Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Monday, October 27, 2014

ဆီလီကြန္ေတာင္ၾကားမွ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ကမ္းလွမ္းခ်က္အသစ္

အင္တာနက္ ကုမၸဏီႀကီး Yahoo က မာရီဆာေမယာကို အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္အျဖစ္ အၿမဲတမ္းအလုပ္အတြက္ ခန္႔စာေပးပို႔လာေသာ အခ်ိန္က သူ႔တြင္ ကိုယ္ေလး လက္ ဝန္ႏွင့္ ျဖစ္ပါသည္။
အသက္ ၃၇ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ အင္တာနက္ရွာေဖြေရး ကုမၸဏီႀကီး ဂူးဂဲလ္၏ အမႈေဆာင္အရာရွိေဟာင္းျဖစ္သူ ေမယာက ရာဟူး၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို လက္ခံခဲ့ၿပီး ခ်က္ခ်င္း အလုပ္ဝင္ခဲ့သည္။ ေန႔ေစ့ရက္ေစ့ ေမြးဖြားမည့္ အခ်ိန္အထိ သူမ အလုပ္ထဲမွာ ရွိေနခဲ့သည္။ ေမြးဖြားၿပီး သီတင္းပတ္အနည္း ငယ္အၾကာတြင္ သူ၏အလုပ္ခန္းထဲ သို႔ ျပန္ေ ရာက္ေနၿပီ။
အလုပ္ခန္းထဲတြင္ သူ၏ ေမြးကင္းစကေလးအတြက္ အသံုးအေဆာင္အျပည့့္အစံု ဆင္ယင္ထားေသာ ေနရာေလးတစ္ခုကို ကုမၸဏီက အသင့္စီစဥ္ ေပးထား သည္။ ေမယာ့လက္ေအာက္မွ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားကေတာ့ ထိုအခြင့္အေရး မရပါေခ်။ သို႔ေသာ္ သာမန္မီးဖြားခြင့္ သီတင္းပတ္ ႏွစ္လအစား ေလးလအထိ ခံစားခြင့္ရၾက သည္။ ဆိုလိုခ်င္သည္က အေမရိက စီးပြားေရးေလာက၏ ဦးေဆာင္အခန္းက႑အထိ တက္လွမ္းလိုၿပီး မိခင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္ လိုသည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအေနျဖင့္ ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားရမည့္ အရာမ်ားကို ေမယာ၏ ျဖစ္ရပ္က မီးေမာင္းထိုးျပေနပါသည္။ အေမရိက၏ ကမၻာေက်ာ္ ဆီလီကြန္ေတာင္ၾကားတြင္ လူျဖဴအမ်ိဳးသားမ်ား လႊမ္းမိုး ထား သည္က လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္တစ္ခုမဟုတ္ပါ။ ဆီလီကြန္ေတာင္ၾကားအေျခစိုက္ ကမၻာေက်ာ္ Apple ႏွင့္ Facebook ကုမၸဏီတို႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းအင္အားက ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိသည္။ Facebook ၏ အိုင္တီဌာနတြင္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္း ၁၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းသာရွိသည္ဟု သိရသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ Apple ႏွင့္ Facebook တို႔က အဆင္ေျပေသာ အခ်ိန္ကာလတြင္ သားသမီးရယူလိုေသာ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ပံုမွန္လုပ္အားခအျပင္ အပိုခံစားခြင့္ တစ္ခုကိုပါ ဖန္တီးေပးလာသည္။ ယင္းအထူးခံစားခြင့္ကေတာ့ မမ်ိဳးဥမ်ား ေအးခဲထိန္းသိမ္းေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္ထားျခင္းျဖင့္ မီးဖြားခြင့္မယူ ရသျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္မထိခိုက္သလို ေနာင္တစ္ခ်ိန္ အဆင္ေျပေသာကာလတြင္ သားသမီး ရယူရန္အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေသာ ကာလတြင္ မ်ိဳးဥမ်ားအဆင္သင့္ ရွိေနေစမည္ျဖစ္သည္။ အသက္ငယ္ရြယ္ေသာ ကာလတြင္ ရယူထိန္းသိမ္းထားေသာ မမ်ိဳးဥ သည္သေႏၶေအာင္ႏိုင္ေျချမင့္ မားသည္ဟု လည္း ေဆးပညာ ဘာသာ ရပ္က ၫႊန္းဆိုေနသည္။
