Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Monday, August 27, 2018

စစ္သည္ေတာ္က်င့္ဝတ္(၆၀)ျပည္သူလူထုအေပၚျပဳက်င့္ရမည့္ က်င့္၀တ္(၁၀)ပါး
---------------------------------------------------------
၁။ ျပည္သူလူထုအေပၚသစၥာေစာင့္သိရုိေသပါ။
၂။ ျပည္သူလူထု၏အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ ဥစၥာကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပါ။
၃။ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ယဥ္ေက်းစြာဆက္ဆံပါ။ ေရလုိ/လလုိက်င့္ပါ။
၄။ ျပည္သူလူထု၏အက်ိဳးစီးပြားကုိ အစဥ္ဦးထိပ္ထားပါ။
၅။ ျပည္သူလူထုအား ေလွာင္ေျပာင္ျခင္း မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္း ေစာ္ကားေမာ္ကားျပဳျခင္း ဆဲေရးတုိင္းထြာျခင္း ကုိယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္ျခင္းနွင့္ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းတုိ႔ကုိ ေရွာင္က်ဥ္ပါ။
၆။ ျပည္သူလူထုအေပၚ လက္နက္အားကုိးျဖင့္ အနုိင္က်င့္ျခင္းမွ ေရွာင္က်ဥ္ပါ။
၇။ မိမိႏွင့္မသက္ဆုိင္ေသာ အမႈကိစၥမ်ားတြင္ ၀င္မစြက္မိဖုိ႔ သတိျပဳပါ။
၈။ ျပည္သူလူထုကုိဦးစားေပးပါ။ မိမိမွ အခြင့္အေရးပုိမယူပါႏွင့္။
၉။ ျပည္သူလူထုအတြက္ ဘာပဲလုပ္လုပ္ ဘာပဲခုိင္းခုိင္း ျပည္သူလူထုက ၾကည္ျဖဴေက်နပ္ပါေစ။
၁၀။ ျပည္သူလူထု၏ ဘာသာအယူ၀ါဒ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံမ်ားကုိ ေလးစားပါ။
လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားအေပၚျပဳက်င့္ရမည့္ က်င့္၀တ္(၅)ပါး
-----------------------------------------------------------------------
၁။ ငယ္သားမ်ားအား ေက်ာသားရင္သားမခဲြျခားပဲ တရားမွ်တစြာ ကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္ပါ။
၂။ ငယ္သားမ်ားအား စံနမူနာေကာင္းျပပါ။ အနစ္နာခံ၍ မွန္ကန္စြာေခါင္းေဆာင္ပါ။
၃။ ငယ္သားမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကုိ အေရးတယူမွတ္သား နားေထာင္ပါ။
၄။ ငယ္သားမ်ားအေပၚ သစၥာေစာင့္သိ၍ အျပည့္အ၀ယံုၾကည္အားကုိပါ။
၅။ ငယ္သားမ်ား၏သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး ေပ်ာ္ရႊင္ေရး က်န္းမာေရးႏွင့္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးပါ။
အၾကီးအကဲမ်ားေပၚျပဳက်င့္ရမည့္ က်င့္္၀တ္(၁၀)ပါး
၁။ အၾကီးအကဲမ်ား၏ အမိန္႔ကုိတိက်စြာလုိက္နာပါ။ သြက္လက္ဖ်တ္လတ္စြာ နာခံပါ။
၂။ အၾကီးအကဲမ်ားကုိ ခ်စ္ၾကည္ေလးစားပါ။
၃။ အထက္ကေပးအပ္ေသာ တာ၀န္ကုိ ၾကည္သူရႊင္ပ်စြာ ေက်ပြန္ေအာင္ထမ္းေဆာင္ပါ။
၄။ သင္ၾကားေပးသည့္ အတတ္ပညာကုိ ဆည္းပူးသင္ယူပါ။
၅။ အၾကီးအကဲမ်ားကုိ ကုိယ့္ဆရာသမားအျဖစ္ အျမဲသေဘာပုိက္ပါ။
၆။ အၾကီးအကဲမ်ားအေပၚေတာ္တည့္မွန္ကန္စြာ သစၥာေစာင့္ပါ။
၇။ ဆံုးမနာယူလြယ္တတ္ပါေစ။
၈။ အၾကီးအကဲမ်ားသည္ မိမိထက္ၾကီးေလးေသာ တာ၀န္ကုိထမ္းေဆာင္ေနၾကရသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း အစဥ္အသိအမွတ္ျပဳပါ။
၉။ မည္သည့္ ကိစၥမဆုိ အၾကီးအကဲထံ အမွန္အတုိင္း ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ တင္ျပပါ။
၁၀။ အၾကီးအကဲမ်ားသည္ ေက်ာသားရင္ မခဲြျခားပဲ မိမိတုိ႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ေရွ႔ရႈေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္း အျမဲသတိျပဳပါ။
