Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Friday, November 6, 2015

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ား၏ သမိုုင္းဝင္ ေျပာဆိုုခ်က္မ်ား - ဧရာ၀တီ

ျမန္မာျပည္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ အေျခအေန အရပ္ရပ္၏ ေပးထားခ်က္မ်ားအရ တပ္မေတာ္သည္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ခဲ့သည္ခ်ည္း ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္သည္ အဓိကက်ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးမ်ား ျဖစ္သည့္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္း လက္ထက္ ျပဳလုပ္သည့္ ၁၉၆၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေစာေမာင္ လက္ထက္ ျပဳလုပ္သည့္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲဟု ၂ ႀကိမ္ျဖတ္သန္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္သကဲ့သုိ႔၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ သက္တမ္းအတြင္း ျပဳလုပ္မည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဆုိလွ်င္ ၃ ႀကိမ္ ထိေတြခဲ့သည္ဟု ဆိုုႏိုုင္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ၃ ဦး၏ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ထုုတ္ေဖာ္ တင္ျပလုိက္ပါသည္။

၁၉၆၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္း၏ ဘက္မလုိက္ေရး ညြန္ၾကားခ်က္မွာ “တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားနဲ႔ ကင္းကင္းရွင္းရွင္း ရွိရမည္၊ ဘက္လုိက္ပါ၀င္ျခင္း မျပဳသင့္၊ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မိမိတုိ႔ တဦးခ်င္း ဆႏၵအတုိင္း မဲေပးႏုိင္ခြင့္ရွိသည္၊ တပ္မေတာ္ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ထိခုိက္ေစမည့္ ကိစၥမွန္သမွ် ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ တကယ္တမ္းတြင္မူ ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္၊ ေတာင္ပုိင္းတုိင္း တုိင္းမႉး ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ ေအာင္ေရႊ၊ တပ္မဟာ (၇) တပ္မဟာမႉး ဗုိလ္မႉးႀကီး ၾကည္၀င္း၊ တပ္မဟာ (၁၀) တပ္မဟာမႉး ဒု ဗုိလ္မႉးႀကီး ေက်ာ္ျမင့္၊ တပ္မဟာ (၁၁) တပ္မဟာမႉး ဒု ဗုိလ္မႉးႀကီး ဘျဖဴ၊ တပ္မဟာ (၁၂) တပ္မဟာမႉး ဗုိလ္မႉးႀကီး တင္ေမာင္ (ျမတ္ထန္)၊ ဒု ဗုိလ္မႉးႀကီး ခ်စ္ခုိင္ တုိ႔သည္ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၊ ဦးဘေဆြေခါင္းေဆာင္ေသာ (တည္ၿမဲ) ဘက္သိုု႔ လုိက္ခဲ့သည့္ျပစ္ခ်က္ျဖင့္ တပ္မွ ထုတ္ပယ္ခံခဲ့ရသည္။

ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေစာေမာင္က ေရြးေကာက္ပြဲ၌ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာဆုိခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတိုုင္း ျဖစ္သည္။

(က) လြတ္လြတ္လပ္လပ္ႏွင့္ တရားမွ်တမႈ အရွိဆုံး ျဖစ္ေအာင္ အဂတိေလးပါး မလုိက္စားဘဲ တပ္မေတာ္သား တဦးခ်င္းအေနျဖင့္ မိမိဆႏၵအတုိင္း လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵမဲေပးႏုိင္ စီစဥ္ၿပီး တိက်စြာ လုိက္နာၾကရန္၊

(ခ) ရာထူး၊ အဆင့္အလုိက္ အရွိန္အ၀ါ၊ ၾသဇာအာဏာကုိ အသုံးျပဳၿပီး မိမိလက္ေအာက္ခံ တပ္ဖြဲ႔မ်ားသုိ႔ လည္းေကာင္း၊ မိမိေရာက္ရွိရာ ေဒသရွိ ျပည္သူမ်ားသုိ႔ လည္းေကာင္း၊ မိမိလုိလားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတခုခုတြင္ ပါ၀င္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္ကုိ မဲထည့္ပါဟု အမိန္႔ေပးျခင္း၊ ညႊန္ၾကားျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အၾကပ္ကုိင္ျခင္း၊ ေျခာက္လွန္႔ျခင္း၊ စည္းရုံးျခင္း လုံး၀မျပဳလုပ္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊

(ဂ) ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ပြဲအတြက္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒ၊ နည္းပညာဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကုိ တိက်ေလးစားစြာ လုိက္နာေစာင့္ထိန္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊

(ဃ) ဤအခ်က္မ်ားကုိ အရာရွိမ်ားအဆင့္သာ သိရွိေနရုံသာမက ေအာက္ေျခအဆင့္ႏွင့္ မိသားစုမ်ား အတြင္းအထိ သိရွိနားလည္ရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

(င) မိမိတုိ႔သည္ တပ္မေတာ္သားမ်ား ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ နယ္ဘက္ ဥပေဒသာမက တပ္မေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကုိ လုိက္နာက်င့္သုံးရသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း အၿမဲသတိခ်ပ္ၿပီး မၾကာမီ က်င္းပမည့္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ပြဲကုိ တပ္မေတာ္သား တဦးခ်င္း၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ထိခုိက္ေစမည့္ အေျပာအဆုိ အမူအက်င့္မ်ား မျပဳလုပ္မိရန္ အထူးသတိျပဳ လုိက္နာရန္ ျဖစ္သည္။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) က တပ္မေတာ္၏ အမာခံနယ္ေျမမ်ားဟုု ယူဆထားေသာ မဂၤလာဒုံ၊ ေမွာ္ဘီ စသည့္ တပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ သာမက တႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာႏွင့္ ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏုိင္ရခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၃၉၂ ဦး ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ခံခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ အစုိးရဖြဲ႕ခြင့္ မရေပ။

ရက္ပိုုင္းသာ လိုုေတာ့သည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ရွိ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၏ ေျပာဆိုခ်က္မွာလည္း ေအာက္ပါအတိုုင္း ျဖစ္သည္။

“ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မၾကာမီ ကိုယ္တုိင္ ေရြးခ်ယ္ေပးၾကရေတာ့မည္ျဖစ္၍ ေရြးခ်ယ္မႈ မွန္ကန္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ တုိင္းျပည္ကို ေခါင္းေဆာင္ေနသူသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ေဒသကို ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္လုပ္မည့္သူ၊ ဒို႔တာဝန္ အေရးသုံးပါးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မည့္သူ၊ တပ္မေတာ္အေပၚ နားလည္မႈ ရွိသူ၊ အျမင္ ေလးျမင္ (ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ကာကြယ္ေရး) ရွိသူ၊ အမ်ဳိးဘာသာသာသနာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မွန္မွန္ကန္ကန္ႏွင့္ စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္သူ၊ ႏုိင္ငံျခားသား၊ ႏုိင္ငံျခား တုိင္းျပည္အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခုျဖင့္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ဆက္သြယ္မႈမရွိသူ၊ လႊမ္းမိုးမႈ မရွိသူျဖစ္ရန္လိုေၾကာင္း” ဟု ေျပာဆုိထားသည္။

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပထမအႀကိမ္ စက္တင္ဘာလအတြင္း စစ္ဦးစီး၊ စစ္ေရး၊ စစ္ေထာက္ ၫွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးတြင္ စတင္ ေျပာဆုိစဥ္က တပ္မေတာ္၏ ရပ္တည္ခ်က္ မူ၀ါဒမွာ မိမိႏိုင္ငံ၊ မိမိေဒသအတြက္ ေကာင္းေအာင္ေဆာင္ ႐ြက္ႏိုင္သူ၊ ဒို႔တာဝန္ အေရးသုံးပါးအား သိရွိနားလည္ ေစာင့္ထိန္းႏိုင္သူ၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ကာကြယ္ေရး အျမင္ေလးျမင္ရွိၿပီး တပ္မေတာ္အေပၚ နားလည္မႈရွိသူ ျဖစ္ေစလိုသည္ဟု ရည္ညြန္း ေျပာဆုိေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္း ေနျပည္ေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး တကၠသုိလ္၌ ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္းမွ စတင္ကာ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သူ၊ ႏုိင္ငံျခားသား၊ ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္ အဖြဲ႔အစည္း တခုခုျဖင့္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ဆက္သြယ္မႈမရွိသူ၊ လႊမ္းမိုးမႈ မရွိသူျဖစ္ ရန္လိုေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာဆုိလာျခင္း ျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုုရလွ်င္ ၁၉၆၀ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ဘက္မလုိက္ေရး ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္းသည္ ေနာင္ ၂ ႏွစ္အၾကာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ သူအကာကြယ္ ေပးခဲ့သည့္ ဦးႏု၏ ပထစ အစုိးရကုိ ျဖဳတ္ခ်ကာ အာဏာသိမ္းခဲ့သည္။

