Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Sunday, July 9, 2017

ဒီလူက စစစ (စသံုးလံုး) ညြန္ၾကားေ၇းမႈဳးခ ်ဳပ္


ဒီလူက စစစ (စသံုးလံုး) ညြန္ၾကားေ၇းမႈဳးခ ်ဳပ္
============================
အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္၊ အခန္း(၁၃)
Separate Cell , Room No. 13
by ထြန္းထြန္ုး(အေ၇းေတာ္ပံုတပ္သား)

အတိတ္၏ အရိပ္က က ်ေနာ္တို ့စိတ္ထဲ ထင္က ် န္၇စ္ဆဲၿဖစ္သည္။ ၁၉၉၆ ဒီဇင္ဘာ ေက ်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈေတြ အၿပင္ေလာကမွာၿဖစ္ေနတဳ ့အခ ် ိန္ က ် ေနာ္က အင္းစိန္သီးသန္ေထာင္အတြင္းက အခန္း ၁၃၊ တိုက္ေဆာင္ (၂)တြင္ ေရရွည္တိုက္ပိတ္ခံ နိုင္ငံေ၇းအက ်ဥ္းသားၿဖစ္ေနခဲ ့သည္။ ၁၉၉၆ ဒီဇင္ဘာ ေက ်ာင္းသားအေ၇းအခင္းက အင္းစိန္ ေစာ္ဘြာၾကီးကုန္းက ေန စတင္ခဲ ့သည္လို ဆို၇မည္။ ၿဖစ္ပံုက စည္ပင္သာယာရဲ၀န္ထမ္း ေက ်ာ ္ေက ်ာ္ဦး ႏွင္ ေဇာ္ရွိန္ တို ့ ၂ဦးက စက္မႈတကကသိုလ္ေက ်ာင္းသား ၂ ဦးကို အနိုင္က ်င္ ့ရိုက္ႏွပ္လိုက္သည္ကို မေက ်နွပ္သၿဖင္ ့ ေက ်ာင္းသားနဲ ့ရဲစခန္းစတင္စကားမ ်ားၾကေတာ့သည္။ ေက ်ာင္းသားေတြက မေက ်နပ္သၿဖင္ ဆႏၿပၾကသည္ ၇ဲက ေက ်ာင္းသားတခ ်ဳိ ့ကိုဖမ္းဆီးၿပီး ကမာရြတ္ ၇ဲစခန္မွာခ ်ဳပ္ထား လိုက္သည္ ။ ေက ်ာင္းသာေတြက မေက ် နပ္သၿဖင္ ့ ကမာရြတ္ရဲစခန္ကို ၀ိုင္းၾက၇င္ ၁၉၉၆ ဒီဇင္ဘာ ေက ် ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈၾကီးက ၾကီးထြားလာေတာ ့သည္။ ေက ်ာင္းသားအေ၇းအခင္းေတြထဲက ၁၉၉၆ ေက ်ာင္းသား လႈပ္ရွာမႈက ၁၉၈၈ စစ္အာဏာသိမ္းယူၿပီးကထည္က ဆို၇င္ ဒုတိယေၿမာက္ ေက ်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈဟုဆို၇မည္ၿဖစ္သည္။ ၁၉၉၁ ဒီဇင္ဘာ ၁၀၊ ၁၁ ၇က္ ေဒၚေအာင္ဆန္စုၾကည္နိဳဘယ္ဆု ကို ၿငိမ္းခ ်မ္းစြာဆႏၿပ ေထာက္ခံပဲြကို ၇န္ကုန္ တကကသိုလ္(ပင္မ)တြင္ က ်ေနာ္တို ့ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ ့သည္ .