Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Tuesday, December 16, 2014

လႊတ္ေတာ္အတြင္း စစ္တပ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အာဏာျပန္မသိမ္းျဖစ္ရန္ ပါ၀င္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္မတည္ၿငိမ္ မေအးခ်မ္းပါက စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအး ေျပာၾကား


လႊတ္ေတာ္အတြင္း စစ္တပ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အာဏာျပန္မသိမ္းရန္ ပါဝင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္မတည္ၿငိမ္ မေအးခ်မ္းပါက စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ေျပာၾကားသည္။
ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မီကာဆာဟိုတယ္၌ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္၊ ဂီတ အႏုပညာရွင္မ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲ၌ ယခုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီမွ အာဏာသိမ္းခဲ့ေၾကာင္း၊ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အာဏာသိမ္းရသည္ဆိုသည့္ ခိုင္လုံသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ ရွိေနေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ခြဲထြက္ရမည္ဆိုသည့္အခ်က္ ပါဝင္ေနေၾကာင္း၊ ခြဲထြက္မည္ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ တပ္မေတာ္မွ အာဏာသိမ္းလိုက္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎မွာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ အားနည္းခ်က္ဟုသာ ေျပာ၍ရေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ထို႔ေနာက္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္အထိ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီမွ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎ဥပေဒကို ျပည္လုံးကြ်တ္ ဆႏၵခံယူပြဲ ျပဳလုပ္ကာ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ျဖင့္ ဆိုရွယ္လစ္လူ႔ေဘာင္ ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ ေတြးေခၚေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္သည္ မူဝါဒ သေဘာတရား ေကာင္းေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ား၏ အားနည္းမႈေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ တိုင္းျပည္ က႑အရပ္ရပ္မွ က်ဆင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာကာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးအခင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ဦးတင္ေအးက ေျပာၾကားသည္။
အာဏာျပန္သိမ္းရတာေတြ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မလိုခ်င္ေတာ့ဘူး။ စစ္တပ္က စစ္တပ္မွာ သူ႔ဘာသာသူ ေနတာပဲ။ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေနသမွ် စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းစရာလည္း မလိုဘူး။ သူ႔ေနရာသူ ေနမွာပဲ။ မတည္ၿငိမ္ မေအးခ်မ္းလာရင္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းရမွာပဲ။ အဲဒါ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈအတြက္ လုပ္ရမယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မွသာလွ်င္ ဆူဆူပူပူ မျဖစ္ဘူး။ ဆူဆူပူပူ ျဖစ္လာရင္ အာဏာျပန္သိမ္းမယ္။ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေအာင္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီေတြ . . . . .
“အဲဒီအခ်ိန္မွာ အင္မတန္မွ ယဥ္ေက်းပါတယ္ဆိုတဲ့ ျမန္မာလူမ်ဳိးက ေခါင္းျဖတ္သတ္တဲ့ အေျခအေန ျဖစ္ပြားခဲ့တယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ မရွိေတာ့ဘူး။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရွိေတာ့ဘူး။ တပ္မေတာ္ကို ထိပါးလာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မလႊဲေရွာင္သာလို႔ အာဏာသိမ္းလိုက္ရတယ္။ ပစ္ခတ္ၿပီး ထိန္းသိမ္းခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္က အာဏာလႊဲေပးခ်င္လို႔ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာ အာဏာသိမ္းၿပီး ႏွစ္ႏွစ္နီးပါးအၾကာ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ေပးခဲ့တယ္။ NLD ႏိုင္ပါတယ္။ အာဃာတတရား ေရွ႕ထားတဲ့အခါက်ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔က အာဏာလႊဲလို႔ မရဘူး။ အာဏာလႊဲဖို႔ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲၾကရေအာင္ဆိုၿပီး အမ်ဳိးသားညီလာခံကို ေခၚခဲ့တယ္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွာစၿပီး ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွာ ပ်က္သြားတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေပၚမွ ရမယ္ဆိုၿပီး ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွာ ရပ္သြားခဲ့တဲ့ဟာကို ၂ဝဝ၆ မွာ ျပန္စႏိုင္ပါတယ္။ ၂ဝဝ၈ မွာၿပီးလို႔ လူထုဆႏၵခံယူၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေပၚေပါက္လာတယ္” ဟု ဦးတင္ေအးက ေျပာၾကားသည္။
ဆက္လက္၍ “ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒရွိမွ အာဏာလႊဲလို႔ ရမယ္။ အာဏာလႊဲလို႔ရေအာင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေပၚေပါက္လာခဲ့တယ္။ ဒီဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္သင့္တယ္ မျပင္သင့္ဘူးဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေစာႀကီးကတည္းက သိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လႊဲထားတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးက ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီမိုကေရစီ အျပည့္ေပးထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီေရခ်ိန္ အဆင့္လိုက္ ေပးသြားဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ နည္းနည္းတင္းက်ပ္ထားတာ ရွိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အာဏာလႊဲၿပီးေနာက္ပိုင္း သိပ္လြတ္လပ္သြားလို႔ရွိရင္ Unity Balance ေပ်ာက္သြားမွာ စိုးရိမ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ေမးစရာရွိပါတယ္။ ၁၉၄၈ မွာ လြတ္လပ္ေရးရတယ္။ ၂ဝဝ၈ မွာ ဖြဲ႕စည္းပုံၿပီးတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ မွာ လူထုအုပ္ခ်ဳပ္တာ ၁၄ ႏွစ္ပဲ ရွိတယ္။ က်န္တာ တပ္မေတာ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တယ္။ ဘာေျပာေျပာ တပ္မေတာ္အစိုးရ တစ္ပါတီ စနစ္ေအာက္မွာ ေနရတဲ့အတြက္ ေက်နပ္ႏိုင္စရာအေၾကာင္း မရွိဘူး။ ေက်နပ္ႏိုင္စရာအေၾကာင္း မရွိတဲ့အတြက္ ဝုန္းဆိုဖြင့္ေပးလိုက္လို႔ရွိရင္ Balance Out သြားမယ္။ ဒါေၾကာင့္ Guided Democracy ဆိုၿပီး ဖြင့္ေပးခဲ့တယ္။ ဒါျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဖို႔ လိုကိုလိုပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အခန္း ၁၂ ဘယ္လိုျပင္ပါဆိုၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေရးခဲ့တယ္။ ေရးခဲ့ၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ လႊဲေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက ဒီမိုကေရစီေရခ်ိန္အရ ျပင္ကိုျပင္ရမွာပဲ” ဟု ဦးတင္ေအးက ဆိုသည္။
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက “ကြ်န္ေတာ္ ခဏခဏ ေျပာပါတယ္။ တပ္မေတာ္ ဘာေၾကာင့္ ပါေနလဲ။ ဒီခါးသီးတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳေတြ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မလိုခ်င္ေတာ့ဘူး။ အာဏာျပန္သိမ္းရတာေတြ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မလိုခ်င္ေတာ့ဘူး။ စစ္တပ္က စစ္တပ္မွာ သူ႔ဘာသာသူ ေနတာပဲ။ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေနသမွ် စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းစရာလည္း မလိုဘူး။ သူ႔ေနရာသူ ေနမွာပဲ။ မတည္ၿငိမ္ မေအးခ်မ္းလာရင္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းရမွာပဲ။ အဲဒါ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈအတြက္ လုပ္ရမယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မွသာလွ်င္ ဆူဆူပူပူ မျဖစ္ဘူး။ ဆူဆူပူပူ ျဖစ္လာရင္ အာဏာျပန္သိမ္းမယ္။ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေအာင္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီေတြ ေဆာင္ရြက္ရမယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ဒီလိုပဲ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေအာင္ စစ္တပ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါေနတာက ေျပာေၾကးဆိုရင္ အာဏာျပန္မသိမ္းႏိုင္ေအာင္၊ အာဏာျပန္မသိမ္းျဖစ္ေအာင္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဝင္ၿပီးထိန္းေပးမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပါခဲ့တာပါ။ ဒီမိုကေရစီ ေရခ်ိန္ျမင့္လာတာနဲ႔ သူတို႔ထြက္သြားရမွာပဲ။ ဒီလို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရွိပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ၫြန္႔က “ဒီလို ေျပာၾကားခ်က္ေတြက လက္ရွိဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္ သြားမယ္လို႔ေျပာေနတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြနဲ႔ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနတယ္။ တိုင္းျပည္ အနာဂတ္အတြက္ မေကာင္းဘူးလို႔ ေျပာရမွာပဲ” ဟု သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ စစ္တပ္က ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ အာဏာသိမ္းယူၿပီးေနာက္ တစ္ပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္လည္း စစ္တပ္က ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံ အာဏာသိမ္းခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းစဥ္ ကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇာတမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ အလြဲမ်ားေၾကာင့္ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားခဲ့ၿပီး သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈ ပမာဏမွာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္က ႏိုင္ငံဧရိယာ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၅၊ ၇ဝ ခန္႔ရွိရာမွ ယခုအခါ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ရွိေတာ့သည္အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္ကို ဥပမာအျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ ထို႔အတူ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အာဏာမသိမ္းမီက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာရွတြင္ ထိပ္တန္းႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံမွာ တျဖည္းျဖည္း တိုးတက္မႈ က်ဆင္းကာ လက္ရွိတြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အဆင္းရဲဆုံး ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနသည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံတြင္း အလုပ္အကိုင္ ရွားပါးမႈ အပါအဝင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ျပည္ပသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕သြားသူမွာ ေျခာက္သန္းခန္႔အထိ ရွိေနသည္။ လတ္တေလာ အေျခအေနမ်ားအရ လူထုအတြင္း အာဏာသိမ္းမည္ဟူေသာ သတင္းစကားမ်ား ထြက္ေပၚေနသလို ထိုသုိ႔ျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သုံးသပ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ လက္ရွိအစိုးရကိုလည္း အရပ္သားအစုိးရ စစ္စစ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ျခင္းမရွိဘဲ စစ္တပ္တစ္ပိုင္း အစိုးရအျဖစ္ ထင္ျမင္ယူဆသူမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္ဂီတ အႏုပညာရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲ၌ အဖြင့္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေ၀ယံၿဖိဳးဦး)
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မီကာဆာဟိုတယ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ႐ုပ္ရွင္၊ ဂီတ အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအး အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားစဥ္
Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment