Latest News

Saturday, April 7, 2018

ေအာ္တိုဂီယာ ေမာင္းႏွင္အသံုးျပဳသူမ်ား မွန္ကန္စြာအသံုးျပဳတတ္ေစရန္အတြက္


ေအာ္တိုဂီယာ ေမာင္းႏွင္အသံုးျပဳသူမ်ား မွန္ကန္စြာအသံုးျပဳတတ္ေစရန္အတြက္.. မဖတ္အားေသးရင္

ေအာ္တိုဂီယာ ေမာင္းႏွင္အသံုးျပဳသူမ်ား မွန္ကန္စြာအသံုးျပဳတတ္ေစရန္အတြက္.. မဖတ္အားေသးရင္ Share သိမ္းထားပါ။ တိတိက်က် ေလး နားလည္ထားသင့္ဖတ္ထားသင့္သည့္ ပိုစ့္ျဖစ္ေသာေျကာင့္ တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ေမး။ တစ္ေလာက အြန္လိုင္းေပၚမွာ အျငင္းပြားေန
ၾကတ႔ဲ…ေအာ္တိုဂီယာအေၾကာင္းနဲ ့ OD(Over drive off) အသံုးျပဳပံုအေၾကာင္း န႔ဲ ေအာ္တိုဂီယာဘရိတ္စနစ္အေၾကာင္းေလး ေမးခ်င္လို႔ပါ

ေျဖ။ ဟုတ္က႔ဲ ေအာ္တိုဂီယာန႔ဲပတ္သက္ျပီး အစ္ကိုသိလိုရာကို… ေမးျမန္း နိဳင္ပါတယ္ ကၽြန္ေတာ္သိသေလာက္ အမွန္ဆံုးျဖစ္ေအာင္န႔ဲ ယာဥ္ေမာင္းသူေတြအတြက္လံုျခံဳမွဳ႕ကားမပ်က္ေအာင္အတြက္ပါေစတနာထားျပီးေျဖၾကားေပးပါမယ္ဗ်ာ…ဒီေနရာမွာ ဒီအေၾကာင္းဟာ လူ႔အသက္ကို ဦးစားေပးျပီး… ကားအတြက္ကို ေနာက္မွာထားပါတယ္ဆိုတာ သိေစခ်င္ပါတယ္…

ေမး။ ဟုတ္က႔ဲပါ ဒါဆို ပထမဆံုး ေအာ္တိုဂီယာကိုဘယ္လိုေမာင္းနင္ရမယ္ဆိုတာေလးကို အၾကမ္းဖ်င္းေျပာျပပါလား ?

ေျဖ။ ေအာ္တိုဂီယာကို ေမာင္းမယ္ဆိုရင္ ဘယ္ဘက္ေျခေထာက္ကို လံုးဝေမ့ထား သင့္ပါတယ္…ညာဘက္ ေျခေထာက္တစ္ဘက္တည္းန႔ဲသာ လီဘာ(Accelerator pedal)န႔ဲဘရိတ္( Brake pedal)ကို အသံုးျပဳသင့္ပါတယ္… ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့လီဘာမွာKD(Kick Down Switch)လို႔ေခၚတ႔ဲ… ဂီယာအခ်ိန္းအေျပာင္းကို အဂ်ၤင္အပတ္ေရ(RPM) န႔ဲထိန္းခ်ဳပ္ထားျပီး… ဘရိတ္မွာေတာ့ STP (Stop Light Switch) ရိွပါတယ္… KD မီးၾကိဳးေရာ STP မီးၾကိဳးေရာ ECU(Engine control unit), ECM( Engine Control Module )box ေခၚတ႔ဲ အဂ်ၤင္ကြန္ထရိုးေဘာက္ထဲကိုဝင္ပါတယ္… KD မီးရဲ႕အလုပ္လုပ္ပံုက လီဘာနင္းခ်ိန္ အဂ်ၤင္အပတ္ေရျပည့္ရင္… မိုင္နွဳန္းျပမီတာ(Speed meter )ရဲ႕ထိန္းခ်ဳပ္မွဳ႕ အင္းလက္ေလထိန္းတံခါးဆင္ဆာ (Throttle position sensor)တို႔ရဲ႕ထိန္းခ်ဳပ္မွဳ႕န႔ဲ လိုအပ္သလို ဂီယာအခ်ိန္းအေျပာင္း လုပ္ေပးပါတယ္… STP ကေတာ့ ဘရိတ္နဲနဲနင္းလိုက္လို႔ ECU ထဲကိုမီးဝင္သြားရင္… အဂ်ၤင္အပတ္ေရ ၁၀၀၀ ေအာက္ထိ ဆီျဖတ္ပစ္ပါတယ္…ထပ္နင္းလိုက္ရင္ speed meter ရဲ႕ တြက္ခ်က္မွဳ႕အရ… ဂီယာကိုေဒါင္းေပးကာ Automatic transmission lock up torque converter လုပ္ျပီး ကားရဲ႕ေမာင္းနွင္ေနတ႔ဲေအာ္တိုဂီယာစနစ္ကို အျမန္ဆံုးရပ္ပစ္တာပါ… အရိွန္ကိုလိုက္ျပီး ဂီယာကို လိုအပ္ရင္ လိုအပ္သလိုတစ္ခ်က္ခ်င္းေဒါင္းျပီး… အျမန္လိုအပ္ရင္ နံပါတ္ ၁ ဂီယာအထိအျမန္တစ္ခါတည္းေဒါင္းေပးပါတယ္… ခုေခတ္ေမာ္ဒယ္ျမင့္ကားေတြမွာေတာ့ 2 Step Break Switch ေတြကိုသံုးပါတယ္…

ဒါေၾကာင့္ ဘယ္ဘက္က ဘရိတ္ေပၚေျခေထာက္တင္ထားျပီး ညာဘက္က… လီဘာနင္းေနရင္ ကားရဲ႕ အဂ်ၤင္ထိန္းခ်ဳပ္မွဳ႔စနစ္ ေအာ္တိုဂီယာထိန္းခ်ဳပ္မွဳ႕စနစ္ေတြ ရႈပ္ေထြးကုန္ျပီး ဂီယာေရာ အဂ်ၤင္ပါနာျပီး ပ်က္တတ္ပါတယ္… ေအာ္တိုဂီယာကားတိုင္းလိုလို ဘယ္ဘက္ေျခေထာက္တင္ဖို႔ကို… ဘရိတ္ဘယ္ဘက္ အစြန္မွာထားေပးတတ္ပါတယ္… ဒါေၾကာင့္ ေအာ္တိုဂီယာကားကို ေမာင္းနွင္ရင္ ညာဘက္ေျခေထာက္တစ္ေခ်ာင္းထဲန႔ဲသာ ေမာင္းနွင္ရမယ္လို႔ …ကားကုမၸဏီေတြက အတိအက်ညႊန္ၾကားထားပါတယ္ဗ်ာ…

ေမး။ ဒါဆို ေအာ္တိုဂီယာအလုပ္ပံု ပါဝင္တ႔ဲဂီယာေတြကိုေျပာျပေပးပါလား ??
—————————————————————————

ေျဖ ။ ေအာ္တိုဂီယာေတြအလုပ္လုပ္ပံုက… Hydraulically ေခၚတ႔ဲ ဆီဖိအားစနစ္ျဖင့္ကားကို ေရြ႕လ်ားေစတာပါ… ေအာ္တိုဂီယာဆီပန္႔(Oil pump) မွာ ဖရံုသီး (converter)အဝင္ဂီယာ၏ input shaft တြင္ထိုင္ထားပါတယ္… ဆီမရိွရင္ ကလပ္ပလိပ္ျပားေတြကို ဆီန႔ဲ ဖိအားမေပးနိဳင္လို႔ ကားမသြားပါဘူး… ဆီနည္းေနရင္လည္း ပံုမွန္ေလာက္ကားမဆြဲပါ…ဆီမ်ားျပန္ရင္လည္း… ေအာ္တိုဆီအရမ္းပူျပီး ဂီယာကလပ္ျပားေလးေတြပ်က္တတ္ပါတယ္… ဂီယာအခ်ိန္းအေျပာင္းလုပ္တာကေတာ့ အေပၚကေျပာတ႔ဲအတိုင္း… KD မီးရဲ႕ၾကိဳးက လီဘာနင္းခ်ိန္ အဂ်ၤင္အပတ္ေရျပည့္ရင္… မိုင္နွဳန္းျပမီတာ(Speed meter )ရဲ႕ထိန္းခ်ဳပ္မွဳ႕ အင္းလက္ေလထိန္းတံခါးဆင္ဆာ (Throttle position sensor)တို႔ရဲ႕ထိန္းခ်ဳပ္မွဳ႕န႔ဲ လိုအပ္သလို ဂီယာအခ်ိန္းအေျပာင္း လုပ္ေပးဖို႔ကို ECU box ကေန TCU (Transmission control unit)ကို… D1, D2,D3,D4,D5 ဆိုျပီး အျမင့္ဆံုးပါတ႔ဲဂီယာအထိမီးၾကိဳးေတြန႔ဲ ထိန္းခ်ဳပ္အလုပ္လုပ္ပါတယ္… တစ္ခ်ိဳ႕ေမာ္ဒယ္ျမင့္ကားေတြမွာ TCU control box န႔ဲ… ေအာ္တိုဂီယာထိန္းခ်ဳပ္မွဳ႕စနစ္ပါပါတယ္… ေအာ္တိုဂီယာေတြမွာ ဆီမေကာင္းရင္ ဂီယာပ်က္တတ္သလို… ATF န႔ဲ CVT မွားရင္လည္း ဂီယာပ်က္တတ္ပါတယ္… ေအာ္တိုဂီယာန႔ဲ CVT (Continuously variable transmission) ကို… ကၽြမ္းက်င္သူေတြဆို ဂီယာအျပင္ပိုင္းန႔ဲ ဂီယာေမာင္းတံ(Shift lever)ကိုၾကည့္ျပီး… ခြဲနိဳင္သလို… ဆီတိုင္းတံမွာ ေအာ္တိုဆီဆိုရင္ ATF လို႔ေရးထားျပီး… CVT Gear ဆိုရင္ CVT လို႔ ခြဲျခားေရးထားေပးပါတယ္ခင္ဗ်ာ…

