Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Sunday, July 27, 2014

PR (ဝါ) Proportional Representation အခ်ိဳးက်ကိုုယ္စားျပဳေရး (ဝါ) ခ်ိဳးစားစနစ္

Proportional representation (PR) is a concept in voting systems used to elect an assembly or council. PR means that the number of seats won by a party or group of candidates is proportionate to the number of votes received. For example, under a PR voting system, if 30% of voters support a particular party then roughly 30% of seats will be won by that party.

PR (ဝါ) Proportional Representation ဗမာလိုု အခ်ိဳးက်ကိုုယ္စားျပဳေရး (ဝါ) ခ်ိဳးစားစနစ္ ဆိုုတာ ဘယ္လိုုလဲဆုုိေတာ့ ဥပမာ မဲဆႏၵနယ္ေျမ ေဒသၾကီး တခုုမွာ NLD က ခုုႏွစ္မဲ၊ ၾကံ႔ဖြံ႔က ႏွစ္မဲ ၊ ၾကံ႔ဖြံ႔က လက္သိပ္ထိုုးထားတဲ့ တစည (သိုု႔) NDF (သိုု႔) ပါတီအသစ္ကေလး မ်ိဳးေစာင့္ ပါတီက တမဲ အသီးသီး ရၾကတယ္ဆိုုပါစိုု႔။ PR စနစ္က ေၾကျငာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ဆံုုးရလဒ္က ဘယ္လိုုလဲဆိုု NLD က လႊတ္ေတာ္အမတ္ ခုုႏွစ္ေယာက္၊ ၾကံ႔ဖြံ႔က ႏွစ္ေယာက္၊ လက္သိပ္ထိုုးပါတီကေလးက တေယာက္ လႊြတ္ေတာ္ကိုု ေရြးေကာက္ခံရမွာ ျဖစ္တယ္။ ပံုုမွန္စနစ္မွာဆိုု NLD က လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဆယ္ေယာက္ ေရြးေကာက္ခံရျပီး က်န္ျပိဳင္ဖက္ေတြ အားလံုုး တေယာက္မွ အေရြးေကာက္မခံ ရပါဘူး။
PR စနစ္ကိုု ပယ္ခ်ဖိုု႔ အင္မတန္ အေရးၾကီးပါတယ္။ ဘာလိုု႔လဲဆိုုေတာ့ ဒီမိုုကေရစီစနစ္ဟာ "ဆိုုးဝါးမႈ အသက္သာဆံုုး စနစ္" တခုု အျဖစ္ က်ေနာ္တိုု႔ လက္ခံက်င့္သံုုးရျခင္း အဓိက ရည္ရြယ္ရင္းမွာ မဖယ္တမ္း ဖင္ထိုုင္ခံုုေပၚ တက္ထိုုင္ေနတဲ့ လူေတြကိုု Majority Vote (ျပည္သူလူထုု အမ်ားစုုရဲ႔ မဲဆႏၵအား) နဲ႔ ျဖဳတ္ခ်ႏိုုင္ဖိုု႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုုကေရစီရဲ႕ ပင္ရင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ အေပၚယံ အမ်ားသူငါ နားလည္ၾကသလိုု တင္ေျမွာက္ဖုုိ႔ မဟုုတ္၊ ျဖဳတ္ခ်ဖိုု႔က စနစ္ရဲ႕ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ သည္ေနရာမွာ လူထုုအမ်ားစုု မဲဆႏၵ (Popular vote) နဲ႔ ဘီလူးသဘက္လိုု အုုပ္စိုုးေနတဲ့ "အဖြဲ႔" ကိုု ဖယ္ရွားပိုုင္ခြင့္ဆိုတာကိုု ဒီမုုိကေရစီက ေပးအပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
PR စနစ္မွာ ဘီလူးသဘက္လိုု အုုပ္စိုုးအျမတ္ထုုတ္ေနတဲ့ အဖြဲ႔နဲ႔ အသင္းအပင္းေတြကိုု ဘယ္ေတာ့မွ ဖယ္လိုု႔ မရပါဘူး။ဘာလိုု႔လဲဆိုုေတာ့ သည္ေကာင္ေတြဟာ (*ပိုုက္ဆံအင္အား* လံုုလံုုေလာက္ေလာက္ ေတာင့္တင္းလိုု႔)ပါတီတခုုအျဖစ္ရပ္တည္ႏိုုင္တယ္၊
 ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ႏိုုင္တယ္ဆိုုတာနဲ႔ သူတိုု႔ဟာ လႊတ္ေတာ္ထဲ အျမဲေရာက္ေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ခ်ိဳးစားစနစ္ ဆိုုတာကေတာ့ နာမည္အတိုုင္း အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္က "အျမဲတမ္း" ခ်ိဳးျပီးစားဖိုု႔ ပါပဲ။ က်ေနာ္တိုု႔ ဗမာျပည္မွာ ဆိုုရင္ေတာ့ "ခ်ိဳးေကြ်းစနစ္" လိုု႔ ေခၚခ်င္လဲ ေခၚႏိုုင္ပါတယ္။ ဦးတင္ေအးက လုုပ္ခ်လာတဲ့ ပါတီေတြကိုု ကားပါမစ္ေတြ ေပးမယ္၊ ေျမကြက္ေနရာေတြ ေပးမယ္ဆိုုတာ သည္ "ခ်ိဳးေကြ်းခ်ိဳးစား စနစ္"ကိုု အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖိုု႔ ၾကံစည္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ခ်ိဳးစားစနစ္ကိုု သူတိုု႔ ဘယ္လုုိအေၾကာင္းျပမလဲဆိုု အားလံုုး ပါဝင္ႏိုုင္ေအာင္လိုု႔ (all-inclusive) ဆိုုျပီး အေၾကာင္းျပပါလိမ့္မယ္ ။ အခ်ိဳးက် ကိုုယ္စားျပဳေရး (PR)၊ အားလံုုးပါဝင္ေစရမယ့္ ဒီမိုုကေရစီ ဘာညာ၊ နာမည္ ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္ေတြကိုု အထင္မၾကီးၾကပါနဲ႔။ သည္ အာဏာရူးေတြ အရူးခ်ီးပန္း ေလွ်ာက္ေျပာတာမွန္သမွ်ကိုု က်ေနာ္တိုု႕႔ လိုုက္ျငင္းေနဖိုု႔ အခ်ိန္သိပ္မရွိပါ။ အဓိကအခ်က္ကိုုပဲ ေျပာပါမည္။ PR စနစ္ဆိုုတာ ခ်ိဳးစားခ်ိဳးေကြ်းလူေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲဝင္၊ ခ်ိဳးစားခ်ိဳးေကြ်းလူေတြနဲ႔ နိုုင္ငံေရးကိုု ေလျဖတ္ျပီး ေသေနေအာင္ ၾကံစည္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ လူေပါေတြ တေလွၾကီးနဲ႔ ဘာအေရးၾကီးတဲ့ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မွ မယ္မယ္ရရ ထြက္မလာေအာင္ လုုပ္ဖိုု႔ရည္ရြယ္ထားတာ။ တိုုတိုုေျပာရင္ သူတိုု႔ရဲ႕ လက္ေတြ႔ရည္ရြယ္ခ်က္က "လက္ရွိအေျခအေန"ကိုု အခ်ိန္ဆြဲထားဖိုု႔ပဲ။
လက္ရွိႏိုုင္ငံေရးမွာ အေရးၾကီးတဲ့ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္အသစ္ေတြ ထြက္ဖိုု႔လိုုပါတယ္။ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ အသစ္ေတြ မထြက္ဘဲ ႏိုုင္ငံေရးဟာ ေသ ေနရင္ ဒါဟာ လက္ရွိ စစ္တပ္ရဲ႔ အုုပ္စိုုးမႈ ဆက္လက္တည္ျမဲေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။အေရးၾကီးတဲ့ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္အသစ္ေတြ ထြက္ဖိုု႔ majority လူမ်ားစုု ဆႏၵနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ တိုုက္ခ်ပစ္ဖိုု႔ လိုုပါတယ္။ အေရးၾကီးတဲ့ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္အသစ္ေတြ မထြက္ေပၚႏိုုင္ဘဲ လက္ရွိ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကိုု က်ေနာ္တိုု႔ မရုုပ္သိမ္းႏိုုင္ပါ။ နဂိုု အေျခအေနမွာဘဲ တန္႔ေနျခင္းဟာ က်ေနာ္တိုု႔ လံုုးဝ ရူံးနိမ့္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုု နားလည္ေစလိုုပါတယ္။

