Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Thursday, July 25, 2013

ဝါဆုိသကၤန္း(ဝါ) မုိးေရခံ သကၤန္း လွဴဒါန္းျခင္း ကုသုိလ္ဝါဆုိမည္ဆန္း ျမတ္သကၤန္း လွဴဒါန္းၿမဲလွ်င္ ေသာတာပန္ႏွယ္ ဂုဏ္ရည္ၾကြယ္ အပါယ္ လြတ္ကင္းစင္။

ဤကား ဝါတြင္းကာလ အခါ သမယတြင္ ျမင္ေတြ႕ ၾကားသိရၿမဲျဖစ္ေသာ ဝါဆုိသကၤန္း လွဴဒါန္းမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း သည့္ အဆုိအမိန္႔ ကေလး တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶ ဘာသာဝင္တုိ႔ အထြတ္အျမတ္ ထားရာ ရတနာ ျမတ္သုံးပါး ျဖစ္ေသာ ဘုရားရတနာ၊ တရားရတနာ၊ သံဃာ ရတနာတုိ႔တြင္ ဒါနေကာင္းမႈ ျပဳၾကမည့္ သူမ်ားအတြက္ ဘုရားရွင္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ႏႈတ္ျမြက္ ေဟာၾကား ၫႊန္ျပခဲ့သည္မွာ သံဃာရတနာ ျဖစ္ပါသည္။ သံဃာကို လွဴျခင္း သည္ ငါဘုရားႏွင့္ တကြ ပြင့္ေတာ္မူ ၿပီးကုန္ေသာ ဘုရားရွင္ အဆူဆူတုိ႔ကုိ လွဴျခင္း မည္၏ဟု ေဟာၾကား ခဲ့ပါသည္။ ဤတြင္ သံဃာကုိ ၾကည္ညိဳ ႏုိင္ေစရန္ သံဃာ့ဂုဏ္ေတာ္ ကုိးပါးကုိ ဦးစြာ ဖြင့္ဆုိၾကပါမည္။

၁။ သုပၸဋိပေႏၷာ ဘဂဝေတာ သာဝကသံေဃာ၊ ဘဂဝေတာ ျမတ္စြာ ဘုရား၏ သာဝက သံေဃာ တပည့္သား အေပါင္း သံဃာေတာ္ သည္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟကင္းေၾကာင္း သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာအက်င့္ေကာင္း တုိ႔ကုိ ေကာင္းစြာ က်င့္ေတာ္မူေသာ သံဃာေတာ္ျမတ္ တုိ႔၏ဂုဏ္။

၂။ ဥဇုပၸဋိပေႏၷာ၊ ကုိယ္ႏႈတ္စိတ္ထား အေကာက္သုံးပါး ကင္းရန္ ေျဖာင့္မွန္စြာ က်င့္ေတာ္မူေသာ သံဃာေတာ္ ျမတ္တုိ႔၏ဂုဏ္။

၃။ ဉာယပဋိပေႏၷာ၊ ဆင္းရဲၿငိမ္းရန္ နိဗၺာန္ အလုိ႔ငွာ သင့္ေလ်ာ္စြာ က်င့္ေတာ္မူေသာ သံဃာေတာ္ ျမတ္တုိ႔၏ဂုဏ္။

၄။ သာမိစိပၸဋိပေႏၷာ။ သူမ်ားက ျပဳသည့္ ႐ုိေသမႈႏွင့္ သင့္တင့္ ထုိက္တန္ေအာင္ က်င့္ေတာ္မူေသာ သံဃာေတာ္ ျမတ္တုိ႔၏ ဂုဏ္တုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္ မူၾကပါေပ၏။

ထုိဂုဏ္ေတာ္တုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္ မူၾကေသာ မဂၢဌာန္ ပုဂၢိဳလ္ ေလးပါး၊ ဖလဌာန္ ပုဂၢိဳလ္ေလးပါးဟု ဆုိအပ္ေသာ ရွစ္ပါးေသာ အရိယာ သံဃာေတာ္တုိ႔ႏွင့္ တကြ ယခုရွိေတာ္ မူၾကကုန္ေသာ သမုတိ သံဃာေတာ္ အရွင္ျမတ္ အေပါင္း တုိ႔သည္-

၅။ အာဟုေနေယ်ာ၊ အရပ္ေဝးမွ ေသာ္လည္း ေဆာင္လာ၍ ေပးလွဴ ပူေဇာ္ထုိက္ ေပးလွဴသည္ကုိ ခံယူေတာ္ မူထုိက္ပါေပ ၏။

၆။ ပါဟုေနေယ်ာ၊ ခ်စ္ျမတ္ႏုိး အပ္ေသာ ဧည့္သည္မ်ား အတြက္ အထူးျပဳျပင္ ထားေသာ စားေကာင္း ေသာက္ဖြယ္ကို ေသာ္လည္း ေပးလွဴ ပူေဇာ္ထုိက္ ေပးလွဴသည္ကုိ ခံယူေတာ္မူ ထုိက္ပါေပ၏။

