Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Thursday, September 26, 2013

အသားလႈပ္ ေဟာကိန္းထိပ္ဦးအသား၊ လႈပ္ဘိျငားမူ၊ မင္းမ်ားၾကည္ညြတ္၊ ပူေဇာ္လတ္အံ႔။အျမတ္တင္ရာ၊ လယ္ယာဦးကင္း၊ လႈပ္ျခင္းတျဖာ၊ လက္ယာအကၡိ၊ မ်က္စိအေပၚ၊ လႈပ္ေသာ္တေၾကာင္း၊ ခင္ပြန္းေကာင္းႏွင့္၊ ေပါင္းမိတတ္စြ၊ လာဘ္ေသာ္ရလိမ့္။

ေအာက္ကလႈပ္မူ၊ ခ်စ္သူရန္လို၊ မ်က္ပိုစျမဲ။
လက္၀ဲမ်က္ခံုး၊ လႈပ္သည့္ထံုးကား၊ ကံဘုန္းထြန္းသစ္၊ ၾကံတိုင္းျဖစ္လိမ့္။

မ်က္ရစ္ေအာက္သား၊ လႈပ္ခဲ့ျငားမူ၊ ေျမး-သား-မ်ိဳးေဆြ၊ ပ်က္စီးေလ၍။

မ်က္ရည္က်ျငား၊ လက္ယာနားမူ၊ ရန္ပြားခိုက္ဆစ္၊ ျဖစ္အံ႔တခ်က္၊ ရာထူးတက္လိမ့္။

လက္၀ဲနားမွာ၊ လာဘ္မ်ားစြာ၏။
ႏွာေခါင္းစင္စစ္၊ တုန္လႈပ္လစ္မူ၊ ခ်စ္သည္သူႏွင့္၊ ကလူက်ီစယ္၊ ေပ်ာ္ရဖြယ္တည့္။

ထက္၀ယ္ႏႈတ္ခမ္း၊ လႈပ္ဆမ္းဘိျငား၊ စကားရန္စ၊ ေတြ႔ေလရအံ႔။
ေအာက္ကလႈပ္လာ၊ ေ၀းရပ္ရြာမွ၊ ေရာက္လာစကား၊ သတင္းၾကား၏။
ပါးေစာင္လက္ယာ၊ လႈပ္ဘိခါေသာ္၊ ပိယာ သိေနဟ၊ ခင္ပြန္းရလိမ့္။

လႈပ္ၾကြေမးသား၊ တရားဆင္ခင္း။

လည္ပင္းလႈပ္မူ၊ ေရႊျခဴဘယက္၊ လက္ခတ္တန္းဆာ၊ ရတို႔ရာ၏။
လက္ယာပခံုး၊ လႈပ္သည့္ထံုးကား၊ မယားေကာင္းရ။

လက္၀ဲမွေသာ္၊ ရန္စခိုက္ဆစ္၊ ျဖစ္အံ႔မမွား။

လက္ၾကားဘီးစုပ္၊ အသားလႈပ္ေသာ္၊ ဥကၠ႒သီး၊ စုပ္ႀကီးရျမဲ။

လက္၀ဲဟိစုပ္၊ လႈပ္ေသာ္ပ်က္စီး၊ ဥပဒ္ႀကီး၏။

တသီးလက္ယာ၊ ရံုးလႈပ္လာမူ၊ မဟာမိတၱ၊ ရမည္အေၾကာင္း၊ စားေကာင္းလည္းစား။

၀ဲလႈပ္ျငားေသာ္၊ ထူးျခားဥစၥာ၊ သူေပးလာအံ႔။
လက္ယာရင္ဘတ္၊ ဆတ္ဆတ္ခံုၾကြ၊ ခ်မ္းသာလွ၏။

ဘယ္ကလႈပ္မူ၊ ႏွလံုးပူအံ႔။

စူစူခ်က္မ၊ ခုန္ၾကြေသာခါ၊ ဗိုလ္ပါလူေပါင္း၊ ေကာင္းခ်ီး ခ်ီးပ။
ႏွံေတာင္းမွေသာ္၊ ရအံ႔ဥစၥာ။

လက္ယာတင္သား၊ လႈပ္ဘိျငားမူ၊ တပါးသူစု၊ ဥပဒ္ျပဳလိမ့္။
ဘယ္စုလႈပ္ခါ၊ ပ-ရန္ရွာ၏။

ခါးသားလႈပ္က၊ ဥစၥာက်လိမ့္။

ညာကေပါင္သား၊ မယားရစစ္။

ဘယ္္ကျဖစ္မူ၊ ခ်စ္သူမ်က္လို။

ကိုယ္ဒူးပုဆစ္၊ လႈပ္လစ္ေသာ္ကား၊ ခိုက္ရန္ပြားလိမ့္။

သလံုးသားညာ၊ သားရရာ၏။

၀ဲမွာေသာ္ကား၊ မယားမာန္တက္။

ေက်ာက္ကုန္းထက္မွ၊ လႈပ္ခ်က္ထူးလာ၊ တန္းဆာ၀တ္စား၊ ရျငားမယြက္။

လက္ႏွစ္ဘက္တြင္၊ တဘက္ဘက္မွ၊ ဆတ္ဆတ္ၾကြေသာ္၊ ကိစၥေရးရာ၊ ေဆာင္ရစြာ၏။

အဂၤါဣေျႏၵ၊ လႈပ္ဘိေခ်ေသာ္၊ ခ်စ္ေဆြမယား၊ သူတပါးႏွင့္၊ တိမ္းပါးတံုေျမာက္၊ မက္ေလာက္ဥစၥာ၊ ေပ်ာက္တတ္စြာဟု၊ ဆရာဘုန္းေဟ့၊ ေဟာရိုးေတြ႔ရွင့္။

သိပ္ေငြ႔၀မ္းျပင္း၊ လႈပ္လတ္ျခင္းကား၊ အစားေကာင္းရ။

ပါဒအစံု၊ လႈပ္လတ္တံုေသာ္၊ ျပင္းတံုရွည္လ်ား၊ ခရီးသြားဟု၊ အမ်ားသူငါ၊ မွတ္သိရာသည္၊ စဥ္လာတိတၱဳံ စကားတည္း။

မဂၤလာသတင္းစဥ္

No comments:

Post a Comment