Latest News

Saturday, February 13, 2016

နိုင္ငံေရးဆိုတာ ညစ္ပတ္တဲ့ ကစားပဲြလား [သရ၀ဏ္(ျပည္)]


နိုင္ငံေရးေလာကတြင္ တကမၻာလံုးက ေျပာစမွတ္ျပဳၾကသည့္စကားတခြန္းရိွသည္။ ထိုစကားမွာ Politics is a dirty game ဟူ၍ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံေရးသည္ ညစ္ပတ္သည့္ကစားပဲြျဖစ္သည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး ဆိုသည္မွာ စစ္တုရင္ကစားသလို ေလေအးေပးစက္တပ္ထားေသာ အခန္းထဲမွာ သက္ေသာင့္သက္သာ အၿမဲတမ္းကစားရတာမဟုတ္။ ေဘာလံုးပဲြလို အခိ်န္အကန္႔အသတ္ စည္းမ်ဥ္းအတိအက်၊ ဒိုင္လူႀကီးနွင့္ကစားရ တာမဟုတ္။ လက္ေ၀ွ႔ပဲြလို ခါးေအာက္ပိုင္းမထိုးေၾကးဟု သေဘာတူထားသည္မဟုတ္။ အာဏာရဖို႔၊ မိမိအဖဲြ႕အသာစီးရဖို႔၊ မိမိႏိုင္ငံအက်ဳိးရိွဖို႔၊ မိမိျပည္နယ္ေကာင္းဖို႔၊ မိမိလူမ်ဳိးအက်ဳိးရိွဖို႔ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေလ့ ရိွၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုအထဲတြင္ ေကာင္းတာေရာ ဆိုးတာေရာ၊ တရားတာေရာ မတရားတာေရာ ပါ၀င္လာနိုင္သျဖင့္ နိုင္ငံေရးသည္ ညစ္ပတ္သည့္ကစားပဲြဟု ေခၚဆိုၾကျခင္းျဖစ္သည္။ စင္စစ္ နိုင္ငံေရးကိုယ္ ၌က ညစ္ေထးယုတ္မာသည္မဟုတ္၊ လုပ္ၾကကိုင္ၾကသည့္ နည္းလမ္းမ်ားနွင့္ လူသားမ်ားက ယုတ္မာညစ္ေထးၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုလည္းလာျပန္ပါျပီ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတျဖစ္ေရးကို အတားအဆီးျဖစ္ေနသည့္ ဖဲြ႕စည္းပံုအျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉(စ)ကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ဆိုင္းငံ့မည့္ကိစၥနွင့္ပတ္သက္၍ နိုင္ငံေရးအေပးအယူ ကစားကြက္မ်ားစြာ ေပၚထြက္ေနေၾကာင္း သတင္းၾကားရပါသည္။ အမ်ား သိၾကသည့္အတိုင္း ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ အေရးႀကီးေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္တရပ္ကို ျပင္ဆင္လိုလွ်င္ တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခိုင္နႈန္းသည္ အဆံုးအျဖတ္ေပးနိုင္ေသာ အင္အားစုအျဖစ္ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ၀င္ထိုင္ေနပါသည္။ ျပင္ခ်င္သမွ်၊ ဖ်က္ခ်င္သမွ် တပ္မေတာ္သေဘာမတူပါက ဘာမွလုပ္၍မရပါ။ သို႔ေသာ္ ပုဒ္မတခုကို ဆိုင္းငံျခင္းကိစၥတြင္ေတာ့ တပ္မေတာ္သည္ ၀င္၍ကဖ်က္ကယက္မလုပ္နိုင္ပါ။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ တြင္မ်ားရာဆႏၵမဲျဖင့္ ဆံုးျဖတ္၍ရပါသည္။ ဆႏၵခံယူပဲြလည္း လုပ္စရာမလိုပါ။ ထို့ေၾကာင့္ NLD အမတ္မ်ားလႊမ္းမိုးထားေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ၾကီးအေနျဖင့္ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ဆိုင္းငံ့ျခင္းကို လြယ္လြယ္ကူကူ လုပ္လို႔ရသည္ဟု သာမန္အားျဖင့္ ထင္စရာျဖစ္သည္။ စာေတြ႕အရေျပာရလွ်င္လည္း NLD သည္ ထိုသို႔လုပ္၍ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆက္တဲြျပႆနာေပါင္းေသာင္းေျခာက္ေထာင္ရိွသည္။ ထိုကိစၥသည္ ငွက္ေပ်ာသီး အခံြႏႊာစားရတာေလာက္ မလြယ္ကူပါ။ တပ္မေတာ္က သေဘာမတူလွ်င္ ျပႆနာရွည္လာနိုင္သည္။ တပ္မေတာ္နွင့္ ညိွနိႈင္းတိုင္ပင္သေဘာတူ ျခင္းမရိွဘဲ ဇြတ္အဆိုတင္ဆံုးျဖတ္မည္ဆိုလွ်င္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တခုကို ဆိုင္းငံ့နိုင္ေသာအာဏာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာရိွမရိွ အေျခခံဥပေဒခံုရံုးက ဆံုးျဖတ္ေပးပါရန္ဟူေသာ အဆိုျပုခ်က္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ တက္လာနိုင္သည္။ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ တခုခုကို ဆိုင္းငံ့ပိုင္ခြင့္ရိွမရိွဆိုေသာဥပေဒေၾကာင့္ အျငင္းပြားမႈျဖစ္လာ မည္။ ထိုအခါ ေလာေလာဆယ္အာဏာရိွေနေသးေသာ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒခံုရံုးသို့ အမႈကေရာက္သြားမည္။ သမၼတမတင္ေျမွာက္နိုင္၊ အစိုးရအသစ္မဖဲြ႕ႏိုင္ေသးဘဲ အခိ်န္ေတြကုန္ကာ ဇာတ္ေမ်ာေနမည္။ ျငင္းၾကခံုၾက ေဆြးေႏြးၾကတာေတြ အခိ်န္အၾကာႀကီး ျဖစ္မည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ လူေဟာင္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ခံုရံုးဥကၠ႒က ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မတခုကို ဆိုင္းငံ့ျခင္းမျပုနိုင္ ေၾကာင္း ဥပေဒစကားလံုးမ်ား၊ အကိုးအကားအေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ဆံုးျဖတ္မည္။ ထိုအခါ ေဈးဦးလန္သလို NLD အမ်ားစုပါ၀င္ေသာ လႊတ္ေတာ္တြင္ NLD ကတင္ေသာအဆိုတခု စတင္ရံႈးနိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံေရးအညြန္႔က်ဳိးသြားမည္။ ထိုအခ်က္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျဖစ္ခ်င္ပံုမရပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သမၼတျဖစ္ေရးကို တဖက္က ႀကိဳးစားရင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သေဘာတူ လက္ခံလာေစေရးကို တဖက္က ႀကိဳးစားေနျခင္းျဖစ္နိုင္ပါသည္။ တပ္မ ေတာ္ကသာ ဆိုင္းငံ့ေရးအဆိုကို လက္ခံသေဘာတူသည္ဆိုပါက ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒခံုရံုးဆီသို႔လည္း ေရာက္စရာမရိွ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပဲြလည္း လုပ္စရာမလို၊ ေနျပည္ေတာ္လႊတ္ေတာ္ထဲမွာပင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လ်က္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတျဖစ္လာနိုင္ပါသည္။

