၅၉(စ)ျပဳတ္ရင္ ဘာႏုိင္ငံျဖစ္သြားမလဲ

ေဒါက္တာခင္ႏုိင္ဦး

ယေန႔ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒရဲ့ ပုဒ္မ ၅၉ (စ)အရ သမၼတေလာင္း ေရြးခ်ယ္ခံခ်င္သူရဲ႕ ေခၽြးမဟာတိုင္းတစ္ပါးသား ျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ အဲ့သည္သူ အေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္ ဆံုး႐ံႈးသြား တယ္လို႔ျပပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ သားသမီး ကိုေတာင္မွ အဲ့သလိုခ်ဳပ္ခ်ယ္ခ်င္လို႔ မျဖစ္ပါ ဘူး။ ငါသမၼတျဖစ္ခ်င္လို႔ ငါ့သားနင္လည္း ႏိုင္ငံျခားသားမလုပ္နဲ႔ ႏိုင္ငံျခားသား မိန္းမ ကိုလည္း မယူနဲ႔လို႔ ပိတ္ထားရမယ့္ အျဖစ္ မ်ဳိးပါ။ လူဆိုတာက အသက္ ၂၁ ဆိုရင္ သူ႕လမ္းသူေရြးၿပီပဲ။

အေျခခံဥပေဒမွာေဖာ္ ျပထားတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ ပုဒ္မ ၃၄၇ ႏိုင္ငံ ေတာ္သည္ မည္သူ႕ကိုမဆို ဥပေဒအရာတြင္ တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရး ရရွိေစရမည္ အရ ႏိုင္ငံသားတိုင္းဟာ အမွန္တကယ္ပဲ ႏိုင္ငံ ေရးမွာ ပါ၀င္ႏိုင္ရပါလိမ့္မယ္။
ဒါ့အျပင္ပုဒ္မ ၃၄၈ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ျပည္ ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ မည္ သည့္ႏိုင္ငံသားကိုမွ် လူမ်ဳိး၊ ဇာတိ၊ ကိုးကြယ္ ရာဘာသာ၊ ရာထူးဌာနႏၲရ၊ အဆင့္အတန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး၊ ဆင္း ရဲခ်မ္းသာတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ခြဲျခားမႈမရွိ ေစရ။ ဆိုတဲ့အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မို႔ဆိုၿပီး ခြဲျခားထားလို႔ မရပါဘူး။ ဒါဟာ အေျခခံဥပေဒက ေပးၿပီးသား ႏိုင္ငံသားအခြင့္ အေရး ျဖစ္ပါတယ္။

ပုဒ္မ ၃၄၈ ႏွင့္ ၃၄၇ ကို ပုဒ္မ ၅၉(စ)က ျပန္ၿပီး ကန္႔သတ္လိုက္တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပင္ကိုျပင္ရပါလိမ့္မယ္။ မျပင္ ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဖြဲ႕စည္းပံုဟာ ေရွ႕ေနာက္ မညီလို႔ ရွက္စရာႀကီးပါ။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတ ကာက ဥပေဒပညာရွင္ေတြက အမိႈက္ပံုးဆိုၿပီး တင္စားေခၚရေအာင္ စြမ္းတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုျဖစ္ ေနလို႔ပါ။

၅၉(စ) မျပင္ရင္ အမ်ဳိးဘာသာ၊ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၿပီလား၊ မဟုတ္ပါ ဘူး။ ၅၉(စ)ကို မျပင္လည္း ၀ိႈက္ကတ္ရတဲ့သူ ေတာင္မွ ပါတီေထာင္ခြင့္ေပးထားလို႔ ဘယ္ အမ်ဳိးဘာသာသာသနာ ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ ဥပ ေဒထုတ္ထုတ္ ဘာသာျခားအျပင္ကို ႏိုင္ငံ သားမဟုတ္သူပါ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္လာ ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရး ေပးထားပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ ထူးၿပီးျခားမလားႏိုင္ပါဘူး။