။ေက ်ာင္သား ၅၀၀ ေလာက္ဖမ္းဆီးခံခဲ့၇သည္။ ၁၅၀ ေလာက္ ေထာင္ခ ်ခံခဲ ့၇သည္။ ေနာက္ပိုင္း ၁၁/၉၂ အမိန္ ့နဲ ့ေထာင္က ်ေနသူ တ၀က္ေက ်ာ္ၿပန္လြတ္သြားခဲ ့သည္။ ေနာက္ ၅ ႏွစ္ ၾကာ ၁၉၉၆ ဒီဇင္ဘာ ညခ ်မ္းခ ်မ္းအ ခ ်ိန္ၿဖစ္ခဲ့ေသာ ေက ်ာင္းသားအေ၇းအခင္းက ၁၉၈၈ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီမွ ဒုတိယေၿမာက္အၾကီးဆံုး ေက ်ာင္းသာလႈပ္ရွားမႈ တခုၿဖစ္ခဲ့သည္။ ေက ်ာင္းသားအေ၇းအခင္းၿဖစ္ၿပီးဆိုေတာ ့ အစိုး၇အဖို ့ နီးစပ္၇ာ ထိန္းသိမ္းေ၇း စခန္းတခုလိုအပ္လာခဲ့သည္ ။ ထိုအခ ်ိန္က အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္က အစိုး၇အတြက္ လူမ ်ားမ ်ားထိန္းသိမ္းထာနိုင္မည္ေန၇ာက အင္းစိန္သီသန္ေထာင္ၿဖစ္သည္။ အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္အတြင္း မၾကာေသးခင္ ၅ လေလာက္က တိုက္ေဆာင္ေတြ အေပၚထပ္မွာ ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ ်ထားခဲေသာ ထိုင္းငါးဖမ္းစက္ေလွေတြက ထိုင္လူမ ်ဳ ိး အေယာက္ ၄၀၀ ၇ာေလာက္ကို အင္းစိန္ေထာင္မ ၾကီဖက္ေရႊ ့ေၿပာင္းထားလိုက္သည္။ ေရႊ ့ေၿပာင္း၇ၿခင္းအေၾကာင္းက တိုက္ေဆာင္အတြင္း ေရရွည္တိုက္ပိတ္ ခ ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည္ ့နိုင္ငံေ၇းအက ်ဥ္းသာေတြနဲ ့ ထိုင္းလူမ ်ဳ ိ ငါးဖမ္းစက္ေလွ အက ်ဥ္းသားေတြ ေထာင္ညြန္ၾကားေ၇းမႈဳး ေထာင္ရွာေဖြးေ၇းအၿပီး ေ၇ခ ်ဳ ိးဆင္ခ ် ိန္ နားလည္မႈလႊဲၿပီး ထိုင္း- ဗမာအဓိကရံုးၿဖစ္ၾကၿပီး နိုင္ငံေ၇းအက ်ဥ္သားတခ ်ဳ ိ ့ေဆးရံုတင္လိုက္၇သည္။ တိုက္ေဆာင္ (၁)၊ တိုက္ေဆာင္(၂) အေပၚထပ္ရွိ ထိုင္းလူမ ်ဳ ိးအက ်ဥ္သားအားလံုးလဲ အင္းစိန္ေထာင္မၾကီးကို ေရႊ ့ေၿပာင္ခံလိုက္ၾက၇သည္။ ထိုေၾကာင့္ ထိုတိုက္ေဆာင္ အေပၚထပ္ အခန္းက ်ယ္ၾကီးမ ်ားက အခန္လြတ္ေတြၿဖစ္ေနေတာ ့သည္။ ထိုအခ ် ိန္ေက ်ာင္းသားလူပ္ရွားမႈက အၿပင္ဖက္တြင္ ၾကီးလာသၿဖင္ ့ အစိုး၇ အာဏာပိုင္တို ့က ေက ်ာင္းသားေတြ ေက ် နပ္ေအာင္ ပထမပိုင္ း အခင္းစၿဖစ္သည္ ့ရဲသား ၂ ဦးကို