Latest News

Friday, November 11, 2016

"အေမရိကန္ သမၼတသစ္ ထရမ့္ရဲ႕ ပထမဆုံး ရက္ ၁၀၀ ဘာေတြလုပ္မလဲ"

 ထုတ္ျပန္ထားျပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ အတိုခ်ဳပ္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။)

ဝါရွင္တန္ႏုိင္ငံေရးေလာကကို ၾကီးစိုးထားတဲ့ အက်င့္ပ်က္မႈေတြ၊ အက်ဳိးစီးပြားေရွ႕တန္းတင္မႈေတြကို ဖယ္ရွားဖို႕အတြက္ -

(၁) ကြန္ဂရက္အမတ္ေတြရဲ႕ သက္တမ္းကန္႕သတ္ဖို႕ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ အဆိုျပဳမယ္။ (လက္ရွိ ကြန္ဂရက္အမတ္ သက္တမ္း အကန္႔အသတ္မရွိ)

(၂) (စစ္တပ္၊ လူထုလုံျခဳံေရး၊ လူထုက်န္းမာေရးေတြကလြဲလို႕) ဗဟိုအစိုးရဝန္ထမ္းေတြ ေလွ်ာ့ခ်မယ္။

(၃) ဗဟိုအစိုးရလုပ္ထုံးလုပ္နည္းအသစ္တိုင္းအတြက္ လက္ရွိ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ၂ ခုကို ဖယ္ရွားမယ္။

(၄) အိမ္ျဖဴေတာ္နဲ႕ လႊတ္ေတာ္မွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္တဲ့ ဝန္ထမ္းေတြ အလုပ္ကနားျပီး ၅ ႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံေရးမွာ င္ပါျပီး ေလာ္ဘီီမလုပ္ဖို႕ လုပ္မယ္။

(၅) ျပည္ပႏုိင္ငံတစ္ခုခုအတြက္ ေလာ္ဘီလုပ္တဲ့ အိမ္ျဖဴေတာ္အရာရွိေတြကို တစ္သက္တာလုံး လုပ္ကိုင္ခြင့္ ပိတ္ပင္မယ္။


(
(၆) အေမရိကန္ေရြးေကာက္ပြဲေတြအတြက္ ေငြရွာေပးတဲ့ ျပည္ပေလာ္ဘီေတြ အျပီးတိုင္ပိတ္ပင္မယ္။

အေမရိကန္ လုပ္သားေတြကို ကာကြယ္ဖို႕အတြက္ -

(၁) ေျမာက္အေမရိက လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္မႈသေဘာတူညီခ်က္ NAFTA ကေန အေမရိကန္ ႏႈတ္ထြက္ဖို႕၊ ဒီသေဘာတူညီခ်က္ရဲ႕ ပုဒ္မ ၂၂၀၅ အရ ျပန္ေဆြးေႏြးမယ္။

(၂) ပစိဖိတ္ျဖတ္ေက်ာ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ Trans-Pacific Partnership ကေန ႏႈတ္ထြက္ေၾကာင္း ေၾကညာမယ္။

(၃) တရုတ္ႏုိင္ငံကို ေငြေၾကးကစားေနတဲ့ ႏုိင္ငံအျဖစ္ တံဆိပ္ကပ္ဖို႕ ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးကို ညႊန္ၾကားမယ္။

(၄) အေမရိကန္ အလုပ္သမားေတြအေပၚ မမွ်မတ ျဖစ္ေစတဲ့ ျပည္ပႏုိင္ငံေတြရဲ႕ ကုန္သြယ္မႈ ခ်ဳိးေဖာက္တာေတြ အားလုံးကို စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ဖို႕၊ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးနဲ႕ ကုန္သြယ္ေရး ကိုယ္စားလွယ္ကို ညႊန္ၾကားမယ္။ အေမရိကန္ဥပေဒေတြ၊ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒေတြကို သုံးျပီး ဒီခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကို အေရးယူဖို႕ ညႊန္ၾကားမယ္။