ေမး။ ဂီယာေမာင္းတံအသံုးျပဳပံုေလးေရာေျပာျပေပးပါ ??
——————————————————–

ေျဖ ။ ။ ေအာ္တိုဂီယာေတြမွာ OD Button ပါတ႔ဲကားေတြရိွသလို လံုးဝမပါတ႔ဲကားေတြ လည္းရိွပါတယ္…ေအာက္က ပံုေတြမွာပါတ႔ဲကားေတြက… ဂီယာေမာင္းတံ (Shift Lever) မွာ OD လံုးဝမပါတ႔ဲကားေတြပါ… Shift Lock Button ပါတ႔ဲကားေတြရိွသလို… Shift Lock Button လံုးဝမပါတ႔ဲကား… Shift Lock ကို ကားေသာ့ထည့္ျပီးသံုးရတ႔ဲကားေတြလည္းရိွပါတယ္… တန္ဖိုးၾကီးကားတစ္ခ်ိဳ႕မွာေတာ့ လံုးဝမထည့္ထားပါ… ကားလံုျခံဳေရးအတြက္ ေသာ့ဖြင့္ျပီး ဘရိတ္နင္းမွသာ ဂီယာထည့္လို႔ရေအာင္ လုပ္ထားေပးပါတယ္… ဂီယာေမာင္းတံေရြ႕ရာတြင္ Release button ေခၚ ဂီယာေမာင္းတံေဘးမွ ခလုတ္ကို နိွပ္မွေရြ႕ေျပာင္းဂီယာထည့္ရေသာ ကားမ်ားရိွသလို… Release button ခလုတ္မပါဘဲေရြ႕၍ရေသာ ဂီယာေမာင္းတံမ်ားလည္း… ရိွပါသည္ ။ Mercedes Benz သည္ Release button မပါပါ…

Shift Lock ဆိုတာ ေအာ္တိုဂီယာကားေတြမွာ ဂီယာေမာင္းတံကို P Position ကေန စက္နိဳးျပီးဘရိတ္မနင္းပဲ က်န္တ႔ဲ ဂီယာေတြကို ထည့္မရေအာင္ အထိန္းသေဘာမ်ိဳး ထည့္ထားေပးျခင္းျဖစ္ပါ… ဘရိတ္နင္းလိုက္ခ်ိန္တြင္ ဘရိတ္(Brake pedal)နင္းတံအတြင္းဘက္တြင္တပ္ ဆင္ထားေသာ ဘရိတ္မီးခလုတ္(Brake pedal switch) မွ တစ္ဆင့္… ရီေလး(Relay)သို႔ မီးေပးကာ…Shift lock solenoid ခလုတ္ကို ဖြင့္ေပးပါတယ္… ထို႔ေၾကာင့္ ဘရိတ္နင္းမွ ဂီယာေမာင္းတံ ေျပာင္းလို႔ရတာပါ… ဘရိတ္နင္းေသာ္လည္း ဂီယာတံေနရာေျပာင္းမရျခင္းသည္… ဘရိတ္မီးအဝင္ Fuse ျပတ္ျခင္း… Brake pedal switch မေကာင္းျခင္း… Shift lock solenoid အလုပ္မလုပ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ပါ… Shift lock solenoid အလုပ္မလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ လဲေပးရေသာကားမ်ားရိွပါတယ္..

ေမး။ ဒါဆို ဘကၠထရီအားကုန္လို႔ ဂီယာေမာင္းတံေရြ႕မရင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ??
——————————————————————————–
ေျဖ ။ ။ဂီယာတံအဖံုးကိုဖြင့္ျပီး Shift lock solenoid ကို နိွပ္လိုက္ရင္ေရြ႕လို႔ရပါတယ္ခင္ဗ်ာ…

ေမး။ေအာ္တိုဂီယာ ဂီယာအသံုးျပဳပံုေလးေတြ ေျပာပါေပးပါလားဗ်ာ ??
———————————————————————–
ေျဖ ။ ။Park ( P ) ကားရပ္ထားစဥ္ ကားမေရြ႕ေစရန္အသံုးျပဳတာပါ… P Position တြင္ဂီယာေမာင္းတံထားပါက ကားေရြ႕မရျခင္းသည္… ေအာ္တိုဂီယာေဘာက္အတြင္းရိွ ဂီယာမိန္းရွပ္တြင္(Output shaft) Lock လုပ္ထားေသာ ပင္နယံ(Pinion)နွင့္ Lock switch တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္.. Lock switch သည္ ဂီယာေမာင္းတံအား P မွေရြ႕လိုက္သည္နွင့္ Lock အထိန္း ျဖဳတ္ေပးကာ P သို႔ ျပန္ေရာက္သည္နွင့္ စပရိန္အားေၾကာင့္ အလုိအေလ်ာက္ Lock Switch အလုပ္လုပ္ကာ ရပ္ထားစဥ္ကားေနရာမေရြ႕ေအာင္ထိန္းေပးတယ္… သို႔ေသာ္အတက္အဆင္းမ်ားတြင္ကားရပ္ထားစဥ္… လက္ဆြဲဘရိတ္(Parking Brake)(Hand Brake) ပါသံုးသင့္ပါသည္… အခ်ိဳ႕ကားမ်ားတြင္ Parking Brake သည္ ေျခနင္းအေသးေလးႏွင့္… ဘယ္ဘက္တြင္ပါတတ္ပါသည္… ဂီယာေမာင္းတံအား P တြင္ထားမွ ေသာ့ျဖဳတ္၍ရေသာကားမ်ားရိွသလို… N (Neutral / No gear) တြင္ထား၍ ေသာ့ျဖဳတ္၍ရေသာကားမ်ားလည္း ရိွပါတယ္ဗ်ာ…


Reverse (R) နိဳင္ငံတစ္ကာတြင္ေရာ ျမန္မာျပည္မွာပါ ဘက္(Back)ဂီယာဟုေခၚပါတယ္… ကားေနာက္ဆုတ္ရန္အတြက္သာသံုးတာပါ…

N (Neutral / No gear) နဳိင္ငံအလိုက္ ဖရီးဂီယာ…No Gear ဟုသံုးပါတယ္… ဘယ္ဂီယာမွ မဝင္ေသာေၾကာင့္ ပါ…

Drive (D) ေရွ႕သို႔ေမာင္းနွင္ရာတြင္သံုးတာပါ… နံပါတ္ ၁ ဂီယာမွ စတင္ကာ အရိွန္အမ်ားဆံုးဂီယာအထိ အလိုအေလ်ာက္ ကားအရိွန္ကိုလိုက္ကာKD,ECU, TPS (Throttle position sensor) , Speed meter sensor,TCU(Transmission control unit box) တို႔မွ Solenoid မ်ားကို အလုပ္လုပ္ေစကာ… ဂီယာခ်ိန္း(Change)ေပး…ေဒါင္း(Down)ေပးပါတယ္… ဂီယာတစ္ခု မဝင္ပဲ လက္ရိွေမာင္းေနေသာဂီယာမခ်ိန္း မေဒါင္းေပးပါ… ဂီယာထည့္ကာေမာင္းနွင္ေနစဥ္ ဖရီး (N) ျဖစ္သြားသည္မရိွပါ…
Third (3) ဂီယာနံပါတ္ ၁ မွ ၃ အထိ ကားအရိွန္လိုက္ကာ… ဂီယာ အတင္ အခ် ျပဳလုပ္ကာ ခ်ိန္းေပး ေဒါင္းေပးပါတယ္… သိပ္မျမင့္ေသာေတာင္တက္ ေတာင္ဆင္းမ်ားနွင့္… Off Road မ်ားနွင့္ Sport မ်ားတြင္လည္းသံုးၾကပါတယ္… Sport ေမာင္းေသာအခါ (3) ဂီယာနွင့္ လီဘာ(Accelerator pedal) ကိုနင္း၍ မိမိလိုခ်င္ေသာအရိွန္ေရာက္မွ (D) သို႔ ေျပာင္းထည့္ပါသည္… ECT Power Switch ပါေသာကားမ်ားတြင္ Sport ေမာင္းရာတြင္… power တြင္ထား၍ ေမာင္းၾကပါတယ္…