၅၉(စ) ကိုျပင္ရင္ ဘာျဖစ္မလဲ၊

ဘာမွမျဖစ္ပါဘူး။ ႏိုင္ ငံျခားက ဘယ္လုိလူမ်ိဳးကမွလည္း တက္ၿပီး သမၼတလာျဖစ္လို႔ မရပါဘူး။ အေတာ္ မ်ားမ်ားက ၅၉(စ)ကို မဲေနတာ။ သူ႕ထက္ ေကာင္းတဲ့ ၅၉(ခ) နဲ႔ ခ်ဳပ္ထားၿပီးသားျဖစ္ပါ တယ္။ ၅၉(က) နဲ႔ (ခ) နဲ႔တင္ အားလံုးပြဲသိမ္း ပါတယ္။

၅၉(ခ) မိမိႏွင့္ မိမိ၏ မိဘႏွစ္ပါးလံုး ႏိုင္ငံေတာ္၏ အာဏာပိုင္နက္အတြင္း၌ ေမြး ဖြားေသာ တိုင္းရင္းသားမွျဖစ္သည့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ရမည္။ ေသေသခ်ာခ်ာျပန္ဖတ္ ၾကည့္ပါဦး။ သမၼတေလာင္းတစ္ဦးဟာ မိမိ ေရာ၊ မိမိရဲ႕ မိဘႏွစ္ပါးစလံုးဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာပဲ ေမြးဖြားႀကီးျပင္းသူျဖစ္ရမယ္၊ တိုင္းရင္း သားေတြ ျဖစ္ရမယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ရ မယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္နဲ႔တင္ ဘယ္မွာလာၿပီး ဘယ္ႏုိင္ငံက ကုလားေတြ၊ တ႐ုတ္ေတြလာၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ သမၼတလာျဖစ္ေတာ့မလဲ။ သူ တို႔ဟာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခဲ့တယ္ထားဦးေတာ့ တိုင္း ရင္းသားမွ မဟုတ္ၾကပဲ။ သည္ေတာ့ အမ်ဳိး ဘာသာ၊ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ ၅၉(စ) မလိုပါ။။ ၅၉(ခ)နဲ႔တင္ ပြဲသိမ္းေနပါၿပီ။

၅၉(စ) ကေတာ့ ထဘီ၀တ္မိန္းမသားတစ္ဦးကို ေဘာင္း ဘီ၀တ္စစ္သားႀကီးမ်ားက ေၾကာက္ၿပီး ေရး ထားတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုျပ႒ာန္းခ်က္ပါ။ ဘုမသိ ဘ မသိ အမ်ဳိးေစာင့္သူမ်ားဟာ မေလ့လာဘဲ ကုန္းမေအာ္ၾကပါနဲ႔။ ၅၉(စ)ျဖဳတ္လို႔ ဘာသာျခား ႏိုင္ငံျဖစ္စရာအေၾကာင္း မရွိပါဘူး။ ျဖစ္စရာရိွ ကိုယ့္ႏိုင္ငံကို အေကာင္းဆံုးျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ မည့္သူကို ဆံုး႐ံႈးသြားမွာကိုပဲ စိုးရိမ္ၾကပါ။ ၅၉(စ) မျပင္လို႔ နစ္နာစရာရွိရင္ ျပည္သူပဲနစ္ နာမွာပါ။ ေရးခဲ့တဲ့ စစ္သားေဘာင္းဘီကၽြတ္ ေတြကေတာ့ နစ္နာစရာမရိွပါဘူး။

အမ်ဳိးဘာ သာသာသနာ ေစာင့္ေရွာက္မယ္ ေအာ္တဲ့ သူေတြ စိတ္ဆိုးထိုက္တာက ၅၉(စ) မဟုတ္ ဘူး။ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္ဘဲ ၀ိႈက္ကတ္ကိုင္ တဲ့သူေတြ ပါတီေထာင္ခြင့္ေပးတာကိုပါ။ အဲ့ ဒါကိုေကာ ဘယ္လို သေဘာရလဲ။ ၅၉(စ)ကို ပဲ ျမင္ျမင္ႏိုင္လြန္းလို႔ ေျပာတာပါ။

