Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Monday, August 20, 2018

ဦးသန္းေရႊ မိသားစုမွ မိမိပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မီတာခမေပးေဆာင္ဘဲ အသုံးျပဳ


ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဦးသန္းေရႊ ၏ သား/သမီးမ်ားဗိုလ္က်စိုးမိုးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားနွင့္အတူတင္ျပလိုက္ပါသည္။အသံုးမက်ေသာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနမွ ၀န္ႀကီးအပါအ၀င္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားကိုလည္း ရွံဳ႕ခ်လိုက္ပါသည္။ လက္ရွိေနျပည္ေတာ္တြင္ ဦးသန္းေရႊ သားသမီးမ်ားလုပ္ကို္င္ေနေသာ စည္းပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္----

၁။ ျမတ္မဂၤလာဟိုတယ္တြင္ 1000 KVA Transfer (၁)လံုး
၂။ ဟိုတယ္အမွတ္(၂၂)(ဒကၡိဏသီရိဟိုတယ္ဇံု) တြင္ (1000) KVA Transfer (၁) လံုး၊
၃။ ေျမကြက္အမွတ္ (၄၃) (ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္)တြင္ (500) KVA Transfer (၁) လံုး
စုစုေပါင္း (၃)လံုးအား ၄င္းတို႕ဖခင္အရွိန္အ၀ါသံုး၍ ခုိင္းေစမွဳေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနမွ ၀န္ႀကီးအပါအ၀င္ အင္ဂ်င္နီယာ(ထိုလူသိသေလာက္ေျပာျပေသာ) ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇယားမွ စတပ္ဆင္သည့္အခ်ိန္မွ လက္ရွိ အခ်ိန္(ခန္႕မွန္းေျခ စုစုေပါင္း ၂ နွစ္ေက်ာ္) မီတာခေဆာင္ရန္မလိုပဲ ဇယားအတြင္းမွ အခ်ိဳ႕ေသာအင္ဂ်င္နီယာမ်ားကိုယ္တိုင္ဦးစီး၍ ဌာနပိုင္ပစၥည္းနွင့္လူအင္အားစိုက္၍ တပ္ဆင္ေပးထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။
၄င္း Transfer (၃) လံုး၏ လစဥ္သံုးစြဲမွု တန္ဖိုးမွာ ယခင္မီတာခမ်ားမတက္ခင္ကပင္ က်ပ္ေငြ သိန္းတစ္ရာ ၀န္းက်င္ရွိေၾကာင္း ၊ ယခုေစ်းနွံုးနွင့္ဆိုလွ်င္ သိန္း တစ္ရာ အထက္တြင္ရွိေၾကာင္း၊ ၄င္းေငြပမာဏသည္ ဌာနမွ လစဥ္အနစ္နာခံေနေသာ္လည္း အမွန္တစ္ကယ္တြင္ ျပည္သူလူထုမွ နစ္နာေနျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။လစဥ္ ၄င္းတို႕ဗိုလ္က်၍ မီတာခမေဆာင္ေသာ ေငြပမာဏကို ဖြံ႕ၿဖိဳးမွုအားနည္းေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အသံုးခ်လွ်င္ ေတာ္ေတာ္ အက်ိဳးရွိမည္ျဖစ္သည္။ သာမန္ျပည္သူ လွ်ပ္စစ္မီး ခိုးသံုးလွ်င္ ဌာနမွ ေလ်ာ္ေၾကးေငြအား ေအာက္ပါတိုင္းတြက္ခ်က္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ လုပ္ငန္းသံုးအတြက္ ၂၀၀၀ ၀ပ္(2kW)ပမာဏ လွ်ပ္စစ္မီးခိုးသံုးေနလွ်င္ တြက္ခ်က္ပံုမွာ-(2kW/1kWh)x12 hr x 365 days x 75 Ks = 657000 Ks( ေျခာက္သိန္းငါးေသာင္းခုနစ္ေထာင္က်ပ္)1000 KVA(800 KW) Transfer (၁) လံုးျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီး တရားမ၀င္သံုးစြဲလွ်င္ ေပးေဆာင္ရမည္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမွာ-(800 kW /1kWh) x 12 hr x 365 days x 75 Ks = 262800000 ( နွစ္ေထာင့္ေျခာက္ရာ နွစ္ဆယ့္ရွစ္သိန္း)ဟု ၄င္း ပုဂၢိဳလ္ေျပာျပ၍ သိရွိရသည္။ Transfer (၃) လံုးအတြက္ နွင့္ (၂) နွစ္ေက်ာ္ မီတာခ မေဆာင္ေသာ ေငြပမာဏကို အမ်ားျပည္သူမ်ား ကိုယ္တိုင္တြက္သာၾကည့္ေပေတာ့..ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ရင္နာလြန္းလို႕မတြက္ေတာ့ပါ..မယံုၾကည္သူမ်ား ကၽြန္ေတာ္ျပထားေသာ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားထံသို႕ သက္ဆိုင္ရာဖုန္းနံပါတ္မ်ားျဖင့္ စံုစမ္းၾကည့္နုိင္ပါသည္.. ၄င္းအင္ဂ်င္နီယာမ်ား.. အရွက္ရွိလွ်င္ အမွန္တိုင္းေျဖဆိုလိမ့္မည္..အရွက္မရွိေသာ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားသာလွ်င္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပေျဖလိမ့္မည္.. ဒီမတရာမွုႀကီးကို အမ်ားျပည္သူမ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းေပးနိုင္မဲ့သူပါ ပါေစလို႕ဆိုေတာင္းလွ်က္.....

