ဂဏန္းေဗဒင္မွလာေသာအက်ိဳးေပးလုပ္ငန္း


ကိုယ့္ဘ၀ အတြက္ အသက္ေမြး ၀မ္းေၾကာင္း အလုပ္ ေရြးခ်ယ္ တဲ့ ကိစၥအတြက္အခု တင္မွာက ကိုယ့္ရဲ့ အဂၤလိပ္ေမြး ရက္ ေမြးဂဏန္းကို အေျခခံၿပီး ေရြးခ်ယ္တာပါ။ အဲဒီေတာ့ ကိုယ္က ဘာဂဏန္း သမားလဲေပါ့။ ကိုယ္ရဲ့ ေမြးဂဏန္းကို အေျခခံၿပီး မိမိဘ၀ ဘာလုပ္ငန္းနဲ႔ အက်ိဳးေပးတယ္။

သင့္ေတာ္ တယ္ဆိုတာကိုစနစ္တက် ေရြးခ်ယ္ ႏိုင္ၾက ပါေစေၾကာင္း ေစတ နာေကာင္းျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

(၁) ဂဏန္းပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္အက်ိဳးေပးအလုပ္

အင္ဂ်င္နီယာ
အယ္ဒီတာ
စာေရးဆရာ
လွ်ပ္စစ္ထူးခြ်န္ပညာရွင္
ဆန္းသစ္တီထြင္သူ
ေက်ာင္းဆရာ
လုပ္ငန္းတစ္ခု၏ေခါင္းေဆာင္
အႀကီးအကဲ
အေရာင္းအ၀ယ္ကိုယ္စားလွယ္။

(၂) ဂဏန္းပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္အက်ိဳးေပးအလုပ္

ဂီတပညာရွင္
အႏုပညာရွင္
ပန္းပုလုပ္ငန္း
စာရငး္စစ္
ႏိုင္ငံေရးသမား
အစိုးရအရာရွိ
အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း

(၃) ဂဏန္းပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္အက်ိဳးေပးအလုပ္

ေဆး၀ါးပစၥည္း
အစားအေသာက္
အလွအပပစၥည္းအေရာင္းအ၀ယ္
စကားေျပာေကာင္းက ေၾကာ္ျငာကိုယ္စာလွယ္
ဒီဇိုင္းပညာရွင္
အခမ္းအနားျပင္ဆင္ျခင္း

(၄) ဂဏန္းပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္အက်ိဳးေပးအလုပ္

ေဘာဂေဗဒပညာရွင္
ပံုႏွိပ္ပညာရွင္
ဒီဇိုင္းေရးဆြဲသူ
လွ်ပ္စစ္ပညာရွင္
အေဆာက္အဦးပညာရွင္
စာရင္းစစ္
အ၀ယ္ေတာ္
ဘဏ္အရာရွိ
မန္ေနဂ်ာ
ဗိသုကာပညာရွင္
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း
လက္ႏွိပ္စက္ႏွင့္ ကြန္ျပဴတာ
စိတၱေဗဒပညာရွင္
ဂႏၶာရီပညာရွင္
စာေရးဆရာ
အယ္ဒီတာ
႐ုပ္ရွင္ပညာရွင္
သိပၸံပညာရွင္
ေ၀ဖန္ေရးသမား
ေလာကီေရးရာ

(၅) ဂဏန္းပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္အက်ိဳးေပးအလုပ္
စိတၱေဗဒပညာရွင္
ဂႏၶာရီပညာရွင္
စာေရးဆရာ
အယ္ဒီတာ
႐ုပ္ရွင္ပညာရွင္
သိပၸံပညာရွင္
ေ၀ဖန္ေရးသမား
ေလာကီေရးရာ

(၆) ဂဏန္းပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္အက်ိဳးေပးအလုပ္

ေဆးပညာရွင္
သူနာျပဳဆရာမ
ေက်ာင္းဆရာ
ပန္းခ်ီဒီဇိုင္းပညာရွင္
တရားေဟာဆရာ
အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း
အဆိုေတာ္

(၇) ဂဏန္းပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္အက်ိဳးေပးအလုပ္

နကၡတ္ပညာရွင္
ေ၀ဒဆရာ
လကၡဏာဆရာ
ေရွ႕ေန
ပါေမာကၡ
ဘုန္းႀကီး
ေက်ာင္းဆရာ
စာေရးဆရာ
စဥ္းစားေ၀ဖန္သူ
ေရွ႕ေဟာင္းပစၥည္းထိမ္းသိမ္းသူ
သိပၸံပညာရွင္

(၈) ဂဏန္းပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္အက်ိဳးေပးအလုပ္

အင္ဂ်င္နီယာ
ေရွ႕ေန
ဘဏ္အရာရွိ
ကုန္သည္
ထုပ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ဒါ႐ိုက္တာ
စည္း႐ံုးေရးမႈး
စီးပြားေရးအၿကံေပး
သတင္းစာကိုယ္စာလွွယ္

(၉) ဂဏန္းပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္အက်ိဳးေပးအလုပ္

ဆရာ၀န္
ေရွ႕ေန
ေက်ာင္းဆရာ
အမ်ားအက်ိဴးေဆာင္ရြက္ေသာအလွဴရွင္
ကမၻာလွည့္ခရီးသြား
ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ပါတ္သက္ေသာလုပ္ငန္း


နည္းနည္းေတာ့ ေယဘုယ် ဆန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပညာရပ္ တစ္ခု အေနႏွင့္ တင္ေပး လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာ.ရိုးရာေဗဒင္ပညာရပ္
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)