Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Friday, January 2, 2015

ဝန္ထမ္းလစာ၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ သံသယကုိ မီးျပင္းတုိက္ျခင္း

ဓာတ္ပံု - လႈိင္မ်ိဳးထြန္း
ဒုကၡေလာ၊ ျပႆနာေလာ

ဝန္ထမ္းေတြ လစာတုိးရင္ေတာ့ ျပႆနာပဲဟုမိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ကေျပာ လာသျဖင့္ ဘာျပႆနာလဲဟု ျပန္ေမးမိ သည္။ သူက ''တကယ္ေတာ့ ျပႆနာ ထက္ ဒုကၡမွဒုကၡ၊ ဒုကၡကုိေျပာတာဗ်'' ဟု တုံ႕ျပန္ဆုိလာသည္။ ေမးလုိက္သည့္ သူ စာေရးသူမွာ အစုိးရဝန္ထမ္းျဖစ္ေနၿပီး ျပန္ေျဖသည့္ မိတ္ေဆြက ပုဂၢလိကကုမၸဏီ ဝန္ထမ္းျဖစ္သည္။ အယူအဆတုိက္ပြဲငယ္ ကစေတာ့မည္။ အစုိးရဝန္ထမ္းလစာ တုိး ျမႇင့္မႈေၾကာင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားတက္မည္။ ထုိျမင့္မားလာေသာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားကုိ ျမင့္မားလာေသာလစာရရွိေနသည့္ အစုိးရ ဝန္ထမ္းမ်ားသာရင္ဆုိင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီးပုဂၢလိ ကလုပ္ငန္းမ်ားမွဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အမ်ား ျပည္သူအားလံုးစားဝတ္ေနေရးတြင္ အခက္ အခဲမ်ားရင္ဆုိင္လာရမည့္အေျခအေနသည္ အားလံုးအတြက္ေျဖရွင္းစရာျပႆနာ၊ ဒုကၡ မ်ားဟု မိတ္ေဆြက ဆုိလုိခဲ့ျခင္းျဖစ္လိမ့္ မည္ထင္သည္။
စဥ္းစားဖုိ႔ေကာင္းသည့္အေၾကာင္း တစ္ရပ္ျဖစ္လာသည္။ ေမးခြန္းမ်ားရွိလာ သည္။ မိတ္ေဆြထင္ထားသကဲ့သုိ႔ ဝန္ထမ္း မ်ားကုိ လစာတုိးေပးျခင္းသည္ ကုန္ေစ်း ႏႈန္းတက္ျခင္းကုိျဖစ္ေစသည့္ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းေပေလာ။ ဤအေၾကာင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ သီအုိရီမရွိ၊ ေဖာ္ျမဴလာမရွိ သေဘာတရား မၾကားဖူးေပ။ အစုိးရ ဝန္ထမ္းမ်ားလစာတုိးျခင္းသည္ ေစ်းႏႈန္း တက္ျခင္းျဖစ္ေစသည့္ အဓိကအေၾကာင္း တရားမဟုတ္၊အေၾကာင္းမ်ားစြာထဲမွအဓိက မက်လွေသာ အေၾကာင္းတစ္ရပ္သာျဖစ္ သည္ကုိ အေၾကာင္းအက်ဳိးဆက္စပ္စဥ္း စားရန္လုိသည္။ တရားဝင္ကိန္းဂဏန္း မ်ားအရ အစုိးရဝန္ထမ္းဦးေရမွာစီးပြားေရး အေဆာက္အအံုထဲရွိ လူဦးေရ၏ ၂ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သာရွိၿပီး အလုပ္လုပ္ႏုိင္သူ လူဦးေရ၏ ၄ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ သာရွိသည္။ (စီမံဝန္ႀကီး ႏုိဝင္ဘာလက လႊတ္ေတာ္တြင္ရွင္းလင္းေျဖဆုိခဲ့ေသာအခ်က္ အလက္မ်ားအရ)ဟု သတိထားမိသည္။ ထုိအေျခအေနမျဖစ္ခင္ (သတင္းၾကား႐ံု) ႏွင့္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားတက္သည့္ အေျခအေနကုိၾကည့္သည့္အခါတြင္လည္း ဇိမ္ခံကုန္စည္မ်ားအပါအဝင္ႏွင့္လုပ္ငန္းသံုး ကုန္ပစၥည္းမ်ားထက္ ေန႔စဥ္လုိအပ္သည့္ အေျခခံစားသံုးကုန္ႏွင့္ လူသံုးကုန္ပစၥည္း အေတာ္မ်ားမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ားတက္ေန သည္ကုိေတြ႕ရသည္။ ထုိကုန္စည္မ်ားသာ ကနဦးလႈပ္ခတ္ျမင့္တက္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ ေနရ၏။

