Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Sunday, January 19, 2014

စူပါေ၀ါလ္ရတနာခန္းမပုိင္ရွင္ႏွင့္ ဆိုင္ငွားမ်ား အျငင္းပြားမႈ ျပင္းထန္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဈး စူပါေ၀ါလ္ရတနာခန္းမရွိ အေရာင္းဆိုင္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။ ပိုင္ရွင္ႏွင့္ ဆိုင္ငွားမ်ားအၾကား အျငင္းပြားလ်က္ရွိသည္။ ဓာတ္ပုံ - ဘူးသီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဈး စူပါေ၀ါလ္ရတနာခန္းမရွိ အေရာင္းဆိုင္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။ ပိုင္ရွင္ႏွင့္ ဆိုင္ငွားမ်ားအၾကား အျငင္းပြားလ်က္ရွိသည္။ ဓာတ္ပုံ - ဘူးသီး
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဈးရွိ စူပါေ၀ါလ္ရတနာခန္းမ တြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ပိုင္ရွင္ႏွင့္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား
အၾကား အငွား ရပ္ဆုိင္းမႈေၾကာင့္ ပိုင္ရွင္ျဖစ္သူက အဆိုပါေနရာမွ တစ္လအတြင္း ထြက္ခြာေပးရန္
႐ုတ္ခ်ည္းေတာင္းဆိုရာမွ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျပႆနာသည္ ယခုအခါ ပိုမိုႀကီးထြားလာၿပီး မၾကာ
မီတြင္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ တရားစြဲဆို မႈမ်ား ေပၚထြက္လာေတာ့မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္ေရွ႕ေန
မ်ားက ေျပာ သည္။
ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔က ရတနာ ခန္းမ၏ ႐ံုးခန္းတြင္ 'အႀကီးစားျပင္ဆင္ မႈျပဳလုပ္ရန္' ၂၀၁၄
ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားကာ ထိုခန္းမ မွ ဆုိင္ ခန္းအားလံုးေျပာင္းေရႊ႕ေပးရန္
ကပ္ထားခဲ့ေသာ ေၾကညာစာတြင္ ျပင္ဆင္မႈျပဳလုပ္မည့္ ကာလကို ေဖာ္ျပမထားျခင္း၊ ျပင္ဆင္မႈ
ျပဳလုပ္ၿပီးပါက လက္ရွိဆုိင္ငွားမ်ားကုိ ျပန္လည္ ငွားရမ္းမည္ဟု ေဖာ္ျပမထားျခင္း အျပင္ စံုစမ္း
ေမးျမန္းမႈပါ လက္ခံ ခဲ့ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ဆုိင္ငွားအားလုံး ၏ ထက္၀က္ျဖစ္သည့္ ၃၀ ဦးက
ဒီဇင္ဘာ လ ၂၁ ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ အဆိုပါေၾကညာခ်က္ ႏွင့္ပတ္သက္၍
ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ တံု႔ျပန္ထည့္သြင္းခဲ့ရာမွ ႏွစ္ဖက္အေျခအေန ပိုမိုတင္းမာလာခဲ့သည္။
ဆိုင္ငွားမ်ား၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ ငွားရမ္းျခင္း ရပ္ဆုိင္းေၾကာင္း
ေၾကညာ ခ်က္အား လံုး၀လက္ခံျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ဖယ္ရွားေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အေဆာက္
အအံု အေနအထားအရ အႀကီးစား ျပင္ဆင္ရန္ မလိုအပ္သျဖင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ တစ္ဦးတည္းဆႏၵ
အရ ျပင္ဆင္ခြင့္မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ အေဆာက္အအံုအား အမွန္တကယ္ ေရာင္းခ်ပိုင္ခြင့္ရွိ
သည့္ အဖြဲ႕အစည္းထံမွ နည္းလမ္းတက်၀ယ္ယူထားျခင္း မရွိေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသျဖင့္ ပုဂၢလိ
က ပိုင္ဆုိင္မႈကို အသိအမွတ္မျပဳေတာ့ ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။
"ကြ်န္မတို႔ဒီမွာ ဆုိင္ခန္းငွားၿပီး ဖြင့္လာတာ ႏွစ္နဲ႔ခ်ီေနပါၿပီ။ ခုမွ ႐ုတ္တရက္ႀကီး တစ္လအတြင္း
ေျပာင္းေပးရမယ္ဆိုေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ ၿပီးေတာ့ အခု ဒီဇင္ဘာလကေန သႀကၤန္ မတိုင္မီ
ထိက တစ္ႏွစ္လံုးမွာ ခရီးသြား အမ်ားဆံုးလာတဲ့ရာသီျဖစ္ၿပီး ေဈး ေရာင္းအေကာင္းဆံုးအခ်ိန္
လည္း ျဖစ္ ေနတယ္။ ဒီေတာ့ ကြ်န္မတို႔ကေတာ့ မဖယ္ေပးႏိုင္ပါဘူး။ ကြ်န္မတို႔ ဒီလ အတြက္
