Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Sunday, March 3, 2013

မယား (၇)ခုနွစ္မ်ိဳး။


 *************
“ပထမအေရးၾကီးဆုံးမွာ မိမိနွင့္သင့္ေလ်ာ္မည့္အိမ္ေထာင္ဖက္ကုိဂရုစုိက္၍ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္တယ္…။ ဒုတိယအေရးၾကီးဆုံးမွာ အိမ္ေထာင္က်ျပီးေနာက္ လင္နွင့္မယားနွစ္ဦးစလုံး တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ရုိေသကုိင္းရွိႈင္းျခင္းပင္ျဖစ္တယ္။”
ျမတ္ဗုဒၶကသုဇာတာကုိ အေၾကာင္းျပဳျပီး မယား(၇)ခုနစ္မ်ိဳးရွိေၾကာင္းေျပာျပထားပါတယ္။
၁။သူသတ္နွင့္တူေသာ မယား။ (Hostile wife)
သူသတ္နွင့္တူေသာမယားဟူသည္ မယားျဖစ္သူသည္ အစီးအပြားကုိေစာင့္ေရွာက္ေလ့မရွိဘူး၊ မိမိလင္မွတစ္ပါး တစ္ျခားေသာေယာက်္ားကုိ တပ္မက္ျခင္းသေဘာရွိေသာမယားကုိ သူသတ္နွင့္တူေသာမယားဟုေခၚပါတယ္။
၂။ခုိးသူနွင့္တူေသာမယား။(Stealing wife)
ခုိးသူနွင့္တူေသာမယားဟူသည္ မယားျဖစ္သူသည္ မိမိလင္ေယာက်္ားရွာေဖြထားေသာပစၥည္းမ်ားကုိ လင္မသိေအာင္တစ္ျခားေသာသူမ်ားကုိေပးတတ္ေသာမယားကုိ ခုိးသူနွင့္တူေသာမယားဟုေခၚပါတယ္။
၃။အရွင္နွင့္တူေသာမယား။(Uncomfortable wife)
အရွင္နွင့္တူေသာမယားဟူသည္ မယားျဖစ္သူသည္ အလုပ္အကုိင္လုပ္ရန္အလိုမရွိ၊ ပ်င္းရိတယ္၊ အစားၾကီးတယ္၊ စိတ္လဲၾကမ္းတယ္၊ ကုိယ္အမွႈအရာမယဥ္ေက်း၊ စကားေျပာကလဲရုိင္းစုိင္းတယ္၊ လင္ကိုလည္း အနုိင္ယူတတ္ေသာမယားကုိ အရွင္နွင့္တူေသာမယားဟုေခၚပါတယ္။
၄။အမိနွင့္တူေသာမယား။(Motherly wife)
အမိနွင့္တူေသာမယားဟူသည္ မယားျဖစ္သူသည္ လင္ေယာက်္ားရွာေဖြထားေသာပစၥည္းဥစၥာကုိ အစဥ္ေစာင့္ေရွာက္တတ္တယ္၊ အမိသည္ သားကုိေစာင့္ေရွာက္သကဲ႔သုိ႔လင္ကုိ ေစာင့္ေရွာက္တတ္ပါတယ္၊ ထုိသုိ႔ေသာမယားကုိ အမိနွင့္တူေသာမယားဟုေခၚပါတယ္။
၅။နွမနွင့္တူေသာမယား။(Sisterly wife)
နွမနွင့္တူေသာမယားဟူသည္ မယားျဖစ္သူသည္ လင္ျဖစ္သူကုိ အစ္မၾကီးနွမငယ္က ေမာင္ေတြေပၚ၌ ရုိေသသကဲ့သုိ႔ ထို႔အတူလင္ေယာက်္ားအေပၚရုိေသတယ္၊ထုိသုိ႔ေသာမယားကုိ နွမနွင့္တူေသာမယားဟုေခၚပါတယ္။
၆။အေဆြခင္ပြန္းနွင့္တူေသာမယား။(Harmonious wife)
အေဆြခင္ပြန္းနွင့္တူေသာမယားဟူသည္ မယားျဖစ္သူသည္ အေဆြခင္ပြန္းသည္ ၾကာျမင္႔မွ ေရာက္လာေသာ အေဆြခင္ပြန္းကုိျမင္၍ လြန္စြာ၀မ္းေျမာက္သကဲ့သို႔ ထုိ႔အတူ လင္ကုိျမင္လွ်င္ အလြန္၀မ္းေျမာက္တတ္တယ္၊ ထုိသို႔ေသာမယားကုိ အေဆြခင္ပြန္းနွင့္တူေသာ မယားဟုေခၚပါတယ္။
၇။ကြ်န္မနွင့္တူေသာ မယား။(Servant wife)
ကြ်န္မႏွင့္တူေသာမယားဟူသည္ မယားျဖစ္သူသည္ လင္ေယာက်္ားက မည္သို႔ပင္ ရုိက္နွပ္သတ္ပုတ္ပါေသာ္လည္း အမ်က္ထြက္ျခင္းမရွိ၊ မျပစ္မွားေသာစိတ္ရွိတယ္၊ လင့္အေပၚကုိ သည္းခံတတ္တယ္၊ လင္၏အလိုသို႔လုိက္တတ္တယ္၊ ထုိသို႔ေသာမယားကုိ ကြ်န္မႏွင့္တူေသာမယားဟုေခၚပါတယ္။
သူသတ္နွင့္တူေသာမယား၊ ခုိးသူနွင့္တူေသာမယား၊ အရွင္နွင့္တူေသာမယားတုိ႔သည္ သီလမရွိေသာသေဘာရွိပါတယ္၊ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာသေဘာရွိပါတယ္၊ လင္ကိုရုိေသျခင္းမရွိၾကပါဘူး၊ ထိုမယားသုံးမ်ိဳးတုိ႔သည္ ေသျပီးသည္မွေနာက္၌ ငရဲသို႔ေရာက္ၾကရမယ္။ အမိနွင့္တူေသာမယား၊ နွမနွင့္တူေသာမယား၊ အေဆြခင္ပြန္းနွင့္တူေသာမယား၊ ကြ်န္မနွင့္တူေသာမယားတုိ႔သည္ သီလရွိေသာသေဘာရွိတယ္၊ ၾကမ္းၾကဳတ္ျခင္းသေဘာမရွိဘူး၊လင္ကိုရုိေသတယ္၊ ထုိသုိ႔ေသာမယားမ်ိဳးတို႔သည္ ေသျပီးသည္မွေနာက္၌ နတ္ျပည္ကုိေရာက္ၾကရပါမယ္။
ျမတ္ဗုဒၶက ေဒသနာအဆုံးမွာသုဇာတာကိုေမးပါတယ္၊ သမီးသုဇာတာေရာ ဘယ္လုိမယားမ်ိဳးထဲပါသလဲလို႔ေမးေတာ့- တပည့္ေတာ္မကုိ ကြ်န္မနွင့္တူေသာမယားျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံသြားပါတယ္။
မိမိက ဘယ္လုိမယားျဖစ္သလဲဆုိတာ ျမတ္ဗုဒၶဓမၼျဖင့္တုိင္းတာၾကည့္ပါ၊ မိမိက မျပည့္စုံေသးဘူး၊ လိုအပ္ေနတယ္ဆုိလွ်င္ျပဳျပင္ယူလုိက္ပါ။ အရင္တုန္းကဘယ္လိုပဲျဖစ္ခဲ့ျဖစ္ခဲ့၊ သိလိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ျပဳျပင္လုိက္မယ္ဆုိလွ်င္ ေနာက္မက်ေသးပါဘူး။ မိမိက ဘယ္လိုမယားျဖစ္သလဲဆိုတာ တစ္ျခားသူေတြ မသိရင္ေတာင္ မိမိကုိယ္တုိင္းေတာ့သိမွာပါ၊ အခု(၇)ခုနွစ္မ်ိဳးထဲကဘယ္ထဲမွာပါေနသလဲဆိုတာကုိေပါ့။ တစ္ျခားသူလိမ္လို႔ရေကာင္းရမယ္၊မိမိကုိ္ယ္တုိင္းမွလိမ္လို႔မရတာ။ မိမိကုိယ္ေစာင့္နတ္ကသိပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျငိမ္းခ်မ္းေသာမိသားစုဘ၀ကုိပုိင္ဆုိင္ခ်င္တယ္၊ မိမိလင္ေယာက်ာ္းနွင့္အတူတကြရာသက္ပန္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံခ်င္တယ္ဆုိလွ်င္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆုံးမနွင့္ညီေအာင္ေနသြားလိုက္ပါ။ လင္နွင့္မယားေပါင္းသင္းဆက္ဆံၾကရာတြင္ ေရရွည္မွာက်ေသာအခါ ကိစၥအေသးအဖြဲမ်ားကုိ အမ်ားအစားေတြ႔ရတတ္ပါတယ္၊ ထုိကိစၥေလးေတြကုိ ဂရုမစုိက္ေသာလင္မယားသည္ ဒုကၡေရာက္တတ္ေၾကာင္းကုိမွတ္သားဖူးတယ္။ အဲဒါေလးကုိ သူမေျပာျပထားတာက- “သူအခ်စ္ျပယ္လို႔ ကြ်န္မ စိတ္မညစ္ပါ၊အေသးအဖြဲကေလးေတြေၾကာင့္သာ ကြ်န္မတုိ႔ အခ်စ္ ျပယ္ရတာ” ပါတဲ့။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ လင္ကလည္းလင့္၀တၱရားေက်ပြန္မယ္၊မယားကလည္းမယာက်င့္၀တ္ေက်ပြန္မယ္ဆုိလွ်င္သာယာေသာ မိသားစုဘ၀ေလးကုိပိုင္ဆုိင္ရမွာေသခ်ာပါတယ္။ ဒီေတာ့- မိမိနွင့္သင့္ေလ်ာ္မည့္ အိမ္ေထာင္ဖက္ကုိ ဂရုစိုက္၍ ေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ ပထမအေရးၾကီးဆုံးျဖစ္တယ္၊ ဒုတိယအေရးၾကီးဆုံးမွာ အိမ္ေထာင္က်ျပီးေနာက္ လင္မယားနွစ္ဦးသည္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ရုိေသကုိင္းရွိႈင္းျခင္းပင္ျဖစ္ပါတယ္။ စာဖတ္သူအားလုံး ဒီစာစုေလးကုိဖတ္ျပီး ဓမၼအသိေလးေတြရသြားၾကပါေစ၊ ရသည့္အေလ်ာက္က်င့္နုိင္ၾကပါေစ၊ က်င့္သည့္အေလ်ာက္မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္၏အေထာက္ပံ့ေကာင္းေတြျဖစ္ပါေစဟုဆႏၵျပဳလုိက္ရပါတယ္။
လျပည့္၀န္း [သာစည္]
က်မ္းကုိး။ ။အဂုၤတၱိဳရပ္ပါဠိေတာ္၊အဗ်ာကတ၀ဂ္၊ ဘရိယာသုတ္။
မိတၱဗလဋီကာ (ဦးနု)
Family counseling (Sarath Chadrasekara)

ဓမၼလမ္းျပၾကယ္

No comments:

Post a Comment