Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Monday, October 19, 2015

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရခုိင္ခရီးစဥ္အတြင္း သံသယမ်ား ေကာလဟလမ်ားကုိ ဖယ္ရွားၿပီး ယုံၾကည္မႈမ်ားကုိ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ဟု ဆုိ


 ရခိုင္ျပည္နယ္ ခရီးစဥ္မွ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ ေမးခြန္းမ်ားအေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ျပန္လည္ေျဖၾကားခ်က္မ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္အားNLD ဥကၠ႒ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ စစ္အစိုးရလက္ေအာက္တြင္ ေတာင္ကုတ္၊ သံတြဲႏွင့္ ဂြျမိဳ႔မ်ား သို႔ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္က ေရာက္ရွိခ့ဲျပီး ေနာက္ပိုင္း ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဴပ္ခံရျခင္းမ်ားေၾကာင့္ မေရာက္ရွိခ့ဲသည္မွာ ၁၂ ႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းေနာက္ လက္ရွိအစိုးရ တက္လာျပီးကာလအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းျဖစ္ပြားခ့ဲသည့္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဘဂၤါလီ အေရးကိစၥတြင္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔အၾကား စည္းလံုးမႈပ်က္ျပားေစသည့္ တစ္ဖက္သတ္ သတင္းစကားမ်ားေၾကာင့္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ အထင္လဲြမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟု ျပည္သူမ်ားက မွတ္ယူခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခု တစ္ေခါက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရခိုင္ျပည္နယ္ခရီးစဥ္သည္ ရခိုင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္နီးစပ္ခြင္ ့ရရွိခ့ဲေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသုံးသပ္မႈမ်ားက ဆိုသည္။

ရခိုင္တိုင္းရင္းသားအမ်ားစုသည့္ ေဒသခံ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားကို မဲထည့္မည္ဆိုေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ခရီးစဥ္တြင္ အျခား တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ား နည္းတူ ျမိဳ႕လုံးကၽြတ္နီးပါး ၾကိဳဆိုခ့ဲက်သည္။

ယင္းအျပင္ ရခိုင္ျပည္သူတို႔ လက္ရွိခံစားေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားအား လက္ေတြ႕ခံစားသိျမင္ျပီး ေနာင္အနာဂတ္ကာလ၌ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ဘက္မွ ပိုမိုရပ္တည္႐ုန္းကန္ လာမည္ဟု ယင္းတို႔ အေနျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္မိေၾကာင္း ရခိုင္အမ်ိဳးသားကြန္ရက္မွ ခရီးစဥ္ကို ၾကိဳဆိုေၾကာင္း ဆိုကာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခ့ဲျခင္းမ်ားရွိခ့ဲသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရခိုင္ျပည္နယ္ ခရီးစဥ္ လုံၿခဳံေရးမွာလည္း စိုးရိမ္စရာ မရွိေၾကာင္း ၊ ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားစြာကလည္း လုိက္လံေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ ၾကသည္။ သံတြဲေလဆိပ္သို႕ ေရာက္ရွိစဥ္ ေဒသခံမ်ားစြာက ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

လူဦးေရ အလြန္ေခါင္ပါးသည့္ သံတဲြ ေတာင္ကုတ္လမ္း တစ္ေလ်ာက္ မွာပင္ ရြာသူရြာသားမ်ားက လမ္း၀ဲယာ တစ္ေလ်ာက္ ႀကိဳဆုိမႈမ်ားကုိ အံ့ၾသမိသည္ဟု ျပည္တြင္းမွ ႏုိင္ငံျခားသတင္းဌာနမွ တစ္ဦးက ၄င္း၏ ေဖ႔ဘုတ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ပုံမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ခရီးစဥ္ျဖင့္ လုိက္ပါခဲ့ေသာ္ ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းအသုိင္းအ၀ုိင္းမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရခုိင္ခရီးစဥ္သည္ အားရဖြယ္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္ဟု ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

ထို႔အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္သူမ်ားအား ေတြ႕ဆုံျပီး မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး မိန္႔ခြန္းမ်ားအျပင္ ေဒသခံသိလိုသည္ အေမးမ်ား ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ေက်နပ္မႈ မ်ားရရွိခ့ဲျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း ေဒသခံ မ်ားက The Ladies သတင္းဂ်ာနယ္သို႔ေျပာျပၾကသည္။