(၅) အလုပ္အကိုင္ေတြ ဖန္တီးေပးေနတဲ့ ေယလေက်ာက္၊ ေရနံ၊ ဓါတ္ေငြ႕နဲ႕ သန္႕ရွင္းတဲ့ ေက်ာက္မီးေသြး အပါအဝင္ စြမ္းအင္အရန္ ထုတ္လုပ္ေရးနယ္ပယ္မွာ ကန္႕သတ္ထားတဲ့ ေဒၚလာ ၅၀ ထရီလီယံ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္မယ္။

(၆) ကီးစတုန္းပိုက္လိုင္းလိုမ်ဳိး အေရးၾကီးတဲ့ စြမ္းအင္စီမံကိန္းေတြကို ပိတ္ပင္ထားတဲ့ အိုဘားမား-ကလင္တန္လက္ထက္ ပိ္တပင္ထားတာေတြ ဖယ္ရွားေပးျပီး ဆက္လုပ္ခိုင္းမယ္။

(၇) ကုလသမဂၢသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ရံပုံေငြကို ထည့္ေနရတဲ့ ဘီလီယံနဲ႕ခ်ီတဲ့ ပမာဏကို ပယ္ဖ်က္မယ္။ ဒီေငြေတြကို အေမရိကန္ႏုိင္ငံအတြင္း ေရနဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအုံေတြ တည္ေဆာက္ေရးမွာ သုံးမယ္။

လုံျခဳံေရးနဲ႕ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ -

(၁) အိုဘားမားလက္ထက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ အေျခခံဥပေဒနဲ႕ မညီတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအမိန္႕ေတြ၊ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ၊ အမိန္႕ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြ အကုန္လုံး ပယ္ဖ်က္မယ္။

(၂) လစ္လပ္ေနတဲ့ တရားရုံးခ်ဳပ္တရားသူၾကီး တစ္ေနရာအတြက္ (ထရမ့္) ေရြးထားတဲ့ တရားသူၾကီး ၂၀ ဦးစာရင္းကေန အမည္တင္သြင္းမယ္။ ဒီတရားသူၾကီးဟာ အေမရိကန္ အေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႕ ျဖစ္တယ္။

(၃) Sanctuary Cities ေတြအတြက္ ခြဲေဝေပးထားတဲ့ ဘတ္ဂ်က္ေငြေတြ ရုပ္သိမ္းမယ္။

(၄) တရားမဝင္ ဝင္လာတဲ့သူ ၂ သန္းေက်ာ္ကို ႏိုင္ငံအတြင္းက ႏွင္ထုတ္တာ စလုပ္မယ္။ သူတို႕ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြ ေရာက္ျပီး ျပန္မလာႏိုင္ေအာင္ ဗီဇာ ေပးမွာ မဟုတ္ဘူး။

(၅) ေနာက္ေၾကာင္းစိစစ္ရတာ စိတ္ခ်လို႕မရတဲ့ အၾကမ္းဖက္ ေဒသေတြက လူေတြ ျပည္ဝင္ခြင့္ ရပ္ဆိုင္းမယ္။ ဝင္လာမယ့္ သူေတြ အကုန္လုံးရဲ႕ ကိုယ္ေရးေနာက္ေၾကာင္း စိစစ္တာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ လုပ္မယ္။

ကြန္ဂရက္နဲ႕ ေပါင္းျပီး လုပ္မယ့္ ကိစၥေတြက -

(၁) Middle Class Tax Relief And Simplification Act ဥပေဒ ျပဌာန္းမယ္။ ဒီဥပေဒက တစ္ႏွစ္ကို စီးပြားေရး ၄% တိုးတက္ေစျပီး အလုပ္အကိုင္ အသစ္ ၂၅ သန္း ဖန္တီးေပးႏိုင္မယ္။

