ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိရင္ စိတ္ကူးယဥ္ အစုုိးရေတာင္ က်ရႈံးခဲ့ရေသာ သင္ခန္းစာ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ရဲ႕ တုုိက္ရုုိက္ ေရြးခ်ယ္မႈနဲ႔ က်ေနာ္ သာလြန္ေဇာင္းထက္ ၊ ကုုမုုျဒာက သတင္းေထာက္ နန္းလြင္၊ ဒီဗီဘီသတင္းေထာက္ ကုုိေမာေျပတုုိ႔ ပုုိလန္ႏုုိ္ငံ National School of Public Administration က ပိုု႔ခ်တဲ့ Strategic Economic Needs and Security Exercise ကိုု သြားေရာက္ သင္ယူခဲ့ရ ပါတယ္။

NLD ပါတီက ဗဟုုိအလုုပ္အမႈေဆာင္ ဦးဟံသာျမင့္၊ ဦးေမာင္ေမာင္ဦး( ယခုု အင္းစိန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ႏွင့္ ပါတီစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး)၊ ကုုိမ်ဳိးရန္ေနာင္သိမ္း(ေဗဒါေက်ာင္း) ၊ ေဒါက္တာ ခင္ေဇာ္၀င္း၊ ေဒါက္တာဖုုန္း၀င္း(မဂၤလာျမန္မာ) ၊ ေဒၚယူဇာေမာ္ထြန္း(မဂၤလာျမန္မာ) ၊ ေဒၚေနရီဗေဆြ၊ အနဂၢ(အဆုုိေတာ္) ၊ အဆုုိေတာ္သံသာ၀င္း အပါအ၀င္ ပါတီစုုံက လူ ၅၂ ဦး ပါ၀င္ပါတယ္။

သင္တန္းက စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔ကေနၿပီး ၇ ရက္ေန႔အထိ ၀ါေဆာၿမိဳ႕၊ KRAJOWA SZKOLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ မွာ ျပဳလုုပ္တာပါ။

သမၼတေဒါက္တာခင္ေဇာ္၀င္းကိုု မႀကိဳက္ဘူး
====================

ပိုုလန္ေရာက္တာနဲ႔ က်ေနာ္တုုိ႔ကိုု အခရုုိနာ အစုုိးရ တစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းေပးၿပီး အစုုိးရ တစ္ရပ္ရဲ႕ လုုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကိုု လုုပ္ေဆာင္ေစပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာေတြမွာ ၀န္ႀကီးေတြ စီမံခန္႔ခြဲရတဲ့ တုုိင္းျပည္ ဘ႑ာေရးဆုုိင္ရာ အပါအ၀င္ အစုုိးရ တစ္ရပ္ လုုပ္ေဆာင္ရမယ့္ လုုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကိုု Software နဲ႔ သြင္းထားပါတယ္။

ပထမဆုုံး အခရုုိနာအစုုိးရ(စိတ္ကူးယဥ္ႏုုိင္ငံ) ရဲ႕ သမၼတ ေဒါက္တာခင္ေဇာ္၀င္းကိုု ခန္႔အပ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ ပြဲဆူေတာ့တာပါပဲ။ ေဒါက္တာခင္ေဇာ္၀င္းကိုု သမၼတ အျဖစ္က ေျပာင္းေပးပါ။ သူ႕ေအာက္မွာေတာ့ မလုုပ္ခ်င္ဘူးဆုုိတဲ့ ေတာင္းဆုုိမႈေတြ ႏုုိင္ငံေရးပါတီက လူေတြဆီက စထြက္လာပါတယ္။

သင္တန္းတာ၀န္ရွိသူေတြကုုိ စၿပီး ေစာဒက တက္ၾကေပမယ့္ သင္တန္းတာ၀န္ရွိသူေတြက သမၼတ ေျပာင္းမေပးႏုုိင္ေၾကာင္းနဲ႔ အဆင္ေျပေအာင္ လုုပ္ၾကဖိုု႔ မွာလုုိက္ ပါတယ္။

စိတ္ကူးယဥ္အစုုိးရမွာေတာင္ ကိုုယ္မႀကိဳက္တဲ့လူပါရင္ ခ်က္ခ်င္းတုုံ႔ျပန္တတ္တဲ့ ျမန္မာေတြ အက်င့္ကိုု ပိုုလန္ေတြ က သိပ္ၿပီး သေဘာမက်တဲ့ပုုံစံ ေတြ႕ရပါတယ္။

