ပုဂံ

ပုဂံေရာက္ၿပီ
လာရတဲ႔ရည္႐ြယ္ခ်က္ထဲက အေရးအႀကီးဆုံးက ကိုယ့္စာရင္းပဲ။
ေဆြဘုရား မ်ဳိးဘုရားေပါ့။

ပုဂံမွာ အေရးႀကီးတဲ့စာရင္း ႏိုင္ငံရဲ႕အေရးႀကီးစာရင္းဘ ေတြ႐ွိတယ္၊
ထိပ္ဆုံးက အမ်ဳိးသားရတနာစာရင္းေပါ့ ေနာင္လာမယ့္မ်ဳိးဆက္
အတြက္ ပုဂံက ဆက္လက္သယ္ေဆာင္ေပး သြားရမယ့္
ယဥ္ေက်းမႈအေမြေတြပါ။

အဲဒါေတြက ကိုယ္တိုင္ၾကည့္မွ ဘယ္လိုပ်က္တယ္၊ ဘယ္ေလာက္
ထိခိုက္တယ္ ဆိုတဲ့ ပမာဏသိရလိမ့္မယ္။

ဘယ္သူမွ တာဝန္မေပးေပမယ္႔၊ မူလက ဒါ၊ ၁၉၇၅ ငလ်င္ေၾကာင့္
ဒါက အခု ၂၀၁၆ ငလ်င္ေၾကာင့္ကဒီေလာက္ ဒီေနရာမွာ ကိုယ္သိၿပီး
ကိုယ္ေရာက္ေနတဲ့ ဆုံမွတ္မွာ ေ႐ွ႕လူနဲ႔ ေနာက္လူ ဆက္ေပးးဖို႔
ငါႏိုင္သေလာက္ လုပ္ေပးရမယ့္အရာ။

အဲဒါက ၾကားေနသိေန၊ ပို႔ေနတဲ့သတင္းထဲမွာမပါဘူး၊ သိႏိုင္မွာ
မဟုတ္သလို ေျပာႏိုင္ၾကမွာမဟုတ္ဘူး။

ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္စာရင္းေတြက ထိပ္ဆုံးတက္ေနတယ္။
ျမင္းကပါဂူေျ့ပာက္ႀကီး၊ ဂူေျပာက္ငယ္၊ ဝက္ႀကီးအင္းဂူေျပာက္ႀကီး
အပယ္ရတနာ၊ ေလာကထိပ္ပန္၊ ပုထိုးသားမ်ား၊ စူဠာမဏိ၊ စိုးမင္းႀကီး။

ကြမ္းေတာင္ထိတယ္၊ အက္တယ္ေစာင္းတယ္၊ ကြဲတယ္၊ ႐ြဲ႕တယ္ဆိုတာ
ေတြထက္ အတြင္းထဲမွာ ငုံထားတဲ့ ျမန္မာေတြရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာ
လမ္းေၾကာင္းေပၚက အေရးႀကီးတဲ့ သက္ေသခံ အႏုပညာပစၥည္းေတြ
ျဖစ္တယ္။

အဲဒါေတြက အစားထိုးလို႔မရဘူူး၊ အဲဒါေတြမ႐ွိရင္ လံကြတ္တီနဲ႔လူမ်ဳိး
ျဖစ္မယ္လို႔ အတိအက်ေျပာလို႔ရပါတယ္။

အဲဒီ ကြ်န္ေတာ့္စာရင္း အထိအခိုက္ကအခုခန ျမင္ရၾကားရ ျခင္းမွာ
အနည္းငယ္ထက္ ပို တဲအႏၲ႔ရယ္ကင္းတာက ငလ်င္နဲ႔ကိုယ္နဲ႔မွာ
အ႐ွဴံးထဲကအျမတ္တြက္ရင္ ၁၀ ဂိုး ၃ ဂိုးနဲ႔အနိင္ရတယ္လို႔ အသိေပး
အပ္ပါတယ္။

သယ္ေဆာင္ဖို႔ ဆိုင္တယ္လို႔ထင္ရင္အခုခင္ဗ်ားကို အသိေပးပါတယ္။
မဆိုင္ဘူးထင္ရင္ မဆိုင္သလိုဆက္ၿပီး ေနႏိုင္ပါတယ္။

