Latest News

Thursday, October 12, 2017

ႏွစ္ ၄၀ေက်ာ္က သမိုငး္၀င္ယပ္ေတာင္

 ႏွစ္ ၄၀ေက်ာ္က သမိုငး္၀င္ယပ္ေတာင္
ဦးသန့္
၁၂၇၀၊တပို့တြဲလဆန္း ၂။၁၃၃၆တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း
ကမၻာ့ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း