Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Thursday, November 30, 2017

ေမတၱသုတ္ အနက္ ေမတၲသုတၲံ


"" ကရဏီယ' မတၳကုသေလန၊
ယႏၱ သႏၲံ ပဒံ အဘိသေမစၥ။
သေကၠာ ဥဇူ စ သုဟုဇူ စ၊
သုဝေစာ စႆ မုဒု အနတိမာနီ။ ""

တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းတဲ့ စိတ္အေျခအေနမွာေနလိုတဲ့ ေကာင္းမႈမ်ား၌သာ က်င္လည္လိုတဲ့သူဟာ ဤ အတိုင္းျပဳက်င့္သင့္တယ္။
က်င့္စြမ္းႏိုင္ရမယ္။ ေျဖာင့္မတ္ရမယ္။ စိတ္ေနစိတ္ထား ရာႏႈန္းျပည့္ေျဖာင့္မတ္ရမယ္။ ဆိုဆံုးမလြယ္ရမယ္။ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ရမယ္။ လြန္ကဲမာန မရွိသင့္ဘူး။

One who is skilled in good and who wishes to attain that state of Calm should act (thus):
One should be able, upright, perfectly upright, compliant, gentle, and humble.

"" သႏၲဳႆေ ကာ စ သုဘေရာ စ၊
အပၸကိေစၥာ စ သလႅဟုကဝုတၲိ။
သႏၲိျႏၵိေယာ စ နိပေကာ စ၊
အပၸဂေဗ႓ာ ကုေလသြ 'န-ႏုဂိေဒၶါ။ ""

ေရာင့္ရဲတတ္ရမယ္။ အမႈကိစၥနည္းပါးၿပီး ရုိးရွင္းစြာေနတတ္ရမယ္။ လိုခ်င္တပ္မက္စိတ္ေတြကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရမယ္။ ရင့္က်က္တဲ့ ဥာဏ္နဲ႔ကၠေျႏၵရွိရမယ္။ စြဲလမ္းခ်ည္ေႏွာင္မႈေတြ ကင္းရမယ္။

Contented, easily supported, with few duties, of simple livelihood, controlled in senses, discreet, not impudent, one should not be greedily attached to families.

"" န စ ခုဒၵ မာစေရ ကိဥၥိ၊
ေယန ဝိညဴ ပေရ ဥပဝေဒယံု။
သုေခေနာဝ ေခမိေနာ ေဟာႏၲဳ၊
သဗၺသတၲာ ဘဝႏၲဳ သုခိတၲာ။ ""

ပညာရွိတို႔ မလိုလားတဲ့ ဒုစရုိက္မႈေတြကို အနည္းငယ္မၽွပင္ မျပဳလုပ္သင့္ဘူး။ ကိုယ့္စိတ္ကို ဒီစည္းကမ္းေတြနဲ႔အညီ (ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့အတိုင္း) ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေနရမယ္။
ခပ္သိမ္းေသာ သတၲဝါေတြအားလံုး ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ ေဘးကင္းၿပီး ခ်မ္းသာေသာကိုယ္စိတ္ျဖစ္ၾကပါေစ။

One should not commit any slight wrong such that other wise men might censure him. (Then one should cultivate his thoughts thus) :
May all beings be happy and secure; may their minds be contented.

"" ေယ ေကစိ ပါဏဘူတတၴိ၊
တသာ ဝါ ထာဝရာဝ နဝေသသာ။
ဒီဃာ ဝါ ေယဝ မဟႏၲာ၊
မဇၥၽၽိမာ ရႆကာ အဏုကထူလာ။ ""

အလံုးစံုေသာ သတၲဝါတို႔ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ရွိပါေစ။ ေၾကာက္တတ္(ပုထုဇဥ္)၊ မေၾကာက္တတ္(ရဟႏၲာ) ႏွစ္ရပ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္လည္းေကာင္း ၊ ရွည္ေသာ တိုေသာ အလတ္စားအရြယ္ရွိေသာ သတၲဝါအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ႀကီးေသာ ငယ္ေသာ အလတ္စားအရြယ္ရွိေသာ သတၲဝါအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔သည္လည္းေကာင္း၊

Whatever living beings there may be - feeble or strong, long/tall, stout, or medium, short, small, or large,

"" ဒိ႒ာ ဝါ ေယဝ အဒိ႒ာ၊
ေယဝ ဒူေရ ဝသႏၲိ အဝိဒူေရ။
ဘူတာဝ သမၻေဝသီဝ ၊
သဗၺသတၲာ ဘဝႏၲဳ သုခိတတၲာ။ ""

ျမင္အပ္ မျမင္အပ္ ႏွစ္ရပ္ေသာ သတၲဝါတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ အေဝး၌ရွိေသာ အနီး၌ရွိေသာ သတၲဝါတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ဘဝသံသရာဇာတ္ဆံုးေသာ (ရဟႏၲာ) ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ လည္းေကာင္း ဘဝဇာတ္မဆံုးေသးေသာ သတၲဝါတို႔သည္ လည္းေကာင္း ျဖစ္ျဖစ္သမၽွခပ္သိမ္းေသာ ေဝေနယ်အေပါင္းတို႔ (အပိုင္းအျခား အတားအဆီးရယ္လို႔ မရွိ ) ခ်မ္းသာေသာ ကိုယ္စိတ္ ရွိၾကပါေစ။

Seen or unseen, those dwelling far or near, those who are born and those who are yet to be born - may all beings, without exception, be happy minded!

