DR.Tint Swe Dutch earth Ecuador Education Egypt EindraKyawZin ele Election ElSalvador Embassy Eng England entertainment environment essay Ethiopia Ethnic EU eurpoe Exile Facebook News fashion fashion show fb FDA feature FIFA Fiji for sale Foreign Affairs France Free Burma Rangers(FBR) funny Gambia game GandaWin gay general general knowledge Generation Wave Georgia Germany Ghana ghost story go gossip column Gov greece Guatemala Gwa Ha Ha health herbal Heritage Hindu History HIV Hluttaw Hong Kong Htet Htet Moe Oo htun koko HumanRight Hungary ICC Iceland IMF India Indonesia interview Iran Iraq Ireland Irrawaddy ISIS Islam Israel Italy Ivory Coast J. Krishnamurti Japan Jewellery JMC job Jobs joke Jordan ju justin bieber Kachin KAF Karen Kayah Kazakhstan KBC Keanu Reeves Kenya khaingHninWai KhinLayNwe) KHRG KIA KIO KNDO KNPC KNPP KNSO KNU KPP KSDP Kuwait Labadawn Ladyboy learning english Lebanon LEBT letter Libya Liechtenstein lifestyle link LNDP london lottery love Luxembourg M Seng Lu Ma Millar Hniang mafia magic Magway mal Malaysia Mali mandalay Manny Pacquiao Maths Maungdaw Mauritania MCDF MDCF Me N Ma Girls medel media medicine Memory Mexico MFOCN MH 370 miss Miss People MissAmerica MissButtBrazil MissGrandInternational MissInternational MissInternationalQueen MissSupranational MissTourismInternational MissUniverse MissUniversityMyanmar MissWorld MissWorldMuslimah MisterInternationalMyanmar MMCG MNDAA model Model Contest Mon mone money Monthly Popular Morocco movie MP4YOU TUBE MPC MPT MPU MSF MSM music muslim myanmar Myanmar Idol MyaThanTint myint myat NATO nature NCA NCCT ND-Burma NDF NED Nepal new new year newgens news Newzeland NGO Niagara Falls Nicki Minaj nicky Niger Nigeria NLD NMSP NNER NorthKorea Norway Nothern Novel Number obama OIC Opinion osama binladin pagoda Pakistan Palestine Paraguay Party People Peru Phillipines Philosophy photo phyu phyu kyaw thein PJS PoDarli poem Poland Police Politic Political Prisoner PopularPost pp programmer Project PSLF/TNLA Puerto Rico QandA Qatar Quote R.