အမ်ဳိးသားပါတီဟု အမည္ေပးထားသည့္ ပါတီသစ္တခုတည္ေထာင္မည္ဟုသတင္းမ်ားတရား၀င္ထြက္ေပၚျပီး မၾကာမီရက္ပိုင္းတြင္ပင္ သမၼတအၾကံေပးအျဖစ္မွ ေဒါက္တာေနဇင္လတ္ကို နုတ္ထြက္ခြင့္ေပးလိုက္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားလည္း ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ အၾကံေပးလည္းျဖစ္၊ မဟာဗ်ဳဟာနွင့္နိုင္ငံတကာ ေလ့လာေရးဗဟိုဌာန၏ ပါေမာကၡ၊ ဌာနမွဴးလည္းျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာေနဇင္လတ္အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားပါတီတြင္ နာယကအျဖစ္တာ၀န္ယူမည္ဟု ဆိုသည္။ လက္ရိွ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားပါတီ တည္ေထာင္မည့္သတင္းအေပၚ စိတ္၀င္စားမႈျမင့္တက္လ်က္ရိွျပီး နိုင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားအေနျဖင့္မူ ေဒါက္တာေနဇင္လတ္နွင့္ အမ်ဳိးသားပါတီၾကားတြင္ နိုင္ငံေရးလွည့္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ျမွပ္ကြက္တခုရိွေနမလား သံသယရိွေနၾကသည္။
''ကြ်န္ေတာ္တို႔က သူ႔ကိုအနားယူခြင့္ျပဳလိုက္တာ။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုတာကိုေတာ့ ကာယကံရွင္ကိုပဲ ေမးလိုက္ပါ''ဟု ဧျပီ ၃၀ ရက္က ျပည္တြင္းသတင္းဌာနတခုသို႔ သမၼတရံုးညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာဆိုခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ေဒါက္တာေနဇင္လတ္အနားယူျခင္းနွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းစာမ်ားမွ တရား၀င္ေၾကညာလိမ့္မည္ဟု သမၼတရံုး အၾကီးတန္းအရာရိွၾကီးတဦးကေျပာေၾကာင္း ပုဂၢလိကသတင္းစာတခ်ဳိ႕ က ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ လက္ရိွအခိ်န္ထိေတာ့ ေၾကညာသည္ကို မေတြ႕ရေသးေပ။
ေဒါက္တာေနဇင္လတ္က သမၼတအၾကံေပးအျဖစ္မွ နုတ္ထြက္ျပီး အသစ္တည္ေထာင္ေသာ အမ်ဳိးသားပါတီလုပ္ငန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနျပီဟုလည္း ဧျပီ ၃၀ ရက္တြင္ပင္ ၎၏လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္နွာမွ ေရးသား ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္းသတင္းစာမ်ားမွ အၾကံေပးအျဖစ္မွ နုတ္ ထြက္ျခင္း၊ အမ်ဳိးသားပါတီ တည္ေထာင္ျခင္းတို႔နွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္ လက္ခံေျဖၾကားျခင္းမရိွေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
လက္ရိွျမန္မာနိုင္ငံတြင္ သမၼတ၊ ဒုသမၼတ၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးမ်ားနွင့္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ နိုင္ငံေရးပါတီတည္ေထာင္ျခင္း၊ ပါတီတခုခုထဲသို႔ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္းတို႔ကို ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရ တားျမစ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရ၀န္ထမ္းလည္းမဟုတ္၊ သာမန္နိုင္ငံသားမ်ားနွင့္ တျခားလြတ္လပ္သည့္ပညာရွင္မ်ားထက္လည္း အစိုးရနွင့္ပိုမိုနီးစပ္မႈရိွသည့္ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ သီးျခား ဥပေဒျပ႒ာန္းထားမႈ မရိွေပ။ သမၼတသေဘာတူမည္ဆိုလွ်င္ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္၊ ပါတီထဲ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ား