အခ်ိဴ႕ေသာ ေမးခြန္းမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားအေပၚ တစ္ဖက္မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေ၀းသြားေစရန္ အထင္အျမင္လြဲမွားေစသည့္ သတင္းမ်ား လႊင့္ထားျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္းကို ေပၚလြင္ထင္ရွားေစခ့ဲသည္။ ေတာင္ကုတ္တြင္ လာေရာက္အားေပးသည့္ လူအုပ္ၾကီးက့ဲသို႔ ပင္ ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္တြင္ သံတြဲျမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးအခမ္းအနားတြင္ ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းမရွိဘဲ ပိုမ်ားလာကာ ကြင္းျပည့္ကြင္းလွ်ံ အားေပးခ့ဲျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း ျပည္တြင္း ဓာတ္ပုံသတင္းေထာက္မ်ား တင္ဆက္သည့္ ဓာတ္ပုံမ်ားမွ သိႏိုင္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ခရီးစဥ္တြင္ ေဒသခံရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔၏ အျပန္အလွန္ ေမးျမန္ေျဖၾကားခ်က္မ်ားမွ ေကာင္းႏုိးရာရာမ်ားကို စုစည္းေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။
အြန္လိုင္းတြင္ ျပန္ႏွံေနသည့္ ႏိုင္ငံျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေနသည့္ သံသယေမးခြန္းမ်ား ၊ NLD အႏိုင္ရပါက အျခားလူမ်ိဳးစု တစ္ခုမွ လႊမ္းမိုးခံရႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေမးခြန္းမ်ားအျပင္ NLD မဲအႏိုင္ရရွိခ့ဲျပီး အစိုးရ ဖြဲ႕ပါက တစ္ဖက္မွ တုန္ျပန္မႈမ်ားအေပၚ စိုးရိမ္မိသည့္ အေနျဖင့္ ရခိုင္ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား ေမးျမန္းမႈမ်ားကို မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားနားလည္ေအာင္ ျပန္လည္ေျဖၾကားခ့ဲျခင္းမ်ားရွီခ့ဲသည္။

ေတာင္ကုတ္ေဒသခံတစ္ဦးက`` အေမစုတို႔ႏိုင္ရင္ သူပုန္ေတြ၀င္လာမယ္ဆိုၿပီးေျပာေနၾကပါတယ္ ။ အဲဒါျဖစ္ႏိုင္သလားဆိုတာသိခ်င္ပါတယ္။ ´´

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က`` ဘယ္ကသူပုန္ေတြလဲ ´´
ေမးျမန္းသူက`` မသိပါဘူး ။ ရခိုင္သူပုန္ေတြ …´´

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ``ဘယ္ကမွန္းလဲ မသိဘဲနဲ႔ သူတို႔ ဘာသူတို႔ေလွ်ာက္ေျပာ ေနၾကတာျဖစ္တယ္ ။ အဲဒီလိုအဆင့္အတန္း မရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရးစည္း႐ုံးမႈေတြဟာ ကြ်န္မတို႔ႏိုင္ငံအတြက္ အႏၱရာယ္ပဲ ။ ကြ်န္မတို႔ အဖဲြ႕ကိုတိုက္ခိုက္ေနၾကတယ္ဆိုရင္ အဲဒီလိုလုပ္တဲ့ သူေတြဟာ ဘယ္လိုလုပ္ ဒီႏိုင္ငံရဲ႕အက်ိဳးကိုထမ္းေဆာင္ႏိုင္မွာလဲလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီအဖဲြ႕ေတြကို မဲမေပးနဲ႔ေနာ္ ။ ကြ်န္မတို႔ ကိုပဲေပးပါ ´´ဟု ရယ္ေမာရင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခ့ဲသည္။

ယင္းက့ဲသို႔ပင္အျခား ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕ေဒသခံ `` ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ အမ်ားအားျဖင့္ခံစားခ်က္ရွိေနတာက ( ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ မယုံပါဘူး ) အေမစုသမၼတျဖစ္ရင္ ကုလားေတြ၀င္လာမယ္ဆိုတာကိုေျပာေနၾကတယ္။ ဒါဟုတ္ႏိုင္ပါသလားဆိုတာကိုေျဖၾကားေပးေစလိုပါတယ္´´

