Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Monday, September 16, 2013

( ေမြးစကေလးဆံပင္ကုိၾကည့္၍ ကေလး၏စရုိက္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း )
ေန႔တစ္ေန႔၏သက္တမ္းမွာ အာရုဏ္ႏွင့္ ဆည္းဆာၾကား၌ တည္္ရွိျပီး လူတစ္ဦး၏ ဘ၀တစ္ခုမွာ ေမြး ဖြားျခင္း နွင့္ေသဆုံးျခင္းၾကား၌ ရွိ၏။

လူသည္ အေကာင္းနွင့္အဆုိးရွိ၏။ ဘ၀ခရီးလမ္းမွာလည္း ၾကမ္းတမ္းျခင္း ၊ ညင္သာေခ်ာေမြ႔ျခင္း တုိ႔နွင့္လည္းၾကံဳဆုံရေပမည္

အေရးၾကီးသည္မွာ လူ၏ စရုိက္ဗီဇပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဗီဇ,စရုိက္သည္ ေမြးဖြားလာကတည္းကပင္ အမ်ားအားျဖင့္ပါလာတတ္သည္။

ယင္းဗီဇ,စရုိက္သည္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဗီဇ,စရုိက္ျဖစ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက ျပဳျပင္ေပးရန္ အေရးၾကီး၏။

လူတစ္ဦး၏ ရုပ္လကၡဏာကုိ ဖတ္ရႈ႕တတ္သူအဖုိ႔ ယင္းရုပ္လကၡဏာအရ ထုိသူ၏ ဗီဇ,စရုိက္ႏွင့္ ပင္ကုိယ္အရည္အေသြးတုိ႔အားသိရွိနုိင္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ လက္၀ါးျပင္၏ အေရးအေၾကာင္းမ်ားအား ဖတ္ရႈ႕ေလ့လာျပီး ေကာက္ခ်က္ခ်ၾက၏။ သုိ႔ေသာ္ ေမြးကင္းစကေလးတစ္ေယာက္အဖုိ႔ လက္ဖ၀ါး၌ အေရးအေၾကာင္းတုိ႔မွာ ပီသထင္ရွားျခင္း မရွိေသးေခ်။ ထုိ႔အျပင္ အေရးအေၾကာင္းတုိ႔မွာလည္း စုံလင္ျခင္း မရွိလွေသးေခ်။

ကေလးသည္ ဖေယာင္းသားနွင့္တူ၍ လုိသလုိ ပုံသြင္း၍ ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ မႈ႔အတြက္ ငုိေၾကြးကာနုိ႔ရည္ေတာင္းဆုိတတ္ေသာ ေမြးကင္းစကေလးတစ္ေယာက္၏ စရုိက္,ဗီဇကုိ ေလ့ လာ အကဲခတ္နုိင္ပါသည္။ ယင္းမွာ ခက္ခဲလွေသာပညာတစ္ရပ္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။

ေမြးကင္းစကေလး၏ ဆံပင္ကုိၾကည့္ရုံျဖင့္ ကေလး၏ ပင္ကုိယ္အရည္အေသြးကုိ သိရွိနုိင္ေသာ ရုပ္လကၡဏာဖတ္အတတ္ပညာရွင္မွာ ေရွးကတည္းကပင္ တည္ရွိျပီးသားျဖစ္၏။

ဤတည္ရွိျပီးသား ပညာရပ္အား မိခင္တုိင္း ၊ ဖခင္တုိင္းနွင့္ မိခင္ေလာင္း ၊ ဖခင္ေလာင္းတုိ႔ အားလုံးအတြက္ ၾကိဳတင္ျပီး သိရွိထားနုိင္ရန္အတြက္ မဟာႏြယ္ ( ပညာေရး )၏ ေဆာင္းပါးေလး အား ျပန္လည္၍ ေရးသားတင္ျပလုိက္ပါသည္။

( ၁ ) နူးညံ့ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ ဆံပင္

ေမြးကင္းစ သင္၏ရင္ေသြးမွာ နူးညံ့ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ ဆံပင္ပါလာလွ်င္ ထုိကေလးသည္ က်န္းမာေရး ခ်ဴခ်ာတတ္ေသာေၾကာင့္ ဤကေလးမ်ိဳး၏ က်န္းမာေရးအား အထူးသတိထားကာ ေစာင့္ေရွာက္ ရန္လုိအပ္ေလသည္

( ၂ ) ၾကမ္းတမ္းေသာ ဆံပင္

အခ်ိဳ႕ေမြးကင္းစ ကေလးမ်ားမွာ ဆံပင္မ်ား သန္စြမ္း၍ ၾကမ္းတမ္း၏။ ထုိကေလးမ်ိဳးသည္ မည္သုိ႔ပင္ လ်စ္လ်ဴရႈ႕ထား၍ပစ္ထားေစကာမူ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ေနမည္ျဖစ္သည္။ ဆံပင္ၾကမ္းေသာမွာ အားခြန္ျပည့္၀ျပီး သန္မာသူလည္းျဖစ္သည္။

( ၃ ) မည္းနက္ေသာ ဆံပင္

ေမြးကင္းစကေလး၏ ဆံပင္မွာ မည္းနက္ေနပါက အလြန္ေကာင္းေသာ သြင္ျပင္ လကၡဏာျဖစ္ပါသည္။ ဆံပင္မည္းနက္ေသာ ကေလးမွာ သုခုမအနုပညာကုိ ၀ါသနာပါတတ္၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း စိတ္ထိခုိက္ လြယ္ေသာေၾကာင့္ ဤကေလးမ်ိဳးအား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရာ၌ အၾကမ္းနည္းကုိ မသုံးဘဲ ေပ်ာ့ေျပာင္း ညင္သာစြာ ကုိင္တြယ္သင့္သည္။ မေကာင္းကုိ အေကာင္းထင္တတ္၏။ သစၥာသမာဓိလည္း ရွိတတ္ သူမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။