ထိုအတြက္ ေပးဆပ္ရသည္မ်ားလည္း ရိွလာေပမည္။ တပ္မေတာ္သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္ နယ္ စေသာ တိုင္းေဒသႀကီးတခု၊ ျပည္နယ္သံုးခုတို့၏ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာကို တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ ခန္႔အပ္ေပးရန္ လိုခ်င္ေနသည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနေပသည္။ ထိုသတင္းကို တပ္ဘက္ကလည္း ျငင္းဆိုျခင္းမရိွေသာေၾကာင့္ အတည္ဟုပင္ ယူဆမိ သည္။ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရဆိုလွ်င္ တပ္မေတာ္သည္ ထိုသို့ေတာင္းဆိုခြင့္မရိွပါ ။ ျပည္နယ္ခုနစ္ခု၊ တိုင္းေဒသႀကီးခုနစ္ခု၏ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဆယ့္ေလးဦးရာထူးမ်ား ဘယ္သူ့ကိုေပးမလဲဆိုတာ သမၼတကသာ ရာထူးခန္႔ထားေရးကို ဆံုးျဖတ္ရမည့္သူျဖစ္သည္။ ထို၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သည္ ျပည္နယ္နွင့္တိုင္းလႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ခံရေသာ အရပ္သားလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသာ ျဖစ္သင့္သည္မွာ ျငင္းမရေသာအခ်က္ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုသည္ စစ္သားမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအႀကီးအကဲ မျဖစ္ေစလိုေတာ့ေသာေၾကာင့္သာ NLD ကို မဲေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခု ေသာ္ NLD သည္ တပ္မေတာ္ထံမွ လိုခ်င္တာတခုရိွေနေသာေၾကာင့္ တပ္ကလည္း အညွာကိုကိုင္ကာ သူလိုခ်င္တာကို ျပန္ေတာင္းျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို့ေတာင္းဆိုထားေသာေဒသမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေရးအပါဆံုး ေဒသမ်ားျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း၊ စက္မႈဇုန္ေျမကြက္မ်ား၊ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုမ်ား၊ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ စီးပြားေရးပါမစ္မ်ား၊ ကန္ထရိုက္စာခု်ပ္မ်ား၊ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားစေသာ အေရးပါေသာ စီးပြားေရးစားကြက္မ်ားနွင့္ျပည့္နွက္ေနသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသာ အရပ္သား NLD ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လက္ထဲသို႔ေရာက္သြားလွ်င္ ယခင္က မိမိတို႔အခ်င္းခ်င္း လက္၀ါးရိုက္၍ ခြင္ခ်ထားခဲ့ေသာစားကြက္မ်ားသည္ ကစားလက္စ၊ စစ္တုရင္ခံုကို ဆဲြလွန္ေမွာက္ခံလိုက္ရသကဲ့သို႔ အက်ဳိးစီးပြားပ်က္စီးေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးကို တပ္မေတာ္သားတေယာက္လက္ထဲသို႔ ဆက္လက္တာ၀န္ယူလိုျခင္းမွာ ႏိုင္ငံေကာင္းစားေရးနွင့္မဆိုင္ေသာ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားကာကြယ္ေရးမူ၀ါဒသာျဖစ္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာေတာ့ အားလံုးသိၾကသည့္အတိုင္း ေက်ာက္စိမ္းျပႆနာတက္ေနသည္။ ေလာဘေဇာတိုက္ကာ တူးၾကေဖာ္ၾက လူေတြေသၾက၊ စည္းမရိွကမ္းမရိွခြင့္ျပဳထားၾက၊ အခြန္ေရွာင္ၾက၊ လက္သိပ္ထိုးပါမစ္ခ်ေပးၾက၊ နိုင္ငံျခားသားတရုတ္မ်ား ေနာက္ကြယ္မွ လႊမ္းမိုးႀကိဳးကိုင္ၾကသည့္ ျပႆနာမ်ားစြာရိွေနသည္။ အရပ္သား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လက္ေအာက္သို့ ေရာက္သြားလွ်င္ ယခင္က မသမာမႈမ်ား ဘူးေပၚသလို ေပါေလာေပၚလာဖို႔ရိွသည္။ ဖုန္းမရဖိမရနိုင္ ေသာကိစၥမ်ား ရိွသည္။ တဖက္တြင္လည္း KIA, KIO အဖဲြ႕မ်ားနွင့္ စစ္ေရးတင္းမာမႈရိွေနသည္ျဖစ္ရာ စစ္တိုက္ရာတြင္ အရပ္သား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရိွေနလွ်င္ လူ့အခြင့္အေရးကိစၥေတြ၊ ဂီ်နီဗာကြန္ဗန္းရွင္းကိစၥေတြ၊ ထင္ရာစိုင္း၍မရေသာကိစၥေတြ ရိွလာေပမည္။ ထို့ေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးကိစၥကို တပ္က ဆက္ယူထားခ်င္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္သည္လည္း ထိုနည္းနွင္နွင္ပင္။ တိုက္ပဲြေတြျဖစ္ေနသည္။ မိုးမိတ္လို၊ မိုင္းရွဴးလို ပတၱျမားထြက္ေသာေနရာေတြ ရိွေနသည္။ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးေတြရိွေနသည္။ သဘာ၀သယံဇာတေတြ ထြက္ေနသည္။ သစ္လုပ္ကြက္ေတြရိွေနသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာေတာ့ ကမ္းလြန္ေရနံနွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္ေတြ ရိွေနသည္။ နွစ္စဥ္ေဒၚလာဘီလံ်နွင့္ခီ်ေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားရိွေနသည္။ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းလို တရုတ္နွင့္ဖက္စပ္စီမံကိန္းၾကီးေတြရိွေနသည္။ အစိုးရတပ္မေတာ္ကို လက္နက္စဲြကိုင္ရင္ဆိုင္ တိုက္ခိုက္ေနေသာ AA လို ရခိုင့္တပ္မေတာ္ရိွေနသည္။ တိုက္ပဲြမ်ား ႀကိဳးၾကားႀကိဳးၾကားရိွေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤေဒသ၏အာဏာအရိွဆံုး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးကို တပ္မေတာ္က ရလိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုေနရာ ေလးေနရာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးကိုေပးဖို႔ တပ္မေတာ္က ေဈးေခၚသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ဘက္က ၅၉(စ) ဆိုင္းငံေပးေရးကိုသေဘာတူဖို့ ျပန္လည္ေဈးညိွသည္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ေဈးမတည့္ေသး။ နွစ္ဖက္စလံုးက အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခ်င္ေဇာနွင့္ညိွၾကမွာ ေသခ်ာသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေဈးနည္းနည္းဆစ္ၾကျပီး အေပးအယူျဖစ္ၾကမွာ ေသခ်ာ၏။

ထိုမဟာဗူ်ဟာေလးေနရာ၏ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးမ်ားကို ေပးလိုက္ရေသာအခါ တိုင္းျပည္က ဘာျပန္ရမည္နည္း။ ျမန္မာက လိုလားေနေသာ၊ ကမၻာက လိုလားေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတျဖစ္ခြင့္ ငါးနွစ္ရလာနိုင္သည္ (တပ္မေတာ္က အေပးအယူကိုသေဘာတူလွ်င္)။ လူထုေခါင္းေဆာင္အရပ္သားပညာတတ္တဦး ၁၉၆၂ မွစကာ ပထမဆံုး နိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာနိုင္သည္။ ထိုအခါ ကမၻာတြင္ ေပါက္ေရာက္ ေလးစားလက္ခံေသာ သူမ၏ပံုရိပ္ကိုအသံုးခ်ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီးေကာင္း စားေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္နိုင္သည္မ်ားလည္း ရိွပါသည္။ နိုင္ငံျခား ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈမ်ား ပိုမို၀င္ေရာက္လာမည္။ နိုင္ငံတကာနွင့္ ပိုမိုပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လာနိုင္မည္။ ကုလသမဂၢ၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ ကမၻာ့ဘဏ္၊ အာရွ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ နိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖဲြ႕တို႔နွင့္ခိ်တ္ဆက္ျပီး ေအာက္ေျချမန္မာျပည္သူလူထု တိုးတက္ႀကီးပြားေရး စီမံကိန္းမ်ားကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လာနိုင္မည္။ ယိုင္နဲ႔ေနေသာ တရားေရးမ႑ိုင္ကိုု တည့္မတ္ေအာင္ ႀကိဳးစားလာနိုင္သည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ယခင္က ထက္ပိုရိွလာႏိုင္သည္။ ျမန္မာ၏ၾသဇာအရိွန္အဟုန္သည္ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားအတြင္း ၾကီးမားလာႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္လာနိုင္သည္။ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ားအေရးကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လာနိုင္မည္။ ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးနွစ္မွစကာ ပညာေရးနွင့္ က်န္းမာေရးဘတ္ဂ်က္မ်ား တိုးျမွင့္သံုးစဲြလာနိုင္သည္။ (၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘတ္ဂ်က္ကေတာ့ ၾကံ့ခိုင္ေရးလႊမ္းမိုးေသာ လႊတ္ေတာ္စိတ္တိုင္း က်ေရးဆဲြအတည္ျပဳသြားေလျပီ)။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတျဖစ္လွ်င္ ေကာင္းကြက္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရိွပါသည္။