ေဒၚေအာင္ဆနု္းစုၾကည္က`` ဒါဟာ တစ္စုတစ္ဖဲြ႕ကေနၿပီးေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာနဲ႔ ၊ စနစ္တက်နဲ႔ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိမႈ လုပ္ေနတယ္လို႔ ကြ်န္မ ဒီလိုပဲထင္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ တစ္ရပ္ဆိုတာ လုပ္ခ်င္တိုင္းလုပ္လို႔ရတာမဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္သူ႔ရဲ႕ဆႏၵကိုဆန္႔က်င္ၿပီးေတာ့ ဘာမွလုပ္လို႔မရပါဘူး ။ ေနာက္တစ္ခုက ဒီလို လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး ကိစၥေတြကို ႏုိင္ငံေရးအရ စည္း႐ုံးမႈေတြဟာ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ခိ်ဳးေဖာက္ရာ ေရာက္တယ္။ ဥပေဒအရ အေရးယူႏိုင္ပါတယ္´´ဟု ေျဖၾကားခ့ဲသည္။

ေနာက္ထပ္ ေဒသခံအမ်ိဳးသားတစ္ဦးက``ကြ်န္ေတာ္တို႔ အြန္လိုင္းေပၚမွာတက္ေနတဲ့ ၊ ျပန္႔ေနတဲ့ RSO ေခါင္းေဆာင္ေတြဆီ စာေရးၿပီး အကူအညီေတာင္းတယ္ဆိုတာဟုတ္ပါသလား´´ဟု အြန္လိုင္း သတင္းမ်ားပတ္သက္ျပီး သိလိုသည္ကို ေမးျမန္းျခင္းခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က``ကြ်န္မတို႔ႏိုင္ငံေရးလုပ္တယ္ဆိုတာ ကြ်န္မတို႔ ျပည္သူေတြကိုအားကိုးၿပီးလုပ္တာပါ ။ ဘယ္ႏိုင္ငံျခားအစိုးရေတြကိုမွ အားကိုးၿပီးလုပ္တာမဟုတ္ပါဘူး ။ အဲဒီလိုစြပ္စဲြတဲ့သူေတြကိုယ္တိုင္လည္း ဘယ္ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ ကိုအားကိုးေနသလဲလို႔ ကြ်န္မျပန္ၿပီး ေမးခ်င္ပါတယ္ ´´ဟု ေျဖၾကားရင္း သတင္းလႊင့္သူမ်ားအေပၚ ေမးခြန္း ျပန္ထုတ္ခ့ဲသည္။

ဆက္လက္ျပီး ၁၉၉၀ ျဖစ္စဥ္တြင္ NLD မဲ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရခ့ဲသည့္အတြက္ ထိုစဥ္က တာ၀န္ယူခ့ဲသည့္ စစ္အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားက အေျခခံ ဥပေဒ အေၾကာင္းျပကာ အာဏာေပးျခင္းမ်ားမရွိခ့ဲသည့္ အတြက္ ယခုတခါ အႏိုင္ရရွိခ့ဲလွ်င္ အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္သည္ ေခ်ာ့ေမြ႕ႏိုင္ပါ့မလား ေမးျမန္းရာတြင္ ၁၉၉၀ ကာလႏွင့္ ၂၀၁၅ ကာလတို႔ သည္ ကြာျခားသြားျပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူမ်ားက အႏိုင္ရရွိမႈအေပၚ ခိုင္မာစြာ ရပ္တည္ႏိုင္လွ်င္ မျဖစ္မေနလႊဲေပးရမည့္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာေျဖၾကားခ့ဲသည္။