လိုလွ်င္အၾကံရွိ နည္းလမ္းမိ

ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿပီးေသာ အေတြ႕အၾကံဳ မ်ားအရဝယ္လိုအားမ်ားလာ၍ မျဖစ္ႏုိင္ ေပ။ ဝယ္လိုအားမ်ားသေလာက္လစာ ပမာဏမွာလည္း တုိးျမႇင့္ထားျခင္းမဟုတ္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုး စားသံုးသူဦးေရ၏ ၂ရာခုိင္ ႏႈန္းမွ ၃ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိသည့္ လူဦးေရ တစ္ဦးခ်င္းစီ ေငြစအနည္းငယ္ပိုရျခင္းသာ ျဖစ္သည္ကို ေစ့ေစ့ေတြးၾကည့္ႏုိင္ပါက ေစ်းႏႈန္းတက္ျခင္းျဖစ္ေစေသာ အေျခခံ အေၾကာင္းအရင္းတခ်ိဳ႕ကို သတိျပဳမိႏုိင္ လိမ့္မည္။ စီးပြားေရးအေဆာက္အအံု၏ မူလအားနည္းခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ျပည္တြင္း ထုတ္လုပ္မႈအားနည္းျခင္း၊ တရားမဝင္ကုန္ စည္မ်ားအဝင္အထြက္ရွိေနျခင္း၊ နယ္စပ္ ေဒသမ်ား တရားမဝင္လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ကုန္စည္မ်ား (ဖမ္းဆီး မႈမ်ားေၾကာင့္) စရိတ္စက ပိုမုိကုန္က်လာ ျခင္းႏွင့္ က႑မ်ားအၾကား ဆက္စပ္မႈအား နည္းေသာ ေိ ့သခ မူဝါဒမ်ားေပၚတြင္ စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္ရွိလာသည္။ ထုိ႔အျပင္ မၾကာခဏျဖစ္တတ္သည့္အေျပာင္းအလဲ မ်ားေပၚတြင္ လုပ္စားတတ္သူမ်ားႏွင့္ဆံုး႐ႈံး နစ္နာႏုိင္မႈမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္အကာအရံ လုပ္တတ္သူမ်ားကိုလည္း လက္ညိႇဳးထုိး ႏုိင္သည္။ ေျပာင္းလဲမႈအေၾကာင္းတစ္စံု တစ္ရာ(ႀကိဳတင္)သိရသည္ႏွင့္ (ေကာလာ ဟလပင္လွ်င္) အေျခခံစားကုန္ေစ်းကြက္ရွိ ေစ်းႏႈန္းမ်ားအျမင့္ကိုဦးတည္သည့္ လႈပ္ လႈပ္ရွားရွားျဖစ္လာတတ္သည္ကို ၾကံဳေတြ႕ ခဲ့ရၿပီးျဖစ္၏။ လစာေငြအမွန္တကယ္ပင္ မတုိးေသး။ တုိးမည္ဟု ၾကား႐ံုမွ်ျဖင့္ ေရာင္းသူမ်ားက စိတ္ကူးျဖင့္ ေစ်းတက္ရန္ ျပင္ေနတတ္ၾကသည္။ဝယ္သူမ်ားကလည္း ထပ္၍တက္ႏုိင္သည္ဟု စိတ္ကူးျဖင့္ပင္ ဝယ္ယူတတ္ၾကရာ အမွန္ပင္ေစ်းႏႈန္းမ်ား တက္လာၾကေတာ့သည္။ လစာေငြတုိးျမႇင့္ မႈက အရိပ္အေယာင္ပင္မရွိေသးခ်ိန္တြင္ ေစ်းကြက္ထဲတြင္ ေစ်းႏႈန္းက တင္ႀကိဳ တက္ရိပ္ျပေနျခင္းျဖစ္သည္။စားသံုးသူတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ နီးနီးကပ္ ကပ္ရွိေနသည့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ၊ ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားရွိ လက္လီဆုိင္မ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းႏႈန္း ျမႇင့္တင္ႏုိင္ျခင္းမျပဳလုပ္ႏုိင္ေပ။ ျမင့္တက္ ထားလွ်င္ အခ်ိန္တုိခဏသာ ျဖစ္ႏုိင္ေပ မည္။ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ျခင္းကို လက္ကား ကုန္သည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ လက္ကားဆုိင္ႀကီး မ်ားကသာ စတင္ႏုိင္ေပလိမ့္မည္။ အမ်ား ျပည္သူတုိ႔ျဖစ္ေစခ်င္သည့္အစိုးရက ေစ်း ႏႈန္းမ်ားက်ဆင္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ မွာလည္း ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္အတြင္း ေရရွည္ကာလအတြက္ မည္သို႔မွ်ျဖစ္ႏုိင္ ေျခမရွိေပ။ ေစ်းကြက္စနစ္တြင္ အမိန္႔မ်ား၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းလမ္း ေၾကာင္းကိုဟန္႔တား၍မရ၊ ထိန္းခ်ဳပ္၍ မရေပ။ ေမွာင္ခုိေစ်းကြက္ျဖစ္ထြန္းလာ ကာ ပိုမုိဆိုးရြားသြားႏုိင္သည္ကို သတိျပဳ သင့္သည္။ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားမွလက္ကား ကုန္သည္ႀကီးမ်ားကို ေခၚယူညိႇႏႈိင္းျခင္း ျပဳလုပ္မွသာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိမည္ဟု ထင္ရ သည္။ ဤအေျခအေနသည္လည္းကာလ တုိအတြက္ ေဆးၿမီးတုိအဆင့္ေလာက္သာ အေထာက္အကူရေပလိမ့္မည္။ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးကာလအတြင္း ေစ်းကြက္ ပရမ္းပတာမျဖစ္ေစေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ ရာဌာနမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ပုဂၢလိက က႑မွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ကုန္သည္ႀကီး မ်ားညိႇႏိႈင္းလ်က္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းအဆင့္ကို ထိန္းသိမ္းႏုိင္ေရးေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ ထိုအစီအစဥ္မ်ဳိးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ ယူအမ္အက္ဖ္စီစီအိုင္(UMFCCI) အဖြဲ႕ ႀကီး၏အကူအညီအျပည့္အဝလိုအပ္သည္။ ယူအမ္အက္ဖ္စီစီအိုင္ (UMFCCI) အဖြဲ႕ ႀကီးမွဦးေဆာင္၍ တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိကုန္သည္ ပြဲစား၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း၍လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ ၍လည္းေကာင္း ေစ်းကြက္ႏွင့္ေစ်းႏႈန္း အလႈပ္အခါကိုထိန္းသိမ္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ညႇိႏိႈင္းေစ်းႏႈန္းကိုထိန္းသိမ္းေပးေနစဥ္ အေျခခံစားကုန္မ်ား၊ လူသံုးကုန္မ်ားကို ျပည္တြင္းတြင္ထုတ္လုပ္မႈတိုးျမင့္လာႏုိင္ ေရးအတြက္လည္း ယူအမ္အက္ဖ္စီစီအိုင္ (UMFCCI) အဖြဲ႕ႀကီးက အစိုးရဌာနမ်ား ကို အၾကံဥာဏ္ေပးျခင္း၊ အဖြဲ႕ဝင္ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ား ဝိုင္းဝန္းကူညီေပးျခင္းမ်ားကို ထိထိေရာက္ ေရာက္ျပဳလုပ္ေပးရန္လိုသည္။ သြင္းကုန္ ပမာဏမ်ားစြာ ဝင္ေရာက္ေနေသာ ျပည္ တြင္းရွိ အေျခခံစားကုန္မ်ား၊ လူသံုးကုန္ မ်ားေစ်းကြက္ထဲတြင္ မျဖစ္သင့္သည့္ေစ်း ႏႈန္းျမင့္တက္မႈမ်ားမရွိလာေစရန္ သက္ဆိုင္ ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ယူအမ္အက္ဖ္စီစီအုိင္ (UMFCCI) အဖြဲ႕ႀကီး ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း၍ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွသာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေပမည္။