၁၉၄၇ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္ (လြန္ခဲ့ေသာ ၆၉ နွစ္ခန့္က)က ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း စသည့္ေတာင္ေပၚသား တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဗိုလ္ခု်ပ္ေအာင္ဆန္းကို ယံုၾကည္အားကိုးကာ ၿဗိတိသွ်တို႔နွင့္ လက္မတဲြပဲ၊ ဗမာျပည္မအစိုးရနွင့္လက္တဲြ၍ လြတ္လပ္ေရး အတူတကြရယူမည္ဟု သေဘာထားေပးကာ သမိုင္းတြင္ေသာ ပင္လံုစာခု်ပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ဖူးသည္။ ထိုေန႔သည္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ဟု အမည္ တြင္ေပ၏။ ေျပာရလွ်င္ တိုင္းရင္းသားတို႔သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ယံုသျဖင့္၊ ဗမာမ်ားကိုယံုသျဖင့္ သူတို႔ကံၾကမၼာကို ဗိုလ္ခု်ပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ေသာ ဗမာမ်ားလက္သို႔ အပ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခု်ပ္ ေအာင္ဆန္းသည္လည္း အလြန္ရဲရင့္ေျဖာင့္မတ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတေယာက္ျဖစ္သည္နွင့္အညီ ဗမာရယ္၊ တိုင္းရင္းသားရယ္၊ စစ္တပ္ရယ္မခဲြဘဲ အားလံုးအက်ဳိးရိွေအာင္ဆာင္ရြက္လိမ့္မည္မွာ သံသယ မရိွေအာင္ ေသခ်ာလွ၏။ သို႔ေသာ္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုးၿပီး ငါးလနွင့္ခုနစ္ရက္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကြယ္လြန္ခဲ့၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းနွင့္ ေနာက္လူတို႔သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလက္နွင့္ေရးခဲ့ေသာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္၏ အနွစ္သာရမ်ားကို ေျခႏွင့္နင္းေျခဖ်က္ဆီးခဲ့၏။ ဗမာလည္း မေကာင္းစား၊ ရွမ္းလည္းမေကာင္းစား၊ ကခ်င္လည္းမေကာင္းစား၊ ခ်င္းလည္းမေကာင္းစားေသာ စစ္အာဏာရွင္၀ါဒကို ထူေထာင္ခဲ့၏။ ယေန႔အထိ ထို၀ါဒသည္ အျမစ္တြယ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားတို႔သည္ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားကို အျမင္မၾကည္မလင္ရိွၾက၏။ လူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒကိုက်င့္သံုးေနသည္ဟု ထင္ျမင္ၾက၏။ သို႔ေသာ္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ ဗမာလူမ်ဳိးလည္း ေရွ႕တန္းမွ ခါးစည္းဒုကၡခံေနၾကရသည္ဆိုတာသိေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားကား နည္းပါးလွသည္။ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို လူမ်ဳိးစုအလိုက္ အခ်ဳိးခ်ၾကည့္လွ်င္ ဗမာလူမ်ဳိးက မ်ားပါသည္။ အသက္ စြန္႔ခဲ့သူမ်ားတြင္လည္း ဗမာကမနည္းလွပါ။ အမ်ားစုျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စနစ္မေကာင္းေသာအခါ ဗမာသည္ အခြင့္ထူးခံမဟုတ္ေၾကာင္း သိေစအပ္၏။ တိုင္းရင္းသားတို႔ ယံုၾကည္ခ်က္ကိုဖ်က္သူမွာ ဗမာလူမ်ဳိးမဟုတ္၊ စစ္အာဏာရွင္မ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခါ ျမန္မာနိုင္ငံႀကီးေကာင္းစားဖို႔ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းမွ ဗမာအပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု ကခ်င္၊ ခ်င္းနွင့္ ရခိုင္တို႔ အနစ္နာခံရမည့္သေဘာမ်ဳိး သမိုင္းတေက်ာ့ျပန္ျဖစ္ေနပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သမၼတျဖစ္ေရးအတြက္ အထက္ပါေဒသမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္သား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ေရး လဲလွယ္ရမည္ကဲ့သို႔ အေျခအေနရိွေနပါသည္။ တကယ္ဟုတ္မဟုတ္ေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္။ ဟုတ္ခဲ့လွ်င္ အေလ်ာ္ ရိွသလို၊ အစားရိွသည္။ ေကာင္းကြက္ရိွသလို၊ ဆိုးကြက္လည္း ရိွလာေပလိမ့္မည္။ တကယ္တမ္းသာ တိုင္းျပည္ေကာင္းဖို႔အတြက္ လဲရမည္ဆိုပါက ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့လဲလွယ္ဖို႔ ကြ်န္ေတာ္ေတာင္းဆိုပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတေယာက္ သမၼတျဖစ္ဖို႔ဆိုလွ်င္ တပ္မေတာ္သား ၀န္ႀကီးခု်ပ္လက္ေအာက္တြင္ မၾကိုက္ေသာ္လည္း ေနာက္ငါးနွစ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေနမည္။ တိုင္းျပည္ကိုသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေကာင္းေအာင္လုပ္ပါ။ ဖခင္ျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလက္ထက္တြင္ေတာ့ တိုင္းရင္းသားတို႔ ဘ၀နွင့္ရင္းကာ ေလာင္းေၾကးထပ္ခဲ့ေသာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္သည္ ငါးလနွင့္ ခုနစ္ရက္အၾကာမွာပဲ ေ၀၀ါးပ်က္ပ်ယ္သြားခဲ့ရသည္။ ယခုအခါ သမီးျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လက္ထက္တြင္ သမိုင္းတပတ္ျပန္လည္လာပါျပီ။ လက္မွတ္ထိုးျပီး ငါးလအၾကာတြင္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ခရီးရွည္ထြက္ခြာသြားခဲ့ရသည့္ဖခင္ျဖစ္သူ လက္စမသတ္ နိုင္ေသးေသာလုပ္ငန္းတာ၀န္ကို သမီးျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္နိုင္ပါေစဟု ဆႏၵျပဳပါသည္။ မည္သို႔ေသာအေပးအယူလုပ္သည္ျဖစ္ေစ တိုင္းရင္းသားျပည္သူအားလံုး ၏မ်က္နွာကိုေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ၾကည့္လိမ့္မည္ဟုယံုၾကည္ပါသည္။ အနာဂတ္ျမန္မာနိုင္ငံတြင္
စစ္အာဏာရွင္စနစ္က်ဆံုးပါေစ။
ဒီမိုကေရစီေအာင္ျမင္ပါေစ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတျဖစ္ပါေစ။

နိုင္ငံေရးသည္ ညစ္ပတ္ေသာကစားပဲြျဖစ္သျဖင့္ ညစ္ပတ္ေသာအေပးအယူမ်ားကို သေဘာေပါက္နားလည္၍ တိုင္းျပည္အတြက္ အေကာင္းဆံုး ဆံုးျဖတ္နိုင္ပါေစသတည္း။

သရ၀ဏ္(ျပည္)
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal
...............


နိုင်ငံရေးလောကတွင် တကမ္ဘာလုံးက ပြောစမှတ်ပြုကြသည့်စကားတခွန်းရှိသည်။ ထိုစကားမှာ Politics is a dirty game ဟူ၍ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးသည် ညစ်ပတ်သည့်ကစားပွဲဖြစ်သည်ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေး ဆိုသည်မှာ စစ်တုရင်ကစားသလို လေအေးပေးစက်တပ်ထားသော အခန်းထဲမှာ သက်သောင့်သက်သာ အမြဲတမ်းကစားရတာမဟုတ်။ ဘောလုံးပွဲလို အချိန်အကန့်အသတ် စည်းမျဉ်းအတိအကျ၊ ဒိုင်လူကြီးနှင့်ကစားရ တာမဟုတ်။ လက်ဝှေ့ပွဲလို ခါးအောက်ပိုင်းမထိုးကြေးဟု သဘောတူထားသည်မဟုတ်။ အာဏာရဖို့၊ မိမိအဖွဲ့အသာစီးရဖို့၊ မိမိနိုင်ငံအကျိုးရှိဖို့၊ မိမိပြည်နယ်ကောင်းဖို့၊ မိမိလူမျိုးအကျိုးရှိဖို့ နည်းမျိုးစုံဖြင့် ကြိုးပမ်းလေ့ ရှိကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုအထဲတွင် ကောင်းတာရော ဆိုးတာရော၊ တရားတာရော မတရားတာရော ပါ၀င်လာနိုင်သဖြင့် နိုင်ငံရေးသည် ညစ်ပတ်သည့်ကစားပွဲဟု ခေါ်ဆိုကြခြင်းဖြစ်သည်။ စင်စစ် နိုင်ငံရေးကိုယ် ၌က ညစ်ထေးယုတ်မာသည်မဟုတ်၊ လုပ်ကြကိုင်ကြသည့် နည်းလမ်းများနှင့် လူသားများက ယုတ်မာညစ်ထေးကြခြင်းဖြစ်သည်။

