Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Sunday, October 13, 2013

NLD မွ ျပင္/သစ္ ကိစၥရွင္းလင္းျပီ


၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး (သို႔မဟုတ္) ျပန္လည္ေရး
ဆဲြေရးအတြက္အတုိက္ အခံပါတီျဖစ္ေသာ NLD ပါတီမွ ေအာက္တုိလာလ ၁၂ ရက္တြင္ စတင္ၿပီး ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဆုိင္ရာ သေဘာတရားႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ ရာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို လုပ္ သားျပည္သူမ်ားလြယ္လင့္တကူ သိရွိႏုိင္ေစရန္ ေနရာအသီးသီးသို႔ လုိက္
လံ၍ ေဟာေျပာရွင္းလင္း ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းျပရာတြင္

၁။ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဆုိတာ ဘာလဲ

ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အနက္အဓိပၸာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ားမွ ေျမာက္မ်ားစြာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိ
ခဲ့ၾကေသာ္လည္း သာမန္ျပည္သူမ်ားလြယ္ကူစြာနား လည္သေဘာေပါက
ေေစရန္“အုပ္စိုး သူမင္းမ်ား လုိက္နာရမည္ဥပေဒ” ဟု ဖြင့္ဆိုေၾကာင္း၊

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတြင္ အုပ္စိုးသူ အစိုးရမင္းမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံႏုိင္ငံ သားျပည္သူမ်ားဟူ၍ လူႏွစ္မ်ိဳး ႏွစ္စားရွိရာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံျပည္သူ မ်ားႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္ သည္ျဖစ္ေစ၊ မလုိက္နာမေနရ၊ လုိက္နာရမည္ဟု အုပ္စိုးသူအစိုးရ မင္းမ်ားမွစည္းမ်ဥ္းစည္ကမ္းအမ်ိဳး မ်ိဳးကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားျခင္း ကုိ “ဥပေဒ” ဟုေခၚဆုိေၾကာင္း၊

အလားတူ အုပ္ခ်ဳပ္ခံျပည္သူ မ်ား မလုိက္နာမေနရလုိက္နာမည့္ ဥပေဒရွိသကဲ့သို႔ အစိုးရမင္းမ်ား မလုိက္နာမေနရလုိက္နာရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒအမ်ိဳး အစားတစ္ရပ္ကို“ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ” ဟု ေခၚဆုိေၾကာင္း၊

ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံတိုင္းတြင္ မရွိပါ။အထူးသျဖင့္ အာဏာရွင္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ မရွိပါ။ ရွိခဲ့လွ်င္လည္း အာဏာရွင္က မိမိ ကိုယ္မိမိအပ္ႏွင္းသည့္ ဥပေဒသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္အညီ အုပ္စိုး သည့္ အစိုးရမင္းမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ သည့္ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေရးစနစ္ တြင္ အုပ္စိုးသူႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ႏုိင္ငံ သားျပည္သူမ်ားအၾကား ခ်ဳပ္ဆုိ ထားေသာ သေဘာတူပဋိညာဥ္ စာခ်ဳပ္အသြင္သဏၭာန္ေဆာင္သည့္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရွိေၾကာင္း၊

အရွင္းဆံုးေျပာရလွ်င္ ဒီမိုက ေရစီဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိ သည္မွာ အုပ္စုိးသူမင္းမ်ား လုိက္ နာရန္ ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္အညီေရး ဆဲြထားေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ဟု ဆုိ ႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

၂။ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟာ ႏုိင္ငံအတြက္ဘယ္ေလာက္အေရး ႀကီးသလဲ

ကမ္ၻာေပၚတြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိရာတြင္ ဒီမိုကေရစီ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အာဏာ ရွင္စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ႏုိင္ငံ ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားရွိေၾကာင္း၊ ဒီမို ကေရစီဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ႏုိင္ငံအမ်ားစု မွာ ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာသည့္ ႏုိင္ငံ မ်ား အျဖစ္ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ရပ္ တည္ႏုိင္ၾကၿပီး အာဏာရွင္စနစ္ ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ မူ အုပ္စိုးသူ အာဏာရွင္မ်ားႀကီး ပြားခ်မ္းသာ၍ ႏုိင္ငံသားမ်ား ဆင္းရဲမြဲေတေနေၾကာင္း၊ ယင္း အုပ္ခ်ဳပ္သည့္နည္းႏွစ္ရပ္ကို ေလ့ လာ႐ံုျဖင့္ လြယ္ကူစြာ သိျမင္ႏုိင္ ေၾကာင္း ရွင္းျပထားသည္။

၃။ ဒီမိုကေရစီ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ၏ အေျခခံစံႏႈန္းမ်ား

ဒီမိုကေရစီဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒတစ္ခု၏ “အေျခခံစံႏႈန္း” မ်ားဆုိသည့္စကားရပ္ႏွင့္ ဒီမိုက ေရစီဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ခု ၏“အေျခခံမူမ်ား”မတူညီေၾကာင္း “အေျခခံမူမ်ား” ဆုိသည္မွာ ဒီမို ကေရစီဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တစ္ရပ္တြင္ မလဲြမေသြ ပါ၀င္ရန္ လိုအပ္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အဓိကဆုိလိုေၾကာင္း၊ ဥပမာ လြတ္လပ္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားတန္း တူညီမွ်ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား စသည့္ ႏုိင္ငံသားတုိ႔၏အေျခခံ ရပိုင္ခြင့္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ “အေျခခံ စံႏႈန္း”ဆုိသည္မွာဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒတစ္ခုသည္ ဒီမိုကေရစီ ဖဲြ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟုတ္မဟုတ္ ကို တုိင္းတာရမည့္ စံႏႈန္းမ်ား (ေပတံမ်ား) ကို ဆိုလို ေၾကာင္း၊ အေျခခံစံႏႈန္းႏွစ္ရပ္ရွိရာတြင္ (၁) ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒေရးဆဲြရာ တြင္ ျပည္သူတို႔ဆႏၵ မည္မွ်ပါ သနည္းႏွင့္ (၂) ႏုိင္ငံေတာ္ အာဏာအား မည္သူကို အပ္ႏွင္း ထားသနည္းဆိုသည့္ စံႏႈန္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၀၈ခုႏွစ္ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပင္သင့္၊ မျပင္သင့္ႏွင့္ အသစ္ေရးဆဲြသင့္ ကိစၥမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပ ရာတြင္

၂၀၀၈ခုႏွစ္ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒတြင္ ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္၊ ပယ္ဖ်က္ရန္ အေၾကာင္းအခ်က္ မ်ားစြာရွိေနေၾကာင္း၊ အက်ဥ္းခ်ံဳး ၍ ရွင္းရလွ်င္ ဒီမုိကေရစီ စံႏႈန္း မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းမရွိသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိုပယ္ဖ်က္၊ ျပင္ ဆင္သင့္ေၾကာင္း၊ မလိုအပ္ဘဲ ေရးသားထားသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္ နည္းဆန္ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ကို ဖယ္ထုတ္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ စစ္ မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ျဖည့္စြက္သင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ျပင္ဆင္ျခင္းကိစ္ၥမ်ားႏွင့္စပ္ လ်ဥ္း၍လည္းပထမအဆင့္အေန ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အမတ္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း (၁၃၃)ဦး မွစတင္အဆုိျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္၏ ေထာက္ခံမဲ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ (၇၆ ရာခိုင္ႏႈန္း) မွ ျပင္ဆင္ရန္ ေထာက္ခံမဲေပးရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တတိယအဆင့္ အေနႏွင့္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ၏ ေထာက္ခံမဲ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိ ပါက ဆႏၵခံယူပဲြ ဆက္လက္ျပဳ လုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔ ဆႏၵခံယူပဲြ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံ ယူပဲြတြင္ ေထာက္ခံမဲေပးသူထက္ ၀က္ေက်ာ္အစား၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူအားလံုး၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ ေထာက္ခံမဲေပး မွသာ ျပင္ဆင္ခ်က္ အတည္ျပဳ ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ကို ျပ႒ာန္းထား ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ဆႏၵမဲေပး ပိုင္ခြင့္ရွိသူ အားလံုး၏ ထက္၀က္ ေက်ာ္ ေထာက္ခံမဲရရွိပါမွ ျပင္ ဆင္၍ ရႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အသစ္ေရးဆဲြျခင္းကိစၥရပ္ တြင္လည္း (၁) အေဟာင္းကို ပယ္ဖ်က္၍ အသစ္ေရးဆဲြျပ႒ာန္း ေသာနည္းလမ္းႏွင့္(၂)အေဟာင္း ကို မဖ်က္ဘဲ အသစ္တစ္ခုႀကိဳ တင္ေရးဆဲြၿပီး သတ္မွတ္ထား သည့္အခ်ိန္တြင္ အေဟာင္းကို ပယ္ဖ်က္ၿပီး အသစ္ကို အစားထုိး ရသည့္ နည္းလမ္းဟူ၍ အၾကမ္း အားျဖင့္ နည္းလမ္းႏွစ္သြယ္ရွိ သည္ဟုဆုိႏုိင္ေၾကာင္းအေဟာင္း ကိုဖ်က္၍ အသစ္ျပန္လည္ေရး ဆြဲသည့္ ပထမနည္းလမ္းသည္ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားကို ရပ္ဆုိင္းေစမည္ျဖစ္၍ သင့္ေလ်ာ္ သည့္နည္းလမ္းမဟုတ္ဟုဆုိရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒုတိယနည္း လမ္းမွာ လက္ရွိ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖဲြ႕ စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း မျပဳဘဲ ယင္းဥပေဒျဖင့္ႏုိင္ငံေတာ္ ကို လက္ရွိအေျခအေနအတုိင္း ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္သြားၿပီးသတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ ခုအတြင္း ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္အညီ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္တစ္ ရပ္ကို ေရးဆဲြအတည္ျပဳ၍ သတ္ မွတ္ထားသည့္အခ်ိန္ကာလေရာက္ မွအေဟာင္းကိုပယ္ဖ်က္ၿပီးအသစ္ ကို အစားထုိးကာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္သြားေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ေၾကာင္းဟူ၍ ရွင္း လင္းေဖာ္ျပထားသည္။


Hot News Journal

No comments:

Post a Comment