၀န္ႀကီးဌာနေတြ အခ်င္းခ်င္း ရန္ျဖစ္ၾက
=======================

အစိုုးရ ၀န္ႀကီးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းေတာ့ သမၼတေဒါက္တာခင္ေဇာ္၀င္း၊ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးမ်ဳိးရန္ေနာင္သိန္း၊ စီးပြားကူးသန္း၀န္ႀကီးေဒၚယူဇာေမာ္ထြန္း၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ေဒၚအိမ့္သီရိ၊ ပညာေရး၀န္ႀကီး အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦး ၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးက်ေနာ္ သာလြန္ေဇာင္းထက္၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီး ေဒၚေနရီဗေဆြ၊ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီး NLD ဦးမ်ဳိးညႊန္႔ ( ယခုု ကြယ္လြန္) တုုိ႔ပါ၀င္ပါတယ္။

အျခားေသာ ႏုုိင္ငံေရးပါတီေတြက လူေတြကေတာ့ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ၊ UN ၊ ကမၻာ႕ဘဏ္၊ စတဲ့ ႏုုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ဥကၠ႒ ေတြအျဖစ္ သရုုပ္ေဆာင္ခြင့္ရၾကပါတယ္။

အစုုိးရ တစ္ရပ္ စတင္ၿပီဆုုိတာနဲ႔ သမၼတႀကီး ေဒါက္တာခင္ေဇာ္၀င္းက အစည္းအေ၀းေခၚပါတယ္။ စိတ္ကူးယဥ္ အစုုိးရေပမယ့္ သူနဲ႔ အဆင္မေျပသူေတြကေတာ့ သမၼတ ေဒါက္တာခင္ေဇာ္၀င္းစကား သိပ္ၿပီးေတာ့ နားမေထာင္လွဘူး။ ပိုုလန္ေတြရဲ႕ သုုံးသပ္မႈအရေတာ့ က်ေနာ္တုုိ႔ အစုုိးရဟာ စကတည္းက ပူးေပါင္းမႈ အားနည္းခဲ့ၾကပါတယ္။

က်န္းမာေရးနဲ႔ ဘ႑ာေရး ရန္ျဖစ္ၾက ၊ ခ်ၾက
===========================

ပြဲဦးထြက္မွာကတည္းက သမၼတ ေဒါက္တာခင္ေဇာ္၀င္း စကားကိုု ၀န္ႀကီးေတြက နားမေထာင္ၾကဘဲ ကိုုယ္လုုပ္ခ်င္ရာ စလုုပ္ၾကပါတယ္။

အရင္ဆုုံးကေတာ့ စၿပီး ရႈးရႈးရွဲရွဲ ရန္စျဖစ္တာကေတာ့ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီး NLD လူငယ္ ကိုုမ်ဳိးညႊန္႔ပါပဲ။ သမၼတက စလိုု႔ ၀န္ႀကီးေတြ အားလုုံး ကိုုင္တဲ့ ကြန္ပ်ဴတာေတြက ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး အစုုိးရ တစ္ရပ္ လုုပ္ငန္းစဥ္ေတြအားလုုံးကိုု ကြန္ပ်ဴတာက ေစခိုုင္း လုုပ္ေဆာင္လုုိ႔ရပါတယ္။ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ကိုုမ်ဳိးရန္ေနာင္သိမ္းက က်န္းမာေရး ဘတ္ဂ်က္ ပုုိခ်မေပးပါဘူး။

"က်ေနာ္႔ကိုု ဘတ္ဂ်က္ ခ်မေပးဘူး။ လူေတြ တစ္ေယာက္ၿပီး တစ္ေယာက္ေသေနၿပီ။ ဘတ္ဂ်က္ဘာလုုိ႔ ခ်မေပးတာလဲ " ဆုုိၿပီး က်န္းမာေရး၀န္ႀကီး ကုုိမ်ဳိးညႊန္႔က ကိုုမ်ဳိးရန္ေနာင္သိမ္းကိုု ေျပာပါတယ္။ ကိုုမ်ဳိးရန္ေနာင္သိမ္းကလည္း ၀န္ႀကီးဌာနေတြ အားလုုံး အညီအမ ွ် ခ်ေပးတာမုုိ႔ ပိုုေပးလိုု႔မရဘူးဆုုိၿပီး ျပန္ေျပာပါတယ္။

