Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Friday, November 14, 2014

ေငြသား၊ ခရက္ဒစ္ကဒ္၊ ဒက္ဘစ္ကဒ္ ေငြေပးေခ်နည္းမ်ား ကြာျခားပံု

တစ္ခုခုဝယ္လွ်င္ ေငြရွင္းေကာင္တာတြင္ 'paper or plastic?' ဟူ၍ စကၠဴျဖစ္သည့္ ေငြသားႏွင့္ေပးမလား၊ ပလပ္စတစ္ျဖစ္သည့္ ကဒ္ျပားျဖင့္ ေပးမလားဟု ေမးတတ္ၾကပါသည္။ ပလပ္စတစ္ကဒ္ျပားမွာပင္ ခရက္ဒစ္ကဒ္ႏွင့္ ဒက္ဘစ္ကဒ္ဟု ကြဲျပားပါေသးသည္။ ၎တို႔၏ သံုးစြဲပံုမွာလည္း ေနရာအလိုက္ ကြာျခားၿပီး ေကာင္းကြက္ႏွင့္ ဆိုးကြက္မ်ား ရွိပါသည္။

ေငြသား

အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေငြသားျဖင့္ ဝယ္လွ်င္ ေဈးပိုသက္သာပါသည္။ ဥပမာ၊ ဓာတ္ဆီဆိုင္မ်ားတြင္ ခရက္ဒစ္ကဒ္ျဖင့္ ဝယ္ေသာေဈးက ပိုမ်ားၿပီး ေငြလက္ငင္းေပးလွ်င္ ေဈးသက္သာပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေရာင္းသူအေနျဖင့္ ကဒ္ကုမၸဏီမ်ားကို ေကာ္မရွင္ေပးစရာ မလိုေသာေၾကာင့္ ေဈးေလွ်ာ့ေပးႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္၊ ေဈးဝယ္သူသည္ မိမိေငြပါသေလာက္သာ သံုးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အသံုးအစြဲကို စိစစ္ခ်င့္ခ်ိန္ရသျဖင့္ အပိုမသံုးမိေအာင္ ကန္႔သတ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ပါေသာ ေငြမေလာက္ပါက မိမိဝယ္လိုေသာ ပစၥည္းကို မဝယ္ႏိုင္ပဲ လက္လြတ္သြားတတ္သည္။

Cash Is King ဆိုေသာ စကားအတိုင္း၊ ေငြသား၏ အားအေကာင္းဆံုး အခ်က္မွာ ေရာင္းသူတိုင္းက ေငြသားကို ပိုႀကိဳက္ပါသည္။ ခရက္ဒစ္ကုမၸဏီ၊ ဘဏ္တို႔ျဖင့္ စာရင္းရွင္းစရာမလို၊ ေကာ္မရွင္လည္း မေပးရေသာေၾကာင့္ ေငြသားကို လိုခ်င္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေငြသားျဖင့္ လက္ငင္းေငြေခ်မည္ဆိုလွ်င္ ေလွ်ာ့ေဈး ညႇိႏိႈင္းႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးရွိေၾကာင္း မေမ့သင့္ေပ။
ျပန္အမ္းေသာ အေႂကြမ်ားကို သိမ္းဆည္းရျခင္းသည္ ေငြသားသံုးစြဲျခင္း၏ ဒုကၡတစ္ခု ျဖစ္၍ ကဒ္ျဖင့္ ေပးသူမ်ား ထိုျပႆနာမရွိေခ်။
ထို႔ျပင္၊ ပိုက္ဆံအိတ္ ေပ်ာက္ဆံုးလွ်င္၊ အခိုးခံရလွ်င္ ေငြသားသည္ ဆံုး႐ံႈးဖို႔ အလြယ္ဆံုး ျဖစ္၍ ကဒ္ျပားမ်ားမွ ေငြထုတ္ယူရန္မူ အတားအဆီး အကာအကြယ္မ်ား ရွိသည္။