၂၀၁၆ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၄ လ်င္ ႏွင့္လက္ဆင့္ကမ္းၾကရမည့္
အေမြ(၁) မွ စၿပီး ပုဂံစာရင္းကိုဖြင့္အပ္ေၾကာင္းပါ။

ေ႐ွ႕လူထားခဲ့တာကို ေနာက္လူေတြ အတြက္အတြက္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္
ေ႐ွာက္ၿပီး လက္ဆင့္ကမ္းေပးရမယ့္ ရတနာလို႔ ေျပာတာေတြနဲ႔ ဒီငလ်င္
အခ်က္အလက္မွာ

ဒီငလ်င္ဟာ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၊ ၈ ရက္ ေန႔မွာ ပုဂံေဒသက
ေ႐ွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ မ်ားစြာကို ေျမခေအာင္ ေခ်မႈန္းသြား
ခဲ့တဲ့ ငလ်င္ရဲ႕၄၁ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ ဇူလိုင္နဲ႔ ျသဂုတ္လမွာ
လႈပ္ခတ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ငလ်င္ဗဟိုခ်က္က ပုဂံရဲ႕တစ္ဖက္ကမ္းျဖစ္တဲ့ တန္႔ၾကည့္ေတာင္ရဲ႕
ေအာက္ကလာတဲ့ Fault ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။
ဒါဟာ ေနာင္ ႏွစ္ေလးဆယ္၊ ေလးဆယ့္ငါး၊ ငါးဆယ္မွာ ေနာက္ထပ္
တစ္ႀကိမ္ျပန္လာဦးမယ္ဆိုတာ ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့ရင္ ေခတ္အဆက္ဆက္
ဒီ မွန္မွန္လႈပ္ခဲ့တဲ့ ငလ်င္ အပါအဝင္ကမ႓ာစစ္ ၂ ႀကိမ္ကိုုပါျဖတ္ၿပီး
ယဥ္ေက်းမႈေတြကို သယ္ေဆာင္ေပးခဲ့တဲ့
ပထမျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္က မီးေတာက္မီးလွ်ံႀကီးေတြဟာ ျပာပုံဘဝကို
ေရာက္ဖို႕လက္တစ္ကမ္းမွာ ႐ွိေနၿပီဆိုတာ အသိေပးပါတယ္။

ဒီ ငလ်င္က ေမးခြန္းမ်ားစြာကိုခ်န္ထားေပးခဲ့တယ္ဆိုတာ
ေမးခြန္းကိုသိၿပီး အေျဖကို တိက်စြာေျဖတတ္ဖို႔ အသိ၊ ဉာဏ္ပညာ၊
တရားဓမၼ တို႔ထဲမွာ ႏွလုံးသားကိုပါ ျဖည့္စြက္ထည့္သြင္းတတ္ရင္
ေမးခြန္းနဲ႔အတူ အေျဖေတြကို လြယ္ကူထင္႐ွားစြာ ထင္လင္းလာတာကို
ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။

ဆက္လက္သယ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကဖို႔ တတ္စြမ္းသမွ် ျဖည့္ဆည္းလိုက္တဲ့
စာရင္း နဲ႔ ဒီငလ်င္ဖ်က္ဆီးႏွုန္းနဲ႔ တိုက္ျပီးစစ္ၾကည့္ပါ့မယ္။

၂၀၁၆ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၄ လ်င္ ႏွင့္ လက္ဆင့္ကမ္းၾကရမည့္အေမြ(၁)

၂၄ ရက္ေန႔ ညေန ငလ်င္လႈပ္ၿပီးၿပီးျခင္းစတင္ျမင္ရၾကားရတဲ့ သတင္းဟာ
အႀကီးမားဆုံး စူဠာမဏိေစတီေတာ္ႀကီးျဖစ္ပါတယ္၊
ဒါဟာ ငလ်င္စက္ဝန္းမွာ ဆတူ သက္ေရာက္မႈမွာ အေရးႀကီးၿပီး
ႀကီးမားတဲ့ ဓမၼရံႀကီး၊ သဗၺညဳ၊ကန္ေတာ့ပလႅင္၊ စူဠာမဏိ၊ အာနႏၵာ၊
ထီးလိုမင္းလို ေစတီေတာ္ႀကီးေတြတည္ၿငိမ္စြာ က်န္႐ွိေနတဲ့အတြက္
စူဠာမဏိေစတီေတာ္ႀကီး ႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ၿပိဳက်ခဲ့ရျခင္းမွာ
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ ညံ့ဖ်င္းေပါ့ေလ်ာ့မႈေၾကာင့္ဆိုတဲ့အခ်က္အလက္က
ထင္႐ွားတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္၊ က်န္တဲ့ အဆင့္တူေစတီႀကီးမ်ား
နည္းတူ ထိန္းသိမ္းမႈ ႐ွိခဲ့ပါသလားဆိုတာ မွတ္တမ္းမွာ ေပၚလြင္ႏိုင္ပါတယ္။

ပုဂံကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးတဲ့ သာမန္ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ အသိအျမင္မွာတင္
က်န္ အဆင့္တူ ေစတီႀကီးမ်ားနည္းတူယူနက္စကိုက ကူညီပံံ့ပိုးတဲ့ နည္း
ပညာႏွင့္ တိုက္မနံရံမ်ားကို သံကူ ကြန္ကရစ္နဲ႔ခ်ဳပ္ကိုင္ ေတာင့္တင္းေစခဲ့
ပါသလားလို႔ ေစာေၾကာၾကည့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

တက္လာသမၽႊ အစိုးရတာဝန္၊ေခတ္အဆက္ဆက္ေ႐ွးေဟာင္း သုေတသန
တာဝန္လို႔လက္ညွိဴးထိုး စြတ္စြဲေနရင္ ေပါေလ်ာ့သူစာရင္း စာ႐ြက္သာ
က်န္ခဲ့ၿပီးေစတီပုထိုးေတြကုန္သြားခဲ့ၿပီဆိုတဲ့ အျဖစ္ကို ေ႐ွ႕ဆက္လက္ကမ္း
ၾကရမယ့္ခရီးအတြက္ အေျဖ႐ွာၾကရမွာ ျဖစ္လို႔ ႏွလုံးသားပါ လိုအပ္ခဲ့ပါၿပီလို႔
အသိေပးရျခင္းပါ။

စူဠာမဏိ ဒါယကာက ဒုတိယ ပုဂံကိုတည္ေထာင္သူလို႔ သမိုင္းပညာ႐ွင္မ်ား
သေဘာညီခဲ့တဲ့ နရပတိစည္သူ လို႔ေခၚတဲ့ ဒုတိယစည္သူပါ။

ပုဂံ သမိုင္းမွာ ေခါင္းစဥ္ေကာင္းမ်ားစြာ ဆုံမွတ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႐ွိခဲ့သူပါ။
ဒီေျမေပၚမွာ ရ႐ွိလာတဲ့ ဗုဒၶဘာသာကိုသန္႔စင္ေစခဲ့ၿပီး ယေန႔လက္ခံက်င့္သုံး
ေနၾကတဲ့ ကိုယ္လုပ္မွ ကိုယ္ရတဲ့အဘိဓမၼာကဲတဲ့ ဝိပႆနာက်င့္တဲ့
စတုတၳသံဃာယနာတင္က လာခဲ့တဲ့ သာသနာကိုရဖို႔ ပုသိမ္ကဆပဒ႐ြာသား
ရဟႏ္ူ ဆပဒမေထရ္ကို သီဟိုဠ္သို႔ေစလႊတ္ၿပီး စတုတၳသံဃာယနာတင္တဲ့
ပိဋက သုံးပုံကိုယူေဆာင္ေစခဲ့တဲ့သူပါ။

အဲဒီေနာက္မွာမွ ပုဂံအေ႐ွ႕တစ္ခြင္မွာဝိပႆနာက်င့္တဲ့ သီဟိုဠ္သာသနာ
ထြန္းကားတဲ့ သက္ေသခံ ဝိပႆနာ က်င့္ၾကံတဲ့ တရားအားထုတ္ရာဂူမ်ား
ျဖစ္တဲ့ သမီးဝွက္ဂူ၊ မွ်ားသဂူ၊တို႔နဲ႔အတူ ငွက္ပစ္ေတာင္သာသနာဂိုဏ္းတို႔
ထင္႐ွားေပၚထြန္းခဲ့သလို သူ႔ဆရာသခင္ဓမၼရံသီကို ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းတဲ့
တရားက်င့္ရာ ဂူအခန္းငယ္မ်ားစြာနဲ႔ ေက်ာက္ဂူဥမင္တို႔ ေပၚထြန္းခဲ့ျခင္း
ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ နရပတိစည္သူရဲ႕ ကုသိုလ္ကဓမၼရာဇက ေစတီေတာ္ႀကီးပါ ဓမၼရာဇက
ေစတီႀကီးက ပုဂံမွာ မုခ္ေပါက္ (၅) မ်က္ႏွာ႐ွိတဲ့ ေစတီ၁၈ဆူထဲက အႀကီးဆုံး
ျဖစ္တယ္ ၅၅၀ ဇာတ္ေတာ္စဥ့္ကြင္း႐ွိတဲ့ ၅ ဆူထဲကတစ္ဆူျဖစ္ၿပီး ဓမၼရာဇက
ေစတီေတာ္ႀကီးကို ကုန္က်ေငြ ေလးေသာင္းေလးရာ ႏွစ္ဆယ့္ခုနစ္က်ပ္လို႔
မွတ္တမ္းတင္ေရးထိုးခဲ့တဲ့ေက်ာက္စာက ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ရဲ႕အက်ယ္
အဝန္းကို ပထမဆုံး စတင္ေရးထိုးခဲ့တဲ့ ေက်ာက္စာလည္းျဖစ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

စူဠာမဏိ ၿပိဳက်သြားပုံကိုျမင္ရတာနဲ႔တင္တန္းလ်က္႐ွိေနတဲ့ သုကုသိုလ္ေတြ
ကို သတိရၿပီး ဓမၼရာဇက လုံးျပည့္ အႀကီးဆုံးပူစရာမ႐ွိ၊ ေက်ာက္ဂူဥမင္
ပူရပါၿပီ နတ္သမီးကမ္းပါးက ကမ္းပါးေစာင္း တစ္ခုကိုေမးတင္ေဆာက္
ထားတဲ့ အေဆာက္အဦ။မၾကာခင္ သတင္းတက္လာပါၿပီေက်ာက္ဂူဥမင္
ၿပိဳက်ပ်က္စီး နရပတိစည္သူ ကုသိုလ္ေတြတန္းစီၿပီးစဥ္းစားလို႔လည္း
မေပၚေတာ့ၿပီ ေက်ာက္ဂူဥမင္ ကိုယ့္စာရင္းတြင္ထိပ္ဆုံးက ေက်ာက္ဂူဥမင္။

ေ႐ႊနန္း စကၠဴ ေက်ာက္ဂူဥမင္ လို႔ပင္ စာေရးဖူးတဲ့ ေက်ာက္ဂူဥမင္။

ပုဂံမွာ သာသနိက အေဆာက္အဦ သုံးေထာင္ေက်ာ္႐ွိရာမွာ သဲေက်ာက္နဲ႔
ျပဳလုပ္တဲ့ အေဆာက္အဦက ေလးလုံးပဲ ႐ွိပါတယ္။
ဒီစာရင္းကို အခုထပ္ၿပီး အသိေပးပါတယ္။
၁- ေ႐ႊစည္းခုံ
၂ - ျမကန္ပိဋကတိုက္
၃ - ေက်ာက္ဂူ ဥမင္နဲ႔
၄- နန္းဘုရား ျဖစ္တယ္။
ကိုးကြယ္ရာေစတီ၊ စာၾကည့္တိုက္၊
တရားက်င့္ရာဂူဗိမာန္ေက်ာင္းနဲ႕
နန္းက်ဘုရင့္ေနရာ အထိမ္းအမွတ္ ဆိုၿပီး ေက်ာက္အေဆာက္အဦေလးခု
ဟာ အေၾကာင္းအရာနဲ႔တကြ ပုဂံေျမမွာ လွပေနပါတယ္။

၁- ေ႐ႊစည္းခုံ( တင့္တယ္လ်က္)
၂- ျမကန္ပိဋကတိုက္
ရာဇကုမာရ္ရဲ႕ ပိဋကသုံးပုံကူးယူေရး ပေရာ့ဂ်က္ျဖစ္တဲ့ ျမကန္ရဲ႕ေအာက္က
စကၠဴတိုက္လို႔ ေဒသေခၚတဲ့ ျမကန္ပိဋက တိုက္ဟာ ျမန္မာေတြရဲ႕ ပထမဆုံး
စာၾကည့္တိုက္ျဖစ္ၿပီး သဲေက်ာက္နဲ႔ ေဆာက္လုပ္တဲ့ အေဆာက္အဦ
ျဖစ္ပါတယ္၊ ေညာင္ဦးေက်ာက္ပန္းေတာင္း ကားလမ္းေဖာက္လုပ္ရာမွာ
ေက်ာက္ကန္ထ႐ိုက္ရ႐ွိသူက ဖ်က္ၿပီး လမ္းခင္းလိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္၊
ပႏၷက္အုတ္ခုံ က်န္မွပဲသိ႐ွိခဲ့ေတာ့လည္း၊