Second (2) ဂီယာနံပါတ္ ၁ မွ ၂ အထိ ကားအရိွန္လိုက္ကာ ဂီယာေျပာင္းေပးပါတယ္… ျမင့္မားေသာေတာင္မ်ားတြင္ အတက္အဆင္းဂီယာအျဖစ္သံုးတယ္…ဆီးႏွင္းက်ေသာနိဳင္ငံမ်ားတြင္ နွင္းထဲေမာင္းနွင္ရန္သံုးပါတယ္…

First (L)(B) Low ဂီယာအျဖစ္ ရြံ႕ထဲရုန္းေသာအခါမ်ား အလြန္ျမင့္မားေသာေတာင္မ်ားကို ဝန္အေလးနွင့္အတက္အဆင္းလုပ္ေသာအခါ သံုးပါတယ္… နံပါတ္ ၁ ဂီယာတစ္ခ်က္တည္းျဖစ္ျပီး ဂီယာမခ်ိန္းေတာ့ပါဘူး…

အခ်ိဳ႕ေသာေအာ္တိုဂီယာမ်ားတြင္ Manual စနစ္ျဖင့္ေမာင္းနွင္နိဳင္ရန္… ဂီယာေမာင္းတံ ေဘးဘယ္ညာတြင္ အေပါင္း အနဳတ္နွင့္အကြက္ေလးမ်ား ပါရိွပါသည္…Manual တြင္ထားေမာင္းပါက… ဂီယာ ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ သို႔ေျပာင္းရာတြင္ အေပါင္းဘက္သို႔… တစ္ခ်က္ခ်င္းတြန္းကာ ဂီယာခ်ိန္းေပးရတယ္… အလိုအေလ်ာက္ မခ်ိန္းပါဘူး… သတ္မွတ္အရိွန္မရိွေသးပါက ၂ ၃ ၄ ၅ မဝင္ပါ… သူ႔သတ္မွတ္အရိွန္ေရာက္မွသာ ဂီယာဝင္တာပါ… အနဳတ္ဘက္သို႔ တစ္ခ်က္တြန္းလွ်င္ ဂီယာ ၅ ၄ ၃ ၂ ၁ သို႔… တစ္ခ်က္ခ်င္းေဒါင္းေပးပါတယ္… ဘရိတ္နင္းလွ်င္လည္း သတ္မွတ္အရိွန္အတိုင္း… အလိုအေလ်ာက္ ေဒါင္းေပးပါသည္… Manual ျဖင့္ေမာင္းနိဳင္လွ်င္ ဆီစားအနည္းငယ္ သက္သာတယ္… ပံုတြင္ ေအာ္တိုဂီယာတြင္ Manual စနစ္ပါေသာ ဂီယာေမာင္းတံကို ၾကည့္နိဳင္ပါတယ္…

ေမး။ECT Power ခလုတ္အလုပ္ပံုေလးကိုရွင္းျပပါလား ??
————————————————————-
ေျဖ ။ ။Electroniccally control Transmission ပါ… ECT Power Switch ရဲ႕ အလုပ္လုပ္ပံုက… Switch Power On လုပ္ထားရင္ Auto Transmission ကို Full Hydraulically ျဖစ္ေအာင္ ဂီယာေဘာက္မွာရိွတ႔ဲ Speed Sensor , Throttle Position Sensor,ECU,ECTတို႔ရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မွဳ႕န႔ဲ Throttle Idle Plate Valve ကို ပံုမွန္ထက္ ၁၀% ေက်ာ္ဖြင့္ေပးကာ… Engine Power န႔ဲ Auto Transmission Power ကိုအျပည့္အဝ ျဖစ္ေအာင္ အသံုးခ်တာပါ…ဂီယာ 1,2 မွာအလုပ္မလုပ္ေသးပဲ 3 ,4 န႔ဲ 5(ပါေသာကား) ဂီယာေတြမွသာအလုပ္လုပ္တာပါ… အဂ်ၤင္စြမ္းရည္ အျမင့္ဆံုးန႔ဲ ဂီယာ စြမ္းရည္ အျမန္ဆံုးရေအာင္ သံုးတာပါ…Sport ေတြန႔ဲ ေတာင္တက္မွာ သံုးတာပါဗ်ာ… ဆီအနည္းငယ္ပိုစားပါတယ္…

ေမး။ေအာ္တိုဆီကို ကီလိုဘယ္ေလာက္သံုးနိဳင္ပါလဲ ??
——————————————————–
ေျဖ ။ ။ေအာ္တိုဂီယာ(ATF)ဆီကို ဆီအမ်ိဳးအစားေပၚလိုက္ကာ… ၃၅၀၀ ကီလိုမွ ၄၀၀၀၀ အတြင္းလဲလွယ္ေပးလွ်င္အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါ… ေအာ္တိုဆီကို Dexron 3H နွင့္အထက္ထည့္လွ်င္သာအေကာင္းဆံုးျဖစ္ကာ… Genuine ထည့္လွ်င္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးေပါ႔ဗ်ာ… ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီတြင္ ေအာ္တိုဆီအေဟာင္းသည္ အလြန္ ညစ္ပတ္ေနပါက… ေအာ္တိုဆီစစ္ပါလဲေပးပါသည္…အသစ္မရလွ်င္ ျဖဳတ္ေဆးေပးပါတယ္… ေအာ္တိုဆီလဲရင္ ဆီက်လာတ႔ဲဆီကုန္သြားရင္ ၂ မိနစ္ေလာက္… စက္နိဳးျပီး ၃ ခါေလာက္လုပ္ရတယ္…ဒါမွ ဖရံုသီး (Converter) ထဲက ဆီေတြေရာ ဂီယာထဲမွာ ရိွတ႔ဲ ညစ္ပတ္တ႔ဲ ဆီေတြေရာ… ၁ လစ္ေက်ာ္ ထြက္လာတတ္ပါတယ္… ဆီမရိွပဲစက္နိဳးလို႔ ဂီယာပ်က္မွာကို မပူပါန႔ဲ ဆီမရိွရင္ ကလပ္ပလိတ္ျပားေတြ… အားလံုး ဖရီးျဖစ္ေနတာပါ…ဒါေပမယ့္ ၂ မိနစ္ ၃ ခါထက္ေတာ့ ပိုမနိဳးပါန႔ဲ… ဒီလိုဆီလဲတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ဥေရာပကားကုမၸဏီဝပ္ေရွာ့ေတြကသင္ေပးတာပါ…

ေမး။ CVT ဂီယာအလုပ္လုပ္ပံုေလးေျပာျပေပးပါလား ??
——————————————————–
ေျဖ ။ ။CVT(Continuously variable transmission) ေအာ္တိုဂီယာတြင္… ကားအရိွန္အေနွးအျမန္ကို Metal Belt ေခၚ ပူလီၾကိဳးျဖင့္… Driven Pulley ၂ ခုကို အတင္းအေလ်ာ့လုပ္ေပးကာ ေမာင္းႏွင္ပါသည္… Ds ဂီယာျဖင့္ေမာင္းလွ်င္ ပူလီၾကိဳးေလ်ာ့ေပးကာ… S တြင္ကားအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ၁ ၂ မွ ၃ ဂီယာအလုပ္လုပ္ပါတယ္… B လို႔ေခၚတ႔ဲ… ဂီယာကေတာ့ နံပါတ္ ၁ ဂီယာတစ္ခ်က္တည္းပါ…Over drive ေမာင္းခ်ိန္တြင္ ပူလီၾကိဳးအတင္းဆံုးသို႔ Sensor, Solenoid မ်ား ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေစပါသည္…ထို႔ေၾကာင့္ CVT ဂီယာသည္ ရိုးရိုးေအာ္တိုဂီယာ ထက္ အထအလြန္ျမန္ျပီး သြက္တယ္ဗ်… CVT ဂီယာတြင္ CVT Oil သာ အသံုးရမွာပါ…