ထို႔က့ဲသို႔ အေမးအေျဖမ်ား ေျဖၾကားခ့ဲၾကျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းခရီးစဥ္ျဖစ္သည့္ ေတာင္ကုတ္၊ သံတြဲ၊ ဂြျမိဳ႕နယ္ ခရီးစဥ္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ၾကယ္ျဖဴခြပ္ေဒါင္းအလံမ်ား၀ဲပ်ံႏုိင္ခ့ဲေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေက်ာ္ေအး ကေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ခရီးစဥ္အျပီးတြင္ ဧရာဝတီတုိင္း ငသုိင္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕၊ ေရၾကည္၊ က်ံဳေပ်ာ္ျမိဳ႕မ်ားသို႔ သြားေရာက္ရာတြင္ အျခား တိုင္းေဒသၾကီးျပည္နယ္မ်ား နည္းတူ ကြင္းလုံးကြင္းလွ်ံေအာင္အားေပးမႈရရွိခ့ဲျပီး ယင္းမွ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္ ည ၈ နာရီေက်ာ္မွ ရန္ကုန္ျမိဳ႔႕တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းရွိ ေနအိမ္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္း - စုိင္းဟန္
ဓါတ္ပုံ - MFA
The Ladies News Journal
https://www.facebook.com/News.TheLadies
.............................................................................

ေဒၚေအာငၧႏ္းစုၾကၫ္၏ ရခုိငၡရီးစၪ္အၾတင္း သံသယမ္ား ေကာလဟလမ္ားကုိ ဖယ္ရြားၿပီး ယုံၾကၫၼႈမ္ားကုိ ်ပႏႅၫ္ တၫ္ေဆာက္ႏုိငၡဲ့ဟု ဆုိ

 ရခိုင္်ပၫၷယ္ ခရီးစဥၼြ ေဒသခံ်ပၫ္သဴမ္ား၏ စိတ္၀ငၥားျဖယ္ရာ ေမးျခႏ္းမ္ားေအပၚ ေဒၚေအာငၧႏ္းစုၾကၫ္၏ ်ပႏႅၫ္ေ်ဖၾကားခ္ကၼ္ား ရခိုင္်ပၫၷယ္အားNLD ဥကၠ႒ေဒၚေအာငၧႏ္းစုၾကေၫ္အန်ဖင့္ စစ္အစိုးရလက္ေအာၾကၱင္ ေတာငၠဳတ္၊ သံၾတဲႏြင့္ ျဂ်မိဳ႕မ္ား သို႔ ၂၀၀၂ ခုႏြစၠ ေရာက္ရြိခ့ဲ်ပီး ေနာကၸိဳင္း ေနအိမ္အက္ယၡ္ဴပၡံရ်ခင္းမ္ားေၾကာင့္ ေမရာက္ရြိခ့ဲသၫၼြာ ၁၂ ႏြစ္ေက္ာၡဲ့ၿပီ်ဖစ္ေၾကာင္းသိရသၫ္။

ယင္းေနာက္ လက္ရြိအစိုးရ တကႅာ်ပီးကာလအၾတင္း ရခိုင္်ပၫၷယ္အၾတင္း်ဖျစၸားခ့ဲသၫ့္ ပဋိပကၡမ္ားေၾကာင့္်ဖစ္ေပၚလာသၫ့္ ဘဂၤါလီ ေအရးကိစၥၾတင္ ရခိုငၲိဳင္းရင္းသားမ္ားႏြင့္ ေဒၚေအာငၧႏ္းစုၾကၫၱိဳ႕အၾကား စၫ္းလံုးမႈပ္က္်ပားေစသည့္ တစၹက္သတ္ သတင္းစကားမ္ားေၾကာင့္ ရခုိငၲဳိင္းရင္းသားမ္ားႏြင့္ ေဒၚေအာငၧႏ္းစုၾကၫၱဳိ႔ အထငႅဲျမႈမ္ား ရြိခဲ့သၫ္ဟဳ ်ပၫ္သဴမ္ားက မြတ္ယဴခဲ့ၾေကသာႅၫ္း ယခု တစ္ေခါက္ ေဒၚေအာငၧႏ္းစုၾကၫ္၏ ရခိုင္်ပၫၷယၡရီးစၪ္သၫ္ ရခိုင္်ပၫ္သဴမ္ားႏြင့္ ်ပႏႅၫၷီးစျပၡင္ ့ရရြိခ့ဲေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသုံးသပၼႈမ္ားက ဆိုသၫ္။

