Latest News

Wednesday, September 20, 2017

ငါတုုိ႕မွာ လူေတြအမ်ားၾကီး မင္းတုုိ႕မွာ ေျမေတြအျမားၾကီး


ႏုုိင္ငံ႔တာ၀န္နဲ႕ ဘ၀ေပးအေတြ႕အၾကဳံ (၁)
ဒီေန႔ နားေထာင္ရတဲ႔ ႏုုိင္ငံေတာ္ အတုုိင္ပင္ခံေျပာတဲ႔ မိ္န္႔ခြန္းမွာ
Verification ဆုုိလုုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ၂၀၁၃ က ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ ကုုိတာ၀န္န႔ဲသြားရတုုန္းက ရွိတ္ဟာဆီနာ နဲ႔ ေတြ႕ခဲ႔ရတဲ႔ အျဖစ္ကုုိ ျပန္သတိရမိပါတယ္။
ခရီးစဥ္ကေတာ႔ ေရတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္က အျပန္အလွန္ဖိတ္ၾကားလုုိ႔ သြားေရာက္ရတဲ႔ ခရီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတုုန္းက ကၽြန္တာ္တုုိ႔ ေရတပ္မွာ ကုုလားေလး လုုိ႕ ေခၚတဲ႔ ဒီ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ နဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ ႏွစ္ႏိုုင္ငံအၾကားက ေရပုုိင္နက္ အျငင္းပြားမႈကိစၥ အျပည္အျပည္ဆုုိင္ရာရာ အနုုညာတ ခုုံရုုံးမွာ ေျဖရွင္းျပီးစကာလျဖစ္ပါတယ္။
ဘဂၤလားေရတပ္နဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ ေရတပ္ တင္းတင္းမာမာ ရင္ဆုုိင္ခဲ႔ တဲ႔ အျဖစ္အပ်က္ေတြလဲ မေမ႔ၾကေသးတဲ႔ အခ်ိန္လညး္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတုုန္းက ဘဂၤလား ေရတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္က ဒုုဗုုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ဖါရိဒ္ ဟာဘစ္ပါ သူနဲ႔ အရင္ ႏုုိင္ငံတကာေရတပ္ပြဲေတြမွာ ဗုုိလ္မွဴးၾကီးအဆင္႔ေလာက္တဲက သိၾကတာမုုိ႕ ေတြ႕ ဆုုံ ေဆြးေႏြးၾကတအခါ လူခ်င္း အထူးအေထြမိတ္ဆက္စရာမလုုိပဲ သိေနၾကတဲ႔ လူခ်င္းမုုိ႕ ပြင္႔ပြင္႔လင္းလင္းပဲ ေျပာျဖစ္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္က ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ မီဒီယာေတြမွာ ေရပုုိင္နက္ကိစၥ အျငင္းပြားမွဳမွာ ျမန္မာကုုိ ျပတ္ျပတ္သားသား အႏုုိင္ရျပီးေနာက္ လုုိ႕ မၾကာခဏ သုုံးႏွဳန္းေနတာ အခုု ႏုုိင္ငံတကာ မီဒီယာမွာေတာင္ ဒီအတုုိ္င္းပါေနတယ္
တစ္ကယ္ေတာ႔ ခင္ဗ်ားတုုိ႔လုုိခ်င္တဲ႔ မုုိင္ ၂၀၀ ထြက္ေပါက္ ခင္ဗ်ားတုုိ႔ ရတယ္ ခင္ဗ်ားတုုိ႕ လာျပီး ကန္႔ကြက္တဲ့ ေရနံလုုပ္ကြက္ ေအဒီ ၇ နဲ႕ ကမ္းနီးေရျပင္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ အဆုုိျပဳတဲ႕အတုုိင္း ရတယ္ တကယ္ေတာ႔ ႏုုိင္ငံတကာ အတြက္ ဥပမာေကာင္းျဖစ္တဲ႕ Win Win Solution, Peaceful Solution ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတုုိ႕ မီဒီယာေတြေျပာေနတာေတြ အထူးသျဖင္႔ ခင္ဗ်ားတုုိ႕ ႏုုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ေျပာတဲ႔ We Won ဆုုိတာေၾကာင္႔ ဒီလုုိျဖစ္ကုုန္တာ လုုိ႕ ေျပာလုုိက္ပါတယ္။

ဟာဘစ္ ကျပန္ေျပာတာေတာ႕ ခင္ဗ်ားေျပာတာ ကၽြန္ေတာ္လုုံး၀သေဘာတူပါတယ္။ တကယ္လည္း Win Win Situation ပါ။ မီဒီယာေတြကေတာ႔ ခင္ဗ်ားသိတဲ႔အတုုိင္းပါပဲ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႕ ႏုုိင္ငံမွာ ရဲကုုိ လူေတြအေတာ္ေၾကာက္ပါ တယ္ ကၽြန္ေတာ္ေျပာတာ သေဘာေပါက္လားတဲ႔ လက္ညွဳိးနဲ႕ လက္မ၀ုုိင္းျပတယ္ ျပီးမွ ရဲေၾကာက္ရတာရွိေသးတယ္ အဲဒါ မီဒီယာပဲ တဲ႔။ ႏုုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးကေတာ႔ ႏုုိင္ငံေရးသမားပဲ သူက ဒီလုုိပဲေျပာရမွာ မဟုုတ္ရင္ အတုုိက္အခံ က အိမ္အျပန္မွာ ဆီးတြယ္ဖုု႕ိ ေစာင္႔ေနတာလုုိ႔ ဆုုိပါတယ္။
တကယ္လဲ ဒီ အႏုုညာတခုုံရုုံးမွာ ပါခဲ႔တဲ႔ လူေတြကုုိ ျပန္ေမးၾကည္႔ေတာ႔ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျပီးတဲ႔အခါ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ ဘက္က ဒီကိစၥမွာအစဥ္အဆက္ မာစတာဘရိမ္းလုုိ အဓိက ပါတဲ႔ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ ခူရွက္အလမ္ (ဗုုိလ္မွဴးၾကီးနဲ႔ အျငိမ္းစားယူျပီး ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ရာထူးျပန္ေပးကာ ႏုုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနမွာခန္႔ထား) တုုိ႔ မ်က္ႏွာသိပ္မသာယာပါဘူး အျငင္းပြားခဲ႔တဲ႔ အဓိကေနရာ ေအဒီ ၇ က လြတ္လြြတ္ကၽြတ္ကၽြတ္ ျမန္မာဘက္ေပးလုုိက္ရလုုိ႔ (2015 က အဲဒီ ေအဒီ ၇ အကြက္မွာ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ သိုက္ေတြ႕ပါတယ္)ေအဒီ ၇ တြင္မကဘူး ျမန္မာ႔ စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာနက ေၾကျငာထားတဲ႔ မည္သည္႔ ေရနံကြက္မွ သူတုုိ႔ မရဘူး။ ဒါ႔အျပင္ အခုု အုုန္းကၽြန္းလုုိ႕ အမ်ားသိၾကတဲ႔ စိန္႔မာတင္ ကၽြန္းကုုိ enclave လုုပ္ျပီးေရပုုိင္နက္ကုုိ ဆြဲဖုုိ႕ ဆုုံးျဖတ္တဲ႔အတြက္ေၾကာင္႔ အုုန္းကၽြန္းနဲ႕ ေတာင္ပုုိင္းကုုိ ဗထက္ခ်ဳိက္ပုုံစံ ၀ုုိက္ျပီး ျမန္မာကုုိ ေပးလုုိက္ရလုုိ႕ အဓိကႏွစ္ခ်က္ပါ။ သူတုုိ႔ ရသြားတာကေတာ႔ ႏုုိင္ငံ၇ဲ႕ ပထ၀ီအေနအထားေၾကာင္႔ ျမန္မာနဲ႕ အိႏၵိယ ႏွစ္ႏုုိင္ငံေတြက အကြားေ၀းတူ ဥပေဒသနဲပ ေရပုုိင္နက္မ်ဥ္းဆြဲရင္ သူတုုိ႔ ေရပုုိင္နက္ကုုိ မုုိင္ ၂၀၀ မေရာက္ခင္ ပိတ္ျပီး စီးပြားေရးဇုုန္ မုုိင္ ၂၀၀ မရပဲ ပိတ္ေနရာက ခုုံရုုံးက ႏွစ္နုုိင္ငံေရပုုိင္နက္မ်ဥ္းကုုိ ေရနက္ပုုိင္းမွာ အနည္းငယ္ ေတာင္ဘက္ကုုိ တိမ္းေစာငး္ေပးဖုုိ႕ ဆုုံးျဖတ္လုုိက္တာေၾကာင္႔ မုုိင္ ၂၀၀ ထြက္ေပါက္အျပင္ ေနာင္ ဆက္ရမဲ႔ ကမ္းလြန္ေရတိမ္ Continental Shelf Claim အတြက္ပါ အခြင္႔အေရးေတြရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကုုိေတာ႔ သူတုုိ႔ အေတာ္ေၾကနပ္ပါတယ္။
အဓိကျပသနာက မီဒီယာပါဘဲ သူတုုိ႕က သူတုုိ႕ မီဒီယာေတြလဲ ဂ်ာမဏီက ခုုံရုုံးကုုိ ေခၚလာျပီး ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ျပီးတာနဲ႔ မီဒီယာနဲ႔ တန္းေတြ႕ေတာ႔တာ ႏုုိင္ငံတကာ မီဒီယာေတြလဲ ေစာင္႔ေနၾကတဲ႔ အခ်ိန္မွာ သူတုု႔ိေခါင္းေဆာင္ ႏုုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ဒီပူမြန္နီ က We Won လုုိ႕တန္းေျပာေတာ႔တာလုုိ႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာကုုိယ္စားလွယ္ေခါင္းေဆာင္ကေတာ႔ မီဒီယာေတြနဲ႕ ေတြ႕ဖုုိ႕ ျငင္းလုုိက္တယ္လုုိ႕ သိရပါတယ္။ အဲဒီ ပါးနပ္တဲ႔ ႏုုိင္ငံေရးသမား ဒီပူမြန္နီရဲ႕ We Won ဟာ အခုုထိ ပဲတင္ထပ္ေနဆဲပါပဲ ။ မဟုုတ္လဲမဟုုတ္ မခံလဲမခံခ်င္ပဲနဲ႕ ခံေနရတုုန္းပါပဲ။ ရွိတ္ဟာဆီနာအစုုိးရကုုိ ေထာက္ေနတဲ႔ သတင္းစာ တစ္ေစာင္ကေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ ျမင္သလုုိပဲ အျငင္းပြားတဲ႔ ဟာက ဘာမ်ား ရလုုိ႔ We Won ျဖစ္ရသလဲလုုိ႔အခ်က္အလက္နဲ႕ ေမးခြန္းထုုတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ ျပည္သူလူထုုနဲ႔ ႏုုိင္ငံတကာကေတာ႔ ပူဒီမြန္နီရဲ႕ We Won ကုုိပဲ ေဖၚျပၾကဆဲပါ ေနာင္လဲ ဒီအတုုိင္း သမုုိင္း၀င္သြားပါျပီ။
ဆက္ေဆြးေႏြးၾကေတာ႔ နတ္ျမစ္မွာ ကင္းလွည္႔ဖုုိ႕ ေဆြးေနြးပါတယ္ သူတုုိ႕က ခုုိး၀င္ေနတဲ႔ မူးယစ္ေဆးကုုိ ေျပာသလုုိ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ကလဲ ခုုိး၀င္ေနတဲ႔ လူေတြ နတ္ျမစ္ကုုိ ျဖတ္ျပီး ကူးသန္းေနတ႔ဲ နယ္စပ္ျပသနာေတြကုုိ ေျပာပါတယ္ အဆုုံးေတာ႔ ခရီးစဥ္အျပီးမွာ ဘဂၤလား ေရတပ္နဲ႔ ညွိျပီး ႏွစ္ေပါင္း ၄၅ ႏွစ္ေလာက္ ေရတပ္သေဘၤာ မေရာက္ခဲ႔တဲ႔ နတ္ျမစ္ထဲကုုိ အျမန္သြားတုုိက္ခုုိက္ေရးေရယာဥ္တစ္စီး ၀င္ေရာက္ကင္းလွည္႔ ႏုုိင္ခဲ႔ပါတယ္ သူတိုု႔ ႏုုိင္ငံျခားေရး ဌာနနဲ႔ မီဒီယာက ပူညံပူညံလုုပ္လုုပ္လုုိက္ေပမဲ႔ အဲဒီ Gun boat diplomacy လုုိ႕ ဆုုိႏုုိင္တဲ႔ ကိစၥေၾကာင္႔ ေနာက္ပုုိင္း အရင္က မလုုပ္ႏုုိင္ိခဲ႔တဲ႔ နတ္ျမစ္ စုုိးမုုးိေရးကိစၥေတြ ကုုိယ္႔ဘက္က ပုုိင္ပုုိင္နုုိင္ႏုုိင္ႏုုိင္ ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ခဲ႔ပါတယ္။
ဒီကိစၥေတြ ေျပာၾကေတာ႔ ဟာဘစ္က သူ႔၀န္ၾကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ေတြ႕ဖုုိ႕ စီစဥ္ထားေၾကာင္း အဆုုိျပဳပါတယ္။ အျခားကိစၥေတြ ေဆြးေႏြးစရာမရွိပဲ ဂရ၀ျပဳေတြ႕ဆုုံျခင္းေလာက္ဆုုိရင္ေတာ႔ ေတြ႕မယ္လုုိ႕ ကၽြန္ေတာ္ အေျဖေပးလုုိက္ပါတယ္။
အဲဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္ ျပင္ဆင္ရေတာ႔တာေပါ႕ ဒီတုုန္းက သံအမတ္ၾကီးက ဦးမ်ုုိးျမင္႔သန္းပါ ေက်ာင္းမွာ တစ္ခြဲထဲ ျဖစ္တဲ႔အျပင္ ေရတပ္မွာလဲအတူတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔ရတဲ႔ ေလးစားရတဲ႔ စီနီယာတစ္ေယာက္ပါပဲ။ အကုုိၾကီး ေရတပ္ကိစၥ ေရေၾကာင္းလံုုျခဳံေရးကိစၥ ကေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္ အလြတ္ေျပာလုုိ႕ရပါတယ္ မဆုုိင္ေပမဲ႔ ေျပာလာရင္ ေျဖရခက္မဲ႔ ျပသနာ ဘာရွိလဲ လုုိ႔ ေမးတဲ႔အခါ ကုုိမ်ဳိးျမင္႔သန္းက
ဒီအဖြားၾကီး ေျပာႏုုိင္တာကေတာ႔ သူတုုိ႔ဆီမွာ ရွိေနတဲ႔ ဒုုကၡသည္ တစ္သိန္း ေက်ာ္ကုုိ ျပန္ေခၚဖုုိ႕ ေျပာႏုုိင္တယ္။ ဒါေပမဲ႕ ကၽြန္ေတာ႔ကိစၥ မဟုုတ္တဲ႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ မဆုုိင္ေၾကာင္းေျပာျပီး ေရွာင္ႏုုိင္ေၾကာင္းေျပာပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္က ဒီထက္ ေကာင္းတဲ႔ မျငင္းႏုုိင္တဲ႔ အခ်က္ျပန္ေျပာစရာမရွိဘူးလားေမးတဲ႔အခါ ရွိတဲ႔အေၾကာင္း ၁၉ ၉ ၃ သေဘာတူညီခ်က္အေၾကာင္းေျပာျပပါတယ္
ဒီသေဘာတူညီခ်က္ထဲမွာ ႏွစ္ဘက္လက္မွတ္ထုုိးျပီး သေဘာတူထားတဲ႔ အေျခခံေလးခ်က္ပါပါတယ္ (ကၽြန္ေတာ္မွတ္မိသေလာက္)
(၁) ျမန္မာျပည္မွာေနခဲ႔တဲ႔ အေထာက္အထား ခုုိင္ခုုိင္မာမာ တင္ျပႏုုိင္ရမယ္။
(၂) ျမန္မာျပည္မွာ ေမြးတဲ႔ လူေတြျဖစ္ရမယ္ အေထာက္အထား ျပႏုုိင္ရမယ္။
(၃) ျမန္မာႏုုိင္ငံကုုိ ဆန္႔က်င္တုုိက္ခုုိက္ေနတဲ႔ လူေတြမျဖစ္ရဘူး။
(၄) သူတုုိ႕ကုုိယ္တုုိင္ ျမန္မာျပည္ကုုိ ျပန္လာခ်င္တဲ႔ လူေတြျဖစ္ရမယ္
(ေယ်ဘူယ်ပဲ မွန္ႏုုိင္ပါတယ္ စာလုုံးအတိအက်မဟုတ္ပါဘူး)
ဆုုိတာေတြပဲျဖစ္ေၾကာင္းေျပာပါတယ္ ကၽြန္ေတာ္က သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္လုုိ႕ မူလ အဂၤလိပ္စာလုုံးနဲ႕ မူရင္းေကာ္ပီလုုိခ်င္ေၾကာင္းေျပာလုုိ႕ ကုုိမ်ုုိးျမင္႔သန္းကရွာေပးပါတယ္ ကၽြန္ေတာ႔ ဖုုန္း နဲ႕ ဓါတ္ပုုံရုုိက္ထားလုုိက္ပါတယ္။
ေနာက္ေန႕ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာစီနာကုုိ ဂရ၀ျပဳ သြားေတြ႕ေတာ႔ ဘဂၤလားေဒ႕ရွ္ ၾကည္းတပ္က စကားျပန္ မရမာလူမ်ဳိး ဗုုိလ္မွဴးၾကီးတစ္ေယာက္၊ ေရတပ္က ဆက္ဆံေရးအရာရွိ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ တစ္ေယာက္၊ သံအမတ္ၾကီး ဦးမ်ဳိးျမင္႔သန္းတုုိ႕ပါပါတယ္။
စကားျပန္ မာရမာလူမ်ဳိးက တကယ္႔ ျမန္မာအတုုိင္းပါပဲ သူတုုိ႕ ေျပာတဲ႔ စကားနဲ႕ ျမန္မာစကားနဲ႕ အေတာ္ဆင္လုုိ႕ ဘာသာျပန္လုုပ္တာၾကာပါျပီ ျမန္မာနာမည္ လည္းရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ျမိတ္ထား၀ယ္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဘူးလုုိ႕ ျမိတ္လုုိ ထား၀ယ္လုုိ နားလည္ပါတယ္ သူေျပာတဲ႔ စကားကၽြန္ေတာ္ နားလည္ေၾကာင္းေျပာတဲ႔အခါ သူက မယုုံဘူး သူ႕မိန္းမကုုိ ဖုုန္းဆက္ျပီး သူဘာေျပာလဲျပန္ေမးပါတယ္။ အိမ္ေရွ႕ခန္းက စာပြဲေအာက္က စာအုုပ္ လာယူရင္ေပးဖုုိ႕ လုုိ႕ နားလည္တဲ႔အတုုိင္းေျပာတဲ႔အခါ သူအေတာ္သေဘာက်ျပီး ဘဂၤလားက မရမာေတြ သက္(Chakma) ေတြအေၾကာင္း ေျပာျပပါေတာ႔တယ္ သူလဲ မရမာမုုိ႕ ဒီ ဗုုိလ္မွဴးၾကီးထက္ ရာထူးမတက္ေတာ႕ေၾကာင္းေျပာပါေသးတယ္။ တစ္လမ္းလုုံး စကားျပန္က ရွင္းျပသြားတာ နားေထာင္ရပါတယ္ ဒါကာမွာ ကန္တုုိးမင္႔ တပ္ေျမထဲပဲ သပ္သပ္ယပ္ယပ္ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရွိေၾကာင္း ျမိဳ႕ထဲေတာ႔ လမ္းေပၚမွာ လမ္းေဘးမွာ သစ္ပင္ေအာက္မွာ တံတားေပၚမွာ တံတားေအာက္မွာ ဘတ္စကားေပၚမွာ ရထားအေပၚ အမုုိးေပၚကအစ ျပြတ္သိပ္ေနတဲ႕ လူေတြၾကီးပါပဲ ဘယ္ၾကည္႔ၾကည္႔ လူပဲေတြ႕ရမယ္လုုိ႕ အေျပာင္အေနာက္ေျပာပါေသးတယ္ တကယ္လဲ စိတ္ပ်က္ေလာက္ေအာင္ သံတမန္ရပ္ကြက္နဲ႔ အစုုိးရအိမ္ေတြ ကလြဲလုုိ႕ လူေတြခ်ည္းအျပည္႔အသိပ္ပါပဲ။ ဒါ႕ေၾကာင္႔လဲ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ ဟာဘစ္ အရင္က ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ အူဒင္ ျမန္မာျပည္လာေတာ႔ မငး္တုုိ႕တုုိင္းျပည္ကေတာ႕ ကံေကာင္းတယ္ကြာ ေျမေတြကုုိ အမ်ားၾကီးပဲ ငါတုုိ႕မွာေတာ႔ လူေတြခ်ည္းဘဲ လုုိ႕ ဆုုိပါတယ္ သူေျပာတဲ႔စကားကုုိပဲ ကၽြန္ေတာ္ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ေရာက္တဲ႔အခါ အရာရွိၾကီးတုုိင္းက ေျပာၾကပါတယ္။ သူတုုိ႕စိတ္ထဲ ျမန္မာျပည္က ေျမေတြမ်ားေနတယ္ လုုိ႕ ထင္တာကုုိ ကၽြန္ေတာ္ မၾကိဳက္ပါဘူး ငါတုုိ႕မွာ လူေတြရွိတယ္ မင္းတုုိ႕မွာ ေျမေတြရွိတယ္ဆုုိတဲ႕ ဒီ ဘဂၤါလီ ေတြရဲ႕ အေတြးအေခၚဘယ္ကလာလဲဆုုိတာ စဥ္းစားသုုံးသပ္ဖုုိ႕သင္႔ေၾကာင္း ခရီးကုုိျပန္ေရာက္တဲ႔အခါ လူၾကီးကုုိ သတင္းပုုိ႕ ခဲ႔ပါေသးတယ္။
၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေနတဲ႔ အိမ္က လုုံျခဳံေရးအေတာ္ တင္းၾကပ္ပါတယ္ ဂိတ္ ေလးဂိတ္ ျဖတ္ရျပီး အေတာ္လညး္ေစာင္႔ရပါတယ္ ေထာင္ထဲ၀င္ရတဲ႔အတုုိင္းပါပဲ ႏုုိင္ငံေရးပါတီ မိန္းမေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ေယာက္ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ အျပီခ်ေနၾကတာ မၾကာေသးခင္က ဗုုံးခြဲလုုပ္ၾကံမွဳေတြ ဆက္တုုိက္ျဖစ္ထားလုုိ႕ လုုံျခဳံေရးတင္းၾကပ္ရတကုုိ ခြင္႔လြတ္ဖုုိ႕ အတူပါတဲ႔ ဆက္ဆံေရးအရာရွိက ေတာင္းပန္ပါတယ္။
၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ က၀ါရင္႔ ပညာတတ္ အမ်ုုိးသမီးၾကီးပီသပါတယ္ စကားေျပာလဲ ေကာင္းပါတယ္ သာေၾကာင္းမာေၾကာင္း ျပီးခဲ႔တဲ႔ ႏွစ္ႏုုိင္ငံေရပုုိင္နက္ ကိစၥမွာ Win Win Situation နဲ႕ ေျဖရွင္းႏုုိင္ခဲ႔လုုိ႕ ၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္း ႏွစ္ႏုုိင္ငံေရတပ္အၾကားေဆာင္ရြက္မဲ႔ ကိစၥေတြ ကုုိ ျမန္မာလုုိ စကားျပန္ကတစ္ဆင္႔ အျပန္အလွန္ ေျပာဆုုိျပီးတဲ႔အခါ
အတူပါလာတဲ႔ ဆက္ဆံေရအရာရွိေရတပ္ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ကုုိ ဒီဗုုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး အဂၤလိပ္လုုိ ေျပာတတ္တယ္မဟုုတ္လားလုုိ႕ ဘဂၤါလီလုုိ လွမ္းေမးပါတယ္။ (မရမာစကားျပန္က စကားျပန္လုုိ႕ သိရတာပါ) ဟုုိက ေျပာတတ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားပုုံရပါတယ္ ကၽြန္ေတာ႔ ကုုိတုုိက္ရုုိက္ေျပာပါေတာ႔တယ္
ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ႏုုိင္ငံဟာ ႏွစ္ႏုုိင္ငံ အက်ဳိးကုုိ အျမဲလုုိလားေၾကာင္း။ ျမန္မာဘက္ကလဲ ဒီလုုိဘဲဆုုိတာသိေၾကာင္း သုုိ႕ေသာ္လည္း ဒီ ႏွစ္ႏုုိင္ငံအၾကားမွာ ဒုုကၡသည္ေတြကိစၥနဲ႕ ျပသနာခဏခဏ တက္ေနရေၾကာင္း အစဥ္အဆက္ ႏွစ္ဘက္ ညွိႏွုုိင္း လက္ခံ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ျပီး အခုုေလာေလာ ဆယ္ လူ တစ္သိန္းေက်ာ္ေလာက္က်န္ေနေၾကာင္း ဘဂၤလာေဒ႔ရွ္ အစုုိးရအေနနဲ႔ လူတစ္သိန္းေက်ာ္ကုုိ မေကၽြးႏုုိင္မေထာက္ပ့ံႏုုိင္လုုိ႕မဟုုတ္ေၾကာင္း သူ႔ျပည္သူ သန္း ၁၆၀ ကုုိေတာင္ ၀ေအာင္ေကၽြးထားႏုုိင္တာ ဒီလူ တစ္သိန္းေက်ာ္ေတာ႔ ေကၽြးႏုုိင္ေၾကာင္း သုုိ႔ေသာ္ လည္း သည္ နညး္နည္းေလးက်န္တဲ႔ ဒုုကၡသည္ ကိစၥကုုိအၾကာင္းျပဳျပီး အေမရိကန္အပါအ၀င္ အေနာက္ႏုုိင္ငံေတြနဲ႕ ကုုလသမဂၢအပါအ၀င္ အင္ဂ်ီအုုိေတြ ေျခရွဳပ္ေနလုုိ႕ ျမန္မာနဲ႕ ဘဂၤလားေဒ႕ရွ္ ဆက္ဆံေရးကိုု အျမဲထိခုုိက္ေနေျကာင္း ဒါ႕အျပင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံကုုိ ဆန္႔က်င္တုုိက္ခုုိက္ေနတဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းေတြကပါ ဒါကုုိ အခြင္႔ေကာင္းယူလာေၾကာင္း သူ႔အေနနဲ႕ ေတာ႔လက္က်န္ ဒုုကၡသည္ေတြကုုိ ျမန္မာႏုုိင္ငံက လက္ခံလုုိက္ရင္ ဒီျပသနာေတြ ရွင္းသြားျပီးေတာ႔ ျမန္မာ နဲ႕ ဘဂၤလားေဒ႕ရွ္လဲ ေကာင္းမြန္တဲ႔ ဆက္ဆံေရးေတြ ဆက္လုုပ္လုုိ႕ ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း သက္ဆုုိင္ရာ အာဏာပုုိင္ေတြကုုိ တင္ျပေပးေစလုုိေၾကာင္း ခ်ည္ျပီးတုုပ္ျပီး ေကာက္ပင္ရိပ္လွီး စကားကုုိဆုုိပါေတာ႔တယ္။
ကၽြန္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ္ဟာ ေရတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္မ ွ်သာျဖစ္လုုိ႕ ဒီကိစၥေတြ ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ တုုိက္ရုုိက္မသက္ဆုုိင္ေၾကာင္း သုုိ႔ေသာ္လည္း ဒီ ဒုုကၡသည္လုုိ႕ ေျပာတဲ႔လူေတြကုုိ ကုုိ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႕ ႏွစ္ႏုုိင္ငံ အၾကိမ္ၾကိမ္ စိစစ္လႊဲေျပာင္းထားျပီး ကၽြန္ေတာ္ သိရသေလာက္ ၁၉ ၉၃ ႏွစ္ႏုုိင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္က Verification မူေလးခ်က္နဲ႕ မကုုိက္ညီတဲ႔လူေတြသာျဖစ္တယ္လုုိ႕ ၾကားဖူးေၾကာင္း ေျပာျပီး မွားသြားမွာစုုိးလုုိ႕ မွတ္တမ္းျပန္ၾကည္႔ပါရေစလုုိ႕ ခြင္႔ေတာင္းျပီး ကၽြန္ေတာ္မွတ္ထားတဲ႔ ကၽြန္ေတာ႔ Smart phone note ကုုိ ယူျပီး ခုုန ဦးမ်ဳိးျမင္႔သန္းဆီက ယူခဲ႔တဲ႔ မွတ္တမ္းကုုိ ဖတ္ျပလုုိက္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုုံးအခ်က္ကုုိ အရင္ဖတ္ျပတာပါ။
အဖြားၾကီးက အလြန္ပါးနပ္ပါတယ္ အရင္ဖတ္ျပတဲ႔ အခ်က္ကုုိ ၾကားတာနဲ႔ ဒီလုုိေတာ႔လဲ ဒီလူေတြဘယ္ျပန္ခ်င္ပါ႔မလဲ သူတုုိ႕က ဟုုိလူေတြ အကူအေထာက္အပံ႔နဲ႕ အေနေခ်ာင္ေနတာလုုိ႕ ေရရြတ္သလုုိ ေျပာပါတယ္ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ႔ သံတမန္ က်င့္ဝတ္ အရ ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ တုုိက္ရုုိက္မပတ္သက္ေပမဲ႔ သက္ဆုုိင္ရာကုုိ ကၽြန္ေတာ္ျပန္ေရာက္ရင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေျပာတာကုုိ ျပန္တင္ျပေပးပါမယ္လုုိ႕ ေျပာရတာေပါ႕။
သူလဲစကားလမ္းေၾကာင္းေျပာင္းျပီး သူ႔အေဖအေၾကာင္းေရာက္သြားပါတယ္ ကၽြန္ေတာ႔ကုုိ သူ႔အေဖ လုုပ္ၾကံခံရတဲ႔ အိမ္ကုုိ ျပတုုိက္လုုပ္ထားတာကုုိ ဆက္ဆက္သြားၾကည္႔ဖုုိ႕ မွာျပီး သူ႕အေဖေရးလုုိ႕ မျပီးခဲ႔ေပမဲ႔ ဒီအတုုိင္းပဲ ပုုံႏွိပ္ထုုတ္ေ၀ထားတဲ႔ The Unfinished Memoirs စာအုုပ္လက္ေဆာင္ေပးလုုိက္ပါတယ္။
ဒီေနရာမွာေျပာခ်င္တာက အဲဒီ စီစစ္လက္ခံေရး ၁၉ ၉ ၃ သေဘာတူညီခ်က္ပါပဲ။ ဒီေန႕ ႏုုိင္ငံေတာ္ အတုုိင္ပင္ခံ ေျပာသြားတဲ႔အထဲမွာပါပါတယ္ ဒုုကၡသည္ေတြကုုိ စိစစ္လက္ခံေရးဆုုိင္ရာ ၁၉ ၉ ၃ သေဘာတူညီခ်က္အတုုိင္း စိစစ္လက္ခံသြားဖုုိ႕ အျမဲအသင္႔ရွိတယ္လုုိ႕ ဟုုိဘက္က သုုံးသိန္းေက်ာ္ျဖစ္လုုိက္ ေလးသိ္န္းျဖစ္လုုိက္ ကုုိယ္၀န္ေဆာင္ ၇၀၀၀၀ ျဖစ္လုုိက္နဲ႕ သခြပ္ပင္က မီးတက်ည္က်ည္ လုုပ္ေနတဲ႕ ဘဂၤလားကုုလားမၾကီးကုုိ ျပန္ျပီး တုုန္႔ျပန္တဲ႔ အခ်က္ ပါဘဲ Verification မွာ ဟုုိေလးခ်က္သာ ေျပာလုုိက္ရင္ အကုုန္ညိကုုန္မဲ႔ သေဘာလုုိ႕ေျပာခ်င္တာပါ။
အခ်ဳပ္ကေတာ႔ ဒီဘဂၤလီ လူမ်ဳိးေတြဟာသူတုုိ႕ႏုုိင္ငံအတြက္ဆုုိ လူရည္အလြန္လယ္တယ္ လ်င္တယ္ဆုုိတာပါပဲ ပထမ ေရပုုိင္နက္ကိစၥ လုုိခ်င္တာမရခင္ ေအာက္က်ဳိ႕ဖုုိ႕ ၀န္မေလးသလုုိ ရျပီးရင္လဲ အေပၚစီးက ေလက်ယ္တတ္ပါတယ္။ လတ္တေလာ အက်ဳိးထက္ ေရရွည္ရလဒ္ အက်ဳိးအျမတ္ကုုိ တြက္ခ်က္ျပီး လုုပ္တတ္ေျပာတတ္တဲ႔ လူေတြမ်ားတယ္။ ဆင္းရဲမဲြေတျပီး ေမာင္ေတာက လူမ်ဳိးေတြလုုိ စားစရာမရွိတဲ႔ လူမ်ဳိးေတြရွိသလုုိ အေနာက္နုုိင္ငံမွာ စာသြားသင္ျပီး ေပါက္ေပါက္ေရာက္ေရာက္ရွိတဲ႔ ဘဂၤလီေတြလည္း အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္ အထူးသျဖင္႔ အဂၤလန္ႏုုိင္ငံနဲ႔ ေပါက္ေရာက္ၾကတဲ႔လူေတြမ်ားပါတယ္။ ဒီလူေတြနဲ႕ ရင္ဆုုိင္တဲ႔အခါ မဟာဗ်ဴဟာအျမင္မရွိပဲ ရင္ဆုုိင္လုုိ႕မရသလုုိ မဟာဗ်ဴဟာ လက္ဦးမႈ (Strategic Initiative) ကုုိ ဆုုပ္ကုုိင္မထားပဲ ဆက္ဆံလုုိ႕ မရဘူလုုိ႕ ကၽြန္ေတာ္ျမင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္႔ ေခါင္းထဲက မထြက္တဲ႔ စကားကေတာ႔ သူတုုိ႕ မဟာဗ်ဴဟာအဆင္႔လူေတြ ပါးစပ္ထဲေရာက္ေနတဲ႔ ငါတုုိ႕မွာ လူေတြအမ်ားၾကီး မင္းတုုိ႕မွာ ေျမေတြအျမားၾကီးဆုုိတဲ႕စကားပါပဲ။
MN Naval Commander
စာၾကြင္း
( အင္တာနက္မွာ ပါတဲ႔ အဲဒီ ကၽြန္ေတာ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာဆီနာ ကုုိ Smart phone Note ကိုုဖြင္႕ျပီး ဖတ္ျပေနတဲ႔ပုုံကုုိ တင္ျပီး ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေရ သံတမန္စည္းကမ္း ခ်ီဳးေဖါက္ဆုုိျပီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္နဲ႔ေတြ႕ရာမွာ မုုိဘုုိင္းဖုုန္းဖြင္႔ေနတယ္ ဆုုိျပီး ကၽြန္ေတာ္တုုိ႕ သတင္းစာတစ္ေစာင္က စာလုုံးမဲၾကီးနဲ႕ အပုုပ္ခ်ေသးသဗ်။ သူတုုိ႕ ကုုိးကားေမးျမန္းထားတဲ႔ သံအမတ္ၾကီးေဟာင္း အခုု လုုံျခုုံေရးအၾကံေပး ဦးေသာင္းထြန္း ကုုိလဲ အျခားႏုုိင္ငံမွာ ႏုုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ လူၾကီးေတြန႔ဲ ေတြ႕တဲ႔အခါ ဒီလုုိ မုုိဘုုိင္းဖုုန္းဖြင္႔လုုိ႕ ရလား လုုိ႕ ေမးထားေသးတယ္ သံအမတ္ၾကီး ဦးေသာင္းထြန္းကေတာ႔ ပါးနပ္ပါတယ္ ဘယ္လုုိအေျခအေနမွန္းမသိေပမဲ႔ ေတြ႕တုုန္း တယ္လီဖုုန္းေျပာတာေတာ႔ မေကာင္းဘူးလုုိ႕ ေျဖထားပါတယ္ ဒါေပမဲ႔ သတင္းစာမွာ ၀ါရင္႔ သံအမတ္ၾကီး ကေတာင္ ဒီလုုိေျပာေၾကာင္းကပါေသးသဗ်။ကၽြန္ေတာ္ သံတမန္စည္းကမ္းေဖါက္သလား ႏုုိင္ငံအတြက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔သလား ဆုုိတာ ကုုိယ္႔ဟာကုုိယ္ပဲ ဆုုံးျဖတ္ၾကပါ။)

https://www.facebook.com/Adm.Thurathetswe/posts/1485298851555878


Blog Archive

Shwe Hmone Yati

Tags

၊ ဇရစ္ေခ်ာင္ေက်းရြာ ၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္ ၊ အင္းတိုင္စုေက်းရြာ ၀က္လက္ ၀တၱဳ ၀တ္မွံဳေရႊရည္ ၀မ္းတြင္း ၀မ့္ဟိုင္း ၀ါးခယ္မ ၀ိုင္းစုခိုင္သိန္း ၀ိုင္းေမာ္ ၀ုိင္းစုခိုင္သိန္း ၅၉(စ) 7 July 8888 88gens 8days AA ABSDF accident ad advice Afghan Africa AI ALD ALP amaze America America's Got Talent Angelina jolie Anonymous ANP arak Arakan Archaelogy Argentina Army ARSA art article Astronomy attakyaw Aung San Suu Kyi Australia Austria Bagan Bago Bangladesh Bank BCP beau beauty Belgium BGF bingal Bingali Bobby Soxer (ထက္ထက္) Bogyoke Aung San Bomb book Border Bosnia Botswana Brazil British Brunei buddhi Buddhism Buddhist Burmese Movieclips Trailers Burundi business Butan c Cambodia camera Cameroon Canada car cartoon celebs Chicken Soup Chile Chin China chinese Christian CIA city City Life Buffalo cival war CNF Colombia Congo Cook couple CPB crime Criticism Crony CRPP cssu Cuba Daily Popular Dailymotion dance DASSK Days Denmark dhamma DKBA Donation DPNS DR.Tint Swe Dutch earth Ecuador Education Egypt EindraKyawZin ele Election ElSalvador Embassy Eng England entertainment environment essay Ethiopia Ethnic EU eurpoe Exile Facebook News fashion fashion show fb FDA feature FIFA Fiji for sale Foreign Affairs France Free Burma Rangers(FBR) funny Gambia game GandaWin gay general general knowledge Generation Wave Georgia Germany Ghana ghost story go gossip column Gov greece Guatemala Gwa Ha Ha health herbal Heritage Hindu History HIV Hluttaw Hong Kong Htet Htet Moe Oo htun koko HumanRight Hungary ICC Iceland IMF India Indonesia interview Iran Iraq Ireland Irrawaddy ISIS Islam Israel Italy Ivory Coast J. Krishnamurti Japan Jewellery JMC job Jobs joke Jordan ju justin bieber Kachin KAF Karen Kayah Kazakhstan KBC Keanu Reeves Kenya khaingHninWai KhinLayNwe) KHRG KIA KIO KNDO Knowledge For You KNPC KNPP KNSO KNU KPP KSDP Kuwait Labadawn Ladyboy learning english Lebanon LEBT letter lettr Libya Liechtenstein lifestyle link LNDP london lottery love Luxembourg M Seng Lu Ma Millar Hniang mafia magic Magway mal Malaysia Mali mandalay Manny Pacquiao Maths Maungdaw Mauritania MCDF MDCF Me N Ma Girls medel media medicine Memory Mexico MFOCN MH 370 miss Miss People MissAmerica MissButtBrazil MissGrandInternational MissInternational MissInternationalQueen MissSupranational MissTourismInternational MissUniverse MissUniversityMyanmar MissWorld MissWorldMuslimah MisterInternationalMyanmar MMCG MNDAA model Model Contest Momolay Mon mone money Monthly Popular Morocco movie MP4YOU TUBE MPC MPT MPU MSF MSM music muslim myanmar Myanmar Astrology Myanmar Celebrity Myanmar Herbal Myanmar Idol MyaThanTint myint myat NATO nature NCA NCCT ND-Burma NDF NED Nepal new new year newgens news Newzeland NGO Niagara Falls Nicki Minaj nicky Niger Nigeria NLD NMSP NNER NorthKorea Norway Nothern Novel Number obama OIC Opinion osama binladin pagoda Pakistan Palestine Paraguay Party People Peru Phillipines Philosophy photo phyu phyu kyaw thein PJS PoDarli poem Poland Police Politic Political Prisoner PopularPost pp programmer Project PSLF/TNLA Puerto Rico QandA Qatar Quote R.ဇာနည္ rates RCSS/SSA Real Estate RebcaWin Records Refugee Religious report Research Riot RNDP Rohingya Romania RSO Russia Rwanda Rဇာနည္ Saffron Satire Saudi Science Science & Tech scotland SEA Game Serbia sexeducation Shakira Shan show Shwe Dagon Siberia Sierra Leone Singapore singer SNDP SNLD Social Media Soe soldier Somalia song sound SouthAfrica SouthKorea Spain Speech sport Sri Lanka SSA SSPP stock Store story Sudan Sunday Journal suu foundation Sweden Switzerland Syria Taipei Taiwan Tanzania tatto tech terrorist Thailand ThaZin ThinGyan ThinZarWintKyaw Tibet Tips TNLA tourism Trailer Travel Traverse America true story Tunisia Turkey Turkmenistan U Ko Ni U Thant UAE UEC Uganda Ukrain UN UNA Unesco UNFC UNHCR UNICEF UNODC UPWC Uruguay USAID USDP UWSA UWSP Venezuela vi video vietnam vn War way weather Wedding WFP WHO wonder worker world accident World Bank world celebs world crime World Heritage world history world singer worldn WorldNews yangon YCDC Yemen YHT YIT yoon yoon YunMiOo Zimbabwe က၀ ကခ်င္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ကနီ ကန္ ့ဘလူ ကန္ပိုက္တီး ကန္ၾကီးေထာင့္ ကံမ ကမန္ ကမာရြတ္ ကယန္း ကယား ကယားျပည္နယ္ ကရင္ ကရင္နီ ကရင္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္သူ ့ပါတီ ကြတ္ခိုင္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ကြမ္းျခံကုန္း ကြမ္းလံု ကြ်န္းစု ကြ်န္းလွ ကြ်ဲပြဲ ကလလတ ကသာ ကာမိုင္း ကာရံခ်ိ ဳ ကားေမာင္းသူေတြအတြက္ ကိုးကန္ ့ ကိုကိုးကြ်န္း ကိုထက္ ကိုျမေအး ကိုအံ့ၾကီး ကိုေ၀လု ကုိးကန္ ့ ကူမဲ ကေလး ကေလး၀ ကေလာ က်န္းမာေရး က်ိဳက္ထို က်ိဳက္ထီးရိုး က်ိဳက္မေရာ က်ိဳက္လတ္ က်ိဳင္းတံု က်ံဳေထာ္ က်ံဳေပ်ာ္ က်ံုဒိုး ခင္ညြန္ ့ ခင္ဘုဏ္း ခင္ဝင့္ဝါ ခင္သဇင္ ခင္ဦး ခန္ ့စည္သူ ခရစ္ဆီ ၀ဏၰ ခရမ္း ခိုင္သင္းၾကည္ ခိုင္သဇင္ငုဝါ ခိုလမ္ ခူမီး ခေမာက္ၾကီး ခ်င္း ခ်င္းတြင္းျမစ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ ခ်စ္စႏိုးဦး ခ်စ္သုေ၀ ခ်စ္ဦးညိဳ ခ်စ္ေဗဒင္ ခ်မ္းခ်မ္း ခ်မ္းျမသာစည္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ခ်မ္းေအးသာစံ ခ်ီေဗြ ခႏၱီး ဂန္ ့ေဂါ ဂမၻီရ ဂုတ္ထိပ္ ဂ်င္မီ ဂ်ီလတ္ ဂ်ဴး ငပုေတာ ငဖဲ ငါန္းဇြန္ ငါးသိုင္းေခ်ာင္း ငါ့သေရာက္ စံကားျမိဳ့ စကု စက္စဲ စကၤာပူ စစ္ကိုင္း စစ္ကိုင္းတိုင္း စစ္ေတြ စတီဗင္ဦး စနဲျမိဳ ့ စမ္းေခ်ာင္း စမး္ေခ်ာင္း စံရတီမုိးျမင့္ စြမ္းအားရွင္ စလင္း စဥ့္ကိုင္ စဥ့္ကူး စာေပေဟာေျပာပြဲ စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး စိုင္းစိုင္းခမ္းလိွဳင္ စိုးစႏၵာထြန္း စိုးျပည့္သဇင္ စိုးျမတ္နႏၵာ စိုးျမတ္သူဇာ စိုးသူ စီးပြားေရး စုစုေႏြး စေလ စႏၵီျမင့္လြင္ ဆင္ဘို ဆင္ေပါင္၀ဲ ဆြမ္ပရာဘြမ္ ဆြာၿမိဳ႕ ဆလံု ဆားလင္းၾကီး ဆိပ္ျဖဴ ဆိုေတး ဆီဆိုင္ ဆီရာလီယြန္း ဆုပန္ထြာ ဇင္၀ိုင္း ဇန္ႏူး ဇဗၺဴသီိရိ ဇမၺဴသီရိ ဇြန္သင္ဇာ ဇြန္သံစဥ္ ဇလြန္ ဇာဂနာ ဇာနည္ထူးထူး ဇိုမီး တကသ တင္ဇာေမာ္ တင့္တင့္ထြန္း တင္းတိတ္ တစည တံတားဦး တနသၤာရီ တနသၤာရီတိုင္း တန္ ့ဆည္ တန္ ့ယန္း တပ္ကုန္း တမူး တရား တြန္းဇံ တြံေတး တလုပ္ တအာင္း(ပေလာင္) တာခ်ီလိတ္ တာေမြ တာေလ တိုက္ၾကီး တီက်စ္ တီးတိန္ တုိက္ၾကီး တူနီးရွား တႏိုင္း တႏို္င္း ထက္ထက္၀င့္ ထက္ထက္မိုးဦး ထန္းကုန္း ထန္းတပင္ ထန္းပင္ကုန္း ထြန္းထြန္း ထြန္းအိျႏၵာဗို ထားထက္ထက္ ထားဝယ္ ထီးခ်ိဳင့္ ထီးလင္း ထံုးတပိုေက်းရြာ ထူးဆန္းေထြလာ ထူးဆ္ ထူးၾကီး ထူးအိမ္သင္ ဒကၡိဏသီရိ ဒဂံု ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ဒဂံုျမိဳ ့သစ္ ဒလ ဒလိုင္းလားမား ဒါးက ဒါရိုက္တာ၀ိုင္း ဒါရိုက္တာမိုက္တီး ဒိုက္ဦး ဒီပဲယင္း ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္္မာ) ဒီေမာဆို ဓႏုျဖဴ နတၱလင္း နတ္တလင္း နတ္ေမာက္ နန္းခင္ေဇယ်ာ နန္ဆန္ ့ နန္းဆုရတီစိုး နမၼတီး နမၼတူ နမ့္ခမ္း နမ့္စမ္ နမ့္ဆမ္ နမ့္လန္ နယ္သာလန္ နာဂ နားဟိုင္းလံု နာေရး နာေရးကူညီမွဳအသင္း နီနီခင္ေဇာ္ နႏၵာလိွဳင္ ပက္ထရစ္ရွာ ပခုုကၠဴ ပင္းတယ ပင္လည္ဘူး ပင္လံု ပင္ေလာင္း ပန္၀ါ ပန္ဆိုင္း ပန္းတေနာ္ ပန္းဘဲတန္း ပန္းေတာင္း ပြင့္နဒီေမာင္ ပြင့္ျဖဴ ပလက္၀ ပလိပ္ ပိုင္က်ံဳ ပိုလန္ ပီကင္း ပုဂံ ပုဇြန္ေတာင္ ပုဏၰားကြ်န္း ပုပၸါး ပံုပါက်င္ ပုဗၺသီရိ ပုလဲ ပုသိမ္ ပုသိမ္ခရိုင္ ပုသိမ္ၾကီး ပုေလာျမိဳ ့ ပူတာအို ပေလာင္ ပဲခူး ပဲခူးတိုင္း ပ်ဥ္းမနား ဖယ္ခံု ဖရူဆို ဖြာေထာင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဖလမ္း ဖားကန္ ့ ဖာပြန္ ဖားေဆာင္း ဖုန္ၾကားရွင္း ဖ်ာပံု ၾကက္ယက္ ေက်းရြာ ၾကံခင္း ၾကည္ျဖဴ သွ်င္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကာအင္းဆိပ္ၾကီး ၾကိဳ ့ပင္ေကာက္ ၾကဴကုတ္ ဗကပ ဗကသ ဗန္းေမာက္ ဗန္းေမာ္ ဗဟန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းထြန္းၾကည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဗိုလ္တေထာင္ ဗိုလ္ၾကင္ေမာင္ ဗိုလ္မွဴးၾကီးေစာဆန္းေအာင္ ဗိႆ ႏိုး ဗီယက္နမ္ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္ ဘဂၤါလီ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ဘားအံ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ ဘိုကေလး ဘီးလင္း ဘုတလင္ ဘုတ္ျပင္း ဘုရားၾကီး ဘုရားသံုးဆူ ဘုိကေလး ဘူးသီးေတာင္ မကၠဆီကို မကွေးတိုင်း မခ်မ္းေဘာ့ မဂၤလာဒံု မဂၤလာပြဲ မဂၤလာေတာင္ညြန္ ့ မင္းကင္း မင္းကြန္း မင္းကိုႏိုင္ မင္းတပ္ မင္းတုန္း မင္းဘူး မင္းျပား မင္းလွ မင္းအုပ္စိုး မင္းေမာ္ကြန္း မင္းေသြးသစ္ မင္းေအာင္လိွဳင္ မင်းအောင်လှိုင် မတၱရာ မတူပီ မထက္ မန္စီ မန္တလေးတိုင်း မန္းေဂ်ာ္နီ မဘသ မဘိမ္း မယ္စဲ့ မယ္လ မယ္လိုဒီ မရမ္းကုန္း မြန္ မြန္ျပည္နယ္ မြန္ျပည္သစ္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ မြန္းေအာင္ မလိွဳင္ မလႊကုန္း မွန်ပြည်နယ် မွဲ ့ မဟန မဟာေအာင္ေျမ မအီ မအူပင္ မာန္ေအာင္ မာယာလူမ်ိဳူး အေၾကာင္း မာရီနာ မာရီလင္မြန္ရိုး မိစႏၵီ မိတီၳလာ မိတီ္ၳလာ မိတၳီလာ မိတ္ကပ္ မိန္ ့ခြန္း မိုးကုတ္ မိုင္းကိုင္ မိုင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းခုတ္ မိုင္းဆတ္ မိုင္းတံု မိုင္းထား မိုင္းပန္ မိုင္းပြန္ မိုင္းယန္း မိုင္းျပင္း မိုင္းျဖတ္ မိုင္းရွဴး မိုင္းလား မိုင္းေနာင္ မိုင္းေယာင္း မိုးညွင္း မိုးညိဳ မိုးနဲ မိုးမိတ္ မိုးယုစံ မိုးျဗဲ မိုးသီးဇြန္ မိုးေကာင္း မိုးေဇညိမ္း မိုးေမာက္ မိုးေဟကို မိုးေအာင္ရင္ မံုးကိုး မုဏ္း မုဒံု မုန္း၀န္း မုန္းကို မံုရြာ မုံရြာၿမိဳ႕ မုိင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မုိးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ မူဆယ္ မေကြး မေကြးတိုင္း မေဒါက္ မေလးရွား မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ မႏၱေလး မႏၱေလးတိုင္း ယင္းမာပင္ ယန္ဟီးလီ ယမံုမိုး ယြန္းယြန္း ယီမင္ ယုသႏၱာတင္ ယူကရိန္း ျပင္သစ္ ျပင္ဦးလြင္ ျပဇာတ္ ျပည္ ျပည္ခို္င္ျဖိဳး ျပည္ၾကီးတံခြန္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ ျပည္သူ ့ဂုဏ္ရည္ ျပြန္တန္ဆာ ျဖိဳးၾကီး ျဖိဳးျဖိဳးေအာင္ ျဖိဳးေငြစိုး ျဖဴး ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း ျမ၀တီ ျမင္းမူ ျမင္းျခံ ျမင့္ျမတ္ ျမစ္က်ိဳး ျမစ္ဆံု ျမစ္ၾကီးနား ျမစ္သား ျမတ္ေကသီေအာင္ ျမန္မာမေလးမ်ား ျမန္မာမေလးမ်ားvideo ျမန္မာ့ရိုးးရာ ပန္းးပုပညာ ျမန္ေအာင္ ျမဝတီ ျမသန္းစံ ျမိတ္ထား၀ယ္ ျမိဳ ့သစ္ ျမိဳင္ ျမိဳင္ၾကီးငူ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ရတနာမိုင္ ရတာနာ ရန္ကင္း ရန္ကုန္ ရန္ကုန္စက္မွဳတကၠသိုလ္ ရန္ကုန္တိုင္း ရန္ကုန္ျပည္သူ ့အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ယက္ ရန်ကုန်တိုင်း ရပ္ေစာက္ ရမည္းသင္း ရမ္းျဗဲ ရြာငံ ရွင္ဆႏၵာဓိက ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(က်ားျဖဴပါတီ) ရွမ္းနီ ရွမ္းျပည္နယ္ ရွားေတာ ရွီဘုယဇာနည ရိုဟင္ဂ်ာ ရုရွား ရေသ့ေတာင္ ရဲတိုက္ ရဲထြဋ္ ရဲေလး လက္ပံတန္း လက္ပံေတာင္း လက္ေ၀ွ ့ လင္းေခး လပြတၱာ လမ္းမေတာ္ လယ္သမား လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လယ္ေ၀း လြယ္လင္ လြိဳင္လင္ လြိဳင္ေကာ္ လွည္းကူး လွည္းတန္း လွှတ်တော် လွာကာေက်းရြာ လွိဳင္သာယာ လသာ လဟယ္ လားရွိဳး လာအို လိြဳင္လင္ လိြဳင္ေကာ္ လိွဳင္ လိွဳင္းဘြဲ လိွဳင္သာယာ လိုင္ဇာ လိႈင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕နယ္ လီဆူ လံုးခင္း လုလုေအာင္ လူမင္း လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ လဲခ်ား လႊတ္ေတာ္ ဝတ္မွဳန္ေရွြရည္ ဝိုင္းစုခိုင္သိန္း ဝိုင္းေမာ္ ဝိုင္းေလး ဝီရသူ ႀကည့္ျမင္တုိင္ သကၠလ သက္မြန္ျမင့္ သခင္တင္ျမ သံဃာ သဃၤန္းကြ်န္း သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ သင္ဇာႏြယ္၀င္း သဇင္ သံတြဲ သတိေပးခ်က္ သထုံ သထံု သနပ္ပင္ သန္လ်င္ သန္းေရႊ သပိတ္က်င္း သံဖြူဇရပ် သၾကၤန္ သံျဖဴဇရပ္ သရက္ သံလ်င္ သဥၹာႏြယ္၀င္း သာစည္ သားညီ သာယာ၀တီ သာေကတ သာေပါငး သာေပါင္းျမိဳ ့နယ္ သိန္းစိန္ သိန္းနီ သိႏၷီ သီတဂူဆရာေတာ္ သီဟ၀င္းတင္ သီေပါ သု၀ဏၰ သု၀ဏၰ၀တီ သံုးခြ သံုးဆယ္ သူရဦးတင္ဦး သူရဦးေရႊမန္း သူရဦးေအာင္ကို သူရေရႊမန္း သူရဲေကာင္း သံေတာင္ၾကီးျမိဳ ့ သေရာ္စာ သဲကုန္း သၪၨာႏြယ္ဝင္း ဟန္၀င္းေအာင္ ဟန္ထူးလြင္ ဟန္သီ ဟသၤာတ ဟားခါး ဟာသ ဟိုင္းၾကီးကြ်န္း ဟိုပင္ ဟိုပံုး ဟိုယာေဒသ ဟုမၼလင္း ဟုိပန္ ဟဲဟိုး အကယ္ဒမီ အကယ္ဒမီ၂၀၁၂ အဂၤပူ အင္ဂ်လီနာ ဂ်ိဳလီ အင္းစိန္ အင္းတေကာ္ အင္လံုရြာ အင္းေတာ္ အင္းေတာ္ႀကီး အင္းေလး အစၥေရး အဆိုအမိန္ ့ အမရပူရ အမ္း အမ်ိဳးသမီးပါတီ အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ အမ်ိဳးသားပါတီ အျမန္လမ္း အရာေတာ္ အရိုင္း အလွျပင္မယ္ အလံု အသုတ္ အာဆီယံ အာဇာနည္ေန ့ အိမ္မဲ အိေခ်ာပို အိႏၵိယ အီရန္ အီသီယိုးပီးယား အုတ္တြင္း အေကာက္ေတာင္ အေဖ်ာက္ အေမရိကန္ အေျခခံဥပေဒ အေလာင္းေတာ္ကႆ ပ ဥတၱရသီရိ ဦး၀င္းတင္ ဦး၀ီရသူ ဦးဂမၻီရ ဦးထင္လင္းဦး ဦးထင္ေက်ာ္ ဦးထင်ကျော် ဦးနု ဦးပိုင္ ဦးဖိုးက်ား ဦးျမင့္ေဆြ ဦးဝင္းခ်ိဳ ဦးဝင္းတင္ ဦးဝင္းထိန္ ဦးသန္ ့ ဦးေတဇ ဦးေန၀င္း ဧရာ၀တီ ဧရာ၀တီတိုင္း ဧရာဝတီ ဧဝရတ္ေတာင္ ဧဝံေမသုတံ ေ၀ဠဳေက်ာ္ ေ၀ါ ေကတုမတီ ေကအိုင္အို ေကာ့ကရိတ္ ေကာင္းျပည့္ ေကာ့မွဴး ေကာလင္း ေကာ့ေသာင္း ေကာ္နီ ေက်းသီးျမိဳ ့ ေက်ာက္ဆည္ ေက်ာက္တံခါး ေက်ာက္တံတား ေက်ာက္တန္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ၾကီး ေက်ာက္မဲ ေက်ာက္ျဖဴ ေက်ာက္ေတာ္ ေက်ာက္ေျမာင္း ေက်ာင္းကုန္း ေက်ာင္းသားလွဳပ္ရွားမွဳ ေက်ာင္းသားသပိတ္ ေက်ာ္ကိုကို ေက်ာ္သူ ေက်ာ္ဟိန္း ေက်ာ္ေက်ာ္ဗို ေခ်ာက္ ေခ်ာင္းဆံု ေခ်ာင္းသာ ေခ်ာင္းဦး ေခ်ာရတနာ ေဂ်ညီညီ ေဂ်ာက္ဂ်က္ ေငြမွဳန္ရတီ ေငြေဆာင္ ေစတုတၱရာ ေစာဘြဲ့မွဴး ေဆာ ေဆာ့ေလာ္ ေဇယ်၀တီ ေဇယ်ာသီရိ ေဇရဲထက္ ေဇာ္ဝင္းထြဋ္ ေဇာ္သက္ေထြး ေညာင္တုန္း ေညာင္ဦး ေညာင္ေျခေထာက္ ေညာင္ေရႊ ေညာင္ေလးပင္ ေတာကြ်ဲအင္း ေတာင္ကုတ္ ေတာင္ငူ ေတာင္တြင္းၾကီး ေတာင္ဒဂံု ေတာင္ၾကီး ေတာင္ျပိဳလက္၀ဲ ေတာင္ျပံဳး ေတာင္သမန္ ေတာင္သာ ေတာင္ဥကၠလာ ေထာက္ၾကန္ ့ ေဒၚၾကိဳင္ၾကိဳင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဒးဒရဲ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း ေဒါက္တာတင့္ေဆြ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ေဒါက္တာျမင့္ေထြး ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္း ေဒါက္တာလွေက်ာ္ေဇာ ေဒါက္တာသန္းထြန္း ေဒါပံု ေနတိုး ေနမ်ိဳးဇင္ ေနမ်ိဳးေ၀ ေနျပည္ေတာ္ ေနာင္ခ်ိဳ ေနာင္ဒြန္းေက်းရြာ ေနာင္လံုး အုပ္စု ေနာ္အုန္းလွ ေပးစာ ေပးစာ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ၀င္း (သို႔) ဗိုလ္ျမ၀ါး ေပါက္ ေပါက္ေခါင္း ေပါက္ေတာ ေပါင္ ေပါင္းတည္ ေပ်ာ္ဘြယ္ ေဖြးေဖြး ေဖာင္ၾကီး ေဖာင္းျပင္ ေၾကးမံုဦးေသာင္း ေၾကာ္ျငာ ေဗဒင္ ေဗလု၀ ေဘာလခဲ ေမ ေမခလာ ေမစံပယ္ညိဳ ေမွာ္ဘီ ေမသက္ခိုင္ ေမသန္းႏု ေမာက္မယ္ ေမာခ်ီး ေမာင္ေဆာင္းခ ေမာင္ေတာ ေမာင္ေမာင္၀မ္း ေမာ့စ္ ေမာ္ခ်ီး ေမာ္လျမိဳင္ ေမာ္လိုက္ ေမာ္္လ္ဒိုဗာ ေျပတီဦး ေျမပံု ေျမာက္ဒဂံု ေျမာက္ဥကၠလာ ေျမာက္ဦး ေျမာင္ ေျမာင္းျမ ေရး ေရစၾကိဳ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ေရတာရွည္ ေရနီ ေရနံေခ်ာင္း ေရၾကည္ ေရျဖဴ ေရွြဘိုျမိဳ ့ ေရွြမွဳန္ရတီ ေရွြျပည္သာ ေရဦး ေရႊ၀ါေရာင္ ေရႊကူ ေရႊက်င္ ေရႊစက္ေတာ္ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ ေရႊတိဂံု ေရႊဘို ေရႊမွဳန္ရတီ ေရႊျပည္သာ ေရႊလီ ေရႊေညာင္ ေရႊေတာင္ ေရႊေပါကၠံ ေရႊေသာင္ယံ ေလးမ်က္ႏွာ ေလးျဖဴ ေလွာ္ကား ေလာက္ကိုင္ ေလာင္းလံု ေလာပိတ ေဝါျမိဳ႕နယ္ ေအးခ်မ္းျမတ္မိုး ေအးျမတ္သူ ေအသင္ခ်ိဳေဆြ ေအာင္ဆန္းဦး ေအာင္ပန္း ေအာင္မင္း ေအာင္ရဲလင္း ေအာင္လံ ေအာင္ေျမသာစံ ေအာင္ေသာင္း ေအာ္စကာ ႏြားထိုးၾကီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ႏိုင္မြန္ခ်မ္း

Labels

Recent Post