အေမရိကတြင္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ထိုကဲ့သို႔ မမ်ိဳးဥကို ေအးခဲထိန္းသိမ္းထားသူမ်ား တိုးပြားလာေနသည္ကို ကိန္းဂဏန္းမ်ားက ၫႊန္းဆိုေနၾကသည္။ မမ်ိဳးဥ ထိန္းသိမ္းထားသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ၈၈ ရာခိုင္ႏႈန္းက ကေလးေမြးရန္အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာအေဖာ္၊ တစ္နည္းသင့္ေတာ္ေသာ အိမ္ေထာင္ ဖက္ရွာမေတြ႕ၾကေ သာေၾကာင့္ဟုဆို သည္။ ေလးပံုတစ္ပံုကသာ လုပ္ငန္းခြင္ေၾကာင့္ဟု အေၾကာင္းျပၾကသည္။
သို႔ရာတြင္ Apple ႏွင့္ Facebook တို႔ကဲ့သို႔ေသာကုမၸဏီႀကီးမ်ားက အရည္အေသြးရွိေသာ ပါရမီပါေသာအမ်ိဳးသမီး ဝန္ထမ္းငယ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္း ခြင္ႏွင့္ မိသားစုဘဝ မွ်တေအာင္ျမင္ ေပ်ာ္ရႊင္ေရးအစီအစဥ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကသည္။ ဆီလီကြန္ေတာင္ၾကားက နည္း ပညာကုမၸဏီႀကီးမ်ားက အျခား အေမရိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားထက္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ မိသားစုဘဝမွ်တေအာင္ ျမင္ေပ်ာ္ရႊင္ေရး ကမ္းလွမ္းမႈမ်ား ပိုမို လုပ္ေဆာင္ရန္ ႀကံစည္ထားၾကသည္။
အေမရိကန္ ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕ကသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို လစာျပည့္ မီးဖြားခြင့္ ခံစားခြင့္ေပးၾကသည္။ ဥပေဒအရ အလုပ္ရွင္မ်ားက မီးဖြားမည့္ဝန္ထမ္းကို လစာမဲ့ခြင့္ သံုးလခံစား ခြင့္ေပးရန္လိုၿပီး ထို႔ ေနာက္တြင္လုပ္ငန္းခြင္ျပန္ဝင္ေစသည္။ Apple ႏွင့္ Facebook တို႔ရွိ လူ႔အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဌာနမ်ား၏ ဦး ေဆာင္က႑ကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားက စီမံေနၾကသည္။ Facebook ၏ Chief Operating Officer ျဖစ္သူ Sheryl Sandberg ႏွင့္ Apple ၏ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာလူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဌာန ဒုဥကၠ႒ျဖစ္သူ Denise Young Smith တို႔က အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ပိုမိုေထာက္ပံ့ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားတိုးပြားလာေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ ကတိျပဳထားသည္။
သူတို႔ႏွစ္ဦးစလံုးက အမ်ိဳးသားမ်ားႀကီးစိုးထားရာ ဆီလိီကြန္ နည္းပညာေတာင္ၾကားကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပအကြၽမ္းတဝင္ရွိေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ လာေစရ မည္ဟု ဆိုသည္။ ဆီလီကြန္ေတာင္ၾကား၏ ပထမဆံုး အမႈေဆာင္အဆင့္ အမ်ိဳးသမီး ဝန္ထမ္းမွာ Carol Bartz ျဖစ္သည္။Autodesk နည္းပညာ ကုမၸဏီ၏ အမႈေဆာင္အျဖစ္ သူတာဝန္စထမ္းေဆာင္စဥ္ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ဆီလီကြန္ေတာင္ၾကား၌ အမ်ိဳးသား အမႈေဆာင္အရာရွိ ၃ဝဝ ထက္မနည္း ရွိေနသည္။
သူ႔ကို ရာထူးတိုးေပးရန္ေျပာေသာအခါ ဒီေနရာမ်ိဳးမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ေနရာမရွိဘူးဟု ကုမၸဏီက တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။ သို႔ႏွင့္ သူ႔ဆီလီ ကြန္ေတာင္ၾကားကို သူစြန္႔ခြာ ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ တစ္ဖက္က Sun Microsystems နည္းပညာ ကုမၸဏီအမႈေဆာင္အရာရွိအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရင္း မိခင္တစ္ဦးဘဝအျဖစ္ ခံယူႏိုင္ေရး နည္း လမ္းတစ္ခုကို သူ ေတြ႕ရွိသြားသည္။
