Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Friday, August 23, 2013

ႏုိုင္ငံတကာ ဆုိက္ဘာ တုိက္ပြဲႏွင့္ ျမန္မာစစ္တလင္း

နည္းပညာ ထြန္းကား လာေနေသာ ဤရာစုႏွစ္တြင္ ဆိုက္ဘာ နည္းပညာမ်ားက အဆင့္ျမင့္ ႐ႈပ္ေထြး လာသည္။ ယခင္က စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈ မ်ားႏွင့္မတူဘဲ ဆုိက္ဘာမွ တစ္ဆင့္ ေထာက္လွမ္း ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လူပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အရာရာတြင္ အခ်က္အလက္တုိ႔၏ လံုၿခံဳမႈက အေရးႀကီးဆံုး ျဖစ္လာသည္။
ပထမကမၻာစစ္သည္ ဥေရာပအလယ္ပိုင္းတြင္ စစ္ေရးမဟာမိတ္ အုပ္စုမ်ားအၾကား အားၿပိဳင္မႈ စတင္ခဲ့သည္။ အဆင့္နိမ့္ ႐ိုးရာလက္္နက္မ်ားျဖင့္ လူအင္အားကို အဓိကသံုးၿပီး ထုိက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။
လူေပါင္း ၁၆ သန္းေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး သန္း ၂၀ ေက်ာ္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့၏။ ပထမကမၻာ စစ္အေပၚ အေျခခံၿပီး ဥေရာပမွာပင္ စတင္ အေျခတည္ျဖစ္ေပၚ လာေသာ ဒုတိယ ကမၻာစစ္တြင္လည္း ပို၍ႀကီးမားလာေသာ စစ္အင္အား၊ ပို၍ေခတ္မီလာေသာ လက္နက္အင္အား၊ လူအင္အား တုိ႔ျဖင့္ တုိက္ခုိက္အားၿပိဳင္ ခဲ့ၾကသည္။ စစ္သားႏွင့္ အရပ္သား အပါအ၀င္ လူေပါင္း သန္း ၆၀ ေသဆံုး ခဲ့ရသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ စစ္လက္နက္ အင္အားၿပိဳင္မႈမ်ား အျမင့္ဆံုးေရာက္ ေနေသာ္လည္း ႏုိင္ငံတကာတြင္ နည္းပညာႏွင့္ စီးပြားေရး အားၿပိဳင္မႈက ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ အေရးပါ လာသည္။ ေခတ္သစ္နည္းပညာအားျဖင့္ ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္ၾကသည့္ ဆုိက္ဘာစစ္ ခင္းလာၾကသည္။ လြယ္ကူစြာ မျမင္ႏုိင္သည့္ ဆုိက္ဘာ လက္နက္မ်ား သံုးလာၾကသည္။
ထုိစစ္အတြင္းတြင္ တစ္ဖက္ရန္သူ၏ ေငြေၾကးအေဆာက္အအံု၊ ပင္မလွ်ပ္စစ္႐ံု၊ ေရကာတာ၊ စစ္ေရးအေဆာက္အအံု စသည္တုိ႔ကို ကြန္ပ်ဴတာ၊ အင္တာနက္မ်ားသံုးၿပီး ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္၊ ဖ်က္ဆီးရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း၊ အခ်က္အလက္ ရယူစုေဆာင္းျခင္းတုိ႔ကို ျပဳလုပ္ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာတြင္း အခ်က္အလက္မ်ားဖ်က္ဆီးျခင္း၊ အဆင့္ကြဲျပားသည့္ ဗုိင္းရပ္စ္မ်ဳိးမ်ဳိး ေပးပို႔ျခင္းတုိ႔လည္း ပါ၀င္သည္ဟု ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရးကၽြမ္းက်င္သူ Synaptic Laboratories Limited ၏ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္ Ron Kelson က ဆိုသည္။
ဆိုက္ဘာစစ္တြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ေလာက္က စတင္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၄၀ ေက်ာ္တြင္ ဆုိက္ဘာလက္နက္ထုတ္လုပ္သည့္ စီမံခ်က္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေလ့လာခ်က္အမ်ားအျပားက ဆုိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အေမရိကန္ကာကြယ္ေရး အဆင့္ျမင့္သုေတသနေအဂ်င္စီ (DARPA)က ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ဆုိက္ဘာဘတ္ဂ်က္ ၁ ဒသမ ၅၄ ဘီလီယံေဒၚလာျဖင့္ စစ္ေရးလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ဆုိက္ဘာတုိက္ပြဲအတြက္ အဓိကထား ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္မည္ဟု အရာရွိမ်ားက ေျပာဆုိေၾကာင္း The Malta Independent တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ဤသည္မွာ ဥပမာတစ္ခုမွ်သာျဖစ္သည္။ ႐ုရွား၊ အစၥေရး၊ တ႐ုတ္တို႔တြင္ ဆုိက္ဘာစစ္အတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားစြာ ရွိေနသည္။ တိုေတာင္းလွေသာ အခ်ိန္အတြင္းမွာပင္ နည္းပညာက အံ့မခန္း တုိးတက္လာခဲ့သည္။ နည္းပညာအားျဖင့္ လူပုဂၢိဳလ္တို႔၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား၊ စီးပြားေရးကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ အစီအမံမ်ား၊ အစိုးရတို႔၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားကို အေ၀းမွရယူရန္ ႀကိဳးစားလာၾကသည္။ ကမၻာအႏွံ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာေနသည့္ ထုိဆုိက္ဘာစစ္သည္ အစိုးရမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားအၾကား လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ရယူႏုိင္ေရးကို အဓိကထားလာၾကသည္။ ထုိမွ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး လႊမ္းမိုးမႈကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
လတ္တေလာ ဆုိက္ဘာစစ္ခင္းေနသည့္အထဲတြင္ တ႐ုတ္၊ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္၊ ကေနဒါ၊ အိႏၵိယ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ႐ုရွား အစရွိသည့္ နည္းပညာထြန္းကားေသာႏိုင္ငံမ်ား အဓိက ပါ၀င္ေနသည္။ ယခင္ကာလမ်ားကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံအလုိက္ စစ္ခင္းၾကရာတြင္ နယ္နိမိတ္တိတိက်က် ကန္႔သတ္ပါ၀င္ၾကျခင္းမဟုတ္ေတာ့ဘဲ ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရး ဆက္ႏြယ္ျဖန္႔ၾကက္ေနသျဖင့္ ေဘာင္ခတ္ရန္ခက္ခဲေနသည္။ အျခား ႏုိင္ငံမွ ကုမၸဏီကို ယံုၾကည္မႈမရွိသျဖင့္ မိမိႏုိင္ငံတြင္း အ၀င္မခံ၍လည္း မရပါ။
ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားကုန္သြယ္မႈ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားက ရွိေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးမူမ်ားကို လက္ခံထားေနရေသာေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။ကိုယ္တြင္း၀င္လာေသာ ေရာဂါပိုးကို ခုခံကာကြယ္ရန္ ကိုယ္ခံအားျမႇင့္ေရး ႀကိဳးပမ္းၾကေတာ့သည္။ ၎မွာ ဆုိက္ဘာလံုၿခံဳေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာအား တံခါးဖြင့္ေပးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေစ်းကြက္ကို မၾကာေသးမီက ၀င္ေရာက္လာေသာ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ တင္ဒါရရွိထားေသာ ေနာ္ေ၀းကုမၸဏီ Telenor ႏွင့္အတူ ျမန္မာဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီႏွစ္ခုတုိ႔က ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္ Huawei တ႐ုတ္ကုမၸဏီကို ပစၥည္းတင္သြင္းခြင့္ေပးရန္ ၾသဂုတ္လဆန္းက ေရြးခ်ယ္လိုက္သည္။
ထို Huawei ကုမၸဏီသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအစုိးရ၏ ဆုိက္ဘာစစ္တြင္ ပါရွိေနသည္ဟု အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား သံသယရွိေနၾကသည္။ Huawei သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ ႏုိင္ငံတကာကို ထုိးေဖာက္လာသည္။ စတင္တည္ေထာင္သူမွာ တ႐ုတ္စစ္တပ္မွ အရာရွိေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သူ Ren Zhengfei ျဖစ္ၿပီး ပုဂၢလိကကုမၸဏီအျဖစ္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ထူေထာင္ခဲ့သည္။
ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ တည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ စက္ပစၥည္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းတုိ႔ကို ျပဳလုပ္သည္။စတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္ကတည္းကပင္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးခဲ့သည္။ ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ Huawei ကုမၸဏီသည္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၄၀ ေက်ာ္တြင္ ၎တုိ႔၏ပစၥည္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီး အျမတ္ေငြ ေဒၚလာ သန္းသံုးေထာင့္ခုနစ္ရာရွိခဲ့သည္။ တ႐ုတ္အစုိးရႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနျခင္း၊ ထူေထာင္သူက တ႐ုတ္စစ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာျဖစ္ေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး အတြက္ စိုးရိမ္ၿပီး Huawei ႏွင့္ မဆက္ဆံလိုၾကေပ။
ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္ မႈျဖစ္ႏုိင္သည္ ဟုပင္ အေမရိကန္ ေထာက္လွမ္းေရးေကာ္မတီက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလက အစီရင္ခံ စာထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ Huawei ႏွင့္အတူ အျခား တ႐ုတ္ကုမၸဏီႀကီး တစ္ခုျဖစ္သည့္ ZTE Inc. ကိုလည္း အမည္ႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။တ႐ုတ္အစိုးရႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည့္ အဆုိပါ ကုမၸဏီႀကီးႏွစ္ခုက အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ား၏ နည္းပညာအခ်က္အလက္မ်ားကို ခိုးယူၿပီး အေမရိကန္ႏုိင္ငံ သားမ်ားကိုလည္း သူလွ်ဳိလုပ္ေထာက္လွမ္း ေနႏုိင္ သည္ဟု စြပ္စြဲထားသည္။ Huawei ကေတာ့ အေျခ အျမစ္မရွိသည့္ စြပ္စြဲခ်က္ဟုသာ တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။ Huawei က ထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ႀကိဳးမဲ့ဆက္သြယ္ေရးတြင္ အသံုးျပဳၿပီး တ႐ုတ္အစုိးရက ထုိကုမၸဏီကုိ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ မ်ားစြာေပး ထားသည္ဟု အေမရိကန္အစီရင္ခံစာက ဆုိသည္။
အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ တ႐ုတ္အစုိးရေထာက္ပံ့ထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္းသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္မႈမ်ားကို ၾကားျဖတ္ ဖမ္းယူႏုိင္ခြင့္ေပးထားၿပီး ဆုိက္ဘာတုိက္ခိုက္မႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳထားသလို အေရးပါသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားျဖစ္သည့္ ဥပမာ ေရကာတာ၊ ပင္မလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး႐ံု စသည္တုိ႔ကို တိုက္ခုိက္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနကို ဖန္တီးေပးထားသည္ဟု အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္းတြင္ အေမရိကန္ေရတပ္ေလ့က်င့္ေရးစခန္းရွိရာ ေအာ္ေရဂြန္ျပည္နယ္အနီးရွိ ေလအားသံုး လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္သည့္ စီမံခ်က္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ တ႐ုတ္ကုမၸဏီတစ္ခုကို ထိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွ စြန္႔ခြာရန္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီမွတစ္ဆင့္ သမၼတအိုဘားမားက အမိန္႔ထုတ္ခဲ့သည္။ ထိုေရတပ္စခန္းတြင္ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ ေလ့က်င့္မႈမ်ား ရွိေနသည္။ အေမရိကန္သမၼတက ယခုကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ ၀င္ေရာက္ပိတ္ဆုိ႔မႈသည္ ႏွစ္ေပါင္း၂၂ ႏွစ္ တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ပင္ျဖစ္သည္။
ကုမၸဏီတစ္ခုကို ပစ္မွတ္ထားပိတ္ဆုိ႔ျခင္္းမဟုတ္ဘဲ အေ ရိကန္၏ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ အဓိကက်ေသာ အေဆာက္အအံုကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္က ဆုိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း Huawei ၏ ၀န္ထမ္းေဟာင္းတစ္ဦးမွရရွိသည့္ ႐ံုးတြင္းစာမ်ားအရ Huawei သည္ တ႐ုတ္စစ္တပ္တြင္းရွိ ဆုိက္ဘာစစ္ေရးဌာနအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေနေၾကာင္းကို အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရး ေကာ္မတီက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိသည္။ Huawei ကုမၸဏီသည္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး၊ လာဘ္စားမႈ၊ မူပိုင္ခြင့္ခ်ဳိးေဖာက္မႈ စသည့္အခ်က္မ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း Huawei ကုမၸဏီ၏ လက္ရွိႏွင့္ ယခင္၀န္ထမ္းမ်ားက စံုစမ္းေရးေကာ္မတီကို ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။
ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာရမည္ဆုိေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိသည့္ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔တြင္ Huawei ကုမၸဏီက ၎တို႔၏ ရွယ္ယာမ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳေပ။ ကုမၸဏီ၏ ရွယ္ယာပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကိုလည္း တရား၀င္ေဖာ္ျပျခင္း မရွိပါ။ ထိုအခ်က္ကပင္ တ႐ုတ္အစိုးရက ေနာက္ကြယ္မွ အျပည့္အ၀ပံ့ပိုးေနသည္ဆုိေသာသံသယ ပို၍ ခိုင္မာလာေစသည္။ အေမရိကန္ေစ်းကြက္တြင္ အပိတ္ပင္ခံထားရေသာ္လည္း တ႐ုတ္ကုမၸဏီ Huawei သည္ ဥေရာပကို ထုိးေဖာက္၀င္ေရာက္လာေနသည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ဥေရာပမွ ေဟာ္လန္ကုမၸဏီႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏုိင္ခဲ့ၿပီးသည့္ ေနာက္ ၂၀၁၀ မွာပင္ ထိပ္တန္း ကမၻာ့ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီႀကီး ၅၀ အနက္ ၄၅ ခုအတြက္ Huawei က ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနၿပီး အေမရိကန္ထုတ္ Fortune မဂၢဇင္းတြင္လည္း ကမၻာ့ထိပ္တန္းအျမတ္အစြန္းရ ေအာင္ျမင္သည့္ ကုမၸဏီ ၅၀၀ စာရင္းတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ထုိသို႔ ကမၻာ့ဆုိက္ဘာေစ်းကြက္ကို ျဖန္႔ၾကက္ႏိုင္လာေသာ Huawei မွ ထုတ္လုပ္သည့္ စက္ကိရိယာသည္ ျပင္ပမွ ဆုိက္ဘာကြန္ရက္တြင္းသို႔ ထုိးေဖာက္၀င္ေရာက္ႏုိင္ေအာင္ ပံုစံခ် ထုတ္လုပ္ထားသည္ဟု အေမရိကန္က ဆုိသည္။ Huawei ကမူ ၎တုိ႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ားသည္ ဆုိက္ဘာလံုၿခံဳမႈအျပည့္အ၀ရွိေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္အစိုးရအေနျဖင့္ ယင္းတို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို စစ္ေဆးႏုိင္ေၾကာင္း၊ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားမွာ အေျခအျမစ္မရွိ ေၾကာင္း Huawei က ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စာေရးသားေပးပို႔ခဲ့သည္။ အလားတူ အိႏၵိယ ဆဲလ္လူလာဖုန္း၀န္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL)ကလည္း ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က Huawei ၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာသံသယျဖင့္ ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ တြင္မူ အိႏၵိယ ဗဟိုစံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရးက Huawei ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စာခ်ဳပ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈအားလံုးကို ဖ်က္သိမ္းရန္ တုိက္တြန္းလာသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏုိင္ငံတကာလံုၿခံဳေရးေအဂ်င္စီမ်ား ျဖစ္သည့္ ကေနဒါမွ Electronic Warfare Associates, အေမရိ ကန္အေျခစိုက္ Infoguard ႏွင့္ အစၥေရးက ALTAL လံုၿခံဳေရးအက်ဳိးေဆာင္တုိ႔က စစ္ေဆးၿပီး လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေၾကာင္း ေထာက္ခံမွသာလွ်င္ အိႏၵိယကို တင္သြင္းခြင့္ျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံတကာသံသယမ်ား တုိးျမႇင့္လာခ်ိန္တြင္ Huawei သည္ အီရန္ႏုိင္ငံကို ေစာင့္ၾကည့္ေရးနည္းပညာႏွင့္အတူ ဆက သြယ္ေရးကိရိယာမ်ားကို အဓိကပံ့ပိုးေပးေနခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ေ၀ါစထရိဂ်ာနယ္က ဖြင့္ခ်စြပ္စြဲခဲ့ျပန္သည္။ သက္ေသျပႏိုင္ျခင္းေတာ့ မရွိခဲ့ေပ။ အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ တာလီဘန္မ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း အိႏၵိယက ၂၀၀၁ ခုႏွစ္က စြပ္စြဲခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ထိုအခ်က္ကိုလည္း