ကိုယ့္ဘ၀ထဲကို တံခါးမရွိ၊ဓားမရွိ၀င္ခြင့္ရေနတဲ့ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ား


ဆိုရွယ္မီဒီယာ သုံးေနတယ္ဆိုရင္ ဒါေလးဖတ္ၾကည့္ပါ။
*********************************
.
ဆိုရွယ္မီဒီယာမွာ အေကာင့္အသစ္ဖြင့္တဲ့အခါ၊ ဖုန္းမွာ အက္ပလီေကးရွင္းတစ္ခု အင္စေတာ လုပ္တဲ့အခါ သေဘာတူညီမႈ (terms of service) ေတြကို မဖတ္ဘဲ အလြယ္တကူ Yes လုပ္ၿပီး သေဘာတူလိုက္ၾကတာ မ်ားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း အဲဒီလို လူေတြထဲက တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီသေဘာတူညီမႈေတြမွာ ေရးထားတာေတြဟာ ထဲထဲ၀င္၀င္လိုက္ဖတ္ၾကည့္ရင္ ေတာ္ေတာ္လန္႔စရာ ေကာင္းပါတယ္။ ေအာက္က စာပိုဒ္ေတြဟာ Instagram ရဲ့ အေကာင့္စဖြင့္စဥ္မွာ Yes လို႔ ေပးရတဲ့ သေဘာတူညီမႈ တစ္ခ်ိဳ႕ကို နားလည္လြယ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ထားတာပါ။ ဖတ္ၾကည့္ပါ။
.
(သင္ = ဆိုရွယ္မီဒီယာ သုံးစြဲသူ။ ကၽြႏု္ပ္ = ဆိုရွယ္မီဒီယာ ကုမၸဏီ)
.
- သင္တင္ေသာ ဓာတ္ပုံႏွင့္ ပိုစ့္မ်ားကို သင္ပိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ သင္တင္သမွ်ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔သာမက ကၽြႏု္ပ္တို႔ ခြင့္ျပဳေသာ မည္သူမဆို သုံးစြဲခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။ အျခားသူမ်ားကို ထိုသို႔ သုံးစြဲခြင့္ျပဳသည့္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ပိုက္ဆံရေကာင္း ရႏိုင္ေသာ္လည္း သင့္အား ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။ (ကိုယ့္အခ်က္အလက္ကို သူတို႔ႀကိဳက္တဲ့သူကို ေရာင္းစားလို႔ ရတယ္ဆိုတဲ့သေဘာ)
.
- သင္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိမ္းဆည္းႏိုင္သည္။ သုံးစြဲႏိုင္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ရွယ္ႏိုင္သည္။ ကို္ယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္မ်ားဟုဆိုရာတြင္ ေအာက္ပါ အရာမ်ား အားလုံး အက်ဳံး၀င္သည္။
.
• သင့္နာမည္
• သင့္ အီးေမးလ္
• သင့္ေက်ာင္း
• သင့္ေနရပ္ လိပ္စာ
• သင့္ ဓာတ္ပုံမ်ား
• သင့္ ဖုန္းနံပါတ္
• သင္ like လုပ္ထားေသာ အရာမ်ား
• သင္လည္ပတ္ထားေသာ ေနရာမ်ား
• သင္၏ friendlist ထဲမွ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ား
• သင္ ဆိုရွယ္မီဒီယာကို မည္သုိ႔ မည္မွ် အသုံးျပဳသည္
• သင္ မည္သူႏွင့္ ခ်က္တင္လုပ္ထားသည္
.
အစရွိသည္တို႔ အားလုံးအက်ဳံး၀င္သည္။ ထုိ႔မွ်သာမက ႏွစ္ကိုယ္ၾကားမက္ေဆ့ခ်္ပို႔ထားေသာ ခ်က္ေဘာက္စ္မ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားလည္း အက်ဳံး၀င္သည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အရာမ်ားသာမက အျခားမည္သည့္အခ်က္အလက္မဆို ကၽြႏု္ပ္တို႔ အသုံးျပဳခြင့္ ရွိသည္။
.
- သင္၏ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေစာင့္ၾကည့္မည္။ သင္၏ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီဆက္စပ္ေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ သင့္ထံ ပို႔ခြင့္ရွိသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ ေၾကာ္ျငာမ်ားသည္ သင့္အေနျဖင့္ ေၾကာ္ျငာအျဖစ္ သိသာခ်င္မွ သိသာမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဤသုိ႔ ျပဳမူေနျခင္းအား သင့္အေနျဖင့္ တားျမစ္ပိုင္ခြင့္မရွိ။
.