ရခိုငၲိဳင္းရင္းသားအမ္ားစုသၫ့္ ေဒသခံ ရခိုငၲိဳင္းရင္းသား ပါတီမ္ားကို မဲထၫ့္မၫၦိဳေသာႅၫ္း ေဒၚေအာငၧႏ္းစုၾကၫၡရီးစၪ္ၾတင္ အ်ခား တိုင္းရင္းသား်ပၫၷယၼ္ား နၫ္းတူ ်မိဳ႕လုံးကၽၾတၷီးပါး ႀကိဳဆိုခ့ဲက္သၫ္။

ယင္းအ်ပင္ ရခိုင္်ပၫ္သဴတို႔ လက္ရြိခံစားေနေရသာ အခက္အခဲမ္ားအား လက္ေၾတ႕ခံစားသိ်မင္်ပီး ေနာင္အနာဂတၠာလ၌ ရခိုငၲိဳင္းရင္းသားမ္ား ဘကၼြ ပိုမိုရပၲၫ္႐ုႏ္းကႏ္ လာမၫ္ဟဳ ယင္းတို႔ ေအန်ဖင့္ ေမြ္ာႅင့္မိေၾကာင္း ရခိုင္အမ္ိဳးသားၾကႏ္ရကၼြ ခရီးစဥၠိဳ ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ဆိုကာ ထုတ္်ပႏ္ေၾကညာခ္က္ တစ္ေစာင္ ထုတ္်ပႏၡ့ဲ်ခင္းမ္ားရြိခ့ဲသၫ္။

ေဒၚေအာငၧႏ္းစုၾကၫ္၏ ရခိုင္်ပၫၷယ္ ခရီးစၪ္ လုံၿခဳံေရးမြာလၫ္း စိုးရိမၥရာ မရြိေၾကာင္း ၊ ရဲတပၹဲျ႕၀ငၼ္ားျစာကလၫ္း လုိကႅံေစာင့္ေရြာကၡဲ့ ၾကသၫ္။ သံၾတဲေလဆိပ္သိဳ႕ ေရာက္ရြိစၪ္ ေဒသခံမ္ားျစာက ႀကိဳဆိုခဲ့ၾေကၾကာင္းလၫ္း သိရသၫ္။

လူဦးေရ အၾလႏ္ေခါငၸါးသၫ့္ သံတဲျ ေတာငၠဳတႅမ္း တစ္ေလ္ာက္ မြာပင္ ျရာသူျရာသားမ္ားက လမ္း၀ဲယာ တစ္ေလ္ာက္ ႀကိဳဆုိမႈမ္ားကုိ အံ့ၾသမိသၫ္ဟဳ ်ပျၫၱင္းမြ ႏုိင္ငံ်ခားသတင္းဌာနမြ တစ္ဦးက ၄င္း၏ ေဖ႔ဘုတၥာမ္က္ႏြာၾတင္ ပုံမ္ား်ဖင့္ ေဖာ္်ပခဲ့သၫ္။ ခရီးစၪ္်ဖင့္ လုိကၸါခဲ့ေသာ္ ်ပျၫၱင္း်ပၫၸ သတင္းအသုိင္းအ၀ုိင္းမြ ေဒၚေအာငၧႏ္းစုၾကၫ္၏ ရခုိငၡရီးစၪ္သၫ္ အားရျဖယ္ ေအာင္်မငၡဲ့သၫ္ဟဳ ေရးသားေဖာ္်ပခဲ့ၾကသၫ္။

ထို႔အ်ပင္ ေဒၚေအာငၧႏ္းစုၾကေၫ္အန်ဖင့္ ရခိုင္်ပၫ္သဴမ္ားအား ေၾတ႕ဆုံ်ပီး မဲၾဆယၥၫ္း႐ုံးေရး မိႏ္႔ျခႏ္းမ္ားအ်ပင္ ေဒသခံသိလိုသၫ္ ေအမးမ္ား ်ပႏႅၫ္ေ်ဖၾကားရာၾတင္ ေဒသခံမ္ားေအန်ဖင့္ စိတ္ေက္နပၼႈ မ္ားရရြိခ့ဲ်ခင္းမ္ားရြိေၾကာင္း ေဒသခံ မ္ားက The Ladies သတင္းဂ္ာနယ္သိဳ႕ေ်ပာ်ပၾကသၫ္။