( ၄ ) ေျဖာင့္ေသာ ဆံပင္

ေမြးကင္းစကေလး၏ ဆံပင္သည္ ေျဖာင့္ေသာဆံပင္ျဖစ္ပါက ထုိကေလးသည္ စိတ္ေကာင္း ႏွလုံးေကာင္း ရွိတတ္၏။ထုိကေလးသည္ ၾသဇာအာဏာႏွင့္လည္း ျပည့္စုံတတ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိကေလးမ်ိဳးမွာ အတုိက္အခံ ျပဳလုပ္တတ္ေသာ ၀ါသနာရွိသည္။

( ၅ ) နီေၾကာင္ေသာ ဆံပင္

ေမြးကင္းစကေလး၏ ဆံပင္အေရာင္မွာ နီေၾကာင္ေၾကာင္ အဆင္းရွိပါက ခ်စ္ခင္လြယ္ေသာ သေဘာရွိ၍ မ်က္နွာရႊင္ခ်ိဳေနတတ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း စိတ္ျမန္လက္ျမန္ရွိ၍ သြက္လက္စြာ လႈပ္ရွားတတ္ သည္။ ေအးစက္မေနတတ္ေခ်။ ဤသုိ႔စိတ္ျမန္တတ္၍ အမွားအယြင္းမ်ားနွင့္ ၾကံဳရတတ္သည္။ ငယ္ရြယ္စဥ္မွာပင္ စိတ္ျမန္ျပီး စူးစမ္းတတ္မႈ႔ ၊ အျငိမ္မေနတတ္မႈ႔ေၾကာင့္ ထိခုိက္မႈ႔မ်ားနွင့္ ၾကံဳရတတ္၏။

( ၆ ) လႈိင္းတြန္႔ထေနေသာ ဆံပင္

ေမြးကင္းစကေလး၌ လႈိင္းတြန္႔ထေနေသာ ဆံပင္ပါရွိလာပါကတစ္နည္း အားျဖင့္အနည္းငယ္

ေကာက္ေယာင္ေယာင္ ဆံပင္ရွိပါက ထၾကြလုံ႔လရွိေသာသူမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ သည္းခံတတ္ေသာ္လည္း စိတ္ပ်က္လြယ္တတ္သည္။

( ၇ ) ညိဳေသာ ဆံပင္

ေမြးကင္းစကေလး၏ ဆံပင္သည္ ညိဳေနတတ္သည္။ ညိဳေနတတ္သည္ဆုိျခင္းမွာ အနက္ေရာင္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ အေရာင္ကုိ ဆုိလုိ၏။ ထုိကေလးမ်ိဳးမွာ သနားၾကင္နာတတ္၍ ေဖာ္ေရြမႈ႔ရွိသူမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ကတိသစၥာ တည္ၾကည္သူမ်ိဳးလည္းျဖစ္သည္။ ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူလည္းျဖစ္သည္။

( ၈ ) ေရႊေရာင္ ဆံပင္

ေရႊေရာင္ဆံပင္ပုိင္ရွင္ ေမြးကင္းစကေလးမ်ားမွာ အနုပညာညာဥ္ရွိသည္။ စိတ္ကူး အေတြးေကာင္းတတ္ သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ပန္းခ်ီ ၊ ဂီတ ၊ ကဗ်ာတုိ႔၌ ၀ါသနာပါတတ္သူမ်ိဳး ျဖစ္ၾက၏။

ေမြးကင္းစအခ်ိန္၌ တည္ရွိေနေသာ ကေလး၏ဆံပင္သည္ ၾကီးသည္အထိ တသမတ္တည္း မေျပာင္းလည္းဘဲ ျဖစ္တည္ေနတတ္ သကဲ့သုိ႔ ငယ္ငယ္က ဆံပင္အေရာင္အေသြးႏွင့္ ၾကီးလာေသာအခါ ဆံပင္အေရာင္အေသြးတုိ႔ မတူညီဘဲ ကြာျခားသြားတတ္ျခင္းလည္း ရွိတတ္သည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ ယခုေရးသားတင္ျပထားခ်က္သည္ ေမြးကင္းစအခ်ိန္၌ ပါရွိလာေသာ ဆံပင္ကုိၾကည့္၍ စစ္တမ္းထုတ္ယူရန္သာျဖစ္၏။ၾကီးလာေသာအခါ ဆံပင္အေရာင္အေသြး ၊ အေကာက္အေျဖာင့္ တုိ႔ ေျပာင္းလဲမႈ႔နွင့္ကား သက္ဆုိင္မႈ႔ မရွိေခ်။

မွတ္ခ်က္ ။ ။ ယခု ေရးသားေဖာ္ျပလုိက္ေသာ ေဆာင္းပါးမွာ မဟာႏြယ္ ( ပညာေရး ) မွ ၂၀၀၈ခုနွစ္တြင္ ေရးသားခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးျဖစ္ျပီး စာေရးသူမွ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္မွ အဖြဲ႕၀င္သူငယ္ခ်င္း မ်ားအားလုံးႏွင့္ အထက္ပါေဆာင္းပါးအား မဖတ္လုိက္ရေသးသူမ်ားအတြက္ ဗဟုသုတအျဖစ္ ျပန္လည္၍ တင္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

Ko Nyo Win မွကူးယူေဖၚျပသည္

No comments:

Post a Comment