(၂) The Offshoring Act ပယ္ဖ်က္မယ္။ ကုမၸဏီေတြ ျပည္ပႏုိင္ငံေတြကို မေရႊ႕ႏုိင္ေအာင္ အခြန္ျမွင့္မယ္။ အျပင္မွာ ကုန္ထုတ္ျပီး ထုတ္ကုန္ေတြ အေမရိကန္ကို ျပန္ပို႕ေတာ့ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေတြ ေပးထားတယ္။ ဒါေတြကို ကိုင္တြယ္မယ္။

(၃) American Energy & Infrastructure Act ျပဌာန္းမယ္။ PPP ညီမွ်ေအာင္ လုပ္မယ္။ အခြန္မက္လုံးကေန ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြ တက္လာေအာင္လုပ္မယ္။ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း အေျခခံ အေဆာက္အအုံမွာ ေဒၚလာ ၁ ထရီလီယံ ျဖစ္လာေအာင္ တိုက္တြန္းမယ္။

(၄) School Choice And Education Opportunity Act ျပဌာန္းမယ္။ မိဘေတြ ကိုယ့္သားသမီးေတြကို ၾကဳိက္တဲ့ေက်ာင္း ပို႕ေစမယ္။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာေရးနဲ႕ နည္းပညာေက်ာင္းေတြ ျမွင့္တင္မယ္။ ၂ ႏွစ္နဲ႕ ၄ ႏွစ္ သင္ၾကားေစမယ္။

(၅) Obamacare Act ကို အစားထိုးမယ္။ Obamacare တစ္ခုလုံး ဖ်က္မယ္။ Health Savings Accounts ေတြနဲ႕ အစားထိုးမယ္။ FDA က ၾကဳိးနီစနစ္ေတြ ဖယ္ရွားမယ္။ FDA မွာ အစစ္ေဆးခံဖို႕ ေဆးေပါင္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္ ေစာင့္ေနရတာ ၾကာျပီ။ အသက္ကယ္ စိစစ္မႈေတြ လ်င္ျမန္လာေအာင္ လုပ္မယ္။

(၆) Affordable Childcare and Eldercare Act ျပဌာန္းမယ္။ ကေလးသူငယ္ေတြနဲ႕ သက္ၾကီးရြယ္အိုေတြအတြက္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ လုပ္မယ္။

(၇) Illegal Immigration Act ဖ်က္သိမ္းမယ္။ မကၠဆီကို နယ္စပ္မွာ တံတိုင္း ေဆာက္မယ္။

(၈) Community Safety Act ျပန္လုပ္မယ္။ Task Force On Violent Crime ဖြဲ႕စည္းျပီးေတာ့ ရာဇဝတ္မႈေတြ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးေတြ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေအာင္ လုပ္မယ္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြ၊ ဥပေဒစိုးမိုးေရးေအဂ်င္စီေတြကို ဘ႑ာေငြတိုးျမွင့္ေပးျပီး ရာဇဝတ္သားေတြ ေထာင္ထဲပို႕၊ လူဆိုးဂိုဏ္းေတြ ျဖဳိခြင္းႏိုင္ေအာင္ လုပ္မယ္။

(၉) National Security Act ျပန္ခိုင္မာေအာင္ လုပ္မယ္။ စစ္အသုံးစရိတ္ ျမွင့္တင္မယ္။ စစ္ျပန္စစ္မႈထမ္းေဟာင္းေတြကို ကူညီေထာက္ပံ့မႈ ျမွင့္တင္မယ္။ ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈေတြ ကာကြယ္ႏုိင္ေအာင္ လုပ္မယ္။

(၁၀) Corruption in Washington Act နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးျခစားတာေတြ ရွင္းမယ္။

ဒီေလာက္ဆို အိမ္ျဖဴေတာ္ ထရမ့္ေရာက္လာရင္ ဘာေတြ ျဖစ္လာမလဲ မွန္းဆၾကည့္ႏုိင္မယ္ ထင္ပါတယ္။
Zaw Htay
November 10 at 2:33am ·

Link : http://www.npr.org/…/here-is-what-donald-trump-wants-to-do-…