ရေကာင္းရနိုင္မည့္သေဘာ ရိွသည္။ သို႔ေသာ္ သမၼတေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးရဲထြဋ္ေျပာဆိုခ်က္မွာေတာ့ ထိုသေဘာတရားနွင့္လဲြေခ်ာ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ နိုင္ငံသားတိုင္းတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္၊ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရိွေသာ္လည္း သမၼတအၾကံေပးတဦးက ပါတီတခု၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထဲထဲ၀င္၀င္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနပါက အက်ဳိးစီးပြားပဋိပကၡရိွလာနိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ သမၼတအၾကံေပးတဦးအေနျဖင့္ သီးျခားပါတီထူေထာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပါတီတခုခုတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္မရိွဟူေသာ မူ၀ါဒမ်ဳိး ခ်မွတ္ထားရိွလွ်င္ ဦးရဲထြဋ္ေျပာဆိုမႈမွာလည္း လက္ခံရမည့္သေဘာရိွသည္။ အက်ဳိးစီးပြားပဋိပကၡဆိုသည္ကေတာ့ ရွင္းလင္းမႈ မရိွေပ။ ဦးသိန္းစိန္နွင့္ လံုး၀ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသည့္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးနွင့္ အမ်ဳိးသားပါတီၾကား ပဋိပကၡကို ဆိုလိုျခင္းလား။ ဤအခ်က္က ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္နိုင္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ေဒါက္တာေနဇင္လတ္အေနျဖင့္ ဦးသိန္းစိန္အၾကံေပးလုပ္လွ်င္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္းကိုလည္း တတ္သမွ် မွတ္သမွ် အၾကံေပးေျပာဆိုရမည္ျဖစ္ရာ လက္ရိွပါတီသစ္တည္ေထာင္လိုက္ခိ်န္တြင္ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္နိုင္မည္ မဟုတ္ေတာ့ေပ။ သို႔ေသာ္ လက္ရိွနိုင္ငံ ေရးေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ား ထင္ျမင္ယူဆေနၾကသည္က ထိုသို႔မဟုတ္ ေပ။ အမ်ဳိးသားပါတီမွာ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး၏ ဖြားဖက္ေတာ္ျဖစ္ျပီး ၂၀၁၅ ေရြး ေကာက္ပဲြတြင္ NLD ကို တိုက္ခိုက္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တည္ေထာင္လာသည့္ပါတီအျဖစ္ ထင္ျမင္ယူဆၾကသည္။
''နိုင္ငံေတာ္သမၼတအၾကံေပးတေယာက္က နိုင္ငံေရးပါတီသစ္တခုမွာ နာယကအျဖစ္ တာ၀န္ယူမယ္ဆိုေတာ့ သမၼတကပဲ ပါတီတခုေထာင္သလိုလို ထင္ရတာေပါ့''ဟု ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုပါတီ (FHP) ဒုဥကၠ႒လည္းျဖစ္၊ NLD ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္တဦးလည္းျဖစ္သည့္ ဦးေစာသန္းျမင့္က သံုးသပ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
၂၀၁၁ ခုနွစ္ ဧျပီ ၁၉ ရက္တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အၾကံေပးအျဖစ္ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးနွင့္ ဥပေဒေရးရာ အၾကံေပးအဖဲြ႕သံုးဖဲြ႕ကို ဖဲြ႕စည္းလိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ပုဂၢိဳလ္ ၉ ဦးျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည့္ အဆိုပါအဖဲြ႕သံုးဖဲြ႕တြင္ ေဒါက္တာေနဇင္လတ္မွာ နိုင္ငံေရးအၾကံေပးအျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။
