Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Friday, September 20, 2013

ေတြးရခက္ေသာ အဂၤလိပ္ေဝါဟာရမ်ား 4 - တကၠသိုလ္ထင္ႀကီး


At a pinch ဟူေသာအဂၤလိပ္သုံး႐ိုးစကား၌ pinch မွာ “နာမ္” ျဖစ္၍ ၁။ (လက္မႏွင့္ လက္ညွဳိးျဖင့္) ညွပ္ျခင္း၊ ညွပ္ကိုင္ျခင္း ၂။ လက္တစ္ဆိတ္စာဟူေသာ အနက္မ်ားေပးသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ထိုစကားစုကို အေျဖာင့္အနက္ျပန္မည္ဆိုပါက  (လက္မႏွင့္လက္ညွဳိးျဖင့္) ညွပ္ျခင္း၊ ညွပ္ကိုင္ျခင္းျပဳေသာအခါ “လက္တစ္ ဆိတ္စာမွ်ရွိေသာအခါ”  ဟူ၍ နားလည္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အဓိပၸာယ္ရွင္းမည္ မဟုတ္ေခ်။
စကားလုံး၏ တိုးခ်ဲ႕ အဓိပၸာယ္ကိုေတြး၍ “အညွပ္ခံရလွ်င္ စိတ္ဆင္းရဲသည္၊ အက်ပ္အတည္းျဖစ္ သည္” ဟူေသာ အနက္အထိ ဆဲြဆန္႔မွသာ ထိုသုံး႐ိုးစကား၏ အဓိပၸာယ္မွန္ျဖစ္သည့္ “အက်ပ္အတည္းျဖစ္ ေနပါက၊ မလႊဲမေရွာင္ႏိုင္ပါက” ဟူေသာ အနက္ကို ရေပမည္။
We can get six people round the table at a pinch.
(မလႊဲမေရွာင္သာက စားပဲြတြင္ လူေျခာက္ေယာက္ ထားႏိုင္သည္။)
ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အသုံးအႏႈန္း at a pinch မွာ ၿဗိတိသွ်အသုံးအႏႈန္းျဖစ္၍ အေမရိကန္သုံး႐ိုးမွာ in a pinch ျဖစ္ၿပီး အဓိပၸာယ္မွာ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။
In a pinch a new doctor will do.
(မလႊဲသာလွ်င္ ဆရာဝန္အသစ္ကို သုံးရမွာပဲ။)
အေပၚယံအားျဖင့္ moment of truth ဟူေသာ သုံး႐ိုးစကားကို အဓိပၸာယ္ေဖာ္မည္ဆိုပါက truth မွာ “မွန္ကန္ျခင္း” “အမွန္” ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုစကားစုကို “မွန္ရာမွန္ေၾကာင္း ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အေျခအ ေန” ဟူ၍ျဖစ္ေစ၊ စကားတန္ဆာဆင္၍ အဓိပၸာယ္ေပးပါက “သစၥာတရားေပၚထြန္းသည့္အခ်ိန္အခါ” ဟူ၍ ျဖစ္ေစ ဆိုရေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသုံး႐ိုးစကား၏ ဆိုလိုရင္းမွာ “အေရးႀကီးသည့္အခ်ိန္” “အျမန္အဆုံး အျဖတ္ေပးရမည့္အခါ” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
When he was graduated it was a moment of truth for him whether to join the Tatmadaw or go into business.
(သူ ဘဲြ႕ရေသာအခါ တပ္မေတာ္ထဲ ဝင္ရမလား၊ စီးပြားေရးလုပ္ရမလားဟူသည့္ အေရးႀကီးေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ အခ်ိန္ေရာက္လာသည္။)
Under one's belt ဟူေသာ သုံး႐ိုး၏ အဓိပၸာယ္ကို အေျဖာင့္ေတြး၍ မရေပ။ အေျဖာင့္ဘာသာျပန္ ရလွ်င္ “သူ တစ္ဦးဦး၏ ခါးပတ္ေအာက္တြင္”  ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ထိုစကားရပ္၏ ဆိုလိုရင္းမွာ “အေတြ႕အႀကံဳ ရွိခဲ့သည္” ဟူ၏။
Marcos had two decades of uninterrupted autocratic rule under his belt. (Time)
“ဖိလစ္ပိုင္သမၼတေဟာင္း” မာ့ကို႔စ္သည္ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္မွ် ေတာက္ေလွ်ာက္ သူ႕သေဘာအတိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ အေတြ႕အႀကံဳရွိသည္။
ျမန္မာမ်ားသည္ သခြားသီး၊ ပဲသီးေတာင့္၊ သံပရာရြက္၊ ဥသွ်စ္ရြက္ စသည့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား ကို ငါးပိရည္ျဖင့္ စားသုံးေလ့ရွိသည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံ၌လည္း ဆလတ္ရြက္၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ သခြားသီး စသည္ တို႔ကို ရွလကာရည္ သို႔မဟုတ္ သံပရာရည္ဆမ္းကာ အစိမ္းလိုက္ ဟင္းတစ္မည္အျဖစ္ ျဖစ္ေစ၊ အသား ဟင္းျဖင့္ ဖက္၍ျဖစ္ေစ စားသုံးၾကသည္။ ထိုဟင္းကို salad ဟု ေခၚသည္။
