Latest News

Sunday, August 12, 2018

''ရင္ၾကားေစ့ ဒီမိုကေရစီ''(ႏုိင္ျမန္မာ)


''အၿမီး''က်က္ေတာ့
အၿမီးကိုစားၾကတယ္
အၿမီးစားၿပီးေတာ့
ႀကီးပြားေနတဲ႔ လူေတြရွိတယ္…

''ေခါင္း''က်က္ေတာ့
ေခါင္းကိုစားတယ္
ေခါင္းစားၿပီးေတာ့
ေကာင္းစားေနတဲ႔ လူေတြလည္းရွိတယ္…

''အၿမီး''က်က္ ''အၿမီး''စား
''ေခါင္း''က်က္ ''ေခါင္း''စားေတြ
ေဖာင္းကားၿပီး
ေကာင္းစားေနတဲ႔ အခ်ိန္မွာ……

''အၿမီး''က်က္တုန္းကလည္း အၿမီးမစား
''ေခါင္း''က်က္တုန္းကလည္း ေခါင္းမစားတဲ႔လူေတြ
''သူေတာင္းစား''…ျဖစ္ကုန္တယ္။

နိုင္ျမန္မာ