Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Friday, August 24, 2018

ျပည္ ခုိင္ ျဖိဳး ပါတီ ဖ်က္သိမ္းရမည္ေလာ


အ​ေျခခံဥပ​ေဒ အခန္​း(၁၀)ပုဒ္​မ၄၀၇။(ဂ)ႏွင္​့ အျခား ပုဒ္​ခြဲမ်ားႏွင္​့ၿငိစြန္​းျခင္​း

*ျပည္ခုိင္ျဖုိး ပါတီသည္ ျပည္ခုိင္ျဖုိး အသင္းမွ
ေပၚေပါက္လာေသာ ပါတီ ျဖစ္သည္။၈.၆.၂၀၁၀ ေန့တြင္ နုိင္ငံေရးပါတီ အျဖစ္ မွတ္ပုံတင္သည္။
မွတ္ပုံတင္ အမွတ္မွာ ၃၂ ျဖစ္ျပီး ဉီးသိန္းစိန္မွ
ပါတီဉကၠဌ အျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည္။
ဗုိလ္ခ်ဳ ဳ ပ္မႈးျကီး ေဟာင္း ဉီးသန္းေရြွမွ ပါတီ၏
နာယက အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ျပီး ျပည္ခုိင္ျဖုိးပါတီကုိ
ဉီးေဆာင္ လမ္းညြွန္ေပးခဲ့သည္။၂၀၁၀ ခုနွစ္အေထြ
ေထြေရြး ေကာက္ပြဲျကီးမွ ျပည္ခုိင္ျပုိးပါတီမွ အနုိင္ရ
ရွိျပီး သမၼတ ဉီးသိန္းစိန္ ဉီးေဆာင္ေသာ အစုိးရ ေပၚ
ထြက္ လာေလသည္။စစ္တပ္ အျကီးအကဲ မ်ားျဖင့္
ဖြဲ့စည္းထားေသာ ျပည္ခုိင္ျဖုိး ပါတီသည္၂၀၁၂ -၂၀၁၅
၂၀၁၇ခုနွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားတြင္ ျပည္သူလူထု
ေထာက္ခံမႈ နည္းပါးခဲ့ျပီး ရႈံးနိမ့္မႈမ်ားနွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရ
သည္။

*ယခုလက္ရွိ ျပည္ခုိင္ျဖုိး ပါတီ၏ ဉကၠဌ ဉီးသန္းေဌး
လက္ထက္တြင္ ပါတီ၏ ပုံရိပ္သည္ ပုိ၍ေမွးမွိန္လာခဲ့
သည္။' ငါးတကာ ယုိခဲ့ ေသာ ခ်ီး ပုဇြန္ဆိပ္ ေခါင္း စု '
ဆုိသလုိ ဉီးသန္းေဌး သည္ ပါတီ၏ ေကာင္းေမြထက္ ဆုိးေမြမ်ားကုိသာ ရင္ဆုိင္ေနရေပသည္။

* ၂၀၁၅ ခုနွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ ပြဲျကီးတြင္
အမ်ဳဳ ဳ ိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ့ခ်ဳ ဳ ပ္ မွ အနုိင္ရ ရွိခဲ့ျပီး
သမၼတ ဉီးထင္ေက်ာ္ ' နုိင္္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢဴ ိလ္
ေဒၚေအာင္ဆန္း စုျကည္ တုိ့ ဉီးေဆာင္သည့္ အရပ္သား အစုိးရ နွင့္လြွတ္ေတာ္မ်ား ေပၚေပါက္လာ
သည္။ ဒီမုိကေရစီ ကုိသြားေသာ စနစ္အရ အတုိက္
အခံ ပါတီသည္ ရွိပါမွ တုိင္းျပည္အတြက္ ေကာင္းမည္
မဟုတ္ပါလား။အတုိက္အခံ ပါတီသည္လည္း ျပည္သူ
အက်ဳ ဳိးအတြက္ျကည့္ပါမွ ေရရွည္ရပ္တည္နုိင္ေပမည္။
ယေန့ NLD ပါတီ မွ အာဏာရရွိလာခ်ိန္တြင္ ျပည္ခုိင္
ျဖုိး ပါတီသည္ အတုိက္အခံ ပါတီ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