သမၼတ ရာထူး အရည္အခ်င္းအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဘယ္ဖြဲ႕စည္းပံုမွာမွ ၿပီးေတာ့ ဘယ္ႏိုင္ငံမွာမွ သားသမီး၊ ေခၽြးမ၊ သမက္ေတြကို ၾကည့္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္မရွိလို႔ ပါတာ မေတြ႕ဖူးပါဘူး။

၁၉၄၇ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ လက္ထက္က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အရည္အခ်င္းကို ျပပါဦးမယ္။ ၁၉၄၇ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ေရးခဲ့ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုပုဒ္မ ၄၉(က) မိမိကိုယ္တိုင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ မိဘႏွစ္ပါးေသာ္လည္းေကာင္း ျပည္ ေထာင္စုနိုင္ငံ၏ ပိုင္နက္အတြင္း၌ ေမြးဖြား ခဲ့၍ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံသားလည္းျဖစ္ေသာ၊ ထို႔အျပင္ (ခ) ပါလီမန္အမတ္အျဖစ္ ေရြး ေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံႏိုင္သည့္ အရည္အ ခ်င္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံုေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးမဟုတ္ လွ်င္ မည္သူမွ် ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရာထူးအ တြက္ ေရြးေကာက္ခံႏိုင္ခြင့္မရွိေစရ။ ကဲ ရွင္း ပလား။

ဒါေၾကာင့္မို႔ ၅၉(စ) ဆိုတာ အမ်ဳိး ဘာသာေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ ထည့္ဆြဲထားတာ မ ဟုတ္ဘူးဆိုတာ သိရမယ္။

၅၉(စ) ဆိုတာ ေဒၚစု သမၼတျဖစ္လို႔မရေအာင္ ညစ္ပတ္ၿပီး ေရးထားတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ျဖစ္တယ္။ လူသား အခြင့္အေရး၊ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးကို ပိတ္ ထားတဲ့ ၅၉(စ) ျပဳတ္ေအာင္ကို ျပည္သူ႕ အင္အားနဲ႔ ျဖဳတ္ခ်ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

The Ladies News
....................................
၅၉(စ)ပြုတ်ရင် ဘာနိုင်ငံဖြစ်သွားမလဲ

ဒေါက်တာခင်နိုင်ဦး

ယနေ့ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေရဲ့ ပုဒ်မ ၅၉ (စ)အရ သမ္မတလောင်း ရွေးချယ်ခံချင်သူရဲ့ ချွေးမဟာတိုင်းတစ်ပါးသား ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် အဲ့သည်သူ အရွေးချယ်ခံပိုင်ခွင့် ဆုံးရှုံးသွား တယ်လို့ပြပါတယ်။ တကယ်တော့ သားသမီး ကိုတောင်မှ အဲ့သလိုချုပ်ချယ်ချင်လို့ မဖြစ်ပါ ဘူး။ ငါသမ္မတဖြစ်ချင်လို့ ငါ့သားနင်လည်း နိုင်ငံခြားသားမလုပ်နဲ့ နိုင်ငံခြားသား မိန်းမ ကိုလည်း မယူနဲ့လို့ ပိတ်ထားရမယ့် အဖြစ် မျိုးပါ။ လူဆိုတာက အသက် ၂၁ ဆိုရင် သူ့လမ်းသူရွေးပြီပဲ။

အခြေခံဥပဒေမှာဖော် ပြထားတဲ့ ပြဋ္ဌာန်းချက် ပုဒ်မ ၃၄၇ နိုင်ငံ တော်သည် မည်သူ့ကိုမဆို ဥပဒေအရာတွင် တန်းတူညီမျှအခွင့်အရေး ရရှိစေရမည် အရ နိုင်ငံသားတိုင်းဟာ အမှန်တကယ်ပဲ နိုင်ငံ ရေးမှာ ပါ၀င်နိုင်ရပါလိမ့်မယ်။
ဒါ့အပြင်ပုဒ်မ ၃၄၈ ပြဋ္ဌာန်းချက်အရ နိုင်ငံတော်သည် ပြည် ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ မည် သည့်နိုင်ငံသားကိုမျှ လူမျိုး၊ ဇာတိ၊ ကိုးကွယ် ရာဘာသာ၊ ရာထူးဌာနန္တရ၊ အဆင့်အတန်း၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ ဆင်း ရဲချမ်းသာတို့ကို အကြောင်းပြု၍ ခွဲခြားမှုမရှိ စေရ။ ဆိုတဲ့အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မို့ဆိုပြီး ခွဲခြားထားလို့ မရပါဘူး။ ဒါဟာ အခြေခံဥပဒေက ပေးပြီးသား နိုင်ငံသားအခွင့် အရေး ဖြစ်ပါတယ်။

