Latest News

Sunday, September 3, 2017

“ဗိုလ္” ဟူေသာ ေဝါဟာရ (၁)


“ဗိုလ္” ဟူေသာ ေဝါဟာရ (၁)
—————————————
ခင္ေမာင္ေစာ (ဘာလင္) ● People's Democracy
BurmaDemocracy, 3 September 2017

“ဗိုလ္” ဟူေသာ ေဝါဟာရႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိပၸါယ္ရွင္းျပရန္ ယခုေခတ္ လူငယ္မ်ားကို ေမးၾကည့္လွ်င္ ပခံုးတြင္ အပြင့္ (၂) ပြင့္ တပ္ထားေသာ စစ္အရာရွိဟုသာ ေျဖႀကေပလိမ့္မည္။ ၎တို႔၏ အေျဖမွာ မမွားေသာ္လည္း ျမန္မာဘာသာနွင့္ စာေပကို ေလ့လာလိုသူ သုေတသီတေယာက္အတြက္မူ လံုေလာက္ေသာအေျဖ မဟုတ္ပါ။ "ဗိုလ္" ဆိုေသာ ေဝါဟာရ၌ အဓိပၸါယ္နွင့္အသံုး မိ်ဳးစံုရွိၿပီးလ်ွင္ ေကာင္းေသာ အဓိပၸါယ္ရွိသကဲ့သို႔ မေကာင္းေသာ အဓိပၸါယ္လည္း သက္ေရာက္နိုင္ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္၏။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ယခုေခတ္လူငယ္မ်ား၏ ဗဟုသုတ၌ “ဗိုလ္”ကို စစ္သံုးအျဖစ္သာ သိထားရျခင္းကို နားလည္နိုင္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ျမန္မာၿပည္သည္ ၁၉၅၈ ခု စက္တင္ဘာလမွ ယခုအခ်ိန္ထိ (ဦးနု၏ ျပည္ေထာင္စုပါတီအစိုးရ ဧၿပီလ ၁၉၆၀ မွ မတ္လ ၁ ရက္ ၁၉၆၂ အထိ ကလြဲၿပီး) စစ္အစိုးရမ်ား ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အရပ္သားအမည္ခံ စစ္ဗိုလ္လူထြက္ အစိုးရမ်ား ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စစ္တပ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အစိုးရအဆက္ဆက္ကသာ အာဏာယူထားခဲ့ေသာေၾကာင့္ "ဗိုလ္" ဆိုေသာ ေဝါဟာရမွာလည္း စစ္သံုး ေဝါဟာရသေဘာမ်ိဳး ျဖစ္သြားေသာေၾကာင့္ပင္တည္း ...။

■ ေဝါဟာရ၏ ဇာစ္ျမစ္

ဗိုလ္ ဆိုေသာေဝါဟာရကို ပါဠိစကား “ဗလ”မွ လာသည္ဟု ယူဆႀကသည္။ ၿမန္မာအဘိဓါန္မ်ားတြင္လည္း ထိုကဲ့သို႔ပင္ ဖြင့္ဆိုထားသည္။ သိုရာတြင္ ဂ်ာမနီျပည္ ဟိုင္ဒဲလ္ဘဲရ္ဂ္ တကၠသိုလ္ (Universitaet Heidelberg) တြင္ ျမန္မာဘာသာ ကထိကအျဖစ္ ပို႔ခ်ခဲ့ေသာ ဆရာႀကီး ဦးတင္ေထြး M.A, M.Phil. (Lond.) စသည့္ ပုဂံေက်ာက္စာမ်ားကို ေကာင္းစြာကြၽမ္းက်င္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ကမူ ၿမန္မာစကားစစ္စစ္ ၿဖစ္ေႀကာင္း၊ “ပို” မွ လာေႀကာင္း၊ သၡိင္စာခီပိုလ္ (သခင္စာခ်ီဗိုလ္) ေက်ာက္စာ၊ သကၤန္းရံုဘုရားေက်ာက္စာ စသည္တို႔တြင္ “ပိုလ္” ဆိုေသာ ေရးထားမႈမ်ား အသံုးမ်ားကို ေတြ႕ရေႀကာင္း၊ ပုဂံေက်ာက္စာမ်ားတြင္ 'ရႏၲပိုလ္' သည္ ရန္သူကို နွိမ္နွင္းနိုင္ေသာသူဟု ဆိုလိုေႀကာင္း၊ ယခုေခတ္အေခၚ အၿဖစ္မူ ဗိုလ္ရန္နိုင္၊ ဗိုလ္ရန္နွိမ္၊ ဗိုလ္ရန္ေအာင္၊ ဗိုလ္ရန္ရွင္း၊ ဆိုသည့္အမည္မ်ိဳး ၿဖစ္ေႀကာင္း ေထာက္ၿပႀကပါသည္။ ၎ 'ရႏၲပိုလ္'မွ 'ရႏၲပိုရြာ'ဟု ေခၚသည့္ အရပ္ ၿဖစ္ေပၚလာေႀကာင္း၊ ၎အရပ္မွာ အဂၤလိပ္-ၿမန္မာ ပထမစစ္ပြဲ စစ္ေၿပၿငိမ္းစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သၿဖင့္ အရပ္ေဒသမွာ အမည္အားၿဖင့္ ထင္ရွားသြားေသာ္လည္း ၎အမည္၏ ဇာစ္ၿမစ္ကို သိသူ အလြန္ရွားေႀကာင္း၊ အခ်ိဳ႕လူမ်ားကဆိုလွ်င္ ၿပင္သစ္စကား ေရာင္ေဒဗူ rendezvous (ေတြ႕ဆံုၿခင္း၊ ပူးေပါင္းျခင္း) မွ လာသည္ဟု ရမ္းကာ ၿဖန္းသန္းေနႀကေႀကာင္း ရွင္းၿပႀကပါသည္။


■ “ဗိုလ္” အသံုးမ်ား

ၿမန္မာစကားတြင္ “ဗိုလ္” ဆိုေသာ အသံုးကို စစ္ (သို႔မဟုတ္) လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ တခုခု၏အရာရွိ အၿဖစ္ ၎၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနွင့္ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္အာဏာ ရရွိထားေသာ အရပ္သားအရာရွိ အၿဖစ္ ၎၊ သံုးေလ့ရွိသည္။

ၿဗိတိသ်ွ ကိုလိုနီေခတ္အခါက မ်က္ႏွာၿဖဴမ်ား (အထူးသၿဖင့္ ၿဗိတိသွ်မ်ား) သည္ စစ္တပ္၊ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ဌာနမ်ားတြင္ အရာရွိမ်ား ၿဖစ္ခဲ့ရကား၊ မ်က္နွာၿဖဴအားလံုးကို “ဗိုလ္”ဟု ေခၚေသာ ေဝါဟာရသစ္ ၿဖစ္ေပၚလာသည္။ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္မူ “ဗိုလ္” သည္ ခ်န္ပီယံ ၿဖစ္ေႀကာင္း ၿပသည္။ လူဆိုး၊ သူခိုး၊ ဓားျပဂိုဏ္း တခုခု၏ ေခါင္းေဆာင္ကိုလည္း “ဗိုလ္” ဟု ေခၚေလ့ရွိသည္။

■ ဥပမာမ်ား

စစ္ဗိုလ္၊ စစ္ပုလိပ္ဗိုလ္၊ ကင္းဗိုလ္၊ ပုလိပ္ဗိုလ္၊ စစ္ရဲဗိုလ္၊ ျပဴေစာထီးဗိုလ္၊ မီးသတ္ဗိုလ္၊ ကာကြယ္ေရး ဗိုလ္၊ ေရႊဓါးဗိုလ္၊ ေရႊလွံဗိုလ္၊ စေသာ အသံုးမ်ားသည္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္း တခုခု၏ အရာရွိၿဖစ္ေႀကာင္း ၿပသည္။

ဗိုလ္ထု၊ ဗိုလ္ေၿခ၊ ဗိုလ္ဝင္ခံ၊ ဗိုလ္ရူခံ၊ ဗိုလ္ပါ၊ ဗိုလ္ပံု၊ စေသာ အသံုးမ်ားသည္ စစ္ ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ သံုးေသာ ေဝါဟာရမ်ားၿဖစ္သည္။

စာတိုက္ဗိုလ္၊ လမ္းဗိုလ္၊ ဆည္ဗိုလ္၊ ဂါတ္ဗိုလ္၊ အေကာက္ဗိုလ္ စေသာ ေဝါဟာရမ်ားသည္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး နွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး တာဝန္ယူထားရေသာ အရပ္ဘက္ဌာနအရာရွိမ်ားအတြက္ သံုးေသာ ေဝါဟာရမ်ား ၿဖစ္သည္။

ဓားျပဗိုလ္၊ သူခုိးဗိုလ္၊ သူပုန္ဗိုလ္၊ လူဆိုးဗိုလ္ စေသာ အသံုးမ်ား၌ “ဗိုလ္” သည္ လူဆိုးဂိုဏ္းတခုခု၏ ေခါင္းေဆာင္ၿဖစ္ေႀကာင္း ၿပသည္။

“ဆိုးၾကစို႔တကယ္ဆို၊ ဓားျပဗိုလ္လုပ္ႏိုင္ရဲ႕ေလး”

ဟု စေလဦးပုညက စာဖြဲ႕ခဲ့ပါသည္။

စစ္ႀကိဳေခတ္က အဆိုေတာ္ႀကီး ေဒၚေမရွင္ သီိဆိုခဲ့ေသာ “ေအာင္ျခင္းရွစ္ပါး”သီခ်င္း၌လည္း -

“လူဆုိးဗိုလ္ အဂၤုလိမာလ ဟာ သံလ်က္ဓားကို သူ႔လက္ဖ်ားက မခ်ပါ”

ဟူေသာ “လူဆုိးဗိုလ္” အသံုးကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

အဂၤလိပ္တို႔က သူပုန္ဗိုလ္၊ ဓားျပဗိုလ္၊ လူဆုိးဗိုလ္၊ ဟု ခ်ိဳးႏိွမ္ေရးခဲ့ေသာ ဘုန္းႀကီးဗိုလ္၊ ဗိုလ္ရိုင္၊ ဗိုလ္ရႊဲ၊ ဗိုလ္တာေတ၊ ဗိုလ္စံဖဲ စသည့္ ဗိုလ္မ်ားမွာ ျမန္မာမ်ားအတြက္ေတာ့ “မိ်ဳးခ်စ္သူရဲေကာင္း”မ်ား ျဖစ္ေပသည္။

ကေလးဗိုလ္၊ ဗိုလ္က်၊ ဗိုလ္လုပ္၊ တပ္ပ်က္ဗိုလ္၊ စေသာ အသံုးမ်ား၌ “ဗိုလ္” သည္ မေကာင္းေသာ အဓိပၸါယ္ကို ေဆာင္သည္။

ဗိုလ္စြဲ၊ ဗိုလ္လုပြဲ၊ အႀကိဳ ဗိုလ္လုပြဲ၊ ဗိုလ္မထား၊ ဗိုလ္မေရြး၊ စစ္တုရင္ဗိုလ္၊ က်ားဗိုလ္၊ စေသာ အသံုးမ်ားသည္ အားကစားတခုခုတြင္ ခ်န္ပီယံ ၿဖစ္ေႀကာင္း၊ ၿဖစ္နိင္ရန္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနေႀကာင္းကို ၿပသည္။

အဂၤလိပ္ေခတ္က မ်က္နွာၿဖဴမ်ားကို ဗိုလ္ထီး၊ ဗိုလ္မ ဟု ေခၚေႀကာင္း ေဖၚၿပခဲ့ၿပီး ၿဖစ္သည္။ ထို႔ေႀကာင့္ ၎တို ့နွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ ဗိုလ္စားပဲ၊ ဗိုလ္စားငွက္၊ ဗိုလ္ေက၊ ဗိုလ္တဲ၊ ဗိုလ္ထိုင္အိမ္သာ စေသာ အသံုးအႏံႈးမ်ားလည္း ေပၚလာသည္။

အသားျဖဴသူမ်ားကို မ်က္နွာၿဖဴ “ဗိုလ္” ႏွင့္ႏိႈင္းၿပီး ဗိုလ္ၿဖဴ ၊ ဗိုလ္နီ၊ ဗိုလ္ေမာင္၊ ဗိုလ္ႀကီး၊ ဗိုလ္မ စေသာ အမည္မ်ား ေပးတတ္သည္။

အေနာက္နိုင္ငံမ်ားသို ့ပညာေတာ္သင္သြားၿပီး မ်က္ႏွာၿဖဴမမ်ားကို ယူလာခဲ့သူမ်ားလည္းရွိရာ ၎တို႔ကို “ဗိုလ္မလင္” ဟု ၎၊ “ဗိုလ္မႀကီးလင္” ဟု ၎ အရပ္စကားျဖင့္ ေခၚႀက၏။ ထိုနည္းတူစြာ မ်က္ႏွာၿဖဴမ်ားနွင့္ရေသာ မိန္းမမ်ားကို “ဗိုလ္ကေတာ္”ဟု ေခၚႀက၏။ အခ်ိဳ႕အေနာက္တိုင္းသားမ်ားမွာ တိုင္းရင္းသူမ်ားကို အတည္တက် မေပါင္းဘဲ အေပ်ာ္မယား အၿဖစ္သာ သေဘာထားၿပီး အခ်ိန္တန္လ်ွင္ အိမ္ၿပန္ႀကေလေတာ့၏။ ၎ “ဗိုလ္” ၏ က်န္ခဲ့ေသာ အေပ်ာ္မယားေဟာင္းကို “ဗိုလ္ကေတာ္က်”ဟု ေခၚႀက၏။ အခ်ိဳ႕မိန္းမမ်ားမွာ မ်က္နွာၿဖဴ တေယာက္ၿပီးတေယာက္ေၿပာင္း အေပ်ာ္မယားၿဖစ္ခံရသၿဖင့္ “ဗိုလ္ကေတာ္ ၂ ဆက္က်”၊ “ဗိုလ္ကေတာ္ ၃ ဆက္က်” ဟူေသာ အေခၚမ်ားလည္း ရွိေသး၏။ မ်က္ခံုးေမႊးဆြဲဟန္၌ပင္ ေသးေသးေရးေရး ဆြဲထားသည့္ မ်က္ခံုးေမႊးကို “ဗိုလ္ကေတာ့္မ်က္ခံုး” ဟု ေခၚႀက၏။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ထို “ဗိုလ္ကေတာ္”၊ “မင္းကေတာ္” တို႔ကို လူထုႀကီးက “မ်က္စိစပါးေမႊးစူး”လာဟန္ရွိခဲ့ပါသည္။ စစ္ႀကိဳေခတ္က အလြန္နံမည္ႀကီးခဲ့့ေသာ လူရႊင္ေတာ္မ်ားၿဖစ္သည့္ ဓာတ္စီ ႏွင့္ ဓာတ္စံ တို႔က “စက္ႀကီး (၁၃)ပါး ဘုရားရွိခိုး” ကိုမွီး၍ ေပ်ာ္ေစ၊ ျပက္ေစ၊ ကလက္ေစ၊ သေဘာျဖင့္ ျပက္လံုးထုတ္ခဲ့ရာတြင္ -

“စီးကရက္ဘူး၊ ေလဒီရွဴးႏွင့္၊ နယူးစတိုင္၊ သားေရအိပ္ကိုကိုင္၍၊ လည္တိုင္အပါး၊ ေဒၚလာျပားႏွင့္၊ ေရႊသြားတလက္လက္ ဗိုလ္ကေတာ့္စက္” ဟူ၍၎၊

“ပိုကာ၊ ဂ်ိဳကာ တေန႔လံုး၊ အခ်ိန္ၿဖဳန္း၍၊ လင္ရံုး ဆင္းခ်ိန္၊ တလိမ္လိမ္ တလူးလူး၊ ေနမေကာင္းဘူးဟု၊ ပူးကပ္မာယာ၊ ႏွိပ္ခိုင္းတာ၊ မ်ားစြာရက္စက္၊ ဖဲ ၿပင္တဲ့ မင္းကေတာ့္စက္။ ” ဟူ၍၎၊

ထုိေခတ္က ရန္ကုန္အထက္တန္းစားမ်ား၏ ေနထိုင္ပံုကို သေရာ္ထားခဲ့ပါသည္။

အဂၤလိပ္-ၿမန္မာ ကၿပား (သို႔မဟုတ္) မ်က္ႏွာၿဖဴ နွင့္ ၿမန္မာ ကၿပားမ်ားကို ဗိုလ္ကၿပား၊ အတိုေကာက္အားၿဖင့္ ေယာက်ၤားဆိုလ်ွင္ ကၿပားထီး၊ မိန္းမဆိုလ်ွင္ ကၿပားမ ဟု ေခၚႀကသည္။ ထိုေခတ္က နံမည္ႀကီးခဲ့ေသာ၊ ဇာတ္ဆရာ ဂရိတ္ ဦးဘိုးစိန္ႀကီးသည္၊ ၎၏ဇာတ္ကို လူပိုစည္ေစရန္ အဂၤလိပ္ ကၿပားမမ်ားကို စုေဆာင္းၿပီး 'ကၿပားမ ယိမ္း' ဟူေသာ အကတခုကိုလည္း ထြင္ခဲ့၏။ ၎ယိမ္းအကမွာ လူႀကိဳက္မ်ား၍ ဇာတ္ရံု၌ လူစည္ေသာ္လည္း ဇာတ္နားခ်ိန္တြင္ ၎ကၿပားမ မ်ားကို လာၿပီး “ဒိတ္” လုပ္ေသာ မ်က္ႏွာၿဖဴ ထီးမ်ား၊ ကၿပားထီးမ်ား ဝင္လာမစဲ တသဲသဲ ၿဖစ္ေနသၿဖင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဦးဘိုးစိန္ႀကီးသည္ 'ကၿပားမ ယိမ္း'ကို ၎၏ဇာတ္မွ ၿဖဳတ္ပစ္ခဲ့ရေတာ့ေႀကာင္း စာေရးဆရာမႀကီး လူထုေဒၚအမာက ၎၏ “ၿပည္သူခ်စ္ေသာ အနုပညာသည္မ်ား” စာအုပ္၌ ေရးထားခဲ့ပါသည္။

ဆရာဦးသိန္းေဖၿမင့္၏ “မင္းတိုင္ပင္” ဝတၱဳတြင္လည္း ေတာသူေဌးႀကီး ဦးဘိုးကူး မင္းတိုင္ပင္အမတ္ အၿဖစ္ အေရြးခံရရာ ရန္ကုန္သို႔ အစည္းအေဝးလာတက္ခ်ိန္ ညပိုင္း၌ ေပ်ာ္ပါးရန္ "ဇိမ္မယ္" ရွာခိုင္းရာတြင္ “ကၿပားမ” ကို ရွာခိုင္းေႀကာင္း၊ ဇိမ္ေခါင္းက လူစီခင္ခင္ ဆိုေသာ ကၿပားမေလးတေယာက္ကို ရွာေပးလိုက္ရာ မင္းတိုင္ပင္အမတ္ႀကီး အလြန္ႀကိဳက္သြားၿပီး “ကၿပားမနဲ႔ ငါ ညားရမကြဲ႕” ဟု နေဘကာယံနွင့္ ႀကံဳးဝါးေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ၿပီးေသာအခါ လူစီခင္ခင္ကို အရမ္းႀကိဳက္သြားၿပီး မိမိေနေသာ ေတာၿမိဳ႕သို႔ ခိုးေၿပးေႀကာင္း၊ အိမ္တြင္ မယားႀကီး၊ သားႀကီး၊ သမီးႀကီးမ်ားနွင့္ ၿပႆနာတက္သြားေႀကာင္း၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ မင္းတိုင္ပင္အမတ္ႀကီး လူစီခင္ခင္ထံမွ ကာလသားေရာဂါပိုး ကူးစက္ၿပီး ကုရာနထၳိ ေဆးမရွိဘဲ ေသေႀကာင္း၊ ထိုနယ္အတြက္ မင္းတိုင္ပင္အမတ္အသစ္ ရရန္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သင္ခန္းစာေပး ဝတၱဳကို ဟာသေႏွာၿပီး ေရးထားခဲ့ပါသည္။

ကုလားဗိုလ္ ဆိုသည္မွာ အဂၤလိပ္နွင့္ကုလား ကၿပားၿဖစ္သည္။

အခိ်ဳ႕ေသာ ကုလားအစစ္မ်ားသည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာသို႔ ဝင္ၿပီး အဂၤလိပ္အမည္၊ စေကာ့အမည္မ်ား ခံႀကသည္။ အဂၤလိပ္မ်ားကလည္း ၎တို႔၏ ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ေအာင္ၿမင္နိုင္ေစရန္၊ ထို ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ ကုလားအစစ္မ်ားကို “ကတၱီပါဖိနပ္စီး ေရႊထီးေဆာင္း” ဟု ဆိုရမည့္ အခြင့္အေရး ေပးထားခဲ့ေလေတာ့ရာ ၎ ေဘာင္းဘီ၀တ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ ကုလားအစစ္မ်ားသည္ ကမ္းမၿမင္လမ္းမၿမင္ ဘဝင္ၿမင့္ႀကေလေတာ့၏။ ေဘာင္းဘီ၀တ္ မ်က္ႏွာျဖဴမ်ားကို တုိင္းရင္းသားမ်ားက သခင္ေခၚရၿပီး ဘုရားထူးေနရေသာ ေခတ္ျဖစ္ေလရာ ၎ ေဘာင္းဘီ၀တ္ ကုလားမ်ားသည္လည္း အေခ်ာင္ဝင္ သခင္အခၚခံ၊ ဘုရားထူးခံကာ မ်က္ႏွာၿဖဴအစစ္မ်ားထက္ပင္ ဟိတ္ဟန္ ဂိုက္ထုတ္၍ ၿမန္မာမ်ားကို ႏိွမ့္ခ်ဆက္ဆံေလ့ ရွိသည္။

မ်က္ႏွာျဖဴမဟုတ္ေသာ ေဘာင္းဘီ၀တ္ ပညာ၀န္ေထာက္တဦး ဆရာႀကီး ဦး၀န္ (မင္းသု၀ဏ္) ငယ္စဥ္ ကေနခဲ့သည့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအတြင္း ေနာက္ပိတ္ဖိနပ္ႀကီး မခၽြတ္ဘဲ ၀င္လာရာ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား တရာေက်ာ္က ထုိကုလားမဲ ပညာ၀န္ေထာက္ကို ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ၊ တႀကိမ္၊ ႏွစ္ႀကိမ္၊ သံုးႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္ ထိျခင္းႀကီးငါးပါးျဖင့္ ဖူးေျမာ္မာန္ေလွ်ာ့ ကန္ေတာ့ခဲ့ရပါေၾကာင္းကို ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ဆရာႀကီး ဦး၀န္ ေရးေသာ “သာဓုေခၚ၍ အမွ်ေ၀ပါ၏” ေဆာင္းပါးတြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

“ေအာင္ဆုၾသဘာ၊ မဂၤလာျဖင့္၊ ဆယ္ျဖာလက္ေျမွာက္၊ ဆက္ခါေလွ်ာက္ပိမ့္၊ ခိုင္ေဆာက္ေအာင္လံ၊ ဂရိတ္ၿဗိတန္ႏွင့္၊ ႏိုင္ငံအိႏၵိယ၊ အစိုးရသည့္၊ ဘ၀သခင္၊ ေဂ်ာ့ဘုရင္ႏွင့္၊ အရွင္မိဖုရား၊ ျမတ္ႏွစ္ပါးတို႔၊ တိုင္းကားစိုးစံ၊ ျပည္ႏိုင္ငံကို၊ ရန္မာန္ကင္းၿပီး၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး၍၊ သက္ေတာ္ရွည္စြာ၊ ဆယ္ျဖာဓမၼ၊ သဂၤဟႏွင့္၊ နာယကဂုဏ္၊ ကိုယ္လံုးၿခံဳ၍၊ တိမ္မႈန္မသန္း၊ လျပည့္၀န္းသို႔၊ ေရႊနန္းေပၚထက္၊ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုး၊ ဥစၥာစိုးသည္၊ တန္ခိုးေနသို႔ ထြန္းေစေသာ၀္”

ဟူေသာ ပၪၥမေျမာက္ ေဂ်ာ့ဘုရင္ႏွင့္ ေမရီမိဖုရားတို႔၏ ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႕ မဂၤလာဧကပိုဒ္ရတုကို ေတာေရာၿမိဳ႕ပါ ႏႈတ္တိုက္က်က္မွတ္ခိုင္းၿပီး စာသင္ေက်ာင္းတိုင္းတြင္ ေက်ာင္းမတက္မီ သီဆိုကာ ဂုဏ္ျပဳခဲ့ရေၾကာင္းကို ဆရာႀကီး ဦး၀န္ (မင္းသု၀ဏ္)က “သာဓုေခၚ၍ အမွ်ေ၀ပါ၏” ေဆာင္းပါးတြင္ ေရးျပခဲ့ပါသည္။

၎မ်က္ႏွာျဖဴမဟုတ္ေသာ ေဘာင္းဘီ၀တ္တို႔ (ဝါ) ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ ကုလားအစစ္မ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ အဂၤလိပ္တို႔၏ ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အေႀကာင္းကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာထင္ေအာင္ကလည္း ေအာက္ပါအတိုင္း ေရးခဲ့သည္။

“In addition, they divided the people in the plain into racial groups, namely Burmese, Indians, Anglo-Indians, and the Karens, on the excuse that racial minorities were entitled to special protection by the British government. Anglo-Indians included Anglo-Burmese, whose number was small because intermarriage between the British and the Burmese was not common. The total population of Anglo-Indians themselves was small and the majority of them had come from India; except that they wore trousers and coats and had English names, they were really Indians and could have been classified as such”. (See details: Maung Htin Aung, A History of Burma, Columbia University Press, 1967, p. 286)

အဂၤလိပ္တို႔၏ ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တြင္ အပန္းေျဖရိပ္သာမ်ား၊ “ကလပ္”မ်ား (Clubs) ၌ပင္ လူျဖဴမ်ားအတြက္ တခု၊ တနည္းအားျဖင့္ ပထမတန္းစား “ကလပ္”။ ကျပားမ်ားအတြက္ တခု၊ တနည္းအားျဖင့္ ဒုတိယတန္းစား “ကလပ္”။ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ တခု၊ တနည္းအားျဖင့္ တတိယတန္းစား “ကလပ္” စသည္ျဖင့္ ခြဲထားသည္။ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အိႏိၵယတိုင္းရင္းသား ကုလားမ်ားသည္ တတိယတန္းစား “ကလပ္” သာ တက္ခြင့္ရသည္။ သို႔ေသာ္ ၎မ်က္ႏွာျဖဴမဟုတ္ေသာေဘာင္းဘီ၀တ္ကုလားမ်ား (ဝါ) ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ ကုလားအစစ္မ်ားသည္ ဒုတိယတန္းစား”ကလပ္” တက္ခြင့္ရသျဖင့္ အလြန္ဘဝင္ၿမင့္ႀကကာ ဘဝမွန္ုကိုေမ့သြားၾကၿပီး ကုလားဟု အေခၚမခံလိုႀကဘဲ “ဗိုလ္ကၿပား” (အဂၤလိပ္-ၿမန္မာ ကၿပား) ဟု အေခၚခံလိုႀကသည္။ ျမန္မာမ်ားကိုလည္း “ငံု႔ၾကည့္ၾကည့္ၿပီး” တခုခုျမည္တြန္ေတာက္တီးစရာ ေပၚလာပါက “You Burmese are —“(မင္းတု႔ိ ဗမာေတြဟာ ——-) ဟု အမိ်ဳးခိုက္ၿပီး ခ်ိဳးႏိွမ္ေျပာေလ့ရွိသျဖင့္ ၎တို႔ကို ႀကည့္မရေသာ ၿမန္မာမ်ားကလည္း သူတို႔ကို “ကုလားဗိုလ္” (အဂၤလိပ္နွင့္ကုလား ကၿပား) ဟုပင္ မေခၚဘဲ “ဗိုလ္ႀကက္ေခ်း”ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ “ဗိုလ္ႀကက္ေခ်းကုလား”ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ “ဗိုလ္ရူး” (ဗူးယို)ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ “ဗိုလ္စုတ္” ဟူ၍ လည္းေကာင္း ႏွိမ့္ခ် ေခၚေဝၚႀကေလေတာ့သည္။

၎”ဗိုလ္ႀကက္ေခ်း”တို႔၏ အၿပဳအမူကို ၿမန္မာမ်ားတြင္မက ၿမန္မာၿပည္ေပါက္ ကုလားမ်ား (ဟိႏၵဴ၊ မူဆလင္၊ ဆစ္ခ္ စသည္မ်ား) ႏွင့္ ၿမန္မာၿပည္ေရာက္ အၿခားကုလားမ်ားကလည္း “ဘိန္းစားခ်င္း အတူတူ ေျပာင္းတလံုး ပိုရွဴခ်င္သည္” ဟုယူဆၿပီး လံုးဝႀကည့္မရေတာ့ဘဲ “ဗိုလ္ႀကက္ေခ်းထီး”ကို အူရဒူဘာသာၿဖင့္ “စူဝက္ကဘခ်ား” (ဝက္၏သား) ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ “ဗိုလ္ႀကက္ေခ်းမ”ကို “စူဝက္ကီးဘခ်ီး” (ဝက္၏သမီး) ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ တနည္းအားၿဖင့္ “မိ်ဳးမစစ္၊ အမိ်ဳးယုတ္” ဟု ႏွိမ့္ခ်ေခၚႀကေလေတာ့သည့္အျပင္ အဆက္အဆံမလုပ္ဘဲ ဝိုင္းပယ္ထားၾက၏။

ျမန္မာစစ္စစ္ျဖစ္လ်က္ အေနာက္တိုင္းသားဂိုက္ ဖမ္းေနသူမ်ားကိုလည္း “ဗိုလ္ရူး” ဟူ၍၎၊ မစၥတာ “ဘူးယို” ဟူ၍၎၊ “ဖ႐ုံယို”ဟူ၍၎၊ “ဗိုလ္ႀကီးမိတ္အင္ဘားမား” ဟူ၍၎ “ကင္ပြန္းတပ္”ၾကေလေတာ့သည္။

■ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ စစ္တပ္ဖြဲ႕ပံု

တပ္သား၅ေယာက္ အစုကို တအိုးစားဟု ေခၚသည္။ ၂ အိုးစား (သို႔မဟုတ္) တပ္သား ၁၀ ေယာက္ကို အႀကပ္တေယာက္က အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ စုစုေပါင္း ၁၁ ေယာက္ၿဖစ္သည္။ ေသြးေသာက္တေယာက္က အႀကပ္ ၅ ေယာက္ကို အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ထို႔ေႀကာင့္ ေသြးေသာက္တေယာက္၏ ေအာက္တြင္၊ တပ္သား ၅၀ နွင့္ အႀကပ္ ၅ ေယာက္၊ စုစုေပါင္း ၅၅ ေယာက္ ရွိသည္။ ေသြးေသာက္ ၂ ေယာက္ကို တပ္မွဴးတဦးက အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ထို႔ေႀကာင့္ တပ္မွဴးတေယာက္၏ ေအာက္တြင္ တပ္သား ၁၀၀၊ အႀကပ္ ၁၀ ေယာက္၊ ေသြးေသာက္ ၂ ေယာက္၊ စုစုေပါင္း ၁၁၂ ေယာက္ ရွိသည္။ ဗိုလ္တေယာက္က တပ္မွဴး ၅ ေယာက္ကို အုပ္ခ်ဳပ္သည္၊ ထိုေႀကာင့္ ဗိုလ္တေယာက္၏ ေအာက္တြင္ တပ္သား ၅၀၀၊ အႀကပ္ ၅၀၊ ေသြးေသာက္ ၁၀ ေယာက္၊ တပ္မွဴး ၅ ေယာက္၊ စုစုေပါင္း ၅၆၅ ေယာက္ ရွိသည္။

ၿမန္မာဘုရင့္တပ္မေတာ္၏ အႀကီးဆံုးစစ္သူႀကီးကို ဗိုလ္မွႉး ဟု ေခၚသည္။ မဟာဗႏၶဳလ၏ ရာထူးမွာ ဗိုလ္မွႉးဝန္ႀကီး ၿဖစ္သည္။ ထို႔ေႀကာင့္ ထိုေခတ္က ဗိုလ္မွႉးဆိုသည္မွာ ယခုေခတ္အေခၚ “ဖီးမာရွယ္” (သို႔မဟုတ္) ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွႉးႀကီး ၿဖစ္သည္။

မဟာဗႏၶဳလ၏လက္ေထာက္ ၿမဝတီမင္းႀကီး ဦးစ၏ ရာထူးမွာ "စစ္ကဲ" ၿဖစ္သည္။ ထို႔ေႀကာင့္ "စစ္ကဲ" ဆုိသည္မွာ (Second in Command) ဒုတိယ စစ္ေသနာပတိ ၿဖစ္သည္။ ဗိုလ္မွႉးနွင့္ စစ္ကဲေအာက္ရွိ ရာထူး (သို႔မဟုတ္) တတိယအႀကီးဆံုး စစ္ဗိုလ္ႀကီးကို "ဗိုလ္ခ်ဳပ္"ဟု ေခၚသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ေအာက္ရွိ ရာထူးကို "ဗိုလ္မင္း" ဟု ေခၚသည္။

ရခိုင္စကားတြင္ ဗိုလ္မင္း (ရခိုင္သံျဖင့္ ဗိုလ္ေမာင္း)သည္ မ်ိဳးႏြယ္စုတခု၏ အႀကီးအကဲ (ဝါ) နယ္တနယ္၏ အႀကီးအကဲ၊ ေစာ္ဘြား သေဘာမိ်ဳးျဖစ္သည္။ ရခိုင္တို႔က အေနာက္ျပည္ဟု ေခၚေသာ စစ္တေကာင္း ေတာင္တန္းေဒသရွိ ရခိုင္အမ်ားစု ေနရာဌာနကို “ဗိုလ္မင္းေထာင္” (ဗိုလ္ေမာင္းေထာင္) ဟု ေခၚၿပီး နယ္၏ အႀကီးအကဲ ဗိုလ္မင္း (ဗိုလ္ေမာင္း)ကို ဘဂၤလားဒက္ရွ္အစိုးရက နယ္တနယ္၏အႀကီးအကဲ၊ "ေစာ္ဘြား"အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရသည္။ “ဗိုလ္မင္းေထာင္”၊ “ဖလန္ေထာင္”၊ “သက္ေထာင္”စေသာ နယ္မ်ား ရိွသည္။

People's Democracy
26 July 2017

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

People's Democracy Page မွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။#BurmaDemocracy
Cd

Blog Archive

Shwe Hmone Yati

Tags

၊ ဇရစ္ေခ်ာင္ေက်းရြာ ၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္ ၊ အင္းတိုင္စုေက်းရြာ ၀က္လက္ ၀တၱဳ ၀တ္မွံဳေရႊရည္ ၀မ္းတြင္း ၀မ့္ဟိုင္း ၀ါးခယ္မ ၀ိုင္းစုခိုင္သိန္း ၀ိုင္းေမာ္ ၀ုိင္းစုခိုင္သိန္း ၅၉(စ) 7 July 8888 88gens 8days AA ABSDF accident ad advice Afghan Africa AI ALD ALP amaze America America's Got Talent Angelina jolie Anonymous ANP arak Arakan Archaelogy Argentina Army ARSA art article Astronomy attakyaw Aung San Suu Kyi Australia Austria Bagan Bago Bangladesh Bank BCP beau beauty Belgium BGF bingal Bingali Bobby Soxer (ထက္ထက္) Bogyoke Aung San Bomb book Border Bosnia Botswana Brazil British Brunei buddhi Buddhism Buddhist Burmese Movieclips Trailers Burundi business Butan c Cambodia camera Cameroon Canada car cartoon celebs Chicken Soup Chile Chin China chinese Christian CIA city City Life Buffalo cival war CNF Colombia Congo Cook couple CPB crime Criticism Crony CRPP cssu Cuba Daily Popular Dailymotion dance DASSK Days Denmark dhamma DKBA Donation DPNS DR.Tint Swe Dutch earth Ecuador Education Egypt EindraKyawZin ele Election ElSalvador Embassy Eng England entertainment environment essay Ethiopia Ethnic EU eurpoe Exile Facebook News fashion fashion show fb FDA feature FIFA Fiji for sale Foreign Affairs France Free Burma Rangers(FBR) funny Gambia game GandaWin gay general general knowledge Generation Wave Georgia Germany Ghana ghost story go gossip column Gov greece Guatemala Gwa Ha Ha health herbal Heritage Hindu History HIV Hluttaw Hong Kong Htet Htet Moe Oo htun koko HumanRight Hungary ICC Iceland IMF India Indonesia interview Iran Iraq Ireland Irrawaddy ISIS Islam Israel Italy Ivory Coast J. Krishnamurti Japan Jewellery JMC job Jobs joke Jordan ju justin bieber Kachin KAF Karen Kayah Kazakhstan KBC Keanu Reeves Kenya khaingHninWai KhinLayNwe) KHRG KIA KIO KNDO Knowledge For You KNPC KNPP KNSO KNU KPP KSDP Kuwait Labadawn Ladyboy learning english Lebanon LEBT letter lettr Libya Liechtenstein lifestyle link LNDP london lottery love Luxembourg M Seng Lu Ma Millar Hniang mafia magic Magway mal Malaysia Mali mandalay Manny Pacquiao Maths Maungdaw Mauritania MCDF MDCF Me N Ma Girls medel media medicine Memory Mexico MFOCN MH 370 miss Miss People MissAmerica MissButtBrazil MissGrandInternational MissInternational MissInternationalQueen MissSupranational MissTourismInternational MissUniverse MissUniversityMyanmar MissWorld MissWorldMuslimah MisterInternationalMyanmar MMCG MNDAA model Model Contest Momolay Mon mone money Monthly Popular Morocco movie MP4YOU TUBE MPC MPT MPU MSF MSM music muslim myanmar Myanmar Astrology Myanmar Celebrity Myanmar Herbal Myanmar Idol MyaThanTint myint myat NATO nature NCA NCCT ND-Burma NDF NED Nepal new new year newgens news Newzeland NGO Niagara Falls Nicki Minaj nicky Niger Nigeria NLD NMSP NNER NorthKorea Norway Nothern Novel Number obama OIC Opinion osama binladin pagoda Pakistan Palestine Paraguay Party People Peru Phillipines Philosophy photo phyu phyu kyaw thein PJS PoDarli poem Poland Police Politic Political Prisoner PopularPost pp programmer Project PSLF/TNLA Puerto Rico QandA Qatar Quote R.ဇာနည္ rates RCSS/SSA Real Estate RebcaWin Records Refugee Religious report Research Riot RNDP Rohingya Romania RSO Russia Rwanda Rဇာနည္ Saffron Satire Saudi Science Science & Tech scotland SEA Game Serbia sexeducation Shakira Shan show Shwe Dagon Siberia Sierra Leone Singapore singer SNDP SNLD Social Media Soe soldier Somalia song sound SouthAfrica SouthKorea Spain Speech sport Sri Lanka SSA SSPP stock Store story Sudan Sunday Journal suu foundation Sweden Switzerland Syria Taipei Taiwan Tanzania tatto tech terrorist Thailand ThaZin ThinGyan ThinZarWintKyaw Tibet Tips TNLA tourism Trailer Travel Traverse America true story Tunisia Turkey Turkmenistan U Ko Ni U Thant UAE UEC Uganda Ukrain UN UNA Unesco UNFC UNHCR UNICEF UNODC UPWC Uruguay USAID USDP UWSA UWSP Venezuela vi video vietnam vn War way weather Wedding WFP WHO wonder worker world accident World Bank world celebs world crime World Heritage world history world singer worldn WorldNews yangon YCDC Yemen YHT YIT yoon yoon YunMiOo Zimbabwe က၀ ကခ်င္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ကနီ ကန္ ့ဘလူ ကန္ပိုက္တီး ကန္ၾကီးေထာင့္ ကံမ ကမန္ ကမာရြတ္ ကယန္း ကယား ကယားျပည္နယ္ ကရင္ ကရင္နီ ကရင္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္သူ ့ပါတီ ကြတ္ခိုင္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ကြမ္းျခံကုန္း ကြမ္းလံု ကြ်န္းစု ကြ်န္းလွ ကြ်ဲပြဲ ကလလတ ကသာ ကာမိုင္း ကာရံခ်ိ ဳ ကားေမာင္းသူေတြအတြက္ ကိုးကန္ ့ ကိုကိုးကြ်န္း ကိုထက္ ကိုျမေအး ကိုအံ့ၾကီး ကိုေ၀လု ကုိးကန္ ့ ကူမဲ ကေလး ကေလး၀ ကေလာ က်န္းမာေရး က်ိဳက္ထို က်ိဳက္ထီးရိုး က်ိဳက္မေရာ က်ိဳက္လတ္ က်ိဳင္းတံု က်ံဳေထာ္ က်ံဳေပ်ာ္ က်ံုဒိုး ခင္ညြန္ ့ ခင္ဘုဏ္း ခင္ဝင့္ဝါ ခင္သဇင္ ခင္ဦး ခန္ ့စည္သူ ခရစ္ဆီ ၀ဏၰ ခရမ္း ခိုင္သင္းၾကည္ ခိုင္သဇင္ငုဝါ ခိုလမ္ ခူမီး ခေမာက္ၾကီး ခ်င္း ခ်င္းတြင္းျမစ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ ခ်စ္စႏိုးဦး ခ်စ္သုေ၀ ခ်စ္ဦးညိဳ ခ်စ္ေဗဒင္ ခ်မ္းခ်မ္း ခ်မ္းျမသာစည္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ခ်မ္းေအးသာစံ ခ်ီေဗြ ခႏၱီး ဂန္ ့ေဂါ ဂမၻီရ ဂုတ္ထိပ္ ဂ်င္မီ ဂ်ီလတ္ ဂ်ဴး ငပုေတာ ငဖဲ ငါန္းဇြန္ ငါးသိုင္းေခ်ာင္း ငါ့သေရာက္ စံကားျမိဳ့ စကု စက္စဲ စကၤာပူ စစ္ကိုင္း စစ္ကိုင္းတိုင္း စစ္ေတြ စတီဗင္ဦး စနဲျမိဳ ့ စမ္းေခ်ာင္း စမး္ေခ်ာင္း စံရတီမုိးျမင့္ စြမ္းအားရွင္ စလင္း စဥ့္ကိုင္ စဥ့္ကူး စာေပေဟာေျပာပြဲ စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး စိုင္းစိုင္းခမ္းလိွဳင္ စိုးစႏၵာထြန္း စိုးျပည့္သဇင္ စိုးျမတ္နႏၵာ စိုးျမတ္သူဇာ စိုးသူ စီးပြားေရး စုစုေႏြး စေလ စႏၵီျမင့္လြင္ ဆင္ဘို ဆင္ေပါင္၀ဲ ဆြမ္ပရာဘြမ္ ဆြာၿမိဳ႕ ဆလံု ဆားလင္းၾကီး ဆိပ္ျဖဴ ဆိုေတး ဆီဆိုင္ ဆီရာလီယြန္း ဆုပန္ထြာ ဇင္၀ိုင္း ဇန္ႏူး ဇဗၺဴသီိရိ ဇမၺဴသီရိ ဇြန္သင္ဇာ ဇြန္သံစဥ္ ဇလြန္ ဇာဂနာ ဇာနည္ထူးထူး ဇိုမီး တကသ တင္ဇာေမာ္ တင့္တင့္ထြန္း တင္းတိတ္ တစည တံတားဦး တနသၤာရီ တနသၤာရီတိုင္း တန္ ့ဆည္ တန္ ့ယန္း တပ္ကုန္း တမူး တရား တြန္းဇံ တြံေတး တလုပ္ တအာင္း(ပေလာင္) တာခ်ီလိတ္ တာေမြ တာေလ တိုက္ၾကီး တီက်စ္ တီးတိန္ တုိက္ၾကီး တူနီးရွား တႏိုင္း တႏို္င္း ထက္ထက္၀င့္ ထက္ထက္မိုးဦး ထန္းကုန္း ထန္းတပင္ ထန္းပင္ကုန္း ထြန္းထြန္း ထြန္းအိျႏၵာဗို ထားထက္ထက္ ထားဝယ္ ထီးခ်ိဳင့္ ထီးလင္း ထံုးတပိုေက်းရြာ ထူးဆန္းေထြလာ ထူးဆ္ ထူးၾကီး ထူးအိမ္သင္ ဒကၡိဏသီရိ ဒဂံု ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ဒဂံုျမိဳ ့သစ္ ဒလ ဒလိုင္းလားမား ဒါးက ဒါရိုက္တာ၀ိုင္း ဒါရိုက္တာမိုက္တီး ဒိုက္ဦး ဒီပဲယင္း ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္္မာ) ဒီေမာဆို ဓႏုျဖဴ နတၱလင္း နတ္တလင္း နတ္ေမာက္ နန္းခင္ေဇယ်ာ နန္ဆန္ ့ နန္းဆုရတီစိုး နမၼတီး နမၼတူ နမ့္ခမ္း နမ့္စမ္ နမ့္ဆမ္ နမ့္လန္ နယ္သာလန္ နာဂ နားဟိုင္းလံု နာေရး နာေရးကူညီမွဳအသင္း နီနီခင္ေဇာ္ နႏၵာလိွဳင္ ပက္ထရစ္ရွာ ပခုုကၠဴ ပင္းတယ ပင္လည္ဘူး ပင္လံု ပင္ေလာင္း ပန္၀ါ ပန္ဆိုင္း ပန္းတေနာ္ ပန္းဘဲတန္း ပန္းေတာင္း ပြင့္နဒီေမာင္ ပြင့္ျဖဴ ပလက္၀ ပလိပ္ ပိုင္က်ံဳ ပိုလန္ ပီကင္း ပုဂံ ပုဇြန္ေတာင္ ပုဏၰားကြ်န္း ပုပၸါး ပံုပါက်င္ ပုဗၺသီရိ ပုလဲ ပုသိမ္ ပုသိမ္ခရိုင္ ပုသိမ္ၾကီး ပုေလာျမိဳ ့ ပူတာအို ပေလာင္ ပဲခူး ပဲခူးတိုင္း ပ်ဥ္းမနား ဖယ္ခံု ဖရူဆို ဖြာေထာင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဖလမ္း ဖားကန္ ့ ဖာပြန္ ဖားေဆာင္း ဖုန္ၾကားရွင္း ဖ်ာပံု ၾကက္ယက္ ေက်းရြာ ၾကံခင္း ၾကည္ျဖဴ သွ်င္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကာအင္းဆိပ္ၾကီး ၾကိဳ ့ပင္ေကာက္ ၾကဴကုတ္ ဗကပ ဗကသ ဗန္းေမာက္ ဗန္းေမာ္ ဗဟန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းထြန္းၾကည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဗိုလ္တေထာင္ ဗိုလ္ၾကင္ေမာင္ ဗိုလ္မွဴးၾကီးေစာဆန္းေအာင္ ဗိႆ ႏိုး ဗီယက္နမ္ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္ ဘဂၤါလီ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ဘားအံ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ ဘိုကေလး ဘီးလင္း ဘုတလင္ ဘုတ္ျပင္း ဘုရားၾကီး ဘုရားသံုးဆူ ဘုိကေလး ဘူးသီးေတာင္ မကၠဆီကို မကွေးတိုင်း မခ်မ္းေဘာ့ မဂၤလာဒံု မဂၤလာပြဲ မဂၤလာေတာင္ညြန္ ့ မင္းကင္း မင္းကြန္း မင္းကိုႏိုင္ မင္းတပ္ မင္းတုန္း မင္းဘူး မင္းျပား မင္းလွ မင္းအုပ္စိုး မင္းေမာ္ကြန္း မင္းေသြးသစ္ မင္းေအာင္လိွဳင္ မင်းအောင်လှိုင် မတၱရာ မတူပီ မထက္ မန္စီ မန္တလေးတိုင်း မန္းေဂ်ာ္နီ မဘသ မဘိမ္း မယ္စဲ့ မယ္လ မယ္လိုဒီ မရမ္းကုန္း မြန္ မြန္ျပည္နယ္ မြန္ျပည္သစ္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ မြန္းေအာင္ မလိွဳင္ မလႊကုန္း မွန်ပြည်နယ် မွဲ ့ မဟန မဟာေအာင္ေျမ မအီ မအူပင္ မာန္ေအာင္ မာယာလူမ်ိဳူး အေၾကာင္း မာရီနာ မာရီလင္မြန္ရိုး မိစႏၵီ မိတီၳလာ မိတီ္ၳလာ မိတၳီလာ မိတ္ကပ္ မိန္ ့ခြန္း မိုးကုတ္ မိုင္းကိုင္ မိုင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းခုတ္ မိုင္းဆတ္ မိုင္းတံု မိုင္းထား မိုင္းပန္ မိုင္းပြန္ မိုင္းယန္း မိုင္းျပင္း မိုင္းျဖတ္ မိုင္းရွဴး မိုင္းလား မိုင္းေနာင္ မိုင္းေယာင္း မိုးညွင္း မိုးညိဳ မိုးနဲ မိုးမိတ္ မိုးယုစံ မိုးျဗဲ မိုးသီးဇြန္ မိုးေကာင္း မိုးေဇညိမ္း မိုးေမာက္ မိုးေဟကို မိုးေအာင္ရင္ မံုးကိုး မုဏ္း မုဒံု မုန္း၀န္း မုန္းကို မံုရြာ မုံရြာၿမိဳ႕ မုိင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မုိးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ မူဆယ္ မေကြး မေကြးတိုင္း မေဒါက္ မေလးရွား မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ မႏၱေလး မႏၱေလးတိုင္း ယင္းမာပင္ ယန္ဟီးလီ ယမံုမိုး ယြန္းယြန္း ယီမင္ ယုသႏၱာတင္ ယူကရိန္း ျပင္သစ္ ျပင္ဦးလြင္ ျပဇာတ္ ျပည္ ျပည္ခို္င္ျဖိဳး ျပည္ၾကီးတံခြန္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ ျပည္သူ ့ဂုဏ္ရည္ ျပြန္တန္ဆာ ျဖိဳးၾကီး ျဖိဳးျဖိဳးေအာင္ ျဖိဳးေငြစိုး ျဖဴး ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း