Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Tuesday, September 24, 2013

စင္ကာပူတြင္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမား ေခၚယူရာ၌ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းသစ္မ်ား ထုတ္ျပန္
စင္ကာပူ၊ စက္တင္ဘာ ၂၃

ပညာရွင္အဆင့္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ား ေခၚယူရာတြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္ အသစ္မ်ားကို စင္ကာပူ အလုပ္သမားေရးရာ ဝန္ၾကီးဌာနမွ ယေန႔ထုတ္ျပန္ လုိက္သည္ဟု CAN သတင္းဌာနတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအရ စင္ကာပူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနႏွင့္ ပညာရွင္အဆင့္ ဝန္ထမ္းေခၚယူရာတြင္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမား မေခၚယူမီ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ မွ်မွ်တတ စဥ္းစားေပးရမည္ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားက စင္ကာပူ ႏိုင္ငံသားထက္ မိမိတို႔အလုပ္ႏွင့္ အမွန္တကယ္ ပို၍သင့္ေလ်ာ္သည္ ဆိုမွသာ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားကို ေခၚယူရမည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ စည္းကမ္းခ်က္ အသစ္မ်ားကို ပညာရွင္အဆင့္ ႏိုင္ငံျခားသား ဝန္ထမ္းအတြက္ ေနထိုင္ခြင့္ပါမစ္ (EP) ေလွ်ာက္ထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ား လိုက္နာရမည္ ျဖစ္ျပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွ စတင္ကာ သက္ေရာက္မႈရွိမည္ ျဖစ္သည္။

ယခု စင္ကာပူ အလုပ္သမားေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ အသစ္ျပ႒ာန္းလိုက္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအရ စင္ကာပူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခားသား အလုပ္သမား ေခၚယူမည့္ ရာထူး ေနရာတိုင္းအတြက္ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံသားမ်ားကိုလည္း ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ေပးရမည္ျဖစ္ျပီး အလုပ္ေခၚ ေၾကာ္ျငာကိုလည္း စင္ကာပူ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေပးေနေသာ ဌာနတြင္ အနည္းဆံုး ၁၄ ရက္ ေၾကာ္ျငာထားၿပီးမွသာ ပညာရွင္အဆင့္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားအတြက္ ေနထိုင္ခြင့္ပါမစ္ (EP) ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ၎တို႔အေနႏွင့္ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံသား အလုပ္သမား ေခၚယူရန္ ႀကိဳးစားၿပီးၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္ရန္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသား အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးထားသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားကိုလည္း သိမ္းဆည္းထားရမည္ ျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သို႔ ပညာရွင္အဆင့္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမား ေခၚယူမႈအေပၚ စည္းကမ္းခ်က္ အသစ္မ်ား ျပ႒ာန္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စင္ကာပူ အလုပ္သမားေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနက စည္းကမ္းခ်က္ အသစ္မ်ားမွာ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံသားမ်ားကိုသာ ဦးစားေပး အလုပ္ခန္႔ထားေစရန္ ရည္ရြယ္ထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနႏွင့္ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံသားမ်ား အေပၚတြင္ မွ်မွ်တတ စဥ္းစားေပးေစရန္ ျပ႒ာန္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ လက္ရွိပညာရွင္အဆင့္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ား ခန္႔အပ္ထားေသာ ကုမၸဏီမ်ား အေနႏွင့္လည္း ယခုထုတ္ျပန္လုိက္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္ အသစ္မ်ားႏွင့္အညီ ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ သြားရမည္ ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ေျပာင္းလဲ လုပ္ေဆာင္ရန္ လံုေလာက္ေသာ အခ်ိန္ရရွိမည္ဟု အလုပ္သမားေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္မွ မွ ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္ေန႔အတြင္း သက္တမ္း ကုန္ဆံုးမည့္ EP ကတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ား အေနႏွင့္ ၎တို႔၏ ကတ္မ်ားကို လက္ရွိ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား အတိုင္း တစ္ႏွစ္ထပ္မံ သက္တမ္းတိုးခြင့္ ရဦးမည္ ျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment