Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Friday, November 30, 2018

စံ - ဇာဏီဘို ၂၇-၁၁- ၂၀၁၈ မွ ၃- ၁၂- ၂၀၁၈


တနဂၤေႏြေန႔   ေမြးသူမ်ား

ေပၚေပါက္လာေသာစိတ္ကူးတို႔ကို  လက္ေတြ႕  ေဆာင္ ႐ြက္ပါ။   ဆုံးျဖတ္ ခ်က္မ်ား  မွန္ကန္မည္။  ေရွ႕တိုးေဆာင္႐ြက္ပါ။   ျပႆနာမ်ား    ေျဖရွင္း၍    အ ဆင္ေျပမည္။  ပစၥည္းေလွာင္ရန္  မသင့္။  ျမဳပ္ေနေသာ    ေငြမ်ား   ျပန္ေဖာ္ရန္   အခါေကာင္း   က်ေရာက္သည္။  မွတ္ပုံတင္၊   ႏိုင္ငံကူးလက္ မွတ္    အစရွိေသာ    အေရးႀကီးသည့္  စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား   စနစ္တက်  သိမ္းဆည္းပါ။   ေပ်ာက္ တတ္သည္။   စာ႐ြက္စာတမ္း   ေဖ်ာက္ဖ်က္ကာ   ျပႆနာျဖစ္ေအာင္   ေဆာင္ ႐ြက္သူမ်ားႏွင့္  ႀကဳံမည္။

ယၾတာ  ။      ။   တနဂၤေႏြေန႔တြင္    ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႔   ေျခသုတ္ခုံလႉပါ။

တနလၤာေန႔   ေမြးသူမ်ား

ရည္႐ြယ္ခ်က္   ေအာင္ျမင္မည္။     အခက္အခဲမ်ား ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။   ကုန္အက်ခံၿပီး    ႀကိဳးစားထားသည္မ်ားမွ  အဆင့္ျမင့္တက္လမ္း   ေပၚထြန္း ထြန္းမည္။   ေမတၱာေရးကံေကာင္းမည္။  အတတ္ပညာႏွင့္  ဘဝတိုးတက္မႈ မ်ား    ျဖစ္ထြန္းမည္။  ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား   ေအာင္ျမင္မည္။    လူမ်ိဳးကြဲ   အမ်ိဳးသမီး  တစ္ဦးႏွင့္  ပူးေပါင္း၍  ေဆာင္႐ြက္ေသာကိစၥမွ   အဆင့္ျမင့္တိုးတက္မႈမ်ား   ရရွိမည္။    ကူညီသူမိတ္ေဆြေပါမည္။   စန္းပြင့္မည္။   ပတ္ဝန္းက်င္တြင္   ထင္  ရွားမည္။   အ႐ြယ္ႏွင့္မမွ်   တိုးတက္မႈမ်ား     ရရွိမည္။

ယၾတာ   ။       ။  တနလၤာေန႔တြင္       ေကာ္ခြက္ေဟာင္းမ်ား      စြန႔္ပစ္ပါ။


အဂၤ  ါေန႔   ေမြးသူမ်ား

စီစဥ္ထားသည္ႏွင့္   လက္ေတြ႕ကြာဟမည္။   ေပၚေပါက္လာေသာအေျခ  အေနတို႔ကို   အသုံးခ်၍    လမ္းသစ္ထြင္ကာ   ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္    လိုရာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္။   ျပည္ပခရီးရွိမည္။   ပညာသင္တန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ  ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား    လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္   ေအာင္ျမင္မည္။   အ   ေျပာင္းအလဲႏွင့္   တက္လမ္းရွိမည္။   ျပည္ပမွ   အတတ္ပညာမ်ား   သင္ၾကား   တတ္ေျမာက္မည္။   ေငြမေခ်းရ။   သူမ်ားျပႆနာ  ကိုယ့္ျပႆနာျဖစ္တတ္ သည္။    အႀကီးအကဲအမ်ိဳးသမီး    က်န္းမာေရးအညံ့ရွိမည္။

ယၾတာ  ။      ။  အဂၤ  ါေန႔တြင္   လီလီပန္း   ဘုရားကပ္လႉပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔    ေမြးသူမ်ား