ေမး။ ဘာျဖစ္လို႔ ဂီယာ N န႔ဲ P မွာသာစက္နိဳးလို႔ရပါသလဲဗ်ာ ??
————————————————————–
ေျဖ။ ။ ဟုတ္က႔ဲ…ေအာ္တိုေတြမွာ P နွင့္ N position တြင္သာစက္နိဳး၍ရပါတယ္… ဒီလိုျဖစ္တာကေတာ့… စတတ္ရီေလး(Start relay) မီးအဝင္ၾကိဳးသည္ ေသာ့အံုမွ… ဂီယာေဘာက္ရိွ ဂီယာမီးျပေသာစနစ္ (Gear position control light) သို႔ဝင္ေရာက္သြားကာ… P နွင့္ N position တြင္သာ စတတ္ရီေလးသို႔မီးေပး ေအာင္တမင္လုပ္ထားတာပါ… က်န္တ႔ဲ ဂီယာေတြမွာ စက္နိဳးရင္ဂီယာဝင္ေနခ်ိန္ ကားထြက္သြားျပီးတိုက္မွာစိုးလို႔ပါ…EFI ကားေတြက စက္စနိဳးတ႔ဲအခ်ိန္… Idle Air Control Motor ေနျပီး အဂ်ၤင္အပတ္ေရကို ၁၅၀၀ အထိတင္ေပးကာ… အဂ်ၤင္ေရအပူခ်ိန္ဆင္ဆာရဲ႕ အပူခ်ိန္ကိုဖတ္ျပီး…ေရမပူေသးရင္… ေျဖးေျဖးခ်င္း စလိုး(slow) ခ်ေပးျပီး…လိုအပ္တ႔ဲအပူခ်ိန္ရိွရင္ေတာ့… ၄/၅ စကၠန္႔အတြင္း စလိုးအပတ္ေရ ခ်ေပးပါတယ္… အ႔ဲေတာ့ ဂီယာဝင္ေနရင္ အပတ္ေရ ၁၅၀၀ န႔ဲဆို ကားဘရိတ္မနင္းဘဲ… စက္နိဳးရင္ နီးစပ္ရာတိုက္မိမွာစိုးလို႔ ဒီလို လုပ္ထားတာပါဗ်ာ… ဒါေပမယ့္ ကားစက္နိဳးတာန႔ဲ NSW မီးၾကိဳးဟာ… ECU box သို႔ဝင္ကာ TCU မွတစ္ဆင့္ ဂီယာေဘာက္အတြင္းရိွ… Solenoid ကို မီးျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ကာ စက္နိဳးခ်ိန္ဂီယာ ဖရီးျဖစ္ရန္ အလုပ္လုပ္ေပး ပါေသးတယ္…စတတ္မီးၾကိဳးခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရိွ၍ ဂီယာဝင္ေနခ်ိန္တြင္နိဳးမိပါက… ကားေဆာင့္ထြက္သြားမွာကိုကာကြယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္… ကားကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ထားပံုသည္ အလြန္ အကြက္ေစ့ကာတိက်တယ္ဗ်…

ေမး။ ဟုတ္က႔ဲ ကားကုမၸဏီေတြလုပ္ထားတာ စိတ္ခ်ရတာေပါ႔ေနာ္… OD off
—————————————————————————–
ခလုတ္ေလး အသံုးျပဳပံုေလး ရွင္းျပေပးပါလား ??
—————————————————-
ေျဖ ။ ။ မွန္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ…ေအာ္တိုဂီယာစက္နိဳးခ်ိန္ကားေဆာင့္ထြက္တယ္ဆို… ကုမၸဏီနာမည္မပ်က္ေအာင္ ေသခ်ာစီစဥ္ထားတာပါ… OD Off Button ကို နိွပ္ထားလွ်င္ အျမန္ဆံုး ဂီယာတစ္ခ်က္ကို မထည့္ေပးဘဲ ထိန္းထားတာပါ…OD နိွပ္ထားျပီး လီဘာနင္းလွ်င္လည္း… ကားအရိွန္သည္ ပံုမွန္ထက္အနည္းငယ္ ေလ်ာ့သြားတယ္… ကားေတာ့သြက္တယ္ ဒါေပမယ့္ ပံုမွန္ အဂ်ၤင္အပတ္ေရထက္ ေနာက္က်ျပီးမွ… ဂီယာခ်ိန္းတယ္.. အရိွန္အျမင့္ဆံုးဂီယာ တစ္ခ်က္မဝင္ပါဘူး…အဲ့အခ်ိန္မွာ ECU , TCU တို႔မွ တစ္ဆင့္… အဂ်ၤင္ TPS , Throttle motor တို႔ကိုထိန္းခ်ဳပ္ကာ… ပံုမွန္ အဂ်ၤင္အပတ္ေရ RPM ထက္ ကားအသြားအရိွန္ေနွးေစရန္ အလုပ္လုပ္ေပးပါသည္… OD ကို ေတာင္တက္ဆင္းလမ္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရျခင္းမွာ… ပံုမွန္ေမာင္းပါက ဂီယာခဏ ခဏခ်ိန္းကာ ဆီပူလာျပီး… ကလပ္ပလိတ္(Clucth plate)ျပားမ်ားနာကာ ဂီယာပ်က္မွာကို… ကာကြယ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္…ေအာ္တိုဂီယာကားမ်ား ဂီယာအပ်က္အမ်ားဆံုးမွာ လည္း ေတာင္ေပၚသံုးကားမ်ားသာျဖစ္ပါသည္… ကၽြန္ေတာ္တို႔ဝပ္ေရွာ့တြင္ ျပင္ရေသာေအာ္တိုဂီယာကားမ်ားမွာ… ေတာင္ေပၚက ကားမ်ားသာျဖစ္တယ္ဗ်… OD Off ကိုသံုးျပီး ေျမျပန္႔ခရီးေဝးေမာင္းပါက ဂီယာတစ္ခ်က္ေလ်ာ့ေနသျဖင့္… ဆီပိုစားကာ အဂ်ၤင္အလြန္နာပါတယ္… OD ကို အသံုးျပဳေသာေနရာအမ်ားစုမွာ ေတာင္တက္ဆင္းလမ္း… ဟိုင္းေဝးလမ္းမေပၚရိွ ျမိဳ႕မ်ားအဝင္တြင္ ကီလို ၆၀ ၈၀ ထက္ပိုမေမာင္းရေသာ ေနရာမ်ား…အေမာင္းသင္စ သူမ်ားတြင္လည္းသံုးပါတယ္…