တူမလိုႏွင့္ မူကြဲေသာ ကဒ္ျပားမ်ား
ပလပ္စတစ္ကဒ္ခ်င္းတူေသာ္လည္း ခရက္ဒစ္ကဒ္ ေခၚ အေႂကြးယူကဒ္ႏွင့္ ဒက္ဘစ္ကဒ္ ေခၚ ဘဏ္ကဒ္တို႔သည္ ေငြရွင္းေသာ နည္းစနစ္ ကြဲျပားျခားနားပါသည္။ ေငြထုတ္ေသာ ATM စက္မ်ားတြင္ သံုးစြဲရေသာေၾကာင့္ ဒက္ဘစ္ကဒ္ကို ATM ကဒ္ဟူ၍လည္း ျမန္မာမ်ားက အလြယ္ေခၚပါသည္။
ထိုကဒ္ႏွစ္မ်ိဳး၏ အဓိက ျခားနားခ်က္မွာ ေပးေခ်ေသာ ေငြကို မည္သည့္ေနရာမွ ထုတ္ယူသည္ ဆိုသည့္အေပၚ မူတည္ပါသည္။ ခရက္ဒစ္ကဒ္သည္ ေရာင္းသူထံမွ ေခတၱ ေခ်းယူၿပီး ကဒ္ထုတ္ေပးထားေသာ ကုမၸဏီမွတစ္ဆင့္ ျပန္ဆပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဒက္ဘစ္ကဒ္မွာ မိမိ၏ ဘဏ္ေငြစာရင္းမွ တိုက္႐ိုက္ ထုတ္ယူျခင္း ျဖစ္၏။

ခရက္ဒစ္ကဒ္ (Credit Card)
ခရက္ဒစ္ကဒ္သည္ သံုးစြဲရန္ အလြယ္ဆံုး ျဖစ္၍ လက္မွတ္တစ္ခ်က္ထိုးကာ ႀကိဳက္ရာ ဝယ္ႏိုင္သံုးႏိုင္ပါသည္။ လြယ္လြယ္သံုးႏိုင္ေသာေၾကာင့္၊ လက္ဖြာသူမ်ား အသံုးလြန္ၿပီး ခရက္ဒစ္ အေႂကြးပိသျဖင့္ နာလန္မထူႏိုင္ေအာင္ ဆင္းရဲဒုကၡ ေရာက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အထူးသတိထား သံုးစြဲဖို႔ အေရးႀကီးသည္။
ခရက္ဒစ္ကဒ္ျဖင့္ ေငြေပးေခ်လွ်င္ ေငြေခ်းယူျခင္း ျဖစ္သည္ဟု စိတ္ထဲတြင္ အျမဲ သိထားရပါမည္။ ေငြေခ်းျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ အတိုးလည္း ေပးရမည္။ အတိုးႏႈန္းမွာလည္း ကဒ္ကိုင္ေဆာင္သူ၏ credit score ေခၚ ယံုၾကည္ႏိုင္မႈအဆင့္ေပၚ မူတည္ကာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြာျခားႏိုင္ပါသည္။
ေပးေဆာင္စရာ ေငြေတာင္းလႊာမ်ားကို မွန္မွန္ေဆာင္သူ၊ ႏွစ္ရွည္ၾကာေအာင္ ေကာင္းမြန္စြာ ကဒ္သံုးစြဲေနသူ၊ ျပႆနာမရွိသူမ်ားအတြက္ အတိုးနည္း၍၊ ေငြေပးရန္ပ်က္ကြက္သူ၊ ခရက္ဒစ္ကဒ္ကို ယခုမွ စတင္သံုးစြဲသူမ်ားမွာ အတိုးနႈန္း ျမင့္မားႏိုင္သည္။
ခရက္ဒစ္ကဒ္ျဖင့္ ေငြရွင္းၿပီး ရက္ ၃၀ ၾကာမွ ေငြေတာင္းခံလႊာ ေရာက္သည့္အခါတြင္ အားလံုးကို တစ္ျပားမက်န္ ေပးေဆာင္လွ်င္ အတိုးေပးစရာ မလိုပါ။ သို႔ေသာ္၊ အမ်ားအားျဖင့္ အကုန္မရွင္းပဲ အေႂကြးခ်န္ထားရင္း မဆပ္ႏိုင္ေအာင္ ပမာဏ စုပံုမ်ားျပားလာကာ အေႂကြးႏြံနစ္ျခင္းသည္ အေမရိကန္ အမ်ားစု ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပႆနာႀကီး ျဖစ္သည္။
ခရက္ဒစ္ကဒ္၏ အထူးအားသာခ်က္မွာ ခရက္ဒစ္ကဒ္ အေႂကြးမ်ားအတြက္ ေငြေတာင္းခံလႊာ ဘီလ္ထဲတြင္ အနည္းဆံုး သတ္မွတ္ထားသည့္ ပမာဏထက္ ပိုမို ေပးေဆာင္လွ်င္ မိမိ၏ credit score ယံုၾကည္ႏိုင္မႈအဆင့္ တက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ယံုၾကည္မႈအဆင့္ ေကာင္းသူမ်ားသည္ အျခားတန္ဖိုးႀကီးေသာ ကား၊ အိမ္တို႔ ဝယ္ယူရန္ ေငြေခ်းသည့္အခါ ပိုမိုသက္သာသည့္ အတိုးႏႈန္းရရွိေသာ ေကာင္းကြက္ ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္၊ ေငြေၾကးကိစၥ လိမၼာပါးနပ္သူမ်ားက ခရက္ဒစ္ကဒ္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ သံုးစြဲကာ credit score ေကာင္းေအာင္ တည္ေဆာက္ယူၾကသည္။