သူတစ္ပါးအေပၚ   မွီခိုအားထား၍    မရ။  ယုံၾကည္လႊဲအပ္၍လုပ္ေလ    ျပႆနာမ်ားေလ   ျဖစ္မည္။   ျဖစ္ေပၚေနသည့္အေျခအေနအရပ္ရပ္အား   ကိုယ္တိုင္  ေျဖရွင္းပါ။     လုပ္လက္စလုပ္ငန္းတို႔တြင္   ျဖစ္ေပၚေနေသာ   ျပႆ  နာမ်ားကို    ေျဖရွင္းပါ။   လုပ္ငန္းသစ္မ်ား၊   ေငြေၾကးျမႇဳပ္ႏွံမႈသစ္မ်ား   စတင္ ရန္  မသင့္။   အလုပ္တိုးတက္လင့္ကစား    တာဝန္ပိုမ်ား   ကိုင္တြယ္ရမည္။    အ တတ္ပညာကို   အေျခတည္၍  ဘဝတိုးတက္မည္။  မိတ္ေဆြေဟာင္းမ်ားႏွင့္  ျပန္လည္ေတြ႕မည္။

ယၾတာ  ။       ။  ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္   ဖ်ာအေဟာင္းမ်ား    စြန႔္ပစ္ပါ။

ရာဟု  (ဗုဒၶဟူးမြန္းလြဲ)   ေမြးသူမ်ား

ေအာင္ျမင္ေသာကာလျဖစ္သည္။   လုပ္ကိုင္သမွ်    အဆင္ေျပမည္။     အ ခက္အခဲမ်ား   ေျပလည္ေအာင္    ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္။   ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး    ေဆာင္ ႐ြက္ေသာကိစၥမွန္သမွ်   အဆင္ေျပမည္။   အတတ္ပညာႏွင့္  ဘဝတိုးတက္ မည္။   အလုပ္အဆင့္  တိုးတက္မည္။   ရန္မနာလိုသူမ်ားအေပၚ   ရင္ဆိုင္ အႏိုင္ယူႏိုင္မည္။    ျပည္ပခရီးကိစၥ   ေဆာင္႐ြက္အဆင္ေျပမည္။   အေလာတ ႀကီး     ယာဥ္ကားေမာင္ႏွင္ျခင္းမျပဳရ။   မိဘအႀကီးအကဲက်န္းမာေရးအညံ့ ရွိမည္။   ျပႆနာမ်ားကို       ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ပါ။

ယၾတာ  ။      ။ ဗုဒၶဟူးေန႔ညေနပိုင္းတြင္   လက္ဖက္ရည္ဒါနျပဳပါ။

ၾကာသပေတးေန႔     ေမြးသူမ်ား

ရန္ပဋိပကၡမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။   မနာလိုမုန္းထားရွိေန  သူမ်ားထံမွ   အကူအညီရေအာင္   ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္။   ေပၚေပါက္လာေသာ   အေျပာင္းအလဲကိစၥမ်ား   ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္။   မိတ္ေကာင္း   ေဆြေကာင္း   အေထာက္အကူရမည္။   လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မွ   ခြဲထြက္၍   ပုံစံသစ္ႏွင့္  ေဆာင္႐ြက္  ရာမွ  ထင္ရွားေသာ     ေအာင္ျမင္မႈမ်ား   ရရွိမည္။   အသစ္ေျပာင္းလဲလာေသာ  သူႏွင့္   ပူးတြဲအဆင္ေျပမည္။   ဝမ္းဗိုက္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာျပႆနာမ်ား    ျဖစ္မည္။

ယၾတာ  ။        ။  ၾကာသပေတးေန႔တြင္   ဖန္ကြဲ၊  မွန္ကြဲမ်ား   ရွာေဖြစြန႔္ပစ္ပါ။

ေသာၾကာေန႔     ေမြးသူမ်ား

ျပႆနာေဟာင္းမ်ား    ျပန္လည္ေျဖရွင္းရမည္။   ေအးခ်မ္းစြာ   ေနထိုင္  သည့္    အေနအထားအေပၚ    အေႏွာင့္အယွက္မ်ား  ႀကဳံမည္။   သူတစ္ပါး ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ    ျပႆနာမ်ား    ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။   အေတြးအေခၚသစ္ကို   အ သုံးခ်၍    ေအာင္ျမင္မႈမ်ား   ဖန္တီးႏိုင္မည္။    အခြင့္အေရးႏွစ္မ်ိဳး  တစ္ၿပိဳင္နက္  တည္း    ေပၚမည္။   ေပၚေပါက္လာေသာအခြင့္အေရးတိုင္းသည္    ကိုယ့္အတြက္   လက္ေတြ႕အက်ိဳးရွိမည္  မဟုတ္၊  ခ်က္ခ်င္းဆုံးျဖတ္၍    အမွားအယြင္း  မ်ား   ႀကဳံမည္။

ယၾတာ  ။        ။  ေသာၾကာေန႔တြင္   သီဟိုဠ္ၫြန႔္     ဘုရားကပ္လႉပါ။

စေနေန႔    ေမြးသူမ်ား

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား    ေအာင္ျမင္မည္။   အေလးအနက္ထား၍     ႀကိဳးစား ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔၏   ေကာင္းေသာအက်ိဳးဆက္ကို   ရရွိမည္။   စုေပါင္းလုပ္  ငန္း   အက်ိဳးေပးမည္။   မိတ္ေဆြအႀကီးအကဲမ်ားထံမွ  အေထာက္အကူ ေကာင္း   ရမည္။   ျဖစ္လိုေသာအလိုဆႏၵႏွင့္  ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကို    လက္ေတြ႕   အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္။   ခရီးကိစၥ၊   အေျပာင္းအလဲကိစၥမ်ား   ေဆာင္ ႐ြက္    အဆင္ေျပမည္။     လႈပ္ရွားသြားလာၿပီး   ေရွ႕တိုးလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားမွ    အဆင့္ျမင့္တက္လမ္း   ရရွိမည္။

ယၾတာ   ။    ။   စေနေန႔တြင္    အုန္းပန္းပြင့္    ဘုရားကပ္လႉပါ။             

စာေရးသူ : စံဇာဏီဘို    (ဖုန္း-၆၄၁၆၃၉)
Kumudra


#Unicode Version#

တနင်္ဂနွေနေ့   မွေးသူများ

ပေါ်ပေါက်လာသောစိတ်ကူးတို့ကို  လက်တွေ့  ဆောင် ရွက်ပါ။   ဆုံးဖြတ် ချက်များ  မှန်ကန်မည်။  ရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ပါ။   ပြဿနာများ    ဖြေရှင်း၍    အ ဆင်ပြေမည်။  ပစ္စည်းလှောင်ရန်  မသင့်။  မြုပ်နေသော    ငွေများ   ပြန်ဖော်ရန်   အခါကောင်း   ကျရောက်သည်။  မှတ်ပုံတင်၊   နိုင်ငံကူးလက် မှတ်    အစရှိသော    အရေးကြီးသည့်  စာရွက်စာတမ်းများ   စနစ်တကျ  သိမ်းဆည်းပါ။   ပျောက် တတ်သည်။   စာရွက်စာတမ်း   ဖျောက်ဖျက်ကာ   ပြဿနာဖြစ်အောင်   ဆောင် ရွက်သူများနှင့်  ကြုံမည်။

ယတြာ  ။      ။   တနင်္ဂနွေနေ့တွင်    ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့   ခြေသုတ်ခုံလှူပါ။