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ(ၿငိမ္း)၏ သား/သမီးမ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာ
စည္းပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႕ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကိုအလကားတိုက္ရိုက္ေပးထားျခင္းအား ၀န္ႀကီးအပါအ၀င္ ကိုယ္တိုင္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာအင္ဂ်င္နီယာမ်ားနွင့္သိရွိေသာ္လည္းအေရးမယူေသာအင္ဂ်င္နီယာမ်ားစဥ္အမည္ရံုးအမည္ဖုန္းနံပါတ္
၁ရာထူးMinisterရံုးအမွတ္(၂၇)067-414139
၂ဦးေအာင္သန္းဦးVice Ministerရံုးအမွတ္(၂၇)09-8303200
၃ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္Director Generalရံုးအမွတ္(၂၇)067-410483
၄ဦးညိုျမင့္Head Officerရံုးအမွတ္(၂၇)09-8603003
၅ဦးျမင့္ေအာင္Mananging Directorရံုးအမွတ္(၅၃)09-8600134
၆ဦးေအာင္ျမင့္Chief Engineerရံုးအမွတ္(၅၃)067-440064
၇ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းDeputy Chief Engineerတိုင္းလွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရံုး09-8302992
၈ဦးျမင့္သန္းSuperindentent Engineerတိုင္းလွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရံုး09-49202881
၉ဦးမ်ိဳးသန္႕ထြန္းSuperindentent Engineerခရိုင္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရံုး(၁)09-49202897
၁၀ဦးသက္ပိုင္မ်ိဳးSuperindentent Engineerခရိုင္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရံုး(၂)09-49202896
၁၁ဦးေအာင္မ်ိဳးသြင္Executive Engineerၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရံုး(၁)09-49202883
၁၂ဦးခန္႕ထက္Executive Engineerၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရံုး(၂)09-49202895
၁၃ဦးလွဖုန္းExecutive Engineerတိုင္းလွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရံုး09-2018504
၁၄ဦး၀င္းလြင္ရွိန္Assitant Engineerတိုင္းလွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရံုး067-414839
၁၅ဦးဆန္းနိုင္Assitant Engineerတိုင္းလွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရံုး067-414839
၁၆ဦးစိုးထြဋ္ခုိင္Assitant Engineerတိုင္းလွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရံုး067-414839
၁၇ဦးေအာင္သက္ေ၀Assitant Engineerတိုင္းလွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရံုး09-8302787
၁၈ဦးၾကည္ျမင့္Assitant Engineerခရိုင္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရံုး(၂)09-49344574
၁၉ဦးတင္မ်ိဳးေအာင္Sub-Assitant Engineerတိုင္းလွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရံုး09-49213842
၂၀ဦးစိုးပိုင္ထြန္းSub-Assitant Engineerခရိုင္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရံုး(၂)09-49220318
၂၁ဦးဆန္းလင္းထြန္းSub-Assitant Engineerဓာတ္အားခြဲရံုအမွတ္(၄)09-43079297
၂၂ဦးေဇယ်ာလင္းSub-Assitant Engineerဓာတ္အားခြဲရံုအမွတ္(၅)067-419097
၂၃ဦးေအာင္ေက်ာ္ၿငိမ္းSub-Assitant Engineerဓာတ္အားခြဲရံုအမွတ္(၆)067-413252
၂၄ဦးခုိင္မင္းဦးSub-Assitant Engineerဓာတ္အားခြဲရံုအမွတ္(၇)067-414521
၂၅ဦးေဇာ္မင္းSub-Assitant Engineer
Crd-Ebola 

No comments:

Post a Comment