”ဆီလီကြန္ေတာင္ၾကားမွာသာဆက္ေနရင္ ကြၽန္မကေလးယူဖို႔ဆိုတာ အေတာ္ေလးကို ခက္ခဲမယ့္ အေနအထားပါ”ဟု သူက ေျပာသည္။သမီးျဖစ္သူ၏ ေက်ာင္းက အေရးႀကီး အခမ္းအနားမ်ားကို သူလက္လႊတ္ စရာမလိုခဲ့ဟုဆိုသည္။ အလုပ္အတြက္ႏွင့္ ကေလးယူ ႏိုင္မည့္အခြင့္အေရးကို လက္လႊတ္မိသည့္ အတြက္ ေနာက္ တရေန သူတစ္ဦးကေတာ့ Lehman Brothers ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဘဏ္၏ ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ Erin Callan ျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ ၿပိဳလဲသြားေသာ ယင္း ဘဏ္တြင္ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္က သူ၏ အလုပ္ေလာဘေၾကာင့္ ကေလးမယူမိခဲ့သည့္အျဖစ္ကို သူ ယခုအထိ ေနာင္တ ရေနဆဲဟု ဆိုသည္။ ”ကြၽန္မလို ဘယ္သူမွ မခံ စားေစခ်င္ဘူး” ဟု သူက နယူးေယာက္တိုင္းမ္သတင္းစာသို႔ ေျပာသည္။
Apple ႏွင့္ Facebookု တို႔၏ မမ်ိဳးဥ ေအးခဲထိန္းသိမ္းေပးေရး အစီအစဥ္သည္ ေကာင္းပင္ေကာင္းျငား ေဝဖန္မႈမလြတ္၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယင္းအတြက္ ကုန္က် စရိတ္က မနည္းလွ၍ျဖစ္သည္။ မမ်ိဳးဥ ေအးခဲထိန္းသိမ္းေရး ျပြန္အတြက္ ေဒၚလာတစ္ေသာင္းႏွင့္ ႏွစ္ေသာင္းၾကား ကုန္က်ႏိုင္ၿပီး ထိန္းသိမ္း စရိတ္က တစ္ႏွစ္ လွ်င္ ေဒၚလာ ၅ဝဝ ခန္႔ရွိႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္အသံုးျပဳလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈတစ္နည္းသေႏၶ ေအာင္ႏိုင္ေျခအတြက္ ဘာအာမခံခ်က္မွ မရွိျခင္းပင္။ ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းက ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ Businessweek မဂၢဇင္း၏အဆိုအရ အေမရိကတြင္ ေအးခဲမမ်ိဳးဥမွ ေမြးဖြားယူေသာ ကေလးငါးေထာင္ ခန႔္ရွိေနသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း မည္မွ်ေအာင္ျမင္ၿပီး မည္မွ်လူမသိသူမသိ မေအာင္ျမင္ျဖစ္ခဲ့သည္ကို မည္သူမွ မသိႏိုင္ေပ။
ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ေအးခဲမမ်ိဳးဥမွ သေႏၶေအာင္ႏိုင္ေျခမွာ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃ဝ ႏွင့္ ၅ဝ ၾကားသာရွိသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ စင္စစ္ဆိုလွ်င္ မမ်ိဳးဥေအးခဲ ထိန္းသိမ္းၿပီး အနာဂတ္ တစ္ခ်ိန္တြင္ ကေလးရယူျခင္းမွာ အေမရိကတြင္ပင္အသစ္အဆန္းျဖစ္ေနေသးရာ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္အတိအက် သိႏုိင္ရန္ ခက္ခဲေနပါေသး သည္။ မည္သို႔ဆိုေစ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၏ အမႈေဆာင္အရာရွိျဖစ္လိုသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ေအးခဲမ်ိဳး ဥထိန္းသိမ္းျခင္းက မလုပ္မျဖစ္ လုပ္ရမည့္အရာျဖစ္လာေနၿပီ။ သူတို႔မွာ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္အတြင္း ကေလးေမြးရန္ အခ်ိန္မေပးႏိုင္ၾက၍ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ႔သတင္း

No comments:

Post a Comment