*ျပည္ခုိင္ျဖုိး ပါတီသည္ ပါတီ၏ မူဝါဒမ်ား 'ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား'လုပ္ငန္းစဉ္မ်ားသည္လက္ေတြ့ တြင္
ျပည္သူတုိ့နွင့္ ဆန့္က်င္ဘက္ ျဖစ္ေနျပီးခုိင္မာေတာင့္
တင္း မွန္ကန္သည့္ အတုိက္အခံ ပါတီ ျဖစ္မလာေသး
ေပ။ပါတီ အျကီးအကဲမ်ား တပ္မေတာ္ အျငိမ္းစားပုဂၢဴ ိလ္ အမ်ားစု၏ ဓန အင္အား' ေငြေျကးခ်မ္းသာမႈ'
စီးပြါးေရး ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားသည္ ကမၻာ့ ထိပ္တန္းဝင္ေအာင္
ပုိင္ဆုိင္မႈ မ်ား အဆမတန္ မ်ားျပားေနသည္။ထုိေငြ
ေျကး ခ်မ္းသာမႈမ်ားသည္ ျပည္သူ့ ဘ႑ာမ်ားျဖစ္
သည္ကုိ အားလုံးအသိျဖစ္ေပသည္။သမၼတ ဉီးသိန္း
စိန္ လက္ထက္ တြင္ အစုိးရ အဖြဲ့ မ်ားသာမက ျပည္ခုိင္
ျဖုိး ပါတီအျကီးအကဲမ်ား၏ ေငြေျကးခ်မ္းသာမႈ လယ္ယာဉယ်ဉ္ျခံေျမမ်ား ကုိ မတရားသိမ္းဆည္းမ်ား
အဆမတန္ မ်ားျပားခဲ့ျပီး ျပည္ခုိင္ျဖုိးပါတီသည္ ျပည္
သူေတြ၏ဒဏ္ခတ္ျခင္းကုိ ခံေပသည္။

*ျပည္ခုိင္ျဖုိးပါတီ ၏ထိပ္တန္းေခါင္းမ်ားအနက္မေကြး
တုိင္းဝန္ျကီးခ်ဳ ဳပ္ေဟာင္းဉီးဖုန္းေမာ္ေရြွ သည္ျပည္သူ့
ဘ႑ာ ေငြ ၇.၄၅၉ ဘီလီယံ ကုိ အလြဲသုံးစားျပုလုပ္
ေျကာင္းစစ္ေဆး ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ထုိအထဲမွ ျပည္ခုိင္ျဖုိး ပါတီ အတြက္ ၁.၇ ဘီလီယံ ကုိ သုံးစြဲ
ထားေျကာင္း သိရွိရပါသည္။ဉီးဖုန္းေမာ္ေရြွ နွင့္ တုိင္း
အစုိးရ အဖြဲ့ဝင္ မ်ားက ၄.၁၈ ဘီလီယံ ကုိ ေဒသဖြံျဖုိး
ေရးအတြက္နွင့္ ေရြွသုခ အေသးစားေခ်းေငြအတြက္
၁.၅၇ ဘီလီယံ သုံးစြဲထားေျကာင္းသိရွိရပါသည္။

*သုိ့ဆုိလ်င္ ျပည္ခုိင္ျဖုိး ပါတီသည္ နုိင္ငံေရးပါတီမ်ား
မွတ္ပုံတင္ျခင္း နည္းဉပေဒမ်ား အရ ပါတီဖ်က္သိမ္း
ေပးရမည့္ အေျခအေန ေရာက္ေနသည္။အဘယ့္
ေျကာင့္ ဆုိေသာ္ ျမန္မာနုိင္ငံ တစ္ဝွမ္းလုံးေျဗာင္းဆန္
ေမြွေနွက္ျပီ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားနွင့္မတရားခ်မ္းသာေနေသာ
ျပည္ခုိင္ျဖုိး ပါတီ အျကီးအကဲမ်ား' ျမုိ့နယ္ မ်ားရွိ ပါတီရုံး
ေျမေနရာမ်ား' အေဆာက္အဉီမ်ားစသည့္ တုိ့သည္
ဉပေဒ နွင့္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ျကီး ဆန့္က်င္ေန၏။

"ပါတီတစ္ခုသည္ ေအာက္ပါအခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ နွင့္
ျငိစြန္းေျကာင္း ေကာ္မရွင္က ေတြ့ရွိလ်င္ မွတ္ပူံတင္
ခြင့္ျပုခဲ့ျခင္းကုိ ပယ္ဖ်က္ရမည္ "ပုဒ္မ ၁၅

(စ်) နုိင္ငံေတာ္ပုိင္ ေငြေျကး 'အေဆာက္အဉီ' ယာဉ္'
ပစၥည္း တုိ့ကုိ တုိက္ရုိက္ ျဖစ္ေစ'သြယ္ဝုိက္၍ျဖစ္ေစ
ရယူသုံးစြဲသည့္ အဖြဲ့ အစည္းျဖစ္ေျကာင္းေတြရွိျခင္း

လုိ့ နုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား မွတ္ပူံတင္ျခင္း နည္းဉပေဒမ်ား
မွာ အတိအလင္းေဖၚျပထားတယ္ဆုိေတာ့ ျပည္ခုိင္းျဖုိး
ပါတီ ရဲ့ ေရွးေရး ကုိ စဉ္စားျကည့္ေပေတာ့ဟု တင္ျပ
ေရးသားလုိက္ရပါသည္။

Myo Gyi

( ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအတြင္း ဦးဖုန္းေမာ္ေရႊ ေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ားသလဲဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ရပါအုံးမယ္)

#MyoGyi

No comments:

Post a Comment