အခ္ိဴ႕ေသာ ေမးျခႏ္းမ္ားသၫ္ ေဒသခံမ္ားေအပၚ တစၹကၼြ ေဒၚေအာငၧႏ္းစုၾကၫ္ႏြင့္ ေ၀းၾသားေစရႏ္ အထင္အ်မျငႅဲမြားေစသၫ့္ သတင္းမ္ား လႊင့္ထား်ခင္းမ္ားရြိေၾကာင္းကို ေပၚၾလငၴင္ရြားေစခ့ဲသၫ္။ ေတာငၠဳၾတၱင္ လာေရာက္အားေပးသၫ့္ လူအုပ္ႀကီးက့ဲသို႔ ပင္ ေအာကၱိဳဘာ ၁၇ ရၾကၱင္ သံၾတဲ်မိဳ႕ၾတင္ ်ပဳလုပ္သၫ့္ မဲၾဆယၥၫ္း႐ုံးေရးအခမ္းအနားၾတင္ ေလ္ာ့နၫ္းၾသား်ခင္းမရြိဘဲ ပိုမ္ားလာကာ ၾကင္း်ပၫ့္ၾကင္းလြ္ံ အားေပးခ့ဲ်ခင္းမ္ားရြိေၾကာင္း ်ပျၫၱင္း ဓာတၸဳံသတင္းေထာကၼ္ား တငၧက္သၫ့္ ဓာတၸဳံမ္ားမြ သိႏိုင္သၫ္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ရခုိင္်ပၫၷယၡရီးစၪ္ၾတင္ ေဒသခံရခုိငၲဳိင္းရင္းသားမ္ားႏြင့္ ေဒၚေအာငၧႏ္းစုၾကၫၱဳိ႔၏ အ်ပႏ္အလြႏ္ ေမး်မႏ္ေ်ဖၾကားခ္ကၼ္ားမြ ေကာင္းႏုိးရာရာမ္ားကို စုစၫ္းေဖာ္်ပလုိကၸါသၫ္။
ၾအႏႅိဳင္းၾတင္ ်ပႏ္ႏြံေနသၫ့္ ႏိုင္ငံ်ခားအျဖဲ႔အစၫ္းမ္ားႏြင့္ပတ္သက္ေနသၫ့္ သံသေယမးျခႏ္းမ္ား ၊ NLD အႏိုင္ရပါက အ်ခားလူမ္ိဳးစု တစၡဳမြ လႊမ္းမိုးခံရႏိုျငၹယ္ရြိေၾကာင္း ေမးျခႏ္းမ္ားအ်ပင္ NLD မဲအႏိုင္ရရြိခ့ဲ်ပီး အစိုးရ ျဖဲ႕ပါက တစၹကၼြ တုႏ္်ပႏၼႈမ္ားေအပၚ စိုးရိမၼိသၫ့္ ေအန်ဖင့္ ရခိုင္ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ္ား ေမး်မႏ္းမႈမ္ားကို မဲဆႏၵရြင္်ပၫ္သဴမ္ားနားလၫ္ေအာင္ ်ပႏႅၫ္ေ်ဖၾကားခ့ဲ်ခင္းမ္ားရြီခ့ဲသၫ္။

ေတာငၠဳတ္ေဒသခံတစ္ဦးက`` ေအမစုတို႔ႏိုင္ရင္ သူပုႏ္ေၾတ၀ငႅာမယၦိဳၿပီးေ်ပာေနၾကပါတယ္ ။ အဲဒါ်ဖစ္ႏိုင္သလားဆိုတာသိခ္ငၸါတယ္။ ´´

ေဒၚေအာငၧႏ္းစုၾကၫၠ`` ဘယၠသူပုႏ္ေၾတလဲ ´´
ေမး်မႏ္းသူက`` မသိပါဘူး ။ ရခိုင္သဴပုႏ္ေၾတ …´´