- သင္ အသုံးျပဳေနေသာ ဆိုရွယ္မီဒီယာဆိုဒ္ တစ္ခုလုံးကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ ေျပာင္းလဲခြင့္၊ ရပ္ဆိုင္းခြင့္ ရွိသည္။ သင္အသုံးမျပဳႏိုင္ေအာင္လည္း သင့္အား ႀကိဳတင္အသိေပးစရာမလိုဘဲ တားျမစ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ သင္ တင္သမွ်ေသာ ပို႔စ္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စိတ္ႀကိဳက္ ဖ်က္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ဤသုိ႔ ဖ်က္ျခင္းအတြက္ သင့္အား အေၾကာင္းျပခ်က္ ေပးရန္မလိုမကဲ့သုိ႔ သင္သည္လည္း နစ္နာေၾကး တစ္စုံတစ္ရာ ရမည္မဟုတ္။ သင့္အေနျဖင့္လည္း ကြန္ပလိန္းတက္ခြင့္ မရွိပါ။
.
- သင္အသုံးျပဳေနေသာ username ကို ဆက္လက္သုံးစြဲျခင္း မျပဳရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္ မလိုဘဲ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ တားျမစ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။
.
- သင္ တင္သမွ်ေသာ ပို႔္စ္တိုင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေစာင့္ၾကည့္ခြင့္၊ ျပင္ဆင္ခြင့္၊ ဖ်က္ခြင့္ရွိသည္။ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္လွ်င္ေသာလည္းေကာင္း၊ ယခုေဖာ္ျပထားေသာ ဆိုရွယ္မီဒီယာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ စည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ထိုသို႔ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားအတြက္ မည္သည့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာသုံးစြဲသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္မွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘက္မွ တာ၀န္ခံမည္၊ တာ၀န္ယူမည္ မဟုတ္။ သို႔ေသာ္ သင္ခ်ိဳးေဖာက္လွ်င္ သင္တာ၀န္ယူရမည္။ သင့္တြင္ လုံး၀ တာ၀န္ရွိသည္။
.
ကဲ ဒါေတြကို ဖတ္ၾကည့္ရင္ ကိုယ့္ဘက္က ေတာ္ေတာ္သတိထားရမယ္ဆိုတာ ေပၚလြင္ပါတယ္။ အခု ဘာသာျပန္ထားတာ သေဘာတူညီမႈ စည္းမ်ဥ္းထဲက တစ္ခိ်ိဳ႕ကိုပဲ ျပန္ထားတာပါ။ တကယ္တမ္းဖတ္ၾကည့္ရင္ သေဘာတူညီခ်က္က စာမ်က္ႏွာ ၁၇ မ်က္ႏွာေလာက္ရွိပါတယ္။ (ျမန္မာျပည္မွာ အိမ္၀ယ္ကား၀ယ္လုပ္ရင္ေတာင္ စာခ်ဳပ္က ၂မ်က္ႏွာ ၃ မ်က္ႏွာပဲ ရွိတတ္ပါတယ္) သုံးစြဲသူဘက္က တစ္ခုမွ အသာစီးမရပါဘူး။ အခုေရးထားတာ အင္စတာ ဂရမ္စည္းမ်ဥ္းဆိုေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပားျပား၀ပ္ေအာင္ ကိုးကြယ္ေနတဲ့ ေဖ့စ္ဘုတ္လည္း သိပ္မကြာပါဘူး။ (တရားသာ ေန႔တိုင္းထိုင္ခ်င္မွ ထိုင္မယ္။ ဘုရားကို ေန႔တိုင္း ရွိခိုးခ်င္မွ ရွိခိုးမယ္။ ဒါကိုေတာ့ ေန႔တိုင္းသုံးၾကတယ္ မဟုတ္လား)
.
အိုင္တီနည္းပညာဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘ၀ထဲကို ေတာ္ေတာ္ထိုးေဖာက္ေနရာယူလာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖုန္းကို အိပ္ယာေဘးမွာ ထားအိပ္ၾကပါတယ္။ အိမ္သာထဲက ဓာတ္ပုံကို ရိုက္တင္ၾကပါတယ္။ ကိုယ္ဘယ္ေရာက္ေနသလဲ ခ်က္ကင္ ၀င္ၾကပါတယ္။ သြားမယ့္ေနရာကို မေရာက္ခင္ကတည္းက ဘယ္ေနရာကို ခရီးသြားေနသည္ဆိုၿပီး ႀကိဳတင္ေၾကျငာပါတယ္။ အရင္တုန္းက အိမ္ကိုလာလည္မွ ၾကည့္လို႔ရတဲ့ ဆက္တီစားပြဲေပၚက ကိုယ့္ရဲ႕ မိသားစု အယ္ဘမ္ေတြကို ဆိုရွယ္မီဒီယာေပၚတင္ၾကပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ကၽြန္ေတာ့္တို႔ရဲ႕ ဆိုရွယ္မီဒီယာ အသုံးျပဳပုံေပၚမူတည္ၿပီး ကိုယ့္အိမ္ေပၚကို၊ ကိုယ့္ဘ၀ထဲကို သူစိမ္းေတြကို တံခါးမရွိ၊ ဓားမရွိ ၀င္ခြင့္ေပးေနသလို ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ဆိုရွယ္မီဒီယာဟာ ေကာင္းတာ ရွိသလို ဆိုးတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အားလုံးလည္း သတိထားႏိုင္ေအာင္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္လည္း သတိေပးရင္း ဒီစာေလး ေရးလုိက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ။
Htet Nay Lin Oo


Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)