ပုဒ်မ ၃၄၈ နှင့် ၃၄၇ ကို ပုဒ်မ ၅၉(စ)က ပြန်ပြီး ကန့်သတ်လိုက်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပြင်ကိုပြင်ရပါလိမ့်မယ်။ မပြင် ရင် ကျွန်တော်တို့ ဖွဲ့စည်းပုံဟာ ရှေ့နောက် မညီလို့ ရှက်စရာကြီးပါ။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံတ ကာက ဥပဒေပညာရှင်တွေက အမှိုက်ပုံးဆိုပြီး တင်စားခေါ်ရအောင် စွမ်းတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ် နေလို့ပါ။

၅၉(စ) မပြင်ရင် အမျိုးဘာသာ၊ သာသနာ စောင့်ရှောက်နိုင်ပြီလား၊ မဟုတ်ပါ ဘူး။ ၅၉(စ)ကို မပြင်လည်း ၀ိှုက်ကတ်ရတဲ့သူ တောင်မှ ပါတီထောင်ခွင့်ပေးထားလို့ ဘယ် အမျိုးဘာသာသာသနာ စောင့်ရှောက်တဲ့ ဥပ ဒေထုတ်ထုတ် ဘာသာခြားအပြင်ကို နိုင်ငံ သားမဟုတ်သူပါ လွှတ်တော်ထဲ ရောက်လာ နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေး ပေးထားပါတယ်။ ဒါ ကြောင့် ထူးပြီးခြားမလားနိုင်ပါဘူး။

၅၉(စ) ကိုပြင်ရင် ဘာဖြစ်မလဲ၊

ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ နိုင် ငံခြားက ဘယ်လိုလူမျိုးကမှလည်း တက်ပြီး သမ္မတလာဖြစ်လို့ မရပါဘူး။ အတော် များများက ၅၉(စ)ကို မဲနေတာ။ သူ့ထက် ကောင်းတဲ့ ၅၉(ခ) နဲ့ ချုပ်ထားပြီးသားဖြစ်ပါ တယ်။ ၅၉(က) နဲ့ (ခ) နဲ့တင် အားလုံးပွဲသိမ်း ပါတယ်။

၅၉(ခ) မိမိနှင့် မိမိ၏ မိဘနှစ်ပါးလုံး နိုင်ငံတော်၏ အာဏာပိုင်နက်အတွင်း၌ မွေး ဖွားသော တိုင်းရင်းသားမှဖြစ်သည့် မြန်မာ နိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်။ သေသေချာချာပြန်ဖတ် ကြည့်ပါဦး။ သမ္မတလောင်းတစ်ဦးဟာ မိမိ ရော၊ မိမိရဲ့ မိဘနှစ်ပါးစလုံးဟာ မြန်မာနိုင်ငံ မှာပဲ မွေးဖွားကြီးပြင်းသူဖြစ်ရမယ်၊ တိုင်းရင်း သားတွေ ဖြစ်ရမယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရ မယ် ဆိုတဲ့ အချက်နဲ့တင် ဘယ်မှာလာပြီး ဘယ်နိုင်ငံက ကုလားတွေ၊ တရုတ်တွေလာပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သမ္မတလာဖြစ်တော့မလဲ။ သူ တို့ဟာ နိုင်ငံသားဖြစ်ခဲ့တယ်ထားဦးတော့ တိုင်း ရင်းသားမှ မဟုတ်ကြပဲ။ သည်တော့ အမျိုး ဘာသာ၊ သာသနာစောင့်ရှောက်ဖို့ ၅၉(စ) မလိုပါ။။ ၅၉(ခ)နဲ့တင် ပွဲသိမ်းနေပါပြီ။