ငွားရမ္းခ မေပးရေသးဘူးဆို တာကလည္း ညိႇႏိႈင္းမႈကို သူတို႔ဘက္က လက္မခံေသးလို႔ပါ" ဟု
ခန္းမအတြင္း ရွိ ဆိုင္ပိုင္ရွင္အခ်ဳိ႕က ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဈးအတြင္းရွိ ဆိုင္ခန္းမ်ား မွာလည္း အဆုိပါျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြား ၿပီးေနာက္ ငွားရမ္းခမ်ား
ႏွစ္ဆေက်ာ္ ျမင့္တက္သြားသျဖင့္ ဆိုင္ငွားမ်ားသည္ မိမိလိုခ်င္ေသာေနရာအကြက္အကြင္းတြင္
မရသည့္အျပင္ အဆမတန္ ေဈး ႏႈန္းမ်ားေပး၍ ငွားရမ္းရမည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကေၾကာင္း ေျပာသည္။
ဆုိင္ငွားမ်ားက ေၾကညာခ်က္ထည့္သြင္းၿပီး ၁၈ ရက္အၾကာ ဇန္န၀ါရီလ ၈ ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံု
သတင္းစာတြင္ စူပါေ၀ါလ္ရတနာခန္းမ(၁) ၏ အမည္ ေပါက္ပိုင္ရွင္ ေဒၚ႐ႈၾကဴထံမွ အထူး ကိုယ္
စားလွယ္ လႊဲစာရရွိထားသူ ဦးေမာင္ေမာင္လြင္က တံု႔ျပန္ ရွင္းလင္းေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထည့္
သြင္းခဲ့ၿပီး တရား၀င္လႊဲေျပာင္းအမည္ေပါက္ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား အဆင့္ဆင့္ကို ထည့္သြင္းေရးသားခဲ့ကာ
အမည္ အတိ အက် ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိသူ ဆုိင္ပိုင္ ရွင္ ၃၀ ႏွင့္ ေရွ႕ေနဦးသိန္းထြန္းတို႔၏ ေၾကညာ
ခ်က္မွာ ပိုင္ရွင္ျဖစ္သူ၏ သိကၡာ ကိုထိပါးသျဖင့္ တစ္ပတ္အတြင္း ေတာင္းပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္
ထည့္ သြင္းေပးရန္ႏွင့္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပါက ဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ျပန္လည္
ေၾကညာခဲ့သည္။
"ကြ်န္မတို႔ဘက္ကေတာ့ လံုး၀ မေတာင္းပန္ႏိုင္ပါဘူး။ သူတို႔လုိပဲ ကြ်န္မတို႔ဘက္ကလည္း ဥပေဒ
အရ ျပန္လည္ရင္ဆိုင္သြားမွာပါ" ဟု ရတနာ ခန္းမတြင္ လက္ရွိလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသူ ဆုိင္ပိုင္ရွင္မ်ား
က ျမန္မာတိုင္း(မ္) ကို ေျပာသည္။
ပိုင္ရွင္ဘက္မွေရွ႕ေနျဖစ္သူ ဦးခ်စ္ ကုိကိုက တစ္ပတ္အတြင္း ဆုိင္ပိုင္ရွင္ ၃၀ ဦးဆုိသူမ်ား၏
အမည္ႏွင့္ ဆုိင္အမွတ္မ်ားကို အတိအက်ေဖာ္ျပ၍ ေတာင္းပန္သည့္ ေၾကညာစာကို ေစာင့္ ဆုိင္း
ေပးမည့္ အခြင့္အေရးေပးထားေသာ္လည္း မထည့္သြင္းပါက ပိုင္ရွင္ ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္အတုိင္း
ထပ္မံ၍ ဥပေဒအရ အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေျပာသည္။
"သူတို႔ဘက္က ဆုိင္ပိုင္ရွင္ ၃၀ လုိ႔ပဲေရးထားၿပီး နာမည္ေတြေကာ ဆိုင္ခန္းနာမည္ေတြေရာ
ဘာမွအတိအက်မေရး ထားဘူး။ ၿပီးေတာ့ အေဆာက္အအံုကို တစ္ဦးတည္း ဆႏၵအရ ျပင္ဆင္
ခြင့္မရွိဘူးလို႔ သူတို႔မွာ ေျပာခြင့္မရွိပါဘူး" ဟု ၎က ေျပာသည္။ ေဒၚ႐ႈၾကဴႏွင့္ ဦးေမာင္ေမာင္လြင္
တို႔မွာ စူပါေ၀ါလ္သမ၀ါယမအသင္း၏ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ေဒၚ႐ႈၾကဴ သည္ ဆုိင္ခန္းေပါင္း
၆၀ ေက်ာ္ပါ၀င္ ေသာ ေျမညီထပ္ရွိ စူပါေ၀ါလ္ရတနာခန္းမ (၁) အား ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ
ရန္ကုန္တုိင္း သမ၀ါယမအသင္းစုမွ တရား၀င္ အမည္ေပါက္ ဆုိင္အငွားခ်ထားျခင္းခံသူ ျဖစ္ေၾကာင္း
ကို ေၾကညာ စာတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။
ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အငွား ရပ္ဆိုင္းမည္ဟု ပိုင္ရွင္ဘက္မွ ေၾကညာ ခဲ့ေသာ္လည္း ယခု
လက္ရွိျဖစ္ပြားေန ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ တစ္လ ထပ္မံ တိုးေပးထားကာ ယခုလကုန္တြင္
ေျပာင္းေရႊ႔ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးခ်စ္ကိုကိုက ေျပာသည္။
Myamar times

No comments:

Post a Comment