ယခုလည်းလာပြန်ပါပြီ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သမ္မတဖြစ်ရေးကို အတားအဆီးဖြစ်နေသည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၉(စ)ကို လွှတ်တော်တွင် ဆိုင်းငံ့မည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံရေးအပေးအယူ ကစားကွက်များစွာ ပေါ်ထွက်နေကြောင်း သတင်းကြားရပါသည်။ အများ သိကြသည့်အတိုင်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ အရေးကြီးသော ပြဋ္ဌာန်းချက်တရပ်ကို ပြင်ဆင်လိုလျှင် တပ်မတော်သား ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်သော အင်အားစုအဖြစ် လွှတ်တော်ထဲတွင် ၀င်ထိုင်နေပါသည်။ ပြင်ချင်သမျှ၊ ဖျက်ချင်သမျှ တပ်မတော်သဘောမတူပါက ဘာမှလုပ်၍မရပါ။ သို့သော် ပုဒ်မတခုကို ဆိုင်းငံခြင်းကိစ္စတွင်တော့ တပ်မတော်သည် ၀င်၍ကဖျက်ကယက်မလုပ်နိုင်ပါ။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် တွင်များရာဆန္ဒမဲဖြင့် ဆုံးဖြတ်၍ရပါသည်။ ဆန္ဒခံယူပွဲလည်း လုပ်စရာမလိုပါ။ ထို့ကြောင့် NLD အမတ်များလွှမ်းမိုးထားသော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကြီးအနေဖြင့် ပုဒ်မ ၅၉(စ) ဆိုင်းငံ့ခြင်းကို လွယ်လွယ်ကူကူ လုပ်လို့ရသည်ဟု သာမန်အားဖြင့် ထင်စရာဖြစ်သည်။ စာတွေ့အရပြောရလျှင်လည်း NLD သည် ထိုသို့လုပ်၍ရပါသည်။ သို့သော် နောက်ဆက်တွဲပြဿနာပေါင်းသောင်းခြောက်ထောင်ရှိသည်။ ထိုကိစ္စသည် ငှက်ပျောသီး အခွံနွှာစားရတာလောက် မလွယ်ကူပါ။ တပ်မတော်က သဘောမတူလျှင် ပြဿနာရှည်လာနိုင်သည်။ တပ်မတော်နှင့် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်သဘောတူ ခြင်းမရှိဘဲ ဇွတ်အဆိုတင်ဆုံးဖြတ်မည်ဆိုလျှင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တခုကို ဆိုင်းငံ့နိုင်သောအာဏာ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာရှိမရှိ အခြေခံဥပဒေခုံရုံးက ဆုံးဖြတ်ပေးပါရန်ဟူသော အဆိုပြုချက် တပ်မတော်ဘက်မှ တက်လာနိုင်သည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ပုဒ်မ တခုခုကို ဆိုင်းငံ့ပိုင်ခွင့်ရှိမရှိဆိုသောဥပဒေကြောင့် အငြင်းပွားမှုဖြစ်လာ မည်။ ထိုအခါ လောလောဆယ်အာဏာရှိနေသေးသော ယခင်အစိုးရ လက်ထက်က ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံးသို့ အမှုကရောက်သွားမည်။ သမ္မတမတင်မြှောက်နိုင်၊ အစိုးရအသစ်မဖွဲ့နိုင်သေးဘဲ အချိန်တွေကုန်ကာ ဇာတ်မျောနေမည်။ ငြင်းကြခုံကြ ဆွေးနွေးကြတာတွေ အချိန်အကြာကြီး ဖြစ်မည်။ နောက်ဆုံးတွင် လူဟောင်းများဖြစ်သော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ခုံရုံးဥက္ကဋ္ဌက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ပုဒ်မတခုကို ဆိုင်းငံ့ခြင်းမပြုနိုင် ကြောင်း ဥပဒေစကားလုံးများ၊ အကိုးအကားအထောက်အထားများဖြင့် ဆုံးဖြတ်မည်။ ထိုအခါ ဈေးဦးလန်သလို NLD အများစုပါ၀င်သော လွှတ်တော်တွင် NLD ကတင်သောအဆိုတခု စတင်ရှုံးနိမ့်မည်။ နိုင်ငံရေးအညွန့်ကျိုးသွားမည်။ ထိုအချက်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဖြစ်ချင်ပုံမရပါ။ ထို့ကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် သမ္မတဖြစ်ရေးကို တဖက်က ကြိုးစားရင်း တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သဘောတူ လက်ခံလာစေရေးကို တဖက်က ကြိုးစားနေခြင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ တပ်မ တော်ကသာ ဆိုင်းငံ့ရေးအဆိုကို လက်ခံသဘောတူသည်ဆိုပါက ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေခုံရုံးဆီသို့လည်း ရောက်စရာမရှိ၊ ပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူပွဲလည်း လုပ်စရာမလို၊ နေပြည်တော်လွှတ်တော်ထဲမှာပင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချလျက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သမ္မတဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။

ထိုအတွက် ပေးဆပ်ရသည်များလည်း ရှိလာပေမည်။ တပ်မတော်သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည် နယ် စသော တိုင်းဒေသကြီးတခု၊ ပြည်နယ်သုံးခုတို့၏ ၀န်ကြီးချုပ်နေရာကို တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များထဲမှ ခန့်အပ်ပေးရန် လိုချင်နေသည်ဟု သတင်းများထွက်ပေါ်နေပေသည်။ ထိုသတင်းကို တပ်ဘက်ကလည်း ငြင်းဆိုခြင်းမရှိသောကြောင့် အတည်ဟုပင် ယူဆမိ သည်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရဆိုလျှင် တပ်မတော်သည် ထိုသို့တောင်းဆိုခွင့်မရှိပါ ။ ပြည်နယ်ခုနစ်ခု၊ တိုင်းဒေသကြီးခုနစ်ခု၏ ၀န်ကြီးချုပ်ဆယ့်လေးဦးရာထူးများ ဘယ်သူ့ကိုပေးမလဲဆိုတာ သမ္မတကသာ ရာထူးခန့်ထားရေးကို ဆုံးဖြတ်ရမည့်သူဖြစ်သည်။ ထိုဝန်ကြီးချုပ် သည် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းလွှတ်တော်များတွင် ရွေးကောက်ခံရသော အရပ်သားလွှတ်တော်အမတ်များသာ ဖြစ်သင့်သည်မှာ ငြင်းမရသောအချက် ဖြစ်သည်။ ပြည်သူလူထုသည် စစ်သားများ အုပ်ချုပ်ရေးအကြီးအကဲ မဖြစ်စေလိုတော့သောကြောင့်သာ NLD ကို မဲပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယခု သော် NLD သည် တပ်မတော်ထံမှ လိုချင်တာတခုရှိနေသောကြောင့် တပ်ကလည်း အညှာကိုကိုင်ကာ သူလိုချင်တာကို ပြန်တောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့တောင်းဆိုထားသောဒေသများသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အရေးအပါဆုံး ဒေသများဖြစ်သည်။

ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်း၊ စက်မှုဇုန်မြေကွက်များ၊ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံများ၊ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်၊ စီးပွားရေးပါမစ်များ၊ ကန်ထရိုက်စာခုျပ်များ၊ အိမ်ရာစီမံကိန်းများစသော အရေးပါသော စီးပွားရေးစားကွက်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည့် ရန်ကုန်မြို့၏အုပ်ချုပ်ရေးသာ အရပ်သား NLD ၀န်ကြီးချုပ်လက်ထဲသို့ရောက်သွားလျှင် ယခင်က မိမိတို့အချင်းချင်း လက်ဝါးရိုက်၍ ခွင်ချထားခဲ့သောစားကွက်များသည် ကစားလက်စ၊ စစ်တုရင်ခုံကို ဆွဲလှန်မှောက်ခံလိုက်ရသကဲ့သို့ အကျိုးစီးပွားပျက်စီးတော့မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ရာထူးကို တပ်မတော်သားတယောက်လက်ထဲသို့ ဆက်လက်တာဝန်ယူလိုခြင်းမှာ နိုင်ငံကောင်းစားရေးနှင့်မဆိုင်သော ကိုယ်ကျိုးစီးပွားကာကွယ်ရေးမူဝါဒသာဖြစ်သည်။ ကချင်ပြည်နယ်မှာတော့ အားလုံးသိကြသည့်အတိုင်း ကျောက်စိမ်းပြဿနာတက်နေသည်။ လောဘဇောတိုက်ကာ တူးကြဖော်ကြ လူတွေသေကြ၊ စည်းမရှိကမ်းမရှိခွင့်ပြုထားကြ၊ အခွန်ရှောင်ကြ၊ လက်သိပ်ထိုးပါမစ်ချပေးကြ၊ နိုင်ငံခြားသားတရုတ်များ နောက်ကွယ်မှ လွှမ်းမိုးကြိုးကိုင်ကြသည့် ပြဿနာများစွာရှိနေသည်။ အရပ်သားဝန်ကြီးချုပ်လက်အောက်သို့ ရောက်သွားလျှင် ယခင်က မသမာမှုများ ဘူးပေါ်သလို ပေါလောပေါ်လာဖို့ရှိသည်။ ဖုန်းမရဖိမရနိုင် သောကိစ္စများ ရှိသည်။ တဖက်တွင်လည်း KIA, KIO အဖွဲ့များနှင့် စစ်ရေးတင်းမာမှုရှိနေသည်ဖြစ်ရာ စစ်တိုက်ရာတွင် အရပ်သားဝန်ကြီးချုပ် ရှိနေလျှင် လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စတွေ၊ ဂျီနီဗာကွန်ဗန်းရှင်းကိစ္စတွေ၊ ထင်ရာစိုင်း၍မရသောကိစ္စတွေ ရှိလာပေမည်။ ထို့ကြောင့် ကချင်ပြည်နယ်၏ ၀န်ကြီးချုပ်ရာထူးကိစ္စကို တပ်က ဆက်ယူထားချင်သည်။ ရှမ်းပြည်နယ်သည်လည်း ထိုနည်းနှင်နှင်ပင်။ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေသည်။ မိုးမိတ်လို၊ မိုင်းရှူးလို ပတ္တမြားထွက်သောနေရာတွေ ရှိနေသည်။ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးတွေရှိနေသည်။ သဘာဝသယံဇာတတွေ ထွက်နေသည်။ သစ်လုပ်ကွက်တွေရှိနေသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့ ကမ်းလွန်ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ကွက်တွေ ရှိနေသည်။ နှစ်စဉ်ဒေါ်လာဘီလျံနှင့်ချီသော စာချုပ်များရှိနေသည်။ ရေနက်ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်းလို တရုတ်နှင့်ဖက်စပ်စီမံကိန်းကြီးတွေရှိနေသည်။ အစိုးရတပ်မတော်ကို လက်နက်စွဲကိုင်ရင်ဆိုင် တိုက်ခိုက်နေသော AA လို ရခိုင့်တပ်မတော်ရှိနေသည်။ တိုက်ပွဲများ ကြိုးကြားကြိုးကြားရှိနေသည်။ ထို့ကြောင့် ဤဒေသ၏အာဏာအရှိဆုံးဝန်ကြီးချုပ်ရာထူးကို တပ်မတော်က ရလိုသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုနေရာ လေးနေရာ ၀န်ကြီးချုပ်ရာထူးကိုပေးဖို့ တပ်မတော်က ဈေးခေါ်သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဘက်က ၅၉(စ) ဆိုင်းငံပေးရေးကိုသဘောတူဖို့ ပြန်လည်ဈေးညှိသည်။ လောလောဆယ်တော့ ဈေးမတည့်သေး။ နှစ်ဖက်စလုံးက အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ချင်ဇောနှင့်ညှိကြမှာ သေချာသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ဈေးနည်းနည်းဆစ်ကြပြီး အပေးအယူဖြစ်ကြမှာ သေချာ၏။

