Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Saturday, February 14, 2015

ေက်ာင္းသားသပိတ္မ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္စြာဆုတ္ခြာျခင္းဗ်ဴဟာ


15-2-2015 ထုတ္ေ၀မည့္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
မလုိလားအပ္ေသာ ျပႆ       နာမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္လုံျခံဳေရး၊ တရား ဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးတုိ႔အတြက္ ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္းသုိ႔ သပိတ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားဝင္ေရာက္ျခင္းမျပဳရန္ အစိုးရသတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖဲြ႕က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဆႏၵျပေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ ရက္က ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစုိးရကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ NNER ကုိယ္စား လွယ္မ်ား၊ ဒီမုိကေရစီပညာေရးလႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီမွ ေက်ာင္းသားကိုယ္စား လွယ္မ်ားႏွင့္ ေလးပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆုံညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရာတြင္ ေတာင္းဆုိခ်က္ (၁၁) ခ်က္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္ အျခား သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုလည္း လုိက္ေလ်ာေပးထားျပီးျဖစ္၍ သပိတ္စစ္ေၾကာင္းမ်ား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ဦးတည္ခ်ီတက္ျခင္းမျပဳရန္ အဆုိပါ ညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး၌ ေျပာၾကား ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။

အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္တြင္ ေလးပြင့္ဆုိင္ ထပ္မံေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူညီထား ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ယခုအခါသပိတ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ဆက္လက္ ဦး တည္လႈပ္ရွားေနၾကသျဖင့္ မလုိလားအပ္ေသာျပႆနာမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ ေတာ္ လုံျခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးတုိ႔အတြက္ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းသုိ႔ သပိတ္စစ္ေၾကာင္းမ်ား ဝင္ေရာက္ျခင္းမျပဳႏိုင္ရန္ ဥပေဒႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔အတြက္ အျခားေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားအပါအဝင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွ ျပည္သူလူထုတို႔အေနျဖင့္ မလိုလားအပ္ေသာ ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားကာ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ကို ရင္တမမျဖင့္ စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကသည္။ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းသားမ်ားအား သတိျပဳေစလိုသည့္အခ်က္မွာ သမိုင္းတြင္ မည္ သည့္ညိွႏႈိင္းမႈကမွ ရာႏႈန္းျပည့္ရရွိခဲ့ျခင္း မရွိမႈျဖစ္သည္။ အေျခအေနအရ ယခု ထိရရွိထားေသာ ေအာင္ျမင္မႈကိုပင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသာမက ျပည္သူလူထုပါ ေက်နပ္ လက္ခံသင့္ၿပီး ဆက္လက္၍ အရဲကုိးကာ မလိုလားအပ္ေသာ စြန္႔စားမႈမ်ိဳး ထပ္မံမျပဳ လုပ္ေစလိုပါ။ အစိုးရအေနျဖင့္လည္း သပိတ္ႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေနသူမ်ားကို ေက်ာင္းသား ဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ ရန္သူကဲ့သို႔သေဘာထားကာ ဖမ္းဆီးအေရး ယူျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡၡ၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္း ထပ္မံဖန္တီးျခင္းမျပဳမိရန္ လုိအပ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးၾကိဳးပမ္းမႈသမိုင္းထဲမွ ေက်ာင္းသားသပိတ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ၁၉၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ပထမတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသပိတ္၊ ၁၉၃၆ ဒုတိယတကၠသိုလ္ေက်ာင္း သားသပိတ္ႏွင့္ ၁၉၃၈ တတိယတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသပိတ္တို႔တြင္ ဤကဲ့သို႔ပင္ သေဘာတူညီမႈအခ်ိဳ႕ျဖင့္ လုပ္ခဲ့ၾကရသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၌ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ သပိတ္ေမွာက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည့္တိုင္ ခုိင္မာေသာႏုိင္ငံေရးဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ကာ လုပ္ ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိ၊ အတိုးအေလွ်ာ့ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ လူ႔အသက္ ေပါင္း မ်ားစြာ ဆံုး႐ံႈးေသာ္လည္း မေအာင္မျမင္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

သပိတ္ဟူသည္ လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အဆံုးစြန္ထိ သြား၍မရဘဲ အကန္႔အသတ္မ်ားရွိေနသည္ကို သတိျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကဲ့သို႔ အဆံုးစြန္ထိ အၿပီးအျပတ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ မလြယ္ကူဘဲ အေျခအေနအရ ကန္႔သတ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။ “အကုန္ရရင္ရ မရရင္ဘာမွ မလိုခ်င္ဘူး” ဟူေသာ သေဘာမ်ဳိးထား၍ မရပါ။ ယခုအထိပင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သပိတ္ေမွာက္ ဆႏၵျပမႈအား တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုတို႔က ခ်ီးက်ဴးေထာက္ခံထားၿပီးျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္းမျပဳႏုိင္လွ်င္လည္း တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူတို႔က ေထာက္ခံေနဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။
အကယ္၍ ေက်ာင္းသားစစ္ေၾကာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ဝင္ေရာက္မည္ဆို ပါကလည္း အစိုးရႏွင့္ ေျပလည္ေအာင္ညိွႏႈိင္းကာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေဆာင္ရြက္ေစလိုပါသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ ေအးေအးေဆးေဆး ျဖစ္ႏုိင္မည့္ေနရာတစ္ခုကို စီစဥ္ေပးသင့္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္လည္း မလိုလားအပ္ေသာ ပဋိပကၡမ်ား မျဖစ္ေစဘဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အတြင္းသို႔ လူခြဲလ်က္ ေအးေဆးတည္ၿငိမ္စြာ လာေရာက္သင့္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ မည္သူ႔ကိုမွ် အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစသည့္ေနရာမ်ိဳးတြင္ ေအာင္ျမင္စြာျဖင့္ သပိတ္ကို ပိတ္သိမ္းလုိက္သင့္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက တိုက္တြန္းေရး သားအပ္ပါသည္။
Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment