Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Wednesday, April 12, 2017

How to Stock Pricing စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းကိုဘယ္လိုဖတ္ရမလဲ


    စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းကို ဘယ္လိုဖတ္ရမလဲ။
   
    စေတာ့ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ၄င္းေဘးတြင္ပါပါလာတတ္သည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို သေဘာေပါက္ ရန္ အလြန္ လြယ္ကူပါသည္။ ဥပမာျပ၍ရွင္းလင္းလိုသျဖင့္ ေအာက္မွာ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕တို႔၏ ေစ်းႏႈန္း ဇယားပုံေလးကို   ေရးစြဲေပး ထားပါသည္။ စေတာ့ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ အညႊန္းကိန္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္သည့္ Website မ်ား သတင္းဌာန မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပေလ့ရွိ သည့္ အတိုင္း စေတာ့ေစ်းႏႈန္းဆိုင္ရာ အေျခခံ အခ်က္အလက္တို႔ကိုေတြ႕ရပါမည္။ ဇယားပုံေလးကို ျမန္မာျပည္အေနအထားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္   ျမန္မာျပည္ရွိကုမၸဏီအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခ်ိဳ႕တို႔၏ စေတာ့ေစ်းႏႈန္းညႊန္းကိန္းမ်ား သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးပုံေဖာ္ထားသည္။ ဥပမာျပ ထားျခင္းျဖစ္၍ ဇယားအတြင္းရွိကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ လက္ေတြ႕ ရလဒ္မ်ား မဟုတ္သည္ကိုသိရပါမည္။ ဇယားပုံ သည္ ဧျပီလ ၁၀ရက္ေန႔ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းပိတ္ခ်ိန္ ညေန ၄နာရီတြင္ ရရွိသည့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ အခ်ိဳ႕၏ စေတာ့ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ညႊန္းကိန္းမ်ား ကို ေဖာ္ျပထားသည္။
   
    Column 1 & 2: 52 W High and Low Col 1 ႏွင့္ Col 2 ကို ၾကည့္လိုက္ပါ။
   
    ထို Column ႏွစ္ခုတြင္   ေဖာ္ျပ ထားသည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ အစုရွယ္ယာတစ္ခု၏ လြန္ခဲ့သည့္ ၅၂ပတ္ သို႔ တစ္ႏွစ္ကာလအတြင္း အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။   ေစ်းႏႈန္းမ်ားအနက္ အျမင့္ဆုံးေစ်းႏႈန္း High ႏွင့္ အနိမ့္ဆုံးေစ်းႏႈန္း Low မ်ားျဖစ္သည္။ ဥပမာ FMI ရွယ္ယာ၏ လြန္ခဲ့သည့္ ၅၂ပတ္ အတြင္းအျမင့္ဆုံးေစ်းႏႈန္းမွာ ၁၀၅၀၀က်ပ္ ျဖစ္ျပီး AGD ဘဏ္ ရွယ္ယာ၏ အနိမ့္ဆုံး အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ ေစ်းႏႈန္းမွာ ၉၆၀၀က်ပ္ျဖစ္သည္။
   
    Column 3: ကုမၸဏီစေတာ့အမည္ႏွင့္ စေတာ့အမ်ိဳးအစား
   
    ဤ Column တြင္ ေရာင္းဝယ္္သည့္အစုရွယ္ယာ၏ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီအမည္ ကိုေဖာ္ျပထားသည္။ ကုမၸဏီအမည္၏ေနာက္တြင္အထူးစကားလုံးတို သို႔ အကၡရာတစ္ခုခု မပါလွ်င္ ၄င္းအစုရွယ္ယာသည္ သာမန္အစု ရွယ္ယာျဖစ္သည္။ ပါခဲ့လ်ွင္ အျခား အစုရွယ္ယာအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ဇယားပုံတြင္ပါရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္၏ ရွယ္ယာသည္ PF ဟုပါရွိ၍ ဦးစားေပးရွယ္ယာ Preferred အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။
   
    Column 4: Ticker Symbol စေတာ့အကၡရာ
   
    စေတာ့သေကၤတ Ticker သည္ စေတာ့ရွယ္ယာ ၏ အကၡရာအမည္ျဖစ္သည္။ Bloomberg စသည့္ စီးပြားေရးသတင္းရုပ္သံလိုင္းမ်ားကို ၾကည့္လ်ွင္ စေတာ့အကၡရာမ်ားေျပးေနျပီး စေတာ့ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ အတက္အက် ကို ေဘးတြင္ေဖာ္ျပသည္ကို ေတြ႕ရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Ticker Symbol သည္ အစုရွယ္ယာ၏ အတိုေကာက္ အကၡရာအမည္ ျဖစ္သည္။ AAPL သည္ Apple အစုရွယ္ယာ၏ Ticker Symbol ျဖစ္ျပီီး ေအာက္တြင္ ဥပမာျပသည့္ အတိုင္း First Myanmar Investment အစုရွယ္ယာ၏ Ticker Symbol မွာ FMI ျဖစ္သည္။
   
    Column 5: Dividend per Share အစုရွယ္္ယာ တစ္ခုလ်ွင္ေပးသည့္ အျမတ္ေဝစုပမာဏ
   
    ဤ Column တြင္ ေဖာ္ျပပါအမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာတစ္ခုလ်ွင္ ႏွစ္စဥ္ရမည့္ အျမတ္ေဝစု ပမာဏကိုျပထားသည္။ Div သည္ Dividend အျမတ္ေဝစု၏ အတိုေကာက္   ျဖစ္သည္။ ဤ Column ေအာက္တြင္ ဘာမွမေဖာ္ျပထားေသာ ကုမၸဏီသည္ အျမတ္ေဝစု ေပးေဝျခင္းမရွိေသးေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ FMI ၏ ႏွစ္စဥ္ေငြသား အျမတ္ေဝစု သည္ ၂၀၀က်ပ္ ျဖစ္ျပီး AGD ကေတာ့ အျမတ္ေဝစု မေပးေသးဟု ဇယားပုံမွာေတြ႕ ႏိုင္သည္။
   
    Column 6 Dividend Yield အျမတ္ေဝစုရရွိႏႈန္း
   
    အျမတ္ေဝစုေပးေဝမႈပမာဏသည္ ယေန႔ရွယ္ယာ ေပါက္ေစ်း၏ ရာခိုင္ႏႈန္းမည္မ်ွရွိသည္ကို   ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ အျမတ္ေဝစုကိုတည္ျပီး အစုရွယ္ယာ၏ ေပါက္ေစ်းႏွင့္ စားထားျခင္း ျဖစ္သည္။ အစုရွယ္ယာေစ်းတက္သည္ ထက္ ၄င္းမွႏွစ္စဥ္အျမတ္ေဝစုေငြကို ေမ်ွာ္မွန္းလိုသူမ်ား အတြက္အသုံးဝင္သည့္ ရာႏႈန္း ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ပုံတြင္ေဖာ္ျပသည့္ အတိုင္း အျမတ္ေဝစုမ်ားမ်ားလိုခ်င္လ်ွင္ FMI ထက္ MCB ၏ အစုရွယ္ယာကိုေရြးသင့္ပါသည္။ MCB သည္ အျမတ္ေဝစုရရွိႏႈန္းပိုမ်ား၍ မိမိရင္းႏွီးေသာေငြ ၁၀၀က်ပ္လ်ွင္ အျမတ္ေဝစု ၁၀က်ပ္ရရွိမည္ ျဖစ္ျပီး FMI ကမူ ၁၀၀က်ပ္ရင္းမွ ၁က်ပ္ ၅၄ျပားခန္႔သာ ႏွစ္စဥ္ အျမတ္ေဝစုခြဲေပးသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ အျမတ္ေဝစုခြဲေပးမႈမ်ားတိုင္း ပိုေကာင္းသည့္ အစုရွယ္ယာလို႔ေတာ့မဆိုႏိုင္ပါ။
   
    Column 7: Price/ Earnings Ratio သို႔ P/E အခ်ိဳးရလဒ္
   
    အစုရွယ္ယာတစ္ခု၏ ေပါက္ေစ်းႏွင့္ ၄င္းအစုရွယ္ယာကို ထုတ္ေဝသည့္ ကုမၸဏီ၏ အျမတ္ေငြကို မီးေမာင္းထိုးျပေသာ အခ်ိဳးျဖစ္သည္။ ရလဒ္နည္းေလေကာင္းေလျဖစ္သည္။ ရလဒ္ၾကီးေန ေသာ အစုရွယ္ယာ သည္ေစ်းေျမာက္ေနသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ P/E ကို ယေန႔ ေပါက္ေစ်းကို တည္ျပီး Column 9 ရွိ EPS ျဖင့္စားျခင္းမွ ရရွိ ႏိုင္သည္။ P/E သေဘာတရားကိုသိရန္ကို ဥပမာ ဇယားပုံရွိ AGD ဘဏ္၏ P/E ကို ၾကည့္လိုက္ပါ။ P/E ၉ ဆိုသည္မွာ AGD ဘဏ္၏အျမတ္ဝင္ေငြ သည္ မႏွစ္ကအတိုင္းယခုႏွစ္တြင္ ရရွိႏိုင္မည္ ဆိုပါက ဝယ္ေစ်း၏ ၉က်ပ္လ်ွင္ AGD ဘဏ္သည္ ၁က်ပ္ ျပန္ရွာေပးႏိုင္သည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ တိုတို ေျပာေသာ္ AGD စေတာ့ေပါက္ေစ်း၏ ၉က်ပ္တိုင္း သည္ ၁က်ပ္ႏွစ္စဥ္ရွာေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။ FMI ၏ P/E မွာမူ ၈၀ ျဖစ္ေန၍   ႏွစ္စဥ္ ၁က်ပ္ရွာရန္ ၈၀က်ပ္ဖိုး ဝယ္ယူထားရမည္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ေစ်းေျမာက္ေနသည္ဟုဆိုပါသည္။
   
    Column 8: Trading Volume အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မႈအေရအတြက္
   
    အစုရွယ္ယာတစ္ခု၏ တစ္ေန႔တြင္ အေရာင္း အဝယ္ျဖစ္ခဲ့သည့္ အေရအတြက္ပင္ျဖစ္သည္။ ဤ Column ေအာက္ရွိ ဂဏန္းကို သုညႏွစ္လုံး ထပ္တိုး၍ ဖတ္သင့္သည္။ ဥပမာ FMI စေတာ့ အေရာင္း အဝယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္သည္ ၃၀၀ခု မဟုတ္ပဲ ၃၀၀၀၀ခုျဖစ္သည္။
   
    Column 9: Earning Per Share ရွယ္ယာတစ္ခု လ်ွင္ ရရွိေသာ အျမတ္ေငြ
   
    ဥပမာဆိုပါစို႔။ AGD ဘဏ္သည္ မႏွစ္က အျမတ္ေငြ က်ပ္ သိန္း ၁၁၁၁ ဝင္ခဲ့သည္။ AGD ဘဏ္မွထုတ္ေဝထားေသာ ရွယ္ယာစုစုေပါင္း အေရအတြက္မွာ တစ္သိန္းခုတိတိျဖစ္လ်ွင္ ရွယ္ယာတစ္ေစာင္ျခင္းစီ၏ အျမတ္ေငြမွာ ၁၁၁၁က်ပ္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ AGD အစုရွယ္ယာ၏ EPS မွာ ၁၁၁၁က်ပ္ ျဖစ္ေလသည္။ EPS သည္ ရွယ္ယာတစ္ခု၏ မႏွစ္က ရရွိခဲ့သည့္ အျမတ္ဝင္ေငြကိုျပသည္။ ပုံတြင္ FMI သည္ မႏွစ္က ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ ၁၆၄ က်ပ္သာ အျမတ္ေငြအျဖစ္ဝင္ခဲ့ပါသည္။
   
    Column 10 & 11: Day High and Low
   
    ယေန႔ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ အစုရွယ္ယာ ေစ်းႏႈန္းမ်ား အနက္ အျမင့္ဆုံး High ႏွင့္ အနိမ့္ဆုံး Low ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္သည္။ ဇယားပုံတြင္ FMI စေတာ့သည္ အမ်ားဆုံးေစ်းႏႈန္း ၁၃၃၀၀က်ပ္ ႏွင့္ အနည္းဆုံးေစ်းႏႈန္း ၁၂၉၀၀က်ပ္ျဖင့္ အေရာင္း အဝယ္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
   
    Column 12: Previous Close မေန႔ကအပိတ္ေစ်း
   
    ဇယားပုံအတိုင္းဆိုလ်ွင္ ယေန႔ ဧျပီလ ၁၀ရက္ ဆိုပါက မေန႔ကဧျပီလ ၉ရက္ေန႔ အိပ္ခ်ိန္းပိတ္ခ်ိန္ မတိုင္မီွ ေနာက္ဆုံးအေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ အစုရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းျဖစ္သည္။
   
    Column 13: Close Price အပိတ္ေစ်း
   
    အပိတ္ေစ်းဆိုသည္မွာ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းမပိတ္မွီ ေနာက္ဆုံးအေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ စေတာ့ ရွယ္ယာ၏ ေစ်းႏႈန္းျဖစ္သည္။ အပိတ္ေစ်းႏွင့္ ပတ္သက္၍သိရမည္မွာ အပိတ္ေစ်းအတိုင္း ေနာက္ေန႔တြင္ အစုရွယ္ယာမ်ားကို ဝယ္ယူလို႔ ရခ်င္မွရမည္ဆိုတာပဲျဖစ္သည္။ စေတာ့ေစ်းကြက္ တြင္ အစုရွယ္ယာမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းသည္ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း ပိတ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ပင္ အျမဲတေစ ေျပာင္းလဲေနႏိုင္သည္။ အပိတ္ေစ်းသည္ ေသခ်ာေပါက္ဝယ္လို႔ရမည့္ ေစ်းႏႈန္းမဟုတ္ေသာ္ လည္း မိမိကမည္မ်ွေပး၍ အစုရွယ္ယာတစ္ခုကို ဝယ္သင့္ ေရာင္းသင့္သည္ကို ႏႈိင္းယွဥ္ ညႊန္ျပႏိုင္ေသာ ေစ်းႏႈန္းတန္ဖိုးတစ္ခုသာျဖစ္သည္။
   
    Column 14 & 15: Net Change & Rate အေျပာင္း အလဲပမာဏႏွင့္ ေျပာင္းလဲႏႈန္း
   
    အစုရွယ္ယာတစ္ခု၏ မေန႔က အပိတ္ေစ်းႏႈန္းမွ မည္မ်ွပမာဏ အတက္အက်ျဖစ္သြားသည္ကို ျပသည္မွာ Net Change ပင္ျဖစ္သည္။ ဇယားပုံတြင္ FMI စေတာ့သည္ ဧျပီလ ၉ ရက္ေန႔ အပိတ္ေစ်းတြင္ ၁၂၈၀၀က်ပ္ရွိရာမွ ဧျပီ ၁၀ရက္ တြင္ ၁၃၀၀၀က်ပ္ရွိခဲ့သျဖင့္ Net Change မွာ ၂၀၀က်ပ္ အတက္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ FMI ၏ စေတာ့မွာ ဧျပီလ ၉ရက္ေန႔က ေစ်းႏႈန္းမွ ၁ ဒသမ ၅၆ ရာခိုင္ႏႈန္း အတက္ျပ ခဲ့သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ထို အတက္ျပ သည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ Change Rate ေျပာင္းလဲႏႈန္းျဖစ္သည္။ သတင္းဌာနမ်ားက စေတာ့ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို TV တြင္ ေဖာ္ျပရာတြင္ လက္ရွိအေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ေစ်းႏႈန္း၊ ၄င္း၏ေဘးတြင္ မေန႔ကအပိတ္ေစ်းမွ မည္မ်ွေျပာင္းလဲသည္ကိုျပသည္ ေျပာင္းလဲႏႈန္း Change Rate ကိုသာအဓိကေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္။ Change Rate သည္ စိမ္းေနလ်ွင္ အတက္ျပသည့္ စေတာ့ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ျပီး အနီေရာင္ျဖစ္ေနပါက မည္မ်ွက်ဆင္းသြားသည္ကို ျပသည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ျဖစ္သည္။ အခုဆိုလ်ွင္စေတာ့ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို တင္ျပလို႔ျပီးပါျပီ။
    ၄င္းတို႔ကို ၾကည့္လ်ွင္ စေတာ့ေစ်းႏႈန္းတစ္ခု၏ ေပးသင့္ေသာ တန္ဖိုးကို အနည္းႏွင့္အမ်ား သိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စေတာ့တစ္ခု၏ ေပါက္ေစ်းဆိုသည္ကို ေစ်းကြက္တြင္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေနသည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ၾကည့္၍ ပ်ွမ္းမ်ွအားျဖင့္ အေရာင္း အဝယ္ျဖစ္ႏိုင္မည့္ ေစ်းႏႈန္းဟုသာ သတ္မွတ္ ရပါမည္။ ယခုတင္ျပခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ စေတာ့ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္ျပီး စေတာ့ရွယ္ယာတစ္ခုကို ဝယ္ယူ ရင္းႏွီး သင့္မသင့္ ဆုံးျဖတ္ရန္ ပိုင္းျခားသုံးသပ္ခ်က္ Analysis လုပ္နည္းမ်ား မဟုတ္ေသးပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ စေတာ့ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ရုံျဖင့္အစုရွယ္ယာတစ္ခု၏ စစ္မွန္သည့္ တန္ဖိုးကို မသုံးသပ္ႏိုင္ပါဟုေျပာလိုပါသည္။ ေစ်းကြက္ရွိ ေပါက္ေစ်းသည္ အစုရွယ္ယာတစ္ခု၏ အစစ္အမွန္တန္ဖိုးႏွင့္ အျမဲကင္းကြာေနတတ္သည္ ကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူတိုင္း ႏွလုံးသြင္းထားရပါမည္။ Source-MOI
http://www.entrepreneursme.com/article-detail/2566
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့
    ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္
    www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)
    ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း
    Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)
    ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။


No comments:

Post a Comment