အျခားရဲေဘာ္မ်ားအေပၚ ျပဳက်င့္ရမည့္ က်င့္၀တ္ (၁၀)ပါး
----------------------------------------------------------------
၁။ ရဲေဘာ္စိတ္ေမြး၍ ကုိယ္ခ်င္းစာပါ။
၂။ ရဲေဘာ္အခ်င္းခ်င္းအေပၚ သစၥာေစာင့္သိပါ။
၃။ ရဲေဘာ္အခ်င္းခ်င္း အသက္ေပးေဆာင္ရြက္ရသူမ်ားဟုမွတ္ပါ။
၄။ ရဲေဘာ္အခ်င္းခ်င္းမေကာင္းမႈကုိ တားျမစ္ပါ။ ေကာင္းမႈကုိ တုိက္တြန္းပါ။
၅။ ရဲေဘာ္အခ်င္းခ်င္း တုိင္ၾကားသက္ေသခံရာတြင္ အမွန္အတုိင္း ထြက္ဆုိပါ။
၆။ ရဲေဘာ္အခ်င္းခ်င္း ေအးအတူ ပူအမွ် အားအကုိးရဆံုးဟု မွတ္ပါ။
၇။ ခုိက္ရန္ေဒါသျဖစ္ျခင္းကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
၈။ ရဲေဘာ္အခ်င္းခ်င္း အခက္အခဲမွတ္သမွ်ကုိ မိမိတတ္စြမ္းသေရြ႔ ကူညီပါ။
၉။ စစ္ပညာတတ္ကၽြမ္းနားလည္ေစရန္ အခ်င္းခ်င္း သင္ၾကားျပသေပးပါ။
၁၀။ တည္းခုိရာ၌ စည္းကမ္းရွိပါ။ တည္းခုိရာေနရာမ်ားကုိ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းထားခဲ့ပါ။ ေနာက္ထပ္လာေရာက္တည္းခုိမည့္ ရဲေဘာ္မ်ားကုိ ေထာက္ထားပါ။
ရန္သူအေပၚျပဳက်င့္ရမည့္ က်င့္၀တ္(၅) ပါး
------------------------------------------------
၁။ စစ္ေျမျပင္တြင္ ရန္သူကုိ ေနလုိ/မီးလုိက်င့္ပါ။
၂။ ရန္သူကုိ ရန္သူလုိသေဘာထားပါ။
၃။ ရန္သူက အညံ့ခံလွ်င္ မိမိက ခြင့္လႊတ္သည့္စိတ္ျဖင့္ ျပဳမူဆက္ဆံပါ။
၄။ ရန္သူကုိ အထင္လည္းမၾကီး အထင္လည္းမေသးမိေစရန္ သတိျပဳပါ။
၅။ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာတည္တံ့ခုိင္ျမဲေရးအတြက္ ရန္သူကုိ မတုိက္လွ်င္ မျဖစ္၍သာ တုိက္ေနရေၾကာင္း နားလည္ပါေစ။
စစ္သည္ေတာ္တစ္ဦးခ်င္းျပဳက်င့္ရမည့္ က်င့္၀တ္ (၂၀) ပါး
------------------------------------------------------------------
၁။ နုိင္ငံေတာ္အေပၚ သစၥာေစာင့္သိရုိေသပါ။
၂။ နုိင္ငံေတာ္၏တရားဥပေဒမ်ားကုိ လုိက္နာေစာင့္ထိန္းပါ။
၃။ တုိ႔တာ၀န္အေရးသံုးပါးကုိ အစဥ္ဦးထိပ္ထားပါ။
၄။ စြမ္းရည္သံုးရပ္ထက္ျမက္ေအာင္ အစဥ္ၾကိဳးစားပါ။
၅။ စစ္စည္းကမ္းကုိ တိက်စြာ လိုက္နာပါ။
၆။ တာ၀န္ကုိေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ပါ။
၇။ လံု႔လ ၀ိရိယရွိပါ။
၈။ က်န္းမာေအာင္ ေနပါ။ သန္စြမ္းေအာင္ေလ့က်င့္ပါ။
၉။ မိမိလက္နက္ကုိ ခင္မင္ျမတ္နုိးပါ။ မိမိကုိယ္ကုိ အားကုိးယံုၾကည္ပါ။
၁၀။ ေဘးအႏၱရာယ္ကုိ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားသည့္ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ရဲရဲရင့္ရင့္ ရင္ဆုိင္ပါ။
၁၁။ စစ္မႈကိစၥမ်ားတြင္ ႏႈတ္လံုပါ။ ႏႈတ္ေၾကာင့္ေသတတ္သည္ကုိ သတိျပဳပါ။
၁၂။ စစ္သားေကာင္းတစ္ေယာက္ ပီသစြာ ေနထုိင္က်င့္ၾကံျပီး တပ္မေတာ္၏ ဂုဏ္ကုိျမွင့္တင္ပါ။
၁၃။ အမ်ဳိးသားေရးကုိ ဦးစားေပးပါ။
၁၄။ တပ္တြင္း စည္းလံုးညီညႊတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ပါ။
၁၅။ ပါးစပ္ကသာ တုိင္းျပည္ကုိမခ်စ္ဘဲ အလုပ္ျဖင့္ တုိင္းျပည္ကုိခ်စ္ပါ။
၁၆။ ကုိယ္ႏႈတ္ႏွလံုး သံုးပါးလံုး ယဥ္ေက်းေျပျပစ္ပါေစ။
၁၇။ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ကင္းကင္းရွင္းရွင္းေနပါ။
၁၈။ မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစဲြျခင္း အရက္ေသစာ ေသာက္စားျခင္းႏွင့္ ေလာင္းကစားျခင္း ေရွာင္ပါ။
၁၉။ တံစုိးလက္ဆာင္ကုိ မစင္ကဲ့သုိ႔ ရြံရွာစက္ဆုပ္ပါ။
၂၀။ ရုိးရုိးပဲေနထုိင္စားေသာက္ပါ။ ကုိယ့္၀င္ေငြနဲ႔ ထြက္ေငြ ညီပါေစ။

No comments:

Post a Comment