ေဒၚေအာငၧႏ္းစုၾကၫၠ ``ဘယၠမြႏ္းလဲ မသိဘဲနဲ႔ သူတို႔ ဘာသူတို႔ေလြ္ာက္ေ်ပာ ေနၾကတာ်ဖစၲယ္ ။ အဲဒီလိုအဆင့္အတႏ္း မရြိတဲ့ ႏိုင္ငံေရးစၫ္း႐ုံးမႈေၾတဟာ ၾက္ႏၼတို႔ႏိုင္ငံအၾတက္ အႏၲရာယၸဲ ။ ၾက္ႏၼတို႔ အဖဲျ႕ကိုတိုကၡိဳက္ေနၾကတယၦိဳရင္ အဲဒီလိုလုပၲဲ့ သူေၾတဟာ ဘယႅိဳလုပ္ ဒီႏိုင္ငံရဲ႕အက္ိဳးကိုထမ္းေဆာင္ႏိုငၼြာလဲလို႔ ေ်ပာခ္ငၸါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီအဖဲျ႕ေၾတကို မဲေမပးနဲ႔ေနာ္ ။ ၾက္ႏၼတို႔ ကိုပဲေပးပါ ´´ဟု ရယ္ေမာရင္း်ပႏႅၫ္ေ်ဖၾကားခ့ဲသၫ္။

ယင္းက့ဲသို႔ပင္အ်ခား ေတာငၠဳတ္်မိဳ႕ေဒသခံ `` ၾက္ႏ္ေတာၱိဳ႕ ရခိုင္်ပၫၷယၼြာ အမ္ားအား်ဖင့္ခံစားခ္က္ရြိေနတာက ( ၾက္ႏ္ေတာ္ေကတာ့ မယုံပါဘူး ) ေအမစုသမၼတ်ဖစ္ရင္ ကုလားေၾတ၀ငႅာမယၦိဳတာကိုေ်ပာေနၾကတယ္။ ဒါဟုတ္ႏိုငၸါသလားဆိုတာကိုေ်ဖၾကားေပးေစလိုပါတယ္´´

ေဒၚေအာငၧႏု္းစုၾကၫၠ`` ဒါဟာ တစၥဳတစၹဲျ႕ေကနၿပီးေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာနဲ႔ ၊ စနစၲက္နဲ႔ ၀ါဒ်ဖႏ္႔ခ္ိမႈ လုပ္ေနတယႅိဳ႕ ၾက္ႏၼ ဒီလိုပဲထငၸါတယ္။ ဒီမိုေကရစီအစိုးရ တစ္ရပၧိဳတာ လုပၡ္ငၲိဳင္းလုပႅိဳ႕ရတာမဟုတၸါဘူး။ ်ပၫ္သဴ႕ရဲ႕ဆႏၵကိုဆႏ္႔က္င္ၿပီးေတာ့ ဘာမြလုပႅိဳ႕မရပါဘူး ။ ေနာကၱစၡဳက ဒီလို လူမ္ိဳးေရး ဘာသာေရး ကိစၥေၾတကို ႏုိင္ငံေရးအရ စၫ္း႐ုံးမႈေၾတဟာ ဖဲျ႕စၫ္းပုံေအ်ခခံဥေပဒကို ခိ္ဳးေဖာက္ရာ ေရာကၱယ္။ ဥေပဒအရ ေအရးယူႏိုငၸါတယ္´´ဟု ေ်ဖၾကားခ့ဲသၫ္။

ေနာကၳပ္ ေဒသခံအမ္ိဳးသားတစ္ဦးက``ၾက္ႏ္ေတာၱိဳ႕ ၾအႏႅိဳင္းေပၚမြာတက္ေနတဲ့ ၊ ်ပႏ္႔ေနတဲ့ RSO ေခါင္းေဆာင္ေၾတဆီ စာေရးၿပီး အကူအညီေတာင္းတယၦိဳတာဟုတၸါသလား´´ဟု ၾအႏႅိဳင္း သတင္းမ္ားပတ္သက္်ပီး သိလိုသၫၠိဳ ေမး်မႏ္း်ခင္းခ့ဲေၾကာင္း သိရသၫ္။