က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးလည္း မ်က္ႏွာႀကီး နီရဲၿပီး သမၼတ ေဒါက္တာခင္ေဇာ္၀င္းဆီ သြားပါတယ္။ သိုု႔ေသာ္လည္း သမၼတကိုု ျဖဳတ္လိုု႔မရသလုုိ သမၼတကလည္း ၀န္ႀကီးေတြကိုု စကားနားမေထာင္ဘူးဆုုိၿပီး ျဖဳတ္ခြင့္မရွိေတာ့ ေဒါက္တာခင္ေဇာ္၀င္းလည္း ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးကိုု ဘာမွ မေျပာႏုုိင္ခဲ့ပါဘူး။

သယ္ယူပုုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီး က်ေနာ္႕ အခက္အခဲ
====================================

သယ္ယူပိုု႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီး ျဖစ္တဲ့ က်ေနာ္အေနနဲ႔ အခရုုိနာ ႏုုိင္ငံေတာ္က မဖြံ႕ၿဖိဳးေသးေတာ့ က်ေနာ္ လမ္းေတြ၊ တံတားေတြ ေျမာက္ျမားစြာ စေဆာက္ပါတယ္။

လမ္းတံတားေတြ စေဆာက္တာနဲ႔ လူေတြအလုုပ္အကုုိင္ရရွိမႈႏႈန္းေတြ တက္လာၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းလုုပ္သားေတြ တျဖည္းျဖည္းမ်ားလာပါတယ္။ ႏုုိင္ငံရဲ႕ အစုုိးရ ဘတ္ဂ်က္ကလည္း ႀကီးမားလာပါတယ္။ ႏုုိင္ငံဟာ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ လမ္းေၾကာင္းေပၚကုုိ စေရာက္ လာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေၾကြးေတြကလည္းမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းလုုပ္သားေတြလည္း မ်ားလာ စတဲ့ ဒုုကၡေတြက တနင့္တပုုိးပါပဲ။

ဒါေပမယ့္ ကမၻာ႕ဘဏ္ နဲ႔ ႏုုိင္ငံတကာဘဏ္ေတြက ႏုုိင္ငံရဲ႕ Infrastructure အတြက္ေတာ့ ေငြေခ်းခ်င္ၾကပါတယ္။ က်ေနာ္လည္း ရသေလာက္ ေခ်းေငြကိုု ရယူပါတယ္။

အဲဒီမွာ ကြန္ပ်ဴတာမွာ အစုုိးရ အသုုံးစရိတ္ အျဖစ္ ၁ ဘီလီယံ ႏုုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုုက ေခ်းဖိုု႔ရွိတယ္လုုိ႔ ဖိတ္ၾကားလႊာ တစ္ေစာင္ တက္လာတာကိုု က်ေနာ္က ဘုုမသိ ဘမသိနဲ႔ လက္ခံလုုိက္မိပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ အတုုိးႏႈန္းအရမ္းႀကီးတဲ့ ေခ်းေငြ ျဖစ္လိုု႔ လက္မခံသင့္တဲ့ ေခ်းေငြပါ။

အဲဒီ ေဒၚလာ ၁ဘီလီယံကိုု က်ေနာ္က မွားႏွိပ္ လက္ခံမိတာနဲ႔ ပုုိလန္ဆရာ ၁ ဦး ဒေရာေသာပါး အစုုိးရရုုံးကိုု ေျပး၀င္လာပါတယ္။ ဘယ္၀န္ႀကီးက ၁ ဘီလီယံ ေခ်းေငြကိုု လက္ခံတာပါလဲ။ အတုုိးႏႈန္း အရမ္းမ်ားတာ လက္မခံရဘူး၊ အစုုိးရက တကယ္ေခ်းတာလား၊ မွားႏွိပ္မိတာလား ေမးပါတယ္။ အစုုိးရက ဆုုံးျဖတ္ၿပီး ေခ်းတာလားေပါ့ ေသခ်ာေအာင္ လာေမးပါတယ္။

က်ေနာ္မွားႏွိပ္ေပမယ့္ အားလုုံး မင္သက္ေနခ်ိန္မုုိ႔ က်ေနာ္ ရွင္းျပဖိုု႔ ႀကိဳးစားခ်ိန္မွာပဲ ပိုုလန္ဆရာက မွားႏွိပ္မိတယ္လုုိ႔ ယူဆသြားၿပီး ၁ ဘီလီယံ ေခ်းယူမႈကိုု သူ႕ Main Server ကြန္ပ်ဴတာကေန ျပန္လည္ ပယ္ဖ်က္ေပးလုုိက္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ မမွားဖုုိ႔လည္း သတိေပးသြားပါတယ္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ၀န္ႀကီးနဲ႔ ရန္ျဖစ္ရတဲ့ က်ေနာ္
=============================