၇။ ဒကိၡေဏေယ်ာ၊ ေနာင္တမလြန္ ေလာက၌ ေကာင္းက်ဳိး ရမည္ဟု ယုံၾကည္၍ ေပးလွဴသည္ကုိ ခံယူေတာ္ မူထုိက္ပါေပ၏။

၈။ အဥၨလီကရဏီေယ်ာ၊ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာ မွန္စြာရ မည္ဟု ယုံၾကည္ ေမွ်ာ္ကုိးလ်က္ လက္အုပ္မုိး၍ ရွိခုိးထုိက္ပါ ေပ၏။

၉။ အႏုတၱရံပုည ေခတၱံေလာကႆ၊ ေကာင္းမႈမ်ဳိးကုိ စုိက္ပ်ဳိးရန္ အလုိ႔ငွာ သတၱဝါ အေပါင္းတုိ႔၏ အေကာင္းဆုံး လယ္ယာေျမ ျဖစ္ေတာ္ မူပါေပ၏။

အထက္ပါ ၾကည္ညိဳဖြယ္ရာ ဂုဏ္ေတာ္တုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စုံ ေတာ္မူေသာ သံဃာေတာ္ အေပါင္းအား ရည္မွန္းလ်က္ သံဃိက ဒါနအျဖစ္ လွဴဒါန္း ဖြယ္ရာမ်ား ျဖစ္ေသာ ဆြမ္း၊ သကၤန္း၊ ေက်ာင္း၊ ေဆးပစၥည္း ေလးပါး လွဴဒါန္းၾကရာတြင္ ကာလဒါန ဟု ေခၚဆုိအပ္ေသာ အခ်ိန္အခါႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ လွဴဒါန္းျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုလုိ မုိးရာသီကာလ အခါသမယတြင္ အသုံးျပဳရန္ လုိအပ္လွစြာေသာ ဝါဆုိသကၤန္း (ဝါ) မုိးေရခံ

သကၤန္းကို လွဴဒါန္းရျခင္းသည္ အလွဴခံ ပုဂၢိဳလ္၏ လုိအပ္မႈ အတုိင္းအတာ အေလ်ာက္ လွဴဒါန္းျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ ယခုဘဝ တြင္သာမက သံသရာ ခရီးတုိင္ေအာင္ အက်ဳိးႀကီးမား လွေပ သည္ဟု က်မ္းဂန္မ်ားတြင္ မိန္႔ဆုိပါသည္။

လူမွာအဝတ္ ေတာင္းမွာအကြပ္ ဆုိသည့္အတုိင္း အဝတ္မရွိလွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ အဝတ္ ေဟာင္းႏြမ္း ညစ္ေပေနလွ်င္ျဖစ္ေစ မတင့္တယ္ပါ။ အဝတ္အစား လွလွ ဝတ္ဆင္ရလွ်င္ တင့္ တယ္လွပလာ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အဝတ္အထည္ႏွင့္ သကၤန္းလွဴျခင္းသည္ အဆင္းကို လွဴဒါန္းသည္ႏွင့္ တူ၏။ (သံ၊ ၁။၁၉။ သံ၊ဌ၊၁။၇၈)

အလွဴရွင္သည္ တူေသာ အက်ဳိးကို ရမည္ျဖစ္သည္။ အဝတ္အစား လွဴသူသည္ ဘဝအဆက္ဆက္၌ အဝတ္အစား ျပည့္စုံမည္ျဖစ္သည္။ သကၤန္း လွဴသူသည္ အလားတူ အက်ဳိး ရရွိမည့္အျပင္ ျမတ္စြာဘုရား ဧဟိဘိကၡဳေခၚလွ်င္ သကၤန္း ပရိကၡရာ အျပည့္အစုံ ရရွိႏုိင္သည္။(ဓမၼ၊ဌ၊၁။၂၄၉)

