ဘရိတ္စနစ္စစ္ေဆးျခင္း

ဘရိတ္စနစ္သည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီး၌ အေရးႀကီးေသာအစိတ္အပုိင္းျဖစ္သည္။ ဘရိတ္ေပါက္၍၊ ဘရိတ္မမိေတာ့၍ ယာဥ္တုိက္မႈသတင္းမ်ား မၾကာခဏၾကား ေနရသည္။ လမ္းေပၚတြင္ ေမာင္းႏွင္သြားလာေနေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္ စီးသည္ အေရးေပၚအေျခအေနအမ်ဳိး မ်ဳိး၌ ေရြ႕လ်ားေနေသာ အရွိန္ကုိရပ္ တန္႔ရန္ ဘရိတ္စနစ္တစ္ခုလံုး ထိေရာက္ေကာင္းမြန္ရမည္။ ယာဥ္ေမာင္းသူသည္ စိတ္တုိင္းက်ဘရိတ္မဖမ္းႏိုင္ပါက လမ္းေပၚတြင္ရွိေသာ အျခားကားမ်ားႏွင့္ လမ္းျဖတ္ကူးသူမ်ားကုိ ၀င္တိုက္ႏိုင္သည္။
ဘရိတ္စနစ္ေကာင္းမြန္ေနေရးသည္ ယာဥ္ပုိင္ရွင္ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းသူ၏ တာ၀န္ျဖစ္သည္။ ဘရိတ္မေကာင္းသည္ကုိသိလွ်င္ခ်က္ခ်င္း ျပဳျပင္ရမည္။
ေမွးေမာင္းထားဦး ေနာက္မွျပင္မယ္" ဆို၍မရပါ။ ဘရိတ္ေကာင္းေကာင္းမမိေသာ၊ ခ်ဳိ႔ယြင္းခ်က္ရွိေသာ ကားတစ္စီးသည္ လမ္းေပၚတြင္ေရြ႕လ်ားေနပါက အႏၲရာယ္ကုိ ဖိတ္ေခၚေနသည္ႏွင့္တူပါသည္။

အျဖစ္မ်ားေသာဘရိတ္ ျပႆနာမ်ား
- ဘရိတ္ဖမ္းလွ်င္ ႐ွဴးျခမ္း အသံ ျမည္ျခင္း
- ဘရိတ္နင္းလိုက္လွ်င္ ေျခနင္းတံ (Paddle) ေအာက္ေျခနားေရာက္ မွမိျခင္း
- ဘရိတ္နင္းရသည္မွာ ေပ်ာ့လြန္းေနျခင္း
- တစ္ခ်က္တည္းနင္းလွ်င္မမိ၍ ထပ္ခါထပ္ခါေတာ့နင္းေနရျခင္း
- ဘရိတ္ေခ်ာေနျခင္း
- ေျခနင္းတံနင္းလိုက္လွ်င္ တုန္ခါမႈကုိ ေျခဖ်ားတြင္ခံစားမိႏိုင္ျခင္း
- ဘရိတ္ေျခနင္းတံ အေပၚဆံုးသို႔ ေရာက္ေနျခင္း
- ဘီးတစ္ဖက္ဖက္တြင္ ဘရိတ္ၿငိၿပီး ေညႇာ္နံ႔ထြက္လာျခင္း
- ဘရိတ္နင္းလွ်င္ ကားတစ္ဖက္သို႔ ဆြဲသြားျခင္း
- ဘရိတ္ေျခနင္းတံနင္းရသည္မွာ မာလြန္းေနျခင္း
- ဘရိတ္ေျခနင္းတံနင္းလိုက္လွ်င္ ဆာဗိုယူနစ္မွ ေလခြၽန္သံထြက္ျခင္း
- (Wheel Cylinder)ဘီးဆလင္ဒါမွ ဘရိတ္ဆီမ်ားယုိစိမ့္ေနျခင္း
- ဘရိတ္ပိုက္ေပ်ာ့မွ ဘရိတ္ဆီယုိ စိမ့္ျခင္း
- ဘရိတ္ေလခိုေနျခင္း
- မာစတာဘရိတ္ဆံုတြင္ ဘရိတ္ဆီ မၾကာခဏေလ်ာ့နည္း၍ ထပ္ျဖည့္ေနရျခင္း
- ဘရိတ္႐ွဴးျခမ္းမ်ားပါးလြန္းေနျခင္း
- ဒစ္ဘရိတ္ Pad မွ ႐ွဴးလုိင္နာပါး လြန္းေနျခင္း
- ဘရိတ္႐ွဴးျခမ္းမ်ား ေ၀းလြန္းေနျခင္း
- ဘရိတ္၀ါရွာေပါက္ျခင္း
- ဘရိတ္ဒရမ္မ်ားတစ္ျခမ္းေစာင္းစားေနျခင္း
- ဒစ္ဘရိတ္တြင္ ဒစ္ျပားမ်က္ႏွာျပင္၌ အစင္းလုိင္းမ်ားေပၚေနျခင္း
- ေနာက္ Drive Shaft မွ ၀ိုင္းဆီးေပါက္၍ ကေရာင္း၀ုိင္မ်ားယုိစိမ့္ ၿပီး ဘရိတ္ေခ်ာျခင္း
- Back Plate အထုိင္ Nut မ်ား ေခ်ာင္ေန၍ ဘရိတ္နင္းလုိက္လွ်င္ အသံထြက္ျခင္း
- ဒစ္ဘရိတ္တြင္ ဘရိတ္ကလစ္ပအထုိင္ Nut ေခ်ာင္၍ အသံထြက္ျခင္း
- ဘရိတ္ပုိက္အဆက္မ်ားမွ ဆီယုိစိမ့္ျခင္း
- ဒစ္ဘရိတ္ၿငိေနျခင္း
- ဘရိတ္ဆာဗိုမူမမွန္ျခင္း
- ဆာဗိုအိုးထဲသုိ႔ဘရိတ္ဆီမ်ား ေရာက္ေနျခင္း
- Vaccum Pump ေလဆြဲအားမေကာင္း၍ ဆာဗိုယူနစ္ ေကာင္းေကာင္းအလုပ္မလုပ္ႏုိင္ျခင္း
အထက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ ဘရိတ္စနစ္တြင္ ျဖစ္တတ္ေသာျပႆနာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ မူမမွန္ေသာ အထက္ပါဘရိတ္ျပႆနာမ်ားသည္ ဘရိတ္စနစ္ခ်ဳိ႔ယြင္းေသာ လကၡဏာမ်ားျဖစ္သည္။

Credit - Car Check
မင္းသစ္ထူး (စက္မႈ) (ေဆာင္းပါး)
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)