အလားတူ ဘက္မလုိက္ေရး ေျပာဆုိခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ အႏုိင္ရပါတီကုိ အာဏာလႊဲေပးကာ စစ္တန္းလ်ား ျပန္မည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေစာေမာင္သည္လည္း အႏုိင္ရ NLD ပါတီကုိ အာဏာလႊဲအပ္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ရက္ပုိင္းသာလုိေတာ့သည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ရည္ညႊန္းေျပာ ဆုိခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခားသား၊ ႏုိင္ငံျခား တုိင္းျပည္အဖြဲ႕အစည္း တခုခုျဖင့္ တနည္းနည္းျဖင့္ ဆက္သြယ္မႈ၊ လႊမ္းမိုးမႈရွိသူ၊ တပ္မေတာ္ အေပၚနားလည္မႈ မရွိသူသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရ၍ အာဏာရခဲ့လွ်င္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ မည္သုိ႔ ရပ္တည္မည္ဆုိသည္ကုုိ ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။
Irrawaddy
..........................
ရွေးကောက်ပွဲများနှင့် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်များ၏ သမိုုင်းဝင် ပြောဆိုုချက်များ - ဧရာဝတီ

မြန်မာပြည် ရွေးကောက်ပွဲများနှင့် ပတ်သက်လျှင် အခြေအနေ အရပ်ရပ်၏ ပေးထားချက်များအရ တပ်မတော်သည် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါ၀င်ခဲ့သည်ချည်း ဖြစ်သည်။

တပ်မတော်သည် အဓိကကျသော ရွေးကောက်ပွဲကြီးများ ဖြစ်သည့် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေဝင်း လက်ထက် ပြုလုပ်သည့် ၁၉၆၀ ရွေးကောက်ပွဲ၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စောမောင် လက်ထက် ပြုလုပ်သည့် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲဟု ၂ ကြိမ်ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီး ဖြစ်သကဲ့သို့၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် သက်တမ်းအတွင်း ပြုလုပ်မည့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ဆိုလျှင် ၃ ကြိမ် ထိတွေခဲ့သည်ဟု ဆိုုနိုုင်သည်။

ထို့ကြောင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ၃ ဦး၏ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်သော ညွှန်ကြားချက်များကို ပြန်လည် ထုုတ်ဖော် တင်ပြလိုက်ပါသည်။

၁၉၆၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေဝင်း၏ ဘက်မလိုက်ရေး ညွန်ကြားချက်မှာ “တပ်မတော်အနေဖြင့် နိုင်ငံရေး ပါတီများနဲ့ ကင်းကင်းရှင်းရှင်း ရှိရမည်၊ ဘက်လိုက်ပါ၀င်ခြင်း မပြုသင့်၊ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မိမိတို့ တဦးချင်း ဆန္ဒအတိုင်း မဲပေးနိုင်ခွင့်ရှိသည်၊ တပ်မတော် ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်စေမည့် ကိစ္စမှန်သမျှ ရှောင်ကြဉ်ရမည်” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။

သို့သော် တကယ်တမ်းတွင်မူ ဗိုလ်မှူးချုပ် မောင်မောင်၊ တောင်ပိုင်းတိုင်း တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် အောင်ရွှေ၊ တပ်မဟာ (၇) တပ်မဟာမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး ကြည်ဝင်း၊ တပ်မဟာ (၁၀) တပ်မဟာမှူး ဒု ဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်မြင့်၊ တပ်မဟာ (၁၁) တပ်မဟာမှူး ဒု ဗိုလ်မှူးကြီး ဘဖြူ၊ တပ်မဟာ (၁၂) တပ်မဟာမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး တင်မောင် (မြတ်ထန်)၊ ဒု ဗိုလ်မှူးကြီး ချစ်ခိုင် တို့သည် ဦးကျော်ငြိမ်း၊ ဦးဘဆွေခေါင်းဆောင်သော (တည်မြဲ) ဘက်သိုု့ လိုက်ခဲ့သည့်ပြစ်ချက်ဖြင့် တပ်မှ ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရသည်။

ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စောမောင်က ရွေးကောက်ပွဲ၌ တပ်မတော်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြောဆိုချက်မှာ အောက်ပါအတိုုင်း ဖြစ်သည်။

(က) လွတ်လွတ်လပ်လပ်နှင့် တရားမျှတမှု အရှိဆုံး ဖြစ်အောင် အဂတိလေးပါး မလိုက်စားဘဲ တပ်မတော်သား တဦးချင်းအနေဖြင့် မိမိဆန္ဒအတိုင်း လွတ်လပ်စွာ ဆန္ဒမဲပေးနိုင် စီစဉ်ပြီး တိကျစွာ လိုက်နာကြရန်၊

(ခ) ရာထူး၊ အဆင့်အလိုက် အရှိန်အဝါ၊ သြဇာအာဏာကို အသုံးပြုပြီး မိမိလက်အောက်ခံ တပ်ဖွဲ့များသို့ လည်းကောင်း၊ မိမိရောက်ရှိရာ ဒေသရှိ ပြည်သူများသို့ လည်းကောင်း၊ မိမိလိုလားသည့် အဖွဲ့အစည်းတခုခုတွင် ပါ၀င်သော ကိုယ်စားလှယ်ကို မဲထည့်ပါဟု အမိန့်ပေးခြင်း၊ ညွှန်ကြားခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ အကြပ်ကိုင်ခြင်း၊ ခြောက်လှန့်ခြင်း၊ စည်းရုံးခြင်း လုံးဝမပြုလုပ်ရန် ဖြစ်ကြောင်း၊

(ဂ) ရွေးကောက် တင်မြှောက်ပွဲအတွက် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ဥပဒေ၊ နည်းပညာဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများကို တိကျလေးစားစွာ လိုက်နာစောင့်ထိန်းရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊

(ဃ) ဤအချက်များကို အရာရှိများအဆင့်သာ သိရှိနေရုံသာမက အောက်ခြေအဆင့်နှင့် မိသားစုများ အတွင်းအထိ သိရှိနားလည်ရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊

(င) မိမိတို့သည် တပ်မတော်သားများ ဖြစ်သည်နှင့်အညီ နယ်ဘက် ဥပဒေသာမက တပ်မတော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများကို လိုက်နာကျင့်သုံးရသူများ ဖြစ်ကြောင်း အမြဲသတိချပ်ပြီး မကြာမီ ကျင်းပမည့် ရွေးချယ် တင်မြှောက်ပွဲကို တပ်မတော်သား တဦးချင်း၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်စေမည့် အပြောအဆို အမူအကျင့်များ မပြုလုပ်မိရန် အထူးသတိပြု လိုက်နာရန် ဖြစ်သည်။

၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) က တပ်မတော်၏ အမာခံနယ်မြေများဟုု ယူဆထားသော မင်္ဂလာဒုံ၊ မှော်ဘီ စသည့် တပ်နယ်မြေများတွင် သာမက တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနှင့် တောင်ပြိုကမ်းပြို အနိုင်ရခဲ့ပြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၃၉၂ ဦး ရွေးချယ် တင်မြှောက်ခံခဲ့ရသည်။ သို့သော် အစိုးရဖွဲ့ခွင့် မရပေ။

ရက်ပိုုင်းသာ လိုုတော့သည့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ လက်ရှိ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်၏ ပြောဆိုချက်မှာလည်း အောက်ပါအတိုုင်း ဖြစ်သည်။