၅၉(စ) ကတော့ ထဘီဝတ်မိန်းမသားတစ်ဦးကို ဘောင်း ဘီဝတ်စစ်သားကြီးများက ကြောက်ပြီး ရေး ထားတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံပြဋ္ဌာန်းချက်ပါ။ ဘုမသိ ဘ မသိ အမျိုးစောင့်သူများဟာ မလေ့လာဘဲ ကုန်းမအော်ကြပါနဲ့။ ၅၉(စ)ဖြုတ်လို့ ဘာသာခြား နိုင်ငံဖြစ်စရာအကြောင်း မရှိပါဘူး။ ဖြစ်စရာရှိ ကိုယ့်နိုင်ငံကို အကောင်းဆုံးမြှင့်တင်ပေးနိုင် မည့်သူကို ဆုံးရှုံးသွားမှာကိုပဲ စိုးရိမ်ကြပါ။ ၅၉(စ) မပြင်လို့ နစ်နာစရာရှိရင် ပြည်သူပဲနစ် နာမှာပါ။ ရေးခဲ့တဲ့ စစ်သားဘောင်းဘီကျွတ် တွေကတော့ နစ်နာစရာမရှိပါဘူး။

အမျိုးဘာ သာသာသနာ စောင့်ရှောက်မယ် အော်တဲ့ သူတွေ စိတ်ဆိုးထိုက်တာက ၅၉(စ) မဟုတ် ဘူး။ နိုင်ငံသားမဟုတ်ဘဲ ၀ိှုက်ကတ်ကိုင် တဲ့သူတွေ ပါတီထောင်ခွင့်ပေးတာကိုပါ။ အဲ့ ဒါကိုကော ဘယ်လို သဘောရလဲ။ ၅၉(စ)ကို ပဲ မြင်မြင်နိုင်လွန်းလို့ ပြောတာပါ။

သမ္မတ ရာထူး အရည်အချင်းအတွက် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဘယ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာမှ ပြီးတော့ ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ သားသမီး၊ ချွေးမ၊ သမက်တွေကို ကြည့်ပြီး ရွေးချယ်ခံပိုင်ခွင့်မရှိလို့ ပါတာ မတွေ့ဖူးပါဘူး။

၁၉၄၇ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ လက်ထက်က နိုင်ငံတော်သမ္မတအတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ အရည်အချင်းကို ပြပါဦးမယ်။ ၁၉၄၇ ဗိုလ် ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ရေးခဲ့သော ဖွဲ့စည်းပုံပုဒ်မ ၄၉(က) မိမိကိုယ်တိုင် သော်လည်းကောင်း၊ မိမိ၏ မိဘနှစ်ပါးသော်လည်းကောင်း ပြည် ထောင်စုနိုင်ငံ၏ ပိုင်နက်အတွင်း၌ မွေးဖွား ခဲ့၍ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားလည်းဖြစ်သော၊ ထို့အပြင် (ခ) ပါလီမန်အမတ်အဖြစ် ရွေး ကောက်တင်မြှောက်ခံနိုင်သည့် အရည်အ ချင်းနှင့်လည်း ပြည့်စုံသော ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ် လျှင် မည်သူမျှ နိုင်ငံတော် သမ္မတရာထူးအ တွက် ရွေးကောက်ခံနိုင်ခွင့်မရှိစေရ။ ကဲ ရှင်း ပလား။

ဒါကြောင့်မို့ ၅၉(စ) ဆိုတာ အမျိုး ဘာသာစောင့်ရှောက်ဖို့ ထည့်ဆွဲထားတာ မ ဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိရမယ်။

၅၉(စ) ဆိုတာ ဒေါ်စု သမ္မတဖြစ်လို့မရအောင် ညစ်ပတ်ပြီး ရေးထားတဲ့ ပြဋ္ဌာန်းချက်ဖြစ်တယ်။ လူသား အခွင့်အရေး၊ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကို ပိတ် ထားတဲ့ ၅၉(စ) ပြုတ်အောင်ကို ပြည်သူ့ အင်အားနဲ့ ဖြုတ်ချကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။

The Ladies News
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)