ထိုမဟာဗူျဟာလေးနေရာ၏ ၀န်ကြီးချုပ်ရာထူးများကို ပေးလိုက်ရသောအခါ တိုင်းပြည်က ဘာပြန်ရမည်နည်း။ မြန်မာက လိုလားနေသော၊ ကမ္ဘာက လိုလားနေသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သမ္မတဖြစ်ခွင့် ငါးနှစ်ရလာနိုင်သည် (တပ်မတော်က အပေးအယူကိုသဘောတူလျှင်)။ လူထုခေါင်းဆောင်အရပ်သားပညာတတ်တဦး ၁၉၆၂ မှစကာ ပထမဆုံး နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာနိုင်သည်။ ထိုအခါ ကမ္ဘာတွင် ပေါက်ရောက် လေးစားလက်ခံသော သူမ၏ပုံရိပ်ကိုအသုံးချကာ မြန်မာနိုင်ငံကြီးကောင်း စားရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်များလည်း ရှိပါသည်။ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပိုမိုဝင်ရောက်လာမည်။ နိုင်ငံတကာနှင့် ပိုမိုပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လာနိုင်မည်။ ကုလသမဂ္ဂ၊ ဥရောပသမဂ္ဂ၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အာရှ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၊ နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့တို့နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး အောက်ခြေမြန်မာပြည်သူလူထု တိုးတက်ကြီးပွားရေး စီမံကိန်းများကို ချမှတ်ဆောင်ရွက်လာနိုင်မည်။ ယိုင်နဲ့နေသော တရားရေးမဏ္ဍိုင်ကိုု တည့်မတ်အောင် ကြိုးစားလာနိုင်သည်။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ယခင်က ထက်ပိုရှိလာနိုင်သည်။ မြန်မာ၏သြဇာအရှိန်အဟုန်သည် အာဆီယံနိုင်ငံများအတွင်း ကြီးမားလာနိုင်သည်။ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး ပိုမိုကောင်းမွန်လာနိုင်သည်။ ပြည်ပရောက်မြန်မာများအရေးကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်လာနိုင်မည်။ ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှစကာ ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဘတ်ဂျက်များ တိုးမြှင့်သုံးစွဲလာနိုင်သည်။ (၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘတ်ဂျက်ကတော့ ကြံ့ခိုင်ရေးလွှမ်းမိုးသော လွှတ်တော်စိတ်တိုင်း ကျရေးဆွဲအတည်ပြုသွားလေပြီ)။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သမ္မတဖြစ်လျှင် ကောင်းကွက်တော်တော်များများ ရှိပါသည်။

၁၉၄၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက် (လွန်ခဲ့သော ၆၉ နှစ်ခန့်က)က ချင်း၊ ကချင်၊ ရှမ်း စသည့်တောင်ပေါ်သား တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များသည် ဗိုလ်ခုျပ်အောင်ဆန်းကို ယုံကြည်အားကိုးကာ ဗြိတိသျှတို့နှင့် လက်မတွဲပဲ၊ ဗမာပြည်မအစိုးရနှင့်လက်တွဲ၍ လွတ်လပ်ရေး အတူတကွရယူမည်ဟု သဘောထားပေးကာ သမိုင်းတွင်သော ပင်လုံစာခုျပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ဖူးသည်။ ထိုနေ့သည် ပြည်ထောင်စုနေ့ဟု အမည် တွင်ပေ၏။ ပြောရလျှင် တိုင်းရင်းသားတို့သည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ယုံသဖြင့်၊ ဗမာများကိုယုံသဖြင့် သူတို့ကံကြမ္မာကို ဗိုလ်ခုျပ်အောင်ဆန်း ဦးဆောင်သော ဗမာများလက်သို့ အပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဗိုလ်ခုျပ် အောင်ဆန်းသည်လည်း အလွန်ရဲရင့်ဖြောင့်မတ်သော ခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်သည်နှင့်အညီ ဗမာရယ်၊ တိုင်းရင်းသားရယ်၊ စစ်တပ်ရယ်မခွဲဘဲ အားလုံးအကျိုးရှိအောင်ဆာင်ရွက်လိမ့်မည်မှာ သံသယ မရှိအောင် သေချာလှ၏။ သို့သော် ပင်လုံစာချုပ်လက်မှတ်ထိုးပြီး ငါးလနှင့်ခုနစ်ရက်တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကွယ်လွန်ခဲ့၏။ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းနှင့် နောက်လူတို့သည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလက်နှင့်ရေးခဲ့သော ပင်လုံစာချုပ်၏ အနှစ်သာရများကို ခြေနှင့်နင်းခြေဖျက်ဆီးခဲ့၏။ ဗမာလည်း မကောင်းစား၊ ရှမ်းလည်းမကောင်းစား၊ ကချင်လည်းမကောင်းစား၊ ချင်းလည်းမကောင်းစားသော စစ်အာဏာရှင်ဝါဒကို ထူထောင်ခဲ့၏။ ယနေ့အထိ ထိုဝါဒသည် အမြစ်တွယ်နေဆဲဖြစ်သည်။ တိုင်းရင်းသားတို့သည် ဗမာလူမျိုးများကို အမြင်မကြည်မလင်ရှိကြ၏။ လူမျိုးကြီးဝါဒကိုကျင့်သုံးနေသည်ဟု ထင်မြင်ကြ၏။ သို့သော် စစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်တွင် ဗမာလူမျိုးလည်း ရှေ့တန်းမှ ခါးစည်းဒုက္ခခံနေကြရသည်ဆိုတာသိသော တိုင်းရင်းသားများကား နည်းပါးလှသည်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို လူမျိုးစုအလိုက် အချိုးချကြည့်လျှင် ဗမာလူမျိုးက များပါသည်။ အသက် စွန့်ခဲ့သူများတွင်လည်း ဗမာကမနည်းလှပါ။ အများစုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် စနစ်မကောင်းသောအခါ ဗမာသည် အခွင့်ထူးခံမဟုတ်ကြောင်း သိစေအပ်၏။ တိုင်းရင်းသားတို့ ယုံကြည်ချက်ကိုဖျက်သူမှာ ဗမာလူမျိုးမဟုတ်၊ စစ်အာဏာရှင်များသာဖြစ်ပါသည်။

ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံကြီးကောင်းစားဖို့ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှ ဗမာအပါအဝင် တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ ကချင်၊ ချင်းနှင့် ရခိုင်တို့ အနစ်နာခံရမည့်သဘောမျိုး သမိုင်းတကျော့ပြန်ဖြစ်နေပါသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်သမ္မတဖြစ်ရေးအတွက် အထက်ပါဒေသများတွင် တပ်မတော်သားဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ရေး လဲလှယ်ရမည်ကဲ့သို့ အခြေအနေရှိနေပါသည်။ တကယ်ဟုတ်မဟုတ်တော့ စောင့်ကြည့်ရမည်။ ဟုတ်ခဲ့လျှင် အလျော် ရှိသလို၊ အစားရှိသည်။ ကောင်းကွက်ရှိသလို၊ ဆိုးကွက်လည်း ရှိလာပေလိမ့်မည်။ တကယ်တမ်းသာ တိုင်းပြည်ကောင်းဖို့အတွက် လဲရမည်ဆိုပါက ရဲရဲဝံ့ဝံ့လဲလှယ်ဖို့ ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက် သမ္မတဖြစ်ဖို့ဆိုလျှင် တပ်မတော်သား ၀န်ကြီးခုျပ်လက်အောက်တွင် မကြိုက်သော်လည်း နောက်ငါးနှစ် ကျွန်တော်တို့နေမည်။ တိုင်းပြည်ကိုသာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကောင်းအောင်လုပ်ပါ။ ဖခင်ဖြစ်သူ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလက်ထက်တွင်တော့ တိုင်းရင်းသားတို့ ဘဝနှင့်ရင်းကာ လောင်းကြေးထပ်ခဲ့သော ပင်လုံစာချုပ်သည် ငါးလနှင့် ခုနစ်ရက်အကြာမှာပဲ ဝေဝါးပျက်ပျယ်သွားခဲ့ရသည်။ ယခုအခါ သမီးဖြစ်သူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်တွင် သမိုင်းတပတ်ပြန်လည်လာပါပြီ။ လက်မှတ်ထိုးပြီး ငါးလအကြာတွင် မမျှော်လင့်ဘဲ ခရီးရှည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ရသည့်ဖခင်ဖြစ်သူ လက်စမသတ် နိုင်သေးသောလုပ်ငန်းတာဝန်ကို သမီးဖြစ်သူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အောင်မြင်အောင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါစေဟု ဆန္ဒပြုပါသည်။ မည်သို့သောအပေးအယူလုပ်သည်ဖြစ်စေ တိုင်းရင်းသားပြည်သူအားလုံး ၏မျက်နှာကိုတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကြည့်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။ အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်
စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကျဆုံးပါစေ။
ဒီမိုကရေစီအောင်မြင်ပါစေ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သမ္မတဖြစ်ပါစေ။

