Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Tuesday, August 27, 2013

လက္ေထာက္ဆရာ၀န္ရာထူး လစ္လပ္ေနရာ ၁၀၀၀ ေက်ာ္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေခၚယူေနၿပီး ယခုႏွစ္ မတ္လအထိ ဘြဲ႕ရၿပီးသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာန က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနတြင္ လစ္လပ္လ်က္ရွိသည့္ လက္ေထာက္ဆရာ၀န္ရာထူး ၁၁၆၄ ေနရာအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေခၚယူလ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ M.B.B.S ဘြဲ႔ရၿပီးသူမ်ားပါ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ရာထူး၀န္အဖြဲ႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္တြင္ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ထက္ မေက်ာ္လြန္သူ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ၿပီး ေနရာေဒသမေရြး သြားေရာက္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္သူ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ရာထူး၀န္ အဖြဲ႔႐ံုး ႐ံုးအမွတ္ (၁၇)ေနျပည္ေတာ္ (သို႔) သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႔႐ံုးမ်ား၌ ၀ယ္ယူေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ လူကိုယ္တုိင္ (သို႔) စာတိုက္မွတစ္ဆင့္ ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထား ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ မိမိတို႔ အမွန္တကယ္ ေရးေျဖစာေမးပြဲ ေျဖဆိုမည့္ ေနျပည္ေတာ္ (သို႔) သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္စာစစ္ဌာနကို တိတိက်က် ေဖာ္ျပေလွ်ာက္ထား ရမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ စာစစ္ဌာန၌သာ ေရးေျဖစာေမးပြဲကို ေျဖဆိုခြင့္ ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာပိတ္ရက္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေပးပို႔လာသည့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို လက္ခံသြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ေရးေျဖစာေမးပြဲမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္စာစစ္ ဌာနမ်ားတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္ႏွင့္ ၈ ရက္တို႔တြင္ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ အေထြေထြဗဟုသုတ ဘာသာမ်ားကို ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ ကတ္ျပားမ်ားကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္မွစ၍ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး/အစိုးရ အဖြဲ႔႐ံုးမ်ားတြင္ ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္ သိလိုပါက ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္ အဖြဲ႔႐ံုးသို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven

No comments:

Post a Comment