Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Monday, August 26, 2013

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာမည့္ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း အလြန္ႂကြယ္၀သူ ေျခာက္ဆခန္႔တိုးလာမည္ေအာင္မင္း | တနလၤာေန႔၊ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၁ နာရီ ၅၉ မိနစ္

စစ္အာဏာရွင္စနစ္မွ ႐ုန္းထြက္ကာ ေစ်းကြက္အေျချပဳ စီးပြားေရးစနစ္သို႔ ဦးတည္ေနသည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေနာင္လာမည့္ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုအၾကာတြင္ အလြန္အမင္း ခ်မ္းသာႂကြယ္၀သူေပါင္း ေျခာက္ဆခန္႔ ျမင့္တက္လာလိမ့္မည္ဟု အစီရင္ခံစာတစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ခ်မ္းသာႂကြယ္၀မႈမ်ားအား ေထာက္လွမ္းသည့္ အဖဲြ႔တစ္ဖဲြ႔ျဖစ္သည့္ Wealth-X ၏ World Ultra Wealth အစီရင္ခံစာ တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀ ႏွင့္ အထက္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သူ ၄၀ ခန္႔ရွိသည္ဟု သိရသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ ၃၀၇ ဦးျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး ယင္းမွာ ကမၻာေပၚတြင္ အျမန္ဆံုးႏႈန္းထားျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ သစ္ႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းကဲ့သို႔ေသာ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ လ်င္ျမန္စြာဖြံ႕ၿဖိဳးလ်က္ရွိသည့္အတြက္ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀သူမ်ား ယခုကဲ့သို႔ တိုးပြားလာႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု Wealth-X ၏ အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္ Mykolas Rambus က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွာ ယခုလိုအေျခအေနမ်ဳိးေတြထိ လမ္းပြင့္လာတာကို ျမင္ေတြ႔ရတဲ့ အခါ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေျပာင္းလာတဲ့ အခါမွာ လူဦးေရကလည္းမ်ား အာရွမွာလည္းရွိေနေတာ့ အခြင့္အလမ္း ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိပါ တယ္”ဟု Rambus မွ သြန္ဆင္႐ိုက္တာ ေဖာင္ေဒးရွင္းသို႔ ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟမႈမွာလည္း အရမ္းႀကီးလြန္းသည္။ လူဦးေရ၏ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ဆင္းရဲမဲြေတမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ လ်ပ္စစ္္ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ တစ္ဦးခ်င္း၏ ပ်မ္းမွ်၀င္ေငြမွာ ကန္ေဒၚလာ ၈၀၀ ႏွင့္ ၁၀၀၀ အၾကားရွိသည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္ အဆိုအရ သိရသည္။ ထို႔အတူ
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကုလသမဂၢ၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္း သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည့္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈၆ ႏိုင္ငံတြင္ အဆင့္ ၁၄၉ ေနရာတြင္ ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အာရွတိုက္တြင္းရွိ ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ တိုးတက္မႈ အလ်င္ျမန္ဆံုးေသာ ႏိုင္ငံတစ္ ႏိုင္ငံျဖစ္ႏိုင္သည္။ ယခင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားမွ တိုင္းျပည္ရင္းျမစ္မ်ားအား ပုဂၢလိကပိုင္ စတင္ျပဳ လုပ္ေနၿပီျဖစ္သည့္ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာ၀အရင္းျမစ္ၾကြယ္၀မႈမွ ရရွိလာမည့္ အက်ဳိးျမတ္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားမွ စုၿပံဳေရာက္ရွိလာသည္။ ႏွစ္စဥ္စီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမွာလည္း ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိလာႏိုင္ၿပီး ၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြမွာ လက္ရွိထက္ သံုးဆျမင့္လိမ့္မည္ဟု အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။

ယင္းသို႔ေသာ တိုးတက္မႈအား ျမန္မာျပည္သူအမ်ားစု ခံစားရႏိုင္ေခ်ရွိမရွိကိုမူ ေမးခြန္းထုတ္ေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္ဟု Rambus က ေျပာၾကားလိုက္သည္။ “ဒီလိုခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈက လူတစ္စုလက္ထဲမွာရွိမွာလား သို႔မဟုတ္ လူထုထံ စီးဆင္းပ်ံ႕ႏွံ႕မွာလားဆိုတာကိုေတာ့ ေမးခြန္းထုတ္စရာရွိပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွာ ဥပမာေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ကူးျပာလာျခင္းႏွင့္အတူ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလည္း လ်င္ျမန္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈမွာ လူနည္းစုအတြက္သာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အလားတူ ႐ုရွႏိုင္ငံတြင္လည္း ကြန္ျမဴႏွစ္စနစ္ ပ်ဳိလဲသြားၿပီးေနာက္ အလြန္အမင္း ခ်မ္းသာၾကြယ္၀လာသည့္ လူတန္းစားတစ္ရပ္ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လူလတ္တန္းစားမ်ားမွာမူ လ်င္ လ်င္ျမန္ျမန္ တိုးတက္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ အခ်မ္းသာဆံုးေသာ သူမ်ား၏ ပုိင္ဆိုင္မႈမ်ားမွာ ပုဂၢလိကအိမ္ရာမ်ား ကုမၸဏီမ်ား ပိုင္ဆိုင္ျခင္း အျဖစ္ ရွိေနသည္ဟု Rambus မွ ဆိုသည္။

Wealth-X အဖဲြ႕မွာ ၎တို႔၏ စစ္တမ္းအတြက္ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ ၎တို႔၏ စံုစမ္းမႈမ်ားႏွင့္ခ်မ္းသာႂကြယ္၀ သူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ မွတ္တမ္းမ်ားအား ေပါင္းစပ္သံုးသပ္ကာ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀ ႏွင့္အထက္ ႂကြယ္၀သူမ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ ထားေသာ အဖဲြ႔တစ္ဖဲြ႕ျဖစ္သည္။

မၾကာေသးခင္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ စစ္တမ္းတစ္ခုတြင္ ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆံုးပုဂ္ၢိဳလ္မ်ား စာရင္းအား ေျမာက္အေမရိက တိုက္မွ လႊမ္းမိုးထားေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ သန္း ၃၀ ႏွင့္အထက္ႂကြယ္၀သူေပါင္း ၆၅၂၉၅ ၏ စုစုေပါင္းပိုင္ဆုိင္မႈမွာ ကန္ေဒၚလာ ၈ ဒသမ ၈၈ ထရီလီယံခန္႔ရွိသည္ဟု သိရသည္။ ယင္း သို႔ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀သည့္ လူဦးေရပမာဏမွာ ၂၀၁၂ ႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ၃ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ျမင့္တက္ခဲ့သည္ဟုလည္း ယင္းအစီအရင္ခံစာမွ ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။

ဖံြ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားရွိ အလြန္အမင္း ခ်မ္းသာသူမ်ား တိုးျမႇင့္လာမႈတြင္ အာဖရိကမွ ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ၅ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးျမႇင့္လာသည့္ အာဖရိကတိုက္တြင္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သူေပါင္း ၂၅၃၅ ရွိေနၿပီး စုစုေပါင္း ပိုင္ဆိုင္မႈမွာ ၃၂၅ ဘီလီယံခန္႔ရွိသည္ဟု သိရသည္။

Mizzima - News in Burmese

No comments:

Post a Comment