Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Tuesday, August 4, 2015

ျမန္မာ့ေရေဘးကူညီေရး ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္လိစ္မွာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ ဖြဲစည္း


ျမန္မာႏိုင္ငံ ေနရာေဒသမ်ားစြာတြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနေသာ ျပည္သူမ်ားကို ကယ္ဆယ္ ကူညီႏိုင္ရန္ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း၊ ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္လိစ္ၿမိဳ႕တစ္ဝိုက္ရွိ ျမန္မာအဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစံုသည္ ဩဂုတ္လ ၂ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔က အစည္းအေဝးက်င္းပ၍ ပူးတြဲအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕တစ္ခုကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း ၁၁ ခုတြင္ မၾကံဳစဖူး ေရေဘးဒုကၡဆိုက္ေရာက္မႈအတြက္ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ကူညီေပးရန္ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္၊ ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္လိစ္ၿမိဳ႕ ေအာင္ေဇခန္းမတြင္ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစံု အစည္းအေဝး က်င္းပေနပံု ျဖစ္ပါသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း ၁၁ ခုတြင္ မၾကံဳစဖူး ေရေဘးဒုကၡဆိုက္ေရာက္မႈအတြက္ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ကူညီေပးရန္ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္၊ ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္လိစ္ၿမိဳ႕ ေအာင္ေဇခန္းမတြင္ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစံု အစည္းအေဝး က်င္းပေနပံု ျဖစ္ပါသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား၏ အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးလိုလိုမွ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္လာသူ ၄၀ ခန္႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ေရေဘးဒုကၡ ကယ္ဆယ္ေရး အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ကို အဖြဲ႕ဝင္ ၁၂ ဦးျဖင့္ အမ်ားသေဘာတူ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရေဘးကယ္ဆယ္ ကူညီေရးအဖြဲ႕သည္ ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္လိစ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးတစ္ဝိုက္ေဒသတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ္လည္း နယ္နိမိတ္ကန္႔သတ္မႈ မရွိဘဲ၊ ကယ္လီဖိုးနီးယား ျပည္နယ္ႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အျခားျပည္နယ္မ်ားသို႔ပါ စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္ကာ အလႉေငြမ်ား ေကာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း ၁၄ ခုအနက္ ၁၁ ခုတြင္ မၾကံုစဖူး ေရလွ်ံ လႊမ္းမိုးမႈေၾကာင့္ ေဘးဒုကၡ ၾကံဳေတြ႕ေနေသာ ျပည္သူမ်ားကို အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ျဖင့္ အကူအညီေပးသြားရန္ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္သူမ်ားက ဆႏၵျပဳ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ကူညီေရးႏွင့္ ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ေရရွည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား ကူညီပံ့ပိုးေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ပထမအဆင့္ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး ရန္ပံုေငြကို အျမန္ဆံုး ရွာေဖြစုေဆာင္းၿပီးေနာက္ ေဒၚလာ ၂၀,၀၀၀ ျပည့္လွ်င္ ျပည့္ခ်င္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေပးပို႔မည္ ျဖစ္၏။ ဒုကၡေရာက္သူအားလံုးကို လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ မခြဲျခားဘဲ လႉဒါန္းကူညီမႈမ်ား ေပးအပ္သြားရန္လည္း အစည္းအေဝးတြင္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။
အေမရိကန္တရားဥပေဒႏွင့္အညီ စနစ္တက်ေဆာင္႐ြက္မည္
အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးသည္ ေငြေၾကး ေကာက္ခံစုေဆာင္းၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ တရားဥပေဒႏွင့္ အညီ အလႉေငြမ်ား တရားဝင္ ေပးပို႔ႏိုင္ေစရန္ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္း (Citizen of Burma Inc.) သို႔ အားလံုးလႊဲအပ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံဖက္တြင္လည္း ေဒၚခင္ၾကည္ ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္းသို႔ ညီတူညီမွ် ခြဲေဝေပးပို႔ရန္ကိုလည္း သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။