လက္ရိွေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္မွ နိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ခြင့္ျပဳထား ျပီး ၇၃ ပါတီနွင့္ စီစစ္ဆဲ ၁၇ ပါတီရိွေၾကာင္း သိထားရသည္။ နိုင္ငံေရး ပါတီ ၄၀ ခန့္သာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြနွင့္ ယွဥ္လွ်င္ ၂၀၁၅ တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မည့္ ပါတီအေရအတြက္မွာ ေလးဆယ္ေက်ာ္ ငါးဆယ္နီးပါး ပိုမိုမ်ားျပားလာမည့္သေဘာရိွသည္။ စိစစ္ဆဲအထဲတြင္ ေဒါက္တာေနဇင္လတ္ နာယကအျဖစ္ေဆာင္ရြက္မည့္ အမ်ဳိးသားပါတီသည္လည္း တခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ အမ်ားစုမွာ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားျဖစ္သည္။ ျပည္မပါတီမ်ားအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ သြားေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္၍ အနိုင္ရဖို႔ဆိုသည္ကေတာ့ မလြယ္ကူေပ။ NLD အေနျဖင့္ ျပည္မတြင္ တဦးတည္းေသာ ယွဥ္ျပိဳင္ဖက္အျဖစ္ ရိွေနခဲ့သည္မွာ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးျဖစ္သည္။ ယခုအမ်ဳိးသားပါတီဆိုသည္ကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရဖြယ္ ရိွလာသည္။ မဲဆနၵနယ္ ၂၅၀ မွ ၄၀၀ အထိ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မည္ဟုဆို၍ အင္နွင့္အားနွင့္ လာမည့္သေဘာရိွသည္။ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ စည္းရံုးေရးသည္လည္း မ်ားစြာအေရးပါေနရာ မည္သို႔ေသာနည္းဗ်ဳဟာမ်ားျဖင့္ စည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္လာမည္ဆိုသည္က မသိရေသးေပ။ NLD အေနျဖင့္ ေပါ့ေပါ့ေတြးလွ်င္ မွားနိုင္သည္။
ေဒါက္တာေနဇင္လတ္အေနျဖင့္ တျခားအၾကံေပးမ်ားနွင့္ယွဥ္လွ်င္ သိသိသာသာ ထူးျခားမႈတခ်ဳိ႕ ရိွခဲ့သည္။ တျခားေတာ့မဟုတ္ေပ။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ကာကြယ္ေျပာဆိုသည့္ေနရာတြင္ ျဖစ္သည္။ ဦးသိန္းစိန္တို႔ လိုလားသေဘာက်မႈမရိွခဲ့သည့္ ေလးပြင့္ဆိုင္၊ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္တို႔နွင့္ပတ္သက္၍ ကာကြယ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ က်င္းပခဲ့သည့္ ၁၄ ပြင့္ဆိုင္၊ ၄၈ ပြင့္ဆိုင္တို႔နွင့္ပတ္သက္ ၍ အမ်ား၏ကန္႔ကြက္ေ၀ဖန္မႈမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္တံု႔ျပန္ခဲ့သည္။ ေဒါက္တာေနဇင္လတ္ေရးသားခဲ့သည့္ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ျပန္ရွာဖတ္ၾကည့္လွ်င္ ထိုသေဘာတရားမ်ားကို ေတြ႔နိုင္သည္။
ဦးသိန္းစိန္နွင့္ ေလးနွစ္တာလက္တဲြလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ေဒါက္တာေနဇင္လတ္အေနျဖင့္ အၾကံေပးအျဖစ္မွ အနားယူလိုက္ျပီး သီးျခားပါတီတခုတည္ေထာင္မည္ဟုဆိုျခင္းမွာ ဦးသိန္းစိန္နွင့္မတူညီသည့္ သီးျခား နိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္တခုေၾကာင့္ဟု ဆိုရမလိုလိုျဖစ္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ ဤသည္က ျဖစ္နိုင္ေျခ နည္းေနသည္။ ေဒါက္တာေနဇင္လတ္အေနျဖင့္ ဦးသိန္းစိန္နွင့္ လံုး၀လက္တဲြျဖဳတ္၍ သီးျခားနိုင္ငံေရးလမ္းတလမ္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းဖို႔ဆိုသည္မွာ မ်ားစြာသံသယရိွဖြယ္ရာပင္ျဖစ္သည္။ ကံေသကံမမဟုတ္သည့္တိုင္ နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အက်ဳိးစီးပြားဆက္ႏြယ္မႈက ဆက္လက္ ရိွေကာင္းရိွေနနိုင္ေပသည္။
မင္းထင္