တနင်္လာနေ့   မွေးသူများ

ရည်ရွယ်ချက်   အောင်မြင်မည်။     အခက်အခဲများ ကျော်လွှားနိုင်မည်။   ကုန်အကျခံပြီး    ကြိုးစားထားသည်များမှ  အဆင့်မြင့်တက်လမ်း   ပေါ်ထွန်း ထွန်းမည်။   မေတ္တာရေးကံကောင်းမည်။  အတတ်ပညာနှင့်  ဘဝတိုးတက်မှု များ    ဖြစ်ထွန်းမည်။  ယှဉ်ပြိုင်မှုများ   အောင်မြင်မည်။    လူမျိုးကွဲ   အမျိုးသမီး  တစ်ဦးနှင့်  ပူးပေါင်း၍  ဆောင်ရွက်သောကိစ္စမှ   အဆင့်မြင့်တိုးတက်မှုများ   ရရှိမည်။    ကူညီသူမိတ်ဆွေပေါမည်။   စန်းပွင့်မည်။   ပတ်ဝန်းကျင်တွင်   ထင်  ရှားမည်။   အရွယ်နှင့်မမျှ   တိုးတက်မှုများ     ရရှိမည်။

ယတြာ   ။       ။  တနင်္လာနေ့တွင်       ကော်ခွက်ဟောင်းများ      စွန့်ပစ်ပါ။

အင်္ဂ  ါနေ့   မွေးသူများ

စီစဉ်ထားသည်နှင့်   လက်တွေ့ကွာဟမည်။   ပေါ်ပေါက်လာသောအခြေ  အနေတို့ကို   အသုံးချ၍    လမ်းသစ်ထွင်ကာ   ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်    လိုရာ ဆောင်ရွက်နိုင်မည်။   ပြည်ပခရီးရှိမည်။   ပညာသင်တန်းနှင့်ပတ်သက်သော  ရည်ရွယ်ချက်များ    လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်   အောင်မြင်မည်။   အ   ပြောင်းအလဲနှင့်   တက်လမ်းရှိမည်။   ပြည်ပမှ   အတတ်ပညာများ   သင်ကြား   တတ်မြောက်မည်။   ငွေမချေးရ။   သူများပြဿနာ  ကိုယ့်ပြဿနာဖြစ်တတ် သည်။    အကြီးအကဲအမျိုးသမီး    ကျန်းမာရေးအညံ့ရှိမည်။

ယတြာ  ။      ။  အင်္ဂ  ါနေ့တွင်   လီလီပန်း   ဘုရားကပ်လှူပါ။

ဗုဒ္ဓဟူးနေ့    မွေးသူများ

သူတစ်ပါးအပေါ်   မှီခိုအားထား၍    မရ။  ယုံကြည်လွှဲအပ်၍လုပ်လေ    ပြဿနာများလေ   ဖြစ်မည်။   ဖြစ်ပေါ်နေသည့်အခြေအနေအရပ်ရပ်အား   ကိုယ်တိုင်  ဖြေရှင်းပါ။     လုပ်လက်စလုပ်ငန်းတို့တွင်   ဖြစ်ပေါ်နေသော   ပြဿ  နာများကို    ဖြေရှင်းပါ။   လုပ်ငန်းသစ်များ၊   ငွေကြေးမြှုပ်နှံမှုသစ်များ   စတင် ရန်  မသင့်။   အလုပ်တိုးတက်လင့်ကစား    တာဝန်ပိုများ   ကိုင်တွယ်ရမည်။    အ တတ်ပညာကို   အခြေတည်၍  ဘဝတိုးတက်မည်။  မိတ်ဆွေဟောင်းများနှင့်  ပြန်လည်တွေ့မည်။

ယတြာ  ။       ။  ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်   ဖျာအဟောင်းများ    စွန့်ပစ်ပါ။

ရာဟု  (ဗုဒ္ဓဟူးမွန်းလွဲ)   မွေးသူများ

အောင်မြင်သောကာလဖြစ်သည်။   လုပ်ကိုင်သမျှ    အဆင်ပြေမည်။     အ ခက်အခဲများ   ပြေလည်အောင်    ဆောင်ရွက်နိုင်မည်။   ယှဉ်ပြိုင်ပြီး    ဆောင် ရွက်သောကိစ္စမှန်သမျှ   အဆင်ပြေမည်။   အတတ်ပညာနှင့်  ဘဝတိုးတက် မည်။   အလုပ်အဆင့်  တိုးတက်မည်။   ရန်မနာလိုသူများအပေါ်   ရင်ဆိုင် အနိုင်ယူနိုင်မည်။    ပြည်ပခရီးကိစ္စ   ဆောင်ရွက်အဆင်ပြေမည်။   အလောတ ကြီး     ယာဉ်ကားမောင်နှင်ခြင်းမပြုရ။   မိဘအကြီးအကဲကျန်းမာရေးအညံ့ ရှိမည်။   ပြဿနာများကို       ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ပါ။