သက္ေသျပႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္မူ ၾသစေၾတးလ်အစိုးရပိုင္ NBN ကုမၸဏီက ႏုိင္ငံအႏွံ႔ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ တင္ဒါေခၚယူခဲ့ရာတြင္ Huawei ကုမၸဏီကို ေလလံဆြဲခြင့္မေပးခဲ့ပါ။ ၎မွာလည္း ၾသစေၾတးလ်လံုၿခံဳမႈေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕၏ အႀကံျပဳခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေလးလအၾကာ ဇူလုိင္လတြင္ ကြန္ပ်ဴတာလံုၿခံဳေရးကုမၸဏီျဖစ္သည့္ Recruity Labs မွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ Felix Lindner ႏွင့္ Gregor Kopf တုိ႔က Huawei ၏ ဆက္သြယ္ေရးစက္ပစၥည္းမ်ား လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈမရွိဘဲ ေဖာက္ထြင္းရလြယ္ကူေၾကာင္းႏွင့္ အေ၀းမွ ထိုးေဖာက္ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ၿပီး ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလုိက္သည္။ဆိုက္ဘာစစ္ကေတာ့ ခရီးဆက္ေနဦးမည္ျဖစ္သည္။
အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပ၊ အာရွႏုိင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားက အစိုးရ႐ံုးမ်ား၊ ပုဂၢလိကသတင္းမီဒီယာမ်ား၊ အထင္ကရ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အေျချပဳထားသည့္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားမွ ဆုိက္ဘာထုိးေဖာက္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း မၾကာခဏ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈမ်ား ရိွေနသည္။ စစ္အင္အား၊ လက္နက္အင္အား၊ လူအင္အားတုိ႔ျဖင့္ ထင္ထင္ျမင္ျမင္ တုိက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည့္ ေခတ္ကို လြန္ေျမာက္လာခ်ိန္တြင္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ဆုိက္ဘာနည္းပညာ မ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ တုိက္ပြဲမ်ား စတင္ေနၿပီဟု ဆုိရေပမည္။
ႏိုင္ငံတကာ ဆိုက္ဘာစစ္တြင္ ပါ၀င္ေနေသာ Huawei ကုမၸဏီ ေျခကုပ္ယူလာေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရး ကုမၸဏီမ်ား၏ ဆက္သြယ္မႈလံုၿခံဳေရး၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ကိုယ္ပုိင္အခ်က္အလက္မ်ား လံုၿခံဳေရးအတြက္ မည္မွ်ကာကြယ္ေပးႏုိင္မည္ကိုေတာ့ မသိရေသးပါ။ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးေနသည္ဟုေတာ့ သိရသည္။ “လႊတ္ေတာ္က ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို ေဆြးေႏြးေနပါတယ္။ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တတ္ႏုိင္သေလာက္ ကာကြယ္သြားရမယ္။ တကယ္လို႔ ကုမၸဏီေတြက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္လာရင္ေတာ့ အဲဒီလိုယံုၾကည္လို႔ မရတဲ့ ကုမၸဏီေတြနဲ႔ အလုပ္လုပ္ဖို႔ မျဖစ္ပါဘူး။ ဒါကို ဆန္႔က်င္ရပါလိမ့္မယ္”ဟု လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးျမင့္သိန္းက ေျပာဆုိေၾကာင္း Asian News Network က ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
ႀကီးမားလွသည့္ အေမရိကန္ေစ်းကြက္ကို ထိုးေဖာက္၍မရသည့္အဆံုး က်န္ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ကို ပိုမိုအာ႐ံုထားလာေသာ Huawei က Apple's iPhone and Samsung's Galaxy S4 တို႔ကို အၿပိဳင္တိုက္မည့္ Ascend P6 ကို ထုတ္မည္ဟု ေၾကညာလိုက္သည္။ ဆုိက္ဘာလံုၿခံဳေရးကို ဦးစားေပးၾကေသာ အေနာက္ေစ်းကြက္မွ ဆုတ္ခြာလာရသည့္ Huawei သည္ ျမန္မာအပါအ၀င္ အာရွႏွင့္ ကမၻာ့တျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္မူ ၎၏ ေစ်းခ်ဳိသည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္ ေကာ္ေဇာနီခင္း ႀကိဳဆိုေနဦးမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။ 
ခင္ေမေဇာ္ (၀ါရွင္တန္ဒီစီ)

No comments:

Post a Comment