အေ၇းယူၿပခဲ့သည္။ ထို၇ဲသား ၂ ဦးလဲ အင္းစိန္သီသန္ ့ေထာင္ တိုက္ေဆာင္ (၂) ၊အခန္း (၁၀) သို ့ေ၇ာက္လာခဲ ့သည္။ သူတို့ ကို ခ ်ုဳပ္ထား၇ာတြင္ အထူးအခြင္ ့အေ၇းမ ်ားေပးထားခဲ ့သည္။ ေထာင္ထဲတြင္ ႏွစ္ရွည္ေထာင္က ်ခါ မမာမက ်မ္း က ်မ္းမာေ၇း မေကာင္းသူေတြကိုေထာင္ မေပးေသာ သစ္သားခင္း ကြတ္ဗ ်စ္ကို တေယာက္တခု ေပးၿပီး အိပ္ေစခဲ့သည္။ ေထာင္၀င္စာက မိသာစုေတြကို အထူးေတြ ့ေပးခဲ ့သည္အၿပင္ ရန္ကုန္တိုင္းရဲမႈဳးၾကီးနဲ ့ဒုရဲခ ် ဳပ္တို ့က ေထာင္၀င္စာ ပို ့ေပးခဲ ့သည္။ (က ်ေတာ္ ေထာင္က လြတ္ၿပီး ၂ ႏွစ္ေလာက္အၾကာ သူတို ့၂ ေယာက္ထဲက ေက ်ာ္ေက ်ာ္ဦးကို ၿပန္ေတြ ့ခဲ ့သည္ မႈယစ္ႏွိမ္နင္းေ၇းအထူးတပ္ဖဲြ ့၏ ရဲတပ္ၾကပ္ၾကီးၿဖစ္ေနၿပီး) ။ ေက ်ာင္းသားလႈပ္ရွာမႈေတြကို ဦေဆာင္ခဲ ့ေသာ ၇န္ကုန္စက္မႈတကကသိုလ္ေက ်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြၿဖစ္ၾကေသာ ကိုစိုးထြန္း၊ ကိုသြင္လင္းေအာင္း၊ ကိုမ ်ဳ ိးေက ်ာ္ ၊ သူတို ့၃ ဦးကို အင္းစိန္သီသန္ ့ေထာင္ ကြ ်န္းတိုက္တြင္ ခ ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခဲ့သည္။ ၁၉၉၆ ဒီဇင္ဘာ ေက ်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈကၿကၤလားသၿဖင္ ့ ပါ၀င္သူ ေတြထဲက လူေပါင္း ၁၀၀ ေက ်ာ္ကို ဖမ္းဆီးလိုင္၇သည္။ ထိုဖမ္းဆီးခံ၇သူေတြကို တိုက္ေဆာင္ (၂) အေပၚထပ္ ၊ အ၇င္ ထိုင္းငါဖမ္းအ က ်ဥ္းသားေတြ ထားရွိ၇ာ က ်ေတာ္ေနထိုင္၇ာ အေပၚထပ္အခန္၂ ခန္းတြင္ခ ်ဳပ္ထားလိုက္သည္။ သူတို ့ထဲက က ်ေတာ္တို ့သိသူေတြထဲ က ေအာင္ေအာင္၊ မိုးၾကိဳး( သာယာ၀တီေထာင္မွ လြတ္ၿပီၿပန္ဖမ္းထာခံ၇သူ) ထိုင္းၿမန္မာနယ္စပ္ ယခု အလုပ္သမားအေ၇းေဆာင္ရြတ္ေနသူ ၊သန္းေအ(ၾကည္ၿမင္တိုင္ ) သာယာသတိေထာင္ၿပန္) ေအးသန္း( နဂါးနီစာအုပ္တိုက္ ဦးထြန္ေအးသား) ေအာင္ခိုင္၊ ၁၉၈၉ ကတည္းက ဖမ္းခံ၇ၿပီး လြတ္ေၿမာက္ခဲ့ၿပီမၾကာခင္ ၿပန္ဖမ္းခံ၇သူေတြၿဖစ္သည္။ ထိုေက ်ာင္းသားအေ၇းအခင္းအတြင္ဖမ္းဆီးခံ၇သူေတြကို ေထာင္၇ာဇ၀တ္သား ၿမင္ေသာင္ၾကည္ကို အုပ္ခ ်ဳပ္ခ ိုင္ခဲ ့သည္ (ၿမင္ေသာငလၾကည္က ေထာင္က လြတ္ၿပီ ေထာက္လွမ္းေ၇း ၁၄ ၏ လက္ကိုင္လူဆိုးလုပ္ခဲ့သည္) ထိုအေတာ့အတြင္းမွာပဲ ဖမ္ခံ၇ေသာ ေက ်ာင္းသား တပ္မေတာ္ ေၿမေအာင္လႈပ္ရွာမႈအတြက္ ဖမ္ခံ၇သူေတြရွိေသးသည္။ သူတို ့ကိုေတာ ့ တိုက္ေဆာငိ(၁) ႏွင္ ့တိုက္ေဆာင္(၂) ေအာက္ထက္တြင္ရွိအခင္မ ်ားတြင္ထာရွိသည္၊ ကိုသက္ဦး(တာေမြလူေဘာင္သစ္) ABSDF ေၿမေအာက္ ဗဟိုမွ တာ၀န္ေပးခံ၇သူ၊ ရဲနိုင္၀င္း( ၆၀၁) ၊ ညီညီ(ၿပည္)(၆၀၁)၊ ကိုခင္ေမာင္၀င္( ၆၀၁တပ္၇င္ ကိုၾကည္စန္းေယာက္ဖ)၊ ရဲေက ်ာ္စြာ (ေၿမေအာက္တာ၀န္ခံ ၇န္ကုန္) ၊ ၿမင္ေဆြ(ကုလာတက္)၊ ၿမင့္ေဆြ(ကုလာေလး)၊ ေအာင္နိုင္၊ စသည္ လူေပါင္ ၂၀ နီးပါ အဖဲြ ့တဖဲြ ့လဲဖမ္းခံထား၇ေသးသည္။ ထိုအခ ် ိန္မွာပဲ ၇န္ကုန္ၿမိဳေပၚက ကမာေအး ဆြယ္ေတာ္ဘု၇ား ဗံုးကဲြသၿဖင္ ့ ထိုေန၇ာအတြက္ လံံုၿခံဳေ၇းတာ၀န္ခံ ဒုဗိုလ္မႈဳးၾကီးတဦးနဲ ့ ေထာက္လွမ္းေ၇းဗိုလ္ၾကီးတဦးကိုလဲ က ်ေတာ္ေနထိုင္၇ာအခန္၏ ၂ ခန္ေက ်ာ္မွာ လာခ ်ဳပ္ထားေသးသည္။ က ်ေတာ္အခန္း၏ ခတ္လွန္လွန္း ကင္မင္ခ ်ဴး အိမ္၀န္းေလးအတြင္းတြင္ စစ္ေၾကာေ၇းစခန္းဖြင္ ့ထားသည္။ က ြ်န္တိုက္နေဘး ဘားတိုက္ေဆာင္းကလဲ ၁၉၉၀ဒီဇင္ဘာ ေက ်ာင္းသားေတြအတြက္ စစ္ေၾကာေ၇းစခန္ၿဖစ္ေနခဲ ့သည္။ ကင္မင္ခ ်ဴး အိမ္၀န္းေလးအတြင္း စစ္ေၾကာေ၇းလုပ္ခံေန၇သူေတြက ရႊီ (ခ) စန်ာမင္း ( ယခု၇န္ကုန္တိုင္လြတ္ေတာ္ဘ႑ေ၇းေကာ္မတီဥကဌ) ။ သူမက ထိုအခ ်ိန္က ၁၉၈၉ အာဇာနည္ေန ့ခ ်ီတက္ အေလးၿပဳ၇င္ ေထာင္က ်ေနခဲ့၇ာမွ ၁၉၉၂ ဧၿပီးလ ၿပန္လြတ္ေၿမာက္ၿပီ ေမၿမိဳ အင္ဂ ်င္နီယာတပ္၇င္းမွ စစ္ဗိုလ္တေယာက္နဲ ့အိမ္ေထာင္က ်ေနၿပီ သူနဲ ့ခင္မြန္း ဆြယ္ေေတာ္ဘု၇ားဖူးလာခဲ ့၇ာ CCTV မွတဆင့္ေၿခ၇ာခံၿပီး သံတယၿဖင့္ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးခံ၇ၿခင္းၿဖစ္သည္။ သူခင္မြန္ကလဲ ခြင့္မဲ ့ပ ်က္ကြတ္ နဲ ့စစ္ဥပေဒ (၆၅)နဲ ့ေနာက္ပိုင္းအေ၇းယူခံလိုက္၇သည္။ ေနာက္လူေတြက ေဒါက္တာေဒၚတိုးတိုးတင္ သူမလဲ အ၇င္က ေထာင္က ်ဖူးခဲ့သူၿဖစ္သည္။ ေဒၚေစာၿမတ္မာလာ(၁၉၆၂ ေတာ္လွန္ေ၇းေကာင္စီအဖဲြ ့၀င္ ဗိုလ္မႈဳးၾကီးေစာၿမင္ သမီး) သူတို ့ကိုလဲ ဆြယ္ေတာ္ဗံုးေပါက္ကဲြမႈအတြက္ ေခၚယူစစ္ေဆးခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ထိုအခ ် ိန္က အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္ေလးက ၾကက္ပ ်ံမက ် အလြန္းပင္စည္းကားေနေသာ ၿမန္မာနိုင္ငံ၏ နိုင္ငံေ၇း ေ၇စီးေၾကာင္းဗဟုိ၇ပ္၀န္းေလးၿဖစ္ေနခဲ့သည္။ ဖမ္းဆီးလာသူေတြကို သယ္ေဆာင္လာေသာ စစ္ေထာက္လွမ္းေ၇းကားမ ်ား ၊ ေထာင္မၾကီး မိန္မေထာင္မွ မိန္မေထာင္ ၀န္ထမ္း၀ါဒါမမ ်ား ။ မိန္မ အက ်ဥ္းသူ အ ခ ်ဳပ္အက ်ဥ္းသားမ ်ား၊ စစ္ေထာက္လွမ္းေ၇း ေပါင္ ၅၀ ေက ်ာ္၊ ေက ်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈးတြင္ဖမ္းထားသူ ၁၀၀ ေက ်ာ္။ ေထာင္က ်ၿပီ နိုင္ငံေ၇းအ က ်ဥ္သားေတြနဲ ့ အလြန္စည္းကာေနသည္။ ေထာင္၀န္ထမ္းမ ်ားလဲ၂၄ နာ၇ီအ လုပ္လုပ္ၾက၇သည္။ ေထာက္လွမ္းေ၇းစစ္ေၾကာေ၇းေန၇ာေတြက ညဖက္တြင္ စစ္ေၾကာရိုက္ႏွပ္ေနသည္။ ရိုက္ႏွပ္စစ္ေၾကာသံတခ ်ဳ ိ ့ကိုလဲ သီးသန္ေထာင္ ေဆးရံုေဆာင္ဖက္ကေန ညဖက္ဆို ၾကာေန၇ေသးသည္။ ထိုစစ္ေၾကာေ၇းကို ဦးေဆာင္သူ ၂ဦက စီနီယာ ဗိုလ္မႈဳးေတြၿဖစ္ၾကေသာ ဗိုလ္မႈဳး ၇န္ေနာင္ထြန္း ႏွင္ ဗိုလ္မႈဳး ေမာင္ေမာင္ ေက ်ာ္ တို ့ၿဖစ္သည္။ ဗိုလ္မႈဳေက ်ာ္ေက ်ာ္ က နိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိၿပာေ၇းအဖဲြ ့အတြင္းေ၇းမႈဳး (၂) ဗိုလ္ခ ်ဳပ္ၾကီးတင္ဦး၏သမတ္ၿဖစ္သည္။ ဗိုလ္မႈဳး ၇န္ေနာင္ထြန္းက အင္းစိန္ေထာင္အတြင္တပ္စဲြထားေသာ ေထာင္တာ၀န္ခံ ေထာက္လွမ္ေ၇းဗိုလ္မႈဳးၿဖစ္ၿပီး ယခုစစ္ေၾကာေ၇းအဖဲြ ့အား ကူညီအားၿပည္ ့ေပး၇သူကာၿဖစ္သည္။ စစ္ေၾကာေ၇းတခုလံုးတာ၀န္ခံက ဗိုလ္မႈဳေမာင္ေမာင္္ေက ် ာ္ ၿဖစ္ၿပီး သူတို ့လက္ေအာက္မွာလဲ ဂ ်ဴနီယာ ဗိုလ္မႈဳ ၂ ေယာက္ေလာက္နဲ ့ ဗိုလ္ၾကီးေတြလဲရွိေသးသည္။ ထိုစစ္ေၾကာေ၇းက အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္တြင္ တပ္စဲြထားသည္က ၁ လနီးပါးေ၇ာက္ခ ်ိန္ တေန ့ ဗိုလ္မႈဳးေမာင္ေမာင္ေက ်ာ္က က ်ေတာ္အခန္း ၃ ခန္ေက ်ာ္က ဆြယ္ေတာ္ဘု၇ားဗံုးကဲြခ ်ိန္တာ၀န္က ် ဒုဗိုလ္မႈဳၾကီးဆီ လာေ၇ာက္ ေတြ ့ဆံုေနခ ် ိန္ ေထာက္လွမ္းေ၇း ဗိုလ္ၾကီး ေက ်ာ ္ေက ်ာ္၊ ဗိုလ္ၾကီးသိန္း၀င္းတို ့သူဆီေ၇ာက္လာၿပီး လာေခၚသြားခဲ ့သည္။ သူတို ့အဖဲြ ့အေ၇းတၾကီးဟန္ပန္မ ်ားနဲ ့ အေၿပးတပိုင္း က ်ေနာ္အခ န္းေရွ ့က ၿဖတ္သြားသည္ကိုေတြ ့လိုက္၇သည္။ ညေန ေထာင္တန္ပိတ္ခ ် ိန္ က ်ေနာ္အခန္သို ့ ေစာ၇န္နိုင္ ေ၇ာက္လာၿပီး ေၿပာၿပမွ သိလိုက္၇သည္က ၿငိမ္ပိအဖဲြ ့၏ အတြင္းေ၇းမႈဳး(၂) ဗိုလ္ခ ်ဳပ္ၾကီးတင္ဦး အိမ္ ဗံုးကဲြသၿဖင္ ့ သမီးၿဖစ္သူ ၇န္ကုန္တကကသိုလ္ သမိုင္းဌာန လက္ေထာက္ကထိက ေဒၚ ခ ်ဳ ိလဲ့ဦးႏွင္ ့အတူ သူမ၏သမီးငယ္ေလးပါ ဗံုးေဖာက္ကဲြၿပီး ေသသြားေၾကာင္း သိလိုက္၇ေတာ ့သည္။ ထိုေၾကာင္ ့ဗိုလ္မႈဳးေမာင္ေမာင္ေက ် ာ္ကို လာေ၇ာက္ခဲ့သြာၿခင္းၿဖစ္သည္။ ထိုေနာက္ အၿခားဗိုလ္မႈဳးတဦးအစားထိုးေ၇ာက္လာၿပီးစစ္ေၾကာေ၇းကို ဦးစီးေတာ ့သည္။ ေနာက္ပိုင္ ႏွစ္ေတြ အေတာ္ၾကာမွာ စစစ(စသံုးလံုး)သို ့ေၿပာင္းသြားေၾကာင္းၾကသိလိုက္၇ေသးသည္။

ဒီကေန ၀၉-၀၇-၁၇ ၇က္ေန ့ BBC ၿမန္မာပိုင္းသတင္းတပုဒ္က က ်ေနာ္၏ အာရံုေတြကို နိဳဆြေစခဲ့သည္ စစစ(စသံုးလံုူ) ညြန္ခ ်ဳပ္အသစ္ခန္ ့အပ္လိုက္ၿခင္း ဆိုေသာသတင္းနဲ ့ ဗိုလ္ခ ်ဳပ္ၾကီးတင္ဦး၏သမတ္ေဟာင္း ဗိုလ္မႈဳးေမာင္ေမာင္ေက ် ာ္ဆို ေသာအသံၾကားသၿဖင္ ု့ ၁၉၉၆ ဒီဇင္ဘာ ေက ် ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈၾကီးကို ဦးေဆာင္ၿဖိဳခြင္ ့ဖို ့တာ၀န္ေပးခံ၇ေသာ စစ္ေထာက္လွမ္းေ၇း တေယာက္ၿဖစ္ေနၿခင္းကို သိလိုက္၇ေတာ ့သည္။ အေဟာင္အစုတ္ေတြကို သာ သံုးေနၾက၇ေသာ နိုင္ငံေတာ္ (Second- Hand State) ၾကီးတြင္ အေဟာင္းအစုတ္မ ်ားကသာ လူ၇ာ၀င္ဆဲၿဖစ္သည္။
က ်ေတာ္၏နားထဲတြင္ ထိုအခ ် ိန္က စစ္ေၾကာေ၇းလုပ္ခံ၇သူေတြ၏ ေအာ္သံေတြ၊ ေထာက္လွမ္းေ၇းေတြ၏ ဆဲဆိုသံေတြ၊ ၾကာေယာင္လာေတာ့သည္

ထြန္းထြန္း (အေ၇းေတာ္ပံုတပ္သား)
၀၉-၀၇-၁၇

No comments:

Post a Comment