အားလံုုးပါဝင္လိုု႔ ရတဲ့ (all-inclusive) ဒီမိုုကေရစီ စနစ္ ျဖစ္ဖိုု႔ တကယ္ ေစတနာရွိတယ္ ဆိုုရင္လား။ လက္ရွိ ဗမာ့ႏိုုင္ငံေရးကေန ခင္ဗ်ားတိုု႔ ေဘာင္းဘီခြ်တ္ ေဘာင္းဘီဝတ္ေတြ အားလံုုး တေယာက္မက်န္ ခုုခ်က္ခ်င္း ထြက္ၾကပါ။ ခင္ဗ်ားတိုု႔ ထြက္ျပီဆိုုတာနဲ႔ ဗမာ့ႏိုုင္ငံေရးဟာ all-inclusive အားလံုုး ပါဝင္လိုု႔ ရပါျပီ။ PR စနစ္နဲ႔ ေဆးရိုုးသည္ေတြေမြး၊ ေဝေလေလေတြ လိုုက္ေအာ္ခိုုင္းဖိုု႔ ကလိန္မက်ခ်င္စမ္း ပါနဲ႔ဗ်ာ။
Nyo Tun
----------------------------------------------------------------------------------
Phyo Myint Thu PR အေၾကာင္းမသိေသးသူမ်ားအတြက္

********************
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မွာပဲ (Proportional representation) PR စနစ္ကို သံုးမယ္ဆိုရင္ 

ေတာင္ ၂၀၀၈ နာဂစ္ ဥပဒေအရ သတ္မွတ္ထားတဲ႔ ေရြးခ်ယ္ခံ အရပ္သားကိုယ္စား 

လွယ္ ၃၃၀ ဦး(ပုဒ္မ-၁၀၉) ကိစၥက ျပန္ျပီး သံုးသပ္ ရတော႔ မွာပါ။ ဒီ အရပ္သား 

ကိုယ္စားလွယ္ ၃၃၀ ဟာ ပုဒ္မ-၁၀၉ အရ ျမိဳ႕နယ္ ၃၃၀ ျမိဳ႕ နဲ႔ လူဦးေရ အပေၚမွာ 

အ ေျခ ခံ ျပီး သတ္မွတ္ ကိုယ္စားျပဳထားတာပါ။ ဒီ ပုဒ္မ-၁၀၉ ကလဲ ပုဒ္မ-၄၃၆ 

နဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတာပါ။ ပုဒ္မ-၄၃၆ ကို မထိခ်င္ လို႔ ဒီ ပုဒ္မ-၁၀၉ ကို မ ျပင္ ပဲ 

ဒီ လက္ ရွိ ကိုယ္စားလွယ္ဦးရေ ၃၃၀ နဲ႔ ပဲ ထားမယ္ဆိုရင္ေတာင္ သံုးတဲ႔PR စနစ္

္အပေၚ မွာမူတည္ျပီး မဲဆႏၵနယ္ေျမ ေတြ ျပန္လည္သတ္မွတ္ဘို႔ လိုအပ္ေကာင္း 

လိုအပ္ေတာ႔မွာပါ။ ေတာ္ေတာ္ရႈပ္ေထြးလာမွာ အသေအခ်ာပါ။ 

ကမ႓ာေပၚမွာသံုးေနတဲ႔ PR ေတြရဲ႕ ၈၀% ေက်ာ္ေက်ာ္ဟာ Party List Voting 

PR System ပါ။ အဲဒီ Party List မွာ လဲ Open Party List နဲ႔ Closed Party 

List ဆိုျပီး ၂ မ်ိဳးရွိပါေသးတယ္။ အသေးစိတ္ေရးမယ္ဆို ေတာ္ေတာ္မ်ားမွာမို႔ 

အဲဒီ Open/Close ကိစၥကို မိမိဘာသာ ေလ႔လာၾကည္႕ပါ။ 

ဒီ Party List စနစ္ကို သံုးမယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။ သံုးျပီဆိုရင္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ 

ေတြ အရင္ လို တစ္ခုထဲ(ဥပမာ-ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္) မဟုတ္ပဲ ျမိဳ႕နယ္ ၃, ၄, 

၅ ခု ေပါင္းမွ မဲဆႏၵနယ္ တစ္ခု ပံုစံမ်ိဳးေတြလဲ ျဖစ္လာနိုင္ ပါတယ္။ (ဥပမာ-ဗဟန္း+ 

ရန္ကင္း+တာေမြ+သကၤန္းကြ်န္း=အမွတ္(၁) မဲဆႏၵနယ္) ဆိုတဲ႔ ပံုစံမ်ိဳးပါ။ အဲဒီ မွာ 

ကိုယ္စားလွယ္ (၅)ဦး(ယူဆခ်က္) စာကို NLD, ၾကံ႕ ဖြံ႕ USDP, NDF, NNDP 

အစရွိသျဖင္႔ ပါတီမ်ားမွ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္ ၾကမွာပါ။ စုစုေပါင္းတရားဝင္ မဲ(ပယ္မဲမပါ) 

105000 ရတယ္ပဲလို႔ ယူဆၾကည္႕ ပါ။ NLD ကိုေပးတဲ႔ မဲေပါင္း 60000 ဆိုရင္ NLD က 

(၂) ေနရာနဲ႔ ပိုလွ်ံမဲ 10000(60000÷25000) , ၾကံ႕ ဖြံ႕ က 30000 လို႔ ဆိုရင္ သူက

(၁) ေနရာနဲ႔ ပိုလွ်ံမဲ 5000(30000÷25000) , NDF က 8000 နဲ႔ NNDP က 7000 

ဆိုပါေတာ႔။ ပိုလွ်ံမဲေတြနဲ႔ က်န္ေသးတဲ႔ (၂)ေနရာကို ထပ္ျပီး လုရတာပါ။ NLD နဲဲ႕ 

NDF က ပိုလွ်ံမဲ ပထမ နဲ႔ ဒုတိယ အမ်ားဆံုးမို႕ NLD က ေနာက္ တစ္ေနရာ နဲ႔ 

NDF က မဲ 8000 ထဲနဲ႔ တစ္ေနရာ ရမွာပါ။ ဒါ က နမူနာ သဘောပါ။ စဥ္းစားၾကည္႕

ပါ။ၾကံ႕ဖြံ႕ က မဲ ၃၀၀၀၀ ရပေမယ္႔ မဲ ၈၀၀၀ ပဲ ရတဲ႔ NDF နဲ႔ တူတူပဲ(တစ္ေနရာစီ) 

