Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Saturday, February 8, 2014

လုပ္ေပးမယ္ေျပာေတာ႕့မွတ္ပုံတင္ လုပ္ေပးေတာျ့ပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္ကတ္


မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ခ႐ိုင္၊ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕ နယ္၊ တေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ခြဲအတြင္း တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကေဒသေန ျပည္သူမ်ားကို မိမိတို႔ဆႏ္ၵသေဘာ  မပါဘဲ။ ဓာတ္ပုံမ်ား ႐ိုက္ယူကာ ပါတီ၀င္ကတ္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးၾက ျခင္းႏွင့္ မွတ္ပုံတင္အခမဲ့လုပ္ေပး မည္ဟုေျပာကာပါတီ၀င္ကတ္ျပား  မ်ားအား ထုတ္ေပးေနျခင္းမ်ားရွိ ေၾကာင္းကို ေဒသေနျပည္သူမ်ား ထံမွ သိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ျပည္သူမ်ားအား နားလည္ေအာင္ရွင္းျပျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ “အသင္း၀င္မွာ လား၊ အဖြဲ႕၀င္မွာလား”ဟုပင္ မေမးခဲ့ဘဲဓာတ္ပုံမ်ား႐ိုက္ယူၿပီး ပါတီ၀င္ကတ္ျပားမ်ားအား ျပည္သူတို႔၏ဆႏၵသေဘာမပါဘဲ။ ထုတ္ေပးေနသည့္အတြက္ျပည္သူ မ်ားမွာ အလြန္ပင္စိတ္အေႏွာင့္ အယွက္ျဖစ္ေနၾကေၾကာင္းကိုလည္း သိရသည္။
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္ကတ္ျပား အား မိမိဆႏ္ၵမရွိဘဲရရွိလာခဲ့သည့္  ေဒသေနျပည္သူတစ္ဦးကလည္း “ထုတ္ေပးထားတာက်ေတာ့ၾကာ ပါၿပီ။ မွတ္ပုံတင္အခမဲ့လုပ္ေပးမယ္  လို႔အိမ္မွာလာေျပာၿပီး ဓာတ္ပုံေတြ ႐ိုက္ယူသြားတာ။မွတ္ပုံတင္ေတြရ ၿပီလာယူေတာ့ဆိုလို႔သြားယူေတာ့ မွ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္ကတ္ေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ ပိုက္ဆံတစ္ေထာင္  လည္းေတာင္းေသးေပတယ္။မေပးခဲ့ ဘူး။ ကိုယ္ကလည္း ဒါမ်ဳိးေတြ မေတြ႕ဘူးေတာ့ ဒီအတုိင္းပဲယူလာ  ခဲ့ရတယ္။ ဘာလုပ္ရမွန္းဘဲမသိ ဘူး။ ကိုယ္လိုလူေတြဒီနားမွာ အမ်ားႀကီးပဲ။ သူတို႔က အသင္း၀င္ မွာလား။ အဖြဲ႕၀င္မွာလားေတာင္ မေမးဘူး။ အတင္းအက်ပ္လုပ္ၾက တာ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဘာမွ ႏုိင္ငံေရးအသိအျမင္မရွိတဲ့လူငယ္ ေတြ၊ မီဒီယာနဲ႔ ေ၀းေနတဲ့ျပည္သူ ေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးနားမလည္တဲ့ ျပည္သူေတြကို စည္း႐ုံးေျပာျပမႈ  ေတာင္မရွိဘဲသူတုိ႔စိတ္ထင္သလို လုပ္ေနၾကတာ။ တခ်ဳိ႕ဆုိရင္ ဒါကို  ပဲမွတ္ပုံတင္ထင္ေနတယ္။ အဲဒီ ကတ္ထဲမွာေတာ့ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ ေရးနံပါတ္ေနရာမွာေလွ်ာက္ထား ဆဲလို႔ေတာင္ေရးထားတယ္။ (၂၀၁၁) ကတည္းကထုတ္ေပးထား  တာေတြလည္းရွိတယ္။ မွတ္ပုံတင္ ကေတာ့ အခုထိမရေသးဘူး။ မွတ္ပုံတင္လုပ္ရင္လည္းေထာက္ခံ စာေတြယူရ၊ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ရ၊ ေသြး စစ္ရနဲ႔ ကုန္က်စရိတ္ေတြမ်ားေတာ့ အခ်ဳိ႕ဆုိမွတ္ပုံတင္လုံး၀မရွိၾကေသး ဘူး”ဟု ေျပာသည္။

ယင္းကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္အမ်ဳိးသား  ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကလည္း (၃၁.၁၂.၂၀၁၃) ရက္ေန႔က စာအမွတ္၊ ၀၇၆/ဒီခ်ဳပ္ (စည္း) ၁၂/၁၃ျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔တရားမ၀င္ အတင္းအက်ပ္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း မ်ားအား စိစစ္ရွာေဖြ၍တင္ျပရန္ ႏွင့္ ယင္းတင္ျပခ်က္ကို ခ႐ိုင္၊ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ဗဟိုအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔ ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဆင့္ဆင့္ထံေပးပို႔တင္ ျပေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ရပ္/ေက်း  အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မ်ားသို႔ ၫႊန္ျပထားျခင္းရွိေၾကာင္းကို တေကာင္းၿမိဳ႕၊ အမွတ္ (၂) ရပ္ ကြက္အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္  ဥကၠ႒ဦးေအာင္ေက်ာ္ထံမွ သိရ သည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္ ယခင္ (၂၀၀၈) ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအတည္ျပဳေရးကာလ  ႏွင့္ (၂၀၁၀) အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲကာလမ်ားတြင္လည္း ယခုကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမ်ားရွိၿပီး (၂၀၁၀) အေထြေထြေရြးေကာက္ ပြဲကာလမတုိင္မီကလည္း ႏုိင္ငံ သားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ားျပဳလုပ္  ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လ၀ကႏွင့္ ပူးေပါင္းကာျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္ ကတ္ျပားမ်ားကို အခမဲ့ထုတ္ေ၀ ေပးေနျခင္းမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ယခုအခါ တြင္လည္း ယခင္ကေဆာင္ရြက္ ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတုိင္း ထပ္မံျပဳလုပ္ေနၾကျခင္းမ်ားရွိေန သည္ဟုဆက္လက္သိရသည္။

ထိန္ထိန္လင္း(တေကာင္း)

Hot News Journal

No comments:

Post a Comment