Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Saturday, November 8, 2014

ျမန္မာဘီယာပိုင္ဆိုင္ေရး အျငင္းပြားမႈ ဦးပိုင္ကို စင္ကာပူတရား႐ုံး အႏိုင္ေပး

Myanmar Brewery ကုမၼဏီမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘီယာေစ်းကြက္၏ ၈၃ ရာခိုင္ႏႈန္းကို လႊမ္းမိုးထားသည္ (ဓာတ္ပံု – ဧရာဝတီ)
႐ိုက္တာ
ျမန္မာ အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္ ကုမၸဏီ(UMEHL) သည္ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ Fraser and Neave Ltd (F&N) ႏွင့္ Myanmar Brewery ထားရွိထားေသာ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈမ်ားအား ေျပာင္းလဲ ၀ယ္ယူရန္ တရား႐ုံးတြင္ အျငင္းပြားခဲ့ရာ  ေအာင္ျမင္သြားခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။
UMEHL မွ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေၾကျငာခ်က္တြင္ စင္ကာပူ လူမ်ိဳး ခံုသမာဓိ  ၂ ဦးပါ၀င္သည့္ ဘုတ္အဖြဲ႔မွ ယင္းကိစၥကို ဇြန္လ ေႏွာင္းပိုင္းမွ စတင္ကာ ဇူလိုင္လ အေစာပိုင္းထိ ၾကားနာမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ ထိုဘုတ္အဖြဲ႕သည္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ဦးပိုင္ထံမွ ျမန္မာဘီယာ ခ်က္လုပ္ငန္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ F&N ၏ ရွယ္ယာမ်ားကို ၀ယ္ယူႏိုင္ခြင့္ ရရွိသြားေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့သည္။
ေလ့လာသူမ်ားက ထို ျဖစ္ရပ္ကို ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ တရား၀င္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္သည့္ ဥပေဒ မရွိျခင္း၏ သာဓကအျဖစ္ ေထာက္ျပခဲ့ျပီး ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ ကုမၼဏီႏွင့္ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ ၾကံဳေတြ႔ ရတတ္သည့္ အခက္အခဲမ်ားကို သက္ေသျပျခင္းဟု ေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။
သုိ႔ရာတြင္ UMEHL သည္ စင္ကာပူကုမၼဏီ ျဖစ္သည့္ F&N ဘက္မွ အက်ိဳးတူခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း ခုခံ ေျပာဆိုခဲ့ျပီး စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းက ၄င္းတို႔သည္ တရားဥပေဒႏွင့္ အညီ လုပ္ေဆာင္လိုခဲ့ေၾကာင္း  ျပသျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသည္ တုန္႔ျပန္ေျပာဆိုခဲ့သည္။
“ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံသူေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာ စိတ္ခ်လက္ခ်နဲ႔ စီးပြာေရးေတြ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈေတြ လုပ္ႏုိင္ဖို႔ဆိုတာ တကယ္အေရးၾကီးပါတယ္” ဟု ဦးပိုင္၏ ဒု-အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါရိုက္တာ တဦးျဖစ္သူ ဦးျမင့္ေအာင္ မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ “ဒီလို ၾကားနာမႈမ်ိဳးကို လုပ္တယ္ဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ အေနနဲ႔ ခ်မွတ္ထားတဲ့ စဥ္းမ်ည္းနဲ႔ ဥပေဒေတြကို ေလးစာမႈရွိတယ္၊ လိုက္နာတယ္ဆိုတာကို ျပတာပါ” ဟု ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
UMEHL ႏွင့္ F&N တို႕၏ ဖက္စပ္ကုမၸဏီ Myanmar Brewery ၏ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားမွာ Myanmar Beer ၊ Myanmar Double Strong ႏွင့္ Andaman Gold တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ေမလတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ F&N ၏ တင္ျပခ်က္အရ Myanmar Brewery ကုမၼဏီမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘီယာေစ်းကြက္၏ ၈၃ ရာခိုင္ႏႈန္းကို လႊမ္းမိုးထားေၾကာင္း သိရသည္။
Myanmar Brewery ကို ၁၉၉၅ ခုႏွစ္က UMEHL ႏွင့္ အတူ Heineken NV မွ စတင္ ထူေထာင္ခဲ့ျပီး Heineken ၏ အာရွလက္ခြဲ ျဖစ္သည့္ Asia Pacific Breweries Ltd (APB) ၏ ကူညီမႈမ်ားလည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၄င္းပိုင္ဆိုင္သည့္ ရွယ္ယာ ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို F&N အား ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ခဲ့သည္။
F&N ကို ယမန္ႏွစ္က ထိုင္းႏုိင္ငံ ဘီလ်ံနာ တဦးျဖစ္သည့္ Charoen Sirivadhanabhakdi ပိုင္ဆိုင္ေသာ Thai Beverage PCL အပါအ၀င္ ကုမၼဏီ ၂ ခုက ၀ယ္ယူခဲ့ျပန္သည္။
F&N မွ သေဘာတူညီခ်က္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို လိုက္နာရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့ျပီးေနာက္တြင္ UMEHL က အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္မႈ သေဘာတူညီခ်က္ပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအတြင္း F&N ၏ ရွယ္ယာ ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ၀ယ္ယူရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
F&N ၏ပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာ ၀တၱရားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ရာ ေျဖဆိုျခင္း မရွိဘဲ ထိုကိစၥရပ္အား သိရွိသည့္ သတင္းရပ္ကြက္မ်ား၏အဆိုအရ  F&N မွ ပိုင္ရွင္ အသစ္ေျပာင္းလဲ လိုက္ျပီးေနာက္ ကုမၸဏီ၏ ရွယ္ယာ ပိုင္ဆိုင္မႈ ပံုစံ ေျပာင္းသြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။
F&N ႏွင့္ ၄င္း၏ ပင္မ ကုမၼဏီျဖစ္သည့္ Thai Beverage PCL ကုမၼဏီ သည္ Singapore Exchange အား ၄င္းတို႔ ၏ ရွယ္ယာမ်ား အား လႊဲေျပာင္းျခင္း ကို ေခတၱ ဆိုင္းငံ့ထားေပးရန္ တင္ျပခဲ့သည္။ F&N မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား က မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေပးျခင္း မျပဳခဲ့ေပ။
ထိုင္းသတင္းစာ The Nation ၏ သတင္းတပုဒ္တြင္ F&N က ဦးပိုင္က ကမ္းလွမ္းထားေသာ တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၄၆ သန္းမွာ နည္းလြန္းေနျပီး ဖြံ႕ျဖိဳးလာေနေသာ ျမန္မာ စားေသာက္ကုန္ ေစ်းကြက္မွ ထြက္မသြားလိုျခင္းေၾကာင့္  Myanmar Brewery မည္သို႕ ဆက္လက္ ပူးတြဲျပီး အလုပ္လုပ္ႏိုင္မည္ကို နည္းလမ္းရွာေဖြေနေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။
Irrawaddy

No comments:

Post a Comment