ျဖစ္သြားတာပါ။ FPTP နဲ႔ ဆို NLD က ငါးေနရာလံုးရမယ္။ PR နဲ႕ က်ေတာ႔ သံုးေန 

ရာပဲေပါ႕။ ဒါ ေတြ ေၾကာင္႔ လဲ PR PR ျဖစ္ေနတာပါ။ 
--------------------------------------------------
ဒါက ကြဲဲျပားတဲ့ေနာက္ထပ္အျမင္
Unliker Linn ယခုလက္ရွိ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ စနစ္မွာ ႏိုင္သူအကုန္ယူဟူေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။ (၅၁) ရာခိုင္ႏႈန္း မဲရသူက အႏိုင္ရၿပီး က်န္ (၄၉) ရာခိုင္ႏႈန္း၏ ဆႏၵမဲမ်ား အေဟာသိကံ ျဖစ္ရသည့္ စနစ္ျဖစ္သျဖင့္ (၁၀၀)ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည္ ဟု ဆိုႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ဤအခ်က္သည္ ေထာက္ျပ အခံရဆံုးေသာ အခ်က္ ျဖစ္၏။ ဥပမာ - ပါတီ (၄) ခုသည္ (၂၆) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ (၂၅) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ (၂၅) ရာခိုင္ႏႈန္း (၂၄) ရာခိုင္ႏႈန္း မဲအသီးသီး ရသည္ဟု ဆိုလွ်င္ (၂၆) ရာခိုင္ႏႈန္း မဲအမ်ားဆံုး ရေသာ ပါတီက အႏိုင္ရသျဖင့္ က်န္ (၇၄) ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳ ႏိုင္သည့္စနစ္ မဟုတ္ပါ။ Ironically, those MP representatives even failed to represent majority in this case. Let alone majority rules, even minority 26% decision WINS & WALKS over the other 74% of majority. What a crap and flaw process everyone with even half-a-brain can see. It becomes something tyrannical and monopoly. မဲဆႏၵရွင္ အားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ရန္ ပညာရွင္တို႔ စဥ္းစား လာခဲ့ၾကရာမွ အခ်ဳိးက် ကိုယ္စားျပဳ စနစ္ဟူေသာ Proportional Representation ကို စတင္ သံုးစြဲလာခဲ့ၾကသည္။ မိမိတို႔ပါတီက အႏိုင္ရေသာ မဲရာခိုင္ႏႈန္း အရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရရွိေစႏိုင္သည့္ စနစ္ျဖစ္သည္။ ပါတီငယ္မ်ားအတြက္ မ်ားစြာ အားထားရေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။
(၁) ျပည္သူတိုင္းရဲ႕ဆႏၵမဲေတြ ဆႏၵေတြ အလဟႆ မ ျဖစ္ဘူး၊
(၂) လူနည္းစု ပါတီငယ္ေလးေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္လာႏိုင္တယ္၊
(၃) အင္အားႀကီး ပါတီတစ္ခု ထဲက လက္၀ါးႀကီး အုပ္ထားတဲ့ အေျခအေနကို ထိန္းညႇိ ႏိုင္မယ္၊
(၄) အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပိုမို အခြင့္အလမ္း ရရွိလာမယ္၊
(၅) လုပ္ေဆာင္ရည္ ျမင့္မားတဲ့ အစိုးရ တစ္ခုကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မယ္၊
(၆) အာဏာ ခဲြေ၀မႈ မွာ ပိုၿပီး ထင္သာျမင္သာ ရွိလာမယ္
အခ်ဳိးက် ကိုယ္စားျပဳစနစ္ အဲဒီ PR စနစ္ အမ်ဳိးအစား (၄) မ်ဳိး or another one with some combinations of these four ရွိၿပီးေတာ့ အျပည့္ အ၀သို႕မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း က်င့္သံုးေနတဲ့ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ (၉၀) ေက်ာ္ ရွိပါတယ္။
PR က်င့္သံုးရရင္မဲဆႏၵရွင္ အားလံုးကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ ပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ႔ မူလသေဘာသဘာ၀ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မယ္၊ ရရွိလာမယ္၊

အင္အားႀကီး ပါတီတစ္ခု ထဲက လက္၀ါးႀကီး အုပ္ထားတဲ့ monopoly so-called BIG GUY BULLY ကို control & balance ထိန္းညႇိ ႏိုင္မယ္၊ ၿပီးေတာ ့ ျပည္သူတိုင္းရဲ႕ဆႏၵမဲေတြ အလဟႆ မျဖစ္ေစေသာထူးျခား ေကာင္းမြန္ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈ႔ျဖစ္ပါသည္။

IN FACT, LET'S EVERYONE'S VOICE "HEARD" IN PARLIAMENT - a superb Proportional Representation System so far.

WE DONT WANT GEN NE WIN - BIG GUY BULLY
WE ALSO DONT WANT မြတ္ေဒါင္း NLD BIG GUY BULLY

CLEAR? DO U ALL GET MY MESSAGE? CLEAR?
 

No comments:

Post a Comment