ထုိ႔အျပင္ အမ်ဳိးသမီး ဘဝျဖင့္လည္း မဟလႅတာ တန္ဆာကဲ့သုိ႔ တန္ဖုိးႀကီးမား မြန္ျမတ္လွေသာ အဝတ္တန္ဆာကုိ ဆင္ယင္သုံးစြဲခြင့္ ရရွိႏုိင္သည္။ လူတုိင္းလူတုိင္း မိမိတုိ႔ သြားရဦးမည့္ သံသရာ ခရီးသည္ မည္မွ် ရွည္လ်ား ဦးမည္ကုိ မသိရွိႏုိင္ ၾကေပရာ အနည္းဆုံး အပါယ္လမ္းမွ လြတ္ကင္းဖုိ႔ ေတာ့ ႀကိဳးစား ၾကရေပမည္။ အပါယ္လမ္းမွ လြတ္ခ်င္လွ်င္ လြတ္ႏုိင္သည့္ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈမ်ား ရွိပါသည္ဟု ဘုရားရွင္က ေဟာၾကား ထားခဲ့ရာ အပါယ္မလား ေရာက္ေစႏုိင္ေသာ ကုသုိလ္မွာ ခုနစ္မ်ဳိး ရွိပါသည္။ ထုိကုသုိလ္ ခုနစ္မ်ဳိးတြင္ ႏွစ္စဥ္ ဝါဆုိသကၤန္း လွဴဒါန္းျခင္းသည္ ကုသိုလ္တစ္မ်ဳိး အျဖစ္ ပါဝင္ေနပါသည္။

အပါယ္မလား ေစႏုိင္ေသာကုသိုလ္ ခုနစ္မ်ဳိးမွာ ၁။သရဏဂုံ သုံးပါးၿမဲသူ၊ ၂။ ငါးပါးသီလ ၿမဲသူ၊ ၃။ ႏွစ္စဥ္ သံဃာေတာ္မ်ားအား စာေရးတံမဲ လွဴဒါန္းသူ၊ ၄။ ႏွစ္စဥ္ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဝါဆုိသကၤန္း လွဴဒါန္းသူ၊ ၅။ သံဃာေတာ္ မ်ားအား ဆယ့္ငါးရက္ တစ္ႀကိမ္ ဆြမ္းဝတ္ၿမဲသူ၊ ၆။ ေရတြင္း၊ေရကန္ လွဴဒါန္းသူ၊ ၇။ သံဃာေတာ္ မ်ားအား ရည္မွန္း၍ သံဃိကဒါန ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းသူ ဤကုသုိလ္ခုနစ္မ်ဳိးကုိ စြဲၿမဲစြာျပဳသူမ်ားကုိ အပါယ္မေၾကာက္ ခုနစ္ေယာက္ဟူ၍ ေဟာၾကားထားသည့္ ကုသုိလ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ဤမွ်အေရးပါေသာ သံဃိကဒါန၊ သတၱဝါအေပါင္းတုိ႔ ၏ လက္ရွိဘဝႏွင့္ သံသရာ ဘဝခရီးတုိ႔ အတြက္ အေကာင္းဆုံး လယ္ယာေျမ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဤသံဃိက ဒါနကုိ ျပဳသူ သည္ ေသာတာပန္ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ် ျမတ္ေသာ အက်ဳိးကုိ ရရွိႏုိင္ေပသည္ဟု ဆုိပါသည္။

ဤတြင္ ဝါဆုိသကၤန္း လွဴဒါန္းျခင္းႏွင့္ ေသာတာပန္ အရိယာပုဂၢိဳလ္ မည္သုိ႔မည္ပုံ ဆက္စပ္ ေနပါသနည္းဟု သိလုိ၍ ေမးျမန္း လာျခင္းမ်ား ရွိေနပါသျဖင့္ မိမိနားလည္ သေဘာေပါက္သလုိ ကုသုိလ္ျဖန္႔ေဝျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာႀကီး လုပ္လုိ၍ ေရးသားျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္ ဝန္ခံထားပါမည္။

ေသာတာပန္ ဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။

ေထရဝါဒ ဗုဒၶသာသနာတြင္ ဝိပႆနာ တရားအလုပ္ အားထုတ္ၾကေသာ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔ ရည္မွန္းရာ နိဗၺာန္သို႔ သြားရာခရီးသည္ အဆင့္ေလးဆင့္ျဖင့္ ေရာက္ေအာင္ သြားရ၊ အားထုတ္ ၾကရပါသည္။ ပထမအဆင့္ အေနျဖင့္ ေသာတာပန္၊ ဒုတိယ အဆင့္ သကဒါဂါမ္၊ တတိယ အဆင့္ အနာ ဂါမ္၊ စတုတၴ အဆင့္ ရဟႏၲာဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ပထမအဆင့္ ေသာတာပန္ဟူသည့္ ေသာတာပတၱိ မဂ္ဉာဏ္ကို ရရွိၿပီဆုိ လွ်င္ပင္ ထုိေသာတာပန္ ပုဂၢိဳလ္သည္ ငရဲ။ တိရစၧာန္၊ ၿပိတၱာ၊ အသူရကာယ္ ဟူေသာ အပါယ္ေလးဘုံမွ ကင္းလြတ္ၿပီး ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