မ်ားမၾကာမီ ရက္မ်ားအတြင္း ရန္ပံုေငြ ရွာေဖြေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကမည္ ျဖစ္၍ သတင္းမ်ား ထုတ္ျပန္ေၾကညာသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ေရေဘးဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ထမင္းထုပ္မ်ား ေလွျဖင့္ လိုက္လံေဝငွေနပံု ျဖစ္ပါသည္။ ေရေဘးဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ထမင္းထုပ္မ်ား ေလွျဖင့္ လိုက္လံေဝငွေနပံု ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဇူလိုင္လလယ္ခန္႔မွ စတင္၍ မိုးအဆက္မျပတ္ ႐ြာသြန္းမႈေၾကာင့္၊ ႐ုတ္တရက္ ေရႀကီးေရလွ်ံျခင္း၊ ေျမၿပိဳျခင္း၊ တံတားက်ိဳးျခင္း၊ လမ္းမ်ား ေရလႊမ္းမိုးကာ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေတာက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု မ်ားစြာ ဒုကၡၾကံဳေတြ႕ေနရသည္။ လူဦးေရ ၂၁၇,၀၀၀ ခန္႔ အိုးအိမ္မဲ့ ျဖစ္ေနရပါသည္။
စိုက္ပ်ိဳးေျမ ဧက ၅၂၅,၀၀၀ ခန္႔ ေရနစ္ျမဳပ္ကာ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား ပ်က္စီးခဲ့သည္။ ၎ေျမေနရာအက်ယ္အဝန္းမွာ လူဇင္ဘတ္ႏိုင္ငံ တစ္ခုစာ ရွိသည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ ေသဆံုးသူ ၄၇ ဦး ရွိေနေၾကာင္း ဩဂုတ္ ၃ ရက္၊ တနလၤာေန႔တြင္ ျမန္မာအစိုးရ လူမႈဖူလံုေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။ ၎အေရအတြက္မွာ အမွန္ထက္ မ်ားစြာ ေလ်ာ့နည္းဖြယ္ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢမွ ခန္႔မွန္းထားသည္။
ျမန္မာအစိုးရ၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ပံု အလြန္ေႏွးေကြး၍ ထိေရာက္မႈ မရွိျခင္းအေပၚ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုက ျပင္းထန္စြာ ျပစ္တင္ ေဝဖန္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္၊ ေသာၾကာေန႔တြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ မေကြးတိုင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ အေရးေပၚ သဘာဝေဘးအႏၲ႐ာယ္အေျခအေန ေၾကညာခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံေရေဘးဒုကၡအတြက္ အေရးေပၚအကူအညီ အျမန္ဆံုး ေပးအပ္ရန္ အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားအား ေမတၱာရပ္ခံ ေတာင္းဆိုလႊာကိုလည္း အိမ္ျဖဴေတာ္ ဝက္ဘ္စာမ်က္ႏွာတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ လႈပ္ရွားလံႈ႕ေဆာ္လ်က္ ရွိပါသည္။ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္မတိုင္မီ လက္မွတ္ တစ္သိန္းျပည့္ေအာင္ စုေဆာင္းႏိုင္လွ်င္ သမၼတထံ တရားဝင္ တင္ျပမည္ ျဖစ္သည္။ ဩဂုတ္လ ၃ ရက္အထိ စုစုေပါင္းလက္မွတ္ ၇၃,၆၂၇ ရရွိေနၿပီ ျဖစ္၍ လက္မွတ္ ၂၆,၃၇၃ ခု လိုအပ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။
အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားအား ေမတၱာရပ္ခံေတာင္းဆိုလႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ကလစ္ခ္ လုပ္ပါ။
ထို႔ျပင္၊ မည္သည့္ႏိုင္ငံမွျဖစ္ေစ၊ နည္းမ်ားမဆို PayPal မွတစ္ဆင့္ ေပးပို႔လႉဒါန္းရန္ ကမ႓ာသစ္မီဒီယာမွလည္း စီစဥ္ထားပါသည္။ PayPal မရွိလွ်င္လည္း ခရက္ဒစ္ကဒ္ျဖင့္ လႉဒါန္းႏိုင္ၿပီး၊ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္း (Citizen of Burma Inc.) မွတစ္ဆင့္ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ဦးေက်ာ္သူဦးစီးေသာ နာေရးကူညီမႈအသင္းသို႔ ေပးပို႔လႉဒါန္းမည္ ျဖစ္သည္။ အလႉရွင္စာရင္းကိုလည္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာပါမည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရး ရန္ပံုေငြအတြက္ လႉဒါန္းရန္ ကလစ္ခ္လုပ္ပါ။
 

အလႉရွင္စာရင္း-

ဤသတင္းကို တင္လိုက္ၿပီး နာရီပိုင္းအတြင္း ပထမဦးဆံုး လႉဒါန္းေသာ ေစတနာရွင္မွာ ဝစ္စကြန္ဆင္ျပည္နယ္၊ မက္ဒီဆင္ၿမိဳ႕မွ ဆူရွီးလုပ္ငန္းရွင္ ေဒၚေငြဇင္ ျဖစ္၍ ေဒၚလာ ၅၀၀ အလႉေငြထည့္ဝင္ခဲ့ပါသည္။
၁။ ေဒၚေငြဇင္      ဝစ္စကြန္ဆင္ျပည္နယ္၊ မက္ဒီဆင္ၿမိဳ႕    ေဒၚလာ ၅၀၀.၀၀

http://kabarthit.com/index.php?option=com_content&view=article&id=714:2015-08-04-00-37-21&catid=8:2013-10-13-17-09-02&Itemid=214

No comments:

Post a Comment