Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Sunday, December 9, 2012

KTV ၊ (မာဆက္) အႏိွပ္ခန္း၊စားေသာက္ဆိုင္ကေမာ္ဒယ္မေလးမ်ားအေၾကာင္း

KTV ၊ (မာဆက္) အႏိွပ္ခန္း၊စားေသာက္ဆိုင္ မ်ားတြင္ လွည္ ့လည္ ေဖ်ာ္ေျဖ ေရးးအသြင္ေဆာင္ေနၾကတဲ့ ေမာ္ဒယ္မေလးမ်ားအေၾကာင္းျဖစ ္ပါ တယ္၊ အဆိူ ပါမိန္းကေလးမ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင္ ့ ရုပ္ ရည္ေခ်ာေမာေျပ ျပစ္ၾက သူမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။

အလႊာ အသီးသီးမွ ဆင္းသက္္ လာၾက သူမ်ားျဖစ္ၾက ပါတယ္..၊သူတို ့ က်င္ လည္ရာ ေနရာမ်ား ကေတာ ့ …စားေသာက္ဆိုင္ အမည္ခံ ကာရာ အိုေကခန္းမ်ား၊ အလွျပင္ဆိုင္ အမည္ခံအႏွိပ္ခန္းမ်ား. စင္တင္ေတးဂီတ အမည္ခံ ေမာ္ဒယ္မေလး မ်ား ထားရွိေသာဆိုင ္မ်ားျဖစ္ၾက ပါသည္..။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင္ ့မိန္းကေလးတို ့သဘာ၀အလွတရား မ်ားကို ဗန္းျပ ကာေငြ ရွာ ၾကေသာေနရာမ်ားျဖစ္ပါသည္..။

ပထမဦးစြာတင္ျပမွာက ကာရာ အိုေကခန္းမမ်ား..တြင္ က်င္လည္ၾကေသာ မိနး္ကေလးမ်ား ၏ ဘ၀ အေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္..။

ထိုမိန္း ကေလးမ်ားသည္အသက္အားျဖင္ ့ (17 ႏွစ္မွ30)၀န္းက်င္သာ ရွိၾကပါသည္။ထို မိန္းကေလး မ်ား ရုပ္ရည္ အ တန္သင္ ့ ရွိၾကျပီးပညာေရး အေနႏွင္ ့ေတာ ့ အခ်ိဳ ့က အေျခခံအဆင္ ့ အခ်ိဳ ့ ကေတာ ့ တကၠသိုလ္ မ်ားတြင္ ေက်ာင္း တက ္ ဆဲ မိန္းကေလးမ်ားပါ ပါ၀င္ ပါသည္။

ပထမႏွစ္..ဒုတိယႏွစ္ေက်ာင္း သူမ်ားပါ၀င္ေနၾကမွာထူးျခားမွဳ ့ တခု ျဖစ္ပါသည္..။

သူတို ့ ၏ေျပာဆိုခ်က္ အရ ပညာဆက္လက္သင္ရန္အတြက္ ေငြေၾကးမျပည့္ စံုျခင္း၊မိဘမ်ားမွစီးပြားေရး က်ပ္တည္းလာမွဳ ့ ေၾကာင္ ့ ေက်ာင္းစရိတ္ဆက္ လက္မပံ့ပိုးႏိုင္ေတာ ့ ျခင္းတို ့ ေၾကာင္ ့ ပညာအတြက္ ဘ၀ က ိ ု ႏွစ္ၾက သူမ်ား ျဖစ္ ပါသည္။

ထိုမိန္းက ေလး မ်ိဳးသည္မ်ားေသာအားျဖင္ ့ အလုပ္သေဘာဆက္ဆံံမွဳ ့ မွလြဲရ်္လူသိမခံၾက ပါ ။ေနာက္ထိုအထဲတြင ္ အမ်ားဆံုး ေရာက ္ ရွိ လာၾကသူမ်ားကေတာ ့ ယခင္အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ နယ္မွေနရ်္ လာေရာက္လုပ္ကိုေနၾကသည္ ့ အထည္ ခ်ဳပ္ သမ ေလးမ်ားျဖစ္ပါသည္။

။ျပည္ပ မွလာေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကေသာအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအေျခေနအရေသာ္ ၄င္း ၊အစိုးရ၏စီပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေပၚသေဘာထားေျပာင္းလဲလာျခင္းေၾကာင္ ့ ေသာ္၄င္း၊လွ်ပ္စစ္မီးသံုး
စြဲရာတြင ္ လံု ေလာက္စြာမရရွိမွဳ ့ေၾကာင္ ့ေသာ္၄င္းအေၾကာင္းအမ်ိဳး မ်ိဳးေၾကာင့္လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းခဲ့ ၾကပါသည္..။

ထိုအခါတြင္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားမွမိန္းကေလးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ ရ  ပါသည္..။

ထိုမိန္းကေလးမ်ား သည ္ မိမိ ဘ၀ ရပ္တည္ေရး ႏွင့္ အျခားအလုပ္မ်ားေျပာင္း လဲ လုပ္ကိုင္ရန္ အတြက္အလုပ္ရွားပါးမွဳ ့ တို ့ ေၾကာင္ ့ အ၀င္လြယ္ အထြက္လြယ္ေငြရလြယ္ေသာ ကာရာအိုေက ခန္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကရင္း ယခုတိုင ္ ရုန္းမထြက္ႏိုင္ သ ူ အမ်ားအျပားရွိေန ၾက ပါသည္ ။

ေနထိုင္ၾကသည္ ့ ပံုစံမ်ားကေတာ ့ အလွ်င္းသင္ ့ သူမ်ားႏွင္ ့ တိုက္ခန္းမ်ား စပ္္တူဌားရမ္းေန ထိုင္ၾကျခင္း၊ဆိုင္မ်ားမွစီစဥၤေပးေသာအေဆာင္မ်ားတြင္ေန ထိုင္ၾကျခင္းမ်ားစသည္ျဖင္ ့ေန ၾက ပါသည္။

စားေရးေသာက္ေရးအေနႏွင္ ့ ကေတာ ့ မနက္ခင္းပိုင္းတြင္မိမိေငြျဖင္ ့ ၀ယ္စားညစာ အတြက္ မူလာ ေရာက္ ၾက ေသာဧည္ ့သည္မ်ားထံ မွေက်ြး သမွ် ျဖင္ ့ ခ်ိဳ ့ ခ်န္ ကာ ရသမွ် ေငြ ကိုစုျပီး အေ၀းမွမိဘ
မ်ားကိုေထာက္ ပံ့ ၾကပါသည္ ။

အလုပ္ခ်ိန္မွာ ညေန(5း00)ေလာက္မွစတင္ကာည(2း00)ေလာက္ထိ ရွိၾကပါသည္ ။ထို ဘ၀မ်ားတြင္ ၾကာရွည္ က်င္လည္ ခဲ့ ၾကသည္ ့ မိန္း ကေလးအမ်ားစု မွာ က်င္လည္ရာပါတ္၀န္းက်င္ ၏ရိုက္ခတ္မွဳ ့ ေၾကာင့္စိတ္အလိုလိုက္ရင္း အရက္စြဲ ၊ေၾကးစားဘ၀ ၊ေငြ ေၾကးခ်မ္းသာသူမ်ား၏ လေပး စနစ္ျဖင္ ့ အငယ ္အေနွာင္းဘ၀မ်ားျဖင္ ့ သာနိဂုန္းခ်ဳပ္ရ ပါေတာ ့သည္ ။

(မွတ္ခ်က္)
ထိုလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ယခင္က ျမိဳ ့ ၾကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ရန္ကုန္ ၊ မႏ ၱေလး ၊ေမာ္လျမိဳင္  စေသာ ျမိဳ ့ ၾကီး မ်ားတြင္ အဓိ က ေစ်းကြက္ ျဖစ္ခဲ့   ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ ရံုးဌာန မ်ား ေျပာင္းေရႊ ့ ဖြင့္လွစ္ရာ ေနျပည္ေတာ္ တြင္ ဆိုင္မ်ား တိတ္တိတ္ပုန္းတိူးခ်ဲ့ ကာေအာင္ ပြဲ ခံ လွ်က္ရွိ္ေနပါသည္ ။
Myo Ko Naing

No comments:

Post a Comment