ေမး။ ေအာ္တိုဂီယာ ဘရိတ္အေၾကာင္းေလးေသခ်ာရွင္းျပေစခ်င္ပါတယ္ ??
—————————————————————————-
ေျဖ ။ ။ ေအာ္တိုဂီယာေတြမွာ ABS ပါေသာကားျဖစ္ေစ မပါေသာကားျဖစ္ေစ… ဘရိတ္နင္းလိုက္သည္နွင့္ အရိွန္အလိုက္တြက္ခ်က္ကာ ဂီယာေဒါင္းျပီး… ဂီယာနွင့္ ဘရိတ္ကိုတြဲကာ အရိွန္ထိန္းေသာ စနစ္ကိုသံုးပါတယ္… ေအာ္တိုဂီယာကားတိုင္းတြင္ ဘရိတ္ေျခနင္းမီးခလုတ္(Brake pedal switch) မွတစ္ဆင့္ ဘရိတ္နင္းတိုင္း ECU box သို႔ STP(Stop Light Switch) မီးၾကိဳးမွတစ္ဆင့္မီးဝင္ပါသည္…ဘရိတ္နင္း၍ STP မီးဝင္တိုင္း… ECU box သည္ အဂ်ၤင္အပတ္ေရ RPM ၁၀၀၀ ေအာက္သို႔… ခ်က္ခ်င္း ဆီ…မီးေလ်ာ့ေပးပါသည္…အရိွန္ကိုလိုက္ကာ ဂီယာေဒါင္းေပးျပီး… Automatic transmission lock up torque converter လုပ္ျပီး ဂီယာ ဘရိတ္ကို တြဲ၍ အရိွန္ကိုေသေစတယ္ဗ်… အခ်ိဳ႕ဂီယာေအာ္တိုကားမ်ားတြင္ ဘရိတ္နင္းေသာ္လည္း အရိွန္မေသျခင္းမွာ… STP မီးလိုင္းစနစ္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေၾကာင့္ေပါ႔ဗ်ာ… ဘရိတ္ေျခနင္း မီးခလုတ္ျဖဳတ္ျပီး စမ္းေမာင္းၾကည့္ရင္ပိုသိသာပါတယ္… ဂီယာန႔ဲ ထိန္းလည္း အရိွန္နဲနဲေလးကို STP မီးဝင္သလို ခ်က္ခ်င္းမရပ္သြားဘူး… ဘရိတ္မမိသလို ျဖစ္ေနတယ္…အမွန္ေတာ့ ဘရိတ္မမိတာမဟုတ္ပါဘူး… STP မီးမဝင္လို႔ အဂ်ၤင္ကလည္း အပတ္ေလ်ာ့ျပီး ဆီမျဖတ္ေပး… ေနာက္ automatic transmission lock up torque converter မလုပ္ေပးေတာ့… ဂီယာန႔ဲ မထိန္းပဲ သြားေနလို႔ပါ… ေအာ္တိုဂီယာကို ထုတ္ေသာ ကားကုမၸဏီတိုင္းသည္ ေသခ်ာစမ္းသပ္ စီစဥ္ျပီးမွ ထုတ္တာပါ… ဘရိတ္ကို ဂီယာေမာင္းတံကို ေဒါင္း၍၎… OD ကိုနိွပ္၍ တြဲသံုးရသည္ကို၎ တစ္ခါမွ မၾကားဖူးပါဘူး… ကားကီလို ၁၂၀ ၁၄၀ ၁၅၀ ေက်ာ္ေမာင္းေနခ်ိန္တြင္ ဘရိတ္နင္း၍ လက္ကိုင္ေဂြကို လႊတ္ကာ ေမာင္းတံသို႔…OD ခလုတ္သို႔ လက္တစ္ဖက္သြားျခင္းဟာ… အလြန္အႏၱရာယ္မ်ား မမ်ားကို စာဖတ္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ရန္သာ… ထားလိုက္ေပါ႔ဗ်ာ…ေအာ္တိုဂီယာသည္ ဘရိတ္နင္းလိုက္သည္နွင့္… အဂ်ၤင္ ဂီယာျဖင့္ ထိန္းျပီးရန္ ကုမၸဏီမွ ျပည့္စံုေအာင္လုပ္ေပးထားပါတယ္… အသက္ဥာဏ္ေစာင့္ဆိုသည့္စကားအတိုင္း မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ရန္သာ… ကားတစ္စီးသည္ ေအာ္တိုဂီယာျဖစ္ေစ…ရိုးရိုး(Manual)ဂီယာျဖစ္ေစ… ယာဥ္အႏၱရာယ္ျဖစ္ျခင္းမွာ ယာဥ္ေမာင္းသူ၍ ကၽြမ္းက်င္မွဳ႕… မိမိထိန္းသိမ္းနိဳင္ေသာ အရိွန္ထက္ပိုေမာင္းျခင္း… အရက္ေသစာေသာက္စာမူးယစ္၍ ေမာင္းျခင္း… လမ္းစည္းကမ္း…ယာဥ္စည္းကမ္းမလိုက္နာဘဲ ေမာင္းျခင္းနွင့္သာဆိုင္တယ္လို႔.. ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္…ဥပမာ ကီလို ၁၀၀ ေမာင္းေနရင္ ေရွ႕ကားန႔ဲ မီတာ ၅၀ ေလာက္ အနည္းဆံုးခြါထားရမယ္…ကီလို ၁၅၀ ေမာင္းေနရင္… ေရွ႕ကားန႔ဲ မီတာ ၈၀ ေက်ာ္ခြါထားရမယ္…ကားေက်ာ္ရင္ လမ္းေတာင္းျပီး… ေရွ႕ကားလမ္းေပးမွ ေက်ာ္တာ အႏၱရာယ္အကင္းဆံုးပါ… ခုေတာ့ ဒီလိုစည္းကမ္းေတြ မလိုက္နာဘဲ ငါကားနင္းတိုင္းရတာဘဲဆိုျပီး… ေရွ႕က လမ္းအေျခအေနအရ လမ္းမေပးတာကို… ကားကို ဖင္ကိုေတ့ထား… ဇြတ္ေက်ာ္ရင္ေတာ့ ယာဥ္အႏၱရာယ္ဆိုတာရိွမွာဘဲဗ်… ဘာဘရိတ္န႔ဲ ဖမ္းဖမ္း အ႔ဲလိုေတြေတာ့ မရပါဘူးဗ်ာ…ေျပာရင္း လမ္းလြဲကုန္ေတာ့မယ္…လိုရင္းျပန္ဆက္ရေအာင္ဗ်ာ…

ေမး။ ဟုတ္က႔ဲ STP မီးပါတ႔ဲ စနစ္က ခ်က္ခ်င္းရပ္ပါသလား ??
————————————————————-
ေျဖ။ STP မီးစနစ္န႔ဲ ABS စနစ္က ခုေခတ္ကားတိုင္းပါတယ္… ကားကုမၸဏီေတြကလည္း ကားေရာင္းတည္းက ကီလို ဘယ္ေလာက္ေမာင္းရင္… ဘယ္မီတာအတြင္းမွာ ကားရပ္ပါတယ္ဆိုတာေၾကာ္ျငာေပးထားပါတယ္… တစ္ခုေတာ့ ရိွတာေပါ႔ဗ်ာ…ဘရိတ္ကို မနင္းဘဲ တို႔ရံုေလးထိထားလို႔ကေတာ့… အဂ်ၤင္အပတ္ေရ ၁၀၀၀ ေအာက္ဆီျဖတ္ေပမယ့္ ဂီယာမေဒါင္းေပးပါဘူး… ကီလို ၁၆၀ ေလာက္ေမာင္းေနခ်ိန္မွာ ၁၅၅ ကီလိုျဖစ္သြားဖို႔က… ဘရိတ္မလိုပါဘူး…လီဘာကိုေျခၾကြလိုက္တာန႔ဲ ကီလို ၁၅၅ ေအာက္ တန္းျပီး… အရိွန္ေလ်ာ့သြားျပီးသားပါ…ဒီလို ဘရိတ္ကို ထိရံုန႔ဲ ဂီယာမေဒါင္းေပးတာဟာ… ဂီယာခ်ိန္းလိုက္ ေဒါင္းလိုက္န႔ဲ မလိုအပ္ဘဲ ဆီစားမွာစိုးလို႔… Speed meter န႔ဲ TCU က ထိန္းထားေပးတာပါ… ဘရိတ္ကိုအဆံုးအထိနင္းရင္ေတာ့ automatic transmission lock up torque converter ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေပးျပီး ဂီယာကို ၁ ထိေဒါင္းေပး… အဂ်ၤင္ ဆီျဖတ္ျပီး…အဂ်ၤင္ ဂီယာ ဘရိတ္စနစ္ကိုတြဲသံုးျပီး… အျမန္ဆံုး အရိွန္ေသေအာင္ လုပ္ေပးပါတယ္… ဥပမာ ကီလို ၁၈၀ ေမာင္းေနရင္ ၁ စကၠန္႔ မီတာ ၄၉ မီတာသြားမယ္… ေရွ႕မွာ အႏၱာရယ္ရိွလို႔ ဂီယာကို manual ေရြ႕ ၃ ခ်က္ေလာက္ေဒါင္းေတာ့… ၃ စကၠန္႕အနည္းဆံုးကုန္သြားျပီ ၁၄၇ မီတာ ေရွ႕ေရာက္သြားျပီ… ဂီယာေဒါင္းျပီး ဘရိတ္နင္း ၄ စကၠန္႔ ရိွေတာ့ ၁၉၆ မီတာ(၆၄၆ေပ) ေရွ႕ေရာက္ သြားျပီ…ဘရိတ္မိမွာန႔ဲဆို ၂၁၅ မီတာ ေက်ာ္ေနျပီဗ်… ဒီအခ်ိန္မွာ အႏၱာရာယ္ျမင္တာန႔ဲ ဘရိတ္ကို နင္းခ်လိုက္ရင္ မီတာ ၇၀ ေလာက္တင္ ကားရပ္ေနျပီ…ခုကားေတြက ABS ပါေတာ့ ေဘးဘယ္ညာ မဆြဲဘူး… ဘရိတ္ ေလ်ာတိုက္ပါမသြားဘူး…အရင္ဘရိတ္ေတြထက္အမ်ားၾကီးေသခ်ာတယ္… ဒါေၾကာင့္ အ႔ဲအခ်ိန္ OD ခလုတ္ေသးေသးေလးရွာနိွပ္တာ… ဂီယာေဒါင္းတာေတြလုပ္ေနရင္ ေအာ္တိုကလပ္ပလိတ္နာ အဂ်ၤင္နာ… ကားလည္း ေနာက္က်ျပီးမွရပ္မွာပါလို႔ေျပာခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ…

Blog Archive

Shwe Hmone Yati

Tags

၊ ဇရစ္ေခ်ာင္ေက်းရြာ ၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္ ၊ အင္းတိုင္စုေက်းရြာ ၀က္လက္ ၀တၱဳ ၀တ္မွံဳေရႊရည္ ၀မ္းတြင္း ၀မ့္ဟိုင္း ၀ါးခယ္မ ၀ိုင္းစုခိုင္သိန္း ၀ိုင္းေမာ္ ၀ုိင္းစုခိုင္သိန္း ၅၉(စ) 7 July 8888 88gens 8days AA ABSDF accident ad advice Afghan Africa AI ALD ALP amaze America America's Got Talent Angelina jolie Anonymous ANP arak Arakan Archaelogy Argentina Army ARSA art article Astronomy attakyaw Aung San Suu Kyi Australia Austria Bagan Bago Bangladesh Bank BCP beau beauty Belgium BGF bingal Bingali Bobby Soxer (ထက္ထက္) Bogyoke Aung San Bomb book Border Bosnia Botswana Brazil British Brunei buddhi Buddhism Buddhist Burmese Movieclips Trailers Burundi business Butan c Cambodia camera Cameroon Canada car cartoon celebs Chicken Soup Chile Chin China chinese Christian CIA city City Life Buffalo cival war CNF Colombia Congo Cook couple CPB crime Criticism Crony CRPP cssu Cuba Daily Popular Dailymotion dance DASSK Days Denmark dhamma DKBA Donation DPNS DR.Tint Swe Dutch earth Ecuador Education Egypt EindraKyawZin ele Election ElSalvador Embassy Eng England entertainment environment essay Ethiopia Ethnic EU eurpoe Exile Facebook News fashion fashion show fb FDA feature FIFA Fiji for sale Foreign Affairs France Free Burma Rangers(FBR) funny Gambia game GandaWin gay general general knowledge Generation Wave Georgia Germany Ghana ghost story go gossip column Gov greece Guatemala Gwa Ha Ha health herbal Heritage Hindu History HIV Hluttaw Hong Kong Htet Htet Moe Oo htun koko HumanRight Hungary ICC Iceland IMF India Indonesia interview Iran Iraq Ireland Irrawaddy ISIS Islam Israel Italy Ivory Coast J. Krishnamurti Japan Jewellery JMC job Jobs joke Jordan ju justin bieber Kachin KAF Karen Kayah Kazakhstan KBC Keanu Reeves Kenya khaingHninWai KhinLayNwe) KHRG KIA KIO KNDO Knowledge For You KNPC KNPP KNSO KNU KPP KSDP Kuwait Labadawn Ladyboy learning english Lebanon LEBT letter lettr Libya Liechtenstein lifestyle link LNDP london lottery love Luxembourg M Seng Lu Ma Millar Hniang mafia magic Magway mal Malaysia Mali mandalay Manny Pacquiao Maths Maungdaw Mauritania MCDF MDCF Me N Ma Girls medel media medicine Memory Mexico MFOCN MH 370 miss Miss People MissAmerica MissButtBrazil MissGrandInternational MissInternational MissInternationalQueen MissSupranational MissTourismInternational MissUniverse MissUniversityMyanmar MissWorld MissWorldMuslimah MisterInternationalMyanmar MMCG MNDAA model Model Contest Momolay Mon mone money Monthly Popular Morocco movie MP4YOU TUBE MPC MPT MPU MSF MSM music muslim myanmar Myanmar Astrology Myanmar Celebrity Myanmar Herbal Myanmar Idol MyaThanTint myint myat NATO nature NCA NCCT ND-Burma NDF NED Nepal new new year newgens news Newzeland NGO Niagara Falls Nicki Minaj nicky Niger Nigeria NLD NMSP NNER NorthKorea Norway Nothern Novel Number obama OIC Opinion osama binladin pagoda Pakistan Palestine Paraguay Party People Peru Phillipines Philosophy photo phyu phyu kyaw thein PJS PoDarli poem Poland Police Politic Political Prisoner PopularPost pp programmer Project PSLF/TNLA Puerto Rico QandA Qatar Quote R.ဇာနည္ rates RCSS/SSA Real Estate RebcaWin Records Refugee Religious report Research Riot RNDP Rohingya Romania RSO Russia Rwanda Rဇာနည္ Saffron Satire Saudi Science Science & Tech scotland SEA Game Serbia sexeducation Shakira Shan show Shwe Dagon Siberia Sierra Leone Singapore singer SNDP SNLD Social Media Soe soldier Somalia song sound SouthAfrica SouthKorea Spain Speech sport Sri Lanka SSA SSPP stock Store story Sudan Sunday Journal suu foundation Sweden Switzerland Syria Taipei Taiwan Tanzania tatto tech terrorist Thailand ThaZin ThinGyan ThinZarWintKyaw Tibet Tips TNLA tourism Trailer Travel Traverse America true story Tunisia Turkey Turkmenistan U Ko Ni U Thant UAE UEC Uganda Ukrain UN UNA Unesco UNFC UNHCR UNICEF UNODC UPWC Uruguay USAID USDP UWSA UWSP Venezuela vi video vietnam vn War way weather Wedding WFP WHO wonder worker world accident World Bank world celebs world crime World Heritage world history world singer worldn WorldNews yangon YCDC Yemen YHT YIT yoon yoon YunMiOo Zimbabwe က၀ ကခ်င္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ကနီ ကန္ ့ဘလူ ကန္ပိုက္တီး ကန္ၾကီးေထာင့္ ကံမ ကမန္ ကမာရြတ္ ကယန္း ကယား ကယားျပည္နယ္ ကရင္ ကရင္နီ ကရင္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္သူ ့ပါတီ ကြတ္ခိုင္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ကြမ္းျခံကုန္း ကြမ္းလံု ကြ်န္းစု ကြ်န္းလွ ကြ်ဲပြဲ ကလလတ ကသာ ကာမိုင္း ကာရံခ်ိ ဳ ကားေမာင္းသူေတြအတြက္ ကိုးကန္ ့ ကိုကိုးကြ်န္း ကိုထက္ ကိုျမေအး ကိုအံ့ၾကီး ကိုေ၀လု ကုိးကန္ ့ ကူမဲ ကေလး ကေလး၀ ကေလာ က်န္းမာေရး က်ိဳက္ထို က်ိဳက္ထီးရိုး က်ိဳက္မေရာ က်ိဳက္လတ္ က်ိဳင္းတံု က်ံဳေထာ္ က်ံဳေပ်ာ္ က်ံုဒိုး ခင္ညြန္ ့ ခင္ဘုဏ္း ခင္ဝင့္ဝါ ခင္သဇင္ ခင္ဦး ခန္ ့စည္သူ ခရစ္ဆီ ၀ဏၰ ခရမ္း ခိုင္သင္းၾကည္ ခိုင္သဇင္ငုဝါ ခိုလမ္ ခူမီး ခေမာက္ၾကီး ခ်င္း ခ်င္းတြင္းျမစ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ ခ်စ္စႏိုးဦး ခ်စ္သုေ၀ ခ်စ္ဦးညိဳ ခ်စ္ေဗဒင္ ခ်မ္းခ်မ္း ခ်မ္းျမသာစည္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ခ်မ္းေအးသာစံ ခ်ီေဗြ ခႏၱီး ဂန္ ့ေဂါ ဂမၻီရ ဂုတ္ထိပ္ ဂ်င္မီ ဂ်ီလတ္ ဂ်ဴး ငပုေတာ ငဖဲ ငါန္းဇြန္ ငါးသိုင္းေခ်ာင္း ငါ့သေရာက္ စံကားျမိဳ့ စကု စက္စဲ စကၤာပူ စစ္ကိုင္း စစ္ကိုင္းတိုင္း စစ္ေတြ စတီဗင္ဦး စနဲျမိဳ ့ စမ္းေခ်ာင္း စမး္ေခ်ာင္း စံရတီမုိးျမင့္ စြမ္းအားရွင္ စလင္း စဥ့္ကိုင္ စဥ့္ကူး စာေပေဟာေျပာပြဲ စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး စိုင္းစိုင္းခမ္းလိွဳင္ စိုးစႏၵာထြန္း စိုးျပည့္သဇင္ စိုးျမတ္နႏၵာ စိုးျမတ္သူဇာ စိုးသူ စီးပြားေရး စုစုေႏြး စေလ စႏၵီျမင့္လြင္ ဆင္ဘို ဆင္ေပါင္၀ဲ ဆြမ္ပရာဘြမ္ ဆြာၿမိဳ႕ ဆလံု ဆားလင္းၾကီး ဆိပ္ျဖဴ ဆိုေတး ဆီဆိုင္ ဆီရာလီယြန္း ဆုပန္ထြာ ဇင္၀ိုင္း ဇန္ႏူး ဇဗၺဴသီိရိ ဇမၺဴသီရိ ဇြန္သင္ဇာ ဇြန္သံစဥ္ ဇလြန္ ဇာဂနာ ဇာနည္ထူးထူး ဇိုမီး တကသ တင္ဇာေမာ္ တင့္တင့္ထြန္း တင္းတိတ္ တစည တံတားဦး တနသၤာရီ တနသၤာရီတိုင္း တန္ ့ဆည္ တန္ ့ယန္း တပ္ကုန္း တမူး တရား တြန္းဇံ တြံေတး တလုပ္ တအာင္း(ပေလာင္) တာခ်ီလိတ္ တာေမြ တာေလ တိုက္ၾကီး တီက်စ္ တီးတိန္ တုိက္ၾကီး တူနီးရွား တႏိုင္း တႏို္င္း ထက္ထက္၀င့္ ထက္ထက္မိုးဦး ထန္းကုန္း ထန္းတပင္ ထန္းပင္ကုန္း ထြန္းထြန္း ထြန္းအိျႏၵာဗို ထားထက္ထက္ ထားဝယ္ ထီးခ်ိဳင့္ ထီးလင္း ထံုးတပိုေက်းရြာ ထူးဆန္းေထြလာ ထူးဆ္ ထူးၾကီး ထူးအိမ္သင္ ဒကၡိဏသီရိ ဒဂံု ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ဒဂံုျမိဳ ့သစ္ ဒလ ဒလိုင္းလားမား ဒါးက ဒါရိုက္တာ၀ိုင္း ဒါရိုက္တာမိုက္တီး ဒိုက္ဦး ဒီပဲယင္း ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္္မာ) ဒီေမာဆို ဓႏုျဖဴ နတၱလင္း နတ္တလင္း နတ္ေမာက္ နန္းခင္ေဇယ်ာ နန္ဆန္ ့ နန္းဆုရတီစိုး နမၼတီး နမၼတူ နမ့္ခမ္း နမ့္စမ္ နမ့္ဆမ္ နမ့္လန္ နယ္သာလန္ နာဂ နားဟိုင္းလံု နာေရး နာေရးကူညီမွဳအသင္း နီနီခင္ေဇာ္ နႏၵာလိွဳင္ ပက္ထရစ္ရွာ ပခုုကၠဴ ပင္းတယ ပင္လည္ဘူး ပင္လံု ပင္ေလာင္း ပန္၀ါ ပန္ဆိုင္း ပန္းတေနာ္ ပန္းဘဲတန္း ပန္းေတာင္း ပြင့္နဒီေမာင္ ပြင့္ျဖဴ ပလက္၀ ပလိပ္ ပိုင္က်ံဳ ပိုလန္ ပီကင္း ပုဂံ ပုဇြန္ေတာင္ ပုဏၰားကြ်န္း ပုပၸါး ပံုပါက်င္ ပုဗၺသီရိ ပုလဲ ပုသိမ္ ပုသိမ္ခရိုင္ ပုသိမ္ၾကီး ပုေလာျမိဳ ့ ပူတာအို ပေလာင္ ပဲခူး ပဲခူးတိုင္း ပ်ဥ္းမနား ဖယ္ခံု ဖရူဆို ဖြာေထာင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဖလမ္း ဖားကန္ ့ ဖာပြန္ ဖားေဆာင္း ဖုန္ၾကားရွင္း ဖ်ာပံု ၾကက္ယက္ ေက်းရြာ ၾကံခင္း ၾကည္ျဖဴ သွ်င္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကာအင္းဆိပ္ၾကီး ၾကိဳ ့ပင္ေကာက္ ၾကဴကုတ္ ဗကပ ဗကသ ဗန္းေမာက္ ဗန္းေမာ္ ဗဟန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းထြန္းၾကည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဗိုလ္တေထာင္ ဗိုလ္ၾကင္ေမာင္ ဗိုလ္မွဴးၾကီးေစာဆန္းေအာင္ ဗိႆ ႏိုး ဗီယက္နမ္ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္ ဘဂၤါလီ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ဘားအံ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ ဘိုကေလး ဘီးလင္း ဘုတလင္ ဘုတ္ျပင္း ဘုရားၾကီး ဘုရားသံုးဆူ ဘုိကေလး ဘူးသီးေတာင္ မကၠဆီကို မကွေးတိုင်း မခ်မ္းေဘာ့ မဂၤလာဒံု မဂၤလာပြဲ မဂၤလာေတာင္ညြန္ ့ မင္းကင္း မင္းကြန္း မင္းကိုႏိုင္ မင္းတပ္ မင္းတုန္း မင္းဘူး မင္းျပား မင္းလွ မင္းအုပ္စိုး မင္းေမာ္ကြန္း မင္းေသြးသစ္ မင္းေအာင္လိွဳင္ မင်းအောင်လှိုင် မတၱရာ မတူပီ မထက္ မန္စီ မန္တလေးတိုင်း မန္းေဂ်ာ္နီ မဘသ မဘိမ္း မယ္စဲ့ မယ္လ မယ္လိုဒီ မရမ္းကုန္း မြန္ မြန္ျပည္နယ္ မြန္ျပည္သစ္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ မြန္းေအာင္ မလိွဳင္ မလႊကုန္း မွန်ပြည်နယ် မွဲ ့ မဟန မဟာေအာင္ေျမ မအီ မအူပင္ မာန္ေအာင္ မာယာလူမ်ိဳူး အေၾကာင္း မာရီနာ မာရီလင္မြန္ရိုး မိစႏၵီ မိတီၳလာ မိတီ္ၳလာ မိတၳီလာ မိတ္ကပ္ မိန္ ့ခြန္း မိုးကုတ္ မိုင္းကိုင္ မိုင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းခုတ္ မိုင္းဆတ္ မိုင္းတံု မိုင္းထား မိုင္းပန္ မိုင္းပြန္ မိုင္းယန္း မိုင္းျပင္း မိုင္းျဖတ္ မိုင္းရွဴး မိုင္းလား မိုင္းေနာင္ မိုင္းေယာင္း မိုးညွင္း မိုးညိဳ မိုးနဲ မိုးမိတ္ မိုးယုစံ မိုးျဗဲ မိုးသီးဇြန္ မိုးေကာင္း မိုးေဇညိမ္း မိုးေမာက္ မိုးေဟကို မိုးေအာင္ရင္ မံုးကိုး မုဏ္း မုဒံု မုန္း၀န္း မုန္းကို မံုရြာ မုံရြာၿမိဳ႕ မုိင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မုိးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ မူဆယ္ မေကြး မေကြးတိုင္း မေဒါက္ မေလးရွား မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ မႏၱေလး မႏၱေလးတိုင္း ယင္းမာပင္ ယန္ဟီးလီ ယမံုမိုး ယြန္းယြန္း ယီမင္ ယုသႏၱာတင္ ယူကရိန္း ျပင္သစ္ ျပင္ဦးလြင္ ျပဇာတ္ ျပည္ ျပည္ခို္င္ျဖိဳး ျပည္ၾကီးတံခြန္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ ျပည္သူ ့ဂုဏ္ရည္ ျပြန္တန္ဆာ ျဖိဳးၾကီး ျဖိဳးျဖိဳးေအာင္ ျဖိဳးေငြစိုး ျဖဴး ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း