ျမန္မာေတြ စာမတတ္တာ ပထမဆုံးစာၾကည့္တိုက္ လမ္းခင္းလိုက္ၾက႐ွာ
လို႔ သိၾကေတာ့ ဘယ္သူ႔မွာမွ တာဝန္မ႐ွိေတာ့ပါ။

၃ - ေက်ာက္ဂူဥမင္နဲ႔ နန္းဘုရားက ျပီးခဲ့တဲ့ လေတြမွာ ေရာက္ေတာ့
သံယက္မမ်ားနဲ႔ အားျဖည့္ထားတာ ေတြ႕ပါတယ္၊ နန္းဘုရား ပ်တ္ဝတ္ဝတ္
နိမ့္က်ေပမယ့္ ေက်ာက္ဂူဥမင္ၿပိဴက်ခဲ့ၿပီ သတင္းက ဘယ္ေလာက္လည္း၊
ဘယ္လိုပ်က္စီးပုံလည္း ေျပးၾကည့္ခ်င္ရတဲ့အရာက အဝင္ဝက ေက်ာက္ဆစ္
ပန္းတေမာ့လက္ရာေတြ အတြက္ပါပဲ။

နားမွာ ဧရာဝဏ္ဆင္ကို နားကပ္လုပ္ ပန္ထားတဲ့ တံခါးေစာင့္ ဘီလူးေတြ
ေရစင္အၿမိဳက္အိုးေလးနဲ႔ သီရိနတ္သမီး ေလး အားလုံးအတြက္ စိတ္ပူရတာက
အဲဒါ ဧရာဝတီျမစ္ကမ္းပါးက တစ္ခုတည္းေသာ ထမဆုံး ေက်ာက္ဆစ္
ပန္းတေမာ့လက္ရာပါ၊ အဲဒါ ပါသြားရင္ ျမန္မာ့ပထမဆုံး ေက်ာက္ဆစ္
လက္ရာ ဘယ္မွာ။

ေက်ာက္ဂူဥမင္က ပခုကၠဴထြက္တဲ့ဖက္ အစြန္ဆုံးမွာပါ အဲဒီေက်ာက္ဆစ္
လက္ရာပါမပါက ေမးရင္ကို ခတ္ခက္ခက္ပါ၊ အဝင္ဝတံခါးမ ဘယ္ညာမွာ
ၾကည့္မွ ျမင္မယ့္အရာပါ။

မနက္ မိတၳီလာအေရာက္မွာ ေ႐ွ႕ကသြားႏွင့္တဲ့ ကိုလင္းနဲ႔ ကုေဋသူက
ေက်ာက္ဂူဥမင္ ေရာက္ၿပီ ျပိဳသြားၿပီဖုန္းဆက္ေတာ့ ကဲ ကုေဋသူရယ္
ေအာက္ဆင္းၿပီး အဝင္ဝက ေက်ာက္ဆစ္လက္ရာ အျမန္ၾကည့္စမ္းပါကြယ္။

အားလုံးေကာင္းတယ္ အထိအခိုက္မ႐ွိတဲ့။ ကြ်န္ေတာ့္စာရင္း ပြဲဦးထြက္
ဒီငလ်င္က ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ပုဂံေဒသက ၾကြင္းက်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ ေက်ာက္
အေဆာက္အဦ ၃ ခုထဲက အေဆာက္အဦ ပ်က္စီးသြားေပမယ့္ အဝင္ဝက
အႏုပညာလက္ရာဟာ က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ပုဂံေခတ္က ဗုဒၶဥယ်ာဥ္မွာပြင့္လန္း
ခဲ့တဲ့ပန္းတေမာ့ ေက်ာက္ဆစ္လက္ရာပန္းပါ။ ဆက္လက္သယ္ေဆာင္
လက္ဆင့္ကမ္းၾကရန္သာ။
Myo Swe ThanShare on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)