ယင္းေအပၚ ေဒၚေအာငၧႏ္းစုၾကၫၠ``ၾက္ႏၼတို႔ႏိုင္ငံေရးလုပၲယၦိဳတာ ၾက္ႏၼတို႔ ်ပၫ္သဴေၾတကိုအားကိုးၿပီးလုပၲာပါ ။ ဘယ္ႏိုင္ငံ်ခားအစိုးေရၾတကိုမြ အားကိုးၿပီးလုပၲာမဟုတၸါဘူး ။ အဲဒီလိုျစပၥဲၾတဲ့သူေၾတကိုယၱိဳငႅၫ္း ဘယ္ႏိုင္ငံ်ခားအစိုးရ ကိုအားကိုးေနသလဲလို႔ ၾက္ႏၼ်ပႏ္ၿပီး ေမးခ္ငၸါတယ္ ´´ဟု ေ်ဖၾကားရင္း သတင္းလႊင့္သူမ္ားေအပၚ ေမးျခႏ္း ်ပႏၴဳတၡ့ဲသၫ္။

ဆကႅက္်ပီး ၁၉၉၀ ်ဖစၥၪ္ၾတင္ NLD မဲ အ်ပတ္အသတ္ အႏိုင္ရခ့ဲသၫ့္အၾတက္ ထိုစဥၠ တာ၀ႏ္ယဴခ့ဲသၫ့္ စစ္အစိုးရတာ၀ႏ္ရြိသူမ္ားက ေအ်ခခံ ဥေပဒ ေအၾကာင္း်ပကာ အာဏာေပး်ခင္းမ္ားမရြိခ့ဲသၫ့္ အၾတက္ ယခုတခါ အႏိုင္ရရြိခ့ဲလြ္င္ အာဏာလႊဲေ်ပာင္းမႈ်ဖစၥၪ္သၫ္ ေခ္ာ့ေျမ႕ႏိုငၸါ့မလား ေမး်မႏ္းရာၾတင္ ၁၉၉၀ ကာလႏြင့္ ၂၀၁၅ ကာလတို႔ သၫ္ ၾကာ်ခားၾသား်ပီ်ဖစ္ေၾကာင္း ်ပၫ္သဴမ္ားက အႏိုင္ရရြိမႈေအပၚ ခိုငၼာျစာ ရပၲၫ္ႏိုငႅြ္င္ မ်ဖေစၼနလႊဲေပးရမၫ့္်ဖစ္ေၾကာင္း ရြင္းလင္းျစာေ်ဖၾကားခ့ဲသၫ္။

ထို႔က့ဲသို႔ ေအမးေအ်ဖမ္ား ေ်ဖၾကားခ့ဲၾက်ပီး ေဒၚေအာငၧႏ္းစုၾကၫ္ ၏ ရခိုင္်ပၫၷယ္ ေတာငၸိဳင္းခရီးစၪ္်ဖစ္သၫ့္ ေတာငၠဳတ္၊ သံၾတဲ၊ ျဂ်မိဳ႕နယ္ ခရီးစၪ္သၫ္ ရခိုင္်ပၫၷယ္အၾတင္း ၾကယ္်ဖဴျခပ္ေဒါင္းအလံမ္ား၀ဲပ္ံႏုိငၡ့ဲေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦး်ဖစ္သၫ့္ ဦးေက္ာ္ေအး ေက်ပာသၫ္။

ရခိုင္်ပၫၷယၡရီးစၪ္အ်ပီးၾတင္ ဧရာဝတီတုိင္း ငသုိင္းေခ္ာင္းၿမိဳ႕၊ ေရၾကၫ္၊ က္ံဳေပ္ာ္်မိဳ႕မ္ားသို႔ ၾသားေရာက္ရာၾတင္ အ်ခား တိုင္းေဒသႀကီး်ပၫၷယၼ္ား နၫ္းတူ ၾကင္းလုံးၾကင္းလြ္ံေအာင္အားေပးမႈရရြိခ့ဲ်ပီး ယင္းမြ ေအာကၱိဳဘာ ၁၈ ရက္ ည ၈ နာရီေက္ာၼြ ရႏၠဳႏ္်မိဳ႕႕တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းရြိ ေနအိမ္သိဳ႕ ်ပႏႅၫ္ေရာက္ရြိခဲ့ေၾကာင္း သိရသၫ္။

သတင္း - စုိင္းဟႏ္
ဓါတၸဳံ - MFA
The Ladies News Journal
https://www.facebook.com/News.TheLadies

No comments:

Post a Comment