မီးျပင္းတိုက္ခံရေသာသံသယ

ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အစိုးရ ယႏၲရားႀကီးတြင္ပါဝင္ေသာကိရိယာအစိတ္ အပိုင္းေလးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေသြးသားႏွင့္ တည္ ေဆာက္ထားေသာ သက္ရွိအစိတ္ အပိုင္းေလးမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္တန္လွ်င္ ေတာက္ေလာင္ တတ္ေသာဝမ္းမီးရွိ၏။ ၾကံဳေတြ႕ ရမည့္ လူမႈအေရးအရာမ်ားရွိ၏။ ဝမ္းမီးကို ပံုမွန္ၿငိႇမ္းသတ္ႏုိင္မွျဖစ္ မည္။ လူမႈေသာကမ်ားကို အတိုင္း အတာတစ္ခုအထိ ေငြေၾကးလံု ေလာက္စြာေျဖရွင္းႏုိင္စြမ္းရွိရန္ ပံုမွန္လႈပ္ရွားႏုိင္သည္။ သို႔မွသာ အစိုးရယႏၲရားႀကီးအတြင္းက်ရာ ေနရာတြင္ စြမ္းရည္ျပည့္လႈပ္ရွား ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ခ်မွတ္ထား ေသာ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္အညီ ပိုမိုစြမ္းေဆာင္ရည္ရွိ ေသာ၊ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ ေသာ ျပည့္ဝန္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ ရွင္ သန္ရပ္တည္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အိမ္တစ္အိမ္၊ မိသားစုတစ္စုျဖင့္ ထပ္မံ၍ နမူနာေပးခ်င္သည္။ မိ သားစုဝင္ေငြမေကာင္းသည္ႏွင့္ ထမင္းလြတ္၊ ဟင္းလြတ္ထားေန မရ၊ ဝင္ေငြမရွိ၍ ကေလးမ်ား ေက်ာင္းမွထုတ္ပစ္၍မရ လက္ရွိ ဝမ္းမီးၿငိမ္းႏုိင္ေရး ဝင္ေငြရွိသည္ ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစရွာေဖြဖန္တီးရယူ၍ ထမင္းနပ္မွန္ေအာင္ စားၾကရမည္။ သားသမီးမ်ား၏ အနာဂတ္အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ပညာတတ္ေျမာက္ႏိုင္ေရး ေက်ာင္းထားရန္လည္းအေရးႀကီး သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသဖြယ္ သ ေဘာထားရမည္သာ။ လက္ရွိအ ခက္အခဲမ်ားအတြက္ စိတ္ေသာက ျဖစ္မေနဘဲ တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္ နည္းအားျဖင့္ ဖန္တီး၍ သံုးစြဲရ မည္သာျဖစ္သည္။ အသံုးႏွင့္အ ျဖဳန္းခြဲျခားသေဘာေပါက္နားလည္ ရင္း ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အခက္ အခဲမ်ားကို သတိျပဳႀကိဳတင္ျပင္ ဆင္သင့္သည္။ နည္းလမ္းရွာေဖြ ရင္း ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈ တပ္ လွန္႔သံမ်ားကိုလည္းနားပါးပါးျဖင့္ နားေထာင္ ဝိုင္းဝန္းေျဖရွင္းရမည္။ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္း မ်ားအတြက္လည္း အနည္းဆံုးလုပ္ ခလစာသတ္မွတ္ႏိုင္ေရးအားထုတ္ ေနၾကၿပီျဖစ္သျဖင့္ ပိုမိုဂ႐ုစိုက္၍ အားထုတ္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ သည္။ ျပည္သူမ်ားၾကား ဝန္ထမ္း မ်ားလစာတိုးျခင္းေၾကာင့္ ကုန္ေစ်း ႏႈန္းမ်ားတက္သည္ဟူေသာ ယူဆ ခ်က္အလြဲျဖင့္ စိုးရိမ္ေနၾကသူမ်ား ကိုလည္းေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ နားလည္မႈရွိလာေစရန္အတြက္လည္း နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးသံုး၍ရွင္းလင္း မႈမ်ား လိုအပ္မည္ထင္သည္။ ထုိ အခ်က္သည္ မွန္ကန္သည့္ 'ဤ' အကၡရာအသံမွ အမ်ားလက္ခံသြား ရသည့္ 'ကြၽဲ'ျဖစ္သြားေသာ အေျခ အေနသာျဖစ္သည္။ မွားယြင္းစြာ ယံုၾကည္ထားေသာ အယူအဆကို ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက္ ခ်ိန္ကိုက္ အခြင့္ေကာင္းယူသူမ်ားက လူအ မ်ားပို၍ခိုင္ခိုင္မာမာလက္ခံလာေစ ရန္ အေၾကာင္းရွာဖန္တီးေနခဲ့ၾက သည္။ ထုိသူတုိ႔သည္ သံသယကို ပို၍ျပင္းထန္လာေစရန္ သိသိသာ သာမီးျပင္းတိုက္ေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္ေပသတည္း။

ေစာႏိုင္(အသံုးခ်ေဘာဂေဗဒ)
The Union Daily
http://uniondaily.net/News/DetailView.aspx…

No comments:

Post a Comment