"" န ပေရာ ပရံ နကုေဗၺထ၊
နာတိမေညထ ကတၲစိ န ကဥၥိ။
ဗ်ာေရာသနာ ပဋိဃသည၊
နာညမညႆ ဒုကၡမိေစၦယ်။ ""

တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ လွည့္ပတ္ျဖားေယာင္းျခင္း ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာမဆို မျပဳၾကပါေစနဲ႔။ ေဒါသျဖင့္ျဖစ္ေစ မေကာင္းေသာစိတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ရန္ျပဳ ဆင္းရဲေစလိုျခင္း အလၽွင္းမရွိၾကပါေစနဲ႔။

Let not one deceive another nor despise any person whatever in any place. In anger or illwill let not one wish any harm to another.

"" မာတာ ယထာ နိယံပုတၲ၊
မာယုသာ ဧက ပုတၲမႏုရေကၡ၊
ဧဝမၸိ သေဗၺဘူေတသု၊
မာနသံ ဘာဝေယ အပရိမာဏံ။ ""

မိခင္ဟာ မိမိရဲ႕ရင္ေသြးငယ္ကို အသက္ႏွင့္လဲ၍ပင္ျဖစ္ေစ ေစာင့္ေရွာက္သကဲ့သို႔ သတၲဝါခပ္သိမ္းအေပၚတြင္ အတိုင္းအရွည္ အပိုင္းအျခားမရွိေသာ ေမတၲာစိတ္မ်ိဳး ပြားမ်ားရာ၏။

Just as a mother would protect her only child even at the risk of her own life, even so let one cultivate a boundless heart towards all beings.

"" ေမတၲဥၥ သဗၺေလာကသၼိ၊
မာနသံ ဘာဝေယ အပရိမာဏ။
ဥဒၶံ အေဓာ စ တိရိယဥၥ၊
အသမၼာဓံ အေဝရ မသပတၲံ။ ""

အထက္ ေအာက္ ပတ္ပတ္လည္ အလံုးစံုေသာ ေလာကတစ္ခုလံုးအေပၚ မနာလိုအမုန္းတရားမရွိ ရန္လိုဆင္းရဲေစျခင္းမရွိ အတိုင္းအရွည္ အပိုင္းအျခားမရွိေသာ ေမတၲာကိုသာ ျဖန္႔က်က္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစရာ၏။

Let one's thoughts of boundless love pervade the whole world - above, below and across - without any obstruction, without any hatred, without any enmity.

"" တိ႒ံ စရံ နိသိေႏၷာ ဝ၊
သယာေနာ ယာဝတာႆ ဝိတမိေဒၶါ။
ဧတံ သတႎ အဓိေ႒ယ်၊
ျဗဟၼေမတံ ဝိဟာရ မိဓမာဟု။ ""

ရပ္ေနလၽွင္ျဖစ္ေစ လမ္းေလၽွာက္ေနလၽွင္ျဖစ္ေစ ထိုင္ေနလၽွင္ျဖစ္ေစ လဲေလ်ာင္းေနလၽွင္ျဖစ္ေစ အသိစိတ္ရွိေနသမၽွ ကာလပတ္လံုး ဤေမတၲာႏွင့္ ယွဥ္တြဲေသာ အသိသတိစိတ္ကို ပြားမ်ားေဆာက္တည္ရာ၏။ ဤသို႔ေနျခင္းကို" ျမတ္ေသာေနျခင္း" " ျဗဟၼဝိဟာရ" ဟု ဘုရားရွင္ အဆက္ဆက္တို႔ ေဟာခဲ့ရာ၏။

Whether one stands, walks, sits or lies down, as long as one is awake, one should maintain this mindfulness. This, they say, is the Sublime State in this life.

"" ဒိ႒ိဥၥ မႏုပဂၢမၼ၊
သီလဝါ ဒႆေ နန သမၸေႏၷာ။
ကာေမသု ဝိေနယ ေဂဓံ၊
န-ဟိ ဇာတုဂၢဗ႓ေသယ် ပုန ေရတိ။ ""

ဤသို႔ ေမတၲာပြားရင္းျဖင့္ အယူမွား အမွတ္မွားမႈမ်ား ကင္းစင္၍ အမွန္ျမင္လာႏိုင္သူသည္ တပ္မက္တြယ္ညိႇမႈအလံုးစံုကိုလည္း ပယ္သတ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္ ထိုသူသည္ ေသာတာပတၲိမဂ္ဥာဏ္အျမင္နဲ႔ ျပည့္စံုသြားၿပီး ေနာက္တစ္ဘဝထပ္ျဖစ္ၿပီး ဝဋ္ဆင္းရဲခံစရာမလိုေတာ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

Not falling into wrong views, virtuous and endowed with Insight, one gives up attachement to sense-desires. Verily such a man does not return to enter a womb again.

ေမတၲသုတၲံ နိ႒ိတံ
ေမတၲသုတ္ပရိေတာ္ ၿပီး၏။

No comments:

Post a Comment