က်ေနာ္က လမ္းတံတားေတြ အရမ္းေဆာက္ေတာ့ ေတာေတြ ေတာင္ေတြ ျပဳန္းကုုန္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ သစ္ေတာေတြ အရမ္းျပဳန္းလာၿပီး လူေတြ ေသႏႈန္းလည္း ျမင့္လာပါတယ္။

သစ္ေတာေတြ ျပဳန္းေတာ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ၀န္ႀကီး ေဒၚေနရီဗေဆြက သူ႕ သစ္ေတာေတြ ျပဳန္းကုုန္လိုု႔ သမၼတႀကီး ေဒါက္တာခင္ေဇာ္၀င္းကုုိ တင္ျပၿပီး အခ်ိန္မီ ရပ္တန္႔ေပးဖုုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သမၼတႀကီးက လက္မႈိင္ခ်ၿပီး ဟုုိေအာ္၊ ဒီေျပာနဲ႔ အခ်ိန္ကုုန္သြားပါတယ္။

က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးကလည္း လူေတြ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ မ်ားလာေလ၊ သစ္ေတာျပဳန္းေလ ေလ လူေသႏႈန္းက ျမင့္ေလေလ ျဖစ္ေနတာကိုု ေဒါသျဖစ္ေနပါတယ္။ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ကိုုမ်ဳိးရန္ေနာင္သိမ္းဆီက ဘတ္ဂ်က္ကလည္း ပိုုမရေတာ့ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးကုုိမ်ဳိးညႊန္႔ ေတာက္တေခါက္ေခါက္နဲ႔ ျဖစ္ေနပါတယ္။

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးလည္း ေအာ္ရုုံသာ တက္ႏုုိင္
=============================

လမ္းတံတားတည္ေဆာက္မႈမ်ားလာတာေၾကာင့္ လူေတြ အလုုပ္အကုုိင္ ရရွိႏႈန္း ျမင့္လာေပမယ့္ ေရႊ႕ေျပာင္း သူေတြ တအားမ်ားလာပါတယ္။ အဲဒီရဲ႕ ဒဏ္ေၾကာင့္ မႈခင္းေတြ တအားမ်ားလာပါတယ္။ သူလည္း အသံေတာင္ မထြက္ပါဘူး။ မႈခင္းျဖစ္ပြားေတြကိုု သူႏုုိင္သေလာက္ လုုိက္ရွင္းေပမယ့္ မႏုုိင္လွပါဘူး။

စီးပြားေရး၀န္ႀကီး အေတာ္ဆုုံး
==================

စီးပြားေရးနဲ႔ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးေဒၚယူဇာေမာ္ထြန္းကေတာ့ အခရိုုနာ ႏုုိင္ငံရဲ႕ ထုုတ္ကုုန္ေတြ ႏုုိင္ငံတကာေစ်းကြက္ ေပါက္ေစ်းေတြ ၾကည့္ၿပီး သင့္တင့္မ ွ်တဲ့ ႏႈန္းထားေတြနဲ႔ ထုုတ္ေရာင္းပါတယ္။ သူထုုတ္ေရာင္းမႈက အစုုိးရအတြက္ ၀င္ေငြမ်ားလာေပမယ့္ အစုုိးရ အသုုံးစရိတ္က မ်ားေနတာမုုိ႔ အဆင္မေျပလွပါဘူး။

ဒါေပမယ့္ သူရဲ႕ထုုတ္ေရာင္းမႈေတြက အစုုိးရကုုိ အေထာက္အကူျပဳခဲ့ပါတယ္။ စီးပြားေရးဆုုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကုုိလည္း ေဒၚယူဇာေမာ္ထြန္းက လိုုအပ္သလိုု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခံလုုိ႔ စီးပြားေရး ၀န္ႀကီး ေတာ္တယ္လုုိ႔ ပိုုလန္ဆရာေတြက ခ်ီးက်ဴးပါတယ္။ စီးပြားေရးဆုုိင္ရာ ေပၚလစီေတြကိုုလည္း သူက လုုပ္သာကုုိင္သာ ရွိေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကလည္း သူ႕ကုုိ ခ်ီးက်ဴးေစတဲ့ အခ်က္တစ္ခုုပါပဲ။