အရိယာစစ္ျဖစ္၊ မျဖစ္ကုိ ရွစ္ခ်စ္ဘုရား အပထား၍ တျခားသူငါ သိဖုိ႔ရာ လြန္စြာ ခဲယဥ္းသည္ဟူေသာ ဆုိစကားအရ ေသာတာပန္ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္၊ မျဖစ္ကုိ မိမိကုိယ္မိမိပင္ ဆန္းစစ္ေလ့လာ ေကာက္ခ်က္ခ်ရမွာ ျဖစ္သည္။ ဝိပႆနာ တရားအားထုတ္သူ ေယာဂီသည္ ၁။ ျမင္ရာ၊ ၾကားရာ၊ နံရာ၊ စားရာ၊ ထိေတြ႕ရာ၊ ေတြ႕ႀကံဳရာ၌ ေကာင္း၊ မေကာင္း ခံစားရာ ၌ ငါစြဲအတၱ တိတၴိ၊ သကၠာယ တိတၴိ ကင္းလြတ္ကြာသည့္ အဆင့္ ရွိရမည္။ အတၱတိတၴိကြာသည္ဟု ေခၚပါသည္။ ၂။ ရတနာ ျမတ္သုံးပါး၌လည္းေကာင္း၊ အစြန္းသုံးပါး၌ လည္းေကာင္း၊ မိမိ အားထုတ္ေနေသာ ဝိပႆနာ အက်င့္ျမတ္၌ လည္းေကာင္း၊ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္၌ လည္းေကာင္း ယုံမွား သံသယ ကင္းရွင္းရမည္။ ဝိစိကိစၥ ကင္းသည္ဟု ေခၚပါသည္။ ၃။ အဂတိ လုိက္စားမႈ၊ ဘက္လုိက္မႈ လုံးဝမရွိျခင္း၊ ေက်းဇူး မကန္းတတ္ျခင္း၊ မိမိထက္ သာသူကုိ ဂုဏ္တုဂုဏ္ၿပိဳင္ မျပဳလုိျခင္း၊ မိမိ၌ မရွိေသာ ဂုဏ္ျဖင့္ မၾကြားဝါလုိျခင္း၊ ကုိယ့္ထက္သာေသာ သူကုိ မနာလုိမႈ မရွိျခင္း၊ ဝန္တုိမႈ ကင္းျခင္း၊ အရာရာကို ျဖစ္ပ်က္ျမင္မႈႏွင့္ အဆုံးသတ္ျခင္း၊ ျပဳမိေသာ မေကာင္းမႈ ကုိ မဖုံးကြယ္ျခင္းတည္း ဟူေသာ သီလပဗၺတပရာဟာသ ကင္းၿပီးေသာ အျဖစ္ႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္း ျဖစ္သည္။

ဤသုိ႔ ဂုဏ္ရည္ျပည့္စုံၿပီ ဆုိလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ ဘဝ၌ပင္ ၿငိမ္းေအးမႈ ရရွိ၍ သူေတာ္ေကာင္း ဥစၥာရတနာ ခုနစ္ပါးျဖစ္ေသာ သဒၶါ၊ သီလ၊ သုတ၊ စာဂ၊ ပညာ၊ ဟီရိၾသတၱပၸ တုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စုံကာ အရိယာပုဂၢိဳလ္ ပထမဆုံး အဆင့္ျဖစ္ေသာ ေသာတာပန္ အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ၿပီဟူ၍ မိမိကုိယ္မိမိ မွတ္ယူႏုိင္သည္။ က်န္အဆင့္ သုံးဆင့္ကုိ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းလွ်င္ကား ကိေလသာ အျပတ္ ေဝးသည့္ ၿငိမ္းေအးေသာ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ ျဖစ္သည့္ သဥပါဒိေသသ နိဗၺာန္ကုိ ခံစား ရရွိႏုိင္ေပသည္။

ဤသုိ႔ဤႏွယ္ ဂုဏ္ရည္ၾကြယ္ေသာ ေသာတာပန္ အရိယာ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အလားသဏၭာန္ တူစြာ အပါယ္ေလးပါး မွ လြတ္ကင္းႏုိင္ေသာ ကုသိုလ္ ခုနစ္မ်ဳိးကုိ ႀကိဳးစား ဆည္း ပူးသင့္သည္ မဟုတ္ပါလား။ ယင္းကုသုိလ္ ခုနစ္မ်ဳိးတြင္ တစ္မ်ဳိးအပါအဝင္ ျဖစ္သည့္ သံဃာေတာ္ မ်ားအား ႏွစ္စဥ္ ဝါဆုိသကၤန္း(ဝါ) မုိးေရခံ သကၤန္း လွဴဒါန္းျခင္း ကုသုိလ္ကို အခ်ိန္ရွိခုိက္ လုံ႔လစုိက္ကာ မလြတ္တမ္း ဖမ္းဆုပ္ အရယူ ႏုိင္ၾက ပါေစေၾကာင္း ေစတနာေကာင္းျဖင့္ ေရးသား လုိက္ရပါသည္။ ။

ျမဝတီ

No comments:

Post a Comment