အျခားတစ္ဖက္မွာလည္း၊ သတ္မွတ္ေသာရက္တြင္ အခ်ိန္မီမေပးေဆာင္ပဲ ေနာက္က်ပါက ေနာက္က်ေၾကး ေပးရသည့္အျပင္ အျမင့္ဆံုးအတိုးႏႈန္း သတ္မွတ္ျခင္းခံရမည့္ အႏၲရာယ္ရွိသည္။
ခရက္ဒစ္ကဒ္မ်ားသည္ သံုးစြဲေငြအေပၚမူတည္၍ ဆုခံစားခြင့္မ်ား ေပးျခင္းသည္လည္း မက္စရာ ျဖစ္သည္။ ေလယာဥ္ခရီးမိုင္၊ ဟိုတယ္ေလွ်ာ့ေဈး၊ ဓာတ္ဆီေလွ်ာ့ေဈး၊ ေန႔စဥ္ေဈးသံုးေငြ ျပန္အမ္းျခင္း စသည္တို႔ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ဆြဲေဆာင္ထားသည္။
အျခားအားသာေသာ အခ်က္မွာ၊ မိမိဝယ္ေသာ ပစၥည္းတြင္ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ ရွိလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္လွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ ေငြျပန္ေတာင္းရာတြင္ ခရက္ဒစ္ကဒ္ျဖင့္ ေငြေခ်ထားလွ်င္ ပိုမို လြယ္ကူပါသည္။ ေရာင္းသူက ျပန္မေပးလွ်င္ မိမိ၏ ခရက္ဒစ္ကဒ္ကုမၸဏီကို ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားလိုက္သည္ႏွင့္ ကုမၸဏီက ၾကားဝင္ ေျဖရွင္းေပးပါသည္။ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ ျပႆနာရွင္းရသည္ထက္ ကုမၸဏီတစ္ခုက ဝင္ေရာက္ ေျဖရွင္းလွ်င္ ပိုမို ထိေရာက္လြယ္ကူသည္။
ခရက္ဒစ္ကဒ္ ေပ်ာက္ဆံုးလွ်င္၊ အခိုးခံရလွ်င္၊ မသမာသူတဦးက ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ သံုးစြဲလွ်င္ ကဒ္ကုမၸဏီကို ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားပါက ထိုေငြပမာဏကို ေပးေဆာင္ရန္မလိုေသာ အာမခံခ်က္လည္း ရွိပါသည္။ (သို႔ေသာ္၊ မိသားစုဝင္ျဖစ္ေစ၊ တစ္အိမ္တည္း ေနသူျဖစ္ေစ၊ ထိုသို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ သံုးစြဲသည္ကိုမူ အက်ံဳးမဝင္ပဲ ေပးဆပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။)
ဒက္ဘစ္ကဒ္ (Debit Card)
ဒက္ဘစ္ကဒ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူသိနည္းေသာ အခ်က္အခ်ိဳ႕မွာ ခရက္ဒစ္ကဒ္ သံုးစြဲႏိုင္ေသာ ေနရာအားလံုးတြင္ ဒက္ဘစ္ကဒ္ကိုလည္း သံုးစြဲႏိုင္ျခင္း၊ အတိုးေပးရန္မလိုျခင္းႏွင့္ ျပႆနာျဖစ္လွ်င္ ခရက္ဒစ္ကဒ္ကဲ့သို႔ အကာအကြယ္ မေကာင္းျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။
ေဒသခံ ဘဏ္အေသးစားေလးမ်ားမွ ထုတ္ေပးေသာ ဘဏ္ကဒ္မဟုတ္ပဲ အဓိက ဘဏ္ႀကီးမ်ားမွ ဘဏ္ကဒ္မ်ားကို ခရက္ဒစ္ကဒ္သဖြယ္ သံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။ ခရက္ဒစ္ကဒ္သံုးလွ်င္ လက္မွတ္ထိုးရသကဲ့သို႔ ဒက္ဘစ္ကဒ္အတြက္မူ PIN နံပါတ္ေခၚ လွ်ိဳ႕ဝွက္ဂဏန္းတြဲ ၄ လံုးကို ႏွိပ္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။