ယတြာ  ။      ။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညနေပိုင်းတွင်   လက်ဖက်ရည်ဒါနပြုပါ။

ကြာသပတေးနေ့     မွေးသူများ

ရန်ပဋိပက္ခများ ငြိမ်းချမ်းအောင် ဖြေရှင်းနိုင်မည်။   မနာလိုမုန်းထားရှိနေ  သူများထံမှ   အကူအညီရအောင်   ဆောင်ရွက်နိုင်မည်။   ပေါ်ပေါက်လာသော   အပြောင်းအလဲကိစ္စများ   ဆောင်ရွက်နိုင်မည်။   မိတ်ကောင်း   ဆွေကောင်း   အထောက်အကူရမည်။   လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်မှ   ခွဲထွက်၍   ပုံစံသစ်နှင့်  ဆောင်ရွက်  ရာမှ  ထင်ရှားသော     အောင်မြင်မှုများ   ရရှိမည်။   အသစ်ပြောင်းလဲလာသော  သူနှင့်   ပူးတွဲအဆင်ပြေမည်။   ဝမ်းဗိုက်နှင့်ပတ်သက်သောပြဿနာများ    ဖြစ်မည်။

ယတြာ  ။        ။  ကြာသပတေးနေ့တွင်   ဖန်ကွဲ၊  မှန်ကွဲများ   ရှာဖွေစွန့်ပစ်ပါ။

သောကြာနေ့     မွေးသူများ

ပြဿနာဟောင်းများ    ပြန်လည်ဖြေရှင်းရမည်။   အေးချမ်းစွာ   နေထိုင်  သည့်    အနေအထားအပေါ်    အနှောင့်အယှက်များ  ကြုံမည်။   သူတစ်ပါး ကြောင့်ဖြစ်သော    ပြဿနာများ    ဖြေရှင်းနိုင်မည်။   အတွေးအခေါ်သစ်ကို   အ သုံးချ၍    အောင်မြင်မှုများ   ဖန်တီးနိုင်မည်။    အခွင့်အရေးနှစ်မျိုး  တစ်ပြိုင်နက်  တည်း    ပေါ်မည်။   ပေါ်ပေါက်လာသောအခွင့်အရေးတိုင်းသည်    ကိုယ့်အတွက်   လက်တွေ့အကျိုးရှိမည်  မဟုတ်၊  ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်၍    အမှားအယွင်း  များ   ကြုံမည်။

ယတြာ  ။        ။  သောကြာနေ့တွင်   သီဟိုဠ်ညွန့်     ဘုရားကပ်လှူပါ။

စနေနေ့    မွေးသူများ

ယှဉ်ပြိုင်မှုများ    အောင်မြင်မည်။   အလေးအနက်ထား၍     ကြိုးစား ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့၏   ကောင်းသောအကျိုးဆက်ကို   ရရှိမည်။   စုပေါင်းလုပ်  ငန်း   အကျိုးပေးမည်။   မိတ်ဆွေအကြီးအကဲများထံမှ  အထောက်အကူ ကောင်း   ရမည်။   ဖြစ်လိုသောအလိုဆန္ဒနှင့်  ရည်ရွယ်ချက်များကို    လက်တွေ့   အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည်။   ခရီးကိစ္စ၊   အပြောင်းအလဲကိစ္စများ   ဆောင် ရွက်    အဆင်ပြေမည်။     လှုပ်ရှားသွားလာပြီး   ရှေ့တိုးလုပ်ဆောင်ခြင်းများမှ    အဆင့်မြင့်တက်လမ်း   ရရှိမည်။

ယတြာ   ။    ။   စနေနေ့တွင်    အုန်းပန်းပွင့်    ဘုရားကပ်လှူပါ။             

  စံ-   ဇာဏီဘို    (ဖုန်း-၆၄၁၆၃၉)

No comments:

Post a Comment