ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စေတာ့ေစ်းကြက္ဖြံ႕ၿဖိဳးဖုိ႔ ဘာေတြလိုအပ္ေနေသးလဲ

 
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စေတာ့ေစ်းကြက္ဖြံ႕ၿဖိဳးဖုိ႔ ဘာေတြလိုအပ္ေနေသးလဲ

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးေစ်းကြက္ ရန္ကုန္စေတာ့ စတင္ခဲ့တာအခ်ိန္ ၁ ႏွစ္ကုိရက္စြန္းစြန္းေက်ာ္လြန္လာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ၁ႏွစ္သားစေတာ့ေစ်းကြက္ထဲမွာအမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီ ၄ ခုကစာရင္းတင္ ေရာင္းခ်ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စေတာ့ေစ်းကြက္ပိုၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးဖုိ႔ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွာကုမၸဏီေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား စာရင္းတင္ဝင္ေရာက္ဖုိ႔ လုိအပ္ေနၿပီးေစ်းဖြင့္ေရာင္းခ်တဲ့ အႀကိမ္အေရအတြက္ ပုိမ်ားလာဖို႔လုိတယ္လုိ႔ ေျပာဆုိမႈေတြလည္းရွိေနပါတယ္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးေစ်းကြက္ ရန္ကုန္စေတာ့ စတင္ခဲ့တာအခ်ိန္ ၁ ႏွစ္ကုိရက္စြန္းစြန္းေက်ာ္လြန္လာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ၁ႏွစ္သားစေတာ့ေစ်းကြက္ထဲမွာအမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီ ၄ ခုကစာရင္းတင္ ေရာင္းခ်ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စေတာ့ေစ်းကြက္ပိုၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးဖုိ႔ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွာကုမၸဏီေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား စာရင္းတင္ဝင္ေရာက္ဖုိ႔ လုိအပ္ေနၿပီးေစ်းဖြင့္ေရာင္းခ်တဲ့ အႀကိမ္အေရအတြက္ ပုိမ်ားလာဖို႔လုိတယ္လုိ႔ ေျပာဆုိမႈေတြလည္းရွိေနပါတယ္။ 

တစ္ေန႔ကုိမနက္ ၁၁ နာရီနဲ႔ ေန႔လည္ ၁ နာရီ -စုစုေပါင္း ၂ ႀကိမ္အတြင္းမွာအခုျမင္ေတြ႔ေနရတဲ့ အေဆာက္အဦးအတြင္းမွာေတာ့ FMI, MTSH, MCB နဲ႔ FPB စတဲ့ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ ၄ ခုဟာစာရင္းတင္ ေရာင္းခ်ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းရဲ႕ အႀကီးတန္းအမႈေဆာင္မန္ေနဂ်ာ ဦးသက္ထြန္းဦးက “ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွသူက ၂ မ်ဳိးရွိတယ္ခင္ဗ်၊ ေရရွည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူနဲ႔ ေရတုိကုိပဲအျမတ္လုိခ်င္တဲ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူဆုိၿပီးေတာ့ ရွိတယ္”လို႔ ရွင္းျပပါတယ္။ 

လက္ရွိအမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ ၄ ခုနဲ႔ လည္ပတ္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံ့ရဲ႕ စေတာ့ေစ်းကြက္ထဲမွာေရတုိေရရွည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြ ရွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ေနၾကတဲ့ ပုံစံကုိေျပာျပသြားတာပါ။  ျမန္မာသီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီလီမိတက္-MTSH ရဲ႕ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးဝင္းေအာင္ကေတာ့ စေတာ့ေစ်းကြက္မွာေရရွည္ရင္းႏွီွး ျမႇဳပ္ႏွံမႈကသာ ပုိၿပီးဖြံ႔ၿဖိဳးတဲ့ ေစ်းကြက္တစ္ခု ျဖစ္လာႏုိင္မယ္လုိ႔ အၾကံေပးထားပါတယ္။

"ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စေတာ့မားကတ္ကုိ ဒီေန႔ဝယ္မယ္၊ မနက္ျဖန္ေရာင္းမယ္..ဆုိတဲ့ အေတြးနဲ႔ ေဆာင္ရြက္တာထက္ ပုိၿပီးေတာ့ ေရရွည္အက်ဳိးေက်းဇူးေတြကုိေဆာင္ရြက္ၿပီးေတာ့မွ စေတာ့ရွယ္ယာမားကတ္သည္ ပိုၿပီးစနစ္တက်နဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။"လို႔ ဦးဝင္းေအာင္က ေျပာပါတယ္။ 

အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ ၄ ခုဟာသူတုိ႔ရဲ႕ မူလရွယ္ယာေတြကုိပဲ ရန္ကုန္စေတာ့အိ္တ္ခ်ိန္းမွာ စာရင္းတင္ေရာင္းခ်တာျဖစ္ၿပီး တစ္ေန႔ကုိ ၂ ႀကိမ္သာ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသးတာျဖစ္ပါတယ္။ ပထမျမန္မာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီလီမိတက္ FMI ရဲ႕ ဘ႑ာေရးအရာရွိခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းကေတာ့ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွာ အမ်ားျပည္သူပုိၿပီး စိတ္ဝင္စားဖုိ႔ အေရာင္းအဝယ္အႀကိမ္အေရအတြက္ ပိုၿပီးမ်ားရင္ ေကာင္းမယ္လုိ႔ ေျပာျပထားပါတယ္။

"ဥပမာလြယ္လြယ္ ဥပမာေပးရလို႔ရွိရင္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွာဒီေန႔ အေရာင္းအ၀ယ္ ၂ ႀကိမ္ လုပ္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ ၃ ႀကိမ္ မျဖစ္သြားေသးဘူးလဲ၊ ၄ ႀကိမ္ မျဖစ္သြားေသးဘူးလဲ သုိ႔မဟုတ္ တစ္ျခားဖြံ႕ၿဖိဳးတဲ့ေစ်းကြက္ေတြလုိ Online Market ေတာက္ေလွ်ာက္မျဖစ္သြားေသးဘူးလဲ၊ ဒါေတြကဆက္ၿပီးတုိးတက္ရမယ့္ လမ္းေၾကာင္းေတြ။" လို႔ ဦးထြန္းထြန္းက ေျပာပါတယ္။ 

ေနာက္တစ္ခ်က္ကလည္း  ႏုိင္ငံကအႀကီးစားကုမၸဏီႀကီးေတြ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရပ္တည္ၿပီး ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကုိ ဝင္ေရာက္လာမယ္ဆုိရင္ လူအမ်ားစိတ္ပါဝင္စားလာႏုိင္တယ္ဆုိတဲ့ မွတ္ခ်က္ေတြလည္းရွိေနပါတယ္။

"ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ အႀကီးစားကုမၸဏီႀကီးေတြ ရွိတယ္၊ သူတုိ႔ Private ဘဝမွာပဲ ရွိတယ္၊ Public မေျပာင္းၾကေသးဘူးေပါ့။ ဥပမာAYAတုိ႔ KBZ တို႔ City Mart တုိ႔…ဒါေတြက Long Term Plan ထဲမွာပါပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ ေငြအရင္းအႏွီးကုိဘယ္ေတာ့ တုိးမလဲဆုိတာမသိဘူး။ တစ္ခ်က္ စဥ္းစားရမွာကသူတုိ႔ ေငြလုိၿပီလား၊ ေငြမလုိရင္ေတာ့ သူတုိ႔ လာမွာမဟုတ္ဘူး။ ေနာက္တစ္ခုကသူတုိ႔ပုိင္ဆုိင္တဲ့ အပုိင္းကုိဘယ္ေလာက္အထိေစ်းကြက္တင္ၿပီးေတာ့ Exit ထြက္ခ်င္သလဲ။ ဒါမွမဟုတ္လည္းသူတုိ႔ရဲ႕ ပုိင္ဆုိင္မႈ Wealth ကုိအမ်ားျပည္သူကုိဘယ္ေလာက္အထိ Sharing လုပ္ခ်င္သလဲ၊ အဲလုိအေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ လာၾကမွာေပါ့။" လို႔ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းရဲ႕ အႀကီးတန္းအမႈေဆာင္မန္ေနဂ်ာ ဦးသက္ထြန္းဦးက ေျပာျပတာပါ။ 

တစ္ဘက္မွာလည္း ႏုိင္ငံရဲ႕ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးေတြမွာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြအတြက္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွာ ျပည္ပႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြရွိလာဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနသလို အြန္လုိင္းကေနေန႔ခ်င္းအလုိက္ ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ေတြ ျဖစ္ထြန္းလာဖုိ႔ကလည္းလုိအပ္ေနပါတယ္။
Mizzima - News in Burmese
http://www.mizzimaburmese.com/article/25855
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)