အခ်ိဳ႕ဆိုင္မ်ားသည္ ဒက္ဘစ္ကဒ္သံုးစြဲခ ေကာက္ခံတတ္သျဖင့္ ႀကိဳတင္သိထားရပါမည္။ ဥပမာ၊ ဓာတ္ဆီဆိုင္၊ အရက္ဆိုင္အခ်ိဳ႕သည္ ဒက္ဘစ္ကဒ္ တစ္ခါသံုးလွ်င္ ဆင့္ ၅၀ ေပါင္းထည့္ပါသည္။
ဒက္ဘစ္ကဒ္သည္ မိမိ၏ ဘဏ္ေငြစာရင္းမွ တိုက္႐ိုက္ထုတ္ယူသျဖင့္ ဘဏ္ထဲမွာ ပိုက္ဆံရွိသေလာက္ စိတ္ႀကိဳက္သံုးစြဲႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္၊ ေငြကို ၃ ရက္မွ ၅ ရက္ၾကာမွ တကယ္ႏုတ္ယူသျဖင့္ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဘဏ္မွာ ေငြအလံုအေလာက္ ရွိေနရပါမည္။ မရွိလွ်င္ ဘဏ္က NSF ေခၚ ဒဏ္ေၾကး ခ်မွတ္ပါမည္။
အထူးသတိထားရမည့္ အခ်က္မွာ ဒက္ဘစ္ကဒ္သည္ ခရက္ဒစ္ကဒ္ကဲ့သို႔ အကာအကြယ္ မေကာင္းပါ။ မိမိ၏ကဒ္ကို မသမာသူမ်ား သံုးစြဲလွ်င္ ကဒ္ထုတ္ေပးေသာ ဘဏ္ကို ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကား၍ ကဒ္ကို ပိတ္လိုက္ႏိုင္ေသာ္လည္း သူတပါး သံုးၿပီးေသာ ေငြေၾကးကိုမူ ဘဏ္က ျပန္ေတာင္းေပးရန္ တာဝန္မရွိပါ။ ခရက္ဒစ္ကဒ္ဆိုလွ်င္ မိမိမသိပဲ သံုးစြဲမႈအတြက္ ကဒ္ကုမၸဏီက တာဝန္ယူ ေျဖရွင္းေပးကာ မိမိအေနျဖင့္ ေပးဆပ္ရန္ မလိုပါ။
ထို႔ေၾကာင့္၊ အင္တာနက္ အြန္လိုင္းမွ ပစၥည္းဝယ္ယူသည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ ခရက္ဒစ္ကဒ္သည္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ ပိုေကာင္းပါသည္။ ဒက္ဘစ္ကဒ္ကို မသံုးစြဲသင့္ပါ။
ဒက္ဘစ္ကဒ္ျဖင့္ ပစၥည္းဝယ္ရာတြင္ မႀကိဳက္၍ ျဖစ္ေစ၊ အရည္အေသြး ညံ့၍ ျပန္ေပးလိုလွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ ေရာင္းသူက လက္မခံပဲ ျငင္းဆန္လွ်င္ မိမိ၏ ဘဏ္ကို ဆက္သြယ္၍ charge back ေခၚ ေငြျပန္အမ္းႏိုင္ေသာ စနစ္ရွိပါသည္။ ဝယ္ယူၿပီး ရက္ ၆၀ အတြင္းသာ charge back လုပ္ႏိုင္ပါသည္။
ဒက္ဘစ္ကဒ္ ေခၚ ဘဏ္ကဒ္၏ ေကာင္းကြက္တစ္ခုမွာ ထိုကဒ္ျဖင့္ ေငြရွင္းသည့္အခ်ိန္တြင္ cash back ေခၚ ေငြအနည္းငယ္ ထုတ္ယူႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ မိမိဘဏ္၏ ATM စက္မဟုတ္သည့္ ေငြထုတ္စက္ကို အသံုးျပဳလွ်င္ ၂ ေဒၚလာ၊ ၃ ေဒၚလာ အသံုးျပဳခ ေပးရေသာ္လည္း ထိုသို႔ေပးစရာမလိုပဲ ေငြရွင္းေကာင္တာတြင္ ေဒၚလာ ၄၀၊ ၁၀၀ ခန္႔အထိ ထုတ္ယူႏိုင္သည္။
အထက္တြင္ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေလ့လာၿပီး သူ႔ေနရာႏွင့္သူ သံုးသင့္သည့္ ကဒ္မ်ားကို သံုးစြဲလွ်င္ ျပႆနာမရွိပဲ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ပါလိမ့္မည္။
 http://kabarthit.com/index.php?option=com_content&view=article&id=45:2013-12-15-02-26-22&catid=14:knowledge&Itemid=220

No comments:

Post a Comment