ျမ၀တီ ျမင္းမူ ျမင္းျခံ ျမင့္ျမတ္ ျမစ္က်ိဳး ျမစ္ဆံု ျမစ္ၾကီးနား ျမစ္သား ျမတ္ေကသီေအာင္ ျမန္မာမေလးမ်ား ျမန္မာမေလးမ်ားvideo ျမန္မာ့ရိုးးရာ ပန္းးပုပညာ ျမန္ေအာင္ ျမဝတီ ျမသန္းစံ ျမိတ္ထား၀ယ္ ျမိဳ ့သစ္ ျမိဳင္ ျမိဳင္ၾကီးငူ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ရတနာမိုင္ ရတာနာ ရန္ကင္း ရန္ကုန္ ရန္ကုန္စက္မွဳတကၠသိုလ္ ရန္ကုန္တိုင္း ရန္ကုန္ျပည္သူ ့အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ယက္ ရန်ကုန်တိုင်း ရပ္ေစာက္ ရမည္းသင္း ရမ္းျဗဲ ရြာငံ ရွင္ဆႏၵာဓိက ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(က်ားျဖဴပါတီ) ရွမ္းနီ ရွမ္းျပည္နယ္ ရွားေတာ ရွီဘုယဇာနည ရိုဟင္ဂ်ာ ရုရွား ရေသ့ေတာင္ ရဲတိုက္ ရဲထြဋ္ ရဲေလး လက္ပံတန္း လက္ပံေတာင္း လက္ေ၀ွ ့ လင္းေခး လပြတၱာ လမ္းမေတာ္ လယ္သမား လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လယ္ေ၀း လြယ္လင္ လြိဳင္လင္ လြိဳင္ေကာ္ လွည္းကူး လွည္းတန္း လွှတ်တော် လွာကာေက်းရြာ လွိဳင္သာယာ လသာ လဟယ္ လားရွိဳး လာအို လိြဳင္လင္ လိြဳင္ေကာ္ လိွဳင္ လိွဳင္းဘြဲ လိွဳင္သာယာ လိုင္ဇာ လိႈင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕နယ္ လီဆူ လံုးခင္း လုလုေအာင္ လူမင္း လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ လဲခ်ား လႊတ္ေတာ္ ဝတ္မွဳန္ေရွြရည္ ဝိုင္းစုခိုင္သိန္း ဝိုင္းေမာ္ ဝိုင္းေလး ဝီရသူ ႀကည့္ျမင္တုိင္ သကၠလ သက္မြန္ျမင့္ သခင္တင္ျမ သံဃာ သဃၤန္းကြ်န္း သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ သင္ဇာႏြယ္၀င္း သဇင္ သံတြဲ သတိေပးခ်က္ သထုံ သထံု သနပ္ပင္ သန္လ်င္ သန္းေရႊ သပိတ္က်င္း သံဖြူဇရပ် သၾကၤန္ သံျဖဴဇရပ္ သရက္ သံလ်င္ သဥၹာႏြယ္၀င္း သာစည္ သားညီ သာယာ၀တီ သာေကတ သာေပါငး သာေပါင္းျမိဳ ့နယ္ သိန္းစိန္ သိန္းနီ သိႏၷီ သီတဂူဆရာေတာ္ သီဟ၀င္းတင္ သီေပါ သု၀ဏၰ သု၀ဏၰ၀တီ သံုးခြ သံုးဆယ္ သူရဦးတင္ဦး သူရဦးေရႊမန္း သူရဦးေအာင္ကို သူရေရႊမန္း သူရဲေကာင္း သံေတာင္ၾကီးျမိဳ ့ သေရာ္စာ သဲကုန္း သၪၨာႏြယ္ဝင္း ဟန္၀င္းေအာင္ ဟန္ထူးလြင္ ဟန္သီ ဟသၤာတ ဟားခါး ဟာသ ဟိုင္းၾကီးကြ်န္း ဟိုပင္ ဟိုပံုး ဟိုယာေဒသ ဟုမၼလင္း ဟုိပန္ ဟဲဟိုး အကယ္ဒမီ အကယ္ဒမီ၂၀၁၂ အဂၤပူ အင္ဂ်လီနာ ဂ်ိဳလီ အင္းစိန္ အင္းတေကာ္ အင္လံုရြာ အင္းေတာ္ အင္းေတာ္ႀကီး အင္းေလး အစၥေရး အဆိုအမိန္ ့ အမရပူရ အမ္း အမ်ိဳးသမီးပါတီ အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ အမ်ိဳးသားပါတီ အျမန္လမ္း အရာေတာ္ အရိုင္း အလွျပင္မယ္ အလံု အသုတ္ အာဆီယံ အာဇာနည္ေန ့ အိမ္မဲ အိေခ်ာပို အိႏၵိယ အီရန္ အီသီယိုးပီးယား အုတ္တြင္း အေကာက္ေတာင္ အေဖ်ာက္ အေမရိကန္ အေျခခံဥပေဒ အေလာင္းေတာ္ကႆ ပ ဥတၱရသီရိ ဦး၀င္းတင္ ဦး၀ီရသူ ဦးဂမၻီရ ဦးထင္လင္းဦး ဦးထင္ေက်ာ္ ဦးထင်ကျော် ဦးနု ဦးပိုင္ ဦးဖိုးက်ား ဦးျမင့္ေဆြ ဦးဝင္းခ်ိဳ ဦးဝင္းတင္ ဦးဝင္းထိန္ ဦးသန္ ့ ဦးေတဇ ဦးေန၀င္း ဧရာ၀တီ ဧရာ၀တီတိုင္း ဧရာဝတီ ဧဝရတ္ေတာင္ ဧဝံေမသုတံ ေ၀ဠဳေက်ာ္ ေ၀ါ ေကတုမတီ ေကအိုင္အို ေကာ့ကရိတ္ ေကာင္းျပည့္ ေကာ့မွဴး ေကာလင္း ေကာ့ေသာင္း ေကာ္နီ ေက်းသီးျမိဳ ့ ေက်ာက္ဆည္ ေက်ာက္တံခါး ေက်ာက္တံတား ေက်ာက္တန္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ၾကီး ေက်ာက္မဲ ေက်ာက္ျဖဴ ေက်ာက္ေတာ္ ေက်ာက္ေျမာင္း ေက်ာင္းကုန္း ေက်ာင္းသားလွဳပ္ရွားမွဳ ေက်ာင္းသားသပိတ္ ေက်ာ္ကိုကို ေက်ာ္သူ ေက်ာ္ဟိန္း ေက်ာ္ေက်ာ္ဗို ေခ်ာက္ ေခ်ာင္းဆံု ေခ်ာင္းသာ ေခ်ာင္းဦး ေခ်ာရတနာ ေဂ်ညီညီ ေဂ်ာက္ဂ်က္ ေငြမွဳန္ရတီ ေငြေဆာင္ ေစတုတၱရာ ေစာဘြဲ့မွဴး ေဆာ ေဆာ့ေလာ္ ေဇယ်၀တီ ေဇယ်ာသီရိ ေဇရဲထက္ ေဇာ္ဝင္းထြဋ္ ေဇာ္သက္ေထြး ေညာင္တုန္း ေညာင္ဦး ေညာင္ေျခေထာက္ ေညာင္ေရႊ ေညာင္ေလးပင္ ေတာကြ်ဲအင္း ေတာင္ကုတ္ ေတာင္ငူ ေတာင္တြင္းၾကီး ေတာင္ဒဂံု ေတာင္ၾကီး ေတာင္ျပိဳလက္၀ဲ ေတာင္ျပံဳး ေတာင္သမန္ ေတာင္သာ ေတာင္ဥကၠလာ ေထာက္ၾကန္ ့ ေဒၚၾကိဳင္ၾကိဳင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဒးဒရဲ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း ေဒါက္တာတင့္ေဆြ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ေဒါက္တာျမင့္ေထြး ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္း ေဒါက္တာလွေက်ာ္ေဇာ ေဒါက္တာသန္းထြန္း ေဒါပံု ေနတိုး ေနမ်ိဳးဇင္ ေနမ်ိဳးေ၀ ေနျပည္ေတာ္ ေနာင္ခ်ိဳ ေနာင္ဒြန္းေက်းရြာ ေနာင္လံုး အုပ္စု ေနာ္အုန္းလွ ေပးစာ ေပးစာ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ၀င္း (သို႔) ဗိုလ္ျမ၀ါး ေပါက္ ေပါက္ေခါင္း ေပါက္ေတာ ေပါင္ ေပါင္းတည္ ေပ်ာ္ဘြယ္ ေဖြးေဖြး ေဖာင္ၾကီး ေဖာင္းျပင္ ေၾကးမံုဦးေသာင္း ေၾကာ္ျငာ ေဗဒင္ ေဗလု၀ ေဘာလခဲ ေမ ေမခလာ ေမစံပယ္ညိဳ ေမွာ္ဘီ ေမသက္ခိုင္ ေမသန္းႏု ေမာက္မယ္ ေမာခ်ီး ေမာင္ေဆာင္းခ ေမာင္ေတာ ေမာင္ေမာင္၀မ္း ေမာ့စ္ ေမာ္ခ်ီး ေမာ္လျမိဳင္ ေမာ္လိုက္ ေမာ္္လ္ဒိုဗာ ေျပတီဦး ေျမပံု ေျမာက္ဒဂံု ေျမာက္ဥကၠလာ ေျမာက္ဦး ေျမာင္ ေျမာင္းျမ ေရး ေရစၾကိဳ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ေရတာရွည္ ေရနီ ေရနံေခ်ာင္း ေရၾကည္ ေရျဖဴ ေရွြဘိုျမိဳ ့ ေရွြမွဳန္ရတီ ေရွြျပည္သာ ေရဦး ေရႊ၀ါေရာင္ ေရႊကူ ေရႊက်င္ ေရႊစက္ေတာ္ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ ေရႊတိဂံု ေရႊဘို ေရႊမွဳန္ရတီ ေရႊျပည္သာ ေရႊလီ ေရႊေညာင္ ေရႊေတာင္ ေရႊေပါကၠံ ေရႊေသာင္ယံ ေလးမ်က္ႏွာ ေလးျဖဴ ေလွာ္ကား ေလာက္ကိုင္ ေလာင္းလံု ေလာပိတ ေဝါျမိဳ႕နယ္ ေအးခ်မ္းျမတ္မိုး ေအးျမတ္သူ ေအသင္ခ်ိဳေဆြ ေအာင္ဆန္းဦး ေအာင္ပန္း ေအာင္မင္း ေအာင္ရဲလင္း ေအာင္လံ ေအာင္ေျမသာစံ ေအာင္ေသာင္း ေအာ္စကာ ႏြားထိုးၾကီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ႏိုင္မြန္ခ်မ္း

Labels

Recent Post