အခြန္မေပးခ်င္ရင္ မိဘကို ေစာင့္ေရွာက္ အိမ္ေထာင္ျပဳ ကေလးယူပါ


ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ၀င္ေငြခြန္စနစ္က အိမ္ေထာင္ရွင္ေတြ၊ မိဘႏွင့္အတူေနသူေတြ၊ ၀င္ေငြနည္းသူေတြကို အားေပးထားတယ္။ မိဘေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ခ်င္ေအာင္၊ အိမ္ေထာင္ျပဳခ်င္စိတ္ရွိေအာင္၊ ၀င္ေငြနည္း
သူေတြ သက္သာေအာင္ စနစ္တက် တည္ေဆာက္ထားတယ္။
၀င္ေငြခြန္စနစ္အရ အိမ္ေထာင္ျပဳရင္ ဆယ္သိန္းသက္သာမယ္။
မိဘေတြနဲ႔ အတူေနရင္ မိဘတစ္ဦးမွာ ဆယ္သိန္းသက္သာမယ္။
သားသမီးရွိရင္ သားသမီးတစ္ဦးကို ၅သိန္းသက္သာမယ္။
အိမ္ေထာင္မျပဳေသးရင္ေရာ ျပဳျပီးရင္ေရာ မိဘမ်ားေတြနဲ႔ အတူေနရင္ ၀င္ေငြခြန္ ေပးရသက္သာမယ္။
အိမ္ေထာင္ရွင္က အိမ္ေထာင္မရွိသူထက္ ၀င္ေငြခြန္ သက္သာမယ္။ အိမ္ေထာင္ရွင္ခ်င္းယွဥ္ရင္ သားသမီးရွိသူက သက္သာမယ္။
၀င္ေငြခြန္ေပးရန္ မလိုသူေတြ
၁) တစ္ႏွစ္၀င္ေငြ ၄၈သိန္းမေက်ာ္ရင္
၂) ျပည္ပတြင္ရေသာ လစာ၀င္ေငြျဖစ္ရင္
၃) သက္သာခြင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏုတ္ျပီး က်န္၀င္ေငြ တစ္ႏွစ္ သိန္း၂၀မေက်ာ္ရင္ (သက္သာခြင့္မ်ား = အေျခခံသက္သာခြင့္၊ အတူေနမိဘ၊ သားသမီး သက္သာခြင့္)
အခြန္ေပးရမယ့္ ၀င္ေငြဆိုတာ
တစ္ႏွစ္အတြင္း ရတဲ့ လစာေငြ၊ ေကာ္မရွင္ေၾကး၊ ပညာရွင္ေၾကး၊ႏွစ္စဥ္ေၾကး အားလုံးေပါင္း
သက္သာခြင့္
အတူေန မိဘ တစ္ဦးကို သက္သာခြင့္ = ဆယ္သိန္း
အိမ္ေထာင္ဖက္တစ္ဦး = ဆယ္သိန္း
သားသမီးတစ္ဦး = ငါးသိန္း
၀င္ေငြခြန္တြက္ခ်က္ပုံတြက္ခ်က္နည္း အက်ယ္ကို ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနရဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဖတ္ရႈႏိုုင္ပါတယ္။
‪#‎စီးပါြးရွင္‬
.......................
အျခေႏၼပးခ္င္ရင္ မိဘကို ေစာင့္ေရြာက္ အိမ္ေထာင္်ပဳ ေကလးယူပါ
ထုတ္်ပႏႅိဳကၱဲ့ ၀င္ေျငျခႏၥနစၠ အိမ္ေထာင္ရြင္ေၾတ၊ မိဘႏြင့္အတူေနသူေၾတ၊ ၀င္ေျငနၫ္းသူေၾတကို အားေပးထားတယ္။ မိေဘၾတကို ေစာင့္ေရြာကၡ္င္ေအာင္၊ အိမ္ေထာင္်ပဳခ္ငၥိတ္ရြိေအာင္၊ ၀င္ေျငနၫ္းသူေၾတ သက္သာေအာင္ စနစၲက္ တၫ္ေဆာကၳားတယ္။
၀င္ေျငျခႏၥနစ္အရ အိမ္ေထာင္်ပဳရင္ ဆယ္သိႏ္းသက္သာမယ္။
မိေဘၾတနဲ႔ အတူေနရင္ မိဘတစ္ဦးမြာ ဆယ္သိႏ္းသက္သာမယ္။
သားသမီးရြိရင္ သားသမီးတစ္ဦးကို ၅သိႏ္းသက္သာမယ္။
အိမ္ေထာငၼ်ပဳေသးရင္ေရာ ်ပဳ်ပီးရင္ေရာ မိဘမ္ားေၾတနဲ႔ အတူေနရင္ ၀င္ေျငျခႏ္ ေပးရသက္သာမယ္။
အိမ္ေထာင္ရြငၠ အိမ္ေထာငၼရြိသူထက္ ၀င္ေျငျခႏ္ သက္သာမယ္။ အိမ္ေထာင္ရြငၡ္င္းယြၪ္ရင္ သားသမီးရြိသူက သက္သာမယ္။
၀င္ေျငျခႏ္ေပးရႏ္ မလိုသူေၾတ
၁) တစ္ႏြစ္၀င္ေၿင ၄၈သိႏ္းေမက္ာ္ရင္
၂) ်ပၫၸၾတေင္ရသာ လစာ၀င္ေျင်ဖစ္ရင္
၃) သက္သာျခင့္အမ္ိဳးမ္ိဳးႏုတ္်ပီး က္ႏ္၀င္ေၿင တစ္ႏြစ္ သိႏ္း၂၀ေမက္ာ္ရင္ (သက္သာျခင့္မ္ား = ေအ်ခခံသက္သာျခင့္၊ အတူေနမိဘ၊ သားသမီး သက္သာျခင့္)
အျခႏ္ေပးရမယ့္ ၀င္ေျငဆိုတာ
တစ္ႏြစ္အၾတင္း ရတဲ့ လစာေျင၊ ေကာၼရြင္ေၾကး၊ ပညာရြင္ေၾကး၊ႏြစၥၪ္ေၾကး အားလုံးေပါင္း
သက္သာျခင့္
အတူေန မိဘ တစ္ဦးကို သက္သာျခင့္ = ဆယ္သိႏ္း
အိမ္ေထာငၹကၱစ္ဦး = ဆယ္သိႏ္း
သားသမီးတစ္ဦး = ငါးသိႏ္း
၀င္ေျငျချႏၲကၡ္ကၸဳံၾတကၡ္ကၷၫ္း အက္ယၠိဳ ်ပျၫၱင္းအျခႏၼ္ား ဦးစီးဌာနရဲ့ ထုတ္်ပႏၡ္ၾကၱင္ ဖတ္ရႈႏိုုငၸါတယ္။
‪#‎စီးပါျးရြင္‬
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)