တာယာ ေပၚက စာေတြက ဘာအဓိပၸါယ္လဲ?


💠💠💠💠💠

✳တာယာတစ္ခု၀ယ္ေတာ႔မယ္ဆုိရင္ သူ႕အေပၚမွာေရးထိုးထားတဲ႔ သေကၤတရဲ႕အဓိပၸယ္ေတြကို သိထားဖို႕လုိအပ္တာမို႕ ပံုနွင့္တကြ ေဖာျ္ပေပးလုိက္ပါတယ္။

📌A. အမ်ားဆံုးေလေပါင္ခ်ိန္
📌B. တာယာ၏ ျဗက္
📌C. တာယာျဖက္နွင့္ အခ်ိဳး၊ ေဘးနံရံအျမင့္
📌D. တာယာတည္ေဆာက္ပံု အမ်ိဳးအစား(ေရဒီယယ္အမ်ိဳးအစား)
📌E. တာယာ၏ အတြင္းဘက္အခ်င္း
📌F. သယ္ေဆာင္နိုင္ေသာ အေလးခ်ိန္ညႊန္ကိန္း
📌G. အျမန္ႏႈန္း ညႊန္ကိန္း
📌H. ထုတ္လုပ္သည္႔ရက္စြဲ (၂၀၁၂၊ ၁၂ ပတ္ေျမာက္)
(တာယာေဘးနံရံမွာ ထုတ္လုပ္တဲ႔ရက္စြဲပါရွိျပီး DOT နွင္႔စပါတယ္။ေနာက္ဆံုးဂဏန္း ေလးလံုးမွာ ထုတ္လုပ္သည့္နွစ္နွင့္ ရက္သတၱပတ္ကိုေဖာ္ျပပါတယ္။(ဥပမာ - ၁၂၁၂ ဟုပါလွ်င္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ၁၂ ပတ္ေျမာက္မွာ ထုတ္လုပ္တယ္ဟု ဆိုလိုပါတယ္)
📌I. အပူခ်ိန္သေကၤတ (အပူခ်ိန္နွင့္ ဆားငန္ေရကို ခံနိုင္၊မခံနိုင္ ျပသည္)
🚘🚘🚘🚘🚘
ကားခ်စ္သူ
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)