နိုင်ငံရေးသည် ညစ်ပတ်သောကစားပွဲဖြစ်သဖြင့် ညစ်ပတ်သောအပေးအယူများကို သဘောပေါက်နားလည်၍ တိုင်းပြည်အတွက် အကောင်းဆုံး ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါစေသတည်း။

သရဝဏ်(ပြည်)
News Watch(စောင့်ကြည့်သတင်းဂျာနယ်)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal

Blog Archive

Shwe Hmone Yati

Tags

၊ ဇရစ္ေခ်ာင္ေက်းရြာ ၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္ ၊ အင္းတိုင္စုေက်းရြာ ၀က္လက္ ၀တၱဳ ၀တ္မွံဳေရႊရည္ ၀မ္းတြင္း ၀မ့္ဟိုင္း ၀ါးခယ္မ ၀ိုင္းစုခိုင္သိန္း ၀ိုင္းေမာ္ ၀ုိင္းစုခိုင္သိန္း ၅၉(စ) 7 July 8888 88gens AA ABSDF accident ad advice Afghan Africa AI ALD ALP amaze America America's Got Talent Angelina jolie Anonymous ANP arak Arakan Archaelogy Argentina Army ARSA art article Astronomy attakyaw Aung San Suu Kyi Australia Austria Bagan Bago Bangladesh Bank BCP beau beauty Belgium BGF bingal Bingali Bobby Soxer (ထက္ထက္) Bogyoke Aung San Bomb book Border Bosnia Botswana Brazil British Brunei buddhi Buddhism Buddhist Burmese Movieclips Trailers Burundi business Butan c Cambodia camera Cameroon Canada car cartoon celebs Chicken Soup Chile Chin China chinese Christian CIA city City Life Buffalo cival war CNF Colombia Congo Cook couple CPB crime Criticism Crony CRPP cssu Cuba Daily Popular Dailymotion dance DASSK Days Denmark dhamma DKBA Donation DPNS DR.Tint Swe Dutch earth Ecuador Education Egypt EindraKyawZin ele Election ElSalvador Embassy Eng England entertainment environment essay Ethiopia Ethnic EU eurpoe Exile Facebook News fashion fashion show fb FDA feature FIFA Fiji for sale Foreign Affairs France Free Burma Rangers(FBR) funny Gambia game GandaWin gay general general knowledge Generation Wave Georgia Germany Ghana ghost story go gossip column Gov greece Guatemala Gwa Ha Ha health herbal Heritage Hindu History HIV Hluttaw Hong Kong Htet Htet Moe Oo htun koko HumanRight Hungary ICC Iceland IMF India Indonesia interview Iran Iraq Ireland Irrawaddy ISIS Islam Israel Italy Ivory Coast J. Krishnamurti Japan Jewellery JMC job Jobs joke Jordan ju justin bieber Kachin KAF Karen Kayah Kazakhstan KBC Keanu Reeves Kenya khaingHninWai KhinLayNwe) KHRG KIA KIO KNDO KNPC KNPP KNSO KNU KPP KSDP Kuwait Labadawn Ladyboy learning english Lebanon LEBT letter lettr Libya Liechtenstein lifestyle link LNDP london lottery love Luxembourg M Seng Lu Ma Millar Hniang mafia magic Magway mal Malaysia Mali mandalay Manny Pacquiao Maths Maungdaw Mauritania MCDF MDCF Me N Ma Girls medel media medicine Memory Mexico MFOCN MH 370 miss Miss People MissAmerica MissButtBrazil MissGrandInternational MissInternational MissInternationalQueen MissSupranational MissTourismInternational MissUniverse MissUniversityMyanmar MissWorld MissWorldMuslimah MisterInternationalMyanmar MMCG MNDAA model Model Contest Mon mone money Monthly Popular Morocco movie MP4YOU TUBE MPC MPT MPU MSF MSM music muslim myanmar Myanmar Idol MyaThanTint myint myat NATO nature NCA NCCT ND-Burma NDF NED Nepal new new year newgens news Newzeland NGO Niagara Falls Nicki Minaj nicky Niger Nigeria NLD NMSP NNER NorthKorea Norway Nothern Novel Number obama OIC Opinion osama binladin pagoda Pakistan Palestine Paraguay Party People Peru Phillipines Philosophy photo phyu phyu kyaw thein PJS PoDarli poem Poland Police Politic Political Prisoner PopularPost pp programmer Project PSLF/TNLA Puerto Rico QandA Qatar Quote R.ဇာနည္ rates RCSS/SSA Real Estate RebcaWin Records Refugee Religious report Research Riot RNDP Rohingya Romania RSO Russia Rwanda Rဇာနည္ Saffron Satire Saudi Science Science & Tech scotland SEA Game Serbia sexeducation Shakira Shan show Shwe Dagon Siberia Sierra Leone Singapore singer SNDP SNLD Soe soldier Somalia song sound SouthAfrica SouthKorea Spain Speech sport Sri Lanka SSA SSPP stock Store story Sudan suu foundation Sweden Switzerland Syria Taipei Taiwan Tanzania tatto tech terrorist Thailand ThaZin ThinGyan ThinZarWintKyaw Tibet Tips TNLA tourism Trailer Travel Traverse America true story Tunisia Turkey Turkmenistan U Ko Ni U Thant UAE UEC Uganda Ukrain UN UNA Unesco UNFC UNHCR UNICEF UNODC UPWC Uruguay USAID USDP UWSA UWSP Venezuela vi video vietnam vn War way weather Wedding WFP WHO wonder worker world accident World Bank world celebs world crime World Heritage world history world singer worldn WorldNews yangon YCDC Yemen YHT YIT yoon yoon YunMiOo Zimbabwe က၀ ကခ်င္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ကနီ ကန္ ့ဘလူ ကန္ပိုက္တီး ကန္ၾကီးေထာင့္ ကံမ ကမန္ ကမာရြတ္ ကယန္း ကယား ကယားျပည္နယ္ ကရင္ ကရင္နီ ကရင္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္သူ ့ပါတီ ကြတ္ခိုင္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ကြမ္းျခံကုန္း ကြမ္းလံု ကြ်န္းစု ကြ်န္းလွ ကြ်ဲပြဲ ကလလတ ကသာ ကာမိုင္း ကာရံခ်ိ ဳ ကားေမာင္းသူေတြအတြက္ ကိုးကန္ ့ ကိုကိုးကြ်န္း ကိုထက္ ကိုျမေအး ကိုအံ့ၾကီး ကိုေ၀လု ကုိးကန္ ့ ကူမဲ ကေလး ကေလး၀ ကေလာ က်န္းမာေရး က်ိဳက္ထို က်ိဳက္ထီးရိုး က်ိဳက္မေရာ က်ိဳက္လတ္ က်ိဳင္းတံု က်ံဳေထာ္ က်ံဳေပ်ာ္ က်ံုဒိုး ခင္ညြန္ ့ ခင္ဘုဏ္း ခင္ဝင့္ဝါ ခင္သဇင္ ခင္ဦး ခန္ ့စည္သူ ခရစ္ဆီ ၀ဏၰ ခရမ္း ခိုင္သင္းၾကည္ ခိုင္သဇင္ငုဝါ ခိုလမ္ ခူမီး ခေမာက္ၾကီး ခ်င္း ခ်င္းတြင္းျမစ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ ခ်စ္စႏိုးဦး ခ်စ္သုေ၀ ခ်စ္ဦးညိဳ ခ်စ္ေဗဒင္ ခ်မ္းခ်မ္း ခ်မ္းျမသာစည္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ခ်မ္းေအးသာစံ ခ်ီေဗြ ခႏၱီး ဂန္ ့ေဂါ ဂမၻီရ ဂုတ္ထိပ္ ဂ်င္မီ ဂ်ီလတ္ ဂ်ဴး ငပုေတာ ငဖဲ ငါန္းဇြန္ ငါးသိုင္းေခ်ာင္း ငါ့သေရာက္ စကု စက္စဲ စကၤာပူ စစ္ကိုင္း စစ္ကိုင္းတိုင္း စစ္ေတြ စတီဗင္ဦး စနဲျမိဳ ့ စမ္းေခ်ာင္း စမး္ေခ်ာင္း စံရတီမုိးျမင့္ စြမ္းအားရွင္ စလင္း စဥ့္ကိုင္ စဥ့္ကူး စာေပေဟာေျပာပြဲ စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး စိုင္းစိုင္းခမ္းလိွဳင္ စိုးစႏၵာထြန္း စိုးျပည့္သဇင္ စိုးျမတ္နႏၵာ စိုးျမတ္သူဇာ စိုးသူ စီးပြားေရး စုစုေႏြး စေလ စႏၵီျမင့္လြင္ ဆင္ဘို ဆင္ေပါင္၀ဲ ဆြမ္ပရာဘြမ္ ဆြာၿမိဳ႕ ဆလံု ဆားလင္းၾကီး ဆိပ္ျဖဴ ဆိုေတး ဆီဆိုင္ ဆီရာလီယြန္း ဆုပန္ထြာ ဇင္၀ိုင္း ဇန္ႏူး ဇဗၺဴသီိရိ ဇမၺဴသီရိ ဇြန္သင္ဇာ ဇြန္သံစဥ္ ဇလြန္ ဇာဂနာ ဇာနည္ထူးထူး ဇိုမီး တကသ တင္ဇာေမာ္ တင့္တင့္ထြန္း တင္းတိတ္ တစည တံတားဦး တနသၤာရီ တနသၤာရီတိုင္း တန္ ့ဆည္ တန္ ့ယန္း တပ္ကုန္း တမူး တရား တြန္းဇံ တြံေတး တလုပ္ တအာင္း(ပေလာင္) တာခ်ီလိတ္ တာေမြ တာေလ တိုက္ၾကီး တီက်စ္ တီးတိန္ တုိက္ၾကီး တူနီးရွား တႏိုင္း တႏို္င္း ထက္ထက္၀င့္ ထက္ထက္မိုးဦး ထန္းကုန္း ထန္းတပင္ ထန္းပင္ကုန္း ထြန္းထြန္း ထြန္းအိျႏၵာဗို ထားထက္ထက္ ထားဝယ္ ထီးခ်ိဳင့္ ထီးလင္း ထံုးတပိုေက်းရြာ ထူးဆန္းေထြလာ ထူးဆ္ ထူးၾကီး ထူးအိမ္သင္ ဒကၡိဏသီရိ ဒဂံု ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ဒဂံုျမိဳ ့သစ္ ဒလ ဒလိုင္းလားမား ဒါးက ဒါရိုက္တာ၀ိုင္း ဒါရိုက္တာမိုက္တီး ဒိုက္ဦး ဒီပဲယင္း ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္္မာ) ဒီေမာဆို ဓႏုျဖဴ နတၱလင္း နတ္တလင္း နတ္ေမာက္ နန္းခင္ေဇယ်ာ နန္ဆန္ ့ နန္းဆုရတီစိုး နမၼတီး နမၼတူ နမ့္ခမ္း နမ့္စမ္ နမ့္ဆမ္ နမ့္လန္ နယ္သာလန္ နာဂ နားဟိုင္းလံု နာေရး နာေရးကူညီမွဳအသင္း နီနီခင္ေဇာ္ နႏၵာလိွဳင္ ပက္ထရစ္ရွာ ပခုုကၠဴ ပင္းတယ ပင္လည္ဘူး ပင္လံု ပင္ေလာင္း ပန္၀ါ ပန္ဆိုင္း ပန္းတေနာ္ ပန္းဘဲတန္း ပန္းေတာင္း ပြင့္နဒီေမာင္ ပြင့္ျဖဴ ပလက္၀ ပလိပ္ ပိုင္က်ံဳ ပိုလန္ ပီကင္း ပုဂံ ပုဇြန္ေတာင္ ပုဏၰားကြ်န္း ပုပၸါး ပံုပါက်င္ ပုဗၺသီရိ ပုလဲ ပုသိမ္ ပုသိမ္ခရိုင္ ပုသိမ္ၾကီး ပုေလာျမိဳ ့ ပူတာအို ပေလာင္ ပဲခူး ပဲခူးတိုင္း ပ်ဥ္းမနား ဖယ္ခံု ဖရူဆို ဖြာေထာင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဖလမ္း ဖားကန္ ့ ဖာပြန္ ဖားေဆာင္း ဖုန္ၾကားရွင္း ဖ်ာပံု ၾကက္ယက္ ေက်းရြာ ၾကံခင္း ၾကည္ျဖဴ သွ်င္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကာအင္းဆိပ္ၾကီး ၾကိဳ ့ပင္ေကာက္ ၾကဴကုတ္ ဗကပ ဗကသ ဗန္းေမာက္ ဗန္းေမာ္ ဗဟန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းထြန္းၾကည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဗိုလ္တေထာင္ ဗိုလ္ၾကင္ေမာင္ ဗိုလ္မွဴးၾကီးေစာဆန္းေအာင္ ဗိႆ ႏိုး ဗီယက္နမ္ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္ ဘဂၤါလီ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ဘားအံ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ ဘိုကေလး ဘီးလင္း ဘုတလင္ ဘုတ္ျပင္း ဘုရားၾကီး ဘုရားသံုးဆူ ဘုိကေလး ဘူးသီးေတာင္ မကၠဆီကို မကွေးတိုင်း မခ်မ္းေဘာ့ မဂၤလာဒံု မဂၤလာပြဲ မဂၤလာေတာင္ညြန္ ့ မင္းကင္း မင္းကြန္း မင္းကိုႏိုင္ မင္းတပ္ မင္းတုန္း မင္းဘူး မင္းျပား မင္းလွ မင္းအုပ္စိုး မင္းေမာ္ကြန္း မင္းေသြးသစ္ မင္းေအာင္လိွဳင္ မင်းအောင်လှိုင် မတၱရာ မတူပီ မထက္ မန္စီ မန္တလေးတိုင်း မန္းေဂ်ာ္နီ မဘသ မဘိမ္း မယ္စဲ့ မယ္လ မယ္လိုဒီ မရမ္းကုန္း မြန္ မြန္ျပည္နယ္ မြန္ျပည္သစ္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ မြန္းေအာင္ မလိွဳင္ မလႊကုန္း မွန်ပြည်နယ် မွဲ ့ မဟန မဟာေအာင္ေျမ မအီ မအူပင္ မာန္ေအာင္ မာယာလူမ်ိဳူး အေၾကာင္း မာရီနာ မာရီလင္မြန္ရိုး မိစႏၵီ မိတီၳလာ မိတီ္ၳလာ မိတၳီလာ မိတ္ကပ္ မိန္ ့ခြန္း မိုးကုတ္ မိုင္းကိုင္ မိုင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းခုတ္ မိုင္းဆတ္ မိုင္းတံု မိုင္းထား မိုင္းပန္ မိုင္းပြန္ မိုင္းယန္း မိုင္းျပင္း မိုင္းျဖတ္ မိုင္းရွဴး မိုင္းလား မိုင္းေနာင္ မိုင္းေယာင္း မိုးညွင္း မိုးညိဳ မိုးနဲ မိုးမိတ္ မိုးယုစံ မိုးျဗဲ မိုးသီးဇြန္ မိုးေကာင္း မိုးေဇညိမ္း မိုးေမာက္ မိုးေဟကို မိုးေအာင္ရင္ မံုးကိုး မုဏ္း မုဒံု မုန္း၀န္း မုန္းကို မံုရြာ မုံရြာၿမိဳ႕ မုိင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မုိးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ မူဆယ္ မေကြး မေကြးတိုင္း မေလးရွား မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ မႏၱေလး မႏၱေလးတိုင္း ယင္းမာပင္ ယန္ဟီးလီ ယမံုမိုး ယြန္းယြန္း ယီမင္ ယုသႏၱာတင္ ယူကရိန္း ျပင္သစ္ ျပင္ဦးလြင္ ျပဇာတ္ ျပည္ ျပည္ခို္င္ျဖိဳး ျပည္ၾကီးတံခြန္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ ျပည္သူ ့ဂုဏ္ရည္ ျပြန္တန္ဆာ ျဖိဳးၾကီး ျဖိဳးျဖိဳးေအာင္ ျဖိဳးေငြစိုး