အဲဒါကေတာ့ နံရံေတြမွာ ေခတ္မီ သုတ္ေဆး ေတြ ျခယ္သ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒီသုတ္ေဆးဟာ အထူး ျပဳလုပ္ထားတဲ့ေဆး ျဖစ္ၿပီး နံရံကုိ က်င္ငယ္ရည္ပန္း ပါက ပန္းသူကုိ ျပန္မွန္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသုတ္ေဆးကုိ သေဘာၤေတြမွာ အသုံးျပဳေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒီသုတ္ေဆးကုိ ျခယ္သထားပါက က်င္ငယ္ရည္ မဆင္မျခင္ စြန္႔မႈေတြ ေလ်ာ့နည္း သြားမွာ ျဖစ္ၿပီး နံရံေတြက လုံး၀ လက္ခံမွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ဂ်ဴလီယာ စတာရြန္ က ေျပာခဲ့ပါတယ္။
ဂ်ဴလီယာစတာရြန္ဟာ နံရံေတြမွာ က်င္ငယ္စြန္႔မႈေတြ ေလ်ာ့ပါးသြားေစဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အဖဲြ႕၀င္ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ဴလီယာစတာရြန္ က ဒီသုတ္ေဆးဟာ နံရံေတြမွာ အညစ္အေၾကးရွိေန မႈကုိ သက္သာေစမွာ ျဖစ္ၿပီး ေဒသခံေတြ အတြက္ သေဘာက်ေစမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ဆုိခဲ့ ပါတယ္။ နံရံကုိ က်င္ငယ္ရည္နဲ႔ ပန္းပါက ပန္းသူကုိ ျပန္မွန္ေစမယ့္ သ႐ုပ္ျပ ဗီဒီယုိဖုိင္ကုိ YouTube မွာျပသခဲ့ရာ စိတ္၀င္တစား ၾကည့္သူ အမ်ားအျပား ရွိခဲ့ပါတယ္။
ဒီဗီဒီယုိကုိ ဒီေနရာမွာ က်င္ငယ္ရည္စြန္႔လုိ႔ မရပါဘူး။ က်င္ငယ္ရည္စြန္႔ပါက စြန္႔သူကုိ ျပန္ထိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္လုိ႔ အမည္ေပးထား ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလုိမ်ဳိး လုပ္ပါက ကုန္က်ေငြ မ်ာျပားမွာ ျဖစ္ၿပီး (၆) စတုရန္းမီတာကုိ ေဒၚလာ (၇၆၀) ခန္႔ ကုန္က်မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ဴလီယာစတာရြန္ ကေတာ့ နံရံေတြကုိ ေန႔စဥ္ သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ေနမယ့္ အစား ဒီသုတ္ေဆးကုိသာ သုတ္ထား ပါက ပုိၿပီး ထိေရာက္လို႔ ကုန္က်မႈနဲ႔ ထုိက္တန္တဲ့ အက်ဳိးအျမတ္ကုိ ရရွိေစမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိခဲ့ပါတယ္။
http://world-myanmar.com/%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%84%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%AD-%E1%80%94%E1%80%B6%E1%80%9B%E1%80%B6%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC-%E1%80%95%E1%80%94/