“နိုင်ငံရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး မကြာမီ ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်ပေးကြရတော့မည်ဖြစ်၍ ရွေးချယ်မှု မှန်ကန်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ တိုင်းပြည်ကို ခေါင်းဆောင်နေသူသည် နိုင်ငံနှင့်ဒေသကို ဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်မည့်သူ၊ ဒို့တာဝန် အရေးသုံးပါးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မည့်သူ၊ တပ်မတော်အပေါ် နားလည်မှု ရှိသူ၊ အမြင် လေးမြင် (နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ကာကွယ်ရေး) ရှိသူ၊ အမျိုးဘာသာသာသနာနှင့် ပတ်သက်ပြီး မှန်မှန်ကန်ကန်နှင့် စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်သူ၊ နိုင်ငံခြားသား၊ နိုင်ငံခြား တိုင်းပြည်အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုဖြင့် တစ်နည်းနည်းဖြင့် ဆက်သွယ်မှုမရှိသူ၊ လွှမ်းမိုးမှု မရှိသူဖြစ်ရန်လိုကြောင်း” ဟု ပြောဆိုထားသည်။

တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ ပထမအကြိမ် စက်တင်ဘာလအတွင်း စစ်ဦးစီး၊ စစ်ရေး၊ စစ်ထောက် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် စတင် ပြောဆိုစဉ်က တပ်မတော်၏ ရပ်တည်ချက် မူဝါဒမှာ မိမိနိုင်ငံ၊ မိမိဒေသအတွက် ကောင်းအောင်ဆောင် ရွက်နိုင်သူ၊ ဒို့တာဝန် အရေးသုံးပါးအား သိရှိနားလည် စောင့်ထိန်းနိုင်သူ၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ကာကွယ်ရေး အမြင်လေးမြင်ရှိပြီး တပ်မတော်အပေါ် နားလည်မှုရှိသူ ဖြစ်စေလိုသည်ဟု ရည်ညွန်း ပြောဆိုသော်လည်း နောက်ပိုင်း နေပြည်တော် နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေး တက္ကသိုလ်၌ ပြောကြားသည့် မိန့်ခွန်းမှ စတင်ကာ အမျိုးဘာသာ သာသနာကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သူ၊ နိုင်ငံခြားသား၊ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည် အဖွဲ့အစည်း တခုခုဖြင့် တစ်နည်းနည်းဖြင့် ဆက်သွယ်မှုမရှိသူ၊ လွှမ်းမိုးမှု မရှိသူဖြစ် ရန်လိုကြောင်း ထည့်သွင်းပြောဆိုလာခြင်း ဖြစ်သည်။

အချုပ်အားဖြင့် ဆိုုရလျှင် ၁၉၆၀ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ရွေးကောက်ပွဲ၌ ဘက်မလိုက်ရေး ညွှန်ကြားချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေဝင်းသည် နောင် ၂ နှစ်အကြာ ၁၉၆၂ ခုနှစ် မတ်လ ၂ ရက်နေ့တွင် သူအကာကွယ် ပေးခဲ့သည့် ဦးနု၏ ပထစ အစိုးရကို ဖြုတ်ချကာ အာဏာသိမ်းခဲ့သည်။

အလားတူ ဘက်မလိုက်ရေး ပြောဆိုခဲ့ပြီး ရွေးကောက်ပွဲအလွန် အနိုင်ရပါတီကို အာဏာလွှဲပေးကာ စစ်တန်းလျား ပြန်မည်ဟု ပြောဆိုခဲ့သည့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စောမောင်သည်လည်း အနိုင်ရ NLD ပါတီကို အာဏာလွှဲအပ်ခြင်း မရှိခဲ့ပေ။

ထို့ကြောင့် ရက်ပိုင်းသာလိုတော့သည့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ၌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ရည်ညွှန်းပြော ဆိုခဲ့သည့် နိုင်ငံခြားသား၊ နိုင်ငံခြား တိုင်းပြည်အဖွဲ့အစည်း တခုခုဖြင့် တနည်းနည်းဖြင့် ဆက်သွယ်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုရှိသူ၊ တပ်မတော် အပေါ်နားလည်မှု မရှိသူသာ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရ၍ အာဏာရခဲ့လျှင် တပ်မတော်အနေဖြင့် မည်သို့ ရပ်တည်မည်ဆိုသည်ကုုိ ဆက်လက် စောင့်ကြည့်ရမည့် အချိန်ဖြစ်သည်။
Irrawaddy

No comments:

Post a Comment