ဇာနည္ rates RCSS/SSA Real Estate RebcaWin Records Refugee Religious report Research Riot RNDP Rohingya Romania RSO Russia Rwanda Rဇာနည္ Saffron Satire Saudi Science Science & Tech scotland SEA Game Serbia sexeducation Shakira Shan show Shwe Dagon Siberia Sierra Leone Singapore singer SNDP SNLD Soe soldier Somalia song sound SouthAfrica SouthKorea Spain Speech sport Sri Lanka SSA SSPP stock Store story Sudan suu foundation Sweden Switzerland Syria Taipei Taiwan Tanzania tatto tech terrorist Thailand ThaZin ThinGyan ThinZarWintKyaw Tibet Tips TNLA tourism Trailer Travel Traverse America true story Tunisia Turkey Turkmenistan U Ko Ni U Thant UAE UEC Uganda Ukrain UN UNA Unesco UNFC UNHCR UNICEF UNODC UPWC Uruguay USAID USDP UWSA UWSP Venezuela vi video vietnam vn War way weather Wedding WFP WHO wonder worker world accident World Bank world celebs world crime World Heritage world history world singer worldn WorldNews yangon YCDC Yemen YHT YIT yoon yoon YunMiOo Zimbabwe က၀ ကခ်င္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ကနီ ကန္ ့ဘလူ ကန္ပိုက္တီး ကန္ၾကီးေထာင့္ ကံမ ကမန္ ကမာရြတ္ ကယန္း ကယား ကယားျပည္နယ္ ကရင္ ကရင္နီ ကရင္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္သူ ့ပါတီ ကြတ္ခိုင္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ကြမ္းျခံကုန္း ကြမ္းလံု ကြ်န္းစု ကြ်န္းလွ ကြ်ဲပြဲ ကလလတ ကသာ ကာမိုင္း ကာရံခ်ိ ဳ ကားေမာင္းသူေတြအတြက္ ကိုးကန္ ့ ကိုကိုးကြ်န္း ကိုထက္ ကိုျမေအး ကိုအံ့ၾကီး ကိုေ၀လု ကုိးကန္ ့ ကူမဲ ကေလး ကေလး၀ ကေလာ က်န္းမာေရး က်ိဳက္ထို က်ိဳက္ထီးရိုး က်ိဳက္မေရာ က်ိဳက္လတ္ က်ိဳင္းတံု က်ံဳေထာ္ က်ံဳေပ်ာ္ က်ံုဒိုး ခင္ညြန္ ့ ခင္ဘုဏ္း ခင္ဝင့္ဝါ ခင္သဇင္ ခင္ဦး ခန္ ့စည္သူ ခရစ္ဆီ ၀ဏၰ ခရမ္း ခိုင္သင္းၾကည္ ခိုင္သဇင္ငုဝါ ခိုလမ္ ခူမီး ခေမာက္ၾကီး ခ်င္း ခ်င္းတြင္းျမစ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ ခ်စ္စႏိုးဦး ခ်စ္သုေ၀ ခ်စ္ဦးညိဳ ခ်စ္ေဗဒင္ ခ်မ္းခ်မ္း ခ်မ္းျမသာစည္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ခ်မ္းေအးသာစံ ခ်ီေဗြ ခႏၱီး ဂန္ ့ေဂါ ဂမၻီရ ဂုတ္ထိပ္ ဂ်င္မီ ဂ်ီလတ္ ဂ်ဴး ငပုေတာ ငဖဲ ငါန္းဇြန္ ငါးသိုင္းေခ်ာင္း ငါ့သေရာက္ စကု စက္စဲ စကၤာပူ စစ္ကိုင္း စစ္ကိုင္းတိုင္း စစ္ေတြ စတီဗင္ဦး စနဲျမိဳ ့ စမ္းေခ်ာင္း စမး္ေခ်ာင္း စံရတီမုိးျမင့္ စြမ္းအားရွင္ စလင္း စဥ့္ကိုင္ စဥ့္ကူး စာေပေဟာေျပာပြဲ စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး စိုင္းစိုင္းခမ္းလိွဳင္ စိုးစႏၵာထြန္း စိုးျပည့္သဇင္ စိုးျမတ္နႏၵာ စိုးျမတ္သူဇာ စိုးသူ စီးပြားေရး စုစုေႏြး စေလ စႏၵီျမင့္လြင္ ဆင္ဘို ဆင္ေပါင္၀ဲ ဆြမ္ပရာဘြမ္ ဆြာၿမိဳ႕ ဆားလင္းၾကီး ဆိပ္ျဖဴ ဆိုေတး ဆီဆိုင္ ဆီရာလီယြန္း ဆုပန္ထြာ ဇင္၀ိုင္း ဇန္ႏူး ဇဗၺဴသီိရိ ဇမၺဴသီရိ ဇြန္သင္ဇာ ဇြန္သံစဥ္ ဇလြန္ ဇာဂနာ ဇာနည္ထူးထူး ဇိုမီး တကသ တင္ဇာေမာ္ တင့္တင့္ထြန္း တင္းတိတ္ တစည တံတားဦး တနသၤာရီ တနသၤာရီတိုင္း တန္ ့ဆည္ တန္ ့ယန္း တပ္ကုန္း တမူး တရား တြန္းဇံ တြံေတး တလုပ္ တအာင္း(ပေလာင္) တာခ်ီလိတ္ တာေမြ တာေလ တိုက္ၾကီး တီက်စ္ တီးတိန္ တုိက္ၾကီး တူနီးရွား တႏိုင္း တႏို္င္း ထက္ထက္၀င့္ ထက္ထက္မိုးဦး ထန္းကုန္း ထန္းတပင္ ထန္းပင္ကုန္း ထြန္းထြန္း ထြန္းအိျႏၵာဗို ထားထက္ထက္ ထားဝယ္ ထီးခ်ိဳင့္ ထီးလင္း ထံုးတပိုေက်းရြာ ထူးဆန္းေထြလာ ထူးဆ္ ထူးၾကီး ထူးအိမ္သင္ ဒကၡိဏသီရိ ဒဂံု ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ဒဂံုျမိဳ ့သစ္ ဒလ ဒလိုင္းလားမား ဒါးက ဒါရိုက္တာ၀ိုင္း ဒါရိုက္တာမိုက္တီး ဒိုက္ဦး ဒီပဲယင္း ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္္မာ) ဒီေမာဆို ဓႏုျဖဴ နတၱလင္း နတ္တလင္း နတ္ေမာက္ နန္းခင္ေဇယ်ာ နန္ဆန္ ့ နန္းဆုရတီစိုး နမၼတီး နမၼတူ နမ့္ခမ္း နမ့္စမ္ နမ့္ဆမ္ နမ့္လန္ နယ္သာလန္ နာဂ နားဟိုင္းလံု နာေရး နာေရးကူညီမွဳအသင္း နီနီခင္ေဇာ္ နႏၵာလိွဳင္ ပက္ထရစ္ရွာ ပခုုကၠဴ ပင္းတယ ပင္လည္ဘူး ပင္လံု ပင္ေလာင္း ပန္၀ါ ပန္ဆိုင္း ပန္းတေနာ္ ပန္းဘဲတန္း ပန္းေတာင္း ပြင့္နဒီေမာင္ ပြင့္ျဖဴ ပလက္၀ ပလိပ္ ပိုင္က်ံဳ ပိုလန္ ပီကင္း ပုဂံ ပုဇြန္ေတာင္ ပုဏၰားကြ်န္း ပုပၸါး ပံုပါက်င္ ပုဗၺသီရိ ပုလဲ ပုသိမ္ ပုသိမ္ခရိုင္ ပုသိမ္ၾကီး ပုေလာျမိဳ ့ ပူတာအို ပေလာင္ ပဲခူး ပဲခူးတိုင္း ပ်ဥ္းမနား ဖယ္ခံု ဖရူဆို ဖြာေထာင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဖလမ္း ဖားကန္ ့ ဖာပြန္ ဖားေဆာင္း ဖုန္ၾကားရွင္း ဖ်ာပံု ၾကက္ယက္ ေက်းရြာ ၾကံခင္း ၾကည္ျဖဴ သွ်င္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကာအင္းဆိပ္ၾကီး ၾကိဳ ့ပင္ေကာက္ ၾကဴကုတ္ ဗကပ ဗကသ ဗန္းေမာက္ ဗန္းေမာ္ ဗဟန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းထြန္းၾကည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဗိုလ္တေထာင္ ဗိုလ္ၾကင္ေမာင္ ဗိုလ္မွဴးၾကီးေစာဆန္းေအာင္ ဗိႆ ႏိုး ဗီယက္နမ္ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္ ဘဂၤါလီ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ဘားအံ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ ဘိုကေလး ဘီးလင္း ဘုတလင္ ဘုတ္ျပင္း ဘုရားၾကီး ဘုရားသံုးဆူ ဘုိကေလး ဘူးသီးေတာင္ မကၠဆီကို မကွေးတိုင်း မခ်မ္းေဘာ့ မဂၤလာဒံု မဂၤလာပြဲ မဂၤလာေတာင္ညြန္ ့ မင္းကင္း မင္းကြန္း မင္းကိုႏိုင္ မင္းတပ္ မင္းတုန္း မင္းဘူး မင္းျပား မင္းလွ မင္းအုပ္စိုး မင္းေမာ္ကြန္း မင္းေသြးသစ္ မင္းေအာင္လိွဳင္ မင်းအောင်လှိုင် မတၱရာ မတူပီ မထက္ မန္စီ မန္တလေးတိုင်း မန္းေဂ်ာ္နီ မဘသ မဘိမ္း မယ္စဲ့ မယ္လ မယ္လိုဒီ မရမ္းကုန္း မြန္ မြန္ျပည္နယ္ မြန္ျပည္သစ္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ မြန္းေအာင္ မလိွဳင္ မလႊကုန္း မွန်ပြည်နယ် မွဲ ့ မဟန မဟာေအာင္ေျမ မအီ မအူပင္ မာန္ေအာင္ မာယာလူမ်ိဳူး အေၾကာင္း မာရီနာ မာရီလင္မြန္ရိုး မိစႏၵီ မိတီၳလာ မိတီ္ၳလာ မိတၳီလာ မိတ္ကပ္ မိန္ ့ခြန္း မိုးကုတ္ မိုင္းကိုင္ မိုင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းခုတ္ မိုင္းဆတ္ မိုင္းတံု မိုင္းထား မိုင္းပန္ မိုင္းပြန္ မိုင္းယန္း မိုင္းျပင္း မိုင္းျဖတ္ မိုင္းရွဴး မိုင္းလား မိုင္းေနာင္ မိုင္းေယာင္း မိုးညွင္း မိုးညိဳ မိုးနဲ မိုးမိတ္ မိုးယုစံ မိုးျဗဲ မိုးသီးဇြန္ မိုးေကာင္း မိုးေဇညိမ္း မိုးေမာက္ မိုးေဟကို မိုးေအာင္ရင္ မံုးကိုး မုဏ္း မုဒံု မုန္း၀န္း မုန္းကို မံုရြာ မုံရြာၿမိဳ႕ မုိင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မုိးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ မူဆယ္ မေကြး မေကြးတိုင္း မေလးရွား မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ မႏၱေလး မႏၱေလးတိုင္း ယင္းမာပင္ ယန္ဟီးလီ ယမံုမိုး ယြန္းယြန္း ယီမင္ ယုသႏၱာတင္ ယူကရိန္း ျပင္သစ္ ျပင္ဦးလြင္ ျပဇာတ္ ျပည္ ျပည္ခို္င္ျဖိဳး ျပည္ၾကီးတံခြန္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ ျပည္သူ ့ဂုဏ္ရည္ ျပြန္တန္ဆာ ျဖိဳးၾကီး ျဖိဳးျဖိဳးေအာင္ ျဖိဳးေငြစိုး ျဖဴး ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း ျမ၀တီ ျမင္းမူ ျမင္းျခံ ျမင့္ျမတ္ ျမစ္က်ိဳး ျမစ္ဆံု ျမစ္ၾကီးနား ျမစ္သား ျမတ္ေကသီေအာင္ ျမန္မာမေလးမ်ား ျမန္မာမေလးမ်ားvideo ျမန္မာ့ရိုးးရာ ပန္းးပုပညာ ျမန္ေအာင္ ျမဝတီ ျမသန္းစံ ျမိတ္ထား၀ယ္ ျမိဳ ့သစ္ ျမိဳင္ ျမိဳင္ၾကီးငူ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ရတနာမိုင္ ရတာနာ ရန္ကင္း ရန္ကုန္ ရန္ကုန္စက္မွဳတကၠသိုလ္ ရန္ကုန္တိုင္း ရန္ကုန္ျပည္သူ ့အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ယက္ ရန်ကုန်တိုင်း ရပ္ေစာက္ ရမည္းသင္း ရမ္းျဗဲ ရြာငံ ရွင္ဆႏၵာဓိက ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(က်ားျဖဴပါတီ) ရွမ္းနီ ရွမ္းျပည္နယ္ ရွားေတာ ရွီဘုယဇာနည ရိုဟင္ဂ်ာ ရုရွား ရေသ့ေတာင္ ရဲတိုက္ ရဲထြဋ္ ရဲေလး လက္ပံတန္း လက္ပံေတာင္း လက္ေ၀ွ ့ လင္းေခး လပြတၱာ လမ္းမေတာ္ လယ္သမား လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လယ္ေ၀း လြယ္လင္ လြိဳင္လင္ လြိဳင္ေကာ္ လွည္းကူး လွည္းတန္း လွှတ်တော် လွာကာေက်းရြာ လွိဳင္သာယာ လသာ လဟယ္ လားရွိဳး လာအို လိြဳင္လင္ လိြဳင္ေကာ္ လိွဳင္ လိွဳင္းဘြဲ လိွဳင္သာယာ လိုင္ဇာ လိႈင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕နယ္ လီဆူ လံုးခင္း လုလုေအာင္ လူမင္း လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ လဲခ်ား လႊတ္ေတာ္ ဝတ္မွဳန္ေရွြရည္ ဝိုင္းစုခိုင္သိန္း ဝိုင္းေမာ္ ဝိုင္းေလး ဝီရသူ ႀကည့္ျမင္တုိင္ သကၠလ သက္မြန္ျမင့္ သခင္တင္ျမ သံဃာ သဃၤန္းကြ်န္း သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ သင္ဇာႏြယ္၀င္း သဇင္ သံတြဲ သတိေပးခ်က္ သထုံ သထံု သနပ္ပင္ သန္လ်င္ သန္းေရႊ သပိတ္က်င္း သံဖြူဇရပ် သၾကၤန္ သံျဖဴဇရပ္ သရက္ သံလ်င္ သဥၹာႏြယ္၀င္း သာစည္ သားညီ သာယာ၀တီ သာေကတ သာေပါငး သာေပါင္းျမိဳ ့နယ္ သိန္းစိန္ သိန္းနီ သိႏၷီ သီတဂူဆရာေတာ္ သီဟ၀င္းတင္ သီေပါ သု၀ဏၰ သု၀ဏၰ၀တီ သံုးခြ သံုးဆယ္ သူရဦးတင္ဦး သူရဦးေရႊမန္း သူရဦးေအာင္ကို သူရေရႊမန္း သူရဲေကာင္း သံေတာင္ၾကီးျမိဳ ့ သေရာ္စာ သဲကုန္း သၪၨာႏြယ္ဝင္း ဟန္၀င္းေအာင္ ဟန္ထူးလြင္ ဟန္သီ ဟသၤာတ ဟားခါး ဟာသ ဟိုင္းၾကီးကြ်န္း ဟိုပံုး ဟိုယာေဒသ ဟုမၼလင္း ဟုိပန္ ဟဲဟိုး အကယ္ဒမီ အကယ္ဒမီ၂၀၁၂ အဂၤပူ အင္ဂ်လီနာ ဂ်ိဳလီ အင္းစိန္ အင္းတေကာ္ အင္လံုရြာ အင္းေတာ္ အင္းေတာ္ႀကီး အင္းေလး အစၥေရး အဆိုအမိန္ ့ အမရပူရ အမ္း အမ်ိဳးသမီးပါတီ အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ အမ်ိဳးသားပါတီ အျမန္လမ္း အရာေတာ္ အရိုင္း အလွျပင္မယ္ အလံု အသုတ္ အာဆီယံ အာဇာနည္ေန ့ အိမ္မဲ အိေခ်ာပို အိႏၵိယ အီရန္ အီသီယိုးပီးယား အုတ္တြင္း အေကာက္ေတာင္ အေဖ်ာက္ အေမရိကန္ အေျခခံဥပေဒ အေလာင္းေတာ္ကႆ ပ ဥတၱရသီရိ ဦး၀င္းတင္ ဦး၀ီရသူ ဦးဂမၻီရ ဦးထင္လင္းဦး ဦးထင္ေက်ာ္ ဦးထင်ကျော် ဦးနု ဦးပိုင္ ဦးဖိုးက်ား ဦးျမင့္ေဆြ ဦးဝင္းခ်ိဳ ဦးဝင္းတင္ ဦးဝင္းထိန္ ဦးသန္ ့ ဦးေတဇ ဦးေန၀င္း ဧရာ၀တီ ဧရာ၀တီတိုင္း ဧရာဝတီ ဧဝရတ္ေတာင္ ဧဝံေမသုတံ ေ၀ဠဳေက်ာ္ ေ၀ါ ေကတုမတီ ေကအိုင္အို ေကာ့ကရိတ္ ေကာင္းျပည့္ ေကာ့မွဴး ေကာလင္း ေကာ့ေသာင္း ေကာ္နီ ေက်းသီးျမိဳ ့ ေက်ာက္ဆည္ ေက်ာက္တံခါး ေက်ာက္တံတား ေက်ာက္တန္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ၾကီး ေက်ာက္မဲ ေက်ာက္ျဖဴ ေက်ာက္ေတာ္ ေက်ာက္ေျမာင္း ေက်ာင္းကုန္း ေက်ာင္းသားလွဳပ္ရွားမွဳ ေက်ာင္းသားသပိတ္ ေက်ာ္ကိုကို ေက်ာ္သူ ေက်ာ္ဟိန္း ေက်ာ္ေက်ာ္ဗို ေခ်ာက္ ေခ်ာင္းဆံု ေခ်ာင္းသာ ေခ်ာင္းဦး ေခ်ာရတနာ ေဂ်ညီညီ ေဂ်ာက္ဂ်က္ ေငြမွဳန္ရတီ ေငြေဆာင္ ေစတုတၱရာ ေစာဘြဲ့မွဴး ေဆာ ေဆာ့ေလာ္ ေဇယ်၀တီ ေဇယ်ာသီရိ ေဇရဲထက္ ေဇာ္ဝင္းထြဋ္ ေဇာ္သက္ေထြး ေညာင္တုန္း ေညာင္ဦး ေညာင္ေျခေထာက္ ေညာင္ေရႊ ေညာင္ေလးပင္ ေတာကြ်ဲအင္း ေတာင္ကုတ္ ေတာင္ငူ ေတာင္တြင္းၾကီး ေတာင္ဒဂံု ေတာင္ၾကီး ေတာင္ျပိဳလက္၀ဲ ေတာင္ျပံဳး ေတာင္သမန္ ေတာင္သာ ေတာင္ဥကၠလာ ေထာက္ၾကန္ ့ ေဒၚၾကိဳင္ၾကိဳင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဒးဒရဲ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း ေဒါက္တာတင့္ေဆြ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ေဒါက္တာျမင့္ေထြး ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္း ေဒါက္တာလွေက်ာ္ေဇာ ေဒါက္တာသန္းထြန္း ေဒါပံု ေနတိုး ေနမ်ိဳးဇင္ ေနမ်ိဳးေ၀ ေနျပည္ေတာ္ ေနာင္ခ်ိဳ ေနာင္ဒြန္းေက်းရြာ ေနာင္လံုး အုပ္စု ေနာ္အုန္းလွ ေပးစာ ေပးစာ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ၀င္း (သို႔) ဗိုလ္ျမ၀ါး ေပါက္ ေပါက္ေခါင္း ေပါက္ေတာ ေပါင္ ေပါင္းတည္ ေပ်ာ္ဘြယ္ ေဖြးေဖြး ေဖာင္ၾကီး ေဖာင္းျပင္ ေၾကးမံုဦးေသာင္း ေၾကာ္ျငာ ေဗဒင္ ေဗလု၀ ေဘာလခဲ ေမ ေမခလာ ေမစံပယ္ညိဳ ေမွာ္ဘီ ေမသက္ခိုင္ ေမသန္းႏု ေမာက္မယ္ ေမာခ်ီး ေမာင္ေဆာင္းခ ေမာင္ေတာ ေမာင္ေမာင္၀မ္း ေမာ့စ္ ေမာ္ခ်ီး ေမာ္လျမိဳင္ ေမာ္လိုက္ ေမာ္္လ္ဒိုဗာ ေျပတီဦး ေျမပံု ေျမာက္ဒဂံု ေျမာက္ဥကၠလာ ေျမာက္ဦး ေျမာင္ ေျမာင္းျမ ေရး ေရစၾကိဳ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ေရတာရွည္ ေရနီ ေရနံေခ်ာင္း ေရၾကည္ ေရျဖဴ ေရွြဘိုျမိဳ ့ ေရွြမွဳန္ရတီ ေရွြျပည္သာ ေရဦး ေရႊ၀ါေရာင္ ေရႊကူ ေရႊက်င္ ေရႊစက္ေတာ္ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ ေရႊတိဂံု ေရႊဘို ေရႊမွဳန္ရတီ ေရႊျပည္သာ ေရႊလီ ေရႊေညာင္ ေရႊေတာင္ ေရႊေပါကၠံ ေရႊေသာင္ယံ ေလးမ်က္ႏွာ ေလးျဖဴ ေလွာ္ကား ေလာက္ကိုင္ ေလာင္းလံု ေလာပိတ ေဝါျမိဳ႕နယ္ ေအးခ်မ္းျမတ္မိုး ေအးျမတ္သူ ေအသင္ခ်ိဳေဆြ ေအာင္ဆန္းဦး ေအာင္ပန္း ေအာင္မင္း ေအာင္ရဲလင္း ေအာင္လံ ေအာင္ေျမသာစံ ေအာင္ေသာင္း ေအာ္စကာ ႏြားထိုးၾကီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ႏိုင္မြန္ခ်မ္း

Labels

Recent Post