ရလဒ္မေကာင္းတဲ့ အစုုိးရ
================

စိတ္ကူးယဥ္ ႏုုိင္ငံေတာ္ အစုုိးရ ဂိမ္းကိုု ၄ ရက္တိတိ ကစားခဲ့ရၿပီး ေနာက္ဆုုံး ျပန္လည္သုုံးသပ္ခ်က္အရေတာ့ က်ေနာ္တုုိ႔ အစုုိးရက သိပ္ၿပီး မဟန္တဲ့ အစုုိးရပါ။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းခဲ့တယ္လိုု႔ သုုံးသပ္ခ်က္ထြက္ပါတယ္။ သမၼတႀကီး ေဒါက္တာခင္ေဇာ္၀င္းလည္း ဘာမွ သိပ္မေျပာပါဘူး။ အယူအဆမတူတဲ့ ႏုုိင္ငံေရးပါတီက လူေတြကိုု ေခၚၿပီး အစုုိးရ ဂိမ္းကစားခိုုင္းတာေတာင္မွ ပူးေပါင္းမႈ မရွိခဲ့တာ၊ အစုုိးရ တစ္ရပ္ အျဖစ္ က်ရႈံးခဲ့တာကေတာ့ ႀကီးမားတဲ့ သင္ခန္းစာ က်ေနာ္တုုိ႔ အတြက္ ရခဲ့ပါတယ္။

သုုံးသပ္ခ်က္
=======

စိတ္ကူးယဥ္ အစုုိးရ အဖြဲ႕မွာေတာင္ က်ေနာ္တုုိ႔ ျမန္မာႏုုိင္ငံသားေတြ ပူးေပါင္း မႈ မရွိခဲ့လိုု႔ က်ရႈံးခဲ့ရပါတယ္။ ၀န္ႀကီးဌာနေတြ အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းမႈမရွိဘူး။ သမၼတ စကားကုုိ နားမေထာင္ၾက။ ကုုိယ္လုုပ္ခ်င္ရာ လုုပ္ၾကပါတယ္။ ရလဒ္ကေတာ့ တုုိင္းျပည္က မတုုိးတက္ဘဲ ဟုုိမေရာက္ ဒီမေရာက္ အေၾကြးမ်ားနဲ႔ ႏုုိင္ငံေတာ္ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။

ပိုုလန္မွာကစားခဲ့တဲ့ အစုုိးရ ဂိမ္းမွာ ရတဲ့ သင္ခန္းစာေတြက လက္ေတြ႕မွာ အသုုံး၀င္လွပါတယ္။ က်ေနာ္တုုိ႔ အားလုုံး ႏုုိင္ငံအတြက္ ဆုုိတာ ေမ့ခဲ့ၾကၿပီး အစုုိးရဂိမ္းမွာ လုုပ္ခ်င္ရာ လုုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ တုုိင္ပင္မႈ နည္းခဲ့ၾကတယ္။ ပရမ္းပတာ အစုုိးရ တစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚခဲ့ရပါတယ္။

အစုုိးရပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ႏုုိင္ငံေရးအင္အားစုုပဲျဖစ္ျဖစ္ သူတလူ ငါတမင္း မလုုပ္ဘဲ ႏုုိင္ငံအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖုုိ႔ လိုုပါတယ္။ အစုုိးရ ၀န္ႀကီးဌာနေတြမွာလည္း ဌာန အခ်င္းခ်င္း စကားေျပာၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဖိုု႔လိုုပါတယ္။ ႏုုိင္ငံေရး အင္အားစုုေတြ အခ်င္းခ်င္းလည္း ႏုုိင္ငံအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဖိုု႔ လိုုပါတယ္။

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မရွိရင္ ႏုုိင္ငံေတာ္ဟာ က်ရႈံးတယ္ဆုုိတဲ့ သင္ခန္းစာ တစ္ရပ္ ပိုုလန္ႏုုိင္ငံက ေပးခဲ့ပါတယ္။

ဓာတ္ပုုံ- အခရိုုနာ အစုုိးရ၏ ေနာက္ဆုုံး သုုံးသပ္ခ်က္ အစုုိးရ အစည္းအေ၀း
Hline Thint Zin WaiShare on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)