Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Thursday, October 30, 2014

လႊတ္ေတာ္တြင္ ၾကက္ဆူပင္စီမံကိန္းဆိုင္ရာ ေမးခြန္း လယ္/ဆည္ဒု၀န္ႀကီးမေျဖႏိုင္

ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့သည့္ ဆယ္ႏွစ္ ၾကာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ ၾကက္ဆူပင္စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ၾကယ္ပြင့္ျပ ေမးခြန္းကုိ ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္ေန႕ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဌးေအာင္က ေမးျမန္းခဲ့ရာ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကား ရာတြင္ ေမးခြန္းႏွင့္ အေျဖကြာျခားေန၍ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းစီမံကိန္းအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ိန္၊ ေငြေၾကး၊ ေျမယာ၊ အေဆာက္အဦ၊ လုပ္အားမ်ားစြာ ရင္းႏွီးအသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ၁၀ ႏွစ္ခန္႔ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဆိုပါၾကက္ဆူပင္စိုက္ခင္းႀကီးမ်ား မည္မွ်ေအာင္ျမင္ေနသည္၊ ကုန္ၾကမ္း မ်ားမည္မွ်စုေဆာင္းသိုေလွာင္ရရွိေနသည္၊ ကုန္ေခ်ာ Bio ဒီဇယ္မ်ားကို ျပည္သူမ်ား မည္aမွ်သုံးစဲြေနၾကရသည္ စသည္တို႕ကို သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိကဲ့သို႕ ေမးျမန္းခဲ့မႈအေပၚ ဒု၀န္ႀကီးက ေလာင္စာဆီႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ား၏အက်ဳိးစီးပြားျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ ျပည္ပထြက္ေငြမ်ားေလ်ာ့က်ေစရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ Bio ဒီဇယ္အတြက္ ၾကက္ဆူပင္စီမံကိန္းအား တႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၾကက္ဆူမွာ ၿခံစည္း႐ိုးၾကက္ဆူႏွင့္ဆီၾကမ္း သီးႏွံၾကက္ဆူဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအပူပိုင္းေဒသ မႏၱေလး၊ စစ္ကိုင္း၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ရွမ္းျပည္နယ္ ကယားျပည္နယ္တို႕တြင္ ေရွးႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာကတည္းက ေနအိမ္ေက်းရြာမ်ားတြင္ ၿခံစည္း႐ိုးပင္အျဖစ္ စိုက္ပ်ဳိးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ဌာနဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ စိုက္ခင္းအျဖစ္နည္းပါးေၾကာင္း၊ ကာဗြန္ဒိုင္ ေအာက္ဆိုဒ္ထုတ္လုပ္မႈေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ တိုက်ဳိသေဘာတူညီခ်က္အရ စက္မႈဖြြံ႕ၿဖိဳးေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တြင္းထြက္ ဆီႏွင့္ဇီ၀ဒီဇယ္ဆီအား ေရာေႏွာအသံုးျပဳ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္လည္း စြမ္းအင္ေလာင္စာဆီ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေရာေႏွာသံုးေနေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္းအနာဂတ္အစားထိုး ေလာင္စာဆီအျဖစ္အစားထိုးႏိုင္ရန္အတြက္ မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန္႕ရရွိေရး၊ မ်ဳိးကဲြမ်ား သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းဒီဇယ္ထုတ္လုပ္ျခင္း ႏွင့္စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန၏ သုေတသနဌာနမွာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားဆက္ လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားသြားခဲ့သည္။

ဒု၀န္ႀကီးျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ရာတြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဌးေအာင္ေမးျမန္းခဲ့သည့္ ၾကက္ဆူပင္ စုိက္ခင္းႀကီးမ်ား ေအာင္ျမင္မႈအေျခအေန၊ ကုန္ၾကမ္းမ်ားသိုေလွာင္ထားမႈႏွင့္ကုန္ေခ်ာ ဇီ၀ဒီဇယ္မ်ားကိုျပည္သူမ်ားသံုးစဲြေနရသည့္ အေျခအေနမ်ားအား ထည့္သြင္းေျဖၾကား ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ထြန္း(ေနျပည္ေတာ္)
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal?ref=br_tf

No comments:

Post a Comment