ျမ၀တီ ျမင္းမူ ျမင္းျခံ ျမင့္ျမတ္ ျမစ္က်ိဳး ျမစ္ဆံု ျမစ္ၾကီးနား ျမစ္သား ျမတ္ေကသီေအာင္ ျမန္မာမေလးမ်ား ျမန္မာမေလးမ်ားvideo ျမန္မာ့ရိုးးရာ ပန္းးပုပညာ ျမန္ေအာင္ ျမဝတီ ျမသန္းစံ ျမိတ္ထား၀ယ္ ျမိဳ ့သစ္ ျမိဳင္ ျမိဳင္ၾကီးငူ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ရတနာမိုင္ ရတာနာ ရန္ကင္း ရန္ကုန္ ရန္ကုန္စက္မွဳတကၠသိုလ္ ရန္ကုန္တိုင္း ရန္ကုန္ျပည္သူ ့အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ယက္ ရန်ကုန်တိုင်း ရပ္ေစာက္ ရမည္းသင္း ရမ္းျဗဲ ရြာငံ ရွင္ဆႏၵာဓိက ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(က်ားျဖဴပါတီ) ရွမ္းနီ ရွမ္းျပည္နယ္ ရွားေတာ ရွီဘုယဇာနည ရိုဟင္ဂ်ာ ရုရွား ရေသ့ေတာင္ ရဲတိုက္ ရဲထြဋ္ ရဲေလး လက္ပံတန္း လက္ပံေတာင္း လက္ေ၀ွ ့ လင္းေခး လပြတၱာ လမ္းမေတာ္ လယ္သမား လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လယ္ေ၀း လြယ္လင္ လြိဳင္လင္ လြိဳင္ေကာ္ လွည္းကူး လွည္းတန္း လွှတ်တော် လွာကာေက်းရြာ လွိဳင္သာယာ လသာ လဟယ္ လားရွိဳး လာအို လိြဳင္လင္ လိြဳင္ေကာ္ လိွဳင္ လိွဳင္းဘြဲ လိွဳင္သာယာ လိုင္ဇာ လိႈင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕နယ္ လီဆူ လံုးခင္း လုလုေအာင္ လူမင္း လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ လဲခ်ား လႊတ္ေတာ္ ဝတ္မွဳန္ေရွြရည္ ဝိုင္းစုခိုင္သိန္း ဝိုင္းေမာ္ ဝိုင္းေလး ဝီရသူ ႀကည့္ျမင္တုိင္ သကၠလ သက္မြန္ျမင့္ သခင္တင္ျမ သံဃာ သဃၤန္းကြ်န္း သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ သင္ဇာႏြယ္၀င္း သဇင္ သံတြဲ သတိေပးခ်က္ သထုံ သထံု သနပ္ပင္ သန္လ်င္ သန္းေရႊ သပိတ္က်င္း သံဖြူဇရပ် သၾကၤန္ သံျဖဴဇရပ္ သရက္ သံလ်င္ သဥၹာႏြယ္၀င္း သာစည္ သားညီ သာယာ၀တီ သာေကတ သာေပါငး သာေပါင္းျမိဳ ့နယ္ သိန္းစိန္ သိန္းနီ သိႏၷီ သီတဂူဆရာေတာ္ သီဟ၀င္းတင္ သီေပါ သု၀ဏၰ သု၀ဏၰ၀တီ သံုးခြ သံုးဆယ္ သူရဦးတင္ဦး သူရဦးေရႊမန္း သူရဦးေအာင္ကို သူရေရႊမန္း သူရဲေကာင္း သံေတာင္ၾကီးျမိဳ ့ သေရာ္စာ သဲကုန္း သၪၨာႏြယ္ဝင္း ဟန္၀င္းေအာင္ ဟန္ထူးလြင္ ဟန္သီ ဟသၤာတ ဟားခါး ဟာသ ဟိုင္းၾကီးကြ်န္း ဟိုပင္ ဟိုပံုး ဟိုယာေဒသ ဟုမၼလင္း ဟုိပန္ ဟဲဟိုး အကယ္ဒမီ အကယ္ဒမီ၂၀၁၂ အဂၤပူ အင္ဂ်လီနာ ဂ်ိဳလီ အင္းစိန္ အင္းတေကာ္ အင္လံုရြာ အင္းေတာ္ အင္းေတာ္ႀကီး အင္းေလး အစၥေရး အဆိုအမိန္ ့ အမရပူရ အမ္း အမ်ိဳးသမီးပါတီ အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ အမ်ိဳးသားပါတီ အျမန္လမ္း အရာေတာ္ အရိုင္း အလွျပင္မယ္ အလံု အသုတ္ အာဆီယံ အာဇာနည္ေန ့ အိမ္မဲ အိေခ်ာပို အိႏၵိယ အီရန္ အီသီယိုးပီးယား အုတ္တြင္း အေကာက္ေတာင္ အေဖ်ာက္ အေမရိကန္ အေျခခံဥပေဒ အေလာင္းေတာ္ကႆ ပ ဥတၱရသီရိ ဦး၀င္းတင္ ဦး၀ီရသူ ဦးဂမၻီရ ဦးထင္လင္းဦး ဦးထင္ေက်ာ္ ဦးထင်ကျော် ဦးနု ဦးပိုင္ ဦးဖိုးက်ား ဦးျမင့္ေဆြ ဦးဝင္းခ်ိဳ ဦးဝင္းတင္ ဦးဝင္းထိန္ ဦးသန္ ့ ဦးေတဇ ဦးေန၀င္း ဧရာ၀တီ ဧရာ၀တီတိုင္း ဧရာဝတီ ဧဝရတ္ေတာင္ ဧဝံေမသုတံ ေ၀ဠဳေက်ာ္ ေ၀ါ ေကတုမတီ ေကအိုင္အို ေကာ့ကရိတ္ ေကာင္းျပည့္ ေကာ့မွဴး ေကာလင္း ေကာ့ေသာင္း ေကာ္နီ ေက်းသီးျမိဳ ့ ေက်ာက္ဆည္ ေက်ာက္တံခါး ေက်ာက္တံတား ေက်ာက္တန္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ၾကီး ေက်ာက္မဲ ေက်ာက္ျဖဴ ေက်ာက္ေတာ္ ေက်ာက္ေျမာင္း ေက်ာင္းကုန္း ေက်ာင္းသားလွဳပ္ရွားမွဳ ေက်ာင္းသားသပိတ္ ေက်ာ္ကိုကို ေက်ာ္သူ ေက်ာ္ဟိန္း ေက်ာ္ေက်ာ္ဗို ေခ်ာက္ ေခ်ာင္းဆံု ေခ်ာင္းသာ ေခ်ာင္းဦး ေခ်ာရတနာ ေဂ်ညီညီ ေဂ်ာက္ဂ်က္ ေငြမွဳန္ရတီ ေငြေဆာင္ ေစတုတၱရာ ေစာဘြဲ့မွဴး ေဆာ ေဆာ့ေလာ္ ေဇယ်၀တီ ေဇယ်ာသီရိ ေဇရဲထက္ ေဇာ္ဝင္းထြဋ္ ေဇာ္သက္ေထြး ေညာင္တုန္း ေညာင္ဦး ေညာင္ေျခေထာက္ ေညာင္ေရႊ ေညာင္ေလးပင္ ေတာကြ်ဲအင္း ေတာင္ကုတ္ ေတာင္ငူ ေတာင္တြင္းၾကီး ေတာင္ဒဂံု ေတာင္ၾကီး ေတာင္ျပိဳလက္၀ဲ ေတာင္ျပံဳး ေတာင္သမန္ ေတာင္သာ ေတာင္ဥကၠလာ ေထာက္ၾကန္ ့ ေဒၚၾကိဳင္ၾကိဳင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဒးဒရဲ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း ေဒါက္တာတင့္ေဆြ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ေဒါက္တာျမင့္ေထြး ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္း ေဒါက္တာလွေက်ာ္ေဇာ ေဒါက္တာသန္းထြန္း ေဒါပံု ေနတိုး ေနမ်ိဳးဇင္ ေနမ်ိဳးေ၀ ေနျပည္ေတာ္ ေနာင္ခ်ိဳ ေနာင္ဒြန္းေက်းရြာ ေနာင္လံုး အုပ္စု ေနာ္အုန္းလွ ေပးစာ ေပးစာ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ၀င္း (သို႔) ဗိုလ္ျမ၀ါး ေပါက္ ေပါက္ေခါင္း ေပါက္ေတာ ေပါင္ ေပါင္းတည္ ေပ်ာ္ဘြယ္ ေဖြးေဖြး ေဖာင္ၾကီး ေဖာင္းျပင္ ေၾကးမံုဦးေသာင္း ေၾကာ္ျငာ ေဗဒင္ ေဗလု၀ ေဘာလခဲ ေမ ေမခလာ ေမစံပယ္ညိဳ ေမွာ္ဘီ ေမသက္ခိုင္ ေမသန္းႏု ေမာက္မယ္ ေမာခ်ီး ေမာင္ေဆာင္းခ ေမာင္ေတာ ေမာင္ေမာင္၀မ္း ေမာ့စ္ ေမာ္ခ်ီး ေမာ္လျမိဳင္ ေမာ္လိုက္ ေမာ္္လ္ဒိုဗာ ေျပတီဦး ေျမပံု ေျမာက္ဒဂံု ေျမာက္ဥကၠလာ ေျမာက္ဦး ေျမာင္ ေျမာင္းျမ ေရး ေရစၾကိဳ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ေရတာရွည္ ေရနီ ေရနံေခ်ာင္း ေရၾကည္ ေရျဖဴ ေရွြဘိုျမိဳ ့ ေရွြမွဳန္ရတီ ေရွြျပည္သာ ေရဦး ေရႊ၀ါေရာင္ ေရႊကူ ေရႊက်င္ ေရႊစက္ေတာ္ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ ေရႊတိဂံု ေရႊဘို ေရႊမွဳန္ရတီ ေရႊျပည္သာ ေရႊလီ ေရႊေညာင္ ေရႊေတာင္ ေရႊေပါကၠံ ေရႊေသာင္ယံ ေလးမ်က္ႏွာ ေလးျဖဴ ေလွာ္ကား ေလာက္ကိုင္ ေလာင္းလံု ေလာပိတ ေဝါျမိဳ႕နယ္ ေအးခ်မ္းျမတ္မိုး ေအးျမတ္သူ ေအသင္ခ်ိဳေဆြ ေအာင္ဆန္းဦး ေအာင္ပန္း ေအာင္မင္း ေအာင္ရဲလင္း ေအာင္လံ ေအာင္ေျမသာစံ ေအာင္ေသာင္း ေအာ္စကာ ႏြားထိုးၾကီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ႏိုင္မြန္ခ်မ္း

Labels

Recent Post