ျဖဴး ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း ျမ၀တီ ျမင္းမူ ျမင္းျခံ ျမင့္ျမတ္ ျမစ္က်ိဳး ျမစ္ဆံု ျမစ္ၾကီးနား ျမစ္သား ျမတ္ေကသီေအာင္ ျမန္မာမေလးမ်ား ျမန္မာမေလးမ်ားvideo ျမန္မာ့ရိုးးရာ ပန္းးပုပညာ ျမန္ေအာင္ ျမဝတီ ျမသန္းစံ ျမိတ္ထား၀ယ္ ျမိဳ ့သစ္ ျမိဳင္ ျမိဳင္ၾကီးငူ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ရတနာမိုင္ ရတာနာ ရန္ကင္း ရန္ကုန္ ရန္ကုန္စက္မွဳတကၠသိုလ္ ရန္ကုန္တိုင္း ရန္ကုန္ျပည္သူ ့အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ယက္ ရန်ကုန်တိုင်း ရပ္ေစာက္ ရမည္းသင္း ရမ္းျဗဲ ရြာငံ ရွင္ဆႏၵာဓိက ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(က်ားျဖဴပါတီ) ရွမ္းနီ ရွမ္းျပည္နယ္ ရွားေတာ ရွီဘုယဇာနည ရိုဟင္ဂ်ာ ရုရွား ရေသ့ေတာင္ ရဲတိုက္ ရဲထြဋ္ ရဲေလး လက္ပံတန္း လက္ပံေတာင္း လက္ေ၀ွ ့ လင္းေခး လပြတၱာ လမ္းမေတာ္ လယ္သမား လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လယ္ေ၀း လြယ္လင္ လြိဳင္လင္ လြိဳင္ေကာ္ လွည္းကူး လွည္းတန္း လွှတ်တော် လွာကာေက်းရြာ လွိဳင္သာယာ လသာ လဟယ္ လားရွိဳး လာအို လိြဳင္လင္ လိြဳင္ေကာ္ လိွဳင္ လိွဳင္းဘြဲ လိွဳင္သာယာ လိုင္ဇာ လိႈင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕နယ္ လီဆူ လံုးခင္း လုလုေအာင္ လူမင္း လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ လဲခ်ား လႊတ္ေတာ္ ဝတ္မွဳန္ေရွြရည္ ဝိုင္းစုခိုင္သိန္း ဝိုင္းေမာ္ ဝိုင္းေလး ဝီရသူ ႀကည့္ျမင္တုိင္ သကၠလ သက္မြန္ျမင့္ သခင္တင္ျမ သံဃာ သဃၤန္းကြ်န္း သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ သင္ဇာႏြယ္၀င္း သဇင္ သံတြဲ သတိေပးခ်က္ သထုံ သထံု သနပ္ပင္ သန္လ်င္ သန္းေရႊ သပိတ္က်င္း သံဖြူဇရပ် သၾကၤန္ သံျဖဴဇရပ္ သရက္ သံလ်င္ သဥၹာႏြယ္၀င္း သာစည္ သားညီ သာယာ၀တီ သာေကတ သာေပါငး သာေပါင္းျမိဳ ့နယ္ သိန္းစိန္ သိန္းနီ သိႏၷီ သီတဂူဆရာေတာ္ သီဟ၀င္းတင္ သီေပါ သု၀ဏၰ သု၀ဏၰ၀တီ သံုးခြ သံုးဆယ္ သူရဦးတင္ဦး သူရဦးေရႊမန္း သူရဦးေအာင္ကို သူရေရႊမန္း သူရဲေကာင္း သံေတာင္ၾကီးျမိဳ ့ သေရာ္စာ သဲကုန္း သၪၨာႏြယ္ဝင္း ဟန္၀င္းေအာင္ ဟန္ထူးလြင္ ဟန္သီ ဟသၤာတ ဟားခါး ဟာသ ဟိုင္းၾကီးကြ်န္း ဟိုပံုး ဟိုယာေဒသ ဟုမၼလင္း ဟုိပန္ ဟဲဟိုး အကယ္ဒမီ အကယ္ဒမီ၂၀၁၂ အဂၤပူ အင္ဂ်လီနာ ဂ်ိဳလီ အင္းစိန္ အင္းတေကာ္ အင္လံုရြာ အင္းေတာ္ အင္းေတာ္ႀကီး အင္းေလး အစၥေရး အဆိုအမိန္ ့ အမရပူရ အမ္း အမ်ိဳးသမီးပါတီ အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ အမ်ိဳးသားပါတီ အျမန္လမ္း အရာေတာ္ အရိုင္း အလွျပင္မယ္ အလံု အသုတ္ အာဆီယံ အာဇာနည္ေန ့ အိမ္မဲ အိေခ်ာပို အိႏၵိယ အီရန္ အီသီယိုးပီးယား အုတ္တြင္း အေကာက္ေတာင္ အေဖ်ာက္ အေမရိကန္ အေျခခံဥပေဒ အေလာင္းေတာ္ကႆ ပ ဥတၱရသီရိ ဦး၀င္းတင္ ဦး၀ီရသူ ဦးဂမၻီရ ဦးထင္လင္းဦး ဦးထင္ေက်ာ္ ဦးထင်ကျော် ဦးနု ဦးပိုင္ ဦးဖိုးက်ား ဦးျမင့္ေဆြ ဦးဝင္းခ်ိဳ ဦးဝင္းတင္ ဦးဝင္းထိန္ ဦးသန္ ့ ဦးေတဇ ဦးေန၀င္း ဧရာ၀တီ ဧရာ၀တီတိုင္း ဧရာဝတီ ဧဝရတ္ေတာင္ ဧဝံေမသုတံ ေ၀ဠဳေက်ာ္ ေ၀ါ ေကတုမတီ ေကအိုင္အို ေကာ့ကရိတ္ ေကာင္းျပည့္ ေကာ့မွဴး ေကာလင္း ေကာ့ေသာင္း ေကာ္နီ ေက်းသီးျမိဳ ့ ေက်ာက္ဆည္ ေက်ာက္တံခါး ေက်ာက္တံတား ေက်ာက္တန္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ၾကီး ေက်ာက္မဲ ေက်ာက္ျဖဴ ေက်ာက္ေတာ္ ေက်ာက္ေျမာင္း ေက်ာင္းကုန္း ေက်ာင္းသားလွဳပ္ရွားမွဳ ေက်ာင္းသားသပိတ္ ေက်ာ္ကိုကို ေက်ာ္သူ ေက်ာ္ဟိန္း ေက်ာ္ေက်ာ္ဗို ေခ်ာက္ ေခ်ာင္းဆံု ေခ်ာင္းသာ ေခ်ာင္းဦး ေခ်ာရတနာ ေဂ်ညီညီ ေဂ်ာက္ဂ်က္ ေငြမွဳန္ရတီ ေငြေဆာင္ ေစတုတၱရာ ေစာဘြဲ့မွဴး ေဆာ ေဆာ့ေလာ္ ေဇယ်၀တီ ေဇယ်ာသီရိ ေဇရဲထက္ ေဇာ္ဝင္းထြဋ္ ေဇာ္သက္ေထြး ေညာင္တုန္း ေညာင္ဦး ေညာင္ေျခေထာက္ ေညာင္ေရႊ ေညာင္ေလးပင္ ေတာကြ်ဲအင္း ေတာင္ကုတ္ ေတာင္ငူ ေတာင္တြင္းၾကီး ေတာင္ဒဂံု ေတာင္ၾကီး ေတာင္ျပိဳလက္၀ဲ ေတာင္ျပံဳး ေတာင္သမန္ ေတာင္သာ ေတာင္ဥကၠလာ ေထာက္ၾကန္ ့ ေဒၚၾကိဳင္ၾကိဳင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဒးဒရဲ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း ေဒါက္တာတင့္ေဆြ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ေဒါက္တာျမင့္ေထြး ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္း ေဒါက္တာလွေက်ာ္ေဇာ ေဒါက္တာသန္းထြန္း ေဒါပံု ေနတိုး ေနမ်ိဳးဇင္ ေနမ်ိဳးေ၀ ေနျပည္ေတာ္ ေနာင္ခ်ိဳ ေနာင္ဒြန္းေက်းရြာ ေနာင္လံုး အုပ္စု ေနာ္အုန္းလွ ေပးစာ ေပးစာ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ၀င္း (သို႔) ဗိုလ္ျမ၀ါး ေပါက္ ေပါက္ေခါင္း ေပါက္ေတာ ေပါင္ ေပါင္းတည္ ေပ်ာ္ဘြယ္ ေဖြးေဖြး ေဖာင္ၾကီး ေဖာင္းျပင္ ေၾကးမံုဦးေသာင္း ေၾကာ္ျငာ ေဗဒင္ ေဗလု၀ ေဘာလခဲ ေမ ေမခလာ ေမစံပယ္ညိဳ ေမွာ္ဘီ ေမသက္ခိုင္ ေမသန္းႏု ေမာက္မယ္ ေမာခ်ီး ေမာင္ေဆာင္းခ ေမာင္ေတာ ေမာင္ေမာင္၀မ္း ေမာ့စ္ ေမာ္ခ်ီး ေမာ္လျမိဳင္ ေမာ္လိုက္ ေမာ္္လ္ဒိုဗာ ေျပတီဦး ေျမပံု ေျမာက္ဒဂံု ေျမာက္ဥကၠလာ ေျမာက္ဦး ေျမာင္ ေျမာင္းျမ ေရး ေရစၾကိဳ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ေရတာရွည္ ေရနီ ေရနံေခ်ာင္း ေရၾကည္ ေရျဖဴ ေရွြဘိုျမိဳ ့ ေရွြမွဳန္ရတီ ေရွြျပည္သာ ေရဦး ေရႊ၀ါေရာင္ ေရႊကူ ေရႊက်င္ ေရႊစက္ေတာ္ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ ေရႊတိဂံု ေရႊဘို ေရႊမွဳန္ရတီ ေရႊျပည္သာ ေရႊလီ ေရႊေညာင္ ေရႊေတာင္ ေရႊေပါကၠံ ေရႊေသာင္ယံ ေလးမ်က္ႏွာ ေလးျဖဴ ေလွာ္ကား ေလာက္ကိုင္ ေလာင္းလံု ေလာပိတ ေဝါျမိဳ႕နယ္ ေအးခ်မ္းျမတ္မိုး ေအးျမတ္သူ ေအသင္ခ်ိဳေဆြ ေအာင္ဆန္းဦး ေအာင္ပန္း ေအာင္မင္း ေအာင္ရဲလင္း ေအာင္လံ ေအာင္ေျမသာစံ ေအာင္ေသာင္း ေအာ္စကာ ႏြားထိုးၾကီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ႏိုင္မြန္ခ်မ္း

Labels

Recent Post