အဂၤလိပ္အသုံးအႏႈန္း၌ salad days ဟူ၍ ရွိ၏။ days ျဖင့္တဲြ၍သုံးေသာ ေဝါဟာရမ်ားမွာ အသား ဟင္းမစားေသာေန႔ meatless days၊ အလုပ္တက္ရေသာေန႔မ်ား working days၊ သမိုင္းဝင္ေသာေန႔မ်ား historic days ဟူ၍ ရွိရာ salad days ကို “ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားေန႔” ဟု အဓိပၸာယ္ ေကာက္ရမလို ျဖစ္ သည္။
သို႔ေသာ္ ထိုသုံး႐ိုးစကား၏ အဓိပၸာယ္မွာ “မလိမ္မိုး မလိမၼာေသာအရြယ္၊ ကာလ” ဟူ၏။
We made a lot of mistakes in our salad days.
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မလိမ္မိုး မလိမၼာေသာအရြယ္က အမွားမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
Plug ဆိုသည္မွာ “ဘူးဆို႔” ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ဆက္သြယ္ရာ၌ ထိုးသြင္းရသည့္ သတၱဳေခ်ာင္းကေလးႏွစ္ခုပါသည့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း “ပလပ္” ဟူ၍လည္းေကာင္း အဓိပၸာယ္ေပးသည္။
သို႔ျဖစ္ရာ to pull the plug on ဆိုေသာ စကားအသုံးအႏႈန္း၌ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ဆက္သြယ္သည့္ ပလပ္ကို ျဖဳတ္လိုက္ေသာအခါ တစ္နည္းဆိုလွ်င္ “အားေပးျခင္းကိုျဖတ္လွ်င္၊ အဆက္အသြယ္ကို ျဖတ္ လွ်င္” ဟူေသာ အဓိပၸာယ္ကို ေပးသည္။
The U.S. will be worse off, both diplomatically and militarily, if it pulls the plug on the treaty. (Time)
အကယ္၍ ထိုစာခ်ဳပ္ကို ရပ္စဲလိုက္လွ်င္ အေမရိကန္သည္ သံတမန္ေရးရာအရလည္းေကာင္း၊ စစ္ ေရးရာအရလည္းေကာင္း အက်ဳိးပိုမို၍ ပ်က္စီးရေပမည္။
ေအာင္ျမင္သည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္တႀကီးျဖင့္ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ပါက “ပက္လက္လန္ သြားတာပဲ” ဟု ေဆာက္တည္ရာမရျဖစ္သည္ကို ျမန္မာတို႔က ေျပာေလ့သုံးႏႈန္းေလ့ရွိသည္။ အဂၤလိပ္ ေဝါ ဟာရ၌လည္း go belly up ဟူ၍ တိုက္႐ိုက္ဘာသာျပန္ရေသာ္ ပက္လက္လန္သြားသည္ဆိုေသာ စကားရွိ ၏။ သို႔ေသာ္ အဓိပၸာယ္မွာ ျမန္မာအနက္ကဲ့သို႔ ေဆာက္တည္ရာမရျဖစ္သည္အထိ မေရာက္။ “ေဒဝါလီခံရ သည္” အထိသာ အနက္ေပးသည္။ ေဒဝါလီခံရၿပီးေနာက္ ေဆာက္တည္ရာမရျဖစ္သည္အထိ မေရာက္ေပ။
Tetra Pak can teach news-comers a thing or two about going belly up in Japan. (Newseek)
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ရာ၌ ေဒဝါလီခံရပုံကို စီးပြားေရးလာလုပ္သူ လူသစ္မ်ားအား တက္ထရာပတ္သည္ ၾသဝါဒ တစ္ခုႏွစ္ခု ေပးႏိုင္သည္။
ၿဗိတိသွ်တို႔က ဓာတ္ဆီကို petrol ဟုေခၚ၍ အေမရိကန္တို႔က gas (gasoline ၏ အတိုေကာက္) ဟု ေခၚသည္။
Step on the gas ဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းမွာမူ လူမ်ဳိးႏွစ္မ်ဳိးစလုံးသုံးသည္။ သာမန္ အဓိပၸာယ္အား ျဖင့္ “ဓာတ္ဆီကို နင္းပါ” ဟု ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆိုလိုသည္မွာ “အရွိန္ေပးေျခနင္းကို နာနာနင္းပါ” ဟူ၏။ ျမန္ မာကားေမာင္းသူတို႔၏ ေဝါဟာရျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ “လီဗာနင္းပါ”  ဟု ဆိုလိုသည္။
He warned me not to step on the gas when I am on a busy road.
အသြားအလာ႐ႈပ္ေသာ လမ္းေပၚ၌ ကားကို ျမန္ျမန္မေမာင္းရန္ ကၽြန္ေတာ့အား သူ သတိေပး သည္။
တကၠသိုလ္ထင္